16-04-11

Uranium bedreigt Grand Canyon en Mount Rushmore

Een aantal van de indrukwekkendste landschappen van de Verenigde Staten - met inbegrip van de Grand Canyon en Mount Rushmore - worden mogelijk bedreigd door de stijgende wereldwijde vraag naar uranium. Dat is de conclusie van een rapport van de Pew Environment Group. In het rapport wordt de Amerikaanse regering opgeroepen om een aantal verouderde wetten rond het delven van goud en uranium af te schaffen en belangrijke landschappen te beschermen.

De Amerikaanse regering moet in juli een beslissing nemen over de verlenging van een moratorium op duizenden mijncleams rond de Grand Canyon, Mount Rushmore, Joshua Tree en Yosemite. "Indien het moratorium niet wordt verlengd, kan niets nog de mijnindustrie in de wegleggen om zijn claims door te drukken," merkt het rapport op. "De claims zijn nog altijd niet actief en de regering kan op dit ogenblik niets doen om te voorkomen dat de mijnactiveiten daadwerkelijk worden opgestart."

De Amerikaanse president Barack Obama nam kort na zijn aantreden de beslissing om belangrijke landschappen te beschermen. Daarbij legde hij een moratorium van twee jaar op in een aantal gevoelige gebieden. Ken Salazar, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, moet nu beslissen over de verlenging van het moratorium. Milieuverenigingen merken echter op dat de Amerikaanse regering een aarzelende houding aanneemt in de strijd met de republikeinen over de bescherming van het natuurlijk erfgoed van de Verenigde Staten.

Alleen al in het gebied van de Grand Canyon werden meer dan 8.000 mijnclaims geteld. Het aantal claims in het westen van de Verenigde Staten is de jongste vijf jaar met 2.000 procent gestegen.

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grand canyon, mount rushmore, natuur, uranium |  Facebook |

11-03-11

Opnieuw natuurgebied in weg autostrade Moskou-Sint-Petersburg

Het Russische Federal Road Agency heeft geruchten ontkend dat er plannen bestaan om het traject van een nieuwe autostrade tussen Moskou en Sint-Petersburg door het Zavidovo-natuurpark te leggen. Met die aankondiging wil het Russische wegenagentschap volgens waarnemers een nieuwe botsing met natuurorganisaties tegengaan. Die organisaties hebben echter al aangekondigd zich klaar te maken voor een nieuwe strijd, nadat het eerder ook al tot zware confrontaties was gekomen rond de plannen om de weg door het Khimki-woud te trekken.

"De natuurorganisaties verwerpen de verklaring van het Federal Road Agency als een regelrechte leugen," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Een woordvoerder van het wegenagentschap verzekerde nochtans dat de aanleg van een weg door het Zavidovo-gebied onmogelijk is, aangezien dat door de wet niet wordt toegelaten. Lokale natuurorganisaties zijn echter van mening dat men volop documenten aan het opstellen is om de aanleg wettelijk te maken."

Het Zavidovo-park is een natuurgebied van 125 vierkante kilometer. "Tijdens de voorstelling van de weg, bleek op de plannen echter dat een gedeelte van de weg door het park zou lopen," merkt The Moscow Times nog op. "Er wordt aan toegevoegd dat de situatie van het Zavidovo-gebied nochtans heel duidelijk is. Terwijl in het Khimki-gebied de mogelijkheid van de ontwikkeling van projecten was voorzien, is dat bij het Zavidovo-gebied helemaal niet het geval." Een woordvoerder van het wegenagentschap gaf wel toe dat de weg, mits een wetsaanpassing, mogelijk toch door het gebied zou kunnen gaan.

19:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, rusland, verkeer, zavidovo |  Facebook |

05-02-11

Planten mogelijk nieuw wapen in strijd tegen terrorisme

Onderzoekers aan de Colorado State University hebben aangetoond dat planten kunnen worden gebruikt als bijzonder verfijnde detectoren voor milieuvervuilende middelen en explosieven. De wetenschappers slaagden erin om een technologisch ontwikkelde eigenschap op de planten over te zetten. Daardoor veranderen de planten van een groene in een witte kleur wanneer in de grond of de atmosfeer chemische producten worden ontdekt.

De onderzoekers stellen dat de oplossing uiteindelijk in een brede waaier van toepassingen zou kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan veiligheidstoepassingen in luchthavens of winkelcentra, maar ook aan het detecteren van contaminerende stoffen, zoals radon, in een woning. De onderzoekers voeren aan dat de detectie-capaciteiten van de planten hoger liggen dan bij de honden die tot nu toe vaak bij dergelijke missies worden ingezet.

"Het idee komt rechtstreeks uit de natuur zelf," merkt onderzoeksleider June Medford op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Planten hebben bij gevaar geen mogelijkheid om te vluchten of om zich te verbergen. Daarom hebben ze een gesofisticeerd systeem ontwikkeld waarmee ze mogelijke bedreigingen kunnen detecteren en beantwoorden. We hebben die planten geleerd om fenomenen te detecteren waarin wij zijn geïnteresseerd en daarop te reageren op een manier die voor iedereen duidelijk is, zodat gevaar duidelijk gesignaleerd kan worden."

03-02-11

Wereldwijde ontbossing vertoont vertragende trend

De wereldwijde ontbossing is aan het vertragen. Dat is echter vooral te danken aan het feit dat er in Azië volop nieuwe bossen worden aangeplant. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Er wordt opgemerkt dat vooral in China, Vietnam, de Filipijnen en India het bosbestand opnieuw is toegenomen. Ook in Europa en Noord-Amerika worden er vorderingen geboekt, maar in Afrika en Latijns-Amerika krimpt het bosbestand nog altijd door de vraag naar landbouwvelden en brandhout.

Milieugroepen voeren aan dat er een prioriteit moet gegeven worden aan de oude bossen en hun biodiversiteit. De voedselorganisatie zegt dat regeringen nieuwe strategieën moeten exploreren om inkomsten te halen uit hun bossen zonder dat bomen moeten worden omgehakt. Het wereldwijde bosbestand heeft op dit ogenblik een totale oppervlakte van 40 miljoen vierkante kilometer. Dat is minder dan één derde van de totale oppervlakte van de aarde.

Het voorbije decennium ging ongeveer 52.000 vierkante kilometer bosgebied verloren, maar dat is een gevoelige verbetering tegen het verlies van 83.000 vierkante kilometer het decennium voordien. Europa was traditioneel de regio met de grootste aangroei aan bosgebieden, maar is nu voorbij gestoken door Azië. Tijdens de jaren negentig werd in Azië nog een nettoverlies opgetekend, maar dat heeft zich het voorbije decennium omgebogen tot een nettowinst.

29-01-11

National Trust bereid om Britse bossen te kopen

De Britse National Trust zal zijn verantwoordelijkheid nemen indien de Britse overheid zijn plannen doorvoert om historische bosgebieden te verkopen. Door die verkoop zouden ongeveer 2.500 vierkante kilometer bosgebied in privébezit kunnen komen. Critici werpen echter op dat een dergelijke verkoop een bedreiging voor de natuur zou betekenen en de toegankelijkheid van openbare gebieden voor het publiek zou uithollen. De National Trust zegt echter verscheidene opties te overwegen, waarbij mogelijk de meest kwetsbare gebieden aangekocht zouden worden.

In de plannen van de Britse overheid is onder meer voorzien dat commercieel interessante bosgebieden op lange termijn zouden kunnen worden toegewezen aan houtbedrijven, terwijl gemeenschappen, organisaties en lokale autoriteiten de kans zouden krijgen andere gebieden te kopen of te huren. De Britse regering benadrukte echter dat historisch waardevolle gebieden, zoals New Forest en het Forest of Dean, buiten het commerciële circuit gehouden zouden worden en door organisaties zouden worden beheerd.

"De plannen van de regering betekenen een keerpunt in de Engelse geschiedenis," stelt een woordvoerder van de National Trust tegenover BBC News. "Indien de regering die strategie doorzet, is de National Trust bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen en die gebieden een zekere toekomst te garanderen." Om de kosten van dergelijke operaties te financieren, wordt er echter gezocht naar mogelijke partners. De openbare consultatie rond de plannen van de Britse regering loopt tot half april.

04-01-11

Verenigde Naties starten jaar van het bos

De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos. Daarmee wil de organisatie extra aandacht vestigen op maatregelen om de gezondheid van alle mogelijke types bossen en wouden, die ongeveer 31 procent van de oppervlakte van de aarde bedekken, te verbeteren. Dat heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) bekend gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de bossen niet alleen de schepselen op aarde ondersteunen, maar er wordt aan toegevoegd dat gezonde bosgebieden de mensheid ook helpen om één van zijn grootste doelstellingen te realiseren. Daarbij wordt gewezen op het terugdringen van de armoede, de strijd tegen de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de International Union for Conservation of Nature, voert aan dat het Internationaal Jaar van het Bos de nadruk wil leggen op de centrale rol die mensen spelen in het beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van de bosgebieden op de wereld. "De lucht die we inademen, het voedsel, water en geneesmiddelen die we nodig hebben om te overleven, de soortenvariëteit op aarde en het klimaat dat bepalend is voor het heden en de toekomst, zijn allemaal afhankelijk van de bossen," merkt Marton-Lefèvre op. "Dit jaar moet er dan ook duidelijk worden gemaakt welke belangrijke rol gezonde bossen hebben voor het leven op aarde."

De organisatie wijst erop dat bossen 80 procent van de biodiversiteit op aarde vertegenwoordigen en 300 miljoen mensen herbergen, maar ook zorgen voor het inkomen van 1,6 miljard mensen, ongeveer één kwart van de totale bevolking op aarde. Er wordt aan toegevoegd dat bossen meer koolstofdioxide opslaan dan er op dit ogenblik in de atmosfeer aanwezig is. "Het redden van de bossen is volgens een aantal wetenschappers de snelste en meest kostenefficiënte manier om de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide af te remmen," merkt de organisatie op. ""Het halveren van die emissies zou tot het einde van de eeuw naar schatting een besparing van 3,7 triljoen dollar opleveren."

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeheer, natuur, verenigde naties |  Facebook |

15-12-10

Exotische soorten hebben grote economische kost

De impact van invasieve exotische soorten op de economie mag niet worden onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van de internationale wetenschappelijke organisatie Cabi in opdracht van het Britse ministerie van milieu, de Schotse regering en de Welshe overheid. De onderzoekers berekenden dat het probleem Engeland jaarlijks een schadepost van 1,3 miljard pond per jaar oplevert. In Schotland wordt gewag gemaakt van een schade van 251 miljoen pond per jaar, terwijl in Wales rekening zou moeten worden gehouden met een kost van 133 miljoen pond. De onderzoekers merken op dat de schade voor Engeland groter is, omdat invasieve exotische soorten daar meer ingeburgerd zijn.

"Exotische soorten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke schade aanrichten aan lokale teelten, biotopen en ecosystemen," aldus BBC News. "Richard Benyon, Brits minister van leefmilieu, merkt dan ook op dat deze soorten een belangrijke impact hebben op de Britse economie en de eigen natuur zware schade kunnen toebrengen. Hij voegt er aan toe dat de controle van deze bedreigende soorten steeds duurder zal worden, tenzij de samenleving de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat deze indringers niet de kans krijgen om zich te vestigen en te verspreiden. Een snel ingrijpen lijkt volgens Benyon misschien wel zware investeringen te vergen, maar hij voegt er aan toe het onderzoek duidelijk aantoont dat een drastisch optreden de meest efficiënte aanpak vormt."

"Drastische maatregelen betekenen op termijn een belangrijke besparingen en helpen bovendien om de inlandse natuur te laten bloeien," voert Benyon aan. Jane Davidson, Welsh minister van leefmilieu, voegt er aan toe dat het belangrijk is dat duidelijk begrepen wordt welke relatie en impact het fenomeen heeft op de lokale economie. Uit het onderzoek van Cabi blijkt dat het konijn de meeste schade toebrengt aan de Britse economie, gevolgd door de Japanse duizendknoop. Andere schadelijke diersoorten zijn volgens Cabi de rat, de huismus en de Amerikaanse nerts. Bij de planten wordt onder meer gewag gemaakt van de rododendron en de reuzenberenklauw.

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cabi, exoot, natuur |  Facebook |