06-04-10

Centraal-Azië moet samenwerken rond probleem Aral-meer

De Centraal-Aziatische staten moeten samenwerken om de verdere uitdroging van het Aral-meer tegen te gaan. Dat heeft Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gezegd bij een bezoek aan het gebied. Dat gebeurde op vraag van de locale bevolking, die aan de Verenigde Naties gevraagd hadden om een regionaal dispuut op te lossen. Het Aral-meer was ook het vierde grootste meer ter wereld, maar is inmiddels een woestijn geworden vol met schroot en zoutplaten. Nadat de Sovjet-Unie in de jaren zestig water uit het meer begon te gebruiken voor de irrigatie van de Oezbeekse katoenindustrie, heeft het meer 70 procent van zijn omvang verloren. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie behoort een groot gedeelte van het Aral-meer toe aan Oezbekistan. Een kleiner gedeelte ligt op het grondgebied van Kazakstan.

"Na een helicopterbezoek aan het getroffen gebied, zei Ban Ki-moon geshockeerd te zijn," aldus het persbureau Reuters. "Hij beschreef de situatie als één van de grootste milieurampen van de wereld. Ban Ki-moon zei op een toer langs de vijf gewezen Sovjet-republieken van Centraal-Azië - waar één van de grootste onaangeroerde reserves van olie, gas, uranium en goud zijn gelegen - dat de politieke leiders van de betrokken landen samen rond de tafel moeten zitten om het probleem van het Aral-meer aan te pakken. Hij beloofde daarbij dat de gespecialiseerde diensten van de Verenigde Naties alle noodzakelijke hulp en expertise zouden aanbieden." De bevolking rond het Aral-meer behoort tot de armste groep uit de regio en heeft het steeds moeilijker om drinkbaar water te vinden, maar wordt ook geconfronteerd met een rechtstreekse bedreiging van de visvangst, vervuiling en zware zandstormen."

In Moynak - dat ooit aan de oevers van het meer lag, maar nu omgeven is door zand - had Ban Ki-moon een ontmoeting met dorpelingen, die hem op de hoogte brachten van de problemen die moeten worden verwacht door de bouw van de Rogun-waterkrachtcentrale die Tadzjikistan wil bouwen. Die centrale zou het chronisch energietekort van Tadzjikistan moeten oplossen. De centrale zou de elektriciteitsproductie van het land nagenoeg moeten verdubbelen. Oezbekistan is echter verontrust over de milieuschade en de economische impact van Rogun en andere ontwikkelingen die een invloed zouden kunnen hebben op het Aral-meer. De lokale bevolking wil dat de Verenigde Naties een onderzoek uitvoeren naar de energieplannen rond het Aral-meer. Een woordvoerder van de Verenigde Naties zei echter dat Oezbekistan teveel wil terugvallen op de internationale organisatie en onvoldoende inspanningen doet voor een regionale samenwerking.

20:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, aral |  Facebook |

10-03-10

Rijke naties voeren één derde koolstofdioxide-emissies in

Rijke naties, waaronder verscheidene landen uit de Europese Unie, importeren ongeveer één derde van hun koolstofdioxide-emissies. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeker Steve Davis, waarbij de emissies van goederen en diensten werden toegekend aan lokaties waar ze werden geconsumeerd. Bijna een kwart van de Chinese emissies komen van goederen die naar het westen worden geëxporteerd. De vaststellingen van het onderzoek zijn volgens Davis een ethische reden waarom rijke landen het voortouw zouden moeten nemen in de wereldwijde pogingen om de emissies terug te schroeven. Onder de huidige klimaatconventie van de Verenigde Naties worden emissies van broeikasgassen toegewezen aan de landen waar ze worden gegenereerd, maar steeds meer academici en milieugroepen noemen deze verdeling oneerlijk.

"We hadden verwacht dat er een nettostroom van emissies zou worden vastgesteld van ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde wereld," aldus Davis tegenover BBC News. "Opvallend was echter dat een groot gedeelte van de wereldwijde stroom aan emissies afkomstig is van de bilaterale handel tussen China en de Verenigde Staten." China verdrong onlangs de Verenigde Staten als grootste producent van broeikasgassen, maar 22,5 procent van de Chinese emissies worden gegenereerd tijdens de productie van goederen en diensten die in het buitenland worden geconsumeerd. De Verenigde Staten alleen al vertegenwoordigen 7,8 procent van die emissies. Toch blijkt dat de Verenigde Staten volgens deze berekeningen minder emissies importeren dan een aantal Europese landen. Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië importeren ongeveer een derde van hun emissies.

Volgens diverse academici en milieugroeperingen zou bij het opleggen van emissierechten met dat gegeven moeten rekening gehouden worden. "Goederen uit ontwikkelingslanden worden vaak in de geïndustrialiseerde wereld geconsumeerd," wordt er daarbij opgemerkt. "Onder de huidige regeling geniet de geïndustrialiseerde wereld van de voordelen van de producten, maar worden de emissies toegewezen dan de landen waar ze worden geproduceerd." De Europese Unie produceert per inwoner gemiddeld amper tien ton broeikasgassen per jaar. Geïmporteerde producten vertegenwoordigen er echter vier ton broeikasgassen extra. Er wordt wel het tegenargument naar voor geschoven dat producerende landen eveneens profiteren, zoals het genereren van tewerkstelling en inkomen. De huidige verdeling is volgens vele partijen op dit ogenblik echter misleidend en bevoordelen Europa en de Verenigde Staten.

17:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, koolstofdioxide, emissierechten |  Facebook |

25-02-10

Architectuurprijs voor Bayer-kantoorgebouw Diegem

bayer_architectuurprijs2Het nieuwe Bayer-kantoorgebouw in Diegem heeft de tweejaarlijkse Belgische Prijs voor Architectuur en Energie van de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België ontvangen. Juryvoorzitter Rik Van Rossen benadrukte dat het gebouw een imposant design combineert met de inzet van energiezuinige, milieuvriendelijke technologieën en duurzame materialen. Daarmee zet Bayer volgens Van Rossen de trend voor het kantoor voor de toekomst. Het gebouw werd door de Europese Commissie eerder al bekroond als Partner ion the GreenBuilding Programme. De onderscheidingen en de talloze positieve reacties op het gebouw, zowel in de buitenwereld als bij de eigen medewerkers, bevestigen volgens Markus Arnold, topman van Bayer Benelux, dat de investering een goede keuze is geweest. In het project werden ook tal van eigen ontwikkelingen en producten van Bayer en zijn partners gebruikt.

Markus Arnold wees er ook nog op dat het nieuwe kantoorgebouw perfect past in de duurzaamheidsstrategie van Bayer. Reginald Schellen, architect van het kantoorgebouw, benadrukte dat van bij de start van het project duurzame technologieën en toepassingen centraal stonden, zoals dat volgens hem altijd zou moeten gebeuren. Op die manier kan immers een totaalconcept worden uitgewerkt, wat met ingrepen achteraf compleet onmogelijk zou zijn. In het nieuwe kantoorgebouw van Bayer werden dan ook een bijzonder brede waaier van duurzaamheidsprinciepes gehanteerd. Daarbij werd zelfs rekening gehouden met een mogelijk toekomstig gebruik van de site. Door een vrije overspanning van gevel naar gevel, zonder tussenkolommen, werd onder meer tegemoet gekomen aan de vraag naar toekomstgerichte flexibiliteit.

"Op het gebied van technische installaties werd gestreefd naar een maximale integratie van energiezuinige technologieën in een innovatief totaalconcept," werd er aan toegevoegd. Daarbij werd onder meer gewerkt met betonkernactivering en warmtepompen. Bovendien werd ook gezorgd voor een optimale ventilatie, waardoor de goede luchtkwaliteit bijdraagt tot een gezonde werkomgeving. In het kader van een maximale energiebesparing en een minimale milieu-impact werden in het park voor het kantoorgebouw bovendien waterpartijen aangelegd. Die moeten fungeren als een regenwaterbuffer, waarbij regenwater maximaal kan worden gebruik voor het spelen van de sanitaire kernen. Dankzij de toegepaste innovatieve technieken ligt het energieverbruik in het nieuwe kantoorgebouw volgens de betrokkenen 50 procent lager dan in een traditioneel kantoorcomplex. Bovendien wordt de extra investering in zes tot zeven jaar volledig terugverdiend.

17:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, architectuur, bayer |  Facebook |

Cruciale vogelbiotoop Hong Kon bedreigd door projectontwikkeling

Tussen Hong Kong en Shenzhen wordt één van de belangrijkste biotopen voor trekvogels bedreigd. Dat zegt de milieugroep Birdlife International. Het gebied telt ongeveer 3.000 hectaren, waarvan ongeveer de helft behoort tot de natuurreservaten Mai Po en Inner Deep Bay, die door de internationale Ramsar-conventie worden beschermd. Het resterende gedeelte valt echter niet onder de Ramsar-bescherming. Billy Hau, professor ecologie aan de universiteit van Hong Kong, benadrukt echter dat het gebied één groot geheel vormt. Indien gedeelten van het gebied verdwijnen, zal het hele ecosysteem volgens Hau worden gefragmenteerd en geïsoleerd. Minstens tien vogelsoorten die wereldwijd worden bedreigd zouden in het gebied een onderkomen zoeken. Het behoud van het gebied is volgens Ramsar cruciaal, aangezien het voorbije decennium duizenden hectaren vogel-biotopen in China, Taiwan en Zuid-Korea verloren zijn gegaan.

"Tussen de hoogbouw-metropolen van Hong Kong en Shenzhen verzamelen elk jaar tienduizenden vogels, waaronder een aantal bijzondere zeldzame en bedreigde soorten," aldus het persbureau AFP. "Vanuit Siberië en Centraal-Azië komen tot honderdduizend vogels in dit moerassig gebied overwinteren of uitrusten op hun migratietochten naar Australië en Nieuw-Zeeland. Milieubeschermers stellen echter dat deze Aziatisch-Australische luchtcorridor - één van de belangrijkste migratieroutes ter wereld - dreigt onderbroken te worden. De overheid en projectontwikkelaars zien in het gebied immers mogelijkheden om nieuwe projecten op te zetten. Het onbeschermde gedeelte is een onderdeel van de Frontier Closed Area, die in de jaren vijftig door de Britten werd opgericht als buffer tegen communistisch China.

Die beveiligingszone zorgde ervoor dat het gebied geïsoleerd werd. Daardoor werd elk bouwproject er onmogelijk, waardoor het uitermate geschikt werd voor vogels. Inmiddels is Hong Kong echter al meer dan een decennium overgedragen aan China. De grens blijft nog wel bestaan, maar de Chinese regering overweegt om grote delen van het gesloten gebied opnieuw toegankelijk te maken. "Er gaan immers steeds meer stemmen op om het gebied te ontwikkelen," aldus nog AFP. "Vooral de locale eigenaars van de terreinen krijgen nu uitzicht op belangrijke winsten. Ook grote bouwbedrijven zien er vele mogelijkheden om lucratieve projecten op te zetten. Onder meer in samenwerking met Arup bekijkt de Chinese overheid mogelijkheden om het gebied te hervormen voor ontwikkeling, eco-toerisme en natuurbehoud."

16:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, hong kong, urbanisatie, shenzhen |  Facebook |

Luchtvaartsector moet meer afval recycleren

De luchtvaartindustrie wordt vaak bekritiseerd wegens zijn aandeel in de klimaatverandering, maar ook de afvalproblematiek binnen de sector creëert volgens een aantal critici grote problemen op milieugebied. De Amerikaanse Natural Resources Defense Council zegt dat reizigers bijzonder veel afval aan papier, plastiek en voedingsafval produceren, maar slechts een beperkt gedeelte van die afvalberg wordt gerecycleerd. De Natural Resources Defense Council merkt op dat elke dag 3,75 miljoen kilogram afval per dag wordt gecreëerd. Daarvan zou driekwart recycleerbaar zijn, maar toch blijkt in de praktijk slechts 20 procent uiteindelijk daadwerkelijk herwonnen te worden. De milieugroep Green America is met een campagne gestart om de aandacht van de vliegtuigpassagiers te vestigen op de afvalproblematiek.

"Het heeft geen zin om olie uit het Midden-Oosten of Alaska in de Verenigde Staten in te voeren en om te vormen tot een plastiek product om het vervolgens slechts één keer te gebruiken en vervolgens weg te gooien," merkt Allen Hershkowitz, wetenschapper bij de Natural Resources Defense Council, op tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. De krant voegt er aan toe dat de recyclage-procudures per luchthaven en luchtvaartmaatschappij heel sterk kunnen variëren. In milieuprogramma's zijn immers luchthavens, gemeentebesturen, afvalverwerkingsbedrijven en overheidsbureau's betrokken. Daardoor heeft elk van de 552 commerciële luchthavens in de Verenigde Staten een eigen afvalbeleid. Opgemerkt wordt dat onder meer Continental Airlines een uitgebreid afvalprogramma heeft ontwikkeld. Woordvoerders van de luchtvaartmaatschappij dat vele medewerkers daar op hadden op aangedrongen.

Green America hoopt met zijn campagne meer druk te kunnen uitoefenen op de luchtvaartsector om de inspanningen op het gebied van afvalrecyclage op te drijven. Een woordvoerder van Portland International Airport in Oregon merkt echter op dat er heel wat praktische barrières kunnen zijn voor een optimale recyclage in de luchtvaartsector. Hij merkt daarbij op dat jaarlijks 48.000 tot 78.000 recycleerbare flessen bij het gewone afval terecht kwamen omdat ze bij de veiligheidscontroles uit de bagage moesten worden verwijderd. Dat had ook tot gevolg dat er allerlei vloeistoffen in de afvalbakken terecht kwam. De luchthavendirectie heeft inmiddels aan de veiligheidscontroles ook verzamelpunten voor vloeistoffen geïnstalleerd, waar de reiziger zijn afgewezen flessen kan ledigen. Een aantal andere Amerikaanse luchthavens heeft het voorbeeld van Portland Airport inmiddels gevolgd.

10:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, luchtvaart, afval |  Facebook |

22-02-10

Derde landingsbaan Heathrow cruciaal voor Britse economie

Een derde landingsbaan voor de luchthaven Heathrow in Londen zou de Britse economie 21,7 miljard pond sterling bijbrengen. Dat is de conclusie van een rapport van de British Chambers of Commerce. In totaal zouden dertien cruciale transportprojecten de Britse economie 85 miljard pond sterling moeten opleveren, maar daarvan is de extra landingsbaan voor Heathrow volgens het rapport veruit het belangrijkste. De British Chambers of Commerce merkt dan ook op dat de realisatie van de derde landingsbaan absoluut moet doorgevoerd worden. Er wordt aan toegevoegd dat de investeringen in belangrijke Britse infrastructuurprojecten ondanks de beperkte overheidsbudgetten niet mogen worden teruggeschroefd. Er is veel kritiek tegen de plannen over een extra landingsbaan op Heathrow.

De Britse bedrijven stellen dat investeringen essentieel zijn voor het toekomstig succes en de groei van regionale economieën. Zowel de Britse labour-partij als de conservatieve oppositie hebben echter aangekondigd dat ze de openbare bestedingen willen terugschroeven om het budgettekort terug te schroeven. "De besparingen op het gebied van transportinfrastructuur mag geen handige politieke tactiek zijn om de openbare bestedingen na de verkiezingen terug te schroeven, terwijl er belangrijke besparingen kunnen gerealiseerd worden in veel grotere budgetten, zoals gezondheid, opvoeding en welzijn," merkt David Frost, directeur van de British Chambers of Commerce, op. "Het beperken of schrappen van budgetten voor verbeteringen in het regionaal transport leidt tot een daling van de werkgelegenheid en zullen er ook minder bedrijven zijn om het economisch herstel te dragen."

De British Chambers of Commerce schat dat de totale kost van de infrastructuurprojecten - met inbegrip van de Crossrail-treinverbinding in Londen, de derde startbaan op Heathrow en diverse verbeteringen aan de wegeninfrastructuur en spoorwegen - op een bedrag van 29,8 miljard pond sterling zal komen. De openbare sector zou daar op een periode van vijf jaar een bedrag van 15,5 miljard pond aan bijdragen. De resterende 14,3 miljard pond zou aangebracht worden door de privésector. Andrew Adonis, Brits minister van transport, merkte op dat zelfs in economisch moeilijke tijden moet blijven geïnvesteerd worden in de vitale transportinfrastructuur. Dat moet volgens hem bijdragen tot de tewerkstelling, het bedrijfsleven, de Britse economie en het leefmilieu.

19:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, transport, groot-brittannie, heathrow |  Facebook |

18-02-10

British Airways bouwt productie-eenheid duurzame vliegtuigbrandstof

Luchtvaartmaatschappij British Airways zal in samenwerking met de Solena Group de eerste duurzame productie-eenheid voor vliegtuigbrandstof in Europa bouwen en deze brandstof met een laag koolstofgehalte over vier jaar aanwenden voor een deel van de vloot. De nieuwe brandstof, verkregen uit biomassa-afval, wordt geproduceerd in een installatie, die naar eigen zeggen volgens de meest moderne technologieën wordt opgzet. Uiteenlopende soorten afval die normaal als vulgrond zouden worden gestort, worden hier omgezet in vliegtuigbrandstof. De onafhankelijke productie-eenheid, die waarschijnlijk ten oosten van Londen zal worden opgetrokken, zal jaarlijks 500.000 ton afval omzetten in 72,5 miljoen liter groene vliegtuigbrandstof. Dat gebeurt via een proces waarmee tot 95 procent minder broeikasgassen worden geproduceerd - gezien over de volledige levenscyclus - in vergelijking met klassieke kerosine.

De geproduceerde hoeveelheid brandstof is volgens British Airways meer dan het dubbele dat nodig is om alle vluchten van British Airways vanaf het nabij gelegen London City Airport koolstofvrij te maken. Er wordt aan toegevoegd dat de verminderde koolstofemissie het equivalent is wat men zou verkrijgen indien men jaarlijks 48.000 auto's uit het verkeer zou nemen. "Verder daalt de broeikasgasemissie aanzienlijk doordat er minder afval wordt gestort en dus ook geen methaan wordt geproduceerd, een belangrijke factor in de opwarming van de aarde," aldus nog British Airways. "Het project zal jaarlijks 20 megawatt elektriciteit genereren uit hernieuwbare energiebronnen." British Airways heeft een intentieverklaring ondertekend om alle brandstof op te kopen die in de installatie zal worden geproduceerd.

De installatie wordt gebouwd door het Amerikaanse concern Solena Group, gespecialiseerd in technologieën rond bio-energie en biobrandstoffen. Momenteel liggen vier locaties ten oosten van Londen ter studie voor de bouw van de centrale voor biologische vliegtuigbrandstof. "Het project zal tot 1.200 nieuwe arbeidsplaatsen creëren en het zou de stortingsheffingen die de lokale overheid betaalt aanzienlijk kunnen verminderen," merkt de Britse luchtvaartmaatschappij nog op. "Dankzij dit unieke partnership met Solena komt ons ambitieuze doel om de netto koolstofemissie tegen het midden van deze eeuw met 50 percent te reduceren dichterbij." De Londense burgemeester Boris Johnson ziet in deze eenheid ook een mogelijkheid om gevoelig te besparen op de kosten van de afvalverwerking.

20:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, luchtvaart, british airways |  Facebook |

10-02-10

Steeds meer scepsis over bedreiging klimaatverandering

Steeds meer mensen stellen zich sceptisch op tegenover de negatieve impact van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een Britse enquête van het onderzoeksbureau Populus. Uit het onderzoek blijkt dat 25 procent van de bevolking van mening is dat er geen sprake is van een opwarming van de aarde. Dat is een stijging met 10 procent tegenover de maand november van vorig jaar. Volgens 75 procent van de ondervraagden is er wel degelijk sprake van klimaatverandering. In november vorig jaar was dat nog 83 procent. In de groep die de klimaatverandering wel erkend, is echter slechts 26 procent ervan overtuigd dat die in grote mate te wijten is aan het optreden van de mens. In november vorig jaar was dat nog 41 procent. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat er op een dergelijk korte termijn zo'n grote meningsverandering kan worden vastgesteld.

"De Britse bevolking staat bijzonder sceptisch tegenover de stelling dat de mens in grote mate verantwoordelijk is voor de klimaatverandering," aldus Populus. "Die scepsis blijft trouwens steeds verder toenemen. Er zijn nu meer non-believers dan believers." Professor Bob Watson, wetenschappelijk hoofdadviseur van het Britse Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) noemt de resultaten van het onderzoek bijzonder teleurstellend. Hij voegt er aan toe dat er dan ook dringend actie moet worden ondernomen om het publiek ervan te overtuigen dat de klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt en dat de bevolking zijn gewoontes moet veranderen en moet helpen om de maatschappij te laten evolueren naar een economie met een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Van de ondervraagden die de klimaatverandering erkennen, zegt één op drie dat de potentiële consequenties worden overdreven. In november van vorig jaar was slechts één op vijf ondervraagden van oordeel dat de waarschuwingen overdreven waren. Bovendien blijkt nog slechts 25 procent van de ondervraagden ervan overtuigd te zijn dat de gevolgen van de klimaatverandering worden onderschat. In november vorig jaar was dat nog 38 procent. De onderzoekers stellen dat een aantal incidenten de voorbije periode mogelijk een impact hebben gehad op de visie van de bevolking. Daarbij wordt onder meer verwezen naar uitgelekte e-mails, waaruit bleek dat een aantal wetenschappers klimaatgegevens hadden gemanipuleerd of moesten toegeven verkeerde interpretaties te hebben gedaan. Bovendien werd Europa de voorbije periode getroffen door een opvallende koudeperiode.

11:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu |  Facebook |

07-02-10

Gemengd milieurapport voor Olympische Winterspelen

De Olympische Winterspelen van Vancouver mogen geprezen worden voor de inzet van duurzame technologieën, maar schieten op andere vlakken schromelijk tekort in de doelstellingen om de klimaatverandering te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van de Canadese milieugroep David Suzuki Foundation. Onder meer wordt opgemerkt dat de rapporten van de organisatoren over hun duurzaamheidsbudgetten te weinig transparant zijn en op welke manier uitstootrechten zullen aangekocht worden. Bovendien wordt er opgemerkt dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weliswaar zegt de duurzaamheid van elke organisatie te willen stimuleren, maar dat er in Vancouver weinig sporen terug te vinden zijn van een groot engagement van de Olympische top.

"De organisatoren van de Olympische Winterspelen krijgen van de David Suzuki Foundation lof voor de innovatieve en energie-efficiënte infrastructuur en het gebruik van hydro-elektrische energie, maar ook voor alternatieven zoals afvalwarmte van koelinstallaties, methaan van afvalverwerking en warmtepompen," aldus de Canadese krant The Vancouver Sun. "De uitstoot van broeikasgassen ligt volgens de milieugroepering daardoor ongeveer 15 procent lager dan bij een traditionele benadering van dergelijke evenementen. Het Vancouver Organizing Committee (Vanoc) heeft er zich ook toe verbonden om uitstootrechten voor 118.000 ton koolstofdioxide aan te kopen. Die uitstootrechten dekken grotendeels de eigen operaties, maar niet die van sponsors, partners en toeschouwers."

De David Suzuki Foundation zegt echter dat de Olympische Spelen geen belangrijke impact zullen nalaten voor het uitbouwen van een duurzaam transportsysteem in de regio. "De milieugroepering klaagt erover dat er 600 miljoen dollar werd geïnvesteerd in de modernisering van het autostrade-netwerk in plaats van projecten te voorzien voor een duurzaam transport tussen Vancouver en het Whistler-skigebied, zoals een uitbreiding van het bestaande spoorwegnetwerk," merkt de Canadese groep nog op. "De David Suzuki Foundation stelt dat het autowegennetwerk tot een verhoogd autoverkeer zal leiden na de afloop van de Olympische Spelen, de verstedelijking zalstimuleren en zal leiden tot de uitstoot van broeikasgassen door het transport."

12:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, sport, olympische spelen |  Facebook |

20-01-10

Sushi-cultuur bedreigd door exportverbod blauwvintonijn

In Japan is beroering ontstaan rond een voorstel om een verbod op te leggen aan de export van de Atlantische blauwvintonijn, die wordt gegeerd voor zijn sappig rood en roze vlees. Gevreesd wordt immers dat een exportverbod de voorraden in Japan zal doen slinken en de prijzen zal doen stijgen. Japan is de grootste consument en invoerder van de blauwvintonijn. Milieuverenigingen stellen echter dat de soort het slachtoffer is van overbevissing en met uitsterven wordt bedreigd. Atlantisch blauwvintonijn is vooral bij sushi-liefhebbers bijzonder populair. De Japanse vissector zegt dat een exportverbod een grote impact zal hebben op de cultuur en de economie van het land, maar de milieuverenigingen stellen dat visserijlanden de gestelde quota niet respecteren en een exportverbod de laatste kans is om de soort te redden.

Japan koopt ongeveer 80 procent van de jaarlijkse vangst Atlantische blauwvintonijn. Twee jaar geleden consumeerde Japan 47.400 ton blauwvintonijn. De helft van die consumptie bestond uit Atlantische blauwvintonijn. De andere helft kwam grotendeels uit de Stille Oceaan. De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) zal tijdens een vergadering in maart van dit jaar in Qatar het voorstel tot een exportverbod bespreken. Het voorstel werd ingediend door Monaco, dat aanvoert dat de populatie van de soort de voorbije vijftig jaar met bijna 75 procent is teruggevallen. De grootste terugval werd opgetekend tijdens het voorbije decennium en Monaco voert aan dat de huidige maatregelen niet toereikend zijn om een duurzame bevissing in stand te houden. Indien het voorstel wordt aanvaard, zal de consumptie beperkt blijven tot de Europese Unie.

Volgens milieuverenigingen zal die maatregel ervoor zorgen dat er minder tonijn zal worden gevangen, aangezien de uitvoer naar Japan zal worden verboden. Ook in de Verenigde Staten zou het exportverbod kunnen leiden tot grote prijsverhogingen. Trevor Corson, auteur van The Story of Sushi, stelt echter dat de bewustwording van de consument voor de grootste impact zou zorgen. Er wordt een zware strijd verwacht over het exportverbod. Japan zou daarbij de steun kunnen krijgen van onder meer Turkije, Spanje, Griekenland en Malta, waar duizenden banen afhankelijk zijn van de vangst en de export van blauwvintonijn. In Europa is de consumptie van blauwvintonijn relatief beperkt. Alleen in exclusieve restaurants wordt de vis geserveerd en milieuvereniging Greenpeace is er al in geslaagd om verscheidene uitbaters te overtuigen om de soort van het menu te halen.

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, greenpeace, sushi, blauwvintonijn |  Facebook |

24-12-09

Taiwan claimt grootste zonnepark van Azië

Taiwan heeft een park zonnepanelen van twee hectaren in gebruik genomen. De panelen hebben een capaciteit van één megawatt en is volgens de regering van Taiwan het grootste zonnepanelen-project van Azië. Eén megawatt zonne-energie is voldoende om duizend woningen van energie te voorzien. Het project zou ertoe moeten leiden dat Taiwan de uitstoot van koolstofdioxide met 660 ton tot 700 ton per jaar zou kunnen terugschroeven. Taiwan is voor zijn energievoorziening nagenoeg volledig afhankelijk van import, maar heeft een aantal ambitieuze doelstellingen opgezet voor hernieuwbare energiebronnen.Taiwan verwacht dat zijn zonne-energie tegen het einde van het volgende decennium een waarde zal hebben van 6,25 miljard dollar. Taiwan hoopt door belastingsvoordelen volgend jaar tot 500 megawatt capaciteit aan zonnepanelen te kunnen laten plaatsen.

Het zonnepark in de regio Kaohsiung, die het hele jaar kan genieten van zonneschijn, werd uitgerust met 141 grote zonnepanelen, die volgens de Atomic Energy Council van Taiwan één megawatt elektriciteit kunnen genereren. De Atomic Energy Council is ook verantwoordelijk voor duurzame energie. "Het zonnepark heeft een totale oppervlakte van twee hectaren," aldus het magazine Red Orbit. "Daarbij wordt gebruik gemaakt van schotelreflectoren en optische concentraties om het zonlicht in dichtere bundels samen te brengen. De elektriciteitsproductie van het zonnepark kost ongeveer 6 dollar tot 8 dollar, terwijl de productiekosten van een traditionele zonnecentrale ongeveer 3 dollar kost. De bouw van het zonnepark in Kaohsiung, een pilootprogramma van het Institute of Nuclear Energy Research, koste 8,34 miljoen dollar."

Het parlement van Taiwan heeft in juni van dit jaar een nieuwe wet aangenomen voor hernieuwbare energie. Daardoor moeten er de volgende twintig jaar 6.500 megawatt tot 10.000 megawatt hernieuwbare energiebronnen worden geïnstalleerd. Op dit ogenblik 2.278 megawatt hernieuwbare energie geïnstalleerd. Dat is 5,8 procent van de totale geïnstalleerde capaciteit. Stephen Shu-hung Shen, minister van milieuzaken van Taiwan, stelt dat Taiwan ook de eerste groeimarkt is die een wet op de uitstootbeperking voor broeikasgassen uitbouwt. Shen voegt er echter aan toe dat de overheid ervoor moet zorgen dat die strikte reglementering niet ten koste gaat van de internationale concurrentiekracht en er moet voor zorgen dat de dreiging van een potentiële toekomstige klimaatcrisis kan worden omgevormd tot zakelijke kansen.

20:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, taiwan, zonnepark |  Facebook |

23-12-09

Chinese benzine beantwoordt aan Europese norm

De Chinese petroleummaatschappij China Petroleum and Chemical Corporation (CPCC) heeft in zijn raffinaderij in Zhenhai in de provincie Zhejiang een productielijn geopend die moet beantwoorden aan de Europese uitstootnormen. De productielijn heeft een capaciteit van 1,5 miljoen ton per jaar. In eerste instantie is de productie bedoeld voor de lokale markt, zodat het Chinese autoverkeer minder belastend zou zijn voor het leefmilieu, maar door de Europese norm kan er ook op export worden gemikt indien er een overcapaciteit zou ontstaan op de Chinese markt. China, de grootste producent van broeikasgassen ter wereld, promoot het gebruik van milieuvriendelijker brandstoffen om de vervuiling tegen te gaan. De Chinese regering introduceerde de Europese brandstofnormen vorig jaar om de luchtkwaliteit van Peking te verbeteren tegen de Olympische Spelen. De Chinese autoverkoop kende vorige maand een stijging met 98 procent. Dat is de snelste groei van de voorbije vijf jaar.

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, benzine, brandstof |  Facebook |

19-12-09

Versturen kerstkaart raakt steeds verder in onbruik

Er worden in de Verenigde Staten dit jaar opvallend weinig kerstkaarten en geschenkpakketten verstuurd. Volgens de Amerikaanse Postal Service is er sprake van een daling met ongeveer 11 procent tegenover vorig jaar. Het onderzoeksbureau Datamonitor heeft het over een daling met 10 procent tot 15 procent. Het internet heeft al langer een impact op het versturen van wenskaarten, maar die tendens wordt gevoelig versterkt door de economische crisis. Door de moeilijke economische omstandigheden is de bevolking veel selectiever worden in zijn kennissenkring die een wenskaart krijgt toegestuurd. Anderen zijn helemaal gestopt met het versturen van fysieke kaarten en maken nog alleen gebruik van digitale kerstwensen. Bovendien hebben kostenbesparingen ook bedrijven ertoe aangezet om minder geschenkpakketten en kerskaarten te versturen. Er speelt volgens analisten echter ook een ecologisch aspect omdat steeds meer mensen zich vragen stellen over de impact op het leefmilieu.

"Analisten stellen dat de sector van de kerstkaarten getroffen wordt door een perfecte combinatie van negatieve factoren," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "Door de stijgende werkloosheid besparen vele Amerikaanse gezinnen op alle mogelijke uitgaven. Bovendien zijn er op het internet steeds populairder en goedkope en zelfs gratis alternatieven, zoals e-cards en Facebook. Daarnaast is er echter ook het groeiende milieubewustzijn. Vele consumenten houden immers meer rekening met de ecologische voetafdruk de productie en verzending al die stapel papier nalaat. Bovendien gaat het online versturen van wenskaarten veel gemakkelijker dan het tijdrovende proces van het kopen, adresseren en versturen van gedrukte kerstwensen. Toch is er ook nog een belangrijke groep die vasthoudt aan de traditie van het versturen van wenskaarten en het verzenden van digitale kaarten ongepast en onpersoonlijk vinden.

Volgens de Amerikaanse Greeting Card Association is er niet veel aan de hand. "Er zou misschien een lichte achteruitgang kunnen zijn, maar in het algemeen worden toch de niveaus van vorig jaar gehaald," wordt er daar opgemerkt. "We hebben het hier echter wel over twee miljard kaarten. Er moet dus al heel wat gebeuren vooraleer men een beweging ziet op de markt." De krant merkt echter op dat de retailsector een duidelijk andere visie heeft. Daar wordt wel degelijk gewag gemaakt van een opvallende terugval. Onder meer retailketen Target geeft toe dat de verkoop niet loopt zoals andere jaren. Daar wordt opgemerkt dat de verkoop van de losse, goedkopere kaarten nog wel enigszins stand lijkt te houden, maar de vraag naar luxeboxen is volgens de keten gevoelig gedaald. Ook bij de producenten wordt gewag gemaakt van een opvallende daling, die vooral te wijten is aan de besparingen in de zakelijke sector. Daar heeft men het zelfs over een daling tot 20 procent.

14:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, milieu, kerstkaart |  Facebook |

18-12-09

Chinese milieugroep realiseert juridische mijlpaal

De milieugroep All China Environment Federation heeft in China twee rechtszaken gewonnen in naam van een groep inwoners die bedreigd werden door industriële vervuiling. Dat is een mijlpaal in de Chinese milieuwetgeving. Het is immers de eerste keer dat een dergelijke organisatie in China de toelating heeft gekregen om een gezamenlijke klacht neer te leggen. In het verleden werden organisaties door de Chinese rechtbank steeds geweigerd als vertegenwoordigers van gedupeerden. Lu Keqin, hoofd van de All China Environment Federation, stelt dat juridische acties van individuele burgers meestal gedoemd waren om te mislukken bij gebrek aan middelen en financiële draagkracht. De organisatie kan echter terugvallen op meer dan veertig advocatenkantoren en meer dan honderd juristen. Lu Keqin zegt dat de recente uitspraken van de Chinese rechters de weg vrijmaakt voor verdere gerechtelijke acties van de Chinese bevolking tegen inbreuken op de milieuwetgeving.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, rechtbank |  Facebook |

27-11-09

SABMiller sluit waterakkoord met World Wildlife Fund

Het drankenconcern SABMiller heeft met de natuurorganisatie World Wildlife Fund een partnership gesloten om het probleem van de waterschaarste aan te pakken. De twee partijen hebben eerder al samengewerkt om het gebruik van energie en water door het drankenconcern terug te schroeven in Columbia, Honduras en El Salvador. Door het ondertekenen van het Water Futures Partnership wordt die samenwerking nu geformaliseerd en wordt het waterverbruik in Peru, Tanzanië, Zuid-Afrika aangepakt. SABMiller maakte eerder al bekend maatregelen te zullen nemen om tegen het midden van het volgend decennium het waterverbruik voor de productie van bier terug te schroeven. Dan zou nog 3,5 liter water nodig zijn om één liter bier te produceren. Dat is 1,1 liter minder dan vandaag. SABMiller financierde eerder een onderzoek van het bureau McKinsey, waarin gesteld werd de economische groei en de stijging van de wereldbevolking ertoe zal leiden dat de vraag naar water 40 procent hoger ligt dan de beschikbare voorraad.

Door het Water Futures Partnership zullen SABMiller en het World Wildlife Fund in eerste instantie de mogelijke risico's proberen te identificeren. Daarna zouden een aantal strategieën voor watermanagement worden ontwikkeld. "Daarbij zal gekeken worden naar de waterkwaliteit en de beschikbare voorraden," aldus Andy Wales, directeur duurzaamheid bij SABMiller, tegenover het magazine Beverage Daily. "Met andere gebruikers zullen de oorzaken van de waterschaarste worden onderzocht en aangepakt." Daarbij wordt opgemerkt dat het World Wildlife Fund en SABMiller in Hondorus samen met de suikerboeren die toeleverancier van zijn van een frisdrankenfabriek, samenwerken om meer kostenefficiënte en duurzame landbouwtechnieken te ontwikkelen. Wales voegt er aan toe dat het Water Futures Partnership verder wenst te gaan dan de bedrijfsgrenzen en ook oplossingen wil helpen zoeken voor het waterverbruik van andere bedrijven en overheden.

Samen met andere belangrijke waterverbruikers zoals Nestlé en Coca-Cola heeft SABMiller aan het bureau McKinsey de opdracht gegeven om een rapport op te stellen over waterschaarste. Andy Wales voegt er aan toe dat het rapport de overheden duidelijk zal kunnen maken dat waterschaarste de economische groei kan ondermijnen. SABMiller stelt dan ook dat de overheden meer moeten investeren om de waterbevoorrading in de toekomst te garanderen. Uit het onderzoek van McKinsey blijkt dat één derde van de wereldbevolking in de toekomst slechts toegang zal hebben tot een watervoorraad die beantwoordt aan amper de helft van de behoeften. SABMiller heeft naar eigen zeggen de efficiëntie van zijn waterverbruik inmiddels al gevoelig verbeterd te hebben, onder meer door een verbeterde infrastructeur, betere pasteurisatie-methodes en een aantal praktische ingrepen. Onder meer wordt het water voor het spoelen van flessen daarna hergebruikt voor het spoelen van vaten.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu, sabmiller |  Facebook |

20-11-09

Dell schakelt over op bamboe verpakkingen

De Amerikaanse computerproducent Dell gaat gebruik maken van bamboe om zijn laptops te verpakken. Bamboe moet het papier, plastic en piepschuim vervangen dat de computers moet beschermen tegen beschadigingen tijdens het vervoer. Het bamboe is afkomstig uit de Chinese provincie Jiangxi, maar Dell wijst erop dat de plant wordt geoogst in gebieden die zich op grote afstanden bevinden van de woongebieden van de bedreigde reuzenpanda. Bamboe is voor die dieren een levensbelangrijke voedselbron. Dell merkt op dat de productie van verpakkingen op basis van bamboe weliswaar meer tijd in beslag neemt, maar toch minder kost. Dell is één van de eerste bedrijven die bamboe gebruikt voor verpakkingsmateriaal. In eerste instantie zullen twee modellen van Dell een bamboe-verpakking krijgen, maar vanaf volgend jaar zouden meer types op die manier worden verpakt. Dell zegt daarnaast op dit ogenblik nog een aantal duurzame materialen te evalueren.

19:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: milieu, dell, verpakking, bamboe |  Facebook |

12-11-09

Voedselbeveiliging cruciale uitdaging voor volgende decennia

De wereldwijde voedselbeveiliging wordt één van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende decennia. Op dit ogenblik worden wereldwijd al ongeveer één miljard mensen door hongersnood bedreigd, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden beperkt blijft en de klimaatverandering de opbrengst nog verder in het gedrang brengt. Naast duurzame architectuur en geneeskunde heeft het Duitse chemieconcern Bayer van die uitdaging de derde pijler van zijn duurzaamheidsbeleid gemaakt. Daarbij wordt vooral gewerkt rond de optimalisering van de rijstteelt in Indonesië en de groententeelt in India. Het verhogen van de opbrengsten van de landbouw betekent bovendien ook een bijdrage tot natuurbescherming en een bijdrage tot de strijd tegen de klimaatverandering. Een betere oogst per oppervlakte zorgt er immers voor dat er geen bosgebieden moeten gerooid worden om nieuwe landbouwgronden te ontwikkelen en kan de biodiversiteit worden beschermd.

"De uitdagingen zijn gigantisch," merkt Wolfgang Plischke, binnen de raad van bestuur van Bayer verantwoordelijk voor innovatie, technologie en leefmilieu, op. "Op dit ogenblik lijden al ongeveer één miljard mensen honger. Bijna tweederde daarvan leeft in de regio Asia-Pacific. Daar is rijst het belangrijkste voedingsmiddel. Dat geldt ook voor Indonesië, waar bijna 40 miljoen mensen op rijst aangewezen zijn voor hun voeding. Maar de oogst van vele Indonesische rijstboeren is bijzonder slecht. Daarom hebben wij in Indonesië een programma opgezet dat de oogst en het inkomen van de rijstboeren duurzaam moet kunnen verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe plantmethode, waardoor rijst rechtstreeks gezaaid worden in plaats van kleine exemplaren in ondergelopen akkers te moeten planten. Bayer stelt daarbij niet alleen het zaadgoed en zaaimachines ter beschikking, maar biedt ook de nodige verdelgingsmiddelen en zijn know-how aan. Onze experts leren de Indonesische rijstboeren onder meer de nieuwe plantmethode aan."

Door die inspanningen kan de rijstoogst volgens Wolfgang Plischke met ongeveer 10 procent worden verhoogd en kunnen de rijstboeren op een hoger inkomen rekenen. "Naast die positieve economische en sociale effecten, profiteert ook het leefmilieu van deze omschakeling en worden grondstoffen gespaard," merkt Plischke nog op. "Er kunnen grote hoeveelheid water bespaard worden, aangezien de rijst droog gezaaid kan worden. Bovendien hoeft men ook minder kunstmeststoffen te gebruiken. Door de besparing op het water wordt ook de uitstoot van methaangas met ongeveer 30 procent teruggeschroefd." Naast het Indonesische project, heeft Bayer ook een Food Chain Partnership voor groenten in India opgezet. Wolfgang Plischke wijst erop dat 40 procent van de Indiase bevolking vegetariër is. Het gaat om ongeveer 500 miljoen mensen. Bayer heeft daar een samenwerkingsproject opgezet voor duurzame groententeelt. Daarbij wordt gewerkt aan duurzame productiemethodes, die kwaliteit koppelen aan de verantwoordelijke inzet van verdelgingsmiddelen.

Daardoor kunnen de Indiase boeren volgens Plischke een grotere oogst realiseren en ook een betere kwaliteit leveren, waarmee ze kunnen tegemoet komen aan de steeds hogere eisen van de binnenlandse consumenten en de export. Door de hogere opbrengsten per hectare kan er volgens Plischke echter ook bespaard worden op landbouwgronden, wat de biodiversiteit en waardevolle biotopen kan helpen beschermen. Die worden vooral in groeilanden zoals India steeds zwaarder bedreigd. In totaal heeft Bayer inmiddels ruim tachtig samenwerkingsprojecten opgezet. Dat wordt het volgende jaar opgedreven tot meer dan honderdtwintig projecten. Daarbij worden in totaal 65.000 Indiase groenteboeren betrokken.

18:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, rijst, bayer |  Facebook |

05-11-09

Duitsland meest intelligent in optimaliseren energieverbruik

Duitsland ontwikkelt de meest intelligente oplossingen voor het optimaliseren van het energieverbruik. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie WWF International. Daarbij wordt gesteld dat Duitsland de hoogste plaats bekleedt met een programma om de energie-efficiëntie van gebouwen op te schroeven door striktere constructie-normen, ondersteund door leningen en subsidies. Het project haalde in het onderzoeksrapport een score van 86 procent. Op de tweede plaats staat eveneens een Duits project, waarbij producenten van hernieuwbare energie een gegarandeerd prijsniveau kunnen genieten voor een periode van twintig jaar. Dat project kreeg van de onderzoekers een eindscore van 75 procent mee. Op de derde plaats staat een stedelijke transportsysteem uit Mexico City, waarbij de vloot oude bussen geleidelijk aan werd vervangen door milieuvriendelijker modellen. Hoewel het Mexicaanse project weinig technologisch van inslag was, is de impact op het leefmilieu volgens het rapport zo groot dat een score van 71 procent werd toegekend.

Na Duitsland en Mexico kwamen de Verenigde Staten, waar een project werd ontwikkeld om de woningen van gezinnen met een laag inkomen te isoleren. Dat project werd bedacht met een score van 69 procent. Daarna volgde een tweede Amerikaans project, waarbij belastingskortingen werden voorzien projecten met windenergie, zonnewarmte, geothermische energie en bio-energie. Dat project kreeg een score van 68,5 procent. China kreeg een score van 51 procent voor een programma waarbij de duizend grootste industriële verbruikers van energie tijdens de tweede helft van dit decennium aangemoedigd werden om de uitstoot van koolstofdioxide met 250 miljoen ton terug te schroeven. "De meest interessante projecten zorgen er volgens WWF International niet alleen voor dat het broeikaseffect kan worden bestreden, maar betekenen ook een stimulans voor de econome en creërenbovendien honderden nieuwe banen," merkt het persbureau AFP op.

"De stimuluspakketten van de overheden hebben grote sommen geld ter beschikking gesteld," merkt WWF International nog op. "Maar die hebben tot nu toe nog niet geleid tot het opbloeien van een groene economie. Dit onderzoek toont echter aan dat een goed ontworpen klimaatbeleid niet noodzakelijk ten koste gaat van economische welvaart." De organisatie voert nog wel aan dat er nog altijd subsidies worden verleend voor steenkoolontginning en energie-intensieve industriële sectoren. Verder wordt opgemerkt dat bij kernenergie vaak niet gekeken wordt naar de verborgen kosten van de opslag op lange termijn van radioactief afval. De uitstoothandel van de Europese Unie kreeg van de onderzoekers slechts een score van 51,5 procent. Daarbij wordt opgemerkt dat de uitstoothandel bedrijven de kans bood om financiële voordelen op te strijken, zonder dat het leefmilieu daar veel baat bij vindt. Het systeem heeft volgens WWF International wel potentiële mogelijkheden op lange termijn.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, wwf international |  Facebook |

04-11-09

Hybride-icoon Prius moet een afzonderlijk submerk worden

Het hybride-merk Prius wordt mogelijk een afzonderlijke entiteit binnen de Japanse autogroep Toyota Motor. Dat heeft Bob Carter, general manager van de Amerikaanse verkoopsafdeling van de Japanse autoconstructeur, gezegd tijdens de Reuters Auto Summit in Detroit. De Prius-familie zou daarbij een breed aanbod aan uitstootvriendelijke en energie-efficiënte hybride modellen omvatten. Volgens Carter zal het echter zeker nog meer dan één jaar duren vooraleer daar door Toyota een definitieve beslissing over genomen zal worden. Hij gaf ook toe dat niet iedereen binnen het Japanse concern achter het idee van een afzonderlijk Prius-lijn staat. Carter wijst erop dat de Prius een echte icoon binnen de autosector is geworden en het dan ook zinvol zou kunnen zijn om die extra troef boven één model uit te tillen en over te hevelen naar een hele familie van verwante voertuigen. Een volledige verzelfstandiging zou volgens Carter echter geen verstandige zet zijn.

Bob Carter denkt bij een uitbreiding van de Prius-lijn onder meer aan een groter model, zodat ook tegemoet kan gekomen worden aan de behoeftes van grotere gezinnen. Ook een kleinere versie zou het aanbod volgens Carter kunnen uitbreiden. Carter voegt er aan toe dat Toyota op dit ogenblik ongeveer driekwart van de hybride automarkt in handen heeft. In de nabije toekomst wordt gemikt op de verkoop van meer dan één miljoen hybrides per jaar. Tegen het einde van het volgende decennium zal de hybride-technologie volgens Carter in elk exemplaar van Toyota standaard zijn ingebouwd of minstens een optie zijn. Hij voegde er aan toe dat de vraag van de consument naar zuivere, efficiënte wagens bijzonder hoog blijft, onder de dramatische terugval van de brandstofprijzen tijdens het voorbije jaar. Carter stelt daarbij dat de consument daarmee duidelijk aangeeft dat hij er geen vertrouwen in heeft dat de brandstofprijzen daadwerkelijk laag zullen blijven.

De Japanse autobouwer heeft op dit ogenblik bij zijn merken Toyota en Lexus in totaal zeven verschillende hybride modellen. De volgende jaren zouden bij het concern echter nog tien extra hybride modellen worden gelanceerd. Inmiddels is in Amsterdam een experiment gestart om in een aantal stadsdelen sneller een parkeervergunning toe te kennen aan eigenaars van hybride wagens, zoals de Toyota Prius, Honda Insight of Honda Civic Hybrid. Ook niet-hybride modellen die voldoen aan de maximale emissienorm van 110 gram uitstoot per kilometer, zouden daarvoor in aanmerking komen. Voor dieselmotoren ligt die norm op 95 gram per kilometers. Elektrische auto's werden niet specifiek vernoemd, maar er werd aan toegevoegd dat men ook open staat voor auto's die niet op de originele shortlist staan. De Nederlandse regering wil zelf ook proeven doen met parkeertarieven die gebaseerd zijn op de milieukenmerken van de wagens.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, toyota, automotive, prius |  Facebook |

03-11-09

Vleesverwerkende industrie loopt ver achter met duurzaamheid

Binnen de voedingsnijverheid loopt de vleesverwerkende sector op het gebied van duurzaamheid gevoelig achterop. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australian Food and Grocery Council. Daarbij wordt opgemerkt dat de vleesverwerkende industrie gevoelig meer water en elektriciteit verbruikt dan producenten van melk, fruit en groenten. Bovendien liggen de recyclagecijfers van de vleesverwerkende sector volgens het rapport eveneens gevoelig lager dan in de andere voedingsectoren. Ook ligt de afvalproductie van de vleesverwerkende sector vijf keer hoger dan in de andere sectoren. De onderzoekers stellen dan ook dat de vleesverwerkende sector dringend inspanningen moet leveren om zijn impact op het leefmilieu terug te schroeven. Indien op dat vlak geen resultaten worden geboekt, dreigt de sector volgens het rapport met een gevoelige kostenverhoging geconfronteerd te worden, onder meer aan uitstootrechten en energierekeningen.

Uit het onderzoek van de Australian Food and Grocery Council blijkt dat de vleesverwerkende sector gemiddeld 17,5 liter water nodig heeft om één kilogram product op te leveren. Dat is het hoogste cijfer uit de hele voedingsindustrie. Bij bloem en granen is dat slechts 0,6 liter per kilogram, bij oliën en vetten 1,6 liter per kilogram, bij groenten en fruit 2,4 liter per kilogram en 2,7 liter per kilogram bij melkproducten. Van alle sectoren scoort papier op dat vlak het slechtste. Die sector heeft 41,1 liter water nodig om één kilogram product op te leveren. Maar de onderzoekers merken op dat die sector wel het beste presteert op het vlak van recyclage. Daar haalt men immers een recyclagegraad van 96 procent. De vleesverwerkende sector komt daar met amper 33 procent op de allerlaatste plaats. Oliën en vetten komen aan een reclyclagegraad van ongeveer 90 procent. Bij fruit en groenten is dat 78 procent. De melksector, bakkerijproducten en drankenindustrie zitten allemaal rond de 70 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de vleesverwerkende sector ongeveer 89 procent van zijn afval naar een vuilnisbelt afvoert. Dat is meer dan vijf keer meer dan elke andere sector. Bij de bakkerijsector is dat 16,9 procent, terwijl melkproducten aan 13,8 procent komen. Fruit en groenten halen op dat vlak een score van ongeveer 10 procent. Bij de andere sectoren blijft dat onder de 5 procent. Ook stippen de onderzoekers aan dat vleesverwerkers ook twee keer zoveel elektriciteit verbruiken om één kilogram product op te leveren. De vleesverwerkende sector zit daar aan 6,7 megajoule per kilogram, tegenover ongeveer 3 megajoule per kilogram voor de meeste andere voedingsectoren.Tenslotte is de vleessector ook de tweede grootste producent van broeikasgassen. De vleessector komt daar aan 0,58 kilogram koolstofdioxide per geproduceerde eenheid. Alleen vetten en oliën komt daar met 0,66 kilogram koolstofdioxide boven. De papierindustrie komt wel aan 2,13 kilogram koolstofdioxode.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, vlees, duurzaamheid |  Facebook |

Consument schuift statussymbool steeds meer opzij

Duurzaamheid wordt voor de consument belangrijker dan luxe. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het bureau Edelman. Onder meer zegt 67 procent de voorkeur te geven aan een eco-vriendelijke wagen, terwijl slechts 33 procent liefst een luxewagen zou kopen. Ook zegt 70 procent liefst in een eco-vriendelijke woning zou willen kopen. Slechts 30 procent zou kiezen voor een grote woning. Die resultaten tonen volgens Edelman aan dat de voorliefde van de consument voor de statussymbolen uit het verleden aan het wegebben is en er meer waardering komt voor producten en merken die het streven naar duurzaamheid ondersteunen. De consument zegt daarbij vooral oog te hebben voor de bescherming van het leefmilieu, het verbeteren van de gezondheidszorg en de reductie van de armoede. Volgens 68 procent van de consumenten is het veel minder onaanvaardbaar geworden om geen bezorgdheid te tonen voor het leefmilieu en een gezonde levensstijl.

De onderzoekers voegen er aan toe dat er ook een trend is om zich niet langer te richten op de bekende nationale en internationale designmerken, maar dat er vooral steun is voor lokale bedrijven en producten. "Wereldwijd zegt 69 procent van de consumenten de voorkeur te geven aan een lokale producent boven een designmerk," merken de onderzoekers op. "In Noord-Amerika, Brazilië en de meeste Europese landen is dat nog meer uitgesproken. Daar zegt 80 procent van de consumenten een voorkeur te hebben voor lokale producenten." De onderzoekers voegen er aan toe dat 61 procent van de wereldwijde consumenten, ondanks de economische crisis, aangeeft een product te hebben gekocht van een merk dat een goede zaak ondersteunt, zelfs al was dat niet het goedkoopste aanbod. Bovendien zegt 64 procent een merk aan te willen bevelen dat een goede zaak ondersteunt en 63 procent zegt uit te kijken naar merken en bedrijven die het hen helpt om een verschil te maken.

Verder zegt 57 procent van de consumenten met een merk of een product in zee gestapt te zijn omdat het zijn aandeel heeft geleverd aan de ondersteuning van een goede zaak. Op dat vlak haalde China de hoogste score (85 procent), gevolgd door India (84 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 67 procent van de consumenten van toeleverancier te willen veranderen indien een merk van gelijkaardige kwaliteit zou hebben, maar wel een goede zaak zou ondersteunen. Daar wordt de hoogste score gerealiseerd door Brazilië (83 procent), gevolgd door Italië (74 procent). De onderzoekers merken verder op dat de voorkeur voor hybride wagens het hoogste ligt in Japan (89 procent) en Frankrijk (89 procent). Verder zegt 68 procent van de wereldwijde consumenten dat het voor hem perfect aanvaardbaar is dat merken een goede zaak ondersteunen en tegelijkertijd ook winst maken. Daar wordt de hoogste score gehaald door de Verenigde Staten (80 procent).

14:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid, statussymbool |  Facebook |

02-11-09

Slechts minimale belangstelling voor duurzame palmolie

Slechts een klein gedeelte van de Europese producenten en verdelers van palmolie komt zijn eerder gedane duurzame beloftes na. Dat is de conclusie van een rapport van de milieu-organisatie WWF International bekend gemaakt. Volgens WWF International hebben slechts een tiental van de ongeveer zestig betrokken producenten daadwerkelijk duurzame palmolie, die volgens een aantal strikte normen wordt gewonnen, gekocht. Tijdens een vergadering van de Roundtable on Sustainable Palm Oil in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur voerde WWF International op dat het voorbije jaar één miljoen ton duurzame palmolie werd geproduceerd. Daarvan werd echter minder dan één vijfde daadwerkelijk verkocht. Palmolie wordt wereldwijd intensief gebruikt om biobrandstoffen, verwerkte voedingsproducten en toiletartikelen te vervaardigen, maar krijgt van milieuverenigingen veel kritiek omdat die activiteiten zouden leiden tot ontbossing en zeldzame diersoorten, zoals de orang oetan, zouden bedreigen.

De Roundtable on Sustainable Palm Olie werd vijf jaar geleden opgericht om een aantal criteria op sociaal vlak en milieugebied te controleren voor de productie van palmolie. Daaronder zit ook een verbod op ontbossing om palm-aanplantingen te kunnen doen. WWF International voert aan dat bedrijven zoals de Britse groepen Sainsbury's en Marks & Spencer en het Zwitserse Migros hun beloftes nakomen om meer gebruik te maken van de duurdere duurzame palmolie, maar er wordt aan toegevoegd dat een aantal andere concerns er blijkbaar niet in geslaagd zijn om zich aan die voornemens te houden. De slechtste score werd gehaald door de Franse voedingsgroep Danone en de Duitse supermarktketen Aldi. Volgens de organisatie heeft een tiental bedrijven bijzonder weinig moeite gedaan om het gebruik van milieubelastende palmolie terug te schroeven. WWF International zegt over twee jaar een nieuw onderzoek te zullen uitvoeren en daarbij ook palmolie-verkopers in andere regio's te zullen bestuderen.

"Vele producenten zijn ontgoocheld door de bijzonder trage vorderingen van de gecertificeerde duurzame palmolie," merkt Carl Bek-Nielsen, topman van de Maleisische palmolie-producent United Plantations, tegenover het persbureau AFP op. Volgens Bek-Nielsen kon slechts 5 procent van zijn gecertificeerde productie onder een duurzaam label verkocht worden, waardoor de marges op die inspanningen bijzonder beperkt zijn gebleven. Bek-Nielsen merkt op dat in het verleden iedereen zat te roepen om gecertificeerde palmolie, maar toen dat label er eenmaal was, bleek het grootste gedeelte van de zogenaamd geïnteresseerden volgens hem plotseling verdwenen te zijn. Volgens Bek-Nielsen hebben de potentiële kopers de producenten in de kou laten staan. Hij voegt er aan toe dat die duurzame inspanningen de producenten bijzonder veel geld hebben gekost, maar zegt wel te hopen dat het rapport van WWF International tot een verbetering van de situatie zal leiden.

01-11-09

Alstom opent grootste opslaginstallatie voor koolstofdioxide

Het Franse industriële conglomeraat Alstom heeft in de Amerikaanse staat West Virginia de grootste opslaginstallatie voor koolstofdioxide voor een steenkoolcentrale ter wereld geopend. De installatie in de Mountaineer-mijn kan ongeveer 100.000 ton koolstofdioxide per jaar opvangen en opslaan op een diepte van 2,1 kilometer. De installatie kan slechts een gedeelte van de totale capaciteit van Mountaineer, die ongeveer 1.300 megawatt vertegenwoordigt, opvangen, maar Alstom zegt dat dezelfde technologie kon worden toegepast op grotere schaal en kan worden gekoppeld aan elke moderne steenkoolcentrale, waardoor de uitstoot kan worden beperkt en de uitbaters geld kunnen besparen indien er uitstootrechten moeten worden betaald. Philippe Joubert, hoofd van de energiedivisie van Alstom, benadrukt dat de installatie van de Mountaineer-mijn bewijst dat de opslagtechnologie niet langer een theorie is, maar daadwerkelijk in de praktijk kan functioneren.

"American Electric Power, de eigenaar van Mountaineer, zegt dat de installatie van Alstom belet dat de koolstofdioxide in de atmosfeer kan ontsnappen," aldus het persbureau AFP. "De koolstofdioxide wordt opgevangen, vloeibaar gemaakt en in een ondergrondse ader gepompt aan een snelheid van 5,5 ton per uur. Alstom voegt er aan toe te hopen een volledig commerciële opvanginstallatie operationeel te kunnen hebben tegen het midden van het volgende decennium." Het Mountaineer-project wordt gezamenlijk gefinancierd door Alstom en American Electric Power. Philippe Joubert zegt dat elke steenkoolcentrale een installatie zou moeten hebben voor de opvang en opslag van koolstofdioxide. Volgens Joubert mikt het Franse bedrijf in grote mate op belangrijke groeimarkten zoals India en China, twee belangrijke verbruikers van steenkool. Hij wijst erop dat het aantal krachtcentrales wereldwijd de volgende twintig jaar zal verdubbelen. De meeste van die nieuwe centrales zullen in Azië worden gebouwd en zullen grotendeels op steenkool werken.

Volgens het International Energy Agency vertegenwoordigde steenkool drie jaar geleden 25 procent van de wereldwijde energieproductie. Vele experts verwachten dat dit cijfer nog verder zal groeien. Critici stellen echter dat de opslagtechnologie de levensduur verlengt van een industrie die veel meer broeikasgassen produceert dan andere energiebronnen. Bovendien brengt de steenkoolindustrie volgens hen grote milieuschade toe aan de onmiddellijke omgeving. Ook wordt opgemerkt dat de opslagtechnologie financiële middelen wegtrekt van onderzoek naar hernieuwbare bronnen of energie-efficiëntie. De milieugroep Sierra Club zegt geen tegenstander te zijn van opslag van koolstofdioxide, maar waarschuwt wel dat dit op een veilige manier moet kunnen gebeuren en op een degelijke manier moet worden opgevolgd. De Amerikaanse regering heeft een budget van meer dan 3 miljard dollar vrijgemaakt voor de ontwikkeling van technologie voor opvang en opslag van koolstofdioxide.

21:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, koolstofdioxide, alstom |  Facebook |

24-10-09

Amerikaan minder bezorgd over klimaatverandering

In de Verenigde Staten is de bezorgdheid over de opwarming van de aarde gevoelig gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat een afdoende bewijzen zijn dat de gemiddelde temperaturen op aarde de voorbije decennia zijn gestegen. In april van vorig jaar was daarvan nog 71 procent van de Amerikanen overtuigd. Op dit ogenblik zegt 35 procent van de Amerikanen dat de klimaatverandering een bijzonder ernstig probleem is, tegenover 44 procent in april vorig jaar. Anderzijds zegt 32 procent dat de opwarming van de aarde niet ernstig moet worden genomen, terwijl dat anderhalf jaar geleden nog 24 procent was. Ook zegt nog 36 procent van de Amerikanen dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen. Anderhalf jaar geleden was dat nog 47 procent. De onderzoekers stellen ook dat een grote groep Amerikanen ook niet weet wat het systeem van uitstootrechten inhoudt.

De onderzoekers stellen dat de daling over het hele politieke spectrum wordt opgemerkt, maar wel het meest uitgesproken is bij de onafhankelijken. Daar zegt nog 53 procent duidelijke bewijzen te zien van de opwarming van het klimaat, tegenover 75 procent anderhalf jaar geleden. Onder de republikeinen blijft het grootste scepticisme bestaan tegenover de klimaatverandering. Daar hecht slechts 35 procent te geloven in de opwarming van de aarde, tegenover 49 procent anderhalf jaar geleden en 62 procent bijna drie jaar geleden. Bij de democraten zegt nog altijd 75 procent bewijzen te zien van de klimaatverandering, tegenover 83 procent anderhalf jaar geleden. Het Pew Research Center stelt wel dat ondanks het groeiende scepticisme, een meerderheid van de Amerikanen zegt zijn steun te geven aan maatregelen van de overheid om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken. Slechts 39 procent van de ondervraagden zegt zich tegen dergelijke maatregelen te zullen verzetten. Ook zegt 56 procent dat de Verenigde Staten andere landen zouden moeten vervoegen in het vasteleggen voor normen om de klimaatverandering tegen te gaan, terwijl 32 procent voorstander is van eigen normen.

Volgens de onderzoekers is de trend te wijten aan het feit dat de economische problematiek en de gezondheidszorg in de Verenigde Staten de voorbije periode meer naar voor is gekomen. "Het publiek denkt eenvoudig niet meer aan de klimaatverandering," stipt het Pew Research Center aan. "Ook over problemen zoals abortus en immigratie is er een duidelijke opinieverschuiving opgemerkt. Het publiek heeft een aantal onderwerpen grotendeels opzij geschoven die twee jaar geleden nog heel belangrijk werden geacht." De Amerikaanse president Barack Obama heeft zopas nog fel uitgehaald naar de ontkenning van de opwarming van de aarde. Volgens hem willen bepaalde groepen alle mogelijke taktieken aanwenden om een nieuwe Amerikaanse wetgeving tegen de klimaatverandering te blokkeren. Tegenstanders voeren onder meer aan dat het promoten van zuivere economie de Amerikaanse economie zal vernietigen. Obama stelt dat andere landen daarentegen zuivere energie willen aanwenden om nieuwe economische ontwikkelingen te stimuleren.

20:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaat, verenigde staten |  Facebook |

28-09-09

Weinig interesse voor duurzame datacenters

Beheerders van datacenters besteden te weinig aandacht aan het energieverbruik. Dit is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Gartner. Het monitoren van het energieverbruik in de datacenters staat volgens de onderzoekers nog in de kinderschoenen. Er wordt aan toegevoegd dat op dat vlak voorlopig ook geen verandering moet verwacht worden. De meeste beheerders bestempelen het controleren van het energieverbruik immers niet als een prioriteit. Er moet volgens hen voorrang gegeven worden aan de aanpak van andere problemen. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van consolidatie en virtualisatie. Nochtans kunnen er volgens Gartner gemakkelijk een aantal maatregelen worden ingevoerd, om het energieverbruik aan te passen, zoals het terugschroeven van de koeling.

Uit het onderzoek van Gartner is gebleken dat amper 7 procent van de beheerders van datacenters het terugdringen van het energieverbruik als een prioriteit bestempelt. "Milieuvriendelijke datacenters staan al geruime tijd op de agenda, maar in de praktijk zijn vele beheerders van mening dat er meer dringende problemen moeten aangepakt worden," aldus Rakesh Kumar, onderzoeksleider bij Gartner, tegenover het magazine Computerworld. "Zelfs wanneer er meer energie-efficiënte servers op energiemanagement-instrumenten ter beschikking zouden zijn, zijn de beheerders voorlopig nog altijd meer geïnteresseerd in internet projecten, zoals consolidatie, rationalisatie en virtualisatie. Op die manier worden vele mogelijkheden gemist om kosten en energie te besparen."

Gartner stelt onder meer dat vele datacenters nog altijd overdreven worden gekoeld. "Men gaat er nog altijd vanuit dat die koeling nodig is om de servers optimaal te laten functioneren," aldus Gartner. "Maar dat is een misvatting. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat datacenters ook bij hogere temperaturen nog altijd perfect werken, op voorwaarde dat er sensoren worden geplaatst op locaties die mogelijk wel te heet zouden kunnen worden. Er wordt dan ook nodeloos bijzonder veel geld geïnvesteerd in de koeling van de ruimtes." Gartner stelt verder dat ook meetinstrumenten zouden kunnen geplaatst worden om het energieverbruik en de verbonden kosten in real-time te vergelijken. Ook wordt er volgens Gartner al te vaak overgegaan tot het bouwen van nieuwe datacenters, terwijl de bestaande uitrusting nog zou kunnen geoptimaliseerd worden.

13:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, informatica |  Facebook |

25-09-09

Recessie heeft geen impact op ecologische schuld

De economische recessie heeft bijzonder weinig impact op de overconsumptie van grondstoffen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse denktank New Economics Foundation (NEF). Er wordt aan toegevoegd dat de wereld dit jaar vandaag in ecologische schuld is gegaan. Dat is amper één dag later dan vorig jaar. Het rapport stelt dat de resultaten aantonen dat de huidige recessie, de grootste in nagenoeg een eeuw, weinig verschil heeft gemaakt op het vlak van de wereldwijde consumptie. De ecologische schuld van de wereld begint op de datum dat de mensheid het pakket natuurlijke grondstoffen heeft opgebruikt dat eigenlijk een heel jaar zou moeten dekken hebben indien er op een duurzame manier mee was omgesprongen.Het rapport benadrukt dat er dan ook dringend nood is aan een andere aanpak van de consumptie van de rijke landen.

"In het rapport van de New Economics Foundation wordt opgemerkt dat de algemene trend van de collectieve ecologische voetafdruk zwaar negatief is, waarbij de mensheid op ecologisch vlak op een gevaarlijk ritme aan overconsumptie blijft doen," aldus BBC News. "Andrew Simms, beleidsdirecteur van de New Economics Foundation, voert daarbij aan dat de kredietgedragen overconsumptie niet alleen het financieel systeem op de rand van de afgrond heeft gebracht, maar ook een groot gedeelte van onze natuurlijke overlevingssystemen steeds dichter naar de verdwijning leidt. Simms stelt daarbij dat de politiek erop aandringt dat de consument opnieuw zijn oude gewoontes zou oppakken, maar indien het cruciale ecosysteem tot een failliet wordt gedreven, zal er volgens hem geen enkel overheidshulp dat kunnen terugbrengen."

"Hoewel er in arme landen miljarden mensen moeten strijden om te overleven, blijft de geïndustrialiseerde wereld constant zijn consumptie opdrijven, hoewel daar geen enkele extra bevrediging aan gekoppeld is," merkt Simms op. In het rapport wordt onder meer aangedrongen op het afbouwen van de zogenaamde boomerang-handel, waarbij landen tegelijkertijd gelijkaardige goederen importeren en exporteren. Daarbij wordt gezegd dat de volledige milieukosten van het transport zouden moeten betaald worden.De denktank voegt er aan toe dat het ook niet klopt dat een beperking van de wereldbevolking een oplossing zou bieden. Die stelling leidt volgens Simms de aandacht af van de consequente overconsumptie in het westen. "Een Amerikaans burger heeft op 2 januari om 4 uur 's ochtends immers al evenveel koolstofdioxide veroorzaakt dat een inwoner van Tanzania in het hele jaar," wordt er opgemerkt.

24-09-09

Boomplanting moet Braziliaanse Olympische kandidatuur ondersteunen

In Rio de Janeiro werden drieduizend bomen geplant om de kandidatuur van de stad voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen over zeven jaar te ondersteunen. De bomen moeten de uitstoot van broeikasgassen opvangen die het organisatiecomité van Rio de Janeiro gedurende twee jaar zou veroorzaken door zijn reizen, verbruik van energie en papier en zelfs van hun maaltijden. Het zou in totaal gaan om een uitstoot van 716 ton koolstofdioxide. Tegen de start van de Olympische Spelen van 2016 wil Brazilië in totaal drie miljoen bomen planten. De meeste bomen zouden geplant worden in Tijuca Forest, het nationaal park van de staat Rio de Janeiro. Het Internationaal Olympisch Comité neemt begin volgende maand een beslissing over de organisatie van de Olympische Spelen van 2016, waarvoor ook Chicago, Madrid en Tokyo kandidaat zijn.

Het Internationaal Olympisch Comité houdt bij de aanduiding van de Olympische gaststeden sinds enkele tijd onder meer rekening met initiatieven die worden genomen op het gebied van duurzaamheid. Daarmee wil de organisatie zijn ecologische voetafdruk beperken. In dat kader heeft Rio de Janeiro het plan Carbon Zero 2016 opgesteld. Daarmee wil het organisatiecomité volgens Carlos Minc, de Braziliaanse minister van milieu, het evenement uitstootneutraal houden. Om de uitstoot van het organisatiecomité in de voorbereiding van de Braziliaanse kandidatuur te neutraliseren, werden daarom in het park Pedra Branca in Rio de Janeiro drieduizend bomen geplant. Tot nu toe zijn in de staat Rio de Janeiro in het kader van de Olympische Spelen al 105.000 bomen geplant.

Tot nu toe werden er in Zuid-Amerika nog nooit Olympische Spelen georganiseerd. Volgens een aantal experts hebben Rio de Janeiro en Chicago de grootste kans om de Olympische Spelen van 2016 toegewezen te krijgen. De kaarten van Madrid en Tokyo zouden veel minder gunstig liggen. Het feit dat Brazilië nog nooit een Olympisch evenement heeft mogen organiseren, is volgens Carlos Roberto Osorio, secretaris-generaal van het organisatiecomité, een belangrijk voordeel. Hij stelt dat concurrenten Chicago, Tokyo en Madrid allemaal in landen liggen die ooit al wel een Olympisch evenement hebben mogen organiseren. De Verenigde Staten hebben inmiddels zelfs al acht organisaties achter hun naam staan. De beruchte criminaliteit en geweld in Rio de Janeiro vormen echter een belangrijke hinderpaal. (MH)

23-09-09

Duurzaam beleid kan fastfoodketens meer klanten opleveren

Milieuvriendelijkheid is voor de meeste klanten van fastfood-ketens geen doorslaggevend motief, maar het kan toch het bezoek stimuleren. Door het besef dat het fastfood-restaurant een duurzaam beleid voert, voelt de consument zich immers goed over zijn keuze. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van MARC Research. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 46 procent van de consumenten aangeeft duurzame initiatieven te waarderen, maar geeft toe dat dit geen invloed heeft op hun gedragspatroon. Maar 21 procent zegt dat ze een bepaald fastfood-restaurant meer zouden bezoeken indien de vestiging mikt op duurzame praktijken. De onderzoekers voegen er wel aan toe dat de fastfood-ketens meer ruchtbaarheid moeten geven aan hun duurzame projecten, want de meeste klanten hebben daar nauwelijks weet van.

21:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, milieu, fastfood, duurzaamheid |  Facebook |

22-09-09

Rivierdelta's steeds meer bedreigd door overstromingen

Over de hele wereld zijn rivierdelta's aan het dalen. Daardoor riskeren honderden miljoenen mensen met een watersnood geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Universiteit van Californië. Daarbij wordt opgemerkt dat het afdammen en het omleiden van rivieren ertoe leidt dat er veel minder sediment in de rivierdelta's terecht komt, terwijl de extractie van gas en grondwater het landniveau eveneens verlaagt. De onderzoekers stellen dat nu al ongeveer tien miljoen mensen per jaar in kustgebieden met deze problemen worden geconfronteerd. Daarbij wordt opgemerkt dat de orkaan Katrina in de Verenigde Staten wellicht het meest beroemde voorbeeld is, maar er wordt aan toegevoegd dat recent ook in de delta's van de Irrawaddy in Birma en de Ganges in India en Bangladesh vele levens hebben geëist.

De onderzoekers merken op dat 85 procent van de belangrijkste delta's tijdens de voorbije jaren geconfronteerd werden met zware overstromingen. Ze voegen er aan toe dat het aantal gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, tijdens de volgende veertig jaar met ongeveer 50 procent zal stijgen, omdat de landelijke gebieden dalen en het zeeniveau door de opwarming van de aarde stijgt. Tot de bedreigde delta's behoren onder meer de Colorado in de Verenigde Staten, de Nijl in Egypte, de Pearl in China, de Rhône in Frankrijk en de Yangtze in China. In deze gebieden leeft ongeveer een half miljard mensen. De onderzoekers wijzen erop dat de meeste bedreigde gebieden zich in ontwikkelingslanden bevinden, maar een aantal bedreigde delta's bevindt zich ook in geïndustrialiseerde landen, zoals de Rhône in Frankrijk en de Po in Italië.

Daarbij wordt erop gewezen dat de Po-delta tijdens de twintigste eeuw met 3,7 meter is gezakt, vooral door het onttrekken van methaan. De onderzoekers bestudeerden in totaal drieëndertig delta's. Daarvan bleken er vierentwintig te zakken. Het ergst getroffen is volgens het rapport de Chao Phraya, de rivier die door Bangkok stroomt. Op bepaalde ogenblikken bleek die tot vijftien centimeter per jaar weg te zinken. "Dat is meer dan het effect van de klimaatverandering," merken de onderzoekers op. "Maar het blijkt dat de toevoer van sediment - onder meer door het gebruik van water door irrigatie, damprojecten en het kanaliseren van bepaalde trajecten - nagenoeg geheel is geblokkeerd. Dat sediment zou het land moeten verhogen, wat niet langer gebeurt." Volgens de onderzoekers lopen de Mekong en de Pearl River in de omgeving van Hong Kong een groot risico op natuurrampen.

16:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaat, rivierdelta |  Facebook |

20-09-09

Brazilië wil regenwoud beschermen tegen suikerplantages

De Braziliaanse regering heeft bekend gemaakt om suikerplantages in milieugevoelige gebieden te verbieden. Brazilië kent een snelgroeiende biobrandstoffen-industrie, maar gevreesd wordt dat die ontwikkeling de ontbossing van het Amazone-gebied zal versnellen. Carlos Minc, Braziliaans minister van milieu, stelt dat ethanol op basis van suikerriet in de toekomst 100 procent duurzaam zal moeten zijn. In de plannen van de Braziliaanse regering zouden de suikerplantages nog maar 7,5 procent van het totale Braziliaanse grondgebied mogen omvatten. Dat komt overeen met een oppervlakte van 64 miljoen hectaren. Verder wordt opgemerkt dat er voor de aanleg van nieuwe plantages geen terreinen meer zullen mogen vrijgemaakt worden. Verwacht wordt dat het plan volgend jaar aan het Braziliaanse Congres zal worden voorgelegd.

22:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilie, milieu, ethanol, regenwoud |  Facebook |