04-03-12

Europese overbevissing kost jaarlijks verlies van 3,2 miljard euro

Overbevissing van visgronden in de Europese Unie zorgt jaarlijks voor een verlies van 3,2 miljard euro en doet 100.000 banen verdwijnen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse New Economics Foundation. Er wordt aan toegevoegd het herstellen van de visbestanden op een niveau waarbij de jaarlijkse vangst op lange termijn gehandhaafd zou kunnen blijven, zou voldoende zijn om jaarlijks tegemoet te komen aan de behoefte van 160 miljoen inwoners van de Europese Unie

"Overbevissing is slecht voor de economie," merkt onderzoeksleider Rupert Crilly, verantwoordelijk voor milieu-economie bij de New Economics Foundation, tegenover BBC News op. "Met één pennetrek hebben de Europese visserij-ministers door het toelaten van overbevissing ervoor gezorgd dat elk jaar miljoenen euro worden weggeveegd en duizenden banen verloren gaan. Indien men zou toelaten dat de overblijvende 43 visgebieden zich maximaal tot hun duurzame staat zouden kunnen herstellen, zou er elk jaar 3,5 miljoen ton extra vis de markt bereiken.

"Overbevissing is de meest destructrieve kracht in het maritieme milieu," voeren de onderzoekers nog aan. "In plaats van te werken aan een herstel van het visbestand, is de sector zwaar afhankelijk geworden van een subsidiëring door de belastingbetaler. Dat is een strijd die op termijn nooit kan gewonnen worden. De kost van de overbevissing ligt vijf keer hoger dan de waarde van de Europese subsidies." De voorgestelde hervormingen van de Europese Unie gaat volgens het rapport niet ver genoeg om het probleem aan te pakken.

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, europese unie, milieu |  Facebook |

23-02-12

Consument verbruikt 4.000 liter water per dag

Consumenten over de hele wereld gebruiken gemiddeld 4.000 liter water per dag. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente. De zogenaamde water-footprint wordt volgens de Nederlandse onderzoekers voor 27 procent bepaald door de consumptie van graan, voor 22 procent door vlees en voor 7 procent door melk. Er wordt aan toegevoegd dat de agrarische productie voor 92 procent bijdraagt aan de totale water-footprint.

De gemiddelde consument verbruikte volgens het onderzoek tussen het midden van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium 1.385 kubieke meter per jaar. Er zijn echter grote verschillen tussen de individuele landen merkbaar. Een Amerikaanse consument verbruikt meer dan het dubbele, terwijl Chinese of Indiase consumenten slechts 1.000 kubieke meter verbruiken. De water-footprint bestaat uit het verbruik van regenwater, grondwater en vervuild water.

In die water-footprint wordt ook het verbruik bij de productie van goederen die door de consument worden gekocht, verrekend. Dat betekent volgens de onderzoekers dat op die manier in feite water ook wordt geïmporteerd, vaak uit landen waar men met een waterschaarste wordt geconfronteerd. "Waterschaarste is dan ook geen lokaal probleem en moet in mondiaal perspectief bekeken en behandeld worden," voeren de onderzoekers aan. "Sommige landen, zoals de staten in Noord-Europa, voeren in verhouding veel water uit andere gebieden in."

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu |  Facebook |

15-02-12

Brandstof-efficiëntie Amerikaanse wagens op recordniveau

De gemiddelde brandstof-efficiëntie van alle nieuwe wagens die tijdens de maand januari in de Verenigde Staten werden verkocht, heeft een absoluut recordniveau bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van het Transportation Research Institute aan de University of Michigan. De gemiddelde brandstof-efficiëntie van personenwagens, bestelwagens, minivans en terreinwagens was tijdens de maand januari gestegen tot 23 mijl per gallon. Daarmee werd het recordniveau van maart vorig jaar geëvenaard.

Tegenover de maand december van vorig jaar werd een groei met 4 procent opgetekend. Dat is de grootste maandelijkse vooruitgang sinds het Transportation Research Institute vijf jaar geleden de brandstof-efficiëntie van de nieuwe wagens op de Amerikaanse markt begon te volgen. Volgens onderzoeksleider Michael Sivak lag de brandstof-efficiëntie tijdens de maand december 0,5 mijl per gallon hoger dan het jaar voordien en is inmiddels met 2,5 mijl per gallon gestegen tegenover vier jaar geleden.

De onderzoekers merken verder op dat de totale duurzaamheids-index van de autosector, waarbij naast het verbruik ook de afgelegde afstand wordt opgetekend, in november vorig jaar op 0,86 punten stond. Dat betekent een stijging met 0,01 punten tegenover de maand voordien, maar wel een daling met 0,01 punten tegenover de maand september van vorig jaar. Op vijf jaar tijd is daarbij een besparing aan emissies met 14 procent opgetekend.

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, brandstof, milieu |  Facebook |

13-02-12

België boekt belangrijke vooruitgang in milieurangschikking

Het milieubeleid in België maakt belangrijke vorderingen. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Yale en Columbia. In de index van de Amerikaanse universiteiten staat België op een 24ste plaats en wordt bovendien gecatalogeerd bij de landen die sterk presteren. Daarmee wordt een opvallende sprong vooruit gerealiseerd, want twee jaar geleden stond België nog op een 88ste plaats. De beste prestatie wordt opgetekend door Zwitserland. Irak staat op de laatste plaats.

Bij de Europese landen staat België op de 19de plaats, op de hoogte van landen zoals Denemarken, Polen, Slovenië en Spanje. In het algemeen scoort België zeer goed op het vlak van milieu en gezondheid, maar op het vlak van gezondheid van ecosystemen worden minder goede prestaties opgetekend. De Vlaamse Milieumaatschappij voegt er wel aan toe dat de algemene scores in de index van de Amerikaanse universiteiten vooral gericht zijn op de evaluatie van het milieubeleid en niet zozeer op de milieukwaliteit.

Voor het eerst publiceerden de universiteiten ook een trendindex, waarin aangegeven wordt of de onderzochte landen vooruitgang boeken op het gebied van leefmilieu. "Door de sterke evolutie van het jongste decennium krijgt België in die trendindex een negende plaats," merkt de Vlaamse Milieumaatschappij op. "Daarmee behoort België tot de kopgroep van de zogenaamde strongest improvers. De positieve trend komt volgens de Vlaamse Milieumaatschappij overeen met de eigen bevindingen, al zijn die vorderingen nog dikwijls onvoldoende om de doelstellingen te halen.

12:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu |  Facebook |

30-01-12

Emissies Japanse industrie na ramp Fukushima gevoelig gestegen

De uitstoot van de Japanse industrie is na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima gevoelig gestegen. Daardoor wordt het voor het land moeilijker om zijn eerder gestelde emissiedoelen te halen. Dat heeft de Japanse zakenkrant Nikkei bekend gemaakt. Japan had zich tot doel gesteld om tegen dit jaar de uitstoot met 6 procent terug te schroeven tegenover het niveau van het begin van de jaren negentig. Het voorbije jaar werd echter een stijging met 0,2 procent opgetekend.

Daarmee zijn de emissieniveaus van de Japanse industrie volgens Nikkei voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen. De Japanse industrie, met uitzondering van producenten van elektriciteit en gas, produceerde het voorbije jaar 442 miljoen ton koolstofdioxide. Er wordt aan toegevoegd dat de Japanse economische activiteit door de aardbeving en tsunami in maart van vorig jaar en de zware overstromingen in Thailand het voorbije jaar nochtans was gedaald.

"De sluiting van de Japanse kerncentrales heeft de uitstoot echter gevoelig opgedreven, aangezien de bedrijven verplicht werden om eigen generatoren in te schakelen om voldoende elektriciteit ter beschikking te hebben voor hun machines en installaties," merkt Nikkei nog op. "Bovendien moest er ook voor andere activiteiten elektriciteit worden geproduceerd, waardoor onder meer moest worden overgeschakeld op oude krachtcentrales."

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, japan, kernenergie, milieu |  Facebook |

26-01-12

Motorfietsen slachtoffer van moeilijk economisch klimaat in Europa

Het voorbije jaar zijn in de Europese Unie in totaal 1,7 miljoen motorfietsen verkocht. Daarmee is de sector één van de slachtoffers van de moeilijke economische periode, hoewel het vervoermiddel vaak naar voor wordt geschoven als één van de oplossingen voor de luchtvervuiling en het fileprobleem. Vijf jaar geleden werden in de Europese Unie nog 2,5 miljoen motorfietsen verkocht. Gehoopt wordt dat elektrische toepassingen de populariteit van de motorfietsen zouden doen toenemen, maar het voorbije jaar werden in de hele Europese Unie amper 15.000 elektrische exemplaren verkocht.

"De crisis heeft een bijzonder zware impact gehad op de Europese markt," voert Hendrik von Keunheim, president van de Association des Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM), aan. "Vele Europese verdelers hebben het bijzonder moeilijk. Dat heeft ook een negatieve impact op de inspanningen om de sector met nieuwe technologieën milieuvriendelijker te maken." De Europese Commissie wil de uitstoot van het transport tegen het midden van de eeuw met 60 procent terugschroeven, waarin alternatieve aandrijftechnologieën centraal staan.

"De hoge initiële kosten van het duurzaam verkeer - de ontwikkeling van de technologie en infrastructuur - dreigen die doelstellingen echter in gevaar te brengen," merkt het webmagazine Euractiv op. Tim Meisner, manager engineering-strategie bij Yamaha Motor Europe, benadrukt dat de consument moet aangemoedigd worden om zijn houding te veranderen. Daarbij zouden subsidies van de overheid, zoals voor elektrische wagens, volgens Meisner een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. Door de moeilijke economische omstandigheden is ook dat echter niet vanzelfsprekend.

10:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, motorfiets, transport |  Facebook |

Aziatische luxeconsumenten bedreigen visbestand

De groeiende groep van welgestelde Aziatische consumenten en hun steeds toenemende voorkeur voor luxeproducten vormt een bedreiging voor een aantal vissoorten. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme (Unep). De onderzoekers stellen dat de grotere bestedingskracht van de Aziatische consumenten de vraag naar duurdere vissoorten, zoals tonijn en grouper, gevoelig doet stijgen, waardoor de vissers gedwongen zijn om grotere vangsten na te streven.

Volgens het Unep moet worden gevreesd dat bij het najagen van grotere vangsten ecologisch schadelijke en zelfs illegale methodes zullen worden gebruikt. "De rijkere Aziatische consumenten willen exclusievere visproducten en zijn niet langer tevreden met ansjovis," merkt een woordvoerder van het Unep op. Er wordt op gewezen dat de visproductie zich in de jaren tachtig op ongeveer 80 miljoen ton stabiliseerde en wetenschappers ervan uitgaan dat er geen toename meer zal worden opgetekend.

"Het lijdt geen twijfel dat de veranderde levensstijl en eetgewoonten een impact hebben op de grondstoffen," merkt de milieu-organisatie nog op. Onder meer wordt erop gewezen dat er in Azië zoveel vraag is naar levende groupers dat vissers cyanide gebruiken om de dieren te verlammen en hen levend te kunnen vangen, zelfs wanneer dat andere soorten doodt en koraalriffen beschadigt. Desondanks sterft een groot gedeelte van die gevangen groupers tijdens het transport. Een overbevissing van die soorten verstoort volgens het Unep ook het biologisch evenwicht van de koraalriffen.

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, milieu, vis |  Facebook |