05-02-11

Planten mogelijk nieuw wapen in strijd tegen terrorisme

Onderzoekers aan de Colorado State University hebben aangetoond dat planten kunnen worden gebruikt als bijzonder verfijnde detectoren voor milieuvervuilende middelen en explosieven. De wetenschappers slaagden erin om een technologisch ontwikkelde eigenschap op de planten over te zetten. Daardoor veranderen de planten van een groene in een witte kleur wanneer in de grond of de atmosfeer chemische producten worden ontdekt.

De onderzoekers stellen dat de oplossing uiteindelijk in een brede waaier van toepassingen zou kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan veiligheidstoepassingen in luchthavens of winkelcentra, maar ook aan het detecteren van contaminerende stoffen, zoals radon, in een woning. De onderzoekers voeren aan dat de detectie-capaciteiten van de planten hoger liggen dan bij de honden die tot nu toe vaak bij dergelijke missies worden ingezet.

"Het idee komt rechtstreeks uit de natuur zelf," merkt onderzoeksleider June Medford op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Planten hebben bij gevaar geen mogelijkheid om te vluchten of om zich te verbergen. Daarom hebben ze een gesofisticeerd systeem ontwikkeld waarmee ze mogelijke bedreigingen kunnen detecteren en beantwoorden. We hebben die planten geleerd om fenomenen te detecteren waarin wij zijn geïnteresseerd en daarop te reageren op een manier die voor iedereen duidelijk is, zodat gevaar duidelijk gesignaleerd kan worden."

03-02-11

Wereldwijde ontbossing vertoont vertragende trend

De wereldwijde ontbossing is aan het vertragen. Dat is echter vooral te danken aan het feit dat er in Azië volop nieuwe bossen worden aangeplant. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Er wordt opgemerkt dat vooral in China, Vietnam, de Filipijnen en India het bosbestand opnieuw is toegenomen. Ook in Europa en Noord-Amerika worden er vorderingen geboekt, maar in Afrika en Latijns-Amerika krimpt het bosbestand nog altijd door de vraag naar landbouwvelden en brandhout.

Milieugroepen voeren aan dat er een prioriteit moet gegeven worden aan de oude bossen en hun biodiversiteit. De voedselorganisatie zegt dat regeringen nieuwe strategieën moeten exploreren om inkomsten te halen uit hun bossen zonder dat bomen moeten worden omgehakt. Het wereldwijde bosbestand heeft op dit ogenblik een totale oppervlakte van 40 miljoen vierkante kilometer. Dat is minder dan één derde van de totale oppervlakte van de aarde.

Het voorbije decennium ging ongeveer 52.000 vierkante kilometer bosgebied verloren, maar dat is een gevoelige verbetering tegen het verlies van 83.000 vierkante kilometer het decennium voordien. Europa was traditioneel de regio met de grootste aangroei aan bosgebieden, maar is nu voorbij gestoken door Azië. Tijdens de jaren negentig werd in Azië nog een nettoverlies opgetekend, maar dat heeft zich het voorbije decennium omgebogen tot een nettowinst.

29-01-11

National Trust bereid om Britse bossen te kopen

De Britse National Trust zal zijn verantwoordelijkheid nemen indien de Britse overheid zijn plannen doorvoert om historische bosgebieden te verkopen. Door die verkoop zouden ongeveer 2.500 vierkante kilometer bosgebied in privébezit kunnen komen. Critici werpen echter op dat een dergelijke verkoop een bedreiging voor de natuur zou betekenen en de toegankelijkheid van openbare gebieden voor het publiek zou uithollen. De National Trust zegt echter verscheidene opties te overwegen, waarbij mogelijk de meest kwetsbare gebieden aangekocht zouden worden.

In de plannen van de Britse overheid is onder meer voorzien dat commercieel interessante bosgebieden op lange termijn zouden kunnen worden toegewezen aan houtbedrijven, terwijl gemeenschappen, organisaties en lokale autoriteiten de kans zouden krijgen andere gebieden te kopen of te huren. De Britse regering benadrukte echter dat historisch waardevolle gebieden, zoals New Forest en het Forest of Dean, buiten het commerciële circuit gehouden zouden worden en door organisaties zouden worden beheerd.

"De plannen van de regering betekenen een keerpunt in de Engelse geschiedenis," stelt een woordvoerder van de National Trust tegenover BBC News. "Indien de regering die strategie doorzet, is de National Trust bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen en die gebieden een zekere toekomst te garanderen." Om de kosten van dergelijke operaties te financieren, wordt er echter gezocht naar mogelijke partners. De openbare consultatie rond de plannen van de Britse regering loopt tot half april.

04-01-11

Verenigde Naties starten jaar van het bos

De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos. Daarmee wil de organisatie extra aandacht vestigen op maatregelen om de gezondheid van alle mogelijke types bossen en wouden, die ongeveer 31 procent van de oppervlakte van de aarde bedekken, te verbeteren. Dat heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) bekend gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de bossen niet alleen de schepselen op aarde ondersteunen, maar er wordt aan toegevoegd dat gezonde bosgebieden de mensheid ook helpen om één van zijn grootste doelstellingen te realiseren. Daarbij wordt gewezen op het terugdringen van de armoede, de strijd tegen de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de International Union for Conservation of Nature, voert aan dat het Internationaal Jaar van het Bos de nadruk wil leggen op de centrale rol die mensen spelen in het beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van de bosgebieden op de wereld. "De lucht die we inademen, het voedsel, water en geneesmiddelen die we nodig hebben om te overleven, de soortenvariëteit op aarde en het klimaat dat bepalend is voor het heden en de toekomst, zijn allemaal afhankelijk van de bossen," merkt Marton-Lefèvre op. "Dit jaar moet er dan ook duidelijk worden gemaakt welke belangrijke rol gezonde bossen hebben voor het leven op aarde."

De organisatie wijst erop dat bossen 80 procent van de biodiversiteit op aarde vertegenwoordigen en 300 miljoen mensen herbergen, maar ook zorgen voor het inkomen van 1,6 miljard mensen, ongeveer één kwart van de totale bevolking op aarde. Er wordt aan toegevoegd dat bossen meer koolstofdioxide opslaan dan er op dit ogenblik in de atmosfeer aanwezig is. "Het redden van de bossen is volgens een aantal wetenschappers de snelste en meest kostenefficiënte manier om de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide af te remmen," merkt de organisatie op. ""Het halveren van die emissies zou tot het einde van de eeuw naar schatting een besparing van 3,7 triljoen dollar opleveren."

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeheer, natuur, verenigde naties |  Facebook |

15-12-10

Exotische soorten hebben grote economische kost

De impact van invasieve exotische soorten op de economie mag niet worden onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van de internationale wetenschappelijke organisatie Cabi in opdracht van het Britse ministerie van milieu, de Schotse regering en de Welshe overheid. De onderzoekers berekenden dat het probleem Engeland jaarlijks een schadepost van 1,3 miljard pond per jaar oplevert. In Schotland wordt gewag gemaakt van een schade van 251 miljoen pond per jaar, terwijl in Wales rekening zou moeten worden gehouden met een kost van 133 miljoen pond. De onderzoekers merken op dat de schade voor Engeland groter is, omdat invasieve exotische soorten daar meer ingeburgerd zijn.

"Exotische soorten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke schade aanrichten aan lokale teelten, biotopen en ecosystemen," aldus BBC News. "Richard Benyon, Brits minister van leefmilieu, merkt dan ook op dat deze soorten een belangrijke impact hebben op de Britse economie en de eigen natuur zware schade kunnen toebrengen. Hij voegt er aan toe dat de controle van deze bedreigende soorten steeds duurder zal worden, tenzij de samenleving de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat deze indringers niet de kans krijgen om zich te vestigen en te verspreiden. Een snel ingrijpen lijkt volgens Benyon misschien wel zware investeringen te vergen, maar hij voegt er aan toe het onderzoek duidelijk aantoont dat een drastisch optreden de meest efficiënte aanpak vormt."

"Drastische maatregelen betekenen op termijn een belangrijke besparingen en helpen bovendien om de inlandse natuur te laten bloeien," voert Benyon aan. Jane Davidson, Welsh minister van leefmilieu, voegt er aan toe dat het belangrijk is dat duidelijk begrepen wordt welke relatie en impact het fenomeen heeft op de lokale economie. Uit het onderzoek van Cabi blijkt dat het konijn de meeste schade toebrengt aan de Britse economie, gevolgd door de Japanse duizendknoop. Andere schadelijke diersoorten zijn volgens Cabi de rat, de huismus en de Amerikaanse nerts. Bij de planten wordt onder meer gewag gemaakt van de rododendron en de reuzenberenklauw.

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cabi, exoot, natuur |  Facebook |

06-12-10

China overweegt reïntroductie reuzenpanda in natuur

Er is mogelijk een doorbraak gerealiseerd in de pogingen om de reuzenpanda te redden. Dat hebben wetenschappers van het Chengdu Panda Breeding Research Centre in China bekend gemaakt. Door de nieuwe methode zou het mogelijk zijn om de reïntroductie van de reuzenpanda in de natuur versneld door te voeren. De wetenschappers zeggen de methodes voor de reproductie van de reuzenpanda geperfectioneerd te hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat men erin geslaagd is om de doelstelling van de kweek van driehonderd exemplaren in gevangenschap te halen. Er wordt aan toegevoegd dat een reïntroductie van de eerste reuzenpanda in de natuur wellicht binnen een periode van vijftien jaar mogelijk zal worden.

Vrouwelijke reuzenpanda's zijn slechts een heel beperkte tijd van het jaar vruchtbaar. In de natuur blijven slechts maximaal enkele duizenden reuzenpanda's over. De dieren staan dan ook op de lijst van de bedreigde soorten. In het begin van de jaren zestig werd voor het eerst een reuzenpanda in gevangenschap geboren. Sindsdien probeert men de populatie van de reuzenpanda in gevangenschap opnieuw op te drijven. Maar daarbij stuitte men op diverse problemen. Er was immers een intensieve opvolging van de vrouwelijke panda's nodig om de vruchtbaarheidsperiode te bepalen, maar bovendien bleek de gevangenschap de paringsdrift van de dieren te onderdrukken.

De onderzoekers probeerden onder meer met opvoedkundige seksvideo's en viagra de paringsdrift op te wekken en grepen ook naar kunstmatige bevruchting, maar in veel gevallen liepen die experimenten op een mislukking uit. Meer dan de helft van de panda's brengen tweelingen ter wereld, maar kunnen slechts de zorg over één nakomeling dragen. De andere helft van de tweeling werd aan de zorg van de oppassers overgedragen. Door de tweelingen beurtelings bij de moeder te plaatsen konden de overlevingskansen tot 98 procent worden opgedreven. In Chengdu konden op die manier de voorbije kwarteeuw 168 dieren worden opgevoed. De wetenschappers menen nu dat het bestand sterk genoeg is geworden om een reïntroductie in de natuur te overwegen.

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, natuur, reuzenpanda |  Facebook |

Engelse steden krijgen meer bomen

De Britse regering wil de volgende vier jaar één miljoen bomen planten. Daarvoor werd een budget van 4,2 miljoen pond vrijgemaakt. Bedoeling is dat er vooral bomen worden gepland in stedelijke gebieden die het minste groen binnen hun muren hebben. Het is de eerste boomplanting van de Britse regering sinds de jaren zeventig. De Britse overheid wil met de actie ingaan tegen het dalende bomenbestand in de steden. Het project zal worden geleid door het Britse ministerie van milieu (Defra), de Forestry Commission en organisaties zoals de Woodland Trust. De Forestry Commission zal daarbij de volgende vier jaar een budget van 1 miljoen pond ter beschikking stellen. Daarnaast komt er ook 200.000 pond uit de London Tree and Woodland Community Grant.

Jim Paice, Brits minister van milieu, merkt op dat men van het enthousiasme van lokale gemeenschappen en de kennis van experts gebruik wil maken om buurten te creëren die een voorbeeld van leefbaarheid zijn. De organisatie NHS Forest heeft al een budget ter beschikking gekregen om tijdens het nieuwe plantseizoen 65.000 bomen te planten in vijfentwintig Engelse steden. De Tree Council zou meer dan duizend bomen planten op vier locaties, terwijl Keep Britain Tidy honderdduizend bomen op 750 sites zal planten. Hilary Allison, beleidsdirecteur van de Woodland Trust, toonde zich tevreden bij de beslissing om de bevolking bij de acties te betrekken.

In juni lanceerde de Woodland Trust een actie om aan te tonen dat Engeland dubbel zoveel inlandse bomen en bossen nodig had om het milieu en het wildbestand te ondersteunen. Allison zegt op die campagne schitterende reacties gekregen te hebben vanuit scholen, communities, bedrijven en grote landeigenaars. Op dit ogenblik worden er in Groot-Brittannië ongeveer zes miljoen bomen per jaar geplant. Dat moet over de volgende halve eeuw volgens haar echter opgedreven worden tot twintig miljoen bomen per jaar. Op die manier zou het Britse bosbestand in omvang moeten kunnen verdubbelen. Maar daarvoor is volgens haar de steun van de bevolking nodig, waardoor het planten van bomen een nationale gewoonte zou kunnen worden.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, engeland, milieu, natuur |  Facebook |

28-10-10

Kost natuurverlies moet in beleid worden verrekend

De Wereldbank heeft een wereldwijd partnership gelanceerd om landen te helpen de kosten van het natuurverlies in hun budgetten op te vangen. Robert Zoellich, voorzitter van de Wereldbank, merkt daarbij op dat natuurverlies gedeeltelijk te wijten is omdat de regeringen de waarde van het leefmilieu niet in rekening brengen. Hij voegt er aan toe dat het menselijk welzijn nochtans afhangt van ecosystemen en biodiversiteit, maar er moet vastgesteld worden dat die in een alarmerend snel tempo degraderen. Armoede kan volgens Zoellich alleen efficiënt worden bestreden wanneer ook de waarde van de ecosystemen in rekening worden gebracht. Het project start met een pilootfase in India en Colombia. In een volgende fase wordt ook Mexico ingeschakeld.

"Eén van de oorzaken van het natuurverlies, is het onvermogen om de waarde van de ecosystemen en hun dienstbaarheid aan de mensheid correct in te schatten," merkt Zoellich op. "Daarom is het absoluut noodzakelijk dat landen in hun beleid de waarde van die ecosystemen volledig in rekening brengen." Erik Solheim, minister van leefmilieu van Noorwegen, voegt er aan toe dat een dergelijke herwaardering van de natuur het bedrijfsleven zou verplichten om zijn praktijken te veranderen. Solheim merkt daarbij op dat er moet afgestapt worden van een systeem waarbij de baten van de natuur naar de privésector gaan, terwijl de kosten gedragen worden door de maatschappij.

"Partijen die voordelen halen uit het vernietigen van de natuur, moeten ook de volledige kosten van de negatieve impact op de ecosystemen dragen," benadrukt Solheim. Het nieuwe project gaat uit van de vaststellingen van het project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb) en moet regeringen helpen om die principes in een beleid om te zetten. Daarbij wordt opgemerkt dat de degradatie van de natuur de wereldwijde economie jaarlijks 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar kost. Er werd echter aan toegevoegd dat het belang van die ecosystemen door de beleidsmakers grotendeels wordt genegeerd omdat de waarde ervan onzichtbaar is.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecosysteem, natuur, teeb, wereldbank |  Facebook |

01-08-10

Westers getint natuurbehoud dreigt mislukking te worden

Ecotoerisme en westers-getinte conservatie-project vormen een bedreiging voor het wildbestand, beschadigen het leefmilieu en leiden tot een migratie en criminalisering van lokale bevolkingsgroepen. Dat schrijf Rosaleen Duffy, expert op het gebied van ethische dimensies van het behoud en management van de natuur, in haar boek 'Nature Crime: How We're Getting Conservation Wrong'. Buitenlandse toeristen vragen volgens haar naar uitgelezen stranden en safari's, maar dat heeft volgens haar geleid tot ontwikkelingen waarvan de natuur geen baten uit haalt, zoals kustbebouwing, het boren van waterbronnen en het saneren van mangroven en bossen.

"Bij het oprichten van natuurreservaten komt de lokale bevolking vaak tot de vaststelling dat hun dagelijkse activiteiten - zoals de jacht en het verzamelen van hout - plots illegaal zijn geworden," merkt Duffy op. "Bovendien hebben goedbedoelde pogingen om de biotoop van bedreigde diersoorten te redden, geleid door de creatie van gebieden waar geen mensen meer toegelaten worden. Dat heeft over de hele wereld geleid tot de gedwongen verhuis van miljoenen mensen." Duffy merkt daarbij op dat de westerse benadering van conservatie er verkeerdelijk vanuit gaat dat de mens de vijand is van het natuurbehoud. Tegelijkertijd gaat men er volgens haar even onterecht vanuit dat conservationisten de redders van de natuur zijn.

Door het onvermogen om die conflicten aan te pakken en een goede samenwerking te ontwikkelen met de lokale bevolking, luidt het natuurbehoud volgens Duffy vaak zijn eigen falen in. "Pogingen om de natuur te redden zorgen er vaak voor dat gemeenschappen zich tegen de conservationisten keren," voert ze aan. "De initiatieven worden immers vaak ervaren als oneerlijk opgelegde maatregelen, ondanks hun goede bedoelingen. Dat is een bijzonder gevaarlijke evolutie, aangezien die percepties dreigen het natuurbehoud op lange termijn te doen mislukken." Duffy merkt op niet te willen aansturen op het stopzetten van het natuurbehoud, maar wel moeten volgens haar de kosten en baten worden afgewogen, zodat de best mogelijke oplossing voor mensen en dieren kan worden gezocht.

Duffy verwerpt ook het idee dat het ecotoerisme een oplossing is en kan leiden tot een economische ontwikkeling op een duurzame manier. "Vakantiegangers hebben er meestal geen idee van hoe hun toeristische paradijzen zijn gebouwd," merkt ze op. "De toerist gaat ervan uit dat de perfecte landschappen die ze te zien krijgen door de natuur werden gecreëerd. Dat is echter helemaal niet het geval. Toeristische sites zijn kunstmatige omgevingen, waarvoor meestal lokale mensen zijn moeten uitwijken. Ook leidt hotelbouw in tropische gebieden vaak tot het vernietigen van ecologisch belangrijke mangroves en koraalriffen.

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme, natuur, natuurbehoud |  Facebook |

11-04-10

Wereld heeft een echte natuurbarometer nodig

De wereld heeft een natuurbarometer nodig om te vermijden dat ecosystemen en soorten voor altijd verloren zouden gaan. Dat zegt Simon Stuart, voorzitter van de Species Survival Commission (SSC) van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), samen met een aantal andere wetenschappers in een rapport. De bestaande systemen omvatten volgens de onderzoekers onvoldoende soorten van een aantal groepen, zoals zwammen en ongewervelden, om een gedetailleerd beeld te kunnen schetsen van de bedreigde natuur. De wetenschappers stellen dat de barometer ongeveer 160.000 soorten zouden moeten omvatten, terwijl nu slechts 48.000 soorten zijn opgenomen. De gegevens van de barometer zouden volgens de wetenschappers kunnen helpen om regio's aan te duiden die dringende ingrepen vereisen.

"De kennis over soorten en over tempo waarop bepaalde categorieën verdwijnen blijft volgens de onderzoekers bijzonder beperkt," merkt BBC News op. "Sommige soorten verdwijnen volgens de onderzoekers vooraleer geweten is dat ze ooit hebben bestaan." Op dit ogenblik zijn ongeveer 1,9 miljoen soorten geïdentificeerd en wetenschappelijk gecatalogeerd, maar wetenschappers vermoeden dat het daadwerkelijk aantal soorten meer dan tien miljoen zou kunnen bedragen. Naarmate de wetenschap meer weet over de conservatie-status van soorten die een ecosysteem vormen, zal de kennis over de gezondheid van dat ecosysteem volgens de onderzoekers alleen maar toenemen. Ze voegen er aan toe dat het hoog tijd is dat er meer aandacht besteed wordt aan taxonomie en de wetenschappelijke natuurgeschiedenis, twee van de meest belangrijk en tegelijkertijd ondergewaardeerde takken van de biologie.

De meest toonaangevende lijst over bedreigde natuursoorten is op dit ogenblik de Red List van de International Union for Conservation of Nature, die de conservatie-status van natuursoorten over de hele wereld gedurende een periode van meer dan veertig jaar heeft opgevolgd en geactualiseerd. Simon Stuart, verantwoordelijk voor de samenstelling van de Red List, stelt dat de opsomming een goed inzicht geeft in de gezondheid van bepaalde ecosystemen. Maar hij voegt er aan toe dat de lijst bijzonder zwak staat op het gebied van natuursoorten in zoetwater, maritieme ecosystemen en dorre gebieden. Er moeten volgens Stuart dan ook vele soorten aan de Red List worden toegevoegd. Stuart geeft daarbij toe dat er op dit ogenblik onevenwicht veel aandacht wordt besteed aan de gewervelde soorten, zoals zoogdieren, vogels en reptielen.

Het uitbreiden en de opvolging van de lijst zou volgens de wetenschappers een investering vormen van ongeveer 60 miljoen dollar. "Maar vanuit een economisch perspectief is deze barometer één van de beste investeringen voor het welzijn van de mensheid," merken ze op.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, species survival commission |  Facebook |

12-02-10

Vervroegde intrede lente kan voedselketen verstoren

Een vervroegde intrede van de lente kan de voedselketen grondig verstoren. Dat is de conclusie van een Britse studie van het Centre for Ecology and Hydrology (CEH). Volgens de onderzoekers reageren predatoren trager op deze kalenderwijzigingen dan organismes die zich verder in de voedingsketen bevinden. Indien de biologische gebeurtenissen op verschillende niveaus in de voedingsketen aan een verschillend ritme veranderen, zou dat volgens onderzoeksleider Stephen Thackeray tot een desynchronisatie kunnen leiden. In Groot-Brittannië gaat de lente nu gemiddeld elf dagen vroeger in dan dertig jaar geleden. Volgens Thackeray waren de veranderingen het grootste onder organismen aan de bodem van de voedingsketen. Dat zou volgens Thackeray een impact kunnen hebben op de overlevingskansen van predatoren en hun populaties.

"Eerdere onderzoeken hadden al aangegeven dat de lente vroeger intreedt, maar die resultaten richten zich op individuele soorten of kleine groepen populaties," aldus BBC News. "In de meeste gevallen richtte dat onderzoek zich op planten. Thackeray stelt dat het Centre for Ecology and Hydrology heeft aangetoond dat deze trend een gemiddeld patroon is dat in vele biotopen kan worden vastgesteld, zowel op het land als in het water." Thackeray voegt er aan toe dat vele predatoren, die aan de top van de voedingsketen staan, hun reproductie in veel gevallen afstemmen op de beschikbaarheid van voeding tegen het ogenblik dat de nakomelingen worden geboren. Indien de huidige vaststellingen indicatief zijn voor toekomstige trends, zou de breuk in die synchronisatie volgens Thackeray bijzonder abrupt kunnen zijn.

De onderzoekers werken aan meer gedetailleerde onderzoeken die een verder licht zouden moeten kunnen werpen op het fenomeen. De resultaten zouden de mogelijkheid moeten bieden om projecties te maken over de toekomstige veranderingen. Uit het onderzoek blijkt dat de lente elk decennium met gemiddeld 3,9 dagen vroeger wordt ingezet. Die verschuiving gaat volgens de onderzoekers echter steeds sneller. In 80 procent van de onderzochte populaties werden tijdens het onderzoek verschuivingen in gebeurtenissen, zoals reproductie en groei van de populatie, vastgesteld. Stephen Thackeray voegde er nog aan toe te hopen dat deze resultaten een aanleiding zouden kunnen zijn om ook elders in de wereld een gelijkaardig onderzoek op te starten.

19:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, lente, voeding |  Facebook |

29-01-10

Chinese tijgerboerderijen moeten worden gesloten

Aziatische landen moeten private tijgerboerderijen sluiten. Dat heeft de World Bank gezegd tijdens de Ministerial Conference on Tiger Conservation in Thailand. Volgens de Wereldbank zijn deze tijgerboerderijen onmenselijk en zorgen ze ervoor dat de vraag naar tijgerproducten, zoals beenderen en huiden, in stand gehouden blijven. Tijgerboerderijen worden vooral teruggevonden in China, maar ook in Laos, Vietnam en Thailand. De eigenaars zeggen dat hun boerderijen helpen om de illegale handel in tijgerproducten te bestrijden. Tijgerproducten zijn vooral populair in de traditionele Chinese geneeskunde. Milieuverenigingen stellen echter dat de boerderijen de smokkel in wilde dieren alleen maar stimuleren. Op dit ogenblik zouden er nog minder dan 3.600 wilde tijgers overblijven. In het begin van de twintigste eeuw zou de tijgerpopulatie nog 100.000 dieren hebben geteld.

"Tijgerboerderijen zijn een vorm van dierenmishandeling," merkte Keshav Varma, programmadirecteur voor het Global Tiger Initiative van de World Bank. "Deze boerderijen ondersteunen het gebruik van tijgerproducten voor allerlei doelstellingen. Dat is bijzonder riskant, want dat kan ervoor zorgen dat er een vraag blijft naar dergelijke producten. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om deze tijgerboerderijen te sluiten. " Het Global Tiger Initiative werd twee jaar opgericht in samenwerking met het Amerikaanse Smithsonian Institute en bijna veertig milieugroeperingen. Bedoeling is om de tijgerpopulatie de volgende twaalf jaar te verdubbelen. De tijgerpopulatie is zwaar aangetast door uitroeiing, stroperijen en het verlies van 90 procent van zijn biotoop.

Vermoed wordt dat er in China ongeveer 5.000 tijgers in gevangenschap leven. De boerderijen kennen er bijzonder veel succes, hoewel de Chinese regering al zeventien jaar geleden de handel in tijgerproducten heeft verboden. Daarbij werden strenge straffen in het vooruitzicht gesteld, terwijl apothekers werden verplicht om hun voorraden te vernietigen. Tijgerproducten worden in de Chinese traditionele geneeskunde onder meer gebruikt om huidziektes te bestrijden en de seksuele potentie te verhogen. De Chinese overheid zegt dat de tijgerboerderijen werden opgezet om toeristen aan te trekken, maar volgens critici is dat slechts een dekmantel om de handel in tijgerproducten verder te kunnen zetten. De Chinese regering heeft nu echter wel beloofd om strenger te zullen optreden, ondanks het lobbywerk van invloedrijke zakenlui die het verbod zouden willen afschaffen.

13:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, natuur, tijger, handel |  Facebook |

24-11-09

Opslagcapaciteit koolstofdioxide Europese natuur volledig teniet gedaan

De natuurlijke opname van koolstofdioxide in Europa door bossen en graslanden wordt volledig tenietgedaan door de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan door de landbouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. De onderzoekers stellen daardoor dat de broeikasgas-balans daarmee op nul staat. De onderzoekers waarschuwen dat toenemende intensivering van de landbouw in met name Oost-Europa de balans nog verder kan verstoren. Broeikasgassen komen in de landbouw onder meer vrij bij bemesting en ze worden mede verantwoordelijk gehouden voor de klimaatverandering op aarde. De onderzoekers stellen dat de uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar opnieuw is gestegen. Door de financiële crisis ging die stijging echter trager dan de jaren voordien. Er wordt rekening mee gehouden dat er zelfs een kortstondige afname zou kunnen optreden.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, landbouw, koolstofdioxide, broeikasgas |  Facebook |

29-07-09

Eenvormige DNA-barcode voor wereldwijde flora

Een internationaal team van wetenschappers heeft een akkoord bereikt over een eenvormige DNA-barcode voor planten, wat botanisten zou moeten toelaten om soorten snel en gemakkelijk te identificeren. De wetenschappers hopen dat deze overeenkomst uiteindelijk zal leiden tot een wereldwijde DNA-bibliotheek voor planten, die door de hele wetenschappelijke gemeenschap zou kunnen geraadpleegd worden. Een gelijkaardige DNA-code bestaat al verscheidene jaar voor de fauna, maar volgens de wetenschappers is het DNA-gedrag in planten heel anders dan bij dieren, zodat een totaal ander identificatiesysteem moest ontwikkeld worden.

Volgens Robyn Cowen, genetica aan de Britse Royal Kew Botanic Gardens, moest de barcode aan specifieke vereisten voldoen. "De code moet technologisch gemakkelijk hanteerbaar zijn," verduidelijkt ze tegenover BBC News. "Bovendien moeten de gegevens ook verzameld kunnen worden uit gedegradeerd materiaal, zoals heel oude stalen of fragmenten. Ook moet de barcode variabel genoeg zijn om de verschillende soorten te kunnen onderscheiden, maar niet overdreven variabel, zodat er binnen soorten geen onduidelijkheid zou kunnen ontstaan." Aan de ontwikkeling van barcode werd vier jaar lang gewerkt door het Consortium for the Barcode of Life (CBOL), waarbij 52 wetenschappers uit tien landen waren betrokken.

"De identificatie van planten is bijzonder belangrijk," aldus Peter Hollingsworth, hoofd genetica en conservatie van de Royal Botanic Garden in de Schotse stad Edinburgh. "Identificatie is de link tussen een bepaalde plant en de verzamelde informatie die over die soort beschikbaar is. Het is het niet mogelijk om te weten of een plan al dan niet zeldzaam, al dan niet giftig of al dan niet legaal verhandelbaar is zonder dat er een identificatie is gebeurd." De nieuwe ontwikkeling zal volgens de wetenschappers het onderzoek sneller laten vorderen. Robyn Cowen wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan botanici. Dankzij de DNA-code zullen volgens haar onder meer stalen naar laboratoria kunnen worden gezonden, zodat gespecialiseerde botanici niet altijd ter plaatse hoeven te zijn. De nieuwe methode zal volgens haar ook toelaten om sneller beschermingsmaatregelen door te voeren, zodat er meer kans is om bedreigde soorten te redden.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, flora, dna |  Facebook |

01-05-09

Kunstmeststoffen grootste bedreiging voor biodiversiteit

Het intens gebruik van kunstmeststoffen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Zürich. Daarbij wordt gesteld dat kunstmeststoffen snelgroeiende planten de kans bieden om een biotoop te domineren, waarbij ze beletten dat het levensnoodzakelijk zonnelicht kleinere soorten bereikt. Daardoor verdwijnen vele soorten uit gebieden die zwaar met kunstmeststoffen zijn bewerkt. De onderzoekers stellen dan ook dat er een striktere controle moet komen op het gebruik van kunstmeststoffen indien men de biodiversiteit van de plantenwereld op langere termijn wil behouden. Eerder al was gesteld dat kunstmeststoffen een bedreiging konden vormen voor de biodiversiteit, maar een exacte oorzaak had men tot nu toe niet kunnen achterhalen.

De onderzoekers ramen dat het globaal niveau aan stikstof en fosfor dat planten ter beschikking hebben de voorbije vijftig jaar is verdubbeld. "Er was in het verleden al aangetoond dat het gebruik van kunstmeststoffen in grasgebieden tot een daling van de biodiversiteit leidde, maar tot nu toe kon daar geen sluitende oorzaak worden voor aangewezen," aldus onderzoeker Andrew Hector van het Institute of Environmental Sciences van de Universiteit van Zürich. "Men zou kunnen veronderstellen dat de toename van chemische voedingsstoffen in een ecosysteem zou leiden tot een grotere biodiversiteit. Maar nu blijkt dat dit integendeel één van de grootste bedreigingen is voor die biodiversiteit."

"Door het toevoegen van kunstmeststoffen worden de planten productiever en kweken ze meer biomassa en dus meer schaduw," benadrukt professor Hector. "Daardoor krijgen kleinere soorten geen toegang tot het zonnelicht, wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit." Dat konden de onderzoekers aantonen door aan de grond extra te belichten. Daardoor bleken ook de kleinere plantensoorten te kunnen groeien en bleef de biodiversiteit bewaard. Daardoor werd bewezen dat niet een verhoogde concurrentie tussen planten, wat als een mogelijk alternatief gevolg van het gebruik van kunstmeststoffen werd bestempeld, tot het verdwijnen van de biodiversiteit leidde, maar wel het gebrek aan licht.

19:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, biodiversiteit, kunstmeststof |  Facebook |

23-04-09

Verenigde Staten onderzoeken geboortebeperking wilde paarden

Een geboortebeperking is de oplossing voor de groeiende populatie van wilde paarden in de Verenigde Staten. Dat zegt Jay F. Kirkpatrick, directeur van het wetenschappelijk centrum van de Zoo Montana in Billings. Op die manier kan het doden van de dieren volgens hem vermeden worden. Volgens het Amerikaanse Bureau of Land Management leven er in de Verenigde Staten op dit ogenblik 34.000 wilde paarden in gevangenschap. Hun aantal blijft bovendien snel aangroeien. Daarom werd al voorgesteld om de toelating te krijgen om euthanasie toe te passen en sommige Amerikaanse staten willen het slachten van wilde paarden legaliseren. Maar in februari van dit jaar het de democratische afgevaardigden Nick J. Rahall en Raul M. Grijalva een federaal wetsvoorstel ingediend om het slachten van wilde paarden te verbieden.

"Volgens het Amerikaanse Bureau of Land Management kost het jaarlijks 27 miljoen dollar om de meer dan 30.000 wilde paarden te verzorgen," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Volgens Jay Kirkpatrick is echter niet het overtal aan dieren het probleem, maar wel de reproductie. Een overpopulatie aan honden en katten wordt volgens hem ook aangepakt door geboortebeperking. Kirkpatrick wil dat ook doorvoeren bij de wilde paarden. Het middel porcine zona pellucida, dat al twintig jaar gebruikt worden om de populaties herten en paarden te controleren, zou volgens hem daarvoor bijzonder geschikt zijn. Tot nu toe heeft hij echter weinig gehoor gekregen bij de overheid."

De geboortebeperking bij paarden is volgens Kirkpatrick niet wetenschappelijk, maar wel politiek en cultureel. Dat heeft volgens hem te maken met de cowboy-cultuur van de Verenigde Staten. Het Bureau of Land Management stelt echter dat de inzet van contraciva slechts een beperkt resultaat oplevert. Daarbij wordt opgemerkt dat het opzoeken van de paarden voor een jaarlijkse behandeling onbegonnen werk is. Kirkpatrick zegt nochtans dat experimenten op Assateague Island gunstige resultaten lieten zien en 95 procent van de behandelde merries de volgende jaren geen nakomelingen meer kreeg. Documentairemaker Ginger Kathrens, enthousiast van de Amerikaanse wilde paarden, zegt dat het gebruik van het middel vaak alleen maar een geboorte uitstelt en dus tot baringen buiten het seizoen zou leiden, wat door het harde klimaat levensbedreigend zou kunnen zijn voor de dieren. Bovendien wordt er opgemerkt dat één behandeling 23 dollar kost.

21:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, verenigde staten, wild paard |  Facebook |

09-04-09

Verlies aan contact met natuur psychologisch gevaarlijk

Naarmate het leven van de mens steeds meer bepaald wordt door technologie, verliest hij zijn band met de natuur. De technologie sluipt steeds verder binnen in de contacten van de mens met de natuurlijke wereld. Die verstoring kan echter één van de grote psychologische problemen worden voor de hedendaagse tijd. Dat zegt Peter Kahn, psycholoog aan de University of Washington. Kahn geeft toe dat de mens een technologisch wezen is geworden, maar tegelijkertijd in zijn leven ook een hecht contact nodig heeft met de natuur. Kahn vreest dat de opeenvolgende generaties door een steeds verarmerend beeld van de natuur uiteindelijk tot een verarmde mens zullen leiden.

"Uit het onderzoek van Peter Kahn is gebleken dat mensen sneller van een matige stress-situatie herstelden door naar de natuur te kijken dan bij het zien van een televisiebeeld in hoge definitieve van hetzelfde beeld," aldus het magazine Science Daily. "De technologische natuur biedt volgens Kahn dan ook niet dezelfde psychologische voordelen als de echte natuur. Hij verwijst daarbij ook naar studies over de relaties van kinderen met mensrobotten. Op het eerste gezicht leken die kinderen de robotten als een ander menselijk wezen te behandelen, maar wanneer ze met een echte hond in contact gebracht werden, bleken de sociale interacties veel dieper te zijn.

Robots en virtuele huisdieren beginnen volgens de onderzoekers interactie van kinderen met echte dieren te vervangen. "Maar we moeten ons bezorgd maken dat de technologische natuur de fundamentele basis zal veranderen van wat beschouwd wordt als een echte menselijke beleving van de natuur en dat zou kunnen leiden tot een steeds verder afnemende kennis en besef van de natuur (environmental generational amnesia). Mensen gaan er immers vanuit dat de natuurlijke omgeving die ze in hun jeugd ontdekken, de norm is waartegen ze de latere natuurverloedering afwegen. Het erge is dat elke nieuwe generatie vertrekt met een steeds verder gedegradeerde situatie van de natuur."

"De slechte luchtkwaliteit is daarvan een goed voorbeeld," aldus Kahn. "Er zijn steeds meer mensen met astma, maar we zijn geneigd om dat te beschouwen als een relatief normaal aspect van de menselijke gezondheidstoestand. "Dat gaat ook op van mensen die zichzelf milieubewust noemen. Ze beseffen niet dat hun eigen ervaring al werd beïnvloed. Op die manier dreigt over enkele opeenvolgende generaties een bijzonder zwak natuurbeeld te groeien en dreigen we als mens te verarmen."

18:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, psychologie |  Facebook |

21-03-09

Natuur blijft gevolgen kernramp Chernobyl dragen

Twee decennia na de ontploffing in de kerncentrale van Chernobyl blijven de populaties insecten en spinnen in het gecontamineerde gebied nog altijd onder hun normale niveau. Dat blijkt uit onderzoek van Thimothy Mousseau van de Universiteit van South Carolina en Anders Moller van de Universiteit van Parijs. Uit een eerder onderzoek van Mousseau en Moller bleek eerder al dat een laag stralingsniveau een negatieve impact heeft op de vogelpopulaties. De onderzoekers stellen dat de populaties afnemen naarmate het stralingsniveau toeneemt. De resultaten van Mousseau en Moller worden echter door andere studies tegengesproken. Daarin wordt gesteld dat de natuur in de verboden zone van Chernobyl volop bloeit, vooral dankzij de afwezigheid van menselijke activiteit.

"Chernobyl biedt een unieke mogelijkheid om de potentiële risico's van nucleaire contaminatie te bestuderen," aldus Mousseau en Moller. "In de verboden zone kan men de echte ecologische draagwijdte van stralingsbesmetting ontdekken. Een definitief verdict over de gevolgen op lange termijn is er nog niet. Een onderzoek van het ecosysteem rond Chernobyl vormt unieke kansen die niet zouden mogen worden gemist. Alles wijst er echter op dat een voortdurende blootstelling aan lage stralingsdosissen tot een afname van dierenpopulaties leidt." Door de ontploffing in een kernreactor van Chernobyl op 26 april 1986 ontsnapte een grote nucleaire wolk, die voor een grote reactieve neerslag zorgde.

Mousseau en Moller onderzoeken op dit ogenblik ook de populaties van zoogdieren, zoals wolven, vossen, eekhoorns en konijnen, maar vermoeden dat ze op dezelfde resultaten zullen stuiten. De beperkte dierenpopulaties in de verboden zone van Chernobyl zouden twee oorzaken hebben. De eerste is dat de straling zich in bepaalde diersoorten over verschillende generaties zouden accumuleren door de opname van gecontamineerd stof, water en voedsel. Daarnaast zou het verdwijnen van bepaalde diersoorten plaats gemaakt hebben voor nieuwe soorten die daarop ook gecontamineerd zouden raken en hun latere overlevingskansen verminderen. Daardoor zou het ecosysteem van Chernobyl zich nooit volledig hebben hersteld.

Volgens Mousseau en Moller wijzen er op dat ook de omwonenden de gevolgen van de kernramp blijven dragen. In de jaren na de ramp werd bij vele kinderen uit de regio schildklierkanker vastgesteld. Ook nu nog wordt bij vele kinderen een tekort aan bloedcellen opgemerkt. De conclusies van Mousseau en Muller worden echter door andere wetenschappers toegesproken. Sergii Gashchak, onderzoeker aan het Chernobyl Center in Oekraïne, voert daarbij aan dat de natuur rond de kerncentrale volop bloeit, vooral dankzij de afwezigheid van menselijke activiteit. Volgens Gashchak hebben de dieren onder invloed van de straling specifieke mechanismen van weerstand en herstel ontwikkeld.

12:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: natuur, milieu, kernenergie, chernobyl |  Facebook |

10-03-09

Ook apen kunnen een planning maken

Ook apen kunnen, net zoals mensen, dingen vooraf plannen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse Lund University over een chimpansee die bezoekers van een dierentuin op een goed voorbereide manier met stenen bekogelde. De onderzoekers stellen dat de resultaten de stelling bevestigen van collega's van het Max Planck Institute for Evalutionary Anthropology in het Duitse Leipzig. Die hadden eerder gesteld dat orang oetans en bonobo's erin slaagden om uit te zoeken welke instrumenten gebruikt konden worden om later een druif te bemachtigen. Joseph Call, onderzoeksleider van het Max Planck Institute, benadrukte dat de bevestiging van de Zweedse onderzoekers van groot belang is, omdat daardoor experimentele gegevens bevestigd worden door observaties.

"Centraal in het Zweedse onderzoek stond de chimpansee Santina van de Furuvik Zoo in Zweden," aldus het persbureau Associated Press. "Het gefrustreerde dier verzamelde stenen en begon daarmee nadien bezoekers te bekogelen," aldus het persbureau Associated Press. "Volgens de onderzoekers begon de chimpansee zijn stenen te verzamelen in de ochtenduren, voor de dierentuin zijn deuren opende. Hij wrikte zelfs stenen los uit de betonnen aankleding van zijn verblijf. Hij wachtte tot de middag voor hij met zijn fusillade begon." Volgens onderzoeker Mathias Osvath bewijst dit dat ook apen in een complexe manier over de toekomst denken en zich mogelijke gebeurtenissen mentaal kunnen voorstellen.

Santino was de leider van een groep en voelde zich volgens Osvath bijzonder comfortabel in zijn situatie. Hij viel ook geen andere chimpansees aan, maar richtte zijn frustratie uitsluitend op bezoekers. Joseph Call stelt wel dat er grote individuele verschillen zijn bij chimpansees en dat wellicht niet alle soortgenoten van Santino even bekwaam zijn in het plannen van een aantal dingen. Volgens Osvath onderzocht Santino ook zijn verblijf om de zwakke plekken te zoeken en brak hij te grote stukken in kleinere exemplaren voor ze aan zijn arsenaal toe te voegen. Aangezien de chimpansee bijzonder rustig bleef bij het verzamelen van de stenen, maar ze gebruikte wanneer hij opgewonden was, bewijst volgens Osvath dat het hier niet om een onmiddellijke emotionele drijfveer ging.

14:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, onderzoek, chimpansee |  Facebook |

23-10-08

Wegennet grootste milieuprobleem van de wereld

bear_pg7Het wegennet vormt het grootste milieuprobleem van de wereld. Dat zegt Michael Soulé, een gepensioneerd bioloog en oprichter van de Amerikaanse Society for Conservation Biology. Volgens Soulé is de wegeninfrastructuur een groter bedreiging dan de klimaatverandering. Soulé wijst erop dat de grootste effecten van de klimaatverandering pas over dertig jaar zullen doorbreken, maar indien er niets aan de fragmentatie van het landschap wordt gedaan, zal er volgens hem niet veel van de natuur meer overblijven om nog te redden.

"In het Glacier National Park in de Amerikaanse staat Montana wemelt het van grizzlyberen," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Daar telt men nu 765 grizzly's, maar dan drie keer meer dan in 1975, toen de beren als een bedreigde soort werden erkend. Even naar het zuiden ligt een natuurgebied dat veel groter is dan het Yellowstone Park en met een schitterende habitat, maar daar vindt men geen enkel exemplaar. De grizzly werd er vijftig jaar geleden uitgeroeid om de schapen te beschermen. Het dier is nooit teruggekeerd. De autosnelweg Interstate 90 is daarvoor wellicht de grote verantwoordelijke."

Het drukke verkeer zorgt er volgens Chris Servheen, grizzly-coördinator bij de Amerikaanse Fish & Wildlife Service, dat de dieren de autostrade niet kunnen oversteken. "Wanneer de verkeersdrukte stijgt tot meer dan drieduizend auto's per dag, wordt het bijzonder moeilijk om over te steken," benadrukte hij. "Op Interstate wordt een verkeersdrukte tot tienduizend voertuigen per dag gehaald. Dat maakt het de beer onmogelijk om over te steken, maar dat geldt ook voor wolven en andere diersoorten die het Glacier National Park bewonen."

Michael Soulé stelt dat de fragmentatie van het landschap een bijzonder grote bedreiging is voor de toekomst van de fauna. "Door het gebrek aan ruimte ontstaat er een tekort aan voedsel, soortgenoten voor de voortplanting en genetische diversiteit," benadrukt hij. "Uiteindelijk zullen die diersoorten uitsterven. Woningen en andere menselijke activiteiten beperken de ruimte die dieren ter beschikking hebben, maar de wegeninfrastructuur is veruit de grootste oorzaak van de fragmentatie van het landschap."

De wetenschappers stellen dat speciale corridors voor dieren dan ook van levensbelang zullen worden om de biodiversiteit te bewaren. Eén van de eerste realisaties op dat vlak van de Alligator Alley onder Interstate 75 in Florida. "Daardoor is de mortaliteit onder de panters van Florida, waarvan er nog slechts een vijftigtal overblijven, van vier tot anderhalf per jaar gedaald," stipt The New York Times aan. "Op dit ogenblik worden in de Verenigde Staten honderden corridors aangelegd om dieren in staat te stellen het wegverkeer te vermijden."

Er wordt op gewezen dat deze corridors van cruciaal belang zijn voor eenentwintig beschermde diersoorten waarbij verkeersongevallen cruciaal zijn in de overlevingskansen van de soort, zoals lynxen en woestijnschildpadden. Er wordt daarbij op gewezen dat ook de veiligheid van de mens hierbij betrokken is. "In de Verenigde Staten gebeuren elk jaar één miljoen tot twee miljoen verkeersongevallen met dieren," aldus nog de krant. "Dat kost verzekeringsbedrijven meer dan één miljard dollar per jaar. Bovendien verliezen tweehonderd mensen daarbij het leven."

22:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, verkeer, verenigde staten, grizzly |  Facebook |

02-08-08

Europese bossen ideaal voor biobrandstoffen

De Europese bossen lenen zich uitstekend voor het winnen van energie voor tweede generatie biobrandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit. De hoeveelheid biomassa in de bossen is de afgelopen decennia verdubbeld. Van de jaarlijkse bijgroei wordt maar de helft geoogst. Hierdoor heeft zich volgens Alterra veel biomassa opgebouwd. Vooral in de bossen in centraal Europa valt nog zat hout te halen.

"Volgens Alterra worden tweede generatie biobrandstoffen een steeds aantrekkelijker alternatief voor fossiele brandstoffen en eerste generatie biobrandstoffen," aldus het persbureau ANP. "Want de fossiele brandstoffen worden steeds duurder en de eerste generatie biobrandstoffen zijn veelbesproken omdat de voedselprijzen daardoor zouden stijgen." De Europese papierindustrie zou volgens Alterra een goede rol kunnen spelen in het beter benutten van de bossen, omdat zij een netwerk hebben binnen de miljoenen private boseigenaren in Europa.

De huidige Europese bossen zouden in zo’n 4 procent van de totale energiebehoefte van Europa kunnen voorzien. Bij dat percentage is al rekening gehouden met de bestaande vraag naar hout en papier en met het in stand houden van de natuurwaarden van het bos. De tweede generatie biobrandstof kan worden gewonnen uit takafval dat nu nog veel blijft liggen en uit extra oogst. Optimaal zou zijn om dat hout eerst een doel te geven als product, bijvoorbeeld een tafel. Wanneer die wordt afgedankt, kan die alsnog dienen voor het winnen van energie.

09:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, energie, europa, biobrandstof |  Facebook |

21-04-08

Vrouwen denken milieubewuster dan mannen

3_vrouw_in_de_natuurVrouwen denken milieubewuster dan mannen. Ze zijn ook vaker bereid zelf in actie te komen voor een duurzamer wereld. Slechts 8,8 procent is niet bewust bezig met een beter milieu. Bij mannen is dat 15,4 procent. Dat blijkt uit een Nederlandse enquête van Newcom Research & Consultancy (NRC). Vrouwen maken zich volgens de onderzoekers trouwens op alle vlakken meer zorgen dan mannen. Van de Nederlanders maakt zich 45 procent over het milieu, maar 52 procent ligt er niet wakker van. Gezondheid scoort met ongeveer 53 procent hoger als bezorgdheid.

Uit het onderzoek blijkt dat 44,5 procent van de Nederlandse vrouwen van zichzelf vindt goed op de hoogte te zijn van het milieubeleid van de Nederlandse overheid. Bij de mannen is dat 56,6 procent. Maar 58,7 procent van de ondervraagde vrouwen zegt dat de Nederlandse overheid te weinig doet op het vlak van natuur en milieu. Bij mannen is dat 45,2 procent. Vrouwen stellen verder dat 20,1 procent van de overheidsbudgetten naar milieu-projecten zou moeten gaan. Onderwijs zou 28 procent moeten krijgen, gezondheidszorg 32,2 procent en veiligheid 19,7 procent. Daarmee zitten ze ongeveer op dezelfde hoogte als de Nederlandse man.

Uit het onderzoek blijkt dat 55,6 procent van de Nederlandse vrouwen zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en haar familie. Op het vlak van veiligheid voor haarzelf en haar familie maakt 33,6 procent van de Nederlandse vrouwen zich zorgen. Op het vlak van geldzaken maakt 37,9 procent zich zorgen. Bij de Nederlandse mannen maakt 49,9 procent zich zorgen om de gezondheid, tegenover 28,8 procent over veiligheid, 44 procent over het milieu en 30 procent over geldzaken.

Meer over milieu en natuur

14:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu |  Facebook |

08-02-08

Videogames vreten aan populariteit natuur

Natuurparken verliezen aan populariteit, voornamelijk door de steeds groeiende populariteit van videogames. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse natuurorganisatie The Nature Conservancy. Volgens de onderzoekers is er tussen de twee trends een duidelijke relatie merkbaar. Het fenomeen zou zich niet beperken tot de Verenigde Staten, maar ondertussen ook in Japan zijn geconstateerd.

“Vooral de bezoekersaantallen van nationale parken als Yellowstone en Yosemite zijn sinds de jaren tachtig sterk gedaald,” aldus The Nature Conservancy. “Juist in die periode werden videogames steeds populairder.” Vooral kinderen zouden volgens de onderzoekers steeds minder tijd doorbrengen in de natuur en die tijd vooral invullen door het spelen van computergames.

De onderzoekers stellen dat zowel het kamperen, vissen en bezoek aan natuurparken is afgenomen. Daarbij wordt opgemerkt dat deze trend kan leiden tot een lagere interesse in de natuur en het milieubehoud. “Het is niet ondenkbeeldig dat de bevolking zich daardoor minder betrokken zal voelen bij projecten om de natuur te beschermen,” aldus de natuurorganisatie. Opvallend is dat jagen in de Verenigde Staten niet aan populariteit heeft ingeboet.

Meer over milieu en natuur

12:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, videogames, natuur |  Facebook |

09-01-08

Prairiegebieden worden brandstofbron

Prairiegebieden kunnen immense bronnen van ethanol worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Nebraska en de Agricultural Research Service van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Zelfs met een matig gebruik van meststoffen kunnen de arme prairiegronden in Nebraska, South Dakota en North Dakota volgens de onderzoekers grote hoeveelheden ethanol opleveren.

Volgens de onderzoekers zou één hectare prairieland gemiddeld ruim 2.700 liter ethanol kunnen opleveren. Een korenoogst op eenzelfde oppervlakte zou ongeveer 3.200 liter ethanol opleveren. “Maar daar tegenover staat dat de teelt van prairiegras veel goedkoper is,’ voert Steve Sorum, projectmanager van Nebraska Ethanol Board, aan tegenover het persbureau Associated Press. “Bovendien levert de verbranding van een aantal bijproducten elektriciteit op.”

De Verenigde Staten willen tegen 2022 ongeveer 900 miljard liter ethanol produceren. Vanaf 2015 zou daarvan ongeveer twee derden afkomstig moeten zijn van andere bronnen dan graansoorten. Op dit ogenblik zou in de Verenigde Staten ongeveer 37,5 miljard liter ethanol kunnen geproduceerd worden op basis van graansoorten, zonder de voedingsproductie te belemmeren.

Meer over natuur en milieu

13:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ehtanol, prairie, natuur |  Facebook |