22-01-14

Groene stadsruimtes bevorderen de mentale gezondheid

Een grotere aanwezigheid van groene ruimtes in een stedelijke omgeving kan duurzame voordelen opleveren voor de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan duizend Britten die van woonplaats veranderden. De onderzoekers stelden vast dat een verhuis naar een groenere omgeving in de stad een onmiddellijke positieve impact heeft op de mentale gezondheid die minstens gedurende een periode van drie jaar kan worden geregistreerd. Een verhuis naar een minder groene stadsomgeving blijkt daarentegen een negatieve impact te hebben op de mentale gezondheid.

“Het onderzoek toont aan dat groene ruimtes een belangrijke impact hebben op het welzijn van de bevolking,” voert onderzoeksleider Ian Alcock, docent volksgezondheid aan de University of Exeter. “De resultaten van de studie zouden dan ook voor het beleid een leidraad moeten zijn bij de stadsplanning, waarbij garanties zou dienen geboden te worden voor het inplanten van voldoende groene ruimtes en parken. Die beslissingen kunnen immers een langdurige positieve impact hebben op de lokale gemeenschappen.” De onderzoekers merken op dat een verhuis naar een groene omgeving bij de respondenten mentaal onmiddellijk een positief resultaat opleverde. Bovendien blijkt dat effect zich ook op langere termijn uit te strekken.

Anderzijds blijkt een verhuis naar een minder groene omgeving al een negatieve impact te hebben vooraleer de bewoner zich in zijn nieuwe omgeving heeft gevestigd. Nadat de verhuis helemaal is afgerond, zou de tevredenheid zich wel opnieuw op het oude niveau herstellen. Een achterliggende reden voor de relatie tussen groene ruimte en tevredenheid kon nog niet worden gegeven. Volgens waarnemers kan niet worden uitgesloten dat beide fenomenen onafhankelijk naar een gezamenlijke basis wijzen. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat groene stadswijken meestal ook ruimere en comfortabele woningen tellen, wat een basis voor een grotere tevredenheid zou kunnen vormen.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid |  Facebook |

07-01-14

Bedrijven dienen meer aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal

Bedrijven dienen aan natuurlijk kapitaal een grotere aandacht te besteden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent KMPG en de organisaties Fauna & Flora International (FFI) en de Association of Chartered Certified Accountants (Acca). Opgemerkt wordt dat de ondernemingen door een overmatig gebruik en een onderwaardering van natuurlijke grondstoffen uiteindelijk met grote verliezen geconfronteerd dreigen te worden. Er wordt aan toegevoegd dat de niet verrekende economische grondstoffen-activiteiten wereldwijd een kost van 7,3 biljoen dollar per jaar vertegenwoordigen. Dat komt overeen met 13 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product dat vier jaar geleden werd gerealiseerd.

“Die kosten omvatten onder meer de uitstoot van broeikasgassen, landconversies, pollutie, het uitputten van natuurlijke rijkdommen, afvalproductie en de schade en gezondheidsproblemen die deze activiteiten veroorzaken,” voeren de onderzoekers aan. “Indien een aantal cruciale sectoren - zoals steenkoolcentrales, veehouders en cementproducenten - financieel verantwoordelijk zouden worden gesteld voor de sociale kosten van de ecologische schade en het gebrek aan duurzaam grondstoffengebruik, zouden deze industrieën met een fundamenteel economisch verlies worden geconfronteerd. De omvang van de risico’s rond natuurlijk kapitaal is gigantisch.”

“Het natuurlijk kapitaal van de wereld, opgebouwd door biodiversiteit en ecosystemen en hun aanverwante services, vormt de basis van vele nationale economieën, maar wordt aan een alarmerend tempo uitgehold,” wordt in het rapport gewaarschuwd. "Economische activiteiten met een negatieve ecologische impact kunnen met bijzonder hoge, maar zelden herkende, kosten en risico’s gepaard gaan. Cruciale stakeholders, zoals investeerders, blijken de prestaties van bedrijven nog altijd louter op basis van financiële parameters te beoordelen. Er wordt echter steeds meer erkend dat ook ecologische en sociale factoren in de beoordeling dienen te worden opgenomen.”

“Ondernemingen, investeerders, accountants en overheden moeten beseffen dat de uitholling van het natuurlijk kapitaal gepaard gaat met een brede waaier van risico’s voor het bedrijfsleven, zoals een grotere strijd voor grondstoffen, een strengere regelgeving en een moeilijker toegang tot financiering,” stippen de onderzoekers nog aan. “Deze elementen zullen in de toekomst dan ook steeds vaker in de zakelijke verslaggeving en het beslissingsproces moeten worden opgenomen. Die strategie biedt bovendien ook een aantal voordelen, zoals een efficiënter risico-management en een versterking van de concurrentiekracht. Een aantal bedrijven heeft het natuurlijk kapitaal als risico op lange termijn al in zijn beleid opgenomen.”

Onder meer wordt erop gewezen dat de Braziliaanse landbouwgroep BRF Brasil de ontbossing van het Amazone-regenwoud in zijn risico-management heeft opgenomen, terwijl de Amerikaanse groep Tyson Foods het natuurlijk kapitaal-risico linkt aan zijn operationele werking en financiële prestaties.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, natuur |  Facebook |

29-12-13

Heel de natuur maakt gebruik van het coöperatieve model

De verdeling van arbeid is efficiënter dan een leven zonder hulp van anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Max Planck Institute for Chemical Ecology en de Friedrich Schiller University in Jena bij microben. De onderzoekers stelden daarbij dat bacteries die elkaars behoeften aanvullen 20 procent efficiënter bleken te zijn in de productie van de noodzakelijke amino-zuren. De Duitse wetenschappers stellen dat de resultaten van hun onderzoek helpt duidelijk maken waarom het coöperatieve model in de hele natuur algemeen met succes wordt gehanteerd. Er wordt opgemerkt dat sommige bacteriën zonder een partner zelfs niet kunnen bestaan.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, arbeid, max planck |  Facebook |

23-08-13

Natuur in de stad heeft impact op obesitas-niveau

Een milieuvriendelijke stadsomgeving heeft een duidelijke impact op het gezondheidsgedrag van de inwoners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia en de Yale University bij meer dan tienduizend inwoners van de Australische stad Perth. De onderzoekers stelden vast dat de bevolking in de meest milieuvriendelijke wijken 22 procent minder kans hadden om aan obesitas of overgewicht te lijden dan de bewoners van de minst milieuvriendelijke wijken. De meest positieve impact werd echter opgemerkt bij milieuvriendelijke verbindingen, zoals lanen met bomen en andere aanplantingen, tussen verschillende stadsentiteiten, waardoor het risico met 25 procent zou worden ingeperkt.

“Het lichaamsgewicht wordt door een samenspel van een brede reeks factoren beïnvloed,” merkt onderzoeker Gavin Pereira, professor epidemiologie aan de University of Western Australia, op. “Onder meer genetica, dieet en lichaamsbeweging kunnen een impact hebben op het lichaamsgewicht, maar eerdere studies hebben ook een verband aangetoond met onder meer sociaal-economische factoren en sociale netwerken. Over de invloed van de natuurlijke omgeving waren tot nu toe echter weinig concrete gegevens bekend.” De onderzoekers merken op dat een groene omgeving de lokale bevolking wellicht aanzet tot extra lichaamsbeweging.

“Vooral opvallend is echter de vaststelling dat niet de totale hoeveelheid natuur, maar wel de diversiteit van aanplantingen in een buurt een impact blijkt te hebben op overgewicht,” zegt Gavin Pereira nog. “Het beleid zou dan ook voor groenaanplantingen moeten zorgen langs trajecten naar bestemmingen op wandelafstand, zoals winkels en diensten, maar tegelijkertijd zou moeten gezorgd worden voor de aanwezigheid van goed onderhouden parken met gemakkelijke toegangswegen en parkinggelegenheid.” Er is volgens professor Pereira nog wel verder onderzoek nodig om uit te maken welke specifieke groenvoorzieningen een impact kunnen hebben op de gezondheid.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid, obesitas |  Facebook |

19-07-13

Verwante soorten kiezen voor verschillende voedselbronnen

Nauw verwante soorten maken minder vaak van dezelfde bronnen gebruik dan minder gelijkaardige populaties. In praktijk is het de competitie voor de bronnen en niet de verwantschap die de voeding van een gemeenschap bepaalt. Dat is de conclusie van wetenschappers van het Muséum National d'Histoire Naturelle en de Exeter University. Onder druk van deze concurrentie hebben nauw verwante soorten zich volgens de wetenschappers toegelegd op verschillende voedselbronnen. De resultaten van het onderzoek kan volgens de onderzoekers een belangrijk inzicht bieden in de evolutie van ecologische gemeenschappen onder de invloed van klimaatverandering en invasieve soorten.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, voeding |  Facebook |

12-06-13

Bescherming wordt gereserveerd voor celebrity-diersoorten

Wereldwijd worden ongeveer twintigduizend diersoorten met uitsterven bedreigd, maar amper tachtig celebrity-soorten, zoals pandaberen of tijgers, trekken de grootste aandacht naar zich toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het National Environmental Research Program en The University of Queensland in Australië. De onderzoekers stellen dat de wereld bijzonder inefficiënt omgaat met de keuze van diersoorten die daadwerkelijk op beschermende maatregelen kunnen rekenen. Dat heeft volgens de Australische onderzoekers geleid tot het uitsterven van soorten die relatief gemakkelijk hadden kunnen worden gered.

"Amper tachtig diersoorten worden door internationale organisaties naar voor geschoven om budgetten voor natuurbehoud te verzamelen," merkt onderzoeksleider Hugh Possingham, professor aan de University of Queensland, op. "Deze celebrity-soorten - zoals pandaberen, tijgers, leeuwen en neushoorns - hebben een charismatische uitstraling en een groot marketing-potentieel, waarvoor succesvolle programma's kunnen worden opgezet. Bovendien worden de meeste fondsen besteed binnen een straal van honderd kilometer."

"Onbekende soorten in afgelegen gebieden hebben nagenoeg geen enkele kans om donorgelden te ontvangen," waarschuwt de onderzoeker nog. "De manier waarop de maatschappij zijn selectie voor sponsoringacties maakt, is niet transparant. Daardoor dreigen vele soorten onherroepelijk verloren te gaan. De meeste inspanningen worden gericht op Europa en Noord-Amerika, aangezien die regio's de grootste middelen hebben, terwijl in Brazilië, Mexico, Australië, Madagascar en Indonesië de nood aan hulpprojecten het grootste is."

"Men zou zich moeten focussen op de redding van biotopen in plaats van alle inspanningen te richten op een selecte groep van individuele soorten," merkt professor Possingham op. "Het verlies van een biotoop heeft een weerslag op meer dan tweeduizend soorten. Een verlies aan biotopen is wereldwijd de grootste bedreiging op het gebied van biodiversiteit. Bovendien zouden er inspanningen moeten worden gedaan om meer soorten een celebrity-status te bezorgen."

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bescherming, natuur |  Facebook |

01-05-13

Natuur noodzakelijk voor een gezonde en veilige stad

Natuur in de stad zorgt voor een gelukkiger, veiliger en gezonder bevolking. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië op basis van een reeks onderzoeksprojecten in verscheidene landen. De onderzoekers merken op dat het onderhoud van natuur in een stadsomgeving vaak meer inspanningen vergt dan milieuprojecten in landelijke gebieden, maar die extra kost wordt volgens hen ruimschoots gecompenseerd door de grote voordelen die natuurprojecten binnen dichtbevolkte agglomeraties bieden.

"De nabijheid van natuur heeft een positieve impact op de gezondheid en het denkvermogen van de bewoners en helpt geweld en agressie in de gemeenschap te beperken," merkt onderzoeksleider Richard Fuller, bioloog aan de University of Queensland, op. "De aanwezigheid van natuur creëert belangrijke voordelen voor vele aspecten van het leven, met inbegrip van de mentale en fysieke gezondheid, sociale relaties en zelfs het spirituele welzijn."

Richard Fuller merkt op dat diverse studies hebben uitgewezen dat het onderhoud van de conditie in parken of bossen helpt om stress te verdrijven, terwijl diezelfde activiteit in een bewoond gebied geen enkel resultaat opleveren. Ook blijkt dat kinderen die in de natuur verblijven een betere mentale gezondheid en een verbeterd zelfbeeld vertonen. Bovendien heeft het uitzicht vanuit een ziekenhuiskamer op bomen of andere natuurelementen volgens de onderzoeker een positieve impact op het genezingsproces van de patiënt.

"Natuur biedt een win-win situatie aan het leefmilieu en de maatschappij," voert Richard Fuller aan. "Daarom moet gestreefd worden naar het behoud van groene ruimtes in de stedelijke omgeving en mag deze natuur niet worden opgeofferd aan projectontwikkeling."

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, natuur |  Facebook |