26-05-09

Moller-Maersk schaart zich achter milieutaks op brandstof

De Deense containerrederij AP Moller-Maersk schaart zich achter een plan om de scheepsbrandstof te belasten. Dat heeft Nils Smedegaard Anderson, chief executive van Maersk, gezegd tijdens de World Business Summit on Climate Change in Kopenhagen. De maatregel zou internationale transportwereld tot 12 miljard dollar per jaar kosten. De Deense regering wil een belasting van 45 dollar invoeren voor elke ton brandstof die schepen verbruiken. De wereldwijd scheepsvloot vertegenwoordigt volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change of Geneva ongeveer 4 procent van de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide. Moller-Maersk is eigenaar van de grootste containerrederij ter wereld.

"Wij staan achter een wereldwijde belasting op scheepsbrandstof," benadrukt Nils Smedegaard Andersen. "De inspanningen om brandstof te besparen en het leefmilieu te redden, gaan hand in hand." De voorgestelde Deense belasting zou tussen 2 miljard dollar en 12 miljard dollar kunnen opleveren. Dat bedrag zou kunnen gebruikt worden om de uitstoot van koolstofdioxide in de ontwikkelingslanden te reduceren en nieuwe technologieën te ontwikkelen voor de scheepvaart. De verzamelde financiële middelen zouden door een fonds worden beheerd. Het Deense voorstel zal tijdens een vergadering van de International Maritime Organization in de zomer van dit jaar worden besproken.

"Het feit dat de Deense scheepseigenaars het voorstel steunen, betekent volgens Connie Hedegaard, Deens minister van klimaat en energie, een sterk signaal," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. Nochtans wordt de scheepsmarkt geconfronteerd met dalende inkomsten. Dat is het gevolg van de achteruitgaande wereldhandel. In het eerste kwartaal van dit jaar hanteerde Maersk tarieven die 24 procent lager lagen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Maersk bezit een vloot van ongeveer 450 schepen. De scheepvaargroep heeft het voorbije jaar voor het eerst in minstens een halve eeuw verlies geleden. Maersk heeft tijdens het voorbije jaar zijn uitstoot van broeikasgassen met 9 procent teruggeschroefd, dankzij het lager brandstofgebruik van zijn schepen en het reduceren van het affakkelen op olieplatformen.

17:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, brandstof, uitstoot |  Facebook |

22-05-09

Energie-efficiëntie kan industrielanden 80 procent besparingen opleveren

De Duitse wetenschapper Eberhard Jochem van het Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) in Karlsruhe heeft van de Bayer Science & Education Foundation de eerste Bayler Climate Award toegekend gekregen. Eberhard Jochem werd daarbij gelauwerd voor zijn innoverende technologische en economische bijdragen tot een verbetering van de energie-efficiëntie. Jochem toonde volgens de Bayer Science & Education Foundation aan dat Duitstland tegen het einde van het volgende decennium de emissie van koolstofstofdioxide op een commercieel winstegevende manier met bijna 15 procent verminderen, louter en alleen door het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Op die manier zou Duitsland de uitstoot van koolstofdioxide tegen het einde van het volgende decennium met 125 miljoen ton kunnen terugschroeven. Over de hele eeuw zou in de geïndustrialiseerde landen volgens Jochem zelfs een reductie van 80 procent kunnen realiseerd worden. Professor Ernst-Ludwig Winnacker, secretaris-generaal van de European Research Council en voorzitter van de Bayer Science & Education Foundation, stelt dat de wetenschappelijke analyse van Eberhard Jochem een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling en evaluatie van het klimaatbeleid op een nationaal en internationaal vlak. "Naast zijn specifieke bevindingen, wordt Jochem vooral geroemd voor de integratie van technische, wetenschappelijke en economische aspecten in zijn werk," aldus Ernst-Ludwig Winnacker

Eberhard Jochem wees er ook op dat materiaal-efficiëntie bij energie-intensieve materialen gevoelig kan verbeterd worden door recyclage of het gebruik van alternatieve producten. "In combinatie met innovatieve management-technieken, kan de jaarlijkse energiebehoefte van het bedrijfsleven met 0,5 procent worden teruggeschroefd," stipt Eberhard Jochem aan. Eén van de grote toepassingsgebieden van het onderzoek van Eberhard Jochem betreft de bouwsector. Daarbij voerde hij aan dat de zogenaamde passiefhuizen amper één tiende van de energie nodig hebben die door het gemiddelde Duitse gebouw op dit ogenblik wordt verbruikt. Ook centraal in het werk van Eberhard Jochem staan materiaalwetenschappen, biotechnologie en elektronica.

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, bayer, eberhard jochem |  Facebook |

Zweedse bedrijven helpen Zuid-Koreaanse biogasprojecten

De Zuid-Koreaanse industriestad Ulsan start een project op om afvalwater uit de verwerkingsinstallaties van voedselafval om te vormen tot biogas, dat zou kunnen gebruikt worden voor de verwarming van de gebouwen en zelfs brandstof voor het openbaar vervoer. Tot nu toe werd het afvalwater in zee geloosd, maar daardoor kan er methaan ontsnappen, een broeikasgas dat veel agressiever is dan koolstofdioxide. Ulsan doet voor het project beroep op het Zweedse bedrijf Scandinavian Biogas Fuels. Zweden is wereldwijd één van de belangrijkste pioniers op het gebied van biogas. Geraamd wordt dat biogas over een tiental jaar de belangrijkste brandstof van Zweden zal geworden zijn.

"Vanaf 2013 zal het in Zuid-Korea verboden zijn om nog afvalwater van de verwerkingsinstallaties in zee te lozen," benadrukt het persbureau Reuters. "Ulsan, een stad met ongeveer één miljoen inwoners en de basis van het industriële concern Hyundai, is dan ook op zoek naar alternatieven. Ulsan heeft nagenoeg geen ruimte meer om de afvalproductie van de stad op te slaan. Bij het composteren van afval wordt echter afvalwater geproduceerd met het schadelijke methaan." Scandinavian Biogas Fuels investeert omgeveer 10 miljoen euro om een afvalwaterverwerkingsinstallatie in Ulsan te moderniseren. Thomas Davidsson, chief executive van Scandinavian Biogas, stelt dat biogas een ideale manier is om afval te verwerken.

Biogas kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, het opwekken van elektriciteit en het aandrijven van vroegtuigen. "Bovendien is biogas een middel om de klimaatverandering tegen te gaan," benadrukt hij. "Methaan uit afvalwater is immers een broeikasgas dat éénentwintig keer agressiever is dan koolstofdioxide is en dus een grote bijdrage levert tot de opwarming van de aarde. Bovendien is biogas een technologie die, in tegenstelling tot alternatieven zoals ethanol, geen concurrentie vormt voor de voedingsproductie." Ook de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft op een Zweeds bedrijf, Swedish Biogas International, beroep gedaan om projecten rond biogas op te zetten en te perfectioneren.

12:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, zuid-korea, biogas |  Facebook |

19-05-09

Goedkope maatregelen kunnen Chinese uitstoot gevoelig terugschroeven

De uitstoot van broeikasgassen van de Pearl River Delta, de exportmachine van China, zou met 24 procent kunnen worden teruggeschroefd door de inzet van goedkope duurzame technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van de milieuvereniging World Wildlife Fund. Door die ingrepen zou de uitstoot van het gebied volgens de onderzoekers met 74 miljoen ton kunnen worden teruggeschroefd. Dat is meer dan de totale jaarlijkse uitstoot van landen zoals Oostenrijk of Zweden. Een dergelijke reductie kan volgens Karen Ho, expert bij het World Wildlife Fund in Hong Kong, gerealiseerd worden indien de maatregelen van het Low Carbon Manufacturing Program (LCMP) in alle bedrijven uit het gebied zouden worden ingevoerd.

"Er zijn in het verleden al herhaaldelijke pogingen ondernomen om de vervuilende industrie van de Pearl River Delta, die in de omgeving een zware pollutie van het water en de lucht in de omgeving veroorzaakt, te saneren," aldus het persbureau Reuters. "Ook Hong Kong wordt door die vervuiling getroffen. Maar initiatieven rond vrijwillige maatregelen om te investeren in dure milieutechnologieën hebben tot nu toe weinig bijval gekend. Maar het World Wildlife Fund voert aan dat oplossingen zoals zonnepanelen en een efficiënter beheer van elektriciteitsnetwerken en airconditioning, die slechts relatief weinig investeringen vergen, niet alleen het milieu zouden sparen, maar ook tot kostenbesparingen zouden kunnen leiden."

Daarnaast wijst het World Wildlife Fund erop dat een evalutatiesysteem voor de uitstoot van koolstofdioxide, waarbij kwaliteitslabels worden uitgereikt aan milieubesparende bedrijven, de producten aantrekkelijker zouden kunnen maken bij de steeds kritischer wordende consument. "Indien onder meer de textielindustrie zijn duurzame kwaliteiten kan aantonen, kan dat tot een concurrentieel voordeel leiden," merkt de milieuvereniging op. Om de historisch gegroeide milieuvervuiling in de Pearl River Delta terug te schroeven, hebben de overheden van Guangdong en Hong Kong in 2002 een plan goedgekeurd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2010 terug te schroeven. Daarbij werd onder meer gewag gemaakt van een daling van de uitstoot van zwaveldioxide met 40 procent. Milieuvereniging vinden de maatregelen echter te beperkt en vrezen dat ook deze doelstellingen niet zullen worden gehaald.

20:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, uitstoot, pearl river |  Facebook |

Teervelden stoten meer koolstofdioxide uit dan oliebronnen

De ontginning van de Canadese teerzanden produceert meer koolstofdioxie dan de gemiddelde oliewinning, zodat ontwikkelaars een duidelijker beeld moeten krijgen over de milieuregelgeving om de beste manier te vinden om deze gigantische energiebron aan te boren. Dat zegt James Burkhard, analist bij het energie-adviesbureau Cambridge Energy Research Associates. Burkhard voert aan dat de uitstootwetgeving van de Verenigde Staten en Canada zal bepalen in welke richting de ontwikkeling van de teerzanden zal leiden. Volgens Burkhard moet er dan ook dringend duidelijkheid komen over de uitstootwetgeving in Canada en de Verenigde Staten, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

"In het Amerikaans Congres wordt op dit ogenblik een nieuwe klimaatwetgeving besproken die de industriële emissie van broeikasgassen zou kunnen bepalen," aldus het persbureau Reuters. "De Verenigde Staten zijn de grootste afnemer van de Canadese petroleumsector. Ook Canada werkt een klimaatwetgeving uit." Inmiddels is er al vanuit diverse hoeken, van milieuverenigingen tot wetenschappers en zelfs kerkleiders, kritiek gekomen op de ontginning van de Canadese teervelden, die grootste reserve van ruwe petroleum buiten Saoedi-Arabië omvatten. Critici stellen daarbij onder meer dat de ontginning van de teervelden voor een vervuiling van lucht en water zorgt.

Vooral de uitstoot van koolstofdioxide van de teerzanden krijgt zware kritiek te verwerken. De ontwikkelaars moeten immers grote hoeveelheden van energie-intensieve stoom gebruiken om de petroleum van het zand te scheiden. Om de stoom te ontwikkelen moeten grote hoeveelheden gas worden verbrand, waarbij koolstofdioxide vrijkomt. Volgens het onderzoek van Cambridge Energy Research Associates wordt daarbij 5 procent tot 15 procent meer koolstofdioxide uitgestoten dan de traditionele ruwe petroleum. Burkhard voegt er wel aan toe dat de ontwikkelaars van teervelden wel steeds efficiënter worden in de ontginning van de olie. Er wordt wel op gewezen dat de ontginning van teervelden ook relatief duur is en er minstens een marktprijs van 50 dollar per vat nodig is om winst te kunnen maken.

18:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, petroleum, uitstoot, teerveld |  Facebook |

18-05-09

London Eye wil ecologische voetafdruk verkleinen

londoneyeHet reuzenrad London Eye wordt milieuvriendelijker. Dat heeft de groep Merlin Entertainments Group, eigenaar van de attractie gemeld. Daarbij werd bekend gemaakt dat 12,5 miljoen Britse pond zal geïnvesteerd worden in een renovatie van het London Eye. Onder meer zal de verwarming en ventilatie in de tweeëndertig cabines van het reuzenrad energie-efficiënter worden gemaakt. De renovatiewerken zullen deze zomer worden gestart en ongeveer drie jaar duren. Na de renovatie zou het London Eye voor een periode van twintig jaar geen grote onderhoudswerken meer hoeven te ondergaan. De attractie, die sinds zijn opening bij de eeuwwisseling meer dan 33 miljoen bezoekers heeft ontvangen, zal tijdens de renovatiewerken open blijven. Het is de eerste onderhoudsbeurt die het London Eye sinds de opening ondergaat.

Een woordvoerder van Merlin Entertainments Group stelde dat de renovatiewerken zullen toelaten om de ecologische voetafdruk van het Londen Eye gevoelig te verlagen. Er wordt gemikt op een elektriciteitsbesparing van 20 procent. Die zou grotendeels worden gerealiseerd door het verbeteren van de natuurlijke luchtstroom door de cabines, zodat er minder energie zou moeten verbruikt worden voor de koeling en de ventilatie. Van de renovatiewerken zal ook gebruik gemaakt worden om de cabines te voorzien van videoschermen en een draadloze internetverbinding. Het is onder meer de bedoeling dat achthonderd passagiers tegelijkertijd audio-commentaar op hun mobiele telefoons en andere toestellen kunnen downloaden.

"Kevin Dyer, hoofd technologische ontwikkeling bij Merlin, wijst er daarbij op dat een groot gedeelte van de bezoekers zegt vooral te genieten van rustige en kalme sfeer in de cabines, maar dat anderen toch begeleidende beelden en commentaren willen," aldus de Britse krant London Evening Standard. "Met deze nieuwe ontwikkelingen zou dat dilemma kunnen worden opgelost." Gehoopt wordt dat de renovatiewerken klaar zullen zijn tegen de opening van de Olympische Spelen in Londen in 2012. De attractie zal echter geen dag gesloten worden. De cabines worden één na één weggenomen en tijdelijk vervangen door een reserve-exemplaar. De weggehaalde cabines worden per schip vervoerd naar de London Docklands, waar ze met vrachtwagens verder worden vervoerd naar een atelier in Worcester.

16:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu, london eye |  Facebook |

16-05-09

Toenemende vraag naar gadgets bedreiging voor energiebesparing

De stijgende vraag naar gadgets zoals mobiele telefoons, iPods, computers en plasma-televisieschermen doen de energiebesparingen in andere sectoren teniet. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Indien de producenten niet gewezen worden op de noodzaak aan energie-vriendelijke ontwikkelingen, zal het elektriciteitsverbruik door huishoudelijke toestellen volgens het International Energy Agency tegen 2030 verdrievoudigd zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat het elektriciteitsverbruik door huishoudelijke toepassingen sinds het begin van het vorige decennium met gemiddeld 3,4 procent per jaar is gestegen. Het rapport wijst erop dat er dit jaar voor het eerst wereldwijd meer dan één miljard computers zullen worden gebruikt en er al bijna twee miljard televisietoestellen in gebruik zijn. Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft een mobiele telefoon.

"Het elektriciteitsverbruik heeft een grote impact op de uitstoot van koolstofdioxide, aangezien de energie in veel gevallen wordt opgewekt door fossiele brandstoffen, zoals steenkool en gas," aldus het tijdschrift PC Magazine. "Maar Paul Waide, analist bij het International Energy Agency, stelt echter dat de vraag naar nieuwe en meer gesofistikeerde gadgets geen probleem hoeft te vormen, op voorwaarde dat de producenten strikte energie-normen hanteren en consumenten bewuste keuzes maken. Door het gebruik van de best beschikbare technologieën, kan men volgens Waide het energieverbruik op het huidige niveau houden, ondanks een drastisch stijgend gebruik."

Volgens het rapport zijn er al technologieën beschikbaar om het energieverbruik van deze gadgets met 40 procent terug te schroeven. "Maar vele regeringen zijn terughoudend om maatregelen uit te vaardigen omdat deze toestellen constant evolueren," meent Paul Waide. Hij voegt er aan toe dat de consument meestal weinig belang hecht aan de energiebesparing en de financiële voordelen die met individuele huishoudtoestellen kunnen worden gerealiseerd. Hij stelt ook dat het terugschroeven van de uitstoot moeilijker wordt naarmate de levensstijl van de bevolking rijker wordt. Uit het rapport blijkt ook dat het verbruik van toestellen zoals koelkasten en wasmachines, traditioneel de meest energieverslindende apparaten in het huishouden, terugvalt, terwijl het verbruik van elektronica, zoals iPods, videogames, televisietoestellen, computers, modems, mobiele telefoons en printers die winst echter compleet teniet doen.

11:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, klimaat, uitstoot |  Facebook |

15-05-09

Emissierechten maken wel degelijk een verschil

Energiecentrales en bedrijven in de Europese Unie hebben de uitstoot van koolstofdioxide het voorbije jaar 3,1 procent doen dalen. Sinds het systeem van de emissiehandel vier jaar geleden werd ingevoerd, is het de eerste keer dat een daling wordt opgetekend. In totaal werd door het Europese bedrijfsleven het voorbije jaar 2,06 miljard ton koolstofdioxide uitgestoten. Stavros Dimas, Europees Commissaris voor leefmilieu, gaf toe dat de economische recessie de industriële productie op het eind van vorig jaar heeft teruggeschroefd, maar hij wees erop dat de economie van de Europese Unie het voorbije jaar een groei met 0,8 procent heeft gekend. Dimas voerde dan ook aan dat de emissiehandel het voorbije jaar daadwerkelijk een verschil heeft gemaakt.

"De Europese resultaten zouden volgens Dimas andere landen moeten aanzetten om eveneens met een emissiehandel te beginnen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. De bedrijven die ingeschreven zijn in de emissiehandel vertegenwoordigen de helft van de uitstoot van koolstofdioxide in de Europese Unie. De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegenover het eind van het volgende decennium met 20 procent terugschroeven tegenover het ijkpunt van 1990. Het voorbije jaar werden in de Europese Unie de certificaten voor emissies met 6,5 procent teruggeschroefd. De Europese bedrijven en energiecentrales stootten het voorbije jaar 7,9 procent meer uit dan het maximum van hun certificaten. Dat betekende dat de betrokken bedrijven emissierechten moesten bijkopen.

Eind vorig jaar bedroeg de prijs voor de uitstoot van één ton koolstofdioxide op de emissiebeurs European Climate Exchange in Londen 14,08 dollar. Half februari daalde de prijs tot een laagterecord van 8,2 euro per ton, maar is inmiddels opnieuw met 72 procent gestegen. In 2007 steeg de uitstoot van de Europese industrie nog met 0,8 procent en het jaar voordien was er een stijging met 1,1 procent. Van de zes grootste uitstoters van koolstofdioxide lieten Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Frankrijk vorig jaar een daling noteren. Alleen in Groot-Brittannië, de tweede grootste uitstoter van de Europese Unie, werd nog een stijging genoteerd. Cijfers over Bulgarije, Liechtenstein en Noorwegen waren onvolledig.

11-05-09

Handel emissierechten heeft weinig economische impact

high_emission_life_styleDe handel in uitstootrechten zou slechts een beperkte impact hebben op de concurrentiekracht van de energie-intensieve Amerikaanse industrieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Center. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikaanse industriesectoren met een hoog energieverbruik door een handel in emissierechten gemiddeld slechts één procent van hun productie zouden verliezen aan import uit landen waar de uitstoot van broeikasgassen niet wordt gepenaliseerd. De Amerikaanse president Barack Obama heeft inmiddels ook gezegd een voorstander te zullen zijn van een nieuw internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hij zorgt daarbij voor een breuk met zijn voorganger George W. Bush, die weigerde het Kyoto-verdrag te ondertekenen.

"Indien de kostprijs van één ton koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de aarde, 15 dollar zou kosten op de Amerikaanse emissiemarkt, waarin bedrijven uitstootrechten zouden kunnen kopen van sectoren die minder energie verbruiken, zouden ze volgens de onderzoekers één procent van hun productie verliezen aan goedkopere concurrentie," aldus het magazine ClimateBiz. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de economische impact van de handel in uitstootrechten zeer beperkt en beheersbaar zou blijven." De wet op uitstootrechten, die door de Amerikaanse president Barack Obama wordt ondersteund, wordt op dit ogenblik in het Amerikaanse Congres behandeld.

"De overheid heeft een brede waaier van mogelijkheden om deze beperkte impact op te vangen," aldus Eileen Claussen, president van het Pew Center. "De angst om een concurrentieel nadeel kan niet gehandhaafd blijven als een barrière voor een strikter Amerikaans klimaatbeleid. De uitstootrechten zou bedrijven er dan ook zeker niet toe aanzetten om zich in een ander land te gaan vestigen." Het voorstel om in de Verenigde Staten een handel in uitstootrechten in te voeren is afkomstig van de democratische afgevaardigden Henry Waxman en Edward Markey. De Amerikaanse president Barack Obama wil de uitstoot van de Verenigde Staten tegen het einde van het volgend decennium met 20 procent terugschroeven.

Ongezonde luchtkwaliteit raakt zes op tien Amerikanen

water air pollution500Ondanks een strengere milieuwetgeving leeft 60 procent van de Amerikanen in gebieden met een ongezonde luchtkwaliteit. Dat is de conclusie van de American Lung Association. De onderzoekers stellen daarbij dat de luchtvervuiling op bepaalde periodes in nagenoeg elke grote Amerikaanse stad een ongezond niveau bereikt. In die gebieden wonen in totaal 186,1 miljoen mensen. Dat is veel meer dan de cijfers van vorig jaar, toen geraamd werd dat ongeveer 125 miljoen Amerikanen geregeld geconfronteerd werden met ongezonde niveau's van luchtkwaliteit. Dat heeft te maken met het feit dat de Amerikaanse ozon-normen inmiddels gevoelig werden verscherpt.

"De regio rond Los Angeles, Long Beach en Riverside in Zuid-Californië blijft de stadsregio met de hoogste ozonvervuiling," stipt het persbureau Associated Press aan. "Ook de voorbije tien jaar werd deze regio geconfronteerd met de hoogste ozon-concentraties van de Verenigde Staten." Andere gebieden met hoge ozonconcentraties zijn de regio's Houston-Baytown-Huntsville en Dallas-Fort Worth in de staat Texas. De grootste concentraties fijn stof werden opgetekend in de regio's Pittsburgh-New Castle in Pennsylvania en Fresno-Madera, Bakersfield en Los Angeles-Long Beach-Riverside in Californië. De minste luchtverontreining werd opgetekend in de regio Fargo in North-Dakota.

De American Lung Association merkt op dat luchtvervuiling onder meer leidt tot veranderingen in de longfuncties, hoestbuien, hartaanvallen, longkanker en een vroegtijdige dood. "Zes op tien Amerikanen leven in regio's waar de lucht smerig genoeg kan zijn om mensen naar de eerste hulpdiensten te sturen, de longontwikkeling van kinderen te bepalen en zelfs," aldus een woordvoerder van de organisatie. "Die ongezonde kwaliteitsniveau kunnen zelfs dodelijk zijn." Uit het onderzoek is wel gebleken dat de luchtkwaliteit van onder meer de steden Los Angeles, New York, Atlanta, Charlotte, Philadelphia, Washington en Baltimore het voorbije decennium is verbeterd.

Passagiersvliegtuigen moeten in formatie vliegen

formationPassagiersvliegtuigen zouden in formatie naar gezamenlijke bestemming moeten vliegen, zoals ook trekvogels in zwermen naar hun winter- of zomerbestemming vliegen. Dat is een voorstel van studenten van de Amerikaanse Stanford University voor een ideeënwedstrijd van de Europese vliegtuigconstructeur Airbus. Aan de wedstrijd is een prijs verbonden van 30.000 euro. In totaal namen 2.350 studenten uit 82 landen deel aan de wedstrijd. Airbus heeft al die inzendingen inmiddels herleid tot een shortlist van vijf voorstellen. Airbus stelt dat niet alle voorstellen op grote bijval bij de reizigers zouden leiden, maar zegt wel dat er een aantal ideeën kunnen opgepikt worden voor het ontwerp van toekomstige generaties vliegtuigen.

In het voorstel van de Stanford University zouden vliegtuigen met eenzelfde bestemming in de typische v-formatie van trekvogels vliegen. Daardoor zouden de vliegtuigen volgens de Amerikaanse studenten kunnen profiteren van de slipstream van de leider, om op die manier brandstof te sparen," aldus het persbureau Reuters. "Elk om beurt zouden de vliegtuigen de koppositie kunnen innemen. Daarbij wordt een minimum afstand tussen de vliegtuigen ingesteld om botsingen en het gevaar van turbulenties te vermijden." Airbus voegt er aan toe dat het voorstel in realiteit misschien niet haalbaar is, maar wel een interessante benaderingswijze inhoudt.

Spaanse studenten stelden voor vliegtuigen zonder ramen te voorzien, wat de toestellen eco-vriendelijker zou maken, terwijl Australische studenten een dossier indienden om vliegtuigen gedeeltelijk te bouwen met materialen die gebaseerd zijn op plantaardige vezels. Volgens Tsjechische studenten zou moeten bekeken worden om vliegtuigen op de grond te laten taxiën met een elektromotor, zodat het verbruik van kerosine en de daarmee gepaard gaande luchtvervuiling zou kunnen verminderd worden. Uit Singapore tenslotte kwam een voorstel om zonnekracht te gebruiken om elektriciteit op te wekken. De finalisten zullen hun projecten voorstellen tijdens de Paris Air Show in de maand juni.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, luchtvaart, airbus, innovatie |  Facebook |

07-05-09

Ford verbouwt fabrieken voor milieuvriendelijke modellen

De Amerikaanse autoconstructeur Ford Motor gaat 550 miljoen dollar investeringen om zijn oude vrachtwagenfabriek Michigan Truck in de staat Michigan om te bouwen tot een site waar kleine, compacte wagens zullen kunnen gebouwd worden. De fabriek, waar ooit suv-types zoals de Lincoln Navigator werden gebouwd, zal voortaan de volgende generatie van de Ford Focus produceren. Verwacht wordt dat die volgend jaar op de markt gebracht zal kunnen worden. De fabriek bouwt ook een elektrische versie van de Focus voor de Noord-Amerikaanse markt. Dat type zou in 2011 op de markt kunnen komen. Door de productieverandering zullen in de fabriek volgens Ford 3.200 banen kunnen worden gecreëerd.

"Het grootste gedeelte van de investering gaat naar de omvorming van de fabriek," aldus het persbureau Associated Press. "De rest van het budget is voorzien voor de ontwikkeling en de lancering van de nieuwe modellen. Ford maakte ook bekend zijn fabrieken Cuautitlan Assembly in Mexico in Louisville Assembly in Kentucky, waar tot nu toe eveneens vrachtwagens en suv-types werden geproduceerd, te zullen aanpassen." Ford zegt daarbij als bedrijf van kernactiviteiten rond vrachtwagens en suv-modellen te transformeren naar een onderneming met een evenwichtig aanbod, met aandacht voor kwalitatieve en energie-efficiënte kleine wagens, hybride modellen en elektrische wagens.

Ford stelde de nieuwe Focus ook op de markt in Europa en Azië te zullen brengen. Het bedrijf zegt niet alleen te werken aan de uitstootvrije elektrische Focus, maar ook andere productplannen ontwikkelt. Onder meer wordt er samengewerkt met het bedrijf Smith Electric om vanaf volgend jaar een elektrisch aangedreven commercieel voertuig op de markt te brengen. Ook heeft Ford plannen om in 2012 een hybride van de volgende generatie en een plug-in hybride te lanceren. In de jaren negentig was Michigan Truck, op het hoogtepunt van de suv-verkoop, volgens Ford één van de meest winstgevende fabrieken van de wereld, maar de jongste tijd is het succes van deze grote wagens compleet ingestort. Ford krijgt voor de ombouw van de staat Michigan een belastingsvoordeel van 160 miljoen dollar.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, ford, hybride |  Facebook |

Aardappelen en wortels basis van toekomst autosport

worldfirst_ecof3Wetenschappers van de Britse Warwick University hebben een nieuwe racewagen voorgesteld die gebouwd is uit groentenbestanddelen en aangedreven wordt met olie op basis van chocolade en plantaardige olie. De auto zou een snelheid kunnen halen van 145 mijl per uur. Het WorldFirst team van de Warwick University zegt te hopen dat de organisatoren van de Formule Eén hun reglementen zouden wijzigen, zodat de wagen met zijn onconventionele brandstof aan wedstrijden kan deelnemen. Ze hopen daarbij aan te kunnen tonen dat een milieuvriendelijke wagen niet noodzakelijk traag hoeft te zijn en zeggen te verwachten dat hun nieue materialen zullen gebruikt worden in de Formule Eén van de toekomst.

"De wetenschappers stellen dat de carrosserie van hun raceagen onder meer opgebouwd is uit aardappelen, terwijl het stuurwiel op basis van wortelen werd vervaardigd en voor het pilotenzitje sojabonen werden gebruikt," aldus het persbureau United Press International. "De brandstof die wordt gebruikt is uitsluitend geproduceerd op basis van plantaardige olie en geraffineerde chocolade-olie." Volgens het WorldFirst team is hun auto de snelste racewagen op basis van biobrandstoffen. De wagen werd gebouwd volgens de specificaties van de Formule Drie op het vlak van afmetingen, gewicht en prestaties. Tijdens de eerste tests werden snelheden gerealiseerd van 60 mijl per uur, maar er worden nu volop aanpassingen gedaan aan de motor vooraleer aan topsnelheid zal worden gereden.

James Meredith, projectmanager van de Warwich University, stelt dat het model aantoont dat het mogelijk is om een snelle en efficiënte milieuvriendelijke auto te bouwen. De wagen zal op verschillende racewedstrijen geëxposeerd worden, zoals de European Grand Prix en het Britse Goodwood Festival of Speed. De onderzoekers stellen dat de autosport op zoek is naar oplossingen om minder milieubelastend te werken en voegen er aan toe met hun ontwerp aan te tonen dat aantal technologieën al ter beschikking zijn. Bovendien stellen ze aan te willen geven dat het plezier van de autosport niet automatisch ten koste hoeft te gaan van het leefmilieu. De ontwikkeling gebeurde in samenwerking van het raceteam Lola Cars, in samenwerking met vijftien andere partners. De turbodiesel-motor werd geleverd door BMW.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, autosport, worldfirst |  Facebook |

02-05-09

Radar moet trekvogels beschermen tegen windturbines

Een radarsysteem van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wordt in de Amerikaanse staat Texas uitgeprobeerd om te vermijden dat windparken grote slachtingen veroorzaken onder het migrerende vogeldbestand. Dankzij het radarsysteem kunnen de uitbaters immers naderende vogels tijdig opgemerkt worden, zodat de turbines zouden kunnen stilgelegd worden. Dierenberschermers zeggen echter dat windmolenparken in de eerste plaats buiten de migratieroutes van vogels gehouden zouden moeten worden. Bovendien zijn ze er ook niet van overtuigd dat de exploitanten in windrijke periodes daadwerkelijk de turbines zouden stilleggen. Dat zou immers ten koste gaan van de energieproductie.

"Amerikaanse windturbines kosten jaarlijks het leven aan ongeveer zevenduizend vogels," schrijft de Britse krant The Guardian. "Andere bronnen maken echter gewag van een veel hoger sterftecijfer. Eén windmolenpark in Altamont in de Amerikaanse staat Californië zou naar schattingen 1.300 vogels per jaar het leven kosten. Die bedreiging voor de fauna heeft, samen met een bezorgdheid over de biotopen van de dieren, steeds meer milieubeschermers actie doen voeren tegen de hernieuwbare energiesector. Daardoor zijn in de Verenigde Staten een aantal windturbine-projecten opnieuw afgevoerd.In een windmolenpark in het zuiden van Texas, die gesitueerd is op de vliegroutes van miljoenen trekvogels, wordt echter een radarsysteem van de NASA gebruikt om te vermijden dat vogels zich te pletter zouden vliegen tegen de schroefbladen van de turbines."

Het Texaanse windmolenpark Penascal, uitgebaat door het Spaanse bedrijf Iberdrola Renewables, is volgens The Guardian het eerste in de wereld dat een radarsysteem gebruikt om de turbines automatisch stil te leggen wanneer vogelmigratie wordt opgemerkt. "Het radarsyseem werd ontwikkeld door de NASA en de Amerikaanse luchtmacht om naderende vogels vanop vier mijl te kunnen opmerken en op basis van die gegevens te bepalen of de vlucht de kans zou lopen om in de roterende turbinebladen te vliegen," verduidelijk Gary Andrews, de voorzitter van het Amerikaanse bedrijf DeTect, dat de technologie heeft ontwikkeld. "Wanneer dat het geval is, worden de turbines automatisch stilgelegd en weer opgestart wanneer het gevaar geweken is."

In het trekseizoen passeren er ongeveer 4.000 vogels per uur. In normale omstandigheden blijven de vogels ver boven de windmolens, maar in stormachtige omstandigheden kan dat gevoelig veranderen. Daardoor kunnen de vogels immers gedesoriënteerd en vermoeid raken, waardoor ze hoogte zouden kunnen verliezen en recht in de turbinebladen zouden kunnen vliegen. Met het radarsysteem zou dat probleem moeten worden opgelost. Milieubeschermers blijven echter de sceptisch over de oplossing. "Daarbij wordt opgemerkt dat de windmolenparken niet in vluchtroutes van vogels zouden mogen worden ingeplant, terwijl er bovendien op gewezen wordt dat de nieuwe technologie niet kan verhinderen dat de installaties nog altijd een bedreiging vormen voor de dierenbiotopen en broedgebieden.

17:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, windturbine |  Facebook |

01-05-09

Kunstmeststoffen grootste bedreiging voor biodiversiteit

Het intens gebruik van kunstmeststoffen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Zürich. Daarbij wordt gesteld dat kunstmeststoffen snelgroeiende planten de kans bieden om een biotoop te domineren, waarbij ze beletten dat het levensnoodzakelijk zonnelicht kleinere soorten bereikt. Daardoor verdwijnen vele soorten uit gebieden die zwaar met kunstmeststoffen zijn bewerkt. De onderzoekers stellen dan ook dat er een striktere controle moet komen op het gebruik van kunstmeststoffen indien men de biodiversiteit van de plantenwereld op langere termijn wil behouden. Eerder al was gesteld dat kunstmeststoffen een bedreiging konden vormen voor de biodiversiteit, maar een exacte oorzaak had men tot nu toe niet kunnen achterhalen.

De onderzoekers ramen dat het globaal niveau aan stikstof en fosfor dat planten ter beschikking hebben de voorbije vijftig jaar is verdubbeld. "Er was in het verleden al aangetoond dat het gebruik van kunstmeststoffen in grasgebieden tot een daling van de biodiversiteit leidde, maar tot nu toe kon daar geen sluitende oorzaak worden voor aangewezen," aldus onderzoeker Andrew Hector van het Institute of Environmental Sciences van de Universiteit van Zürich. "Men zou kunnen veronderstellen dat de toename van chemische voedingsstoffen in een ecosysteem zou leiden tot een grotere biodiversiteit. Maar nu blijkt dat dit integendeel één van de grootste bedreigingen is voor die biodiversiteit."

"Door het toevoegen van kunstmeststoffen worden de planten productiever en kweken ze meer biomassa en dus meer schaduw," benadrukt professor Hector. "Daardoor krijgen kleinere soorten geen toegang tot het zonnelicht, wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit." Dat konden de onderzoekers aantonen door aan de grond extra te belichten. Daardoor bleken ook de kleinere plantensoorten te kunnen groeien en bleef de biodiversiteit bewaard. Daardoor werd bewezen dat niet een verhoogde concurrentie tussen planten, wat als een mogelijk alternatief gevolg van het gebruik van kunstmeststoffen werd bestempeld, tot het verdwijnen van de biodiversiteit leidde, maar wel het gebrek aan licht.

19:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, biodiversiteit, kunstmeststof |  Facebook |

30-04-09

Glas meest ecovriendelijke verpakkingsmateriaal

De consument beschouwt glas als de meest ecovriendelijke verpakking. Dat blijkt uit een onderzoek van de European Container Glass Federation (FEVE). Daarbij wordt gesteld dat de consument van oordeel is dat glas een positievere impact heeft op het leefmilieu dan ander verpakkingsmateriaal, zoals plastic, metaal en karton. Volgens de consumenten is glas immers voor 100 procent recycleerbaar en herbruikbaar. De onderzoekers voeren aan dat de enquête ook aantoont dat de meeste consumenten zich bewust zijn van het risico dat bepaalde verpakkingsmaterialen kunnen inhouden voor voeding en drank die ze kopen. Groot bezwaar tegen glas is echter de energie-intensieve productie, die de uitstoot van broeikasgassen verhoogt.

"Uit een Europees onderzoek is gebleken dat 69 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat een glazen verpakking het beste middel is om de originele smaak en de voedingswaarde van hun voeding en drank te bewaren," aldus Dominique Tombeur, president van de European Container Glass Federation, tegenover het magazine Food Production Daily. "Daarnaast zegt 48 procent dat glass het veiligste verpakkingsmateriaal is op het vlak van gezondheid. Daarnaast bleken veel respondenten van mening te zijn dat voeding en drank in een glazen verpakking ook een prestigieuzer imago hebben. Bijna 60 procent van de consumenten tijdens het winkelen zegt aandacht te hebben voor de milieuvriendelijke aspecten van verpakkingsmateriaal."

De sector stelt dat de beleidsmakers bij het opstellen van nieuwe milieumaatregelen moeten rekening houden met de voordelen die glas biedt op het vlak van milieu en energie. "Daarbij wordt benadrukt dat glas een hernieuwbaar product is en perfect past in het afvalbeleid van de Europese Unie," aldus nog Food Production Daily. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek dat in opdracht van de Europese Unie werd uitgevoerd. In dat rapport wordt echter ook gesteld dat de glasproductie bijzonder veel energie verbruikt en dus een belangrijke impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt opgemerkt dat een verbetering van de efficiëntie door nieuwe technologieën niet erg waarschijnlijk lijkt. Bovendien wordt ervoor gewaarschuwd dat de industrie, de belangrijkste afnemer van gerecycleerd gas, de resultaten van recyclage zou kunnen doen uithollen door de verhuizing van productie naar lageloonlanden, waar minder strenge regels worden gehanteerd.

17:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, glas, verpakking |  Facebook |

25-04-09

Liechtenstein kampioen uitstootbeperking

De uitstoot van broeikasgassen door de geïndustrialiseerde landen is in 2007 met bijna één procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Center for International Climate and Environmental Research in Oslo. De stijging wordt vooral gedragen door een grotere uitstoot in de Verenigde Staten. De uitstoot van landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend, steeg met 0,1 procent. Die groei is vooral te wijten aan een grotere uitstoot in Japan en Canada. Volgens het Center for International Climate and Environmental Research zijn de cijfers teleurstellend en tonen ze aan dat de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is mislukt. Daarbij wordt opgemerkt dat de wereld er niet in slaagt om economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen.

"Het rapport stelt dat de uitstoot van de landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend met 14 procent is gedaald tegen het ijkpunt van 1990 en dat daarbij beter wordt gescoord dan de doelstelling om de uitstoot tegen 2012 met 5 procent te verlagen," aldus het persbureau Reuters. "De cijfers tonen aan dat de geïndustrialiseerde landen, met inbegrip van de Verenigde Staten en Turkije, die het Kyoto Protocol niet hebben ondertekend, met 2,1 procent is gedaald tegenover het ijkpunt." Volgens sommige experts zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vorig jaar en dit jaar terugvallen, dankzij een lagere industriële productie en een minder verbruik van fossiele brandstoffen, te wijten aan de economische crisis.

Er wordt echter aan toegevoegd dat er grotere inspanningen moeten worden gedaan om te beletten dat de wereldtemperatuur met meer dan 2 graden celcius, wat door wetenschappers als een gevaarlijke drempel wordt beschouwd, zal stijgen. Volgens Barry Brook, professor klimaatverandering aan de University of Adelaide in Australië, zegt dat zelfs de verlaagde productie in de geïndustrialiseerde wereld niet zal kunnen beletten dat de uitstoot van koolstofdioxide dit jaar hoger zal liggen dan ooit voordien. Hij wijst erop dat landen zoals China en India immers geen inkrimping kennen en alleen maar minder snel groeien. Volgens hem zou er een gigantische wereldwijde recessie moeten optreden om ertoe te leiden dat de uitstoot van broeikasgassen zonder een doelgericht energiebeleid zou dalen.

De emissies door de geïndustrialiseerde wereld zijn in 2007 toegenomen met 145 miljoen ton. Daarvan namen de Verenigde Staten alleen al 100 miljoen ton voor hun rekening. De grootste stijging staat op naam van Estland (14,8 procent), gevolgd door Turkije (12 procent). De grootste daling werd opgetekend in Liechtenstein (10,8 procent), gevolgd door Denemarken (6,2 procent). De Europese Unie realiseerde een daling met 1,4 procent. Bijna de helft van de landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend, hebben hun doelstellingen bereikt, maar dat is volgens het rapport vooral te wijten aan de economische herstructurering en de industriële afbouw in Oost-Europa na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. In Japan werd een stijging van 2,3 procent opgetekend, maar het land koopt emissierechten van andere naties.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaat, uitstoot, liechtenstein |  Facebook |

Amerikaanse transportgewoonten fundamenteel veranderd

graffityDe transportgewoonten van de Amerikanen zijn duidelijk aan het veranderen. Dat blijkt uit cijfers van de American Automobile Association en de American Public Transportation Association. De auto was decennia lang een icoon van de Verenigde Staten, waarbij de auto onder meer werd verheerlijkt in de film 'American Graffiti' en het nummer 'Route 66', maar daar lijkt een einde aan gekomen te zijn. De Amerikaanse autobestuurder laat de auto vaker aan de kant staan en doet zelfs opvallend meer aan autodolen. Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration heeft het brandstofverbruik zijn hoogtepunt bereikt en zullen oliebedrijven en autoconstructeurs fundamentele strategiewijzigingen moeten doorvoeren.

"Er leek niets de Amerikaanse autobestuurder te kunnen dwingen om zijn wagen aan de kant te laten staan," aldus het persbureau Reuters. "Zelfs de stijgende benzineprijzen van de voorbije jaren hadden geen enkele impact op het autovervoer. Maar nu is er wel degelijk iets aan de hand. Het aantal afgelegde automijlen daalde het voorbije jaar met 3,6 procent tegenover het jaar voordien, toen Amerikaanse automobilisten in totaal nog meer dan drie triljoen kilometer aflegden. De verkoop van het energieverslindende Hummer-merk is tijdens de maand maart van dit jaar met 68 procent teruggevallen. Het autoconcern General Motors heeft Hummer al langer te koop gezet Rick Wagoner, topman van General Motors en supporter van de allesbehalve energiezuinige sport utility vehicles, werd gedwongen om op te stappen."

Bovendien werden vorig jaar 10,7 miljard treinreizen ondernomen. Dat is een stijging met 3,6 procent. "Iedereen haalt de buikriem aan, zelfs mensen die daar eigenlijk niet toe verplicht zijn," zegt Philip Reed, hoofd consumentenadvies van de autosite Edmunds.com, tegenover Reuters. De daling van het autogebruik werd volgens de American Public Transportation Association in eerste instantie wellicht veroorzaakt door de hoge benzineprijzen, die in juli vorig jaar een hoogtepunt bereikten. Maar hoewel de benzineprijzen op het einde van het jaar terug daalden, kende het Amerikaanse autoverkeer de grootste kwartaaldaling in een kwart van een eeuw. Het lijkt er volgens de transportorganisatie op dat de Amerikanen een nieuwe reisgewoonte heeft aangenomen en daar ook aan vasthoudt.

Reuters voert aan dat de Amerikanen zelfs gewonnen raken voor het autodelen. "Zipcar, de grootste aanbieder van autodelen ter wereld, heeft het aantal leden op twaalf maanden tijd met 50,3 procent zien stijgen," aldus Reuters. "Scott Griffith, chief executive van Zipcar, heeft het over een belangrijke verschuiving in de filosofie van de Amerikaanse autobestuurder. Die nieuwe trend zal volgens Griffith ook vermoedelijk lange tijd aanhouden. Uit onderzoek van Zipcar zou gebleken zijn dat Amerikanen na het toetreden tot de autodeler 46 procent meer gebruik maken van het openbaar vervoer, 26 procent meer wandelen en 10 procent meer fietsen. Griffith stelt dat Amerikanen ervaren dat ze een duurzamer leven kunnen leiden en daarbij ook nog geld kunnen besparen."

23-04-09

Duurzame energie heeft successymbolen nodig

De klimaatverandering kan het beste aangepakt worden door duurzame energie goedkoop te maken. Dat heeft de gewezen Amerikaanse president Bill Clinton gezegd tijdens het Fortune Brainstorm Green Event in Laguna Niguel in de Amerikaanse staat Californië. Hij stelde daarbij dat milieubewustzijn bedrijven voordelen oplevert. Clinton voegde er aan toe dat succesvolle duurzame energieprojecten een ideaal politiek platform creëren om een klimaatwetgeving in de Verenigde Staten en in de internationale wereld door te duwen. Volgens Clinton moet het bedrijfsleven aantonen dat de transformatie naar duurzame energie ook economisch een meerwaarde oplevert.

"Bill Clinton wees er daarbij op dat de Empire State Building in New York een energie-efficiënte renovatie heeft aangekondigd," aldus het magazine ZDNet. "Dat vergt een investering van 33 miljoen dollar, maar levert de eigenaars 4,5 miljoen dollar aan besparingen op de elektriciteitskosten op. Daarmee wordt de investering in minder dan acht jaar gerecupereerd. Gelijkaardige projecten in ontwikkelingslanden zou volgens de gewezen Amerikaanse president een gigantische impact hebben op de uitstoot van broeikasgassen en op de algemene economie. Clinton voegde er aan toe dat dit tot een grote tewerkstelling zou leiden en zou bijdragen tot een groeiende welvaart van vele landen."

"Dergelijke initiatieven zouden de wereldbevolking doen nadenken hoe ze ook andere activiteiten zouden kunnen reorganiseren, wat ook tot voordelen op het vlak van gezondheid en opvoeding zou leiden," aldus nog Bill Clinton. Maar ondanks zijn geloof in duurzaam ondernemen stelt Clinton dat een regelgeving rond de uitstoot van koolstofdioxide nodig blijft. Hij voerde echter aan dat er alternatieve financieringsmodellen moeten worden ontwikkeld om duurzame projecten te ondersteunen. "Investeringsbanken geven een financiering voor een kwarteeuw voor de bouw van steenkoolcentrales," zei hij. "Steden die methaangassen van vuilnisbelten willen opvangen, krijgen die mogelijkheden echter niet."

Clinton voerde daarbij aan dat succesvolle duurzame projecten daarbij een symboolfunctie hebben. "Zonrijke gebieden zoals Arizona en Nevada, die bijzonder zwaar getroffen zijn door de Amerikaanse vastgoedcrisis, zouden nagenoeg energie-onafhankelijk kunnen worden," stipte de gewezen Amerikaanse president aan. "Maar mensen moeten eerst reële voorbeelden zien voor ze zelf daadwerkelijk in beweging komen. Het aantonen van succes spoort de mensen aan om nieuwe risico's te nemen en nieuwe investeringen te doen."

21:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, bill clinton, milieu, verenigde staten |  Facebook |

Emissierechten zorgen voor extra werkgelegenheid

De handel in emissierechten kan voor extra tewerkstelling zorgen en de economie aanzwengelen. Dat heeft Lisa Jackson, adminstrateur-generaal van het Amerikaanse Environmental Protestion Agency, gezegd tegenover de Energiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daarbij wordt opgemerkt dat de handel in emissierechten de ontwikkeling van duurzame energietechnologie zal ondersteunen en ook de economie laten groeien, terwijl daar voor de consument een relatief kleine kost tegenover staat. Die zou bovendien gedeeltelijk gerecupereerd kunnen worden door belastingsverlagingen, terwijl woningen en apparaten ook energie-efficiënter worden. Maar de Amerikaanse republikeinen hebben grote kritiek. Zij vrezen voor een grote extra kost voor de Amerikaanse burger.

Volgens Lisa Jackson zou de handel in emissierechten een gemiddeld Amerikaans gezin 98 dollar tot 140 dollar per jaar kunnen kosten, met inbegrip van een voorziene belastingsverlaging met 40 procent. "Jackson verwees naar het Acid Rain Trading Program, dat in 1990 in het kader van de Clean Air Act werd ingevoerd," aldus CBSNews.com. "Die leverde volgens haar grote opbrengsten op. Jackson had het daarbij over een opbrengst van 120 miljard dollar per jaar, terwijl daar slechts een kost van 3 miljard dollar per jaar zou tegenover staan." Steven Chu, Amerikaans minister van energie, stelde bovendien dat ook China de impact van de klimaatverandering erkent en ongetwijfeld mee zal stappen in een emissiehandel indien de Verenigde Staten daarin een leidende positie zouden nemen.

De republikeinse oppositie ziet het echter compleet anders. "Daar ziet men weinig bewijzen voor het optimisme van de Amerikaanse regering," zegt CBSNews.com nog. "Ze waarschuwen dat in werkelijkheid juist het tegenovergestelde waar zou kunnen zijn." De republikeinse afgevaardigde John Shimkus noemde het emissieplan zelfs de grootste aanslag op de democratie en de vrijheid die in de Verenigde Staten ooit is voorgesteld. Hij voegde er aan toe dat de Amerikaanse gezinnen er zwaar zouden onder lijden. Hij noemde daarbij een extra kost van 3.100 dollar, verwijzend naar een rapport van het Massachusetts Institute of Technology. Dat zegt echter dat de betrokken cijfers verkeerd zijn geïnterpreteerd. Shimkus vreest ook een groot banenverlies, zoals de Clean Air Act alleen al in Ohio 35.000 banen in de steenkoolsector kostte.

20:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, emissierechten |  Facebook |

21-04-09

Duurzame producten bestand tegen recessie

Duurzame producten blijken opvallend bestand te zijn tegen een economische recessie. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Datamonitor. Dat heeft dit jaar tot nu toe al 458 lanceringen opgeteld van consumentenproducten die duurzaam, milieuvriendelijk of eco-vriendelijk pretenderen te zijn. Indien dat tempo wordt volgehouden zullen er volgens Datamonitor dit jaar drie keer meer nieuwe duurzame producten gelanceerd worden dan vorig jaar, toen ook al een verdubbeling tegenover het jaar voordien werd opgetekend. Producenten van deze duurzame producten stellen dat deze categorie het ook veel beter lijkt te doen dan andere sectoren. Daarbij wordt gewag gemaakt van een groei tot 50 procent.

"Ondanks de hogere kosten, blijft de consument duurzame producten kopen," aldus een woordvoerder van Datamonitor tegenover Advertising Age. "Hoewel de groei van de sector in het vierde kwartaal van vorig jaar vertraagde, blijft de verkoop stijgen." Tien, twintig of dertig jaar geleden zouden deze groene producten volgens een aantal producenten door een economische crisis de adem zijn afgesneden, maar de huidige recessie is volgens hen duidelijk anders dan de vorige en lijkt de groene trend heel standvastig te zijn. De trend reikt dit keer dan ook verder dan alleen de ecologische enthousiasten. In deze categorie is de verkoop van groene producten immers nagenoeg constant gebleven, maar wordt wel een sterke groei opgetekend in andere bevolkingscategorieën.

"Een gedeelte van het geheim is het streven van de producenten naar kostenbesparing," aldus Datamonitor. "Ook retailers dragen daar toe bij door duurzame producten betaalbaar te houden. Daarbij wordt erop gemerkt dat de consument geen toegevingen moet doen op het vlak van prestatie of prijs om een positieve ecologische impact te realiseren. Uit onderzoek is gebleken dat 86 procent van de consument geïnteresseerd is om de impact op het leefmilieu te verminderen, terwijl 41 procent zegt geïnteresseerd te zijn in gerecycleerde producten. Onder meer milieuvriendelijke alternatieven voor flessenwater, reinigingsproducten en papierwaren blijken een sterke groei te blijven kennen. Opgeworpen wordt dat elke productcategorie in de toekomst wellicht zijn eigen duurzame alternatieven zal kennen.

16:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid |  Facebook |

Yangtze krijgt minsten twintig extra damprojecten

China gaat tegen het einde van het volgende decennium minstens twintig nieuwe hydroelektrische projecten bouwen in het stroomgebied van de Yangtze-rivier, ondanks de groeiende kritiek op de huidige-projecten, zoals de beruchte Drieklovendam in de provincie Hubei. Tegen 2030 zou China volgens Cai Qilhua, directeur van het Yangtze Water Resources Committee, minstens 60 procent van het hydroelektrische potentieel van de Yangtze willen oogsten. op dit ogenblik is dat amper 36 procent. Critici uit binnen- en buitenland waarschuwden China er al herhaaldelijk voor dat de damprojecten op de Yangtze een bedreiging zouden kunnen vormen voor het leefmilieu en aardbevingen.

Door de uitbreiding van het aantal damprojecten wil China zijn elektriciteitsproductie opdrijven, zodat het land minder afhankelijk wordt van de vervuilende steenkoolcentrales, die op dit ogenblik meer dan 70 procent van de Chinese elektriciteitsvoorziening vertegenwoordigen. Ook zouden de dammen het land moeten helpen om het overstromingsprobleem onder controle te houden. De Drieklovendam is het grootste hydroelektrische project van de wereld. "China heeft naar eigen zeggen een theoretisch potentieel van 540 miljoen kilowatt hydroelektriciteit;" aldus het persbureau Associated Press. "De Drieklovendam voorziet sinds 2003 in ongeveer 8,8 procent van de Chinese elektriciteitsbehoefte."

Maar milieubewegingen en wetenschappers vrezen dat de damprojecten een grote impact hebben op het leefmilieu. Volgens een recent rapport van de Chinese Academy of Sciences brengt de Drieklovendam schade toe aan de waterkwaliteit, het ecosysteem van de moerasgebieden en de visvoorraden. Er wordt aan toegevoegd dat de klimaatverandering wellicht ook de watervoorraad van de Yangtze, de langste rivier van China, zal doen afnemen. Ook wordt gewaarschuwd voor mogelijke aardverschuivingen. Er wordt daarbij opgemerkt dat één van de vele dammen op de Yangtze wellicht de grote aardbeving van mei vorig jaar heeft veroorzaakt. Die kostte aan 87.000 mensen het leven.

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, milieu, yangtze |  Facebook |

20-04-09

Vatikaan bouwt grootste zonnecentrale van Europa

Het Vatikaan heeft plannen om in de omgeving van het dorp Santa Maria di Galeria, op een site waar Guglielmo Marconi in 1931 Radio Vatikaan oprichtte, een park zonnepanelen van honderd megawatt aan elektriciteit in te planten. Dat zou voldoende zijn om 40.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien. Dat is veel meer dan Vatikaanstad, met een oppervlakte van 0,2 vierkante mijl en 900 inwoners, nodig heeft. Het is ook negen keer meer dan Radio Vatikaan, wiens zendkracht voldoende is om 35 landen te bereiken, verbruikt. Het project zou meteen het grootste zonnekracht-park van Europa worden. Met het project is een investering gemoeid van 500 miljoen dollar. Radio Vatikaan zou voor de ontwikkeling van het park samenwerken met het Duitse bedrijf Solarworld.

"Het is het ideale moment om te investeren in zonneenergie," aldus kardinaal Giovanni Lajolo, gouverneur van Vatikaanstad, tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "We moeten van de economische crisis gebruik maken om hernieuwbare energiebronnen op een maximale manier aan te boren." Door het nieuwe zonnekrachtpark zal Vatikaanstad een exporteur van energie worden. Umberto Bertelé, voorzitter van de managementschool van de Politecnico di Milano, zegt dat het op alle vlakken een slimme investering is. Het Vatikaan zal volgens hem daarbij immers kunnen profiteren van de Italiaanse regelgeving, die lokale elektriciteitsleveranciers verplicht om zonnekracht boven de marktprijs te kopen. Paus Benedictus XVI heeft zich sinds zijn aantreden een groot voorstander getoond van milieuvriendelijke energie.

"Vorig jaar heeft het Vatikaan de pollutie als één van de zeven maatschappelijke zondes genoemd," aldus nog Bloomberg. "Daarbij werd gesteld dat men tegen God niet alleen zondigt door te stelen, het ijdel gebruik van zijn naam of overspel, maar ook door het vernielen van het milieu." Inmiddels werd het dak van het Paulus VI Auditorium voorzien van 2.400 zonnepanelen. Die produceren driehonderd kilowattuur energie per jaar. Dat is voldoende voor de energievoorziening van honderd gezinnen en beperkt de uitstoot van koolstofdioxide met ongeveer 225 ton per jaar. De cafétaria van het Vatikaan krijgt binnenkort ook een verwarming op zonnekracht en Castel Gandolfo, de zomerresidentie van de paus, zou voorzien worden van een centrale om afval af te breken tot methaan en gas. Solarworld heeft aan de paus ook voorgesteld om een elektrische popmobil te ontwerpen.

17:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zon, energie, vatikaan, milieu |  Facebook |

Goldman Environmental Prize voor Gabonese milieactivist

De milieuactivitist Marc Ona Essangui heeft de Goldman Environmental Prize gekregen voor zijn strijd tegen een mijnproject in het Ivindo National Park in het Afrikaanse land Gabon. Ona Essangui heeft drie jaar lang strijd geleverd tegen het Belinga-damproject, een samenwerkingsverband tussen de regering van Gabon en het Chinese mijnbedrijf CMEC voor de ontginning van ijzererts. Het Belinga-project zou volgens Ona Essangui een bedreiging vormen voor het Gabonese regenwoud. Hij voerde aan dat de regering van Gabon daarbij had nagelaten de lokale bevolking te raadplegen en ook geen voorafgaande milieustudie te hebben uitgevoerd over de impact van het project. Ona Essangui werd voor zijn acties in de gevangenis opgesloten.

De Goldman Environmental Prize wordt bestempeld als de milieuversie van de Nobelprijs. Hij is één van de zeven mensen die de prijs voor dit jaar delen en die een bedrag van 900.000 dollar onder elkaar mogen verdelen. Het Belinga-project moet een dam bouwen op de Invindo-rivier, zodat de ijzerertsmijn van elektriciteit zou kunnen worden voorzien. De dam wordt gebouwd in de omgeving van Kongou Falls, de grootste waterval van Gabon. "Marc Ona Essangui hoopt dat zijn prijs internationale belangstelling zou wekken voor de unieke waarde van het gebied," aldus BBC News. Ona Essangui werkte eerder onder meer in het kader van het United Nations Development Programme aan de verbetering van het onderwijs en de communicatie-infrastructuur in Gabon.

Ona Essangui is de oprichter van de organisatie Brainforest, die het regenwoud wil beschermen ten voordele van de lokale gemeenschappen. De regering van Gabon zegt met zijn nationale parken de rijke biodiversiteit van het land te willen beschermen en het ecotoerisme bevorderen. Maar het mijnproject is volgens Ona Essangui illegaal en in strijd met de code van de nationale parken. Ona Essangui ontdekte ook dat CMEC van de Gabonese regering een belastingsvrijstelling voor een periode van vijfentwintig jaar had gekregen. "De grote voordelen van het project gaan dan ook naar China in plaats van naar Gabon," aldus Ona Essangui. De man werd eind vorig jaar gearresteerd en in de gevangenis opgesloten, maar onder internationale druk na bijna twee weken weer vrijgelaten.

Sinds nagenoeg een jaar wordt er in Ivindo niet meer gebouwd, maar dat heeft volgens Ona Essangui alleen maar te maken met de economische crisis en de prijs van ijzererts.

Afslanken moet aarde kunnen helpen redden

Obesitas draagt bij tot de opwarming van de aarde. Dat zegt Phil Edwards, wetenschapper aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Door het groeiend aantal mensen met overgewicht wordt in Groot-Brittannië alleen al volgens hem 19 procent meer voeding verbruikt dan veertig jaar geleden. Dat betekent een extra uitstoot van 60 megaton broeikasgassen per jaar. Edwards roept dan ook op tot een terugkeer naar de relatief sobere levenswijze van de jaren zeventig van de voorbije eeuw. De Britse bevolking is volgens Phil Edwards op tien jaar tijd gemiddeld vier kilogram zwaarder geworden. Hij stelt dat slank blijven niet alleen goed is voor de gezondheid, maar ook voor het leefmilieu.

"Phil Edwards zegt dat in een normale volwassen populatie slechts 3,5 procent van de bevolking aan overgewicht lijdt, terwijl dat percentage in Groot-Brittannië inmiddels is opgelopen tot 40 procent," aldus BBC News. "Dat betekent dat er volgens hem niet alleen meer voeding moet geproduceerd worden, maar ook dat er extra energie moet verbruikt worden voor het transport van voedingsproducten." Edwards zegt dat de uitstoot van broeikasgassen door de voedingsproductie en het transport voor een zwaardere bevolking moet geschat worden op 0,4 gigaton tot 1 gigaton per miljard mensen. Hij voegt er aan toe dat het niet alleen gaat om mensen met een overgewicht, maar dat de hele bevolking enkele kilogram zwaarder is geworden.

"Slank blijven is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het leefmilieu," stelt Phil Edwards dan ook. "Er moeten meer inspanningen geleverd worden om de wereldwijde tendens naar een zwaardere bevolking, om te draaien. We moeten erkennen dat dit een sleutelelement kan zijn in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen en dat we daarmee de klimaatverandering kunnen vertragen." Professor Alan Maryon-Davis, president van de Britse Faculty of Public Health, stelt dat in de jaren zeventig het aandeel van groenten in de voeding veel groter was, terwijl er tegelijkertijd minder vlees werd gegeten. Al deze elementen dragen volgens hem bij tot schade aan het leefmilieu en moet er aan deze problematiek dan ook meer aandacht worden geschonken.

12:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, milieu, klimaat, voeding |  Facebook |

19-04-09

Uitbreiding oliewinning voor kust Alaska geblokkeerd

Een uitbreiding van het exploratieprogramma voor het winnen van olie en gas voor de kust van Alaska is door het hof van beroep in Washington verworpen. De rechters waren van oordeel dat de regering van voormalig Amerikaans president George W. Bush onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de ecologische impact van de projecten. Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken was in augustus 2005 gestart met een project om de oliegebieden in de zeeën van Beaufort, Bering en Chukchi uit te breiden. Het hof van beroep heeft het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken, dat nu onder leiding staat van Ken Salazar, nu opgelegd om mogelijke milieurisico's te bepalen vooraleer met het programma verder gezet kan worden.

"De betrokken gebieden vormen een biotoop voor ijsberen, walvissen, zeehonden, walrussen en zeevogels," aldus het persbureau Associated Press. "De rechtszaak was aangespannen door drie milieugroepen die het ecosysteem willen beschermen en de Native Village of Point Hope, een eskimo-stam die aan de kust van de Chukchi Zee woont en vooral leeft van de jacht." Opgemerkt wordt dat producenten van olie en gas het steeds moeilijker krijgen om nieuwe reserves te vinden en de productie op te drijven. De productie van de belangrijkste Amerikaanse oliebedrijven is de voorbije jaren gevoelig gedaald, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland. Deze grote private bedrijven controleren minder dan 10 procent van de wereldwijde reserves. Meer dan 80 procent is in handen van staatsbedrijven, zoals in Venezuela of Saoedi-Arabië.

Het American Petroleum Institue, dat de uitbreiding van de olieproductie in Alaska verdedigde, zegt zich te zullen beraden over de beslissing van het hof van beroep. "Het zou een zware klap kunnen betekenen voor de Amerikaanse olieproductie indien deze beslissing de ontwikkeling van vitale energiebronnen verder zou vertragen," aldus de sectororganisatie in een reactie. "Het gaat hier om duizenden arbeidsplaatsen, belangrijke overheidsinkomsten en de nodige brandstof voor de Amerikaanse industrie en het dagelijkse leven." Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken heeft gezegd het vonnis te bestuderen. Het ministerie had het programma al vijf jaar uitgesteld om de ecologische impact te bestuderen.

Volgens Joseph Stanislaw, onafhankelijk consulent bij het adviesbureau Deloitte, zegt dat het steeds meer duidelijk wordt dat de regels voor de olieproducenten onder president Barack Obama gevoelig zijn veranderd, waarbij de realisatie van boorprojecten langer zal aanslepen en gevoelig duurder zal worden. "Het milieu en de klimaatverandering krijgen van president Obama een grotere prioriteit dan de binnenlandse olieproductie. De nieuwe regels zullen het voor de olieproducenten veel moeilijker maken."

14:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, alaska, olieproductie |  Facebook |

18-04-09

Toerisme op Antarctica wordt aan banden gelegd

Landen die banden hebben met Antarctica hebben de voorstellen van de Verenigde Staten aanvaard om het toerisme in het zuidpoolgebied aan banden te leggen. Die beperking moet het kwetsbare ecosysteem van het continent beschermen. In het Antarctic Treaty werd onder meer afgesproken dat de afmetingen van de cruiseschepen en het aantal toeristen dat aan wal mag gaan, beperkt zal worden. Het beperken van het toerisme in het zuidpoolgebied heeft een hoogdringender karakter gekregen, nadat het voorbije bezoekers een recordaantal van 45.000 toeristen naar Antarctica werden gebracht en er een aantal incidenten met schepen werden genoteerd. Vijftien jaar geleden werden er amper 6.700 bezoekers geteld in het zuidpoolgebied.

Het Antarctic Treaty werd vijftig jaar geleden in Washington ondertekend door achtentwintig landen. Al die landen moeten het nieuwe akkoord nog ratificeren vooraleer het wettelijk bindend kan worden. "Er zijn geen juridische consequenties voorzien in het nieuwe akkoord, maar de lidstaten hebben zich verbonden om ervoor te zorgen dat schepen met meer dan vijfhonderd passagiers geen toelating krijgen om in Antarctica aan te meren," aldus het persbureau Reuters. "Bovendien mogen er nooit meer dan honderd toeristen tegelijk aan wal zijn. Schepen die in het gebied actief zijn moeten ook een bijzonder veiligheidscode volgen, terwijl er ook milieubeschermende regels het ecosysteem van het zuidpoolgebied moeten gerespecteerd worden."

Tijdens het voorbije seizoen zijn twee cruiseschepen in het gebied aan grond gelopen. Daarnaast werden nog een aantal incidenten opgetekend met een mogelijk vervuilingsrisico. De grootste ramp in het gebied was het zinken van het cruiseschip Explorer in november 2007. "Antarctica vormt een unieke biotoop voor diverse pinguin-soorten en walvissen," aldus nog het persbureau Reuters. Volgens woordvoerders van het Antarctic Treaty werden de nieuwe akkoorden, waarin ook één gids voor elke twintig passagiers wordt verplicht, unaniem goedgekeurd. De International Association of Antarctica Tour Operators zegt dat zijn leden zich eerder al vrijwillig restricties hebben opgelegd en de verplichting ondersteunen.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu, antarctica |  Facebook |

Europese uitstootcijfers blij met milde winter

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in 2007 met 1,2 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het European Environment Agency. De daling was echter vooral te danken aan een milde winter, die de vraag naar brandstoffen deed dalen. De uitstoot van de Europese Unie werd met 9,2 procent teruggeschroefd tegenover het niveau van 1990, dat door het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties als het ijkpunt wordt beschouwd voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. De regeringen van de lidstaten van de Europese Unie hebben beloofd om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het volgende decennium met 20 procent te zullen verlagen en met 30 procent indien andere geïndustrialiseerde landen dezelfde doelstellingen voorop zouden schuiven.

"Het European Environment Agency benadrukt dat de Europese Unie in 2007 het verbruik van olie en gas gevoelig kon terugdrijven, vooral bij de huisgezinnen," aldus het persbureau Reuters. "Door de milde winter was er een lagere vraag naar olie, gas en steenkool, de grootste bron van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Ook bleken de energieprijzen een gevoelige stijging te kennen. De uitstoot van de industrie kende eveneens een daling, vooral in Italië, Groot-Brittannië en Spanje. De uitstoot van krachtcentrales op fossiele brandstoffen kende echter een stijging, vooral in Duitsland, Spanje, Griekenland en Nederland." De totale uitstoot van de Europese Unie viel terug met 59 miljoen ton. In Duitsland en Groot-Brittannië, de grootste vervuilers, werd een daling met respectievelijk 2,4 procent en 1,7 procent opgetekend.

In de vijftien oorspronkelijke lidstaten van de Europese Unie werd er een terugval met 1,6 procent opgetekend tot 4,23 miljard ton. Dat gebied zat daarmee 5 procent onder het ijkniveau van het begin van de jaren negentig. Volgens het Kyoto Protocol moeten de uitstootniveau's tegen 2012 met 8 procent teruggeschroefd worden tegenover het ijkniveau. "De Europese Unie zegt de internationale strijd tegen de opwarming van de aarde te leiden," aldus nog Reuters. "Er zijn echter grote verschillen tussen de onderscheiden Europese lidstaten. Letland schroefde zijn uitstoot met 54,7 procent tegenover het ijkniveau, maar Spanje steeg met 53,5 procent boven dat vergelijkingspunt uit."

17:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, europese unie, kyoto, uitstoot |  Facebook |

Azië moet rekening houden met waterconflicten

Azië loopt een belangrijke kans om de volgende jaren geconfronteerd te worden met conflicten omwille van de waterschaarste. Dat zegt de denktank Asia Society. Oorzaak van die dreiging is een combinatie van de klimaatverandering en de aangroei van de bevolking, die de toegang tot de meest elementaire natuurlijke grondstof bedreigen. Het grootste gedeelte van de Aziatische waterproblemen is volgens Asia Society echter niet te wijten aan een reëel tekort, maar wel aan een slecht waterbeleid. Een efficiënt beleid zou de situatie dan ook gevoelig moeten kunnen verbeteren, zoals een grotere regionale samenwerking en meer investeringen in een beter watermanagement en infrastructuur. Daarbij wordt onder meer de nadruk gelegd op het belang van civiele acties en mag er niet alleen gerekend worden op de overheden.

"Asia Society stelt dat de waterproblemen in de regio op dit ogenblik al bijzonder zwaar zijn," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Daarbij wordt gesteld dat 700 miljoen Aziaten - één vijfde van de totale bevolking van de regio - geen toegang hebben tot veilig drinkbaar water en dat de helft van de bevolking van het continent geen geschikking heeft over de minimale sanitaire voorzieningen. Volgens de denktank moet gevreesd worden dat de verdere aangroei van de Aziatische bevolking, de snelle verstedelijking en de klimaatverandering de situatie nog zullen verergeren. Er zijn nu al meningsverschillen over de waterbevoorrading tussen de vijandige buren India en Pakistan en tussen de landen van het Mekong-stroomgebied, dat gedeeld wordt door China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Viëtnam."

Het rapport van Asia Society geeft toe dat de waterproblematiek in het verleden wel eerder voor samenwerking dan voor conflicten heeft gezorgd tussen landen, maar er wordt aan toegevoegd dat de demografische druk en de waterschaarste de volgende decennia voor ongekende belangenconflicten zouden kunnen zorgen. "Hydropolitiek zal volgens het rapport dan ook een groeiende bekommernis worden in Azië," aldus het bureau Bloomberg. Azië is het meest bevolkte continent van de wereld, maar heeft het minste drinkbaar water per persoon dan eender welk ander bewoond continent. Vermoed wordt dat de bevolking van Azië binnen tien jaar met bijna een half miljard mensen zal zijn toegenomen.

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu, azie |  Facebook |

16-04-09

Milieuprobleem Indiase koeien groter dan gedacht

indiacowDe winderigheid van de Indiase koeien is een groter milieuprobleem dan oorspronkelijk werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Space Applications Centre in Ahmedabad. Daarbij wordt gesteld dat de Indiase veestapel, met inbegrip van schapen en geiten, een grotere bijdrage leveren tot de opwarming van de aarde dan het Indiase autoverkeer. De Indiase veestapel wordt geraamd op 485 miljoen dieren, waaronder 283 miljoen runderen. Die zouden samen ongeveer 11,75 miljoen ton methaan per jaar produceren. Vijftien jaar geleden werd daarop een cijfer van 9 miljoen ton gekleefd. Naarmate de welvaart van de Indiase bevolking toeneemt en de consumptie stijgt, zal het methaanprobleem volgens de onderzoekers alleen nog maar toenemen.

"Methaan is een broeikasgas dat twintig keer meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide," aldus het magazine Time. "Er wordt in India dan ook intens gezocht naar nieuwe diëten, die de methaanproductie van de veestapel gevoelig zouden moeten verlagen." Eén van de problemen is de ondervoeding van de Indiase runderen, die een negatieve impact heeft op de gezondheid van de veestapel, wat op zijn beurt leidt tot een grotere methaanproductie. De Indiase boeren hebben echter niet voldoende financiële slaagkracht om betere diëten te voorzien voor hun dieren. Onder meer het antibiotica monensin, dat de methaanproductie bij koeien verlaagt, is voor de meeste Indiase veehouders onbetaalbaar."

Dat betekent volgens Time dat er gezocht moet worden naar een lokaal, betaalbaar alternatief. Er wordt echter ook in andere richtingen naar oplossingen gezocht. Onder meer het Energy Research Institute uit New Dehli werkt aan een oplossing om methaan op te vangen. Op dit ogenblik wordt koeienmest al gebruikt voor de productie van biogas in de keuken van Indiase gezinnen en zelfs in auto's. Dat is volgens het Energy Research Institute vooral een succes in gaushalas, shelters voor oude koeien. Behalve in de communistische staten West-Bengalen en Kerala mogen immers nergens in India koeien gedood worden. Door de productie van biogas kunnen die oude dieren volgens het onderzoeksinstituut toch nog enigszins nuttig worden gebruikt en dragen ze als vervangmiddel voor conventionele energiebronnen bij tot de strijd tegen de opwarming van de aarde.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, koe, milieu, klimaat, methaan |  Facebook |