06-12-10

China overweegt reïntroductie reuzenpanda in natuur

Er is mogelijk een doorbraak gerealiseerd in de pogingen om de reuzenpanda te redden. Dat hebben wetenschappers van het Chengdu Panda Breeding Research Centre in China bekend gemaakt. Door de nieuwe methode zou het mogelijk zijn om de reïntroductie van de reuzenpanda in de natuur versneld door te voeren. De wetenschappers zeggen de methodes voor de reproductie van de reuzenpanda geperfectioneerd te hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat men erin geslaagd is om de doelstelling van de kweek van driehonderd exemplaren in gevangenschap te halen. Er wordt aan toegevoegd dat een reïntroductie van de eerste reuzenpanda in de natuur wellicht binnen een periode van vijftien jaar mogelijk zal worden.

Vrouwelijke reuzenpanda's zijn slechts een heel beperkte tijd van het jaar vruchtbaar. In de natuur blijven slechts maximaal enkele duizenden reuzenpanda's over. De dieren staan dan ook op de lijst van de bedreigde soorten. In het begin van de jaren zestig werd voor het eerst een reuzenpanda in gevangenschap geboren. Sindsdien probeert men de populatie van de reuzenpanda in gevangenschap opnieuw op te drijven. Maar daarbij stuitte men op diverse problemen. Er was immers een intensieve opvolging van de vrouwelijke panda's nodig om de vruchtbaarheidsperiode te bepalen, maar bovendien bleek de gevangenschap de paringsdrift van de dieren te onderdrukken.

De onderzoekers probeerden onder meer met opvoedkundige seksvideo's en viagra de paringsdrift op te wekken en grepen ook naar kunstmatige bevruchting, maar in veel gevallen liepen die experimenten op een mislukking uit. Meer dan de helft van de panda's brengen tweelingen ter wereld, maar kunnen slechts de zorg over één nakomeling dragen. De andere helft van de tweeling werd aan de zorg van de oppassers overgedragen. Door de tweelingen beurtelings bij de moeder te plaatsen konden de overlevingskansen tot 98 procent worden opgedreven. In Chengdu konden op die manier de voorbije kwarteeuw 168 dieren worden opgevoed. De wetenschappers menen nu dat het bestand sterk genoeg is geworden om een reïntroductie in de natuur te overwegen.

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, natuur, reuzenpanda |  Facebook |

Engelse steden krijgen meer bomen

De Britse regering wil de volgende vier jaar één miljoen bomen planten. Daarvoor werd een budget van 4,2 miljoen pond vrijgemaakt. Bedoeling is dat er vooral bomen worden gepland in stedelijke gebieden die het minste groen binnen hun muren hebben. Het is de eerste boomplanting van de Britse regering sinds de jaren zeventig. De Britse overheid wil met de actie ingaan tegen het dalende bomenbestand in de steden. Het project zal worden geleid door het Britse ministerie van milieu (Defra), de Forestry Commission en organisaties zoals de Woodland Trust. De Forestry Commission zal daarbij de volgende vier jaar een budget van 1 miljoen pond ter beschikking stellen. Daarnaast komt er ook 200.000 pond uit de London Tree and Woodland Community Grant.

Jim Paice, Brits minister van milieu, merkt op dat men van het enthousiasme van lokale gemeenschappen en de kennis van experts gebruik wil maken om buurten te creëren die een voorbeeld van leefbaarheid zijn. De organisatie NHS Forest heeft al een budget ter beschikking gekregen om tijdens het nieuwe plantseizoen 65.000 bomen te planten in vijfentwintig Engelse steden. De Tree Council zou meer dan duizend bomen planten op vier locaties, terwijl Keep Britain Tidy honderdduizend bomen op 750 sites zal planten. Hilary Allison, beleidsdirecteur van de Woodland Trust, toonde zich tevreden bij de beslissing om de bevolking bij de acties te betrekken.

In juni lanceerde de Woodland Trust een actie om aan te tonen dat Engeland dubbel zoveel inlandse bomen en bossen nodig had om het milieu en het wildbestand te ondersteunen. Allison zegt op die campagne schitterende reacties gekregen te hebben vanuit scholen, communities, bedrijven en grote landeigenaars. Op dit ogenblik worden er in Groot-Brittannië ongeveer zes miljoen bomen per jaar geplant. Dat moet over de volgende halve eeuw volgens haar echter opgedreven worden tot twintig miljoen bomen per jaar. Op die manier zou het Britse bosbestand in omvang moeten kunnen verdubbelen. Maar daarvoor is volgens haar de steun van de bevolking nodig, waardoor het planten van bomen een nationale gewoonte zou kunnen worden.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, engeland, milieu, natuur |  Facebook |

28-10-10

Kost natuurverlies moet in beleid worden verrekend

De Wereldbank heeft een wereldwijd partnership gelanceerd om landen te helpen de kosten van het natuurverlies in hun budgetten op te vangen. Robert Zoellich, voorzitter van de Wereldbank, merkt daarbij op dat natuurverlies gedeeltelijk te wijten is omdat de regeringen de waarde van het leefmilieu niet in rekening brengen. Hij voegt er aan toe dat het menselijk welzijn nochtans afhangt van ecosystemen en biodiversiteit, maar er moet vastgesteld worden dat die in een alarmerend snel tempo degraderen. Armoede kan volgens Zoellich alleen efficiënt worden bestreden wanneer ook de waarde van de ecosystemen in rekening worden gebracht. Het project start met een pilootfase in India en Colombia. In een volgende fase wordt ook Mexico ingeschakeld.

"Eén van de oorzaken van het natuurverlies, is het onvermogen om de waarde van de ecosystemen en hun dienstbaarheid aan de mensheid correct in te schatten," merkt Zoellich op. "Daarom is het absoluut noodzakelijk dat landen in hun beleid de waarde van die ecosystemen volledig in rekening brengen." Erik Solheim, minister van leefmilieu van Noorwegen, voegt er aan toe dat een dergelijke herwaardering van de natuur het bedrijfsleven zou verplichten om zijn praktijken te veranderen. Solheim merkt daarbij op dat er moet afgestapt worden van een systeem waarbij de baten van de natuur naar de privésector gaan, terwijl de kosten gedragen worden door de maatschappij.

"Partijen die voordelen halen uit het vernietigen van de natuur, moeten ook de volledige kosten van de negatieve impact op de ecosystemen dragen," benadrukt Solheim. Het nieuwe project gaat uit van de vaststellingen van het project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb) en moet regeringen helpen om die principes in een beleid om te zetten. Daarbij wordt opgemerkt dat de degradatie van de natuur de wereldwijde economie jaarlijks 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar kost. Er werd echter aan toegevoegd dat het belang van die ecosystemen door de beleidsmakers grotendeels wordt genegeerd omdat de waarde ervan onzichtbaar is.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecosysteem, natuur, teeb, wereldbank |  Facebook |

01-08-10

Westers getint natuurbehoud dreigt mislukking te worden

Ecotoerisme en westers-getinte conservatie-project vormen een bedreiging voor het wildbestand, beschadigen het leefmilieu en leiden tot een migratie en criminalisering van lokale bevolkingsgroepen. Dat schrijf Rosaleen Duffy, expert op het gebied van ethische dimensies van het behoud en management van de natuur, in haar boek 'Nature Crime: How We're Getting Conservation Wrong'. Buitenlandse toeristen vragen volgens haar naar uitgelezen stranden en safari's, maar dat heeft volgens haar geleid tot ontwikkelingen waarvan de natuur geen baten uit haalt, zoals kustbebouwing, het boren van waterbronnen en het saneren van mangroven en bossen.

"Bij het oprichten van natuurreservaten komt de lokale bevolking vaak tot de vaststelling dat hun dagelijkse activiteiten - zoals de jacht en het verzamelen van hout - plots illegaal zijn geworden," merkt Duffy op. "Bovendien hebben goedbedoelde pogingen om de biotoop van bedreigde diersoorten te redden, geleid door de creatie van gebieden waar geen mensen meer toegelaten worden. Dat heeft over de hele wereld geleid tot de gedwongen verhuis van miljoenen mensen." Duffy merkt daarbij op dat de westerse benadering van conservatie er verkeerdelijk vanuit gaat dat de mens de vijand is van het natuurbehoud. Tegelijkertijd gaat men er volgens haar even onterecht vanuit dat conservationisten de redders van de natuur zijn.

Door het onvermogen om die conflicten aan te pakken en een goede samenwerking te ontwikkelen met de lokale bevolking, luidt het natuurbehoud volgens Duffy vaak zijn eigen falen in. "Pogingen om de natuur te redden zorgen er vaak voor dat gemeenschappen zich tegen de conservationisten keren," voert ze aan. "De initiatieven worden immers vaak ervaren als oneerlijk opgelegde maatregelen, ondanks hun goede bedoelingen. Dat is een bijzonder gevaarlijke evolutie, aangezien die percepties dreigen het natuurbehoud op lange termijn te doen mislukken." Duffy merkt op niet te willen aansturen op het stopzetten van het natuurbehoud, maar wel moeten volgens haar de kosten en baten worden afgewogen, zodat de best mogelijke oplossing voor mensen en dieren kan worden gezocht.

Duffy verwerpt ook het idee dat het ecotoerisme een oplossing is en kan leiden tot een economische ontwikkeling op een duurzame manier. "Vakantiegangers hebben er meestal geen idee van hoe hun toeristische paradijzen zijn gebouwd," merkt ze op. "De toerist gaat ervan uit dat de perfecte landschappen die ze te zien krijgen door de natuur werden gecreëerd. Dat is echter helemaal niet het geval. Toeristische sites zijn kunstmatige omgevingen, waarvoor meestal lokale mensen zijn moeten uitwijken. Ook leidt hotelbouw in tropische gebieden vaak tot het vernietigen van ecologisch belangrijke mangroves en koraalriffen.

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme, natuur, natuurbehoud |  Facebook |

11-04-10

Wereld heeft een echte natuurbarometer nodig

De wereld heeft een natuurbarometer nodig om te vermijden dat ecosystemen en soorten voor altijd verloren zouden gaan. Dat zegt Simon Stuart, voorzitter van de Species Survival Commission (SSC) van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), samen met een aantal andere wetenschappers in een rapport. De bestaande systemen omvatten volgens de onderzoekers onvoldoende soorten van een aantal groepen, zoals zwammen en ongewervelden, om een gedetailleerd beeld te kunnen schetsen van de bedreigde natuur. De wetenschappers stellen dat de barometer ongeveer 160.000 soorten zouden moeten omvatten, terwijl nu slechts 48.000 soorten zijn opgenomen. De gegevens van de barometer zouden volgens de wetenschappers kunnen helpen om regio's aan te duiden die dringende ingrepen vereisen.

"De kennis over soorten en over tempo waarop bepaalde categorieën verdwijnen blijft volgens de onderzoekers bijzonder beperkt," merkt BBC News op. "Sommige soorten verdwijnen volgens de onderzoekers vooraleer geweten is dat ze ooit hebben bestaan." Op dit ogenblik zijn ongeveer 1,9 miljoen soorten geïdentificeerd en wetenschappelijk gecatalogeerd, maar wetenschappers vermoeden dat het daadwerkelijk aantal soorten meer dan tien miljoen zou kunnen bedragen. Naarmate de wetenschap meer weet over de conservatie-status van soorten die een ecosysteem vormen, zal de kennis over de gezondheid van dat ecosysteem volgens de onderzoekers alleen maar toenemen. Ze voegen er aan toe dat het hoog tijd is dat er meer aandacht besteed wordt aan taxonomie en de wetenschappelijke natuurgeschiedenis, twee van de meest belangrijk en tegelijkertijd ondergewaardeerde takken van de biologie.

De meest toonaangevende lijst over bedreigde natuursoorten is op dit ogenblik de Red List van de International Union for Conservation of Nature, die de conservatie-status van natuursoorten over de hele wereld gedurende een periode van meer dan veertig jaar heeft opgevolgd en geactualiseerd. Simon Stuart, verantwoordelijk voor de samenstelling van de Red List, stelt dat de opsomming een goed inzicht geeft in de gezondheid van bepaalde ecosystemen. Maar hij voegt er aan toe dat de lijst bijzonder zwak staat op het gebied van natuursoorten in zoetwater, maritieme ecosystemen en dorre gebieden. Er moeten volgens Stuart dan ook vele soorten aan de Red List worden toegevoegd. Stuart geeft daarbij toe dat er op dit ogenblik onevenwicht veel aandacht wordt besteed aan de gewervelde soorten, zoals zoogdieren, vogels en reptielen.

Het uitbreiden en de opvolging van de lijst zou volgens de wetenschappers een investering vormen van ongeveer 60 miljoen dollar. "Maar vanuit een economisch perspectief is deze barometer één van de beste investeringen voor het welzijn van de mensheid," merken ze op.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, species survival commission |  Facebook |

12-02-10

Vervroegde intrede lente kan voedselketen verstoren

Een vervroegde intrede van de lente kan de voedselketen grondig verstoren. Dat is de conclusie van een Britse studie van het Centre for Ecology and Hydrology (CEH). Volgens de onderzoekers reageren predatoren trager op deze kalenderwijzigingen dan organismes die zich verder in de voedingsketen bevinden. Indien de biologische gebeurtenissen op verschillende niveaus in de voedingsketen aan een verschillend ritme veranderen, zou dat volgens onderzoeksleider Stephen Thackeray tot een desynchronisatie kunnen leiden. In Groot-Brittannië gaat de lente nu gemiddeld elf dagen vroeger in dan dertig jaar geleden. Volgens Thackeray waren de veranderingen het grootste onder organismen aan de bodem van de voedingsketen. Dat zou volgens Thackeray een impact kunnen hebben op de overlevingskansen van predatoren en hun populaties.

"Eerdere onderzoeken hadden al aangegeven dat de lente vroeger intreedt, maar die resultaten richten zich op individuele soorten of kleine groepen populaties," aldus BBC News. "In de meeste gevallen richtte dat onderzoek zich op planten. Thackeray stelt dat het Centre for Ecology and Hydrology heeft aangetoond dat deze trend een gemiddeld patroon is dat in vele biotopen kan worden vastgesteld, zowel op het land als in het water." Thackeray voegt er aan toe dat vele predatoren, die aan de top van de voedingsketen staan, hun reproductie in veel gevallen afstemmen op de beschikbaarheid van voeding tegen het ogenblik dat de nakomelingen worden geboren. Indien de huidige vaststellingen indicatief zijn voor toekomstige trends, zou de breuk in die synchronisatie volgens Thackeray bijzonder abrupt kunnen zijn.

De onderzoekers werken aan meer gedetailleerde onderzoeken die een verder licht zouden moeten kunnen werpen op het fenomeen. De resultaten zouden de mogelijkheid moeten bieden om projecties te maken over de toekomstige veranderingen. Uit het onderzoek blijkt dat de lente elk decennium met gemiddeld 3,9 dagen vroeger wordt ingezet. Die verschuiving gaat volgens de onderzoekers echter steeds sneller. In 80 procent van de onderzochte populaties werden tijdens het onderzoek verschuivingen in gebeurtenissen, zoals reproductie en groei van de populatie, vastgesteld. Stephen Thackeray voegde er nog aan toe te hopen dat deze resultaten een aanleiding zouden kunnen zijn om ook elders in de wereld een gelijkaardig onderzoek op te starten.

19:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, lente, voeding |  Facebook |

29-01-10

Chinese tijgerboerderijen moeten worden gesloten

Aziatische landen moeten private tijgerboerderijen sluiten. Dat heeft de World Bank gezegd tijdens de Ministerial Conference on Tiger Conservation in Thailand. Volgens de Wereldbank zijn deze tijgerboerderijen onmenselijk en zorgen ze ervoor dat de vraag naar tijgerproducten, zoals beenderen en huiden, in stand gehouden blijven. Tijgerboerderijen worden vooral teruggevonden in China, maar ook in Laos, Vietnam en Thailand. De eigenaars zeggen dat hun boerderijen helpen om de illegale handel in tijgerproducten te bestrijden. Tijgerproducten zijn vooral populair in de traditionele Chinese geneeskunde. Milieuverenigingen stellen echter dat de boerderijen de smokkel in wilde dieren alleen maar stimuleren. Op dit ogenblik zouden er nog minder dan 3.600 wilde tijgers overblijven. In het begin van de twintigste eeuw zou de tijgerpopulatie nog 100.000 dieren hebben geteld.

"Tijgerboerderijen zijn een vorm van dierenmishandeling," merkte Keshav Varma, programmadirecteur voor het Global Tiger Initiative van de World Bank. "Deze boerderijen ondersteunen het gebruik van tijgerproducten voor allerlei doelstellingen. Dat is bijzonder riskant, want dat kan ervoor zorgen dat er een vraag blijft naar dergelijke producten. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om deze tijgerboerderijen te sluiten. " Het Global Tiger Initiative werd twee jaar opgericht in samenwerking met het Amerikaanse Smithsonian Institute en bijna veertig milieugroeperingen. Bedoeling is om de tijgerpopulatie de volgende twaalf jaar te verdubbelen. De tijgerpopulatie is zwaar aangetast door uitroeiing, stroperijen en het verlies van 90 procent van zijn biotoop.

Vermoed wordt dat er in China ongeveer 5.000 tijgers in gevangenschap leven. De boerderijen kennen er bijzonder veel succes, hoewel de Chinese regering al zeventien jaar geleden de handel in tijgerproducten heeft verboden. Daarbij werden strenge straffen in het vooruitzicht gesteld, terwijl apothekers werden verplicht om hun voorraden te vernietigen. Tijgerproducten worden in de Chinese traditionele geneeskunde onder meer gebruikt om huidziektes te bestrijden en de seksuele potentie te verhogen. De Chinese overheid zegt dat de tijgerboerderijen werden opgezet om toeristen aan te trekken, maar volgens critici is dat slechts een dekmantel om de handel in tijgerproducten verder te kunnen zetten. De Chinese regering heeft nu echter wel beloofd om strenger te zullen optreden, ondanks het lobbywerk van invloedrijke zakenlui die het verbod zouden willen afschaffen.

13:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, natuur, tijger, handel |  Facebook |