05-03-13

Mens beseft een gevaar te zijn voor andere soorten

De mens beseft dat de bevolkingsaangroei een bedreiging vormt voor andere soorten op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Biological Diversity. De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de aangroei van de wereldwijde bevolking de oorzaak kan zijn voor het uitsterven van andere soorten en de maatschappij de verplichting heeft om in te grijpen indien de situatie nog verergert. Daarnaast geeft 59 procent van de ondervraagden toe dat de bevolkingsaangroei een belangrijk probleem vormt voor het leefmilieu. Volgens 54 procent zou een stabilisering van de bevolking het leefmilieu helpen beschermen.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, mens, leefmilieu |  Facebook |

Vrouwelijke dier in onderzoek vaak afgeschilderd als femme fatale

Vrouwelijke dieren worden door onderzoekers systematisch met onterechte seksuele stereotypes omschreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews. De onderzoekers stellen dat culturele stereotypes blijkbaar een invloed kunnen hebben op de percepties over het seksuele gedrag in de dierenwereld. Opgemerkt wordt dat onderzoekers daarbij vrouwelijke dieren vaak omschreven worden als agressieve, vraatzuchtige en hebzuchtige wezens. Daarbij dreigen de wetenschappers volgens het rapport een negatief stereotype van seksueel agressief gedrag op te bouwen, vergelijkbaar met de femme fatale uit de cinema noir.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, femme fatale |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

27-10-12

Behoud natuursoorten kost 80 miljard dollar per jaar

Wereldwijd moet ongeveer 80 miljard dollar per jaar geïnvesteerd worden om het risico op het uitsterven van alle bedreigde soorten te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Sussex. Die kost, die bovendien amper 20 procent bedraagt van de wereldwijde consumptie aan softdrinks, zou volgens de onderzoekers bovendien meer dan worden terugbetaald door de economische, wetenschappelijke en maatschappelijke baten van het behoud van het natuurlijke erfgoed.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, biodiversiteit |  Facebook |

27-09-12

Tijger past zich aan voor coëxistentie met de mens

Tijgers proberen zich aan te passen om met de mensheid te kunnen samenleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen in Chitwan National Park in Nepal, waar ongeveer honderdtwintig tijgers leven. Langs de rand van het natuurreservaat zijn verscheidene dorpen gevestigd, maar de bevolking trekt geregeld het gebied binnen om onder meer hout te verzamelen. Uit beeldopnames blijkt dat de tijgers en de dorpelingen exact dezelfde paden volgen, maar die trajecten wel op andere tijdstippen van de dag neemt. Normaal zijn tijgers constant actief, maar in Nepal hebben de dieren zich tot een nachtsoort ontwikkeld. De bevolking heeft immers de gewoonte om tijdens de nacht de bossen te mijden.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijger, natuur, nepal |  Facebook |

30-08-12

Invasieve soorten hebben grote impact op bruto binnenlands product

Invasieve soorten veroorzaken jaarlijks wereldwijd voor een gigantische schade. Dat zeggen wetenschappers van het Centre of Excellence for Invasion Biology aan de University of Stellenbosch in Zuid-Afrika. Bovendien blijken die kosten ook steeds verder oplopen, aangezien steeds meer soorten uiteindelijk terecht komen waar ze van nature niet thuishoren. Waarnemers hebben het daarbij over een globalisering van de natuur en waarschuwen dat deze trend moeilijk te stoppen zal zijn. Ruim een decennium geleden werd de wereldwijde schade van invasieve soorten geraamd op meer dan 1,4 triljoen dollar. Dat kwam overeen met 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) betekenen invasieve soorten inmiddels de derde grootste bedreiging voor het voortbestaan van populaties. Er wordt echter aan toegevoegd dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen schadelijke import en invasieve soorten die nuttig zijn voor de natuur.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, invasieve soorten |  Facebook |

08-07-12

Baltische Zee even kwetsbaar als het noordpoolgebied

De Baltische Zee is even bedreigd en kwetsbaar dan het noordpoolgebied. Dat zeggen Russische wetenschappers. Het gebied heeft volgens hen immers een bijzondere maritiem ecosysteem dat door incidenten snel uit zijn evenwicht kan worden gebracht. Bovendien vormt de Baltische Zee een uitzonderlijk drukke vaarroute die meer dan de helft van het Russische containervervoer en één derde van alle Russische olie-export moet verwerken. Opgemerkt wordt dat de Baltische Zee een ramp zoals het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico niet zou overleven.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baltische zee, natuur, scheepvaart |  Facebook |