01-09-10

Indiase consument onderkent belang duurzaamheid

India wordt een steeds aantrekkelijker markt voor merken met een milieuvriendelijk imago. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Datamonitor. Volgens de zoekers geeft 60 procent van de Indiase consumenten aan dat het belangrijk is om producten te kopen die een meerwaarde bieden op het gebied van duurzaamheid en aanverwante eigenschappen. In die groep zegt 95 procent dat voor de betrokken goederen in de eerste plaats werd gekozen omdat daarbij aandacht werd besteed aan milieubescherming. Datamonitor merkt op dat steeds meer Indiase consumenten deze producten aantrekkelijk vindt.

"De Indiase consument houdt steeds meer rekening met duurzaamheid," merkt Gaurav Grover, analist bij Datamonitor, op tegenover de krant Business Standard. "Meer dan 85 procent van de Indiase consumenten geeft aan dat de menselijke activiteit de belangrijkste oorzaak is van de klimaatverandering. Bovendien zegt meer dan helft dat luchtvervuiling zijn grootste milieubekommernis vormt." Er wordt aan toegevoegd dat een meerderheid van de Indiase consumenten van mening is dat de autosector een centrale rol zou moeten nemen in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Ook zegt een grote meerderheid pogingen te ondernemen om in zijn gezin energie te besparen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat een grote meerderheid van de Indiase consumenten ook bereid is om extra betalen voor nutsvoorzieningen die uit hernieuwbare en aanverwante bronnen werden gegenereerd. Er wordt opgemerkt dat vooral vrouwen, stadsbewoners en de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar de grootste interesse tonen voor ecologische onderwerpen. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat deze categorieën ook een centrale rol innemen in de stijgende consumentenbestedingen in India. Datamonitor stelt dan ook dat India een groot potentieel lijkt te hebben voor duurzame producten en diensten.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, duurzaamheid, milieu |  Facebook |

27-08-10

Rusland stopt controversiële aanleg autostrade door Khimki-woud

De Russische president Dmitry Medvedev heeft bevolen om de constructie van een autostrade door het Khimki-woud stop te zetten. Dat wordt als een zeldzaam succes bestempeld van een volksbeweging die nochtans door de overheid hardhandig was tegengewerkt, maar desondanks bleef groeien en uiteindelijk ook rockmuzikant Bono achter zich kreeg. Medvedev, die sinds maart niet meer had gecommuniceerd over de Khimki-problematiek, stopte de gedeeltelijke vernietiging van een oud eikenbos. Het Khimki-woud zou moeten plaats maken voor een autosnelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg. De partij United Russia koos onverwacht de zijde van het publiek.

"Het Russische volk, met inbegrip van politici van meerderheidspartij United Russia en oppositie, maar ook experts terzake zeggen dat er een bijkomend onderzoek moet worden uitgevoerd," merkt Medvedev op in een video-toespraak op zijn blog. Medvedev beloofde een openbare discussie te zullen opstarten. Hij voegde daar aan toe de uitkomst van die discussie niet te kunnen voorspellen, maar de problematiek heeft volgens hem alvast de hele bevolking aangesproken. Met de aanleg van de autostrade was een investering gemoeid van 8 miljard dollar. Zakenvrouw Yevgenia Chirikova, de centrale figuur achter de protesacties, had het over een overwinning voor de burgermaatschappij.

"Dit is een grote overwinning," merkte Chirikova op tegenover het persbureau RIA Novosti. "Ik ben ervan overtuigd dat dit voorbeeld zal gevolgd worden door andere overwinningen, aangezien de Russische bevolking begint te geloven in zijn eigen macht." Eerder had Boris Gryzlov, fractieleider van United Russia in het Russische parlement, aan Medvedev gevraagd om de situatie te bekijken. Ook Yury Luzhkov, burgemeester van Moskou, zou voorstander zijn van een alternatieve route die geen ontbossing zou vereisen. Eerder had de Russische overheid nochtans altijd achter de plannen blijven staan, zelfs toen de European Bank of Reconstruction and Development begin dit jaar besliste om zich uit het project terug te trekken.

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, khimki, vervoer, milieu |  Facebook |

26-08-10

Amerikanen laten massaal hun boten verloederen

Een aantal Amerikaanse staten probeert maatregelen te nemen om een oplossing te vinden voor een grote vloot boten die omwille van de economische crisis door hun eigenaars zijn opgegeven. Door de economische recessie kunnen veel Amerikanen het onderhoud van een boot niet langer dragen. Deze verlaten boten benemen echter kostbare plaatsen in Amerikaanse havens. In de Verenigde Staten worden boetes uitgeschreven voor verlaten boten, maar die variëren echter sterk per individuele staat. In Massachusetts moet een boete van 10.000 dollar worden betaald, maar in South-Carolina blijft dat beperkt tot 475 dollar.

In Massachusetts heeft gouverneur Deval Patrick een wet ondertekend die regionale overheden de macht geven om verlaten boten in beslag te nemen. "Het probleem groeide sneller dan de staat kon beheren," benadrukt Michael Nichols, juridisch raadgever van de democratische politicus Antonio Cabral, die het wetsvoorstel indiende." In de staat Washington werden in de eerste helft van dit jaar al zeventien boten in beslag genomen. Dat is één meer dan in het hele vorige jaar. Washington probeert de booteigenaars wel te laten betalen voor het wegslepen, maar bij één op vijf gevallen blijken alle identificatie-tekenen verwijderd te zijn, zodat het opsporen van de bezitter bijzonder moeilijk wordt.

In Florida, dat meer dan één miljoen geregistreerde boten telt, worden steeds meer clusters van achtergelaten boten opgemerkt. Dat is legaal, zolang de boten zijn beveiligd en voorzien van de vereiste registraties en verlichting. De Florida Fish and Wildlife Commission zal in de herfst een programma lanceren om eigenaars te contacteren vooraleer hun boten verder aftakelen en zinken. Een woordvoerder van de organisatie voert echter aan dat het probleem nog dreigt te verergeren, tenzij de economie zich sterk zou herstellen. De milieugroep San Francisco Baykeeper stelt dat de verlaten en aftakelende schepen niet alleen een esthetische vervuiling vormen, maar vaak ook chemicaliën en brandstof lekken.

25-08-10

Wild kapitalisme vernietigend voor Bulgaarse natuur

Verscheidene milieugroepen hebben aan de Europese Unie gevraagd om op te treden tegen de grootschalige vernietiging van beschermde natuurlijke biotopen in Bulgarijë. De biotopen moeten wijken voor toeristische centra, golfbanen en skipistes. Bijkomende schade wordt volgens hen aangericht door de ontginning van zand en gravel en intensieve bosbouw. Indien er vanuit Europa geen actie wordt ondernomen, zullen die praktijken volgens de organisaties wellicht herhalen in Roemenië en andere toekomstige lidstaten van de Europese Unie, zoals Servië of Montenegro. Volgens een aantal klachten heeft Bulgarije zich sinds zijn toetreding tot de Europese Unie drie jaar geleden aan verscheidene inbreuken tegen de Europese natuurregelgeving bezondigd.

"Ondernemers negeren volgens de organisaties de verplichtingen die Bulgarije heeft aangegaan bij zijn toetreding tot de Europese Unie," aldus het online magazine Euractiv.com. "Onder meer in de Kaliakra-regio aan de Zwarte Zee - een verzamelgebied voor duizenden trekvogels tussen Europa en het Midden-Oosten - hebben de autoriteiten volgens hen de omvang van het beschermde gebied gehalveerd om windturbine-parken en massatoerisme te ontwikkelen. In Rila, het enige Alpen-gebied op het Balkan-schiereiland, zouden acht grote skigebieden worden aangelegd in een beschermd natuurgebied. In het nationaal park Pirin werd het Bansko-skigebied volgens hen verder uitgebreid dan in de vergunning was toegestaan."

De Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) heeft een rapport met zestien dossiers gepubliceerd. "Sindsdien is er echter weinig gebeurd," merkt de organisatie op. "De economische crisis heeft daarin misschien wel een rol gespeeld, maar ook ambassades en regeringen van de oudere lidstaten van de Europese Unie hebben lobbywerk verricht voor projecten die negatief uitdraaien voor de natuurgebieden in Bulgarije. Onder meer de Duitse kanselier Angela Merkel heeft bijzonder veel inspanningen gedaan voor de ontwikkeling van windturbine-projecten in Kaliakra. Onder invloed van het Europese Parlement is die druk nu echter afgewend. Elders gaan deze ontwikkelingen echter gewoon verder."

20:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, milieu |  Facebook |

15-08-10

Zuid-Californië wordt wereldcentrum zonne-energie

Zuid-Californië is goed op weg om het wereldcentrum van zonne-energie te worden. De Amerikaanse heeft immers een hele reeks duurzame energieprojecten goedgekeurd voor de woestijngebieden van Colorado en Mojave. Het Bureau of Land Management heeft begin augustus voor die woestijngebieden een milieuvergunning uitgegeven voor drie commerciële zonne-parken van Tessera Solar, Calico Solar en BrightSouce die samen een oppervlakte van ruim 8.000 hectaren zouden beslaan en voldoende energie leveren om nagenoeg 1,6 miljoen woningen van elektriciteit te voorzien. Tessera en BrightSource zouden samen meer zonne-energie produceren dan de bestaande capaciteit van de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er nog tientallen plannen voor Arizona, Californië en Nevada.

Volgens de huidige plannen heeft Californië uitzicht op een totale oppervlakte van 16.500 hectaren zonne-parken met een totale capaciteit van 4.580 megawatt, voldoende om 3,8 miljoen woningen en bedrijven van elektriciteit te voorzien. "Dit is een gigantisch project," merkt Ken Zweibel, directeur van het Solar Institute van de George Washington University, op tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Deze projecten zullen de sector van de wereldwijde zonne-energie helemaal veranderen, want nergens anders zijn er projecten met een dergelijke omvang voorzien." Ook de Amerikaanse Solar Energy Industries Associations toont zich enthousiast over de plannen van president Barack Obama en heeft het over elektriciteit voor tientallen miljoenen woningen.

Een aantal tegenstanders zegt echter dat de Amerikaanse regering te snel is met de goedkeuring van de projecten. Daarbij wordt opgemerkt dat de zonneprojecten het karakter van de ecosystemen van de woestijnen van Mojave en Colorado definitief zouden veranderen en zeldzame dieren en planten zouden doen verdwijnen. Bovendien zouden de plannen ook een bedreiging vormen voor de schaarse waterbronnen in het gebied. Onder meer de Amerikaanse democratische senator Diane Feinstein heeft een voorstel ingediend waardoor ongeveer 400.000 hectaren grond in de Mojave-woestijn uitgesloten zouden worden van energie-ontwikkeling. Feinstein stelt dat de Amerikaanse regering onvoldoende aandacht heeft gehad om het milieurisico tot een minimum te beperken.

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, zonne-energie, milieu |  Facebook |

11-08-10

Verdeelde meningen over nieuwe brug Amazone-gebied

In Brazilië is gestart met de bouw van een eerste brug over de Rio Negro, de belangrijkste zijrivier van de Amazone. Het project wordt bestempeld als een kans op economische ontwikkeling voor de bewoners van het gebied rond de Braziliaanse industriestad Manaus. Milieu-organisaties vrezen echter dat het project samen met de aanleg van gaspijplijnen en andere wegen en de toenemende bevolking het Amazone-woud verder zal aantasten. De Braziliaanse overheid stelt het economische belang van het achtergestelde gebied voorop, maar zoekt naar duurzame oplossingen. De brug is drieënhalve kilometer lang en zou in november dit jaar in gebruik genomen moeten kunnen worden.

De brug moet de industriestad Manaus verbinden met de armoedige dorpen Iranduba, Manacapuru en Novo Airão en verder met het ongerepte Amazone-woud. De Braziliaanse overheid geeft in deze materie duidelijk de prioriteit aan de ontwikkeling van het gebied en het bevorderen van welvaart voor de bewoners. Het relatief arme gebied moet door de brug en bijhorende negenhonderd kilometer lange autostrade worden verbonden met het rijkere zuiden van Brazilië. Ecologen en milieu-organisaties zien de brug echter als een ramp voor het gebied. Professor Philip Fearnside, ecoloog aan het Nationale Onderzoeksinstituut voor de Amazone, verwijst daarbij naar ervaringen uit het verleden.

Bijna dertig jaar geleden financierde de Wereldbank al een weg door de zuidelijke Amazone. Dat project had volgens Fearnside echter vooral een quasi volledige ontbossing tot gevolg. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft altijd benadrukt dat hij het economische belang van zijn bevolking voor zou laten gaan op milieubelangen. Toch is de Braziliaanse overheid ook op zoek naar duurzame
oplossingen. Een voorbeeld daarvan is het project Ambé in de provincie Para, zevenhonderd kilometer stroomafwaarts van Manaus. Daar mogen bomen worden gekapt en aangeplant in een cyclus van vijfentwintig jaar. Hierdoor krijgt het bos de kans om weer aan te groeien, maar verdienen de houthakkers ook twee keer zoveel geld.

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilië, milieu, transport |  Facebook |

27-07-10

Rusland keurt vijftien emissieprojecten goed

De Russische regering heeft de toestemming gegeven voor het opstarten van vijftien projecten rond duurzame energie. Dat moet het land de mogelijkheid bieden om in het kader van het Kyoto Protocol uitstootkredieten te verwerven. De goedgekeurde projecten zouden de volgende twee jaar ongeveer 30 miljoen uitstootrechten kunnen opleveren. Benoit Leguet, binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de uitstootrechten van het Kyoto Protocol, zegt dat met deze goedkeuring een belangrijke hindernis is genomen. De goedkeuring door gastlanden is volgens Leguet is volgens hem één van de grootste hinderpalen voor de uitstootrechten geweest en vooral Rusland zou op dat vlak een echte flessenhals hebben betekend.

"Gehoopt kan worden dat er nu ongeveer 2,7 miljard euro aan uitstootrechten zouden kunnen vrijkomen voor meer dan honderd Russische projecten die door de Russische administratieve molen worden opgehouden," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "De Wereldbank heeft vorig jaar een bedrag van meer dan 354 miljoen dollar gereserveerd voor bedrijven om te investeren in milieuprojecten in landen die de doelstellingen van het Kyoto Protocol hebben onderschreven en uitstootrechten toegewezen hebben gekregen. Die investeringen kunnen door de betrokken worden gebruikt om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren of met winstdoelstellingen te verkopen."

Dit jaar werden door de Wereldbank zevenendertig projecten toegewezen voor investeringen in emissierechten in het kader van het Kyoto Protocol. De Russische individuele projecten die werden goedgekeurd, zouden later bekend worden gemaakt. "De goedkeuring van Russische projecten heeft jaren vertragingen opgelopen," meldt The Moscow Times nog op. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zouden in Rusland 103 projecten zijn goedgekeurd. Dat is 61 procent van het hele programma dat werd goedgekeurd. Die projecten zouden over twee jaar samen een besparing van 229 miljoen ton op de uitstoot van koolstofdioxide moeten opleveren. Dat is 57 procent van de totale besparingen die naar voor worden geschoven.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kyoto, milieu, emissierechten |  Facebook |

26-07-10

Akkoord rond export-quota kaviaar Kaspische Zee

Iran, Rusland Azerbeidzjan, Kazakstan en Turkmenistan hebben een akkoord gesloten om strike exportquota voor wilde kaviaar uit de Kaspische Zee te respecteren. Dat heeft de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) van de Verenigde Naties bekend gemaakt. Van begin maart tot eind februari volgend jaar mag onder meer drie ton beluga-kaviaar worden uitgevoerd. De overeenkomst maakt een einde van een praktisch handelsverbod op wilde kaviaar en andere steur-producten uit de vijf betrokken landen nadat ze er vorig jaar niet in waren geslaagd om een overeenkomst te sluiten. CITES voegt er aan toe dat de exportquota scherper zijn gesteld dan twee jaar geleden, toen de laatste keer een cijfer werd vastgelegd.

In totaal zal er volgens het nieuwe akkoord ruim tachtig ton kaviaar kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om drie ton beluga, zeventien ton sevruga en zevenentwintig ton osetra. Het totaal ligt volgens CITES vijf ton lager dan twee jaar geleden. De organisatie merkt op dat er geen grote verschillen zijn met twee jaar geleden, maar dat er toch een duidelijk dalende trend kan worden waargenomen. In totaal gaat het om zes wilde steur-soorten, waaronder de huso huso, die de bijzonder dure beluga-kaviaar voortbrengt. De zes variëten behoren niet tot de bedreigde diersoorten, maar de internationale handel wordt wel op wetenschappelijke basis geregeld.

Door stroperij en illegale handel in het Kaspische gebied leidde negen jaar geleden tot een tijdelijk internationaal handelsverbod op wilde kaviaar en andere steur-producten. Volgens CITES was de illegale handel op dat ogenblik tien keer groter dan de officiële markt. Dat verplichtte de betrokken landen om telkens afspraken te maken rond exportquota. Vorig jaar en vier jaar geleden kon echter geen akkoord worden bereikt. Bulgarije, Roemenië en Servië moeten hun quota voor de kaviaar-productie in de Zwarte Zee en de monding van de Donau nog bekend maken. Dat geldt ook voor China en Rusland voor de productie in de regio Heilongjiang-Amur.

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kaspische zee, kaviaar, voeding, milieu |  Facebook |

15-07-10

Russische historisch woud moet plaats maken voor autosnelweg

In de Russische stad Khimki, in de noordelijke rand rond de hoofdstad, is het Franse bedrijf Vinci Concessions begonnen met de ontbossing van een gebied dat plaats moet maken voor een nieuwe autosnelweg, ondanks het verzet van milieubewegingen, die aanvoeren dat daarmee een onvervangbaar historisch eikenwoud verloren gaat. De nieuwe autosnelweg moet Moskou verbinden met Sint-Petersburg. Met de bouw is een investering gemoeid van 8 miljard dollar. Het Russische Hooggerechtshof wees in april de bezwaren van de milieubewegingen tegen de aanleg van de nieuwe autosnelweg af, waardoor een laatste hinderpaal voor de aanleg werd weggewerkt. Het Khimki-woud is de voorbije periode het symbool geworden van het Russische milieu-activisme.


De milieubeweging Ecodefense meldde dat Vinci Concessions in de omgeving van het hotel Novotel Sheremetyevo Moscow begonnen is met het kappen van bomen over een oppervlakte die overeenkomt met verscheidene voetbalterreinen. Er wordt opgemerkt dat daarbij beroep wordt gedaan op gastarbeiders uit gewezen Sovjet-republieken. De boomkap zou snel oprukken naar Khimki en de Klyazma-rivier. Volgens Ecodefense werd eind juni en begin juli op de Leningradskoye Shosse bewust een verkeersinfarct georganiseerd om toestemming te krijgen voor het begin van de ontbossing. De Russian Federation of Car Owners en In Defense of the Khimki Forest hadden bij de Russische advocaat-generaal uitleg gevraagd over de oorzaken van de verkeersproblemen.


De stedelijke overheid had gezegd dat de verkeersproblemen te wijten was aan werkzaamheden aan een kleine brug in Khimki. Bijna anderhalf jaar geleden werd Mikhail Beketov, één van de grote verdedigers van het historische eikenwoud en de uitgever van de plaatselijke krant Khimkinskaya Pravda, zwaar mishandeld nadat hij de overheid van Khimki had bekritiseerd omdat die zich achter de ontbossing had geschaard. Na de aanval moest één van zijn benen worden geamputeerd. De aanslag is tot nu toe onopgehelderd gebleven. Khimki Forest is een unieke biotoop, met onder meer elanden, beren en vele vogelsoorten. De nieuwe autostrade snijdt het woud doormidden. Volgens milieubewegingen kon er perfect een andere traject worden uitgetekend, maar is dat om duistere redenen nooit overwogen of onderzocht.

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, milieu, verkeer |  Facebook |

08-07-10

Consument niet echt bekommerd om foodmiles

De consument is niet echt bekommerd over de zogenaamde foodmiles, de afstand die voedingsproducten hebben moeten afleggen van de producent tot de eindconsument. Dat is de conclusie van een Britse studie van onderzoekers van de University of Otago in Nieuw-Zeeland. De onderzoekers zeggen dat de belangstelling voor foodmiles een barrière zouden kunnen vormen voor de export van voedingsproducten naar andere landen. Uit Britse straatinterviews bleek echter dat slechts 21,5 procent van de consumenten aangeeft dat foodmiles een reden zouden kunnen zijn om geen voedingsproducten uit Nieuw-Zeeland meer te kopen. Wanneer consumenten in de supermarkt werd gevraagd naar de producten die ze daadwerkelijk hadden aangekocht, bleek amper 3,6 procent aan te geven bewust gekozen te hebben voor goederen van Britse oorsprong.

"Het begrip foodmiles deed in de jaren negentig zijn intrede en verwijst naar de afstand die voedsel moet afleggen tussen de plaats van productie en de locatie van consumptie," aldus het magazine Foodnavigator. "De voorbije jaren is er opnieuw een groeiende interesse opgemerkt in voedingsproducten die zoveel mogelijk lokaal zijn geproduceerd, vooral op het gebied van verse producten. Het beperken van de foodmiles moet bedrijven tot een reducering van de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector. Op dit ogenblik bespreekt de Europese Unie een nieuwe regelgeving op het gebied van een oorsprong-vermelding, waarbij er plannen zijn om voor verscheidene producten meer gedetailleerde informatie te verplichten." Nieuw-Zeeland exporteerde vorig jaar voor 1,2 miljard Nieuw-Zeelandse dollar voedingproducten. Dat is een stijging met 0,9 miljard dollar op zes jaar tijd.

De onderzoekers voegen er aan toe dat ook importeurs en verdelers van voedingproducten uit Nieuw-Zeeland in Groot-Brittannië aangeeft geen echte omzetdaling genoteerd te hebben. Bovendien bleken ook Britse boeren opvallend positief te staan tegenover landbouwproducten uit Nieuw-Zeeland. "De resultaten van het onderzoek vormen een aanwijzing dat foodmiles als argument tegen de export van voedingproducten in belangrijke mate overroepen is," merken de onderzoekers op. "Verwacht mag worden dat de impact van foodmiles dan ook bijzonder marginaal zal blijven." Onderzoeksleider John Knight stelt dat er op het gebied van foodmiles duidelijk een verschil kan opgetekend worden tussen de uitspraken van de consument en zijn reëel gedrag. Hij voegt er aan toe dat de consument in hun woorden vaak een groter gewicht toewijzen aan maatschappelijke problematieken dan ze in werkelijkheid doen.

15:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, transport, voeding, foodmiles |  Facebook |

01-07-10

Woodland Trust wil Britse bomenbestand verdubbelen

Bomen kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de levenskwaliteit in steden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Woodland Trust. Daarbij wordt opgemerkt dat het planten van extra bomen in de Britse steden leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit, het verlagen van de omgevingstemperatuur en een verbetering van de menselijke gezondheid. Er wordt aan toegevoegd dat het dalende bomenbestand in vele regio's moet worden omgekeerd, zodat stadsbewoners een betere toegang zouden kunnen krijgen tot groene ruimtes. De Woodland Trust lanceert een campagne om elk jaar twintig miljoen inheemse bomen te planen. Onderzoeksleider Mike Townend stelt dat steden op het voorplan staan bij een aantal problemen waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd en dus ook de beste locatie zijn om aan te tonen dat groene ruimtes tot gevoelige verbeteringen kunnen leiden tegen een relatief lage kost.

De stadsomgeving wordt volgens de Woodland Trust geconfronteerd met stijgende fysieke en mentale problemen, overgewicht bij kinderen, luchtvervuiling, stijgende zomertemperaturen, overstromingen en een afnemende flora en fauna. De Woodland Trust voegt er aan toe dat ongeveer 80 procent van de Britse bevolking in stedelijke gebieden leeft, maar toch minder dan 10 procent van alle Britten op minder dan vijfhonderd meter van zijn woning toegang heeft tot een bosgebied. Er wordt daarbij opgemerkt dat het Victoriaanse tijdperk gekenmerkt werd door initiatieven rond parken en boomrijke straten, maar die trend is volgens de organisatie volledig stilgevallen. Er is volgens de Woodland Trust daarbij niet voldoende nagedacht over garanties dat er ook in de toekomst nog voldoende bomen aanwezig zullen zijn in het stedelijk landschap.

Sian Atkinson, conservatie-specialist bij de Woodland Trust, merkt op dat er veel wordt gesproken over een groene infrastructuur, maar er moet volgens haar gegarandeerd worden dat bomen en bossen daar ook daadwerkelijk een belangrijk onderdeel van vormen. Atkinson merkt daarbij op dat Groot-Brittannië in vergelijking met de rest van Europe slechts over relatief weinig bosgebieden beschikt. De Woodland Trust streeft er naar eigen zeggen naar om het Britse bosbestand te verdubbelen. Daarom wil de organisatie de volgende halve eeuw jaarlijks twintig miljoen bomen aanplanten. Atkinson voegt er aan toe dat de aanplanting van bomen in de steden een alternatief kunnen vormen voor de grote betonnen oppervlaktes, die door een gebrek aan drainage het risico op overstromingen verhogen. Bomen absorberen volgens haar niet alleen het grondwater, maar beletten ook dat een gedeelte van het regenwater de bodem bereikt.

16:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, groot-brittannie, woodland trust |  Facebook |

25-06-10

Europese retailsector ondertekent duurzaamheidscharter

Een aantal grote Europese retailers, waaronder Carrefour en Delhaize, hebben een vrijwillige gedragscode ondertekend om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Onder meer beloofden ze daarbij hun energieverbruik terug te schroeven en hun afvalmanagement te verbeteren. Maar ook verbonden ze zich ertoe om de verkoop van producten met een duurzame herkomst op te drijven en ook in infrastructuur, transport en distributie van milieuvriendelijker toepassingen gebruik te maken. Ook gaven ze aan om zich toe te zullen leggen op een betere communicatie met de consument. Terry Leahy, voorzitter van de European Retail Round Table (ERRT), benadrukt dat elk bedrijf uit de retailsector zich nog altijd bij het project kan aansluiten, ongeacht de inspanningen die tot nu toe binnen de onderneming werden gedaan op het gebied van duurzaamheid.

Met de code voor milieugebonden duurzame handel verbinden de ondertekenaars zich ertoe om een aantal maatregelen te nemen om hun ecologische voetafdruk in zes verschillende categorieën terug te schroeven. Onder meer wordt daarbij gesteld dat er gebruik moet gemaakt worden van onder meer duurzaam hout, terwijl ook bijvoorbeeld visproducten afkomstig moeten zijn van duurzame vangsten. Bovendien moet de efficiëntie van het gebruik van grondstoffen in de winkels worden opgedreven en moet transport en distributie worden geoptimaliseerd. Tenslotte moeten er ook maatregelen worden genomen om het afvalbeheer te verbeteren en de communicatie met de consument te optimaliseren. Onder de ondertekenaars bevinden zich grote groepen zoals Ikea, Marks & Spencer, Tesco en Clemens & August (C&A) en sectororganisaties zoals EuroCommerce.

Janez Potocnik, Europees Commissaris voor milieu, benadrukte dat retailers zich in een centrale positie bevinden om duurzame consumptie te promoten. Dat kan volgens hem niet alleen door de eigen acties, maar ook door hun contacten met toeleveranciers en consumenten. "Retailers vormen een brug tussen producent en consument en beïnvloeden aankoopbeslissingen," aldus Potocnik. "Retailers zouden zich dan ook moeten verbinden om duurzame marketing een belangrijke plaats te geven." Hij voegde er aan toe dat het efficiënt gebruik niet alleen te maken heeft met energie, maar ook met metalen, mineralen, voeding en zuivere lucht, water en biodiversiteit. Een aantal van die elementen zijn volgens hem altijd gratis geweest, maar zijn ondertussen onbetaalbaar geworden.

17:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, retail, europese unie |  Facebook |

06-06-10

Houtverwarming Zuidoost-Europa stijgt tot alarmerend peil

De stijgende elektriciteitsprijzen leiden ertoe dat in Zuidoost-Europa steeds meer hout wordt gebruikt voor verwarming. Wetenschappers van de University of Birmingham magen gewag van een alarmerend niveau, dat een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en het leefmilieu. Stefan Bouzarovski, docent menselijke geografie aan de University of Bermingham, stelt dat de meeste Zuid-Europese regeringen nagenoeg niet in staat zijn om het probleem van de energie-armoede - waarbij mensen niet in staat zijn om hun eigen woning te verwarmen - aan te pakken. Tijdens een conferentie bij het L'Institut Français des Relations Internationales (IFRI) voerde hij aan dat de districts-verwarmingssystemen uit de communistische periode niet de oplossing vormt voor de verwarming van huishoudens in de regio.

Bouzarovski voegde er aan toe dat door de duurdere energieprijzen en de loonstagnatie het gebruik van hout voor verwarming tegelijkertijd een alternatief is geworden voor elektriciteit. Hij waarschuwde dat de prijs per kilowattuur in de regio wellicht nog zal stijgen dus verwacht moet worden dat de lokale bevolking nog meer naar hout zal grijpen als alternatieve verwarmingsbron. De wetenschapper stelde dat er eigenlijk weinig is veranderd sinds de Verenigde Naties een rapport lanceerden over energie, milieu en armoede in Servië en Montenegro. Volgens dat rapport is bijna de helft van de bevolking in die regio het slachtoffer van energie-armoede. Meer dan de helft van de bevolking gebruikt er hout of steenkool om te verwarmen en te koken, waardoor er hoge niveaus van indoor-luchtvervuiling worden gecreëerd, wat tot chronische ziektes leidt.

Bouzarovski waarschuwde dat deze problemen niet alleen door ontbossing en de uitstoot van koolstofdioxide een impact hebben op de gemeenschap, maar ook de menselijke gezondheid in het gedrang brengen. Gezinnen die hout gebruiken voor verwarming hebben immers meestal ook geen degelijke verluchting. Hij benadrukte dat niet alleen landen zoals Servië of Montenegro met het probleem worden geconfronteerd, maar ook lidstaten van de Europese Unie zoals Bulgarije en Roemenië. De wetenschapper hekelde het gebrek aan degelijke Europese programma's op het gebied van energie-armoede. Hij voegde er aan toe dat de voorbije twintig jaar veel mensen naar de steden zijn verhuisd, maar toch is het gebruik van hout voor verwarming niet gedaald. Dat betekent volgens hem dat houtverwarming ook in de steden nog altijd wordt gebruikt. Hij waarschuwde ook voor gewelddadige conflicten tussen bosbeheerders en illegale houtverzamelaars.

14:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, servie, montenegro, houtverwarming |  Facebook |

03-06-10

Engeland heeft eerste ontziltingsfabriek voor drinkwaterproductie

In Londen heeft de Britse kroonprins Philip een ontziltingsfabriek geopend. Die moet zorgen voor een gegarandeerde drinkwatervoorziening van de Britse hoofdstad, die op dit ogenblik met een verouderd netwerk wordt geconfronteerd. Met het project is een investering gemoeid van 270 miljoen pond sterling. De ontziltingsfabriek in Beckton gebruikt een mengeling en zeewater en rivierwater uit de Theems om drinkwater van hoge kwaliteit te produceren voor één miljoen Londenaars. Het project in Beckton is de eerste ontziltingsfabriek op Brits grondgebied. Steve Baldwin, projectmanager van de ontziltingsfabriek, stelt dat de realisatie ervoor zorgt dat men niet meer onvoorbereid zal zijn bij een volgende droogteperiode. Baldwin geeft toe dat de oplossing duurder is voor watermaatschappij Thames Water, maar voegt er aan toe dat er geen andere keuze is dan die hogere kostprijs te aanvaarden.

"De droogte van vijf jaar geleden was heel bedreigend," aldus Martin Baggs, chief executive van Thames Water, tegenover de Britse krant The Telegraph. "De bestaande bronnen - grondwater en binnenrivieren - zijn niet meer voldoende om aan de toekomstige vraag van Londen te beantwoorden." Baggs voegt er aan toe dat Londen niet zo regenachtig is als velen geloven. Hij wijst erop dat in Londen slechts half zoveel regen valt dan in Sydney en ook minder dan in Dallas of Istanboel. Daarom moest er volgens Baggs afgetapt worden van de nieuwe en onuitputtelijke voorraad van de Theems, zodat de 8,5 miljoen klanten van de watermaatschappij ook in de toekomst bij een droogteperiode voldoende watervoorraad aangeboden zullen kunnen krijgen. Volgens sommige ramingen zou Engeland over twintig jaar door de klimaatverandering met ernstige watertekorten geconfronteerd kunnen worden.

Thames Water benadrukt dat de consument geen enkel smaakverschil zal proeven tussen het huidige leidingwater en de productie van de ontziltingsfabriek. De ontziltingsfabriek haalt zijn energie uit biodiesel die grotendeels afkomstig is van afvalolie uit de Londense restaurants. Thames Water zegt te hopen de fabriek pas over twee jaar eventueel te hoeven gebruiken. Een aantal milieugroepen noemt de fabriek echter een kortzichtige oplossing die geen duurzame oplossing biedt voor toekomstige watertekorten. Er wordt daarbij opgemerkt dat een ontziltingsfabriek heel energie-intensief is en er wordt aan toegevoegd dat Thames Water meer zou moeten doen om zijn bestaande leidingsysteem te herstellen. Ook Schotland heeft al gezegd over zoveel water te beschikken dat er bij ernstige droogtes zonder probleem voorraden zouden kunnen geëxporteerd worden naar Engeland.

16:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu, londen |  Facebook |

01-06-10

Amerikanen kiezen vooral voor brandstof-efficiëntie

Amerikaanse autobestuurders kiezen vooral voor goedkopere technologische oplossingen dan voor duurdere alternatieve brandstoffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De onderzoekers stellen dat 21 procent van de Amerikanen aangeeft wellicht een start-stopsysteem te zullen kopen, terwijl 19 procent zou overwegen een ecologische rij-assistent aan te schaffen. Deze systemen leveren naar raming een stijging van 10 procent op in de energie-efficiëntie. Daarentegen zegt slechts 16 procent te overwegen om een flexibele brandstof-technologie aan te kopen en slechts 14 procent staat positief tegenover een milieuvriendelijke dieselmotor. De onderzoekers stellen dat de kostprijs van de nieuwe technologieën zeker een rol speelt in de voorkeur, maar er wordt ook rekening gehouden met de prijs van de brandstof, het gebrek aan infrastructuur voor bijtanken of heropladen, het onderhoud en de herstelling en de actieradius.

De onderzoekers stellen dat de interesse in milieuvriendelijke dieselmotoren de voorbije jaren ongeveer op hetzelfde peil is gebleven, terwijl de belangstelling voor hybride technologieën is gedaald. "Door de nadruk van Europese autoproducenten op milieuvriendelijke diesel, mag verwacht worden dat ook de belangstelling op de Amerikaanse markt zal stijgen," merkt Harris Interactive op. "Wellicht zal de interesse in flexibele brandstofsystemen daarentegen waarschijnlijk afnemen, vooral aangezien steeds meer alternatieve brandstoffen op de markt komen." Voorlopig is er weinig interesse in andere technologieën. Slechts 4 procent van de Amerikanen geeft aan mogelijk een wagen op brandstofcellen te zullen kopen. Hybride wagens genieten een even beperkte belangstelling. Slechts 2 procent overweegt een pure elektrische wagen.

De onderzoekers voegen er wel aan toe dat 10 procent van ondervraagden overweegt om mogelijk een auto op gas te zullen kopen. Er wordt aan toegevoegd dat de interesse in energie-verbeterende systemen voor bestaande motoren blijft groeien. Daarbij wordt opgemerkt dat vorig jaar slechts 11 procent van de ondervraagden geïnteresseerd was in een ecologische rij-assistent. Dat aantal is op één jaar tijd bijna verdubbeld. Harris Interactive stelt dat er duidelijk nog een aantal hindernissen moeten worden genomen, maar voegt er aan toe dat de vraag zal groeien naarmate de bestuurder meer vertrouwd raakt met de alternatieve technologieën en de benzinekosten de hoogte zullen blijven ingaan. Er wordt dan ook opgemerkt dat de autoproducenten en overheid aan het publiek duidelijk moeten maken welke voordelen de alternatieven te bieden hebben en ondertussen een aantal praktische hindernissen moeten wegnemen.

14:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, automotive, verenigde staten |  Facebook |

30-05-10

Hawaii haalt havenvinnen van het menu

In Hawaii worden haaienvinnen van het menu gehaald. Begin juli volgend jaar wordt het bezit van haaienvinnen in Hawaii verboden. Daarmee is Hawaii de eerste Amerikaanse staat die een verbod op haaienvinnen invoert. Daarmee hoopt Hawaii te kunnen bijdragen in de strijd tegen overbevissing en het uitroeien van haaiensoorten. Door de nieuwe wet die door gouverneur Linda Lingle werd ondertekend, worden het bezit, de verkoop en distributie van haaienvinnen verboden. De nieuwe wet kreeg wel heel wat weerstand van de Chinese gemeenschap op Hawaii. Velen beschouwen haaienvinnen immers als een delicatesse en een belangrijk onderdeel van de Chinese cultuur. Meer dan 13 procent van de bevolking op Hawaii is immers minstens gedeeltelijk Chinees. Bovendien verwacht Hawaii, dat bijzonder afhankelijk is van het toerisme, in de toekomst een toestroom van rijke Chinese bezoekers.

"In Hawaii zouden een dozijn restaurants haaienvinnen serveren," aldus het persbureau Associated Press. "Haaienvinnen op zichzelf hebben weinig smaak, maar krijgen hun aroma door de rijst waarmee ze worden geserveerd of door de bouillon van varken en kip die de basis vormt van de haaienvinnensoep. Een aantal mensen menen dat haaienvinnen ook goed zijn voor de gezondheid. Haaienvinnen zouden immers een gezonde impact hebben op beenderen, nieren en longen en helpen om kanker te bestrijden. Daarnaast worden haaienvinnen in de klasserestaurants als een status-symbool bestempeld om indruk te maken op gasten. Restaurants in Hawaii rekenen ongeveer 17 dollar voor één bord haaienvinnensoep. In Hong Kong vragen de toprestaurants tot 1.000 dollar voor een haaienvinnen-maaltijd."

"Het is verkeerd om haaienvinnen naar de illegaliteit te verwijzen," merkt Johnson Choi, president van de Hong Kong China Hawaii Chamber of Commerce, op. "Haaienvinnen vormen een onderdeel van de voedingcultuur die meer dan vijfduizend jaar teruggaat." Milieuverenigingen stellen echter dat de traditie bijdraagt tot het wereldwijd uitroeien van haaien. Geraamd wordt dat jaarlijks 89 miljoen haaien worden gedood voor hun vinnen. Restaurants krijgen tot juli volgend jaar om hun voorraden haaienvinnen af te bouwen. Daarna zal voor een eerste overtreding een boete van 5.000 dollar tot 15.000 dollar moeten betaald worden. Een derde overtreding levert een boete op van 35.000 dollar tot 50.000 dollar en bovendien dreigt de overtreder een jaar gevangenisstraf opgelegd te krijgen. Het Amerikaanse Shark Research Institute hoopt dat ook andere Amerikaanse staten zullen volgen.

10:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, milieu, voeding, hawaii, haaienvin |  Facebook |

25-05-10

Commercieel project voor bosbehoud nog lang niet op punt

Door het klimaatbeleid stijgt de waarde van de bosgebieden, maar de complexiteit van de emissiemarkten en de effecten van de financiële crisis houden investering weg. Dat hebben een aantal investeerders en analisten gezegd tijdens een congres rond de milieufinanciering van bossen in Londen. Er wordt daarbij opgemerkt dat de waarde van aangeplante bossen toeneemt door de vraag naar houtproducten als hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarnaast zullen eigenaars van onaangeroerde bosgebieden door emissierechten worden betaald om ervoor te zorgen dat op hun terreinen geen bomen worden gekapt. De Verenigde Naties proberen op dit ogenblik een opvolger voor het Kyoto Protocol, dat over twee jaar afloopt, te forceren. Daarbij wordt gesteld dat een aanpak van de ontbossing cruciaal is in die pogingen, aangezien het fenomeen één vijfde van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide vertegenwoordigt.

Een aantal investeerders zegt echter afgeschrikt te zijn door de complexiteit van de emissiemarkten, waardoor ze terughoudend zijn om financiële middelen vrij te maken voor investeringen in plantages voor bio-energie. "Er zijn duidelijk mogelijkheden, maar voor investeerders is het op dit ogenblik om op dit ogenblik een overtuigend dossier samen te stellen," benadrukt Marko Katila, partner bij het Finse houtfonds Dasos Capital, verwijzend naar betalingen voor het bewaren van natuurlijke bosgebieden. "Ons fonds neemt deze investeringen op dit ogenblik niet ernstig in overweging." Onder meer raakt men het moeilijk eens om de waarde te bepalen van de uitstootbesparing die een beperking van de ontbossing oplevert. Pedro Costa, gespecialiseerd in emissiebeleggingen, stelt dat er op dit ogenblik helemaal geen vorderingen worden gemaakt in de besprekingen.

Het is volgens Costa niet waarschijnlijk dat het voor individuele investeerders op korte termijn interessant zal zijn om te beleggen in de beveiliging van natuurlijke bosgebieden. "De materie is bijzonder ingewikkeld en het is maar de vraag of er ooit een oplossing gevonden zal kunnen worden," merkt hij op. Costa richtte zich met zijn investeringen vooral op projecten in het Braziliaanse Amazone-gebied, waar filantropisch kapitaal volgens hem kan worden aangetrokken door investeringen in duurzame bosbouw, met inbegrip van een selectieve boskap en bosbehoud. Marko Katila merkt echter op dat de meeste investeringen in bosprojecten een lange cyclus kennen, wat sinds de financiële crisis volgens hem weinig populair is bij beleggers. Vorig jaar waarschuwde Greenpeace er bovendien voor dat de emissieprijzen tegen het einde van het decennium met 75 procent zouden kunnen dalen indien woudbescherming in de internationale emissiehandel zou worden opgenomen.

16:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, emissierechten, bosbouw |  Facebook |

17-05-10

British Petroleum moet reclame getroffen staten betalen

De Amerikaanse staten langs de kust van de Golf van Mexico eisen dat het Britse petroleumbedrijf British Petroleum de kosten betaalt van de reclamecampagnes die zullen worden gelanceerd om de toeristen duidelijk te maken dat hun vakantiebestemmingen deze zomer open zullen zijn, ondanks de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon. Er wordt daarbij opgemerkt dat de reclamecampagne cruciaal is voor de economische overlevingskansen van de regio. Woordvoerders van de betrokken staten Mississippi, Alabama en Florida wijzen erop dat in de media voortdurend negatieve en alarmerende berichten verschijnen over de olieramp met het boorplatform van British Petroleum. Daardoor dreigt het hele zomertoerisme weggeveegd te worden, aangezien gevreesd wordt dat vele potentiële toeristen afgeschrikt zullen worden en zullen wegblijven.

"Er staat heel wat op het spel," aldus het Amerikaanse magazine Advertising Age. "Uit cijfers van het Environmental Protection Agency blijkt immers dat de kusten en stranden van de Golf van Mexico van Texas tot Florida een toeristische omzet van ongeveer 20 miljard dollar genereren." De Harrison County Tourism Commission, het toeristisch bureau van de golfkust in Mississippi, stelt dat heel duidelijk moet worden gemaakt dat er voor het toerisme in de regio actief blijft. Advertising Age merkt echter op dat British Petroleum met de financiering van de reclame-campagnes ook heel wat kritiek zou kunnen verwachten. Het is volgens het magazine immers niet ondenkbeeldig dat critici zullen opmerken dat het geld beter geïnvesteerd had kunnen worden aan het bestrijden van de olievervuiling dan aan een toeristische marketingcampagne.

Een woordvoerder van British Petroleum heeft bevestigd verscheidene aanvragen gekregen te hebben, maar nog een definitieve beslissing moet genomen worden. Hij voegde er aan toe dat met elke betrokken partij gepraat zal worden, waarna een strategie zal worden bepaald. Volgens de Harrison County Tourism Commission heeft de staat Mississippi inmiddels ongeveer 500.000 dollar aan reclame-investeringen ontvangen. De toeristische dienst heeft echter een bijkomende aanvraag ingediend voor een ondersteuning van 7,5 miljoen dollar voor drie televisiespots per dag op de nationale televisiezenders, als tegengewicht voor de negatieve publiciteit. Florida heeft een bedrag van ongeveer 35 miljoen dollar gevraagd. Inmiddels zou de staat al 200.000 dollar hebben gekregen voor een reclamespot van zestig seconden.

18:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu, british petroleum |  Facebook |

12-05-10

Uitstoot India op anderhalf decennium met 58 procent gestegen

Drie jaar geleden kwam de uitstoot van broeikasgassen in India aan een totaal van 1,9 miljard ton. Dat betekende een stijging met 58 procent op dertien jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Indiase ministerie van milieu. Die groei werd volgens Jairam Ramesh, minister van leefmilieu van India, gedragen door een stijging van de industriële activiteit, energieproductie en transport. De cijfers bewijzen dat India tot de grootste producenten van broeikasgassen in de wereld blijft behoren. Ondanks die groei liggen de uitstootniveaus van de Verenigde Staten en China volgens minister Ramesh nog altijd bijna vier keer hoger dan de productie van broeikasgassen in India. China en de Verenigde Staten blijven de belangrijkste producenten van broeikasgassen en hun onderlinge onenigheid over het terugschroeven van de uitstoot was volgens vele waarnemers de belangrijke oorzaak van het mislukken van de klimaatbesprekingen in Kopenhagen vorig jaar.

In de aanloop naar de klimaatbesprekingen van Kopenhagen bood India aan om zijn koolstof-intensiteit - het energieverbruik per eenheid van het bruto binnenlandse product - tegen het einde van het lopende decennium met 20 procent tot 25 procent terug te schroeven. De energie-intensieve economie van India kende het voorbije anderhalve decennium een snelle groei, waardoor miljoenen mensen de armoede achter zich konden laten. De welvaartsgroei stimuleerde ook de productie van de industrie en energie. Het grootste gedeelte van de Indiase elektriciteit is echter afkomstig van steenkool-gestookte centrales, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt opgedreven. De ontwikkelingslanden weigeren om zich legaal te verbinden tot het terugschroeven van de uitstoot. Volgens hen is vooral de geïndustrialiseerde wereld verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

Onlangs stelde Jairam Ramesh tijdens een bezoek aan China nog dat er weinig vooruitzichten waren om nog dit jaar een internationaal akkoord af te sluiten voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Hij voegde er wel aan toe dat de samenwerking tussen India en China één van de opmerkelijke realisaties was tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen. Klimaat-onderhandelaars komen tegen het einde van dit jaar opnieuw samen in de Mexicaanse stad Cancun om verder te bouwen op de vage afspraken die tijdens de gesprekken in Kopenhagen werden gemaakt. Ook China gaf eerder al aan weinig hoop te hebben dat de besprekingen in Cancun concrete resultaten zouden opleveren. Jairam Ramesh stelde in ieder geval dat zijn land zich ten stelligste blijft verzetten tegen elke vorm van uitstootheffing die de geïndustrialiseerde wereld zou willen heffen op import-artikelen uit India of China.

17:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, milieu, uitstoot |  Facebook |

11-05-10

Aarde over drie eeuwen te warm voor mensheid

Door de klimaatverandering zou het overgrote gedeelte van de wereld over minder dan drie eeuwen te warm kunnen geworden zijn voor de mensheid. Dat zeggen wetenschappers van de University of New South Wales in Australië en de Purdue University in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat de stijgende temperaturen in bepaalde regio's ervoor zouden kunnen zorgen dat mensen niet meer in staat zouden zijn om zich aan te passen of te overleven. Wanneer de gemiddelde wereldtemperaturen met zeven graden celcius zouden stijgen, zou de bewoonbaarheid van een aantal regio's volgens de onderzoekers in het gedrang kunnen komen. Wanneer de temperatuur met elf tot twaalf graden celsius zou stijgen, zou een groot gedeelte van de bewoonde gebieden volgens de onderzoekers niet langer meer leefbaar zijn voor de mens.

"Onderzoeksleider Steven Sherwood zegt dat er geen enkel risico is dat de temperatuur op aarde nog deze eeuw met zeven graden celsius zou stijgen, maar hij meent dat er een belangrijk gevaar is dat de blijvende verbranding van fossiele brandstoffen tegen het einde van de drieëntwintigste eeuw wel voor problemen zal zorgen," aldus het persbureau AFP. "Volgens Sherwood bestaat er een kans van 50 procent dat dit scenario ook werkelijkheid wordt." Sherwood voegt er aan toe dat het huidige onderzoek naar de klimaatverandering bijziend is gebleven en dat er geen rekening werd gehouden met de consequenties op lange termijn van de impact van de broeikasgassen, die verantwoordelijkheid worden geacht voor de opwarming van de aarde. Sherwood voegt er aan toe dat er rekening gehouden zou moeten worden met de warmte-stress, die veroorzaakt wordt door een combinatie van de impact van de stijgende temperaturen en de verhoogde vochtigheid.

"Het probleem moet absoluut worden bestudeerd," aldus professor Sherwood tegenover het Franse persbureau. "De volgende twee decennia kan er weinig ondernomen worden tegen de klimaatverandering, maar er kan nog altijd veel ondernomen worden tegen de evoluties op langere termijn." Tony McMichael, professor aan de Australian National University, benadrukt dat de klimaatverandering op het einde van deze eeuw niet zal stoppen. Hij voegt er aan toe dat een stijging met twaalf graden celcius of zelfs meer tegen het einde van de drieëntwintigste eeuw geen onrealistisch scenario is. Indien die voorspellingen realiteit worden, zullen de huidige problemen rond de stijging van het zeeniveau, warmtegolven en bosbranden, het verlies aan biodiversiteit en landbouwproblemen volgens hem verbleken bij het feit dat een groot gedeelte van de aarde te warm geworden zal zijn voor de mensheid.

19:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu |  Facebook |

03-05-10

Verenigde Staten kan zonder steenkoolcentrales

De Verenigde Staten zouden binnen twintig jaar volledig kunnen stoppen met de emissies van koolstofdioxide uit steenkoolgestookte energiecentrales. Daarvoor kan bovendien gebruik gemaakt worden van technologieën die al bestaan of die binnen een periode van tien jaar commercieel beschikbaar zullen zijn. Dat is de conclusie van een rapport van de American Chemical Society. De stopzetting van de emissies van krachtcentrales is één van de belangrijke stappen om de klimaatverandering te bestrijden. In het rapport wordt opgemerkt dat het probleem van de wereldwijde klimaatverandering pas beheerbaar zal kunnen zijn indien de maatschappij snel komaf maakt met de uitstoot van koolstofdioxide uit steenkoolgestookte energiecentrales. De enige manier om de planeet in zijn huidige toestand te bewaren, met relatief stabiele kustlijnen en het behoud van biodiversiteit, is een snelle afbouw van de steenkool-emmissies en het verbod op onconventionele fossiele brandstoffen, zoals teervelden.

In het rapport wordt voorgesteld dat de Verenigde Staten de subsidies voor fossiele brandstoffen zouden afschaffen en de kostprijs van de emissies zouden opdrijven. Daarnaast zouden ook belangrijke verbeteringen moeten doorgevoerd worden in de verdeling van elektriciteit en de energie-efficiëntie van woningen, commerciële gebouwen en apparaten. Verder wordt gewag gemaakt van de vervanging van steenkool door biomassa, wind, zonnekracht, warmte en kernenergie van de derde generatie. Na een demonstratie van een commerciële haalbaarheid, zou ook kunnen gedacht worden aan de ontwikkeling van kernenergie van de vierde generatie. "De onderzoekers voeren verder aan dat de overblijvende steenkoolfabrieken zouden gebruikt worden voor de opvang en opslag van koolstofdioxide," aldus het magazine Environmental Science & Technology, een uitgave van de American Chemical Society.

Uit een afzonderlijk onderzoek van de American Chemistry Council blijkt dat de recyclage van plastiek leidt tot belangrijke besparingen op het gebied van energie en de uitstoot van broeikasgassen. De recyclage van plastiek in de Verenigde Staten zou volgens het onderzoek voldoende energie besparen om 750.000 Amerikaanse gezinnen van elektriciteit te voorzien. Bovendien zou de recyclage ook een besparing beteken van 2,1 miljoen ton koolstofdioxide. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 360.000 wagens. De Amerikaanse Progressive Bag Affiliates, de sectororganisatie van Amerikaanse producenten van plastiek winkelzakken, heeft een streefdoel bekend gemaakt om tegen het midden van dit decennium 40 procent van alle vervaardigde exemplaren te zullen recycleren. De organisatie zegt daarbij niet te geloven in het verdwijnen van de plastiek winkelzak, maar wel een oplossing te zien in herbruik.

17:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, verenigde staten, steenkool |  Facebook |

26-04-10

Uruguay mag papierfabriek op Argentijnse grens verder zetten

De regering van Uruguay had buurland Argentinië op de hoogte moeten brengen van zijn plannen om op de oevers van een gemeenschappelijke rivier twee papierfabrieken te bouwen. Maar Uruguay heeft daarmee geen milieu-verplichtingen overtreden en kan de activiteiten van de papierfabrieken dan ook gewoon verder zetten. Dat heeft het Internationale Hof van Justitie in Den Haag beslist. Slechts één papierfabriek is daadwerkelijk gebouwd, waarvoor een beroep werd gedaan op het Finse bedrijf Botnia. Het geschil loopt echter al verscheidene jaren, waarbij Argentinië aanvoert dat de activiteiten de rivier vervuilen. Uruguay zegt echter aan alle milieu-vereisten voldaan te hebben. Argentinië legde vier jaar geleden een klacht neer bij het Internationale Hof van Justitie. Daarbij werd verwezen naar een bilateraal akkoord van vijfendertig jaar geleden, waarbij het gebruik van de Uruguay-rivier op de grens tussen beide landen werd geregeld.

"Het Internationale Hof van Justitie geeft in zijn eindoordeel aan dat Uruguay een inbreuk heeft gepleegd tegen de afgesproken procedures, waarbij Argentinië vooraf op de hoogte zou moeten zijn gebracht van de plannen voor de papierfabrieken," aldus BBC News. "Er wordt echter aan toegevoegd dat er een overtredingen werden vastgesteld tegen de milieu-verplichtingen uit het bilateraal akkoord. Argentinië stelt echter dat de papierfabriek voor geluidsoverlast zorgt en ook visuele pollutie veroorzaakt. Ook wordt gewag gemaakt van stankhinder. Die problemen vallen volgens het Internationale Hof van Justitie echter niet binnen zijn jurisdictie. Argentinië had geëist dat de papierfabriek in de buurt van de stad Fray Bentos zou worden gesloten. Die vraag werd door het Internationale Hof van Justitie echter afgewezen."

Ook de toekenning van een financiële compensatie voor de schade aan verschillende economische sectoren, zoals toerisme en landbouw, werd afgewezen. De discussies over de plannen van de papierfabrieken had in de grensstreek voor heel wat opschudding gezorgd. De inwoners van de Argentijnse stad Gualeguaychu, aan de overkant van de rivier, gingen daarbij over tot het blokkeren van wegen en oversteekplaatsen. De relaties tussen Argentinië en Uruguay hadden eveneens gevoelig te lijden onder de problemen. De uitspraak van het Internationale Hof van Justitie is definitief. Een beroep is onmogelijk. De Argentijnse activisten willen zich echter niet neerleggen bij de uitspraak en zeggen hun strijd te zullen verder zetten. De betrokken regeringen hebben echter beloofd samen naar een oplossing te zullen zoeken voor het probleem, zoals het instellen van strikte controles.

19:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, papier, uruguay |  Facebook |

21-04-10

Economische crisis weegt op interesse energievriendelijke auto

Zes op tien Amerikaanse consumenten zegt te overwegen om een auto te kopen met een alternatieve krachtbron. Dat blijkt uit een onderzoek van het persbureau Associated Press. Bij eenzelfde onderzoek vier jaar geleden zei zeven op tien Amerikanen een alternatief voor de motor met fossiele brandstoffen te overwegen. Die terugval is vooral te wijten aan de economische crisis. Voor de ondervraagden vormden immers budgetbesparingen en het leefmilieu als een gelijkwaardige motivatie bij het kiezen van een nieuwe auto. Vier jaar geleden, toen de Amerikaanse economie nog een hoogconjunctuur beleefde, gaf 47 procent aan dat het belang van het leefmilieu zou overwegen, terwijl slechts 34 procent de grootste aandacht had voor het prijsniveau. De Amerikaanse consument heeft volgens de onderzoekers nog steeds het leefmilieu in gedachten, maar wil zich daarvoor niet in financiële problemen steken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 56 procent van de Amerikanen op dit ogenblik met een auto van een binnenlandse constructeur rijdt. Dat is ongeveer hetzelfde niveau als vier jaar geleden. Acht op tien Amerikaanse gezinnen. Twee op drie gezinnen hebben twee of meer auto's. Zes op tien auto's zijn tweedehands. Wanneer hij zijn droomauto zou mogen kopen, zou ongeveer vier op tien kiezen voor een buitenlands merk, terwijl drie op tien de voorkeur zou geven aan een binnenlandse constructeur. De onderzoekers voegen er ook aan toe dat Amerikanen voor het eerst in verscheidene decennia ook een grotere voorkeur te kennen geven voor merken van eigen bodem dan voor wagens van buitenlandse constructeurs. Er wordt echter aan toegevoegd dat dit ook moet gerelativeerd worden. Immers meer dan negen op tien eigenaars van zowel Ford en General Motors als van Honda en Toyota zegt tevreden te zijn met zijn wagen.

De Amerikaanse regering heeft inmiddels gezegd dat de vooruitgang van de Amerikaanse autobouwers zoals General Motors, die zijn overheidssteun heeft terugbetaald, één van de belangrijkste lichtpunten is op de weg naar het herstel van de economie van de Verenigde Staten. "Hoewel de sector nog niet helemaal uit de problemen is, mag het een uitstekende evolutie genoemd worden dat de tewerkstelling in de Amerikaanse autosector is gestabiliseerd," aldus een woordvoerder van de Amerikaanse president Barack Obama. General Motors heeft inmiddels 8,1 miljard dollar leningen van de Amerikaanse en Canadese regering terugbetaald. De Amerikaanse autosector verloor twee jaar geleden meer dan 400.000 banen en indien Chrysler en General Motors zouden zijn geliquideerd, zouden nog eens meer dan één miljoen banen verloren zijn gegaan. De voorbije negen maanden heeft de sector echter opnieuw 45.000 banen gecreëerd, de sterkste groei in bijna een decennium.

18:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, automotive |  Facebook |

20-04-10

Westers waterverbruik verergert tekort in ontwikkelingslanden

Het watergebruik voor de productie van voedsel en goederen die ingevoerd worden in de geïndustrialiseerde wereld, verergeren het watertekort in de ontwikkelingslanden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Engineering the Future. Daarbij wordt opgemerkt dat twee derde van het water dat gebruikt wordt voor de productie van Britse importgoederen, buiten de Britse grenzen wordt gebruikt. Rekening houdend met de groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering is dat volgens Engineering the Future een onhoudbare situatie. In het rapport wordt opgemerkt dat landen zoals Groot-Brittannië armere naties dan ook moeten helpen om hun waterverbruik te beperken. Er wordt daarbij op gewezen dat nu al één miljard mensen onvoldoende toegang hebben tot drinkbaar water. Gevraagd wordt onder meer dat westerse bedrijven hun bevoorradingsketens zouden optimaliseren met het waterverbruik in het achterhoofd.

"We moeten rekening houden met de watervoetafdruk die we hebben op de rest van de wereld," aldus Roger Falconer, directeur van het Hydro-Environmental Research Centre aan de Cardiff University en bestuurslid van Engineering the Future, tegenover BBC News. "Indien we niet regelrecht op een ramp willen afstevenen, moet er dringend worden ingegrepen." Uit voorspellingen blijkt dat de wereldbevolking over twintig jaar tot meer dan acht miljard eenheden zal zijn uitgegroeid. Op dat ogenblik zou de wereldwijde vraag naar voedsel en energie met 50 procent stijgen, terwijl de behoefte aan water een toename zou kennen van 30 procent. Ontwikkelingslanden gebruiken volgens het rapport nu al echter een groot gedeelte van hun watervoorraad om goederen en voedsel te produceren die in de westerse wereld worden geconsumeerd.

"De groeiende vraag van de geïndustrialiseerde landen zet een sterke druk op gebieden die al met een tekort aan water worden geconfronteerd," aldus Peter Guthrie, hoofd van het Centre for Sustainable Development aan de Cambridge University en voorzitter van de bestuursraad van Engineering the Future. "Indien de watercrisis op een kritiek niveau komt, zal ook de toekomstige ontwikkeling van de geïndustrialiseerde landen in het gedrang komen, aangezien de impact die moet verwacht worden op de toegang tot vitale bronnen." De onderzoekers wijzen erop dat voor één tas koffie ongeveer 140 liter water nodig is, terwijl voor een t-shirt 2.000 liter wordt verbruikt en voor een kilogram steak 15.000 liter. De consument in de geïndustrialiseerde wereld gebruikt ongeveer 150 liter water per dag. De binnenlandse productie voor de gemiddelde consument ligt tien keer hoger, maar dat is slechts één derde van al het water dat voor zijn totale productie van goederen en voedsel wordt gebruikt.

20:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu, engineering the future |  Facebook |

Thuli Makama wint Goldman-milieuprijs

De advocate Thuli Makama uit Swaziland heeft de Goldman Environmental Prize ontvangen voor het aan de kaap stellen van de moorden op verdachte stropers. De daders waren parkwachters. Thuli Makama stelde met haar actie een eind aan het geweld te willen maken en te willen bereiken dat stropers op een legale manier gerechtelijk vervolgd zouden worden. De wetgeving van Swaziland laat het geweld van parkwachters toe om de strooppraktijken te bestrijden. Thuli Makama, hoofd van de milieugroepering Yong Nawe, stelde dat vooral in privé-reservaten parkwachters misbruik maakten van hun macht en overdreven geweld gebruiken. Makama voegde er aan toe dat sommige stropers tot in hun woning worden achtervolgd en daar worden ontvoerd, waarna ze worden gemarteld en uiteindelijk vaak ook worden vermoord.

"Thuli Makama vertelde dat ze tijdens research voor een documentaire over lokale gemeenschappen minstens twintig gevallen ontdekte van verdachte stropers die waren gedood of verminkt," aldus BBC News. "Maar ze voegde er aan toe dat de daders vaak niet meer hadden misdreven dan occasioneel een antiloop of een wrattenzwijn hadden gedood in een beschermd gebied. Volgens Makama hadden de meesten het vlees nodig om te kunnen overleven. Ze voegde er aan toe dat mensen worden gedood omdat ze een kleine impala hadden gevangen." Andere partijen merken echter op dat georganiseerde misdaadbendes goed uitgeruste en zwaar bewapende stroop-acties ondernemen. Ted O'Reilly, hoofd van de Big Game Parks, stelt dat zijn parkwachters binnen de stroopwetgeving van Swaziland werken en vaak zelf grote risico's lopen.

Ted O'Reilly voegde er aan toe dat ook vele parkwachters door stropers werden vermoord. Thuli Makama houdt echter vol dat verdachte stropers moeten worden gearresteerd en voor de rechter moeten worden gebracht. "Het plegen van een misdrijf mag niet betekenen dat men ter plaatse wordt berecht, veroordeeld en geëxecuteerd," merkt ze op. Makama krijgt voor haar Goldman Environmental Prize een geldbedrag van 150.000 dollar. De Goldman Environmental Prize wordt vaak de nobelprijs voor het milieu genoemd. De helft van de bevolking van Swaziland leeft in armoede, terwijl het koninkrijk een bijzonder populaire bestemming is geworden voor safari's en grote jachtpartijen. Ted O'Reilly wordt bestempeld als de vader van de milieubeweging in Swaziland, maar de gewelddadigheid van zijn parkwachters heeft al heel wat controverses opgeroepen.

15-04-10

Japans walvisvlees in Amerikaanse en Koreaanse restaurants

Wetenschappers zeggen bewijzen gevonden te hebben dat walvisvlees, afkomstig van het Japanse walvisvangst-programma, verkocht wordt in Amerikaanse en Koreaanse restaurants. De onderzoekers stellen dat ze een genetische identificatie hebben gebruikt om vlees uit een restaurant in Los Angeles terug te koppelen aan een walvis dit in Japan werd verkocht. De ontdekking bewijst volgens hen dat de illegale handel in beschermde soorten nog altijd bestaat. Ook zou er walvisvlees zijn aangetroffen in een sushi-restaurant in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. De commerciële walvisvangst is sinds een kwarteeuw door een internationaal moratorium bevroren. Een controversiële uitzondering laat Japan echter toe om jaarlijks honderden walvissen te doden voor wetenschappelijk onderzoek. Het vlees van de dieren komt echter uiteindelijk in Japanse winkels en restaurants terecht.

"Een groep wetenschappers, filmmakers en milieugroepen zeggen stalen verzameld te hebben van walvisvlees dat vorig jaar werd verkocht in sushi-restaurants in de Verenigde Staten en Zuid-Korea," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "Een genetische analyse van het vlees dat in Los Angeles werd verkocht, bewees dat het afkomstig was van vlees van een noordse vinvis dat drie jaar geleden verkocht werd in Japan. De noordse vinvis wordt volgens milieugroepen met uitsterven bedreigd. Er werd een gerechtelijke procedure opgestart tegen het restaurant. Dat is inmiddels gesloten, maar de eigenaars en de chef-kok lopen het risico zware geldboetes opgelegd te krijgen. De onderzoekers wijzen erop dat de handel in het walvisvlees is verboden tussen landen die de Convention on International Trade in Endangered Species hebben ondertekend."

"De onderzoekers zouden ook een niet nader genoemd restaurant in de Zuid-Koreaanse hoofdstad hebben bezocht, waar ze bij twee gelegenheden in juni en september vorig jaar dertien walvisproducten aankochten," aldus nog The Washington Post. "Vier stalen waren afkomstig van een antarctische dwergvinvis, vier van een noordse vinvis, drie van de gewone dwergvinvis, één van een gewone vinvis en één van een bruinvis. Het dna-profiel van de gewone vinvis kwam volgens de onderzoekers overeen met vlees dat drie jaar geleden op Japanse markten werd verkocht. De onderzoekers eisen dat Japan verplicht zou moeten worden om een register met dna-profielen van gevangen walvissen bekend te maken, zodat illegale handel in walvisvlees kan worden gecontroleerd en ontmaskerd. Een woordvoerder van het Japanse visserij-agentschap gaf toe dat de handel - indien de vaststellingen correct zijn - illegaal is en zei dat er nooit toelating is gegeven om walvisvlees uit te voeren.

20:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, japan, walvis |  Facebook |

14-04-10

Doelstellingen Europees klimaatplan zijn haalbaar

Het klimaatplan van de Europese Unie kan gerealiseerd worden en kan de energieprijs gevoelig terugschroeven. Dat is de conclusie van een rapport van de European Climate Foundation. Daarbij wordt opgemerkt dat de Europese Unie tegen het midden van deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent kan terugschroeven en de energierekening met 350 miljard dollar per jaar kan verlagen, op voorwaarde dat er binnen een periode van vijf jaar actie wordt ondernomen. In het rapport wordt onder meer gesteld dat de volgende veertig jaar meer dan 3 triljoen euro zal geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën en energie-efficiëntie, maar die kost zal worden gecompenseerd door lagere operationele kosten en besparingen door een grotere energie-efficiëntie. Günther Oettinger, Europees Commissaris voor energie, stelde aangemoedigd te zijn door de resultaten van het rapport.

De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met 20 procent verlagen, in vergelijking met het niveau van het begin van de jaren negentig. De volgende decennia wil de Europese Unie de uitstoot met 80 procent tot 95 procent verlagen. "Dat streefdoel is haalbaar en uitstootvrije elektriciteit kan nu al als een betrouwbaar en economische alternatief worden bestempeld," aldus de European Climate Foundation." Tom Brookes, hoofd van het Energy Strategy Center van de European Climate Foundation, voert daarbij aan dat het rapport duidelijk afrekent met een aantal mythes en aantoont dat hernieuwbare energie perfect haalbaar is. Hij voegt er aan toe dat de bestaande capaciteit aan nucleaire energie en fossiele brandstoffen tegen het midden van het decennium zullen wegvallen en een nieuwe capaciteit moet uitgebouwd worden. De toekomst daarvan is volgens Brookes een politieke beslissing.

De energiekosten per eenheid van het bruto binnenlandse product kan volgens het rapport tegen het midden van het decennium met ongeveer 30 procent teruggeschroefd worden, vooral te danken aan een verhoogde energie-efficiëntie, het afbouwen van het gebruik van olie en gas voor energieproductie en de lagere blootstelling van duurzamer bedrijven aan uitstootrechten. Bevoegd Europees Commissaris Oettinger stelde dat het rapport een uitstekende gelegenheid is om met de verschillende belanghebbenden de nodige strategieën uit te weken, niet alleen om een uitstootarme maatschappij te creëren, maar ook een leiderschap te verwerven in een wereldwijde industriële race. In het rapport wordt de Europese Unie echter opgeroepen om dringend bindende streefdoelen voor energie-efficiëntie in te voeren, zijn lidstaten doelstellingen op lange termijn op te leggen voor hernieuwbare energie en voldoende financiering te voorzien voor uitstootarme projecten.

13-04-10

Herstel Barrière Rif duurt minstens twintig jaar

De Australische autoriteiten hebben gezegd dat het Chinese cargoschip Shen Neng belangrijke schade heeft aangericht aan het beroemde Great Barrier Reef. De opkuisactie wordt wellicht de grootste operatie die ooit is moeten uitvoeren voor de bescherming van het koraalrif. Nadat het Chinese cargoschip was losgetrokken, kregen duikers een eerste keer de kans om de schade aan het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, op te meten. Volgens de duikers is er duidelijk schade toegebracht aan het koraal en zijn er over een lengte van meer dan één kilometer verfsporen terug te vinden. Het Great Barrier Reef staat op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. Omdat het Chinese cargoschip zich op een verboden route bevond, wil Australië een schadevergoeding eisen van de eigenaar. Inmiddels werden de boetes voor nieuwe overtreders gevoelig opgedreven.

Er wordt aan toegevoegd dat de schade mogelijk niet zo erg was geweest indien de Shen Neng gewoon was vastgelopen en was gestopt. Door de wind en de getijden bleef het schip, dat een lengte heeft van 230 meter, gedurende meer dan een week langs het koraal schuren. Daardoor werden belangrijke koraalpartijen tot stof fijngemalen. De Australische autoriteiten zijn echter bijzonder bezorgd over de giftige verf die van de romp van het schip is afgeschuurd. De giftige bestanddelen hebben immers onmiddellijk het koraal in de omgeving beginnen te doden. De verf is ontwikkeld om te beletten dat er op de romp van de schepen allerlei dingen zouden beginnen te groeien. Er wordt aan toegevoegd dat het weken kan duren vooraleer de totale omvang van de aangerichte schade duidelijk zal worden. Zelfs indien er geen zware vergiftiging wordt vastgesteld, zou het volgens de Great Barrier Reef Marine Park Authority twintig jaar kunnen duren vooraleer het koraal zich heeft hersteld.

De Shen Neng heeft bij het vastlopen ook twee ton olie verloren. Bij de bergingsoperatie zou wel vermeden kunnen zijn dat nog meer olie in het zeewater terecht kon komen. Door het ongeval met de Shen Neng werden de scheepvaart-instructies voor het gebied gevoelig verstrengd. Anna Bligh, premier van Queensland, heeft aangekondigd dat de boetes voor olielozingen zwaar zullen worden opgedreven. Daarbij werd opgemerkt dat de maximumboete voor bedrijven van 1,75 miljoen Australische dollar zou opgedreven worden tot 10 miljoen Australische dollar. Individuele overtreders riskeren een boete van 500.000 dollar in plaats van 350.000 dollar. Inmiddels werden de kapitein van twee officieren van het Panamese schip Mimosa voor de Australische rechter gedaagd omdat ze een verboden zone van het koraalrif waren binnengevaren. De betrokkenen riskeren een maximale boete van 220.000 dollar.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, barrier reef, shen neng |  Facebook |

11-04-10

Wereld heeft een echte natuurbarometer nodig

De wereld heeft een natuurbarometer nodig om te vermijden dat ecosystemen en soorten voor altijd verloren zouden gaan. Dat zegt Simon Stuart, voorzitter van de Species Survival Commission (SSC) van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), samen met een aantal andere wetenschappers in een rapport. De bestaande systemen omvatten volgens de onderzoekers onvoldoende soorten van een aantal groepen, zoals zwammen en ongewervelden, om een gedetailleerd beeld te kunnen schetsen van de bedreigde natuur. De wetenschappers stellen dat de barometer ongeveer 160.000 soorten zouden moeten omvatten, terwijl nu slechts 48.000 soorten zijn opgenomen. De gegevens van de barometer zouden volgens de wetenschappers kunnen helpen om regio's aan te duiden die dringende ingrepen vereisen.

"De kennis over soorten en over tempo waarop bepaalde categorieën verdwijnen blijft volgens de onderzoekers bijzonder beperkt," merkt BBC News op. "Sommige soorten verdwijnen volgens de onderzoekers vooraleer geweten is dat ze ooit hebben bestaan." Op dit ogenblik zijn ongeveer 1,9 miljoen soorten geïdentificeerd en wetenschappelijk gecatalogeerd, maar wetenschappers vermoeden dat het daadwerkelijk aantal soorten meer dan tien miljoen zou kunnen bedragen. Naarmate de wetenschap meer weet over de conservatie-status van soorten die een ecosysteem vormen, zal de kennis over de gezondheid van dat ecosysteem volgens de onderzoekers alleen maar toenemen. Ze voegen er aan toe dat het hoog tijd is dat er meer aandacht besteed wordt aan taxonomie en de wetenschappelijke natuurgeschiedenis, twee van de meest belangrijk en tegelijkertijd ondergewaardeerde takken van de biologie.

De meest toonaangevende lijst over bedreigde natuursoorten is op dit ogenblik de Red List van de International Union for Conservation of Nature, die de conservatie-status van natuursoorten over de hele wereld gedurende een periode van meer dan veertig jaar heeft opgevolgd en geactualiseerd. Simon Stuart, verantwoordelijk voor de samenstelling van de Red List, stelt dat de opsomming een goed inzicht geeft in de gezondheid van bepaalde ecosystemen. Maar hij voegt er aan toe dat de lijst bijzonder zwak staat op het gebied van natuursoorten in zoetwater, maritieme ecosystemen en dorre gebieden. Er moeten volgens Stuart dan ook vele soorten aan de Red List worden toegevoegd. Stuart geeft daarbij toe dat er op dit ogenblik onevenwicht veel aandacht wordt besteed aan de gewervelde soorten, zoals zoogdieren, vogels en reptielen.

Het uitbreiden en de opvolging van de lijst zou volgens de wetenschappers een investering vormen van ongeveer 60 miljoen dollar. "Maar vanuit een economisch perspectief is deze barometer één van de beste investeringen voor het welzijn van de mensheid," merken ze op.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, species survival commission |  Facebook |

07-04-10

China ontkent verantwoordelijkheid Mekong-droogte

De Chinese regering heeft de beschuldigingen verworpen dat zijn dammen op de Mekong-rivier verantwoordelijk zijn voor een historisch laag waterpeil in landen die stroomafwaarts liggen. Song Tao, onderminister van buitenlandse zaken van China, heeft op het Mekong-overleg in Thailand gezegd dat niet de waterkrachtcentrales, maar wel de droogte verantwoordelijk is voor de verlaging van het waterpeil. In Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam zijn meer dan zestig miljoen mensen voor hun dagelijks bestaan afhankelijk van de Mekong-rivier. Gedeelten van de rivier zijn tot het laagste waterpeil in vijftig jaar teruggevallen. Stroomafwaarts bedreigen de droogte, zoutopstapelingen en een tekort aan voedingsstoffen in de grond de voedselproductie in de rijstgebieden van Cambodja en Vietnam. Abhisit Vejjajiva, eerste minister van Thailand, heeft ervoor gewaarschuwd dat de rivier zonder een goed management onmogelijk kan overleven.

"De Mekong-rivier wordt bedreigd door ernstige problemen, veroorzaakt door het onoordeelkundig gebruik van water en de effecten van de klimaatverandering," aldus Abhisit Vejjajiva. Activisten stellen dat de Chinese dammen een negatieve impact hebben op het debiet van de rivier en leiden tot een onomkeerbare verandering in de ecologie van de Mekong. China heeft op dit ogenblik acht bestaande en geplande dammen op de Mekong en heeft al aangekondigd nog extra waterprojecten nodig te hebben op de rivier. Volgens Song Tao hebben statistieken uitgewezen dat de recente droogte die het hele rivierbekken heeft getroffen, te wijten is aan extreem droog weer. De daling van het waterpeil van de Mekong heeft volgens Song Tao niets te maken met de ontwikkeling van de Chinese waterkracht. Door het bijsturen van het debiet kunnen de dammen volgens hem zelfs helpen aan het voorkomen van overstromingen en het opvangen van droogteperiodes.

Song Tao stelde verder dat China de voorbije maanden ook zijn informatieverstrekking over de Mekong-projecten heeft opgedreven. Sinds de maand maart van dit jaar worden volgens hem de gegevens van twee Chinese waterkrachtcentrales doorgestuurd naar landen die stroomafwaarts zijn gelegen. De Thaise premier Abhisit gaf toe dat de dialoog met China op een positieve manier verloopt en zei te hopen dat de informatieverstrekking in de toekomst systematischer en consistenter zou worden. De Mekong ontspringt op het Tibetaanse plateau en stroomt over een afstand van 4.800 kilometer door China, Myanmar, Thailand, Laos en Cambodja vooraleer in Vietnam in de Zuid-Chinese Zee uit te monden. Song stelde dat het zuidwesten van China de ergste droogte in vele decennia beleeft. Ongeveer 18 miljoen mensen en 11 miljoen dieren zouden erdoor zijn getroffen, samen met een oppervlakte van 4,3 miljoen hectaren landbouwgronden.

19:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, milieu, droogte, mekong |  Facebook |