23-10-08

Wegennet grootste milieuprobleem van de wereld

bear_pg7Het wegennet vormt het grootste milieuprobleem van de wereld. Dat zegt Michael Soulé, een gepensioneerd bioloog en oprichter van de Amerikaanse Society for Conservation Biology. Volgens Soulé is de wegeninfrastructuur een groter bedreiging dan de klimaatverandering. Soulé wijst erop dat de grootste effecten van de klimaatverandering pas over dertig jaar zullen doorbreken, maar indien er niets aan de fragmentatie van het landschap wordt gedaan, zal er volgens hem niet veel van de natuur meer overblijven om nog te redden.

"In het Glacier National Park in de Amerikaanse staat Montana wemelt het van grizzlyberen," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Daar telt men nu 765 grizzly's, maar dan drie keer meer dan in 1975, toen de beren als een bedreigde soort werden erkend. Even naar het zuiden ligt een natuurgebied dat veel groter is dan het Yellowstone Park en met een schitterende habitat, maar daar vindt men geen enkel exemplaar. De grizzly werd er vijftig jaar geleden uitgeroeid om de schapen te beschermen. Het dier is nooit teruggekeerd. De autosnelweg Interstate 90 is daarvoor wellicht de grote verantwoordelijke."

Het drukke verkeer zorgt er volgens Chris Servheen, grizzly-coördinator bij de Amerikaanse Fish & Wildlife Service, dat de dieren de autostrade niet kunnen oversteken. "Wanneer de verkeersdrukte stijgt tot meer dan drieduizend auto's per dag, wordt het bijzonder moeilijk om over te steken," benadrukte hij. "Op Interstate wordt een verkeersdrukte tot tienduizend voertuigen per dag gehaald. Dat maakt het de beer onmogelijk om over te steken, maar dat geldt ook voor wolven en andere diersoorten die het Glacier National Park bewonen."

Michael Soulé stelt dat de fragmentatie van het landschap een bijzonder grote bedreiging is voor de toekomst van de fauna. "Door het gebrek aan ruimte ontstaat er een tekort aan voedsel, soortgenoten voor de voortplanting en genetische diversiteit," benadrukt hij. "Uiteindelijk zullen die diersoorten uitsterven. Woningen en andere menselijke activiteiten beperken de ruimte die dieren ter beschikking hebben, maar de wegeninfrastructuur is veruit de grootste oorzaak van de fragmentatie van het landschap."

De wetenschappers stellen dat speciale corridors voor dieren dan ook van levensbelang zullen worden om de biodiversiteit te bewaren. Eén van de eerste realisaties op dat vlak van de Alligator Alley onder Interstate 75 in Florida. "Daardoor is de mortaliteit onder de panters van Florida, waarvan er nog slechts een vijftigtal overblijven, van vier tot anderhalf per jaar gedaald," stipt The New York Times aan. "Op dit ogenblik worden in de Verenigde Staten honderden corridors aangelegd om dieren in staat te stellen het wegverkeer te vermijden."

Er wordt op gewezen dat deze corridors van cruciaal belang zijn voor eenentwintig beschermde diersoorten waarbij verkeersongevallen cruciaal zijn in de overlevingskansen van de soort, zoals lynxen en woestijnschildpadden. Er wordt daarbij op gewezen dat ook de veiligheid van de mens hierbij betrokken is. "In de Verenigde Staten gebeuren elk jaar één miljoen tot twee miljoen verkeersongevallen met dieren," aldus nog de krant. "Dat kost verzekeringsbedrijven meer dan één miljard dollar per jaar. Bovendien verliezen tweehonderd mensen daarbij het leven."

22:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, verkeer, verenigde staten, grizzly |  Facebook |

02-08-08

Europese bossen ideaal voor biobrandstoffen

De Europese bossen lenen zich uitstekend voor het winnen van energie voor tweede generatie biobrandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit. De hoeveelheid biomassa in de bossen is de afgelopen decennia verdubbeld. Van de jaarlijkse bijgroei wordt maar de helft geoogst. Hierdoor heeft zich volgens Alterra veel biomassa opgebouwd. Vooral in de bossen in centraal Europa valt nog zat hout te halen.

"Volgens Alterra worden tweede generatie biobrandstoffen een steeds aantrekkelijker alternatief voor fossiele brandstoffen en eerste generatie biobrandstoffen," aldus het persbureau ANP. "Want de fossiele brandstoffen worden steeds duurder en de eerste generatie biobrandstoffen zijn veelbesproken omdat de voedselprijzen daardoor zouden stijgen." De Europese papierindustrie zou volgens Alterra een goede rol kunnen spelen in het beter benutten van de bossen, omdat zij een netwerk hebben binnen de miljoenen private boseigenaren in Europa.

De huidige Europese bossen zouden in zo’n 4 procent van de totale energiebehoefte van Europa kunnen voorzien. Bij dat percentage is al rekening gehouden met de bestaande vraag naar hout en papier en met het in stand houden van de natuurwaarden van het bos. De tweede generatie biobrandstof kan worden gewonnen uit takafval dat nu nog veel blijft liggen en uit extra oogst. Optimaal zou zijn om dat hout eerst een doel te geven als product, bijvoorbeeld een tafel. Wanneer die wordt afgedankt, kan die alsnog dienen voor het winnen van energie.

09:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, energie, europa, biobrandstof |  Facebook |

21-04-08

Vrouwen denken milieubewuster dan mannen

3_vrouw_in_de_natuurVrouwen denken milieubewuster dan mannen. Ze zijn ook vaker bereid zelf in actie te komen voor een duurzamer wereld. Slechts 8,8 procent is niet bewust bezig met een beter milieu. Bij mannen is dat 15,4 procent. Dat blijkt uit een Nederlandse enquête van Newcom Research & Consultancy (NRC). Vrouwen maken zich volgens de onderzoekers trouwens op alle vlakken meer zorgen dan mannen. Van de Nederlanders maakt zich 45 procent over het milieu, maar 52 procent ligt er niet wakker van. Gezondheid scoort met ongeveer 53 procent hoger als bezorgdheid.

Uit het onderzoek blijkt dat 44,5 procent van de Nederlandse vrouwen van zichzelf vindt goed op de hoogte te zijn van het milieubeleid van de Nederlandse overheid. Bij de mannen is dat 56,6 procent. Maar 58,7 procent van de ondervraagde vrouwen zegt dat de Nederlandse overheid te weinig doet op het vlak van natuur en milieu. Bij mannen is dat 45,2 procent. Vrouwen stellen verder dat 20,1 procent van de overheidsbudgetten naar milieu-projecten zou moeten gaan. Onderwijs zou 28 procent moeten krijgen, gezondheidszorg 32,2 procent en veiligheid 19,7 procent. Daarmee zitten ze ongeveer op dezelfde hoogte als de Nederlandse man.

Uit het onderzoek blijkt dat 55,6 procent van de Nederlandse vrouwen zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en haar familie. Op het vlak van veiligheid voor haarzelf en haar familie maakt 33,6 procent van de Nederlandse vrouwen zich zorgen. Op het vlak van geldzaken maakt 37,9 procent zich zorgen. Bij de Nederlandse mannen maakt 49,9 procent zich zorgen om de gezondheid, tegenover 28,8 procent over veiligheid, 44 procent over het milieu en 30 procent over geldzaken.

Meer over milieu en natuur

14:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu |  Facebook |

08-02-08

Videogames vreten aan populariteit natuur

Natuurparken verliezen aan populariteit, voornamelijk door de steeds groeiende populariteit van videogames. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse natuurorganisatie The Nature Conservancy. Volgens de onderzoekers is er tussen de twee trends een duidelijke relatie merkbaar. Het fenomeen zou zich niet beperken tot de Verenigde Staten, maar ondertussen ook in Japan zijn geconstateerd.

“Vooral de bezoekersaantallen van nationale parken als Yellowstone en Yosemite zijn sinds de jaren tachtig sterk gedaald,” aldus The Nature Conservancy. “Juist in die periode werden videogames steeds populairder.” Vooral kinderen zouden volgens de onderzoekers steeds minder tijd doorbrengen in de natuur en die tijd vooral invullen door het spelen van computergames.

De onderzoekers stellen dat zowel het kamperen, vissen en bezoek aan natuurparken is afgenomen. Daarbij wordt opgemerkt dat deze trend kan leiden tot een lagere interesse in de natuur en het milieubehoud. “Het is niet ondenkbeeldig dat de bevolking zich daardoor minder betrokken zal voelen bij projecten om de natuur te beschermen,” aldus de natuurorganisatie. Opvallend is dat jagen in de Verenigde Staten niet aan populariteit heeft ingeboet.

Meer over milieu en natuur

12:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, videogames, natuur |  Facebook |

09-01-08

Prairiegebieden worden brandstofbron

Prairiegebieden kunnen immense bronnen van ethanol worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Nebraska en de Agricultural Research Service van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Zelfs met een matig gebruik van meststoffen kunnen de arme prairiegronden in Nebraska, South Dakota en North Dakota volgens de onderzoekers grote hoeveelheden ethanol opleveren.

Volgens de onderzoekers zou één hectare prairieland gemiddeld ruim 2.700 liter ethanol kunnen opleveren. Een korenoogst op eenzelfde oppervlakte zou ongeveer 3.200 liter ethanol opleveren. “Maar daar tegenover staat dat de teelt van prairiegras veel goedkoper is,’ voert Steve Sorum, projectmanager van Nebraska Ethanol Board, aan tegenover het persbureau Associated Press. “Bovendien levert de verbranding van een aantal bijproducten elektriciteit op.”

De Verenigde Staten willen tegen 2022 ongeveer 900 miljard liter ethanol produceren. Vanaf 2015 zou daarvan ongeveer twee derden afkomstig moeten zijn van andere bronnen dan graansoorten. Op dit ogenblik zou in de Verenigde Staten ongeveer 37,5 miljard liter ethanol kunnen geproduceerd worden op basis van graansoorten, zonder de voedingsproductie te belemmeren.

Meer over natuur en milieu

13:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ehtanol, prairie, natuur |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8