26-01-12

Uitbreiding Panama-kanaal biedt grote milieukansen voor scheepvaart

De uitbreiding van het Panama-kanaal, één van de meest belangrijke scheepvaartroutes ter wereld, biedt een unieke gelegenheid om de ecologische voetafdruk van de maritieme industrie gevoelig te reduceren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Newscastle University. Door de verbreding van het kanaal kunnen volgens de Britse wetenschappers immers grotere schepen door het kanaal varen, wat tot belangrijke voordelen op het gebied van schaalgrootte zal kunnen zorgen. De scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,7 procent van de wereldwijde emissies.

Door de verbreding van het kanaal is de vaarroute niet meer beperkt tot schepen van het Panamax-type, waarbij een maximale breedte van 32,2 meter diende te worden gerespecteerd. De verbreding laat dan ook de passage van grotere containerschepen toe. Dat moet bijkomende inkomsten zorgen voor de economie van Panama, die in het belangrijke mate door de activiteiten van de vaarroute wordt gesteund. De onderzoekers merken echter op dat die economische doelstellingen onbedoeld ook een aantal ecologische voordelen bieden.

Onderzoekers Paul Stott en Peter Wright, docenten maritieme engineering aan de Newcastle University, voeren aan dat de sector met het Panama-kanaal over een aantal eenvoudige middelen beschikt om zijn ecologisch imago gevoelig te verbeteren. De verbreding van het kanaal laat volgens hen een efficiënter scheepsdesign toe en biedt ook de mogelijkheden om met één lading grotere hoeveelheden goederen te vervoeren. Dat leidt tot belangrijke besparingen op het gebied van brandstofverbruik en emissies.

De onderzoekers maken gewag van een besparing tot 16 procent per tonmijl. Er wordt op gewezen dat verwacht moet worden dat de maritieme sector tegen het midden van de eeuw verantwoordelijk zal zijn voor 12 procent tot 18 procent van de wereldwijde uitstoot, tenzij er belangrijke maatregelen worden genomen om de emissies terug te schroeven.

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, panama-kanaal, scheepvaart |  Facebook |

24-01-12

Scherpere emissiedoelstellingen minder duur dan werd verwacht

Het realiseren van scherpere emissiedoelstellingen, waarbij de Europese Unie zich tot doel stelt om de uitstoot van koolstofdioxide tegen het einde van het decennium met 30 procent terug te schroeven, zal goedkoper blijken te zijn dan vijf jaar geleden werd verondersteld. Dat is de conclusie van een rapport dat werd opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. In het rapport wordt opgemerkt dat het door de vertraagde economische acitiviteit in Europa gemakkelijker wordt de emissiedoelstellingen te halen.

Op dit ogenblik heeft de Europese Unie nog altijd de doelstelling om de uitstoot met 20 procent terug te schroeven tegenover een basisniveau van het begin van de jaren negentig. "Door de financiële crisis kan volgens het rapport nagenoeg gegarandeerd worden dat die doelstelling wordt gehaald," merkt het webmagazine Euractiv op. "Bovendien zou een reductie van 30 procent veel minder duur worden dan oorspronkelijk werd voorzien." Er wordt aan toegevoegd dat de inspanningen voor een scherpere doelstelling eerlijk onder de verschillende landen zou kunnen worden verdeeld.

"De economische vertraging heeft echter niet alleen de uitstoot van broeikasgassen beperkt, maar heeft ook een negatieve impact gehad op de financiële mogelijkheden van regeringen en bedrijven om de noodzakelijke investeringen te doen," voert Euractiv nog aan. De Europese Commissie heeft aangeboden zijn doelstelling tot 30 procent op te drijven indien ook andere landen zwaardere inspanningen garanderen. Landen zoals Groot-Brittannië en Denemarken voeren echter aan dat de Europese Unie zijn doelstelling unilateraal zou moeten verhogen, wat tot groei en duurzame tewerkstelling zou leiden.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, uitstoot |  Facebook |

21-01-12

Spaans consortium bouwt opvouwbare wagen voor Europese stad

Volgend jaar wil het Spaanse consortium Hiriko Driving Mobility een opvouwbare elektrische wagen op de Europese markt brengen. De wagen moet volgens het consortium, bestaande uit zeven Baskische bedrijven, een antwoord kunnen bieden op de stedelijke stress en vervuiling. Het concept van de opbouwbare stadswagen werd uitgetekend in het Medialab van het Amerikaanse ‎ Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Europese ideeën worden meestal in de Verenigde Staten ontwikkeld," geeft een woordvoerder van het consortium tegenover het persbureau AFP aan. "Dit keer gaat het echter andersom en wordt een Amerikaans idee in Europa verder uitgewerkt." Het consortium voert gesprekken met een aantal Europese steden om de kleine wagens, die beschikken over een batterij met een reikwijdte van 120 kilometer, te bouwen." De snelheid van de wagen wordt elektronisch aangepast aan de maximumgrenzen van de individuele steden.

Bedoeling is dat de steden de wagens kopen en te huur aanbieden aan gebruikers, zoals dat in vele Europese agglomeraties al het geval is met fietsen. De elektrische auto's zouden echter ook op de private markt kunnen worden aangeboden aan een kostprijs van 12.500 euro. De motor van de wagen bevindt zich in de wielen en kan worden opgeplooid zoals buggy's voor kleine kinderen, zodat het parkeren slechts een beperkte ruimte inneemt.

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, hiriko, milieu |  Facebook |

18-01-12

Let's Do It rekent op opkuisactie met honderd miljoen mensen

De cyber-milieugroep Let's Do It hoopt dit jaar wereldwijd honderd miljoen mensen te kunnen mobiliseren voor een grote reinigingcampagne. De actievoerders merken op dat er de voorbije twintig jaar vooral bijzonder veel gepraat is, maar het politieke beleid heeft daarbij volgens hen herhaaldelijk bewezen dat regeringen er niet in slagen om de aarde properder te maken. De campagne, die van maart tot september loopt, hoopt dit honderden tonnen illegaal gestort afval te kunnen verzamelen.

De milieugroep Let's Do It startte vier jaar geleden in Estland, waar de initiatiefnemers een speciale software creëerden om 11.000 illegale stortplaatsen in het land te inventariseren en fotograferen. De website van de campagne slaagde erin om 50.000 vrijwilligers samen te brengen. In totaal haalde die campagne op één dag 10.000 ton illegaal gestort afval te verzamelen. "Dat succes zette de initiatiefnemers aan om de campagne op international niveau uit te breiden," merkt het persbureau AFP op.

Het voorbije jaar namen meer dan 2,7 miljoen mensen in zestien landen deel aan de campagne. "We hopen dat de campagne dit jaar tientallen miljoenen vrijwilligers zal aantrekken," merkt Tiina Urm, woordvoerster van Let's Do It, op. "In de meest positieve ramingen zouden we honderd miljoen mensen kunnen bereiken." De actie is dit jaar uitgebreid tot projecten in tweeëntachtig landen, waaronder ook buurland Rusland, waar de afvalprobleem volgens de actievoerders een belangrijk maatschappelijk onderwerp is geworden.

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, let's do it, milieu |  Facebook |

13-01-12

Peking publiceert elk uur niveaus luchtkwaliteit

De Chinese hoofstad Peking is gestart met de realtime publicatie van luchtkwaliteit-statistieken op het internet. Daarmee wil de Chinese overheid inspelen op een scherpe online campagne die een grotere transparantie over de pollutie in de hoofdstad eiste. Eerder had de overheid ook al gemeld dat de meting van de luchtkwaliteit in Peking zou worden gewijzigd, zodat voortaan ook kleine stofpartikels, die volgens experts het meest schadelijk zijn voor de gezondheid, zouden worden gemeten.

"De beslissing is een nieuw voorbeeld van de uitdagingen die de Chinese autoriteiten vanuit de online populatie voorgeschoteld krijgen," merkt het persbureau AFP op. "Die bevolking gebruikt het internet steeds meer om zijn eisen naar voor te schuiven. De bevolking van Peking heeft de bijzonder populaire Chinese microblogging-websites aangegrepen om zware kritiek te leveren op de officiële cijfers over het pollutie-niveau, die geregeld van uitstekende luchtkwaliteit spreken terwijl een grote smog over de stad hangt."

De controverse werd nog aangewakkerd door de online statistieken van de Amerikaanse ambassade, die in zijn berekeningen ook de kleine stofpartikels opneemt en daarbij vaak gewag maakt van gevaarlijke pollutie-niveaus. De Chinese overheid maakte bekend voortaan elk uur een update te zullen publiceren over de luchtkwaliteit in Peking, zoals ook de Amerikaanse ambassade doet. Tot nu toe publiceerde de Chinese overheid slechts één keer per dag cijfers, gebaseerd op meetresultaten van de vorige dag. Peking is één van de meest vervuilde metropolen van de wereld.

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peking, milieu, pollutie, luchtvervuiling |  Facebook |

12-01-12

Autosector blijft verdeeld over toekomst duurzame wagens

De Amerikaanse autosector blijft verdeeld over de toekomstmogelijkheden van duurzame wagens, zoals elektrische auto's of hybrides. Dat zegt David Cole, directeur van het Amerikaanse Center for Automotive Research. Cole wijst erop dat met de Toyota Prius tien jaar geleden al de eerste duurzame auto op de markt werd gelanceerd, maar desondanks vertegenwoordigen elektrische en hybride wagens nog altijd maar 3 procent van de totale autoverkoop op de Amerikaanse markt.

"Er is enkele tijd een overdreven enthousiasme geweest over duurzame wagens," merkt David Cole tegenover het persbureau AFP op. "Maar op dit ogenblik zijn de economische omstandigheden voor de gemiddelde consument niet optimaal om over te stappen op duurzaam vervoer." Opgemerkt dat van de elektrische Nissan Leaf in de Verenigde Staten tot nu toe amper 9.700 exemplaren zijn verkocht. Ook van concurrent Volt van General Motors zijn op één jaar tijd slechts 8.000 exemplaren verkocht, hoewel vooraf gewag werd gemaakt van 10.000 eenheden.

Ook Sergio Marchionne, topman van Fiat en Chrysler, uitte recent nog zijn twijfels over de vooruitzichten voor de elektrische wagens. Hij verwees daarbij vooral naar het prijsniveau en de beschikbaarheid van batterijen. Vele consumenten laten zich afschrikken door de hogere prijs die onder meer voor een hybride wagen, die over twee aandrijfsystemen beschikt, moet worden betaald. Ook maken vele potentiële kopers zich afschrikken door de actieradius van elektrische wagens, waardoor ze vrezen ergens onderweg te zullen stranden.

Carlos Ghosn, topman van Renault-Nissan, geeft toe dat er nog een hele weg moet worden afgelegd. Ook hij ziet vooral problemen met de batterijen. Maar met de uitbreiding van de netwerken aan herlaadstations zal dat probleem volgens hem uiteindelijk raken opgelost. General Motors ziet de populariteit van duurzame wagens toenemen naarmate de prijzen voor fossiele brandstoffen verder stijgen. "Er is duidelijk een belangrijke verandering bij de consument in de houding tegenover het milieu," merkt Mark Reuss, hoofd van GM North America, op. "Er moet dan ook op langere termijn worden gekeken."

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, milieu, energie |  Facebook |

11-01-12

Indiase subcontinent geconfronteerd met toenemend smog-probleem

Een snelle toename van de luchtvervuiling door fossiele brandstoffen en de verbranding van biomassa heeft de wintersmog in vele gebieden van Zuid-Azië verergerd en langer laten aanslepen. Dat blijkt uit cijfers van het Indian Meteorological Department. Experts voeren aan dat de intensiteit van de smog op het Indiase subcontinent de voorbije periode gevoelig is toegenomen. Er wordt op gewezen dat het probleem ook concrete gevolgen heeft voor de dagelijkse economie.

Recente smog-periodes leiden in het gebied door de beperkte zichtbaarheid onder meer tot de omleiding en afschaffing van luchtvaartverbindingen en vertragingen van treinen. De wetenschappers merken op dat het aantal smog-dagen in de regio sinds het begin van de jaren negentig is blijven stijgen. Een aantal artsen leggen ook de link met een toenemend aantal fatale aandoeningen van de luchtwegen. Zowel in Nepal als Bangladesh wordt een stijging van het aantal patiënten, vooral bij ouderen en jonge kinderen, met ademhalingsproblemen gemeld.

Naast de industrie en het verkeer, wordt ook gewezen naar de baksteenovens. Door de economische groei wordt er in de regio immers volop gebouwd, waardoor er meer bakstenen moeten worden geproduceerd en het aantal baksteenovens een constante groei kent. In Bangladesh zou men inmiddels al gestart zijn met de vernieling van illegale ovens. Ook wordt gewag gemaakt van een vicieuze cirkel. Door de smog wordt immers meer zonlicht geblokkeerd, waardoor er sneller verwarmd moet worden, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van vervuilende houtovens.

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smog, india, milieu |  Facebook |