07-10-13

Consument door meervoud schermen moeilijker bereikbaar

Consumenten worden door het gebruik van een meervoud van schermen moeilijker bereikbaar voor online marketing-boodschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov en het bedrijf Responsys, gespecialiseerd in cloud marketing, bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers stellen dat de consumenten constant wisselen tussen schermen om een brede waaier van activiteiten, zoals sociale netwerken, televisie en email, te kunnen uitvoeren. Opgemerkt wordt dat 44 procent van de respondenten minsten één keer week diverse schermen naast elkaar gebruikt. De meesten blijken daarbij slechts dertig seconden aandacht te besteden aan marketing-boodschappen.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, marketing |  Facebook |

24-09-13

Technologische defecten kosten bedrijven gigantische verliezen

Bedrijven steunen in belangrijke mate op technologie, maar bij een falen van die platformen dreigen zware verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Intellitrends en het technologiebedrijf Compuware bij meer dan driehonderd executives. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de ondervraagden het voorbije jaar met minstens één technologisch falen werd geconfronteerd, terwijl 51 procent toegeeft de jongste drie maanden met een zwaar technologie-probleem te zijn geconfronteerd. De problemen veroorzaken op korte termijn bovendien een gemiddelde kost van 11 miljoen dollar, te wijten aan het terugroepen van producten, productverlies en een negatieve impact op sales en marketing.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

12-09-13

Bedrijven moeten efficiënte zoekmachine hebben om informatie te beheren

De meeste bedrijven beschikken over massale hoeveelheden data, maar die zijn meestal verspreid over een groot aantal gegevensbanken en kunnen ook vaak slechts bijzonder moeilijk worden opgezocht. Dat is de conclusie van een rapport van het Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven zouden moeten kunnen beschikken over een gestandaardiseerde zoekmachine om de gewenste data in de gegevensbanken terug te vinden. Bovendien moet de technologie de verkregen informatie ook in een gepast formaat aan de gebruiker kunnen aanbieden.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, zoekmachine |  Facebook |

03-09-13

Vrouwelijk talent vindt technologie niet sexy genoeg

Overheden en werkgevers moeten meer inspanningen doen om vrouwelijk talent naar de technologie-industrie te lokken. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, gezegd tijdens de opening van het technologiefestival Campus Party Europa in Londen. Neelie Kroes benadrukte dat nog teveel meisjes vinden dat een carrière in de technologiesector onvoldoende sexy is. Daarom moet jong vrouwelijk talent volgens de Europees Commissaris worden overtuigd dat ook zij een succesvolle loopbaan in de technologiesector kunnen uitbouwen. Indien de sector niet vrouwvriendelijk wordt gemaakt, dreigt er volgens Neelie Kroes een grote pool talent verloren te gaan.

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, carrière |  Facebook |

15-08-13

Technologiedrijven doen sollicitanten het meest zweten

Technologiebedrijven vormen op het gebied van sollicatiegesprekken de grootste uitdaging voor kandidaat-werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek van de carrièresite Glassdoor naar de Amerikaanse ondernemingen die aan kandidaten de moeilijkste interviews voorschotelen. Glassdoor stelde vast dat nagenoeg de helft van de top vijfentwintig uit technologiebedrijven bestaat. Een betrekking bij de grote technologiebedrijven gaat volgens de onderzoekers gepaard met hoge salarissen, allerlei bijkomende voordelen en een groot prestige, zodat de interesse bij de kandidaten groot is en het recruteringsproces bijzonder competitief wordt. Het technologiebedrijf Thoughtworks deelt met consulent McKinsey de eerste plaats.

“Solicitatiegesprekken lijken vaak op een thrillerverhaal,” merkt Glassdoor op. “Kandidaat-werknemers worden vaak geplaagd door een onrustige hartslag, klamme handen en extreme angstniveaus. De intensiviteit van het interview kan tussen de verschillende bedrijven echter grote verschillen vertonen. Opvallend is echter dat technologiebedrijven vaak de meest doorgedreven interviews hanteren. In de lijst met vijfentwintig moeilijkste bedrijven zijn onder meer technologiegroepen zoals Google, Hubspot, Microsoft, Facebook en Teach for America terug te vinden. Deze bedrijven hebben ook vaak een strikt screeningproces ontworpen en hebben vaak de gewoonte verschillende interview-rondes te houden.”

“Kandidaat-werknemers bij technologiebedrijven krijgen vaak case-studies voorgeschoteld en worden geconfronteerd met moeilijke technische vragen rond algoritmes, probleemoplossing en datastructuur,” voert Glassdoor nog aan. “Een bedrijf zoals Google staat er ook voor bekend de kandidaten uitdagende brainteasers voor te schotelen. Andere ondernemingen grijpen terug naar het model van een stress-interview om uit te zoeken op welke manier potentiële werknemers onder extreme druk reageren en functioneren.” Er wordt wel opgemerkt dat een reeks interviews de kandidaten ook een beeld kunnen geven over het bedrijf en zijn werknemers, zodat ook zijzelf kunnen uittesten of die omgeving hen ligt.

http://venturebeat.com/2013/08/09/the-top-job-interview-sweat-shops-survey/

10:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, technologie |  Facebook |

27-07-13

Microsoft opnieuw Amerikaans marktleider in technologiereclame

Amerikaanse technologiebedrijven hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 723 miljoen dollar geïnvesteerd in reclame. Dat betekent een stijging met 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen. Over de hele economie werd tijdens diezelfde periode volgens het rapport een daling met 1 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat Microsoft zich bij de technologiebedrijven het meest agressief heeft opgesteld. De reclamebestedingen van het concern stegen met 200 procent. Daarmee verdrong Microsoft voor de eerste keer in vijf jaar Intuit van de eerste plaats.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microsoft, technologie, reclame |  Facebook |

25-07-13

Technologiespionage kost Amerikaanse bedrijven buitenlandse klanten

Het spionageschandaal rond het Amerikaanse National Security Agency (NSA) heeft een negatieve impact op de Amerikaanse technologiebedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Cloud Security Alliance. Daarbij wordt opgemerkt dat 10 procent van de buitenlandse leden van de organisatie al een contract met een Amerikaanse provider van clouddiensten hebben opgezegd, terwijl 56 procent toegeeft van plan te zijn om in de toekomst minder gebruik te maken van Amerikaanse bedrijven. Ook 36 procent van de Amerikaanse providers geeft toe mogelijk buitenlandse klanten te zullen verliezen.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spionage, technologie, cloud |  Facebook |

23-06-13

Intelligente technologie moet basis vormen voor openbaar vervoer

Intelligente technologie moet de basis leggen voor het openbaar vervoer van de toekomst. Dat zegt Joseph Chow, professor aan de Ryerson University in Canada. De technologie moet volgens de wetenschapper ervoor zorgen dat de verkeerscongestie en vervuiling kan worden teruggedrongen en optimaal gebruik gemaakt kan worden van hernieuwbare energie en de bevolking uiteindelijk kan overtuigd worden om de auto in de garage te laten staan. Chow noemt het transportsysteem de levensader van de stad.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, technologie |  Facebook |

23-05-13

Canada jaagt op technologie-specialisten uit Silicon Valley

Canada hoopt met soepele immigratiewetten technici uit Silicon Valley te kunnen aantrekken. Vele werknemers in Silicon Valley zijn immers gefrustreerd geraakt door het Amerikaanse visabeleid. In Canada zouden de betrokkenen over een startup-visum kunnen beschikken dat gekoppeld is aan een permanente verblijfsvergunning voor ondernemers die in het land een nieuw bedrijf opstarten en voldoende investeringskapitaal verzamelen. In de Verenigde Staten wordt echter ook gewerkt aan een herziening van het immigratie-systeem.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, technologie, silicon valley |  Facebook |

16-05-13

Technologie mag behoeftes oudere gebruikers niet negeren

Producenten van hardware en software volgen geen goede strategie indien ze geen aandacht besteden aan de behoeftes van de toenemende groep van oudere technologie-consumenten. Dat zeggen onderzoekers van de University of Central Arkansas. Opgemerkt wordt dat de producenten onder meer aandacht zouden moeten hebben aan een aantal lichamelijke problemen waarmee deze groep vaker geconfronteerd wordt dan de rest van de bevolking. Bovendien kan er volgens de Amerikaanse wetenschappers gewag gemaakt worden van een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De onderzoekers Mark McMurtrey, Ronald McGaughey, James Downey en Steven Zeltmann merken op dat ook de oudere generaties steeds actiever worden met digitale technologieën. "Bovendien beschikt deze generatie over een groot bestedingsbudget om technologie-producten aan te kopen," voeren de wetenschappers aan. "Dit betekent echter ook dat de ontwikkelaars van technologie aandacht moeten besteden aan een aantal problemen, zoals een verzwakt gehoor of gezichtsvermogen, waarmee deze doelgroep wordt geconfronteerd en gespecialiseerd toepassingen moeten aanbieden die de toegang tot de producten vergemakkelijkt."

"Bovendien is het een sociale verplichting van de sector om in te spelen op de behoeftes van de hele gemeenschap en niet alleen rekening te houden met interesses van het jongere publiek," voeren de Amerikaanse wetenschappers aan. "Het gebruik van informatica-technologie door senioren is vergelijkbaar met het gedrag van andere generaties. Dat geldt ook voor mobiele technologieën. Rekening houdend met de lichamelijke problemen waarmee veel ouderen worden geconfronteerd, moeten de ontwikkelaars zorgen dat hun technologieën aan de specifieke behoeftes van deze groep beantwoorden. Dat betekent niet alleen een ethische benadering van technologie, maar garandeert ook omzetgroei."

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

06-05-13

Technologie belangrijkste categorie in ecommerce

Technologie vormt de belangrijkste categorie die tijdens de maand april bij ecommerce-zoekopdrachten kon worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform BuyVia. Opgemerkt wordt daarbij dat tablets de grootste interesse wegdragen van de online consument. Dat is volgens het bedrijf een signaal dat consumenten zich opmaken voor de zomervakantie of zich voorbereiden op de nieuwe geschenkenperiode met moederdag en vaderdag. De grote interesse in tablets toont volgens BuyVia mogelijk ook op een alternatief voor de laptops.

"De iPad, iPad Mini en Kindle Fire werden tijdens de maand april geregeld helemaal bovenaan in de ranglijst met zoekopdrachten aangetroffen," stipt Norman Fong, chief executive van BuyVia, aan. Opgemerkt wordt dat op het internet vooral zoekopdrachten werden uitgevoerd naar Dell, iPhone, iPad, Nexus en Samsung Galaxy Note. Bij de applicaties werd vooral gevraagd naar informatie over televisie, iPad, Kindle Fire, laptop en iPad Mini. De onderzoekers merken nog op een verschuiving vast te stellen van het besturingssysteem van Apple naar Android-concurrenten.

Uit het onderzoek blijkt nog dat de gebruikerspopulatie van de applicatie van BuyVia, die in november vorig jaar werd gelanceerd, voor 60 procent uit vrouwen bestaat. Uit de cijfers uit het website-gebruik tijdens de maand april blijkt echter dat mannen 78 procent van de online shoppers vertegenwoordigden. Tevens wordt opgemerkt dat de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierendertig jaar met een aandeel van 37 procent de belangrijkste applicatie-populatie vormt. Bij het internet werd daarentegen een meerderheid van 23 procent opgemerkt in de groep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, technologie |  Facebook |

14-04-13

Kinderen moeten vroeg in contact worden gebracht met wetenschap en technologie

Indien de maatschappij in de toekomst niet geconfronteerd wil worden met massale tekorten aan technische vaardigheden, moeten kinderen al jonge leeftijd met wetenschap en technologie in contact worden gebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Twente. De Nederlandse onderzoekers stellen dat de natuurlijke interesse van kinderen in research en design verdwijnt indien ze tijdens de lagere school niet met die activiteiten in een positieve context worden geconfronteerd. Een overdreven nadruk op taalkunde en mathematica dreigt volgens de onderzoekers de creatieve en innovatieve talenten van vele kinderen over het hoofd te zien.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, technologie, onderwijs |  Facebook |

13-04-13

Online technologieën versterken irrationeel groepsgedrag

Internet en sociale media vormen voor de burger en de consument cruciale bronnen van informatie, maar kunnen ook aanleiding geven tot een irrationeel groepsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kobenhavns Universitet, waarbij aangegeven wordt dat informatica-technologieën misleidend kunnen werken door sociale processen op te blazen waardoor feiten verkeerd worden geïnterpreteerd en de consument tegen zijn eigen belangen ingaat. Onder meer de algoritmes van de online zoekmachines dragen volgens de onderzoekers bij tot die misleiding.

"Geregeld blijkt dat consumenten bereid zijn om eigendommen aan verrassend hoge prijzen te kopen omdat ervan uitgegaan wordt dat ook alle anderen net hetzelfde doen," merkt onderzoeksleider Vincent Hendricks, professor filosofie aan de Deense universiteit, op. "Groepsgedrag dat leidt tot beslissingen op basis van onjuiste overtuigingen, heeft altijd bestaan. Het internet en sociale media hebben die trend echter versterkt en gigantische afmetingen laten aannemen. Dat kan belangrijke consequenties kan hebben voor de democratische instellingen die de informatie-maatschappij ondersteunen."

De onderzoeker verwijst onder meer naar de zoekmachines. "Bedrijven zoals Facebook en Google hebben algoritmes ontwikkeld die de bedoeling hebben om irrelevante informatie weg te filteren, zodat de gebruiker uitsluitend content aangeboden krijgt op basis van zijn online geschiedenis," stipt Vincent Hendricks nog aan. "Vanuit een democratisch perspectief kan dit fenomeen een probleem worden, aangezien men nooit in contact gebracht dreigt te worden met visies of argumenten die de eigen overtuigingen tegenspreken. Indien belang wordt gehecht aan de democratische discussie, moet er meer aandacht worden besteed aan de impact van deze technologieën."

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, technologie |  Facebook |

03-04-13

Technologieën worden vaak door maatschappij tot hype opgeblazen

Overdreven hoop in nieuwe technologieën gaan vaak gepaard met andere maatschappelijk relevante verwachtingen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Austrian Institute of Technology (AIT) naar de opkomst en uiteindelijke reacties op de intrede van brandstofcellen in de autotechnologie. Opgemerkt wordt dat het enthousiasme voor deze brandstofcellen was gekoppeld aan verwachtingen rond de zoektocht naar oplossingen voor het probleem van de klimaatverandering.

"Technologie kan een revolutie betekenen voor de maatschappij," merkt Matthias Weber, wetenschapper aan het Austrian Institute of Technology, op. "Geloof in technologie is cruciaal voor het succes. Indien op het geschikte ogenblik het nodige enthousiasme kan worden gegenereerd, zal tijd en geld worden besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe technologie. Indien er echter geen voldoende belangstelling kan worden gewekt, zal het enthousiasme snel verdampen. De interactie tussen ontwikkeling en verwachtingen kan eindigen in vooruitgang of frustratie."

"Er groeide op het einde van de jaren negentig een grote belangstelling voor brandstofcellen," verduidelijkt Matthias Weber. "Al snel echter verschoof het enthousiasme naar elektrische aandrijving en nadien naar biobrandstoffen. Al dat enthousiasme is inmiddels echter vervangen door een toenemend scepticisme. Dat fenomeen blijkt echter vooral een gevolg te zijn van een wisselwerking tussen massamedia, politiek, experts, financiering en de aandelenmarkt, die het gemeenschappelijk enthousiasme versterken."

Lees Verder

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

25-03-13

Technologiebedrijven hebben wereldwijd grootste aantrekkingskracht

Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft wereldwijd de grootste culturele aantrekkingskracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Added Value bij meer dan zestigduizend respondenten in tien grote markten. Google gaat in de rangschikking het Amerikaanse technologieconcern Apple en diens Zuid-Koreaanse aartsrivaal Samsung vooraf. De onderzoekers stellen dat technologiemerken er wereldwijd in slagen om de krachtigste banden te leggen met de consument. De sector telt immers in totaal zes vertegenwoordigers in de top tien van Added Value.

Ook Microsoft, Sony en eBay staan in de top tien. De Zweedse meubelketen Ikea is het eerste merk dat niet uit de technologiesector afkomstig is. Daarna volgen de Duitse automerken BMW en Audi. Het Amerikaanse frisdrankenconcern Coca-Cola maakt de top tien volledig. "Door deze grote aantrekkingskracht garanderen deze bedrijven relevant te blijven voor de consument, waardoor ze kansen blijven creëren om een duurzame groei te realiseren," voeren de onderzoekers aan.

Added Value merkt nog op dat Samsung in alle onderzochte markten de derde plaats bekleedt en daarmee veel stabieler blijkt te zijn dan een aantal van zijn rivalen. In de Verenigde Staten, West-Europa en Australië wordt de rangschikking aangevoerd door Apple, maar het Amerikaanse technologiebedrijf blijkt het wel gevoelig moeilijker te hebben op de Aziatische markt. Maggie Taylor, chief executive van Added Value, merkt daarbij op dat het voor een bedrijf wel interessant kan zijn om in één regio marktleider te zijn, maar zegt dat het nog belangrijker is een wereldwijde uitstraling te hebben.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, marketing |  Facebook |

12-03-13

Werkpak signaleert arbeider voor alarmerend stressniveau

Onderzoekers aan de Noorse instelling Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning (Sintef) hebben een werkpak ontwikkeld met sensoren die de lichaamstemperatuur en lichamelijke inspanning moet controleren. Het werkpak moet volgens de Noorse wetenschappers onder meer een instrument worden om het nemen van beslissingen te ondersteunen. Opgemerkt wordt dat werkkledij van de toekomst de gezondheidstoestand van de werknemer zal controleren. Het systeem kan volgens de onderzoekers bijzonder belangrijk zijn voor onder meer arbeiders op olie-installaties in het noordpoolgebied.

"Realtime metingen van de fysiologische stress bij werknemers in moeilijke arbeidsomstandigheden moeten onder meer kunnen aangeven wanneer de arbeid moet worden onderbroken of gestopt," voeren de onderzoekers aan het Sintef aan. "Op dit ogenblik vormen alleen temperatuur en wind een basis voor een beslissing over de veiligheid van de omstandigheden in extreme werkomstandigheden." De ontwikkeling van het werkpak vormt een onderdeel van het ColdWear-project, waaraan het Sintef sinds vijf jaar werkt en waarin onderzocht wordt op welke manier extreme temperaturen de prestaties van het lichaam kunnen beïnvloeden.

Oystein Wiggen, fysioloog aan het Sintef, gebruikt de kennis die in het ColdWear-project werd verzameld om nieuwe producten, zoals speciale kledij voor atleten en arbeid onder extreme omstandigheden, te ontwikkelen. Het speciale werkpak kan ook andere fenomenen, zoals vibraties, opmeten. Dat kan volgens de onderzoekers onder meer een aanwijzing geven van de druk die op werknemers wordt uitgevoerd bij het hanteren van zware boren of andere machines. Alle data kunnen in realtime naar een smartphone of computer worden doorgestuurd, zodat een constante controle mogelijk is.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkpak, stress, technologie |  Facebook |

25-02-13

Technologische sector heeft beste reputatie bij Amerikaanse publiek

De technologische sector heeft de beste reputatie van de hele Amerikaanse industrie. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Harris. Er wordt opgemerkt dat 79 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de technologiesector een positieve reputatie heeft. Daarmee versterkt de sector zijn positie nog verder, want vorig jaar werd slechts een score van 76 procent gehaald, tegenover 75 procent het jaar voordien. Op de tweede plaats staat het toerisme en de reissector, die zijn score van 55 procent naar 61 procent zag stijgen. De top vijf wordt verder gevormd door retail (58 procent), consumptieproducten (56 procent) en telecom (54 procent). De tabaksindustrie staat met een score van 12 procent op de laatste plaats.

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

19-02-13

Europese Commissie lanceert coalitie voor digitale banen

De Europese Commissie gaat het initiatief Grand Coalition for Digital Jobs and Training lanceren om de kloof tussen de ongeschoolde arbeidspopulatie en de toenemende behoefte van de Europese Unie aan informatici te dichten. Daarbij zal worden samengewerkt met grote bedrijven zoals Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, Hewlett-Packard, Alcatel-Lucent en Randstad. Onder meer zal mogelijk gebruik gemaakt worden van training-coupons, zoals dat al het geval is in Duitsland en Spanje en dat 60 procent tot 70 procent van de twintigduizend deelnemers aan een nieuwe baan zou hebben geholpen. Ook wil men de mobiliteit van werkloze Europeanen stimuleren.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie |  Facebook |

27-01-13

Consument twijfelt over relatie technologie en gezondheid

Consumenten stellen zich open op tegenover nieuwe medische technologieën, maar zijn ook bevreesd dat digitale merken hun gezondheid zouden kunnen schaden. Dat is de conclusie van een internationaal rapport van het bureau McCann Erickson. De onderzoekers stelden vast dat 54 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat technologie bijdraagt tot een gezonder leven, maar een belangrijke groep wijst ook op het groter gevaar op een sedentair leven onder invloed van technologische innovaties.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezondheid |  Facebook |

19-01-13

Toegang tot technologie absolute noodzaak voor kinderen

Toegang tot technologie is voor kinderen een absolute noodzaak indien ze succes wil boeken in de maatschappij van de eenentwintigste eeuw, waar een groot gedeelte van de wereldwijde transacties over het internet verloopt. Dat zegt Mark Brown, directeur van het National Centre for Teaching and Learning aan de Massey University in Nieuw-Zeeland. Laptops of tablets kunnen volgens Brown misschien dure aankopen zijn voor ouders, maar moeten worden bestempeld als een cruciale investering in de toekomst van hun kinderen.

"De aankoop van een computer of tablet is cruciaal voor de ontwikkeling van de technologische vaardigheden van het kind," merkt Mark Brown op. "In minder dan een decennium is het publiek gewend geraakt aan het downloaden van muziek, het lezen van elektronische boeken en het raadplegen van online nieuwsbronnen. Indien kinderen het maximale voordeel willen halen uit de nieuwe vormen van digitaal leren, is toegang tot de gepaste technologie absoluut noodzakelijk. Het toenemende probleem van digitale exclusie moet dan ook absoluut worden bestreden."

"De meerwaarde van technologie is echter afhankelijk van de manier waarop kinderen, ouders en leerkrachten het medium hanteren om het leerproces te versterken," voert Mark Brown nog aan. Het heeft volgens hem ook geen zin om kinderen de toegang tot sociale netwerken en online games zoveel mogelijk te beperken. Er moet volgens Mark Brown daarentegen aangeleerd worden om op een gepaste manier gebruik te maken van het platform, maar dat geldt volgens hem evenzeer voor veel volwassenen.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, onderwijs |  Facebook |

25-12-12

Apple is voor Amerikaanse tieners het logische technologie-merk

Twee op vijf Amerikaanse tieners hebben een iPhone. Daarmee wordt duidelijk dat Apple het voor de hand liggende technologiemerk bij de Amerikaanse jeugd is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Piper Jaffray bij bijna achtduizend Amerikaanse tieners. Volgens de consulent was 23 procent van de Amerikaanse tieners één jaar geleden in het bezit van een iPhone. Dat was zes maand nadien al gestegen tot 34 procent. Op dit ogenblik geeft 40 procent aan een iPhone te bezitten. De onderzoekers stelden ook vast dat 62 procent van de ondervraagden bij een volgende aankoop voor een iPhone zou kiezen. Op de tweede plaats staat Android met een score van 22 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat 44 procent van de Amerikaanse tieners ook een tablet-computer bezit. Ook in die productcategorie heeft 72 procent van de respondenten gekozen voor een iPad van Apple. Er wordt aan toegevoegd dat een goedkopere versie van de iPad die gebruikersgroep nog gevoelig zou kunnen uitbreiden.

Lees Verder

10:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, technologie |  Facebook |

23-12-12

Retailers moeten al investeren in volgende generatie technologie

Retailers doen zware inspanningen op het gebied van mobiele technologie, maar moeten ook investeren in de volgende generatie van toepassingen om te vermijden dat in de toekomst klanten worden verloren. Dat is de conclusie van een rapport van de online retailer eBay. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van interactieve televisie, beeldherkenning, augmented reality en andere technologieën die voor een nieuwe revolutie in de retailsector kunnen zorgen. Die nieuwe generatie kunnen de Britse retailsector volgens eBay over twee jaar 3,8 miljard dollar extra inkomsten bezorgen. Dat vertegenwoordigt 8 procent van de totale online retailverkoop. Angus McCarey, directeur retail bij eBay in Groot-Brittannië, wijst erop dat de consument in het verleden online en offline kanalen als afzonderlijke platformen bestempelde, maar dat volgens hem niet langer het geval. Daarom moeten retailers volgens McCarey de consument op een brede waaier platformen toegang tot zijn merk bieden. Toch blijkt 38 procent van de Britse retailers niet snel in die nieuwe technologieën te willen investeren.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, technologie |  Facebook |

12-12-12

Google opent nieuw technologiecentrum in Israël

Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft in Israël zijn Campus Tel Aviv geopend. Met het initiatief wil het Amerikaanse concern betere contactmogelijkheden creëren met lokale ondernemers. Bovendien omvat het complex ook het project Launchpad, dat tweeweekse trainingen voorziet voor jonge startups. Google mikt erop om elk jaar een honderdtal veelbelovende Israëlische startups bij te staan. Campus Tel Aviv moet volgens Google een innovatie-centrum worden voor de vele startups die in Israël worden gelanceerd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wees er bij de opening van het complex op dat zijn land na Silicon Valley de grootste concentratie van technologie-startups herbergt. Google lanceerde zijn eerste Launchpad vorig jaar in Londen. Google zegt ook te streven naar een samenwerking met de grote Israëlische onderwijsinstellingen. Meir Brand, chief executive van Google Israël, stelde dat het bedrijf met het nieuwe centrum duidelijk aangeeft een bijdrage te willen leveren aan de verdere uitbouw van de Israëlische economie.

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, israël, google |  Facebook |

19-11-12

Auto moet ook conditie bestuurder kunnen herkennen

Auto’s worden steeds meer uitgerust met technologie die het wegverkeer veiliger en het rijden comfortabeler maken, maar de technologie heeft nog geen oplossing gevonden om de gemoedsgesteltenis van de bestuurder in te schatten. Onderzoekers van de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) denken daarvoor, in samenwerking met de Franse autobouwer PSA Peugeot-Citroën, echter een oplossing te kunnen vinden door de gelaatsuitdrukking van de bestuurder door de technologie te laten ontleden. PSA Peugeot-Citroën, dat vorig jaar een kantoor opende in de Innovation Square van het Zwitserse instituut, wil een aantal praktische tests met de toepassingen opzetten.

“Intelligente wagens worden uitgerust met diverse sensoren en algoritmes om te reageren op noodsitaties, de snelheid te regelen, assistentie te bieden bij het parkeren en in te spelen op mondelinge commando’s,” zeggen de onderzoekers. “Over de toestand van de bestuurder kan echter weinig worden achterhaald. Het gelaat is echter een belangrijke bron van informatie en technologieën op basis van gezichtsuitdrukkingen zijn ook al in talloze andere sectoren de voorbije jaren geïmplementeerd. Onder meer kan de technologie worden gebruikt om in realtime de exacte positie van een persoon en de oogrichting te bepalen, terwijl aan de beweging van hoofd en ogen ook vermoeidheid of slaperigheid kunnen worden gemeten.”

De onderzoekers stellen op basis van die mogelijkheden een technologie te willen ontwikkelen die op elk ogenblik de gelaatsuitdrukking van de autobestuurder kan ontleden. “Op basis daarvan kunnen verschillende applicaties worden ontwikkeld die de conditie van de bestuurder kunnen interpreteren en de interactie tussen auto en chauffeur kunnen ondersteunen,” voert onderzoeksleider Jean-Philippe Thiran aan. “De toepassing moet een meer intuïtieve interface tussen de auto en de chauffeur creëren.” De onderzoekers geven wel toe dat er nog een hele reeks praktische problemen moeten worden opgelost vooraleer de toepassing ook in de praktijk kan worden ingezet.

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, technologie |  Facebook |

14-11-12

Indiase technologiesector stelt verwachtingen naar beneden bij

De Indiase informatica-sector kent dit jaar een omzetgroei met 11 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Indiase National Association of Software and Services Companies (Nasscom). Eerder was nog geraamd dat de sector dit jaar een groei tussen 11 procent en 14 procent zou kennen. Uiteindelijk zullen de resultaten volgens Nasscom wellicht aan de ondergrens van die vork liggen, aangezien consumenten door de wereldwijde economische onzekerheid terughoudend blijven met hun technologie-bestedingen. Ook een aantal Indiase informatica-bedrijven hadden eerder al aangegeven dat de jaarresultaten onder het verwachte niveau zouden blijven.

Lees Verder

09:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasscom, technologie, india |  Facebook |

01-11-12

Toegang tot wetenschappelijk onderwijs niet voldoende voor grotere gelijkheid voor vrouwen

In een aantal leidinggevende economieën is de aanwezigheid van vrouwen in wetenschappelijke, technologische en innovatieve beroepen alarmerend laag. In een aantal andere landen, waaronder de Verenigde Staten, is het aandeel van de vrouwelijke tewerkstelling in de betrokken sectoren zelfs aan het dalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Women in Global Science & Technology en de Organization for Women in Science for the Developing World in de Verenigde Staten, de Europese Unie, Brazilië, Zuid-Afrika, India, Zuid-Korea en Indonesië.

Vooral in techniek, natuurkunde en computerwetenschappen blijft de aanwezigheid van vrouwelijke werknemers volgens het onderzoek bijzonder beperkt. In de meeste landen blijft de vrouwelijke aanwezigheid beperkt tot minder dan 30 procent. Bovendien moet in het algemeen een verdere achteruitgang worden opgetekend. “Zelfs in landen waar het aantal vrouwelijke studenten in wetenschappelijke en technologische richtingen is toegenomen, vertaalt zich dat niet in een grotere aanwezigheid op de werkvloer,” merken de onderzoekers op.

“Er wordt vanuit gegaan dat een grote toegang tot het onderwijs er uiteindelijk zal toe leiden dat er in deze sectoren een gelijkheid tussen mannen en vrouwen kan worden gecreëerd, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn,” merkt onderzoeksleider Sophia Guyer, directeur van Women in Global Science & Technology, op. “Toegang tot opleidingen is niet de oplossing van het probleem. Een gelijkheid kan alleen gecreëerd worden met een multidimensionale aanpak. Onder meer blijkt dat landen met een doorgedreven gezinsbeleid een grotere gelijkheid uitbouwen.”

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, technologie, discriminatie |  Facebook |

Britse bedrijven zoeken technologische kennis in buitenland

Een gebrek aan technologische vaardigheden op de binnenlandse arbeidsmarkt zet Britse bedrijven aan om in het buitenland op zoek te zijn gaan gespecialiseerde werknemers. Dat is de conclusie van een conferentie van het bedrijf Avanta, aanbieder van flexibele werkruimtes, met executives van Britse kleine en middelgrote ondernemingen. Er is volgens de bedrijfsleiders een nood aan betere opleidingen voor nieuwe technologische functies. Er wordt volgens de betrokkenen in Groot-Brittannië onvoldoende in training en ontwikkeling geïnvesteerd.

Avanta stelt dat een gebrek aan hoogtechnologische kennis een grote bron van bezorgdheid is voor het Britse bedrijfsleven. De bedrijfsleiders voerden aan dat er op de Britse arbeidsmarkt onvoldoende sollicitanten met technologische vaardigheden worden gevonden, zodat men zich tot het buitenland moet wenden om geschikte profielen te vinden. Er wordt aan toegevoegd dat de ondernemingen het zich niet kunnen veroorloven om te wachten tot een geschikte kandidaat zich aandient. Bedrijven die zich niet aanpassen dreigen volgens hen immers hopeloos in problemen te komen.

“De technologische sector kent een bijzonder grote verandering,” getuigt Peter Adediran, jurist bij het advocatenkantoor Pail. “Bedrijven moeten er snel bij zijn om als eerste het beschikbare talent aan te trekken. Indien dat niet lukt, moet men zich op de buitenlandse markt begeven.” De bedrijfsleiders voegden er aan toe dat Groot-Brittannië door een gebrek aan gerichte opleiding in de voortdurend veranderende zakelijke omgeving achterop dreigt te geraken.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie |  Facebook |

30-09-12

Cloud optimale oplossing voor kleinere bedrijven

Kleinere bedrijven kunnen bijzonder grote voordelen halen uit cloud computing. Hun onkosten voor informatica kunnen met 10 procent tot 20 procent worden verlaagd, dankzij het goedkopere aanbod van cloud-activiteiten. Dat staat in de plannen van Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, om cloud computing in de Europese Unie te promoten. Volgens de Europees Commissaris kan cloud computing aan de Europese Unie 160 miljard euro per jaar kostenbesparingen in informatica opleveren. Bovendien is cloud computing volgens Kroes een pijler van economische groei die 2,5 miljoen nieuwe banen kan opleveren.

Volgens Neelie Kroes kan cloud computing jaarlijks ongeveer 300 dollar per persoon opleveren. Er wordt aan toegevoegd dat de lidstaten door hun deelname aan de Europese cloud-strategie een belangrijk concurrentie-voordeel op de wereldmarkt zouden kunnen creëren, dankzij de omvang van de Europese markt en het vertrouwen dat wordt opgebouwd door een gemeenschappelijke aanpak. Volgens haar diensten biedt cloud computing zelfs een nieuwe aanpak tegen het illegaal downloaden, omdat de technologie bijzonder veel opsporingsmogelijkheden herbergt.

Technische experts van de Europese Commissie benadrukken ook dat een grensoverschrijvende cloud computing niet werkzaam zou kunnen zijn zonder een Europese regelgeving. Er kunnen volgens Neelie Kroes ook maatregelen worden genomen die garanderen dat gegevens ook in cloud computing optimaal beschermd zouden worden, zelfs wanneer die data buiten de eigen landsgrenzen zijn opgeslagen. Die garanties moeten volgens de Europees Commissaris het vertrouwen van de consument in cloud computing verzekeren.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, technologie |  Facebook |

28-09-12

Applicaties vragen teveel persoonlijke informatie

Vele consumenten stellen zich terughoudend op tegenover het gebruik van applicaties omdat er teveel persoonlijke informatie wordt gevraagd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers stellen dat 54 procent van de Amerikaanse applicatie-gebruikers een programma heeft laten vallen omdat het teveel persoonlijke informatie opvroeg.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, technologie |  Facebook |

Bedrijven willen meer activiteiten naar cloud verschuiven

Steeds meer bedrijven overwegen hun activiteiten rond cloud computing de volgende jaren verder op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Qumu. Er wordt aan toegevoegd dat grote ondernemingen sneller overwegen om naar cloud-diensten over te stappen dan kleine bedrijven.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, cloud |  Facebook |