01-05-13

Natuur noodzakelijk voor een gezonde en veilige stad

Natuur in de stad zorgt voor een gelukkiger, veiliger en gezonder bevolking. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië op basis van een reeks onderzoeksprojecten in verscheidene landen. De onderzoekers merken op dat het onderhoud van natuur in een stadsomgeving vaak meer inspanningen vergt dan milieuprojecten in landelijke gebieden, maar die extra kost wordt volgens hen ruimschoots gecompenseerd door de grote voordelen die natuurprojecten binnen dichtbevolkte agglomeraties bieden.

"De nabijheid van natuur heeft een positieve impact op de gezondheid en het denkvermogen van de bewoners en helpt geweld en agressie in de gemeenschap te beperken," merkt onderzoeksleider Richard Fuller, bioloog aan de University of Queensland, op. "De aanwezigheid van natuur creëert belangrijke voordelen voor vele aspecten van het leven, met inbegrip van de mentale en fysieke gezondheid, sociale relaties en zelfs het spirituele welzijn."

Richard Fuller merkt op dat diverse studies hebben uitgewezen dat het onderhoud van de conditie in parken of bossen helpt om stress te verdrijven, terwijl diezelfde activiteit in een bewoond gebied geen enkel resultaat opleveren. Ook blijkt dat kinderen die in de natuur verblijven een betere mentale gezondheid en een verbeterd zelfbeeld vertonen. Bovendien heeft het uitzicht vanuit een ziekenhuiskamer op bomen of andere natuurelementen volgens de onderzoeker een positieve impact op het genezingsproces van de patiënt.

"Natuur biedt een win-win situatie aan het leefmilieu en de maatschappij," voert Richard Fuller aan. "Daarom moet gestreefd worden naar het behoud van groene ruimtes in de stedelijke omgeving en mag deze natuur niet worden opgeofferd aan projectontwikkeling."

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, natuur |  Facebook |

05-03-13

Mens beseft een gevaar te zijn voor andere soorten

De mens beseft dat de bevolkingsaangroei een bedreiging vormt voor andere soorten op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Biological Diversity. De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de aangroei van de wereldwijde bevolking de oorzaak kan zijn voor het uitsterven van andere soorten en de maatschappij de verplichting heeft om in te grijpen indien de situatie nog verergert. Daarnaast geeft 59 procent van de ondervraagden toe dat de bevolkingsaangroei een belangrijk probleem vormt voor het leefmilieu. Volgens 54 procent zou een stabilisering van de bevolking het leefmilieu helpen beschermen.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, mens, leefmilieu |  Facebook |

Vrouwelijke dier in onderzoek vaak afgeschilderd als femme fatale

Vrouwelijke dieren worden door onderzoekers systematisch met onterechte seksuele stereotypes omschreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews. De onderzoekers stellen dat culturele stereotypes blijkbaar een invloed kunnen hebben op de percepties over het seksuele gedrag in de dierenwereld. Opgemerkt wordt dat onderzoekers daarbij vrouwelijke dieren vaak omschreven worden als agressieve, vraatzuchtige en hebzuchtige wezens. Daarbij dreigen de wetenschappers volgens het rapport een negatief stereotype van seksueel agressief gedrag op te bouwen, vergelijkbaar met de femme fatale uit de cinema noir.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, femme fatale |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

27-10-12

Behoud natuursoorten kost 80 miljard dollar per jaar

Wereldwijd moet ongeveer 80 miljard dollar per jaar geïnvesteerd worden om het risico op het uitsterven van alle bedreigde soorten te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Sussex. Die kost, die bovendien amper 20 procent bedraagt van de wereldwijde consumptie aan softdrinks, zou volgens de onderzoekers bovendien meer dan worden terugbetaald door de economische, wetenschappelijke en maatschappelijke baten van het behoud van het natuurlijke erfgoed.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, biodiversiteit |  Facebook |

27-09-12

Tijger past zich aan voor coëxistentie met de mens

Tijgers proberen zich aan te passen om met de mensheid te kunnen samenleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen in Chitwan National Park in Nepal, waar ongeveer honderdtwintig tijgers leven. Langs de rand van het natuurreservaat zijn verscheidene dorpen gevestigd, maar de bevolking trekt geregeld het gebied binnen om onder meer hout te verzamelen. Uit beeldopnames blijkt dat de tijgers en de dorpelingen exact dezelfde paden volgen, maar die trajecten wel op andere tijdstippen van de dag neemt. Normaal zijn tijgers constant actief, maar in Nepal hebben de dieren zich tot een nachtsoort ontwikkeld. De bevolking heeft immers de gewoonte om tijdens de nacht de bossen te mijden.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijger, natuur, nepal |  Facebook |

30-08-12

Invasieve soorten hebben grote impact op bruto binnenlands product

Invasieve soorten veroorzaken jaarlijks wereldwijd voor een gigantische schade. Dat zeggen wetenschappers van het Centre of Excellence for Invasion Biology aan de University of Stellenbosch in Zuid-Afrika. Bovendien blijken die kosten ook steeds verder oplopen, aangezien steeds meer soorten uiteindelijk terecht komen waar ze van nature niet thuishoren. Waarnemers hebben het daarbij over een globalisering van de natuur en waarschuwen dat deze trend moeilijk te stoppen zal zijn. Ruim een decennium geleden werd de wereldwijde schade van invasieve soorten geraamd op meer dan 1,4 triljoen dollar. Dat kwam overeen met 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) betekenen invasieve soorten inmiddels de derde grootste bedreiging voor het voortbestaan van populaties. Er wordt echter aan toegevoegd dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen schadelijke import en invasieve soorten die nuttig zijn voor de natuur.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, invasieve soorten |  Facebook |