23-04-13

Russen hebben slechts matige waardering voor nalatenschap Lenin

De meeste Russen hebben slechts een matige waardering voor de historische nalatenschap van Vladimir Lenin, bijna honderd jaar geleden oprichter van de Sovjet-Unie. Er is bij de Russische bevolking dan ook weinig bereidheid te vinden om Sint-Petersburg opnieuw om te dopen tot Leningrad. Dat blijkt uit een enquête van consulent Levada Center. Er wordt wel opgemerkt dat bij veertigplussers wel een grotere waardering voor de figuur van Lenin kan worden opgemerkt. De leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en veertig jaar blijkt het meest kritisch.

Volgens 31 procent van de respondenten zal de figuur van Lenin over veertig tot vijftig jaar nog echt bekend zijn bij geschiedkundigen. Dat betekende wel een daling met 8 procentpunten tegenover twee jaar geleden. Tegenover vijf jaar geleden is een sprake van een achteruitgang met 14 procentpunten. Volgens 28 procent van de ondervraagden zal Lenin over vijftig jaar echter nog wel bekend staan als een oprichter van de Sovjet-Unie. Volgens 17 procent zal Lenin worden herinnerd als een groot leider die gevochten heeft voor de belangen van de arbeiders.

Ook bleek dat 13 procent van de Russen Lenin bestempelt als een groot denker met een goed inzicht in de toekomst. Het Levada Center zegt dat de visie op de figuur van Lenin sinds het midden van de jaren negentig niet fundamenteel is gewijzigd. Wel zegt nog slechts 9 procent Lenin te bewonderen voor de praktische realisaties in de politiek, tegenover 19 procent in het midden van de jaren negentig. Volgens 5 procent zal Lenin de toekomst ingaan als een brutale dictator, maar ook dat cijfer bedroeg in het midden van de jaren negentig nog 12 procent.

Het Levada Center merkt nog op dat respondenten tot vijfentwintig jaar weliswaar in het algemeen een positieve houding tegenover Lenin hanteren, maar voegt er aan toe dat die mening minder geïnformeerd lijkt te zijn.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, lenin |  Facebook |

21-04-13

Rusland verwacht één miljoen buitenlanders voor wereldkampioenschap voetbal

Rusland verwacht tijdens het wereldkampioenschap voetbal over vijf jaar meer dan één miljoen bezoekers te zullen ontvangen. Dat heeft Alexander Djordjadze, vice-directeur van het organisatiecomité Russia2018 gezegd. Tijdens het vorige wereldkampioenschap in Zuid-Afrika werden ongeveer vierhonderdduizend buitenlandse bezoekers geteld, maar Rusland zal volgens Djordjadze kunnen genieten van de nabijheid van de Europese en Aziatische markten, waar het voetbal bijzonder populair is.

Djordjadze benadrukte nogmaals dat de buitenlandse bezoekers niet alleen zullen vrijgesteld zijn van de traditionele visa-verplichtingen, maar ook gratis gebruik zullen kunnen maken van het openbaar vervoer tussen de steden waar de wedstrijden worden georganiseerd. Hij wees erop dat Rusland het soepele visa-systeem al heeft uitgetest voor de finale van de Champions League in Moskou vijf jaar geleden, waar de Engelse clubs Manchester United en Chelsea tegenover elkaar stonden en op één dag dertigduizend Engelse voetbalfans dienden te worden opgevangen.

Djordjadze gaf verder nog aan dat het definitieve budget voor het evenement in de loop van de maand juni zal worden vastgelegd. Eerder was aangegeven dat de organisatie een investering van 19,2 miljard dollar zou vergen. Volgens de vice-directeur van Russia2018 moeten ongeveer vierhonderd projecten worden gefinancierd. Hij gaf toe dat er heel wat kritiek wordt geleverd op het project, maar dat is volgens hem vooral politiek ingegeven. Investeren in grote evenementen zoals een wereldkampioenschap voetbal is volgens hem de beste manier om sociale verandering te realiseren.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, voetbal |  Facebook |

20-04-13

Russische bedrijven ontvangen bijna 1 miljard dollar investeringen

Het voorbije jaar hebben Russische bedrijven 910,6 miljoen dollar opgehaald bij investeerders. Dat betekent een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Russian Venture Company (RVC) and PricewaterhouseCoopers (PwC). In totaal werden ruim tweehonderd projecten opgezet. Honderdzestig fondsen investeerden in Russische startups. Er werd nog opgemerkt dat informatica en internet met meer dan 70 procent van alle projecten, het voorbije jaar duidelijk de meest populaire categorieën bij de investeerders zijn gebleken.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, investeringen |  Facebook |

19-04-13

Voetbal gaat Russische steden grote factuur kosten

Een groot aantal Russische steden zullen moeilijkheden ondervinden om de financiële lasten van het Wereldkampioenschap voetbal, dat over vijf jaar in Rusland wordt georganiseerd, te dragen. Dat is de conclusie van een rapport van het ratingbureau Standard & Poor's. Er wordt opgemerkt dat zeven van de elf Russische gaststeden geld zullen moeten lenen of extra steun moeten ontvangen van de overheid om de vereiste investeringen in voetbalstadions en verkeersinfrastructuur te kunnen financieren.

"Tenzij de Russische overheid de financiering opdrijft, dreigt de infrastructuur van het evenement niet het niveau van de vorige edities te zullen halen," merkt het ratingbureau op. De Russische regering heeft berekend dat de organisatie van het evenement een budget van 22 miljard dollar zal vergen. Het wereldkampioenschap voetbal dat volgend jaar in Brazilië wordt georganiseerd, beschikt over een budget van 13,6 miljard dollar. De Russische regering heeft aangekondigd alleen de bouw van sportinfrastructuur te zullen ondersteunen.

Lokale overheden hebben echter berekend dat de totale kost van het evenement zal oplopen tot 43 miljard dollar, met inbegrip van nieuwe metrolijnen, wegen, luchthavens en nutsvoorzieningen. "De meeste lokale overheden worden echter geconfronteerd met een vertragende economische groei, druk van de federale overheid om de salarissen van ambtenaren te verhogen en een beperkte fiscale flexibiliteit, waardoor het bijzonder moeilijk dreigt te worden om voldoende financiering te vinden," zegt het ratingbureau.

Alleen de steden Moskou, Sint-Petersburg, Kazan en Sochi zouden geen problemen mogen ondervinden voor de financiering. De grootste moeilijkheden worden gevreesd voor Kaliningrad, Samara en Saransk.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, rusland |  Facebook |

05-04-13

Russische wapenexport heeft opnieuw recordjaar achter de rug

Rusland heeft het voorbije jaar voor een recordbedrag van 15,2 miljard dollar wapentechnologie uitgevoerd. Tegenover het jaar voordien is er sprake van een groei met 12 procent, ondanks het wegvallen van miljarden dollars aan contracten met Libië na het verdwijnen van het regime van Muammar Gaddafi. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin in een uitzending op de Russische televisie bekend gemaakt. Rusland is na de Verenigde Staten de grootste wapenexporteur van de wereld.

Azië vormt nog nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor Russische wapentechnologie. De president benadrukte dat Rusland het voorbije jaar aan zesenzestig landen wapens heeft geleverd, maar verdere details werden niet bekend gemaakt. Volgens de Russische wapenexporteur Rosoboronexport vertegenwoordigde Azië het voorbije jaar 43 procent van de totale uitvoer, waarbij India, Vietnam en China als belangrijkste klanten werden omschreven. Daarna volgen het Midden-Oosten en Noord-Afrika (23 procent) en Latijns-Amerika (18 procent).

Twee jaar geleden verkocht Rusland voor ongeveer 1 miljard dollar wapens aan Syrië, maar vorig jaar werden volgens Vladimir Poetin aan het land niet langer offensieve wapens geleverd die in een burgeroorlog zouden kunnen worden ingezet. Rusland zegt meer dan 25 procent van de internationale wapenexport in handen te hebben. De Verenigde Staten hebben een marktaandeel van ongeveer 30 procent. De Russische wapenindustrie zou vooral zijn activiteiten op de Afrikaanse markt nog verder willen uitbreiden.

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, wapenhandel |  Facebook |

Helft Russische arbeidsmarkt gesitueerd in ondergrondse economie

Het helft van de Russische arbeidsmarkt is actief in de officieuze economie. Dat heeft de Russische vice-premier Olga Golodets tijdens een bezoek aan de Higher School of Economics in Moskou gezegd. De vice-premier voegde er aan toe dat Rusland minstens twintig jaar achterop hinkt tegenover de internationale arbeidsmarkt. Ook benadrukte minister Golodets dat de officieuze economie een belangrijke bedreiging vormt voor de sociale voorzieningen die de overheid aan de bevolking ter beschikking kan stellen.

Minister Golodets benadrukte dat Rusland ongeveer 86 miljoen werknemers telt, maar daarbij blijken slechts 48 miljoen mensen in een wettelijke activiteit te zijn ingeschreven. "De Russische arbeidsmarkt kent een belangrijk illegaal karakter," merkte de minister op. "Die illegale activiteiten leveren geen bijdrage tot de overheidsfinanciën, waardoor het bijzonder wordt om alle maatschappelijke kosten te blijven dragen." De ondergrondse economie is volgens ramingen van de Wereldbank ongeveer drieënhalf keer groter dan in de andere grote economieën.

De omvang van de illegale Russische economie zou twee jaar geleden een waarde hebben die vergeleken kan worden met 46 procent van het bruto binnenlandse product van het land. Volgens een aantal ramingen zouden ondergrondse sectoren op dit ogenblik nog altijd 35 procent van de totale Russische economie vertegenwoordigen. Bovendien wordt Rusland ook getroffen door een belangrijke illegale kapitaalvlucht. Het voorbije jaar zou bijna 50 miljard dollar illegaal het land hebben verlaten. Sinds het instorten van de Sovjet-Unie zou al minstens 212 miljard dollar illegaal aan de Russische economie zijn onttrokken.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, arbeidsmarkt |  Facebook |

03-04-13

Russische ambtenaren moeten buitenlandse activa van de hand doen

Russische ambtenaren moeten hun buitenlandse bankrekeningen afsluiten en hun offshore financiële activa binnen een periode van drie maand van de hand doen. Ambtenaren die niet op die eis ingaan, riskeren op staande voet te worden ontslagen. Dat is bepaald in een nieuwe wet die door de Russische president Vladimir Poetin is ondertekend. De Russische president voegde er aan toe dat de financiële activa van de ambtenaren ook strikt zullen worden gecontroleerd om de naleving van de wetgeving af te dwingen.

"Niemand zal zich ongenaakbaar kunnen wanen," merkte Sergei Ivanov, stafchef van de Russische president, op. Waarnemers merken wel op dat de wetgeving minder streng is dan aanvankelijk was voorzien en waarbij het aan ambtenaren ook zou worden verboden om vastgoed in het buitenland te bezitten. Ook biedt de nieuwe wetgeving aan de ambtenaren de mogelijkheid om buitenlandse financiële activiteiten op te zetten, maar dat moet wel gebeuren met een tussenkomst van Russische banken.

"De nieuwe wet betekent een nationalisering van de elite," merkt Konstantin Kostin, hoofd van de denktank Foundation for the Development of Civil Society, op. "In het verleden probeerde de elite grote winsten te maken met Russische activiteiten, maar de opbrengsten en hun domicilie in het buitenland te centraliseren." Kirill Kabanov, hoofd van het Russische National Anti-Corruption Committee, waarschuwt echter dat in praktijk moeilijk zal blijken te zijn om de wet te implementeren. Bureaucraten blijken volgens Kabanov hun belangen steeds goed te kunnen beschermen.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, ambtenaren |  Facebook |