07-11-13

Tablet en mobiele telefoon snel populairste reclameschermen

Over drie jaar zullen tablets en mobiele telefoons het televisietoestel hebben verdrongen als belangrijkste reclamescherm. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen en de Amerikaanse Association of National Advertisers (ANA) bij meer dan tweehonderdvijftig marketeers. De onderzoekers stelden vast dat 99 procent van de respondenten van mening was dat tablets over drie jaar een cruciaal reclamescherm zullen zijn geworden, gevolgd door mobiele telefoons (98 procent). De traditionele televisietoestellen halen slechts een score van 75 procent, waarbij onder meer ook aan het computerscherm (85 procent) voorrang lijkt te zullen worden gegeven.

Er wordt wel gewezen op de toenemende belangrijkheid van geconnecteerde televisietoestellen. Op dit ogenblik wordt dat platform door 47 procent van de marketeers een belangrijke reclamedrager genoemd, maar wanneer drie jaar in de toekomst wordt gekeken, stijgt dat cijfer tot 85 procent, waarmee het computerscherm zou worden geëvenaard. Volgens de onderzoekers vullen de geconnecteerde technologieën mogelijk de leemte in die door de traditionele televisietoestellen wordt achtergelaten. Op dit ogenblik noemt 82 procent van de marketeers het traditionele televisiescherm nog altijd een cruciaal reclameplatform. Smartphones en tablets halen momenteel scores van respectievelijk 86 procent en 81 procent.

De onderzoekers stelden nog vast dat de respondenten vragen dat de televisiesector en het internet een aantal praktijken van elkaar zouden overnemen. Onder meer wordt erop gezen dat televisie inspanningen zou moeten doen om aan de doelgroep gerichte reclameboodschappen aan te bieden (82 procent), gevolgd door het opzetten van campagnes op basis van het gedrag van de consument (74 procent) en een realtime registratie van de resultaten van de campagnes (74 procent). Anderzijds zouden online campagnes volgens de marketeers meer inspanningen moeten doen op het gebied van merkwaarde (83 procent), bereik (75 procent) en het wegwerken van de fragmentatie in de budgetten (74 procent).

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tablet, reclame |  Facebook |

31-10-13

Consumptiegoederen vertegenwoordigen meer dan één vijfde wereldwijde reclamebestedingen

De sector van de consumptiegoederen vertegenwoordigt meer dan één vijfde van de wereldwijde reclamebestedingen. Bovendien kent dat aandeel nog een verdere groei. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat consumptiegoederen tijdens de eerste helft van dit jaar een aandeel van 21,3 procent hadden in de wereldwijde reclamebestedingen, gevolgd door entertainment (13 procent), industrie en diensten (11,3 procent), de autosector (9,2 procent) en media (8,9 procent). De top tien bestaat verder uit healthcare (7,5 procent), financiële diensten (6,3 procent), duurzame gebruiksgoederen (5,9 procent), telecom (5,9 procent) en distributie (5,4 procent).

“Consumptiegoederen breiden hun leiderschap op de wereldwijde reclamemarkt nog verder uit,” voert Nielsen aan. “Dat is onder meer te wijten aan een toename van de reclamebudgetten voor de sector met 5,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.” Nielsen merkt wel op dat de grootste groei kon worden opgetekend in de sector industrie en diensten, waar de bestedingen met 7,2 procent toenamen tegenover de eerste helft van vorig jaar. Anderzijds blijken de reclamebestedingen in entertainment met 1,2 procent te zijn ingekrompen. Ook de autosector, waar de trage economische groei nog altijd een druk op de activiteit legt, werd geconfronteerd met een inkrimping met 3,1 procent.

Ook in de financiële sector vielen de bestedingen met 1,2 procent terug, terwijl duurzame gebruiksgoederen en healthcare met een groei van respectievelijk 5,2 procent en 2,5 procent opnieuw een heropleving konden laten optekenen. Wereldwijd kon bij de totale reclamebestedingen een groei met 2,8 procent worden geregistreerd. Randall Beard, hoofdanalist bij Nielsen, merkt daarbij echter op dat een aantal traditionele reclameplatformen een vertraging laten optekenen, terwijl opkomende kanalen erin slagen hun budgetten steeds verder uit te breiden. Ook diende volgens Beard te worden vastgesteld dat een aantal grote adverteerders zich op dit ogenblik relatief terughoudend blijkt op te stellen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

19-10-13

Consument gevoeligst wanneer hij geen reclame verwacht

Commerciële boodschappen hebben mogelijk de grootste impact wanneer de consument zijn verdedigingsmuur heeft laten zakken en hij geen reclame verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University. De onderzoekers stellen dat reclamemakers zich wellicht onterecht druk maken over het fenomeen van digitale video recorders, die de consument toelaten om commerciële boodschappen versneld door te spoelen of reclames eventueel ook kunnen wegknippen. De Amerikaanse wetenschappers zeggen immers vastgesteld te hebben dat de consumenten gemakkelijker beïnvloed lijken te kunnen worden wanneer ze zich niet op de reclames focussen en dus hun verdediging hebben laten verzwakken.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

17-10-13

Popcorn vormt groot probleem voor bioscoopreclame

Bioscoopzalen vormen geen optimale omgeving om nieuwe merken op producten te lanceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Wurzburg. De onderzoekers zeggen immers dat nieuwe merken snel een succes kunnen worden omdat ze zich heel gemakkelijk in de hersenen van de consument nestelen. Dat proces wordt in de bioscoopzaal volgens de Duitse wetenschappers echter vaak verstoord door de gewoonte van de consumenten om tijdens reclameblokken naar popcorn en andere snacks te grijpen, waardoor de onbewuste articulatie van de namen van het geadverteerde product of merk wordt bemoeilijkt.

“Nieuwe merken winnen aan populariteit door herhaling, waardoor de kans groter wordt dat de consument later tot de aankoop van het product overgaat,” merken de onderzoekers Sascha Topolinski en Fritz Strack op. “Een herhaaldelijke en doorgedreven blootstelling is voor vele producten noodzakelijk om hun merknaam in de markt te plaatsen. Cruciaal daarbij is dat de nieuwe naam door de consument gemakkelijk opgenomen kan worden. Herhaling laat het menselijk brein toe de informatie gemakkelijker te verwerken. Dat proces gaat echter ook gepaard met orale activiteit. De lippen en de tong vormen immers, onbewust en zonder echte bewegingen, de namen die worden gelezen.”

“Indien deze innerlijke articulatie, onder meer door het kauwen van chewing gum of het fluisteren van een ander woord, verstoord wordt, komt het effect echter in het gedrang,” zeggen Topolinksi en Strack. “Wanneer het proces gestoord wordt, kan de articulatie van de woorden immers niet worden geoefend, waardoor het herhalings-effect verdwijnt. Door het kauwen wordt het individu immuun voor de woord-herhaling, waardoor geen nieuwe voorkeur wordt opgebouwd voor nieuwe begrippen. Dat is vooral een probleem voor bioscoop-reclame, wiens boodschappen worden gestoord door de gewoonte van het publiek om tijdens de commerciële pauzes popcorn of andere snacks te consumeren.”

De Duitse wetenschappers stelden tijdens hun onderzoek vast dat bioscoopbezoekers die suiker hadden gekregen om op te zuigen, een week na de vertoning nog steeds vertrouwd waren met de namen van nieuwe producten die in fictieve reclames waren vertoond. Proefpersonen die popcorn hadden ontvangen, bleken zich de nieuwe producten echter nauwelijks te kunnen herinneren.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, popcorn, reclame |  Facebook |

05-10-13

Reclame biedt bedrijven in moeilijkheden geen oplossing

Bedrijven die positief nieuws te melden hebben, kunnen er met reclame voor zorgen dat hun beurswaarde toeneemt. Bij negatief nieuws levert een reclame-campagne daarentegen geen enkel effect op. Bedrijven die over andere succesvolle marketing-platformen, zoals sociale media, kunnen de negatieve impact van slecht nieuws wel afzwakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia die gedurende vijf jaar meer dan honderdveertig Amerikaanse bedrijven hebben gevolgd. Een onderneming met sterke marketing-capaciteiten kan volgens de onderzoeks de reacties van het publiek beter voorspellen en gepast reageren op negatief nieuws.

Lees Verder

12:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, marketing |  Facebook |

30-09-13

Reclame in sociale netwerken creëert toegang tot nieuwe producten

Reclame is voor gebruikers van sociale netwerken een belangrijk platform om nieuwe merken, producten of diensten te ontdekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij bijna zeventienhonderd volgelingen van bedrijven in sociale media. De onderzoekers stelden vast dat 41 procent van de respondenten door reclames nieuwe producten, merken of diensten ontdekken. Reclame is daarmee volgens de onderzoekers een efficiënter platform dan zoekmachines (34 procent), email-reclame (31 procent) en online video (22 procent). Er wordt aan toegevoegd dat sociale media voor deze groep respondenten ook een belangrijk kanaal vormt om onderzoek te verrichten naar producten die men eventueel wil aankopen.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, sociale netwerken |  Facebook |

28-09-13

Display-reclame geniet tijdens weekend grotere interesse

Tijdens het weekend zijn consumenten 7 procent meer geneigd om op een display-reclame te klikken dan tijdens de week. Nochtans liggen de reclametarieven tijdens het weekend gevoelig lager dan tijdens de andere weekdagen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Adform over de Europese consumentenmarkt. Er wordt opgemerkt dat de gemiddelde kostprijs van online reclame tijdens het weekend ongeveer 12 procent lager ligt dan tijdens de weekdagen. De onderzoekers voegen er aan toe dat het engagement met online reclame tijdens de zomerperiode eveneens 14 procent hoger ligt dan het gemiddelde van de rest van het jaar.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |