08-12-16

Technologie beschermt gezondheid van senioren

Senioren die gebruik maken van technologie zoals computers of smartphones, hebben mentaal en fysiek een sterkere conditie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center of Longevity aan de Stanford University en de Florida State University meer dan vierhonderd tachtigplussers in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat deze generatie ouderen door de technologie-industrie, die door jeugd is geobsedeerd, grotendeels wordt genegeerd, maar door dezelfde motieven als de millennials naar digitale activiteiten worden gedreven. Beide groepen willen volgens de onderzoekers immers in eerste instantie geconnecteerd blijven.

“Technologie die kon gebruikt worden om contact met vrienden en kennissen te onderhouden, bleek gekoppeld te kunnen worden aan een grotere levenstevredenheid, een daling in het gevoel van eenzaamheid en een betere invulling van algemene levensdoelen, zoals een gelukkig en onafhankelijk leven,” zegt onderzoeksleider Tamara Sims, psychologe aan de Stanford University. “Bovendien kon worden vastgesteld dat het gebruik van technologie om nieuwe informatie te leren, in verband kon worden gebracht met een betere fysieke gezondheid.” Deze vaststellingen kunnen volgens de onderzoekers mogelijk wijzen op een belangrijk instrument om de vergrijzing van de bevolking op te vangen.

“De huidige generaties hebben een hogere levensverwachting dan hun voorgangers,” benadrukt Tamara Sims. “Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met behulp van digitale platformen kunnen ze daarbij hun sociale contacten onderhouden of in geval van nood hulp vragen. In tegenstelling tot de stereotypes bleek een meerderheid van de tachtigplussers minstens van één digitaal apparaat geregeld gebruik te maken. De gebruikers stelden verder zich fysiek en mentaal in een betere conditie te voelen. Het gebruik van digitale technologie kan op hoogbejaarde leeftijd dan ook wellicht leiden tot een hogere levenskwaliteit.”

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

25-05-16

Londen wint aan belang in wereldwijde technologiesector

Londen heeft in de technologiewereld belangrijke vooruitgang geboekt. Alleen de Amerikaanse metropool San Francisco staat nog hoger in de lijst met technologiesteden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY) bij nagenoeg vijftienhonderd investeerders. Inmiddels noemt 23 procent van de investeerders dat Londen het grote technologie-centrum van de toekomst is. Alleen San Francisco haalt met een taal van 29 procent een beter resultaat. Op een derde plaats staat Shanghai met een score van 21 procent, gevolgd door New York (16 procent) en Peking (14 procent). De investeerders hebben echter wel vragen over de verdere toekomst van Londen.

“Vijf jaar geleden had niemand in Londen van een dergelijke score kunnen dromen,” merken de onderzoekers op. “Financiële diensten blijven voor Londen cruciaal, maar sindsdien heeft ook technologie een belangrijke plek in het economische landschap van de Britse hoofdstad verworven. Daarmee verhoogt Londen zijn aantrekkingskracht op de rest van de wereld. Er kan worden vastgesteld dat Londen zich op het gebied van technologie bijzonder dynamisch opstelt. De jongste jaren lijkt de ondernemersgeest in de Britse hoofdstad aan kracht te hebben gewonnen. Daartoe hebben initiatieven zoals Tech City een belangrijke bijdrage geleverd.”

Er wordt aan toegevoegd dat Londen in Europa bovendien op de eerste plaats wordt gerangschikt voor directe buitenlandse investeringen. De Britse metropool haalt een score van 57 procent, gevolgd door Parijs (43 procent), Berlijn (29 procent) en Amsterdam (15 procent). De toekomst voor Londen oogt volgens de onderzoekers echter minder positief. Slechts 23 procent van de ondervraagden bleek voor volgend jaar positieve investerings-mogelijkheden te zien in de Britse hoofdstad, tegenover 27 procent vorig jaar. Bovendien bleek slechts 36 procent te verwachten dat de buitenlandse directe investeringen in Londen de volgende drie jaar zullen toenemen.

Volgens Ernst & Young hebben vragen rond een eventueel vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie een belangrijke invloed op die twijfels.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, technologie |  Facebook |

19-06-14

Rijkere Europeanen hanteren meerdere digitale apparaten

In Europa maakt inmiddels 28 procent van alle vermogende consumenten gebruik van minstens drie digitale apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos bij bijna dertigduizend Europeanen. De onderzoekers stellen dat het meervoudig bezit van digitale apparaten bij de Europese vermogende bevolking de voorbije jaren gevoelig is toegenomen. Opgemerkt wordt dat twee jaar geleden slechts 8 procent van de respondenten zowel gebruik maakte van een smartphone, tablet als personal computer. Het individueel eigendom van smartphones is inmiddels opgelopen tot 70 procent, gevolgd door tablets (92 procent). Laptops laten nog altijd een penetratie van 92 procent optekenen.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

17-06-14

Technologie heeft dubbelzinnige impact op balans werk en gezin

Technologie heeft zowel een positieve als negatieve impact op de grenzen tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati, gebaseerd op interviews met drieëndertig werknemers. Opgemerkt wordt dat technologie zowel kan leiden tot het versterken, het behouden als het vervagen van de grenzen tussen werk en gezin. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor mobiele technologieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook verschillende strategieën kunnen worden gehanteerd om de impact van de technologie op de grenzen tussen het professionele leven en de persoonlijke sfeer te beheren.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, werk, gezin |  Facebook |

10-06-14

Jongeren willen degelijke technologie kunnen aankopen

Jongeren van vandaag willen dat hun technologie wordt gebouwd met het oog op een langere levensduur en willen niet gedwongen worden om hun apparaten door onbelangrijke functie-veranderingen te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Voxburner naar het aankoopgedrag van consumenten tussen zestien en vierentwintig jaar. De onderzoekers stellen dat de jongere generatie heel wat meer overwogen tewerk gaat bij de keuze en vervanging van apparaten dan gemiddeld wordt verwacht. Er wordt opgemerkt dat deze consumenten zich minder laten beïnvloeden door mediahypes en andere trends dan algemeen wordt gesteld.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezondheid |  Facebook |

23-04-14

Aziatische executive reageert ambigu op digitale technologie

Technologie die efficiënt relevante informatie filtert is de belangrijkste digitale prioriteit van Aziatische chief executives. Dat is gebleken uit een onderzoek van het televisie-netwerk Consumer News and Business Channel (CNBC) en consultant MEC Analytics naar het digitale gedrag van topbestuurders van multinationals in Singapore, Hong Kong en India. Het onderzoek kwam ook tot de vaststelling dat Aziatische leidinggevenden staan open voor merkencommunicatie, maar alleen op hun eigen voorwaarden. Ook ontdekten de onderzoekers dat de leidinggevenden voor content gebruik maken van diverse platformen, maar vaak gefrustreerd raken door de beperkingen van de beschikbare technologie.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, technologie, executive |  Facebook |

04-04-14

Digitale technologie in staat om minderheidstalen te redden

Door de verdere ontwikkelingen in de digitale wereld, waar het Engels het dominante communicatie-platform vormt, dreigen minderheidstalen steeds meer in de verdrukking te komen. Daarentegen bieden diezelfde technologische mogelijkheden de kans om die talen te redden en met een breder publiek in contact te brengen. Dat zegt Jeremy Colin Evas, professor taalkunde aan de University of Cardiff. Indien een gepaste strategie gevolgd wordt, kan volgens professor Evas de mogelijkheid worden gecreëerd om de verschillende talen met elkaar te laten communiceren. Op die manier kan de digitale technologie volgens de wetenschapper de taalkundige diversiteit versterken in plaats van te bedreigen.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, technologie |  Facebook |