06-01-14

Mobiele platformen snelstgroeiende tak van de reclamesector

Mobiele reclameplatformen zullen hun reclamebudgetten de volgende drie jaar met 31,8 miljard dollar zien aangroeien. Daarmee zal de sector een snellere groei kennen dan televisiereclame, die 29,8 miljard dollar aan zijn bestaande reclamebudgetten zal toevoegen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent ZenithOptimedia. Er wordt aan toegevoegd dat de mobiele platformen als reclamemedium over drie jaar groter zullen zijn geworden dan radio, magazines en buitenreclame. Daardoor zullen mobiele media op het einde van die periode volgens ZenithOptimedia de vierde grootste reclamesector van de wereld zijn geworden. Op dit ogenblik liggen de reclamebestedingen aan televisie nog vijftien keer hoger dan aan mobiele platformen.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, mobiel |  Facebook |

19-12-13

Invloedrijk blogger is efficiënter dan grote reclame-campagne

De opinie van een invloedrijk blogger kan aan bedrijven een groter voordeel opleveren dan een grote reclame-campagne. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent iCrossing. Er wordt opgemerkt dat invloedrijke bloggers door het creëren van unieke content vooral nuttig kunnen zijn in het ontwikkelen van een band met een doelpubliek. Bovendien zouden bloggers ook belangrijk zijn voor zoekmachine-optimisering. De onderzoekers waarschuwen echter dat marketeers de bloggers niet louter als een goedkope oplossing mogen beschouwen, maar moet een professioneel partnership worden gerealiseerd om de beste resultaten te bereiken.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogger, reclame |  Facebook |

23-11-13

Europa blijft probleemregio voor de reclamesector

De wereldwijde reclamesector zal dit jaar een groei van 2,2 procent laten optekenen. Volgend jaar kan gerekend worden op een versnelling tot 4,4 procent. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Warc over de reclame-ontwikkeling in twaalf grote markten. Rekening houdend met de inflatieniveaus zou de reclamemarkt dit jaar een groei met 0,1 procent kennen. Dat cijfer zou volgend jaar stijgen tot 1,7 procent. De onderzoekers zeggen bovendien hun vooruitzichten tegenover de eerste helft van dit jaar naar beneden te hebben moeten bijstellen, vooral te wijten aan de matige vooruitzichten in de eurozone, de Verenigde Staten en China. In Europa is Italië volgens de onderzoekers het zwaarste getroffen.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

18-11-13

Europa enige uitzondering op wereldwijde reclamegroei

De wereldwijde reclamebestedingen zijn tijdens de eerste helft van dit jaar met 2,8 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar, ondanks een terugval in de meeste Europese regio’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen. Aangevoerd wordt dat in Europa een terugval met 6 procent in de reclamebestedingen diende te worden opgetekend. De enige uitzonderingen op die achteruitgang zijn Noorwegen, Zwitserland en Griekenland, waar een groei met respectievelijk 2,5 procent, 0,6 procent en 7,4 procent kon worden opgetekend. Wereldwijd werd de grootste groei geregistreerd in Latijns-Amerika, waar de bestedingen met 13,1 procent toenamen.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

15-11-13

Fanatieke supporters keren zich af van reclame-boodschap rivalen

Fanatieke supporters van een sportclub reageren negatief op reclamecampagnes met rivalerende teams, ongeacht de content van de boodschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University en California State University bij supporters van de Oregon State Beavers en de Oregon Ducks, twee grote rivalen uit de Amerikaanse football-competitie. De onderzoekers merken dan ook op dat marketeers moeten beseffen dat de band met een sportmerk altijd een gedeelte van het publiek zal aliëneren. Sportmarketing levert adverteerders uitstekende resultaten op, maar soms moet er volgens de onderzoekers selectief met de band tussen de twee merken worden omgegaan.

“Uit het onderzoek bleek dat gematigde supporters in het algemeen positief reageren op sterke en geloofwaardige boodschappen over de hoge kwaliteit van een merk, ongeacht de sportclub waarmee het product commercieel is verbonden,” merken de onderzoekers Colleen Bee en Vassilis Dalakas, op. “Bij fanatieke supporters kon de nadruk op de hoge kwaliteit van het product er daarentegen niet in slagen om de negatieve houding en intenties tegenover de rivalerende club weg te werken. Voor deze fanatieke supporters blijkt de sterkte van de commerciële boodschap geen impact meer te hebben en blijft alleen de afkeer van de tegenstander overeind.”

“Sport heeft een aandeel van 77 procent in de wereldwijde sponsoring-bestedingen,” voeren Bee en Dalakis aan. “Dat komt overeen met een omzet van 39,17 miljard dollar. Het is dan ook belangrijk om een inzicht te verwerven in de mogelijke valkuilen die bij sportsponsoring moeten worden vermeden. Bij fanatieke supporters is het team een onderdeel van de eigen identiteit geworden. Die band heeft een belangrijke impact op de manier waarop informatie wordt verwerkt. Er moet dan ook beseft worden dat een commerciële band met een team tot een verlies van klanten kan leiden. Anderzijds kan die sociale identificatie bij fanatieke supporters tot nieuwe en trouwe klanten leiden.”

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, sport |  Facebook |

08-11-13

Radio wordt door adverteerders stiefmoederlijk behandeld

Radio wordt door veel adverteerders nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Dat is de conclusie van een analyse van tweeduizend reclamecampagnes door het Britse Radio Advertising Bureau. Opgemerkt wordt dat radio slechts 6 procent van de totale reclamebudgetten kreeg toegewezen, hoewel het medium op basis van zijn impact een aandeel van 20 procent zou moeten hebben. Aangevoerd wordt dat radioreclame op het gebied van return-on-investment een score van 77 procent haalt. Daarmee moet het medium alleen televisie laten voorgaan, maar worden wel betere resultaten geregistreerd dan bij de gedrukte peers, outdoor-reclame en internet.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, reclame |  Facebook |

07-11-13

Tablet en mobiele telefoon snel populairste reclameschermen

Over drie jaar zullen tablets en mobiele telefoons het televisietoestel hebben verdrongen als belangrijkste reclamescherm. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen en de Amerikaanse Association of National Advertisers (ANA) bij meer dan tweehonderdvijftig marketeers. De onderzoekers stelden vast dat 99 procent van de respondenten van mening was dat tablets over drie jaar een cruciaal reclamescherm zullen zijn geworden, gevolgd door mobiele telefoons (98 procent). De traditionele televisietoestellen halen slechts een score van 75 procent, waarbij onder meer ook aan het computerscherm (85 procent) voorrang lijkt te zullen worden gegeven.

Er wordt wel gewezen op de toenemende belangrijkheid van geconnecteerde televisietoestellen. Op dit ogenblik wordt dat platform door 47 procent van de marketeers een belangrijke reclamedrager genoemd, maar wanneer drie jaar in de toekomst wordt gekeken, stijgt dat cijfer tot 85 procent, waarmee het computerscherm zou worden geëvenaard. Volgens de onderzoekers vullen de geconnecteerde technologieën mogelijk de leemte in die door de traditionele televisietoestellen wordt achtergelaten. Op dit ogenblik noemt 82 procent van de marketeers het traditionele televisiescherm nog altijd een cruciaal reclameplatform. Smartphones en tablets halen momenteel scores van respectievelijk 86 procent en 81 procent.

De onderzoekers stelden nog vast dat de respondenten vragen dat de televisiesector en het internet een aantal praktijken van elkaar zouden overnemen. Onder meer wordt erop gezen dat televisie inspanningen zou moeten doen om aan de doelgroep gerichte reclameboodschappen aan te bieden (82 procent), gevolgd door het opzetten van campagnes op basis van het gedrag van de consument (74 procent) en een realtime registratie van de resultaten van de campagnes (74 procent). Anderzijds zouden online campagnes volgens de marketeers meer inspanningen moeten doen op het gebied van merkwaarde (83 procent), bereik (75 procent) en het wegwerken van de fragmentatie in de budgetten (74 procent).

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tablet, reclame |  Facebook |