28-07-10

Russische bevolking wil vooral politieke modernisering

De Russische bevolking heeft een heel andere opinie over modernisering dan zijn president. Dat is de conclusie van een enquête van de onderzoekbureaus Tsirkon en OMI Russia. In tegenstelling tot president Dmitry Medvedev denkt de Russische bevolking bij modernisering volgens het rapport niet zozeer aan een technologische agenda, maar wel aan politieke veranderingen. In de elite-categorieën, bestaande uit specialisten of managers die in de grote Russische metropolen leven en actieve gebruikers zijn van het internet en bovendien financieel tot de betere klasse behoren, is die tegenstelling volgens de onderzoekers nog meer uitgesproken.

"Volgens 47 procent van de Russische bevolking is de strijd tegen corruptie een duidelijk signaal van modernisering," meldt de Russische krant The Moscow Times. "In de elite-categorie loopt dat echter op tot 73 procent. Daarnaast maakt 42 procent van de algemene bevolking gewag van de afbouw van het ambtenarenkorps. Ook dat cijfer ligt bij de elite op 73 procent. Voor de elite-categorie is het creëren van een kader voor eerlijke concurrentie het derde belangrijkste kenmerk van modernisering (51 procent). Bij de algemene bevolking komt de ontwikkeling van een geneesmiddel voor kanker op de derde plaats (27 procent)."

Bij de politieke criteria noemt de bevolking een actieve betrokkenheid van de burger bij het lokale beleid belangrijk (18 procent). Bij de elite-categorie is dat 31 procent. Daarnaast vindt de algemene bevolking ook een terugkeer naar rechtstreekse verkiezingen een belangrijk element (12 procent). Dat loopt bij de elite op tot 15 procent. Verder wordt in de algemene bevolking ook gesproken over onafhankelijke rechtbanken (20 procent), vrijheid van vergadering (10 procent) en een gelijke toegang tot de media (9 procent). Ook in die categorieën laat de elite een hogere score optekenen. Bij de technologische criteria wordt gewezen op nieuwe energiebronnen (21 procent) en digitale televisie (12 procent). Bij energie scoort de elite 38 procent, maar bij televisie slechts 6 procent.

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, rusland, technologie |  Facebook |

10-07-10

Meer dan 350 miljoen gebruikers van verkeersinformatie-technologie

Tegen het midden van het decennium zullen wereldwijd meer dan 370 miljoen mensen gebruik maken van verkeersinformatie-technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research. Dit wordt het aantal gebruikers geraamd op ongeveer 57 miljoen mensen. Daarbij wordt opgemerkt dat verkeersinformatie de belangrijkste activiteit blijft van navigatiediensten. Dominique Bonte, directeur telematica bij ABI Research, stelt dat de consument bijzonder veel waarde hecht aan verkeersinformatie voor het berekenen van de snelste routes en accurate aankomsttijden. Hij voegt er aan toe dat extra services zoals historische verkeersprofielen en verkeersprognoses en de navigatiecapaciteit van mobiele telefoons het aanbod van de verkeersinformatie nog waardevoller hebben gemaakt.

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: satellietnavigatie, technologie, verkeer |  Facebook |

07-07-10

Rusland moet buitenlandse specialisten aantrekken

Rusland moet zijn onterecht patriottisme opzij schuiven en ervoor zorgen dat buitenlandse specialisten aangetrokken kunnen worden voor de uitbouw van Skolkovo, het nieuwe hightech-centrum in de buitenwijken van Moskou. Dat heeft Vladislav Surkov, vice-stafchef van de Russische president Dmitry Medvedev, benadrukt tijdens een parlementaire hoorzitting over het wettelijk kader dat moet leiden tot de ontwikkeling van het technologie-centrum. Rusland, dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie veel wetenschappers en technici verloor, zou volgens Surkov zoveel mogelijk buitenlandse specialisten moeten aantrekken. Een import van intelligentie zal volgens de vice-stafchef het belangrijkste instrument worden om Skolkovo van voldoende talent te voorzien. In maart van dit jaar werd de Russische industrieel en miljardair Viktor Vekselberg aangesteld om de ontwikkeling van Skolkovo te coördineren.

"De Russische president Dmitry Medvedev bezocht onlangs het Amerikaanse technologiecentrum van Silicon Valley," stipt het persbureau Bloomberg aan. "Medvedev riep er de Amerikaanse bedrijven op om actief deel te nemen aan de inspanningen om het hightech-centrum van Skolkovo te ontwikkelen." Bij het Skolkovo-project zijn onder meer belastingvoordelen en andere incentives voorzien om de nodige investeringen aan te trekken die moeten leiden tot innovatie en hoogtechnologische producten. Vekselberg, executive director van het Russische energieconcern TNK-BP, zal eind dit jaar het bedrijf verlaten om zich helemaal op Skolkovo te kunnen richten. Hij noemt Skolkovo een boeiende uitdaging omdat voor het project de industrie, de overheid en het onderwijs moeten worden samengebracht.

Volgens Vekselberg zal het de volgende drie jaar ongeveer 1,9 miljard dollar kosten aan investeringen door de overheid en privé-investeerders om de infrastructuur van Skolkovo operationeel te maken. Hij kondigde aan dat de constructie van de site tegen het einde van volgend jaar zal worden opgestart. Stanislav Voskresensky, vice-minister van economische ontwikkeling, merkte op dat er al een aantal belastingvoordelen voor Skolkovo met het Russische ministerie van financiën werden afgesproken. Arkady Dvorkovich, één van de belangrijke economische adviseurs van de Russische regering, stelde onlangs nog te hopen dat de rechtstreekse investeringen in Rusland de volgende drie tot vier jaar zouden verdubbelen. Bovendien zouden de binnenlandse kapitaalinvesteringen tot 20 procent van het bruto binnenlandse product moeten kunnen stijgen.

18:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie, rusland, skolkovo |  Facebook |

04-06-10

Verkoop semiconductoren stijgt met meer dan één vierde

De verkoop van semiconductoren zal dit jaar een omzet realiseren van 290 miljard dollar. Dat is een stijging met 27,1 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gartner. In het eerste kwartaal had het bureau nog gewag gemaakt van de groei met 19,9 procent voor het hele jaar, maar door een bredere en snellere heropleving dan werd verwacht, denkt Gartner dat de groei zich manifester zal doorzetten dan eerder was vooropgesteld. Er wordt aan toegevoegd dat deze groei voor 40 procent te danken zal zijn aan de verkoop van computers en mobiele telefoons. Voor het hele jaar wordt verwacht dat de verkoop van chips voor computers dit jaar met 15 procent zal stijgen, terwijl eerder slechts gerekend was op een toename met 10 procent.

"De omzet van de chipverkoop groeit duidelijk sneller dan de verkoop van apparaten," merken de onderzoekers op. "In de tweede helft van dit jaar mag in de verkoop van semiconductoren dan ook een lichte daling worden verwacht omdat de sector zich aanpast aan de verkoop van de toestellen die er gebruik van maken. Maar zelfs met deze beperkte correctie mag voor het hele jaar een sterke groei worden verwacht." Gartner maakt daarbij gewag van een nieuwe recordverkoop. Er wordt aan toegevoegd dat de verkoop van semiconductoren de voorbije vijf jaar bijzonder sterk is geweest en telkens beter presteerde dan de seizoensgebonden patronen. Gartner stelt verder dat de markt voor dynamic random access memory dit jaar met 78 procent zal stijgen, waardoor deze categorie de beste prestaties zal leveren uit de hele sector van de semiconductoren, te wijten aan de groei op de computermarkt en de stijgende prijzen voor de chips.

"De vraag naar de zogenaamde tablets, zoals de iPad van Apple, zal volgens Gartner over drie jaar een belangrijke impact hebben op de markt en daar voor een belangrijke groeifactor zorgen," aldus het magazine Information Week. "Op korte termijn wordt echter slechts een minimale impact verwacht op de markt van computers en smartphones." Gartner voorspelt verder dat de sector van de semiconductoren een verdere groei zal kennen en volgend jaar aan een omzet van ruim 307 miljard dollar zal komen. Die groei zou zich volgens het onderzoeksbureau over een periode van vier jaar verder doorzetten. Eerder al had de Semiconductor Industry Association al gemeld dat de sector tijdens de maand april een omzet van 23,6 miljard dollar had gerealiseerd. Dat is een stijging met 2 procent tegenover de maand voordien, maar een toename met 50,4 procent tegenover de maand april van vorig jaar.

15:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, semiconductoren |  Facebook |

24-04-10

Russische innovatie-stad krijgt specifiek wettelijk regime

De geplande Russische innovatiestad Skolkovo krijgt een specifiek wettelijk regime en ook een specifieke politiemacht. Bovendien zal de stad door een fonds in plaats van door een burgemeester worden geleid. Dat heeft Viktor Vekselberg, de toekomstige voorzitter van het fonds, bekend gemaakt. Vekselberg merkte daarbij op dat de bedrijven die als resident van Skolkovo zijn geregistreerd, vrijgesteld zullen worden van belastingen op onroerende goederen en winsten. Bovendien zullen ook de sociale lasten gevoelig worden teruggeschroefd. Vekselberg stelde dat de voordelige regelgeving van de innovatieve stad aan Russische bedrijven voor de eerste keer in de geschiedenis het recht zal geven om te falen. Gemikt wordt op vijfentwintigduizend tot dertigduizend inwoners. Gehoopt wordt dat de eerste bewoners over drieënhalf jaar naar Skolkovo zullen kunnen verhuizen.

De innovatiestad zal geleid worden door een nonprofit-stichting die door Vekselberg zal worden geleid en zal worden samengesteld door de Russian Academy of Sciences, Rosnano, Vneshekonombank, Russian Venture Company, de Small Business Research Development Foundation, de Housing Assistance Foundation en een aantal nonprofit-organisaties uit de universiteitswereld, zoals de Bauman Moscow State Technical University. Er wordt ook gedacht aan buitenlandse partners, zoals biochemicus en nobelprijs-winnaar Roger Kornberg, die samen met fysicus en nobelprijs-winnaar Zhores Alferov de wetenschappelijke raad van de stad zou voorzitten. Naast wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, zullen ook peutertuinen en scholen, ziekenhuizen, kantoren en woningen worden opgetrokken. Binnen de vier jaar zou ook een netwerk van autostrades worden aangelegd.

Skolkove krijgt een oppervlakte van 380 hectaren. De stad zal hoofdzakelijk met laagbouw worden opgetrokken. In totaal wordt er ongeveer 1,5 miljoen vierkante meter vastgoed voorzien, waarvan twee derde voor residentiële bestemming en één derde voor sociale infrastructuur. De minimum-investering voor de bouwwerken bedraagt ongeveer 2 miljard dollar. De stad krijgt een milieuvriendelijke infrastructuur, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan energie-efficiëntie. Bedrijven die geselecteerd worden, zullen in staat worden gesteld om in Skolkovo gebouwen te huren aan kostprijs, naast subsidies en belastingsvoordelen. Bovendien krijgt Skolkovo ook een eigen wetgeving, waardoor de entiteit zich volop op wetenschap en onderzoek zou moeten kunnen concentreren, zonder belemmerd te worden door bureaucratie en wettelijke formaliteiten.

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, rusland, innovatie, skolkovo |  Facebook |

02-03-10

Aziatische millennials voorloper in gebruik technologie

Jonge mensen in China en India zijn sneller geneigd om nieuwe technologie uit te proberen dan hun westerse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau Accenture. Vooral in Europa blijven jongeren volgens de onderzoekers achter op het gebied van nieuwe technologieën. Accenture wijt dat fenomeen vooral aan een gebrek aan geduld. Bovendien zijn Europese jongeren volgens de onderzoek ook minder geïnteresseerd in de technologieën die door potentiële werkgevers worden aangeboden. Uit het onderzoek blijkt ook dat jonge Chinezen bijzonder veel tijd besteden aan het internet. Jonge Chinese werknemers gebruiken ongeveer 34 uur per week internet-gerelateerde communicatie-instrumenten, tegenover gemiddeld 11 uur in de rest van de wereld. Accenture voegt er aan toe dat ook het gebruik van e-mail een duidelijke verandering ondergaat.

"De millennium-generaties in India en China hebben hun leeftijdsgenoten in de andere regio's van de wereld achter zich gelaten bij de adoptie van nieuwe technologieën," merken de onderzoekers op. "Dat biedt bedrijven uit deze regio's de mogelijkheid om een concurrentieel voordeel uit te bouwen." Er wordt aan toegevoegd dat millennials in Brazilië, Canada en de Verenigde Staten en Asia-Pacific een positieve perceptie hebben over technologie, maar niet in dezelfde mate als in China an India. Dat kan volgens de onderzoekers belangrijke gevolgen hebben. Bedrijven en organisaties die er niet in slagen om het millennium-gedrag te adopteren, dreigen er volgens Accenture niet meer in te zullen slagen om beloftevolle werknemers aan te trekken of te behouden. Er wordt aan toegevoegd dat deze bedrijven door een gebrek aan innovatie in informatie-technologie ook hun concurrentiële voorrang dreigen te verliezen.

De onderzoekers stellen dat bedrijven in China, India en zelfs Brazilië bijzonder technologisch onderlegde jonge medewerkers hebben. Bovendien is het management er volgens Accenture meer agressief in het gebruik van nieuwe technologieën om met de medewerkers te communiceren. Verder blijkt dat Chinese millennials bijzonder veel tijd investeren in de virtuele wereld, zowel voor zakelijk als persoonlijk gebruik. Daarbij maken ze vooral gebruik van real-time communicatie-instrumenten. Het adviesbureau voegt er aan toe dat ook het gebruik van e-mail aan het veranderen is. Terwijl oudere millennials wereldwijd nog gemiddeld 6,8 uur per week gebruik maken van werkgerelateerde e-mails, is dat bij millennials uit de middencategorie al teruggevallen tot 4,2 uur per week. In India zegt 72 procent van de millennials dat het aanbod aan innoverende technologie een maatstaf is bij de keuze van een werkgever. In de Verenigde Staten is dat 52 procent en in China 45 procent.

08:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

25-02-10

Jonge werknemer heeft weinig respect voor bedrijfsregels

De millennial-generatie plooit zich niet gemakkelijk naar de regels die door de bedrijfstop worden opgelegd. Dat blijkt uit een international onderzoek van het adviesbureau Accenture. Wereldwijd blijkt maar liefst twee derde van deze jongere werknemers zich niet aan het bedrijfsbeleid te houden. Millennials omzeilen volgens de onderzoekers de opgelegde regels en installeren onder meer op de informatica-systemen van het bedrijf externe apparatuur en applicaties die ze zelf willen. Deze trend kan volgens de onderzoekers echter niet meer genegeerd worden. Systeembeheerders zullen rekening moeten houden met deze generatie. Maar voor veel bedrijven en systeembeheerders is het volgens Accenture lastig om hiermee om te gaan. Toch heeft men volgens Accenture deze jonge talenten nodig om concurrentieel te kunnen blijven.

De onderzoekers stellen dat jonge werknemers instant messaging en sociale netwerken blijven gebruiken, ook al wordt dat door het ondernemingsbeleid verboden. "Bovendien geeft meer dan 40 procent voor hun werk applicaties te gebruiken die niet door de werkgever worden ondersteund," aldus Accenture. "Wanneer de millennials van oordeel zijn dat de aanwezige technologie niet aan hun wensen voldoet, zullen ze online op zoek gaan naar alternatieve downloads. Veelal gaat het dan om open source." Er wordt aan toegevoegd dat bijna 40 procent van de ondervraagden toegeeft dat de beschikbaarheid van geavanceerde technologie een belangrijk argument is om voor een bepaald werkgever te kiezen. Dat is vooral het geval in de Verenigde Staten, India en China. Bovendien wil men ook zelf zijn computer kunnen uitkiezen en zijn favoriete applicaties blijven gebruiken."

De onderzoekers stellen dat veel bedrijven het moeilijk hebben met deze gewijzigde mentaliteit. Vooral bedrijven met een strikte hiërarchie zouden volgens de onderzoekers daardoor moeilijkheden kunnen ondervinden om jong talent aan te kunnen trekken. Bedrijven zullen volgens Accenture dan ook rekening moeten houden met de mentaliteit van deze generatie. Opgemerkt wordt dat jong talent immers noodzakelijk is om te kunnen profiteren van de nieuwe technologieën die hen de mogelijkheid bieden om concurrentieel te blijven. Bedrijven en systeembeheerders staan volgens Accenture dan ook voor een moeilijke keuze. Bedrijven die met deze trends niet om kunnen gaan, zullen moeten aanvaarden dat ze talent aan zich voorbij laten gaan, of men moet nieuwe strategieën vinden om een werkzame oplossing aan te bieden.

10:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie |  Facebook |

Cybercriminaliteit vaak afkomstig van interne bron

Vooral de eigen medewerkers maken zich schuldig aan ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Ernst & Young. Volgens het rapport werd het voorbije jaar één op de acht bedrijven met interne computercriminaliteit geconfronteerd. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat 73 procent van de bedrijven cybercrime vooral als een externe dreiging zien, maar wanneer minder ernstige vormen van illegale online activiteiten - zoals spam of virussen - buiten beschouwing worden gelaten, komt het gevaar volgens Ernst & Young echter vaak van binnenuit. De onderzoekers stellen dat intern gepleegde cybercrime door de economische crisis wordt gestimuleerd. Dat is volgens Ernst & Young het gevolg van een onzekerheidsgevoel bij de medewerkers.

Uit het onderzoek is gebleken dat 12 procent van ondervraagde bedrijven geconfronteerd werd met interne datafraude, terwijl 10 procent gewag maakte van gegevensdiefstal. De onderzoekers voegen er aan toe dat de impact op het bedrijf bijzonder groot kan zijn. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven te vaak kiezen voor investeringen in procedures en beleid en dat zij daarmee de daadwerkelijke beveiliging relatief verwaarlozen. Gezien de toenemende ernst van de misdrijven via computers, verbaast Ernst & Young zich er naar eigen zeggen over dat er geen overkoepelende overheidsinstantie is die cybercriminaliteit aanpakt. Er wordt aan toegevoegd dat er vaak vanuit gegaan wordt dat bepaalde dingen zijn geregeld. Dat is echter een misvatting die volgens het adviesbureau verstrekkende gevolgen kan hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de ondervraagde bedrijven geconfronteerd wordt met spam, terwijl 38 procent gewag maakt van malware. Toch blijkt slechts 73 procent van de bedrijven daartegen maatregelen te hebben genomen, zoals het installeren van firewalls of content-scanners. "Het lijkt dat driekwart van de bedrijven zijn beveiliging op peil heeft," merkt Ernst & Young op. "Maar het gaan hier alleen over een filtersysteem, wat slechts de basis vormt van een internet-beveiliging. Dat kan verregaande gevolgen hebben. Acht op de tien bedrijven zijn immers in grote mate afhankelijk van informatica, wat het belang van een goede beveiliging onderstreept. Eén op de drie bedrijven beschikt zelfs niet over een noodplan om een incident met de informatica-infrastructuur te kunnen opvangen. Bedrijven die het slachtoffer zijn van cybercrime lossen dit bovendien meestal zelf op met een intern onderzoek. Kleinere bedrijven ondernemen vaak helemaal geen actie."

10:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, cybercriminaliteit |  Facebook |

14-02-10

Technologische fusiemarkt moet realistisch blijven

Het aantal fusies en overnames in de technologiesector is het voorbije jaar gevoelig gedaald en ook de waarde van die transacties kende een belangrijke terugval. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). Er wordt echter aan toegevoegd dat er voor dit jaar opnieuw een hernieuwde fusieactiviteit mag worden verwacht. Een aantal sectoren zullen daarbij proportioneel meer activiteiten vertonen op de fusiemarkt. Daarbij wordt gewag gemaakt van financiële technologie, software-as-a-services, healthcare-technologie en de convergentie van verschillende digitale services. Wereldwijd verwacht het adviesbureau op relatief korte termijn voor 15 miljard dollar aan fusies en overnames. Dat zal echter alleen het geval zijn wanneer de verwachtingen van de verkopers en de biedprijzen van de kandidaat-kopers voldoende dicht bij elkaar zullen liggen.

Europese bedrijven ondervonden het voorbije jaar volgens PricewaterhouseCoopers proportioneel een grotere impact van de economische crisis. "Het Europese aandeel in de technologische fusiemarkt zakte daarbij volgens het adviesbureau van 39 procent naar 17 procent," merkt het magazine The Register op. "In Groot-Brittannië werden het voorbije jaar nog vijfentwintig transacties opgetekend. Dat is 60 procent minder dan het jaar voordien. De waarde van die transacties daalde met 52 procent tot 3,3 miljard euro." Volgens het rapport mag echter worden verwacht dat de fusieactiviteit in Europa dit jaar opnieuw zal heropleven, naarmate het vertrouwen van de bedrijven opnieuw toeneemt en aantrekkelijker wisselkoersen een aantal Europese markten interessanter maken.

Een woordvoerder van PricewaterhouseCoopers zegt dat er duidelijk tekenen van een ommekeer opgemerkt kunnen worden. Hij voegt er echter aan toe dat financiers en bedrijfseigenaars hun verwachtingen zouden moeten temperen. "Er wordt nog altijd geaarzeld en het succes op de fusiemarkt zal worden bepaald door de verwachtingen van de kandidaat-verkoper," merkt hij op. "Zowel kopers als verkopers moeten aanvaarden dat er een nieuw tijdperk van realisme is ingetreden, indien men daadwerkelijke transacties wil afsluiten." Onder meer het beveiligingsedrijf Sophos heeft al bekend gemaakt om mogelijk later dit jaar een beursgang te overwegen, nadat gelijkaardige plannen twee jaar geleden door de marktonzekerheid moesten worden opgeborgen.

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, fusie |  Facebook |

07-02-10

Technologie en telecommunicatie snelsgroeiende sectoren Saudi-Arabië

Technologie en telecommunicatie vormen de belangrijkste groeisectoren in de Saudi-Arabische economie. Dat blijkt uit cijfers Saudi Arabian General Investment Authority (Sagia) over de vijfenveertig snelst groeiende bedrijven van Saudi-Arabië. Lijstaanvoerder is echter het bouwbedrijf Worley Parsons Arabia, dat op vijf jaar tijd een groei heeft gerealiseerd van ruim 4.350 procent. Op de tweede plaats staat Full Stop, een bureau dat gespecialiseerd is in public relations, media en marketing. Full Stop heeft over een periode van vijf jaar een groei gerealiseerd van 1.765 procent. Op de derde plaats volgt SecuTronic, actief in de sector van technologie en telecommunicatie, met een groei van 1.610 procent. De lijst van de snelstgroeiende start-ups wordt gedomineerd door technologie en public relations.

Uit de Sagia-cijfers blijkt verder dat de vijfenveertig snelst groeiende bedrijven van het land in totaal 28.000 banen hebben gecreëerd in Saudi-Arabië. Van dat totaal werden tijdens de jongste vijf aar 15.000 banen gecreëerd. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokken bedrijven tijdens die periode gemiddeld een groei hebben gekend van 40 procent per jaar. Er wordt aan toegevoegd dat 70 procent van de betrokken bedrijfsleiders inmiddels andere bedrijven hebben opgericht, waarvan er nog altijd 90 procent actief zijn. De volgende drie jaar hebben de meeste chief executives plannen om extra bedrijven op te richten en bijna een kwart heeft plannen voor een beursgang. De chief executives waren gemiddeld dertig tot drieëndertig jaar oud toen ze hun bedrijf oprichten.

De Saudi Arabian General Investment Authority heeft verder bekend gemaakt dat vijfhonderd buitenlandse bedrijven niet langer de toelating krijgen om in Saudi-Arabië activiteiten te ontplooien, nadat hun operaties het voorbije werden doorgelicht. Volgens Sagia voldeden de bedrijven niet aan de voorwaarden die verbonden waren aan de licenties. Verdere details over de redenen waarom de licenties werden ingetrokken, werden niet gegeven. Volgens een woordvoerder van Sagia mag verwacht worden dat dit jaar nog eens duizend buitenlandse bedrijven hun licentie zullen moeten inleveren. Saudi-Arabië gaf vier jaar geleden aan buitenlandse bedrijven de eerste keer de toelating om 51 procent van commerciële activiteiten in het land te bezitten. Dat percentage werd nadien opgevoerd tot 75 procent. Inmiddels heeft Saudi-Arabië ongeveer 8.000 buitenlandse licenties verleend.

17:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, telecommunicatie, saudi-arabie |  Facebook |

17-01-10

Animatie en technologie in dienst van criminologisch onderzoek

Technologie uit computergames en de filmindustrie kunnen bijdragen tot het oplossen van zware misdrijven. De Scottish Police Services Authority heeft daarvoor een speciale eenheid opgericht, die aan de hand van animaties en driedimensionale modellen een reconstructie kunnen maken van het misdrijf. De technologie zou al gebruikt zijn in het onderzoek naar een aantal geruchtmakende misdaden, zoals de moorden op Angelika Kluk en Kriss Donald. Volgens Tom Nelson, directeur forensische diensten van de Scottish Police Services Authority, zullen de technologieën een revolutie betekenen in het criminele onderzoek. Ook in de rechtszaal kunnen computerbeelden de bewijslast volgens de Schotse advocaat-generaal Frank Mulholland veel duidelijker overbrengen bij de juryleden.

"De technologie, die ontwikkeld werd door de multimedia forensische eenheid van de Scottish Police Services Authority in Glasgow, kan helpen om complexe criminele situaties te verduidelijken, terwijl ook virtuele modellen kunnen worden gemaakt van onder meer een lichaam, om duidelijk te maken hoe een kogel of een mes de verwondingen heeft veroorzaakt," aldus BBC News. Politietopman Tom Nelson stelt daarbij onder meer dat detectives, advocaten, juryleden en rechters op die manier virtueel naar de misdaadplek kunnen gebracht worden, terwijl ook een interactief overzicht van het onderzoek kan worden geschetst. Hij voegt er aan toe dat de technologie kan toelaten om het bewijsmateriaal op de best mogelijke manier naar voor te brengen, terwijl ook minder nood zou zijn aan omstandige beschrijvingen en getuigenissen in de rechtszaal.

Volgens openbaar aanklager Frank Mulholland biedt de technologie ook de mogelijkheid om een alternatief te bieden voor beelden die te gruwelijk zijn om aan de juryleden te tonen. Volgens Andy Mason, multimedia-specialist bij de Scottish Police Services Authority, zal een jury door de animaties ook veel minder verbeeldingskracht moeten inzetten om zich bepaalde situaties voor de geest te kunnen halen. Hij voert aan dat het op die manier voor de jury veel gemakkelijker zal worden om de verschillende elementen uit het onderzoek samen te brengen, wat volgens hem uiteindelijk alleen maar ten goede kan komen aan de optimale functionering van de rechtspraak. De Schotse politie heeft aangekondigd om de technologie over het hele grondgebied ter beschikking te zullen stellen.

18:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, criminologie |  Facebook |

07-01-10

Steeds meer broncodes moeten worden vrijgegeven

Het voorbije jaar zijn er opvallend meer broncodes moeten vrijgegeven worden. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf NCC Group. Daarbij wordt gewag gemaakt van een stijging met 150 procent. Broncodes vormen de cruciale en geheime basis van een pakket software. Indien de toeleverancier failliet gaat of niet aan de overeengekomen ontwikkelingsverplichtingen voldoet, moet die broncode aan de gebruiker van de software worden vrijgegeven, zodat de klant de programma's verder kan gebruiken met behulp van andere experts. NCC Group stelt dat de stijging van het aantal vrijgaves het gevolg is van de economische crisis, die een groot aantal softwarebedrijven over kop heeft doen gaan. Exacte cijfers werden niet vrijgegeven, maar NCC Group zegt in normale jaren niet meer dan vijftig van de achtduizend broncodes die het bedrijf beheert, moet vrijgeven.

"Een aantal software-leveranciers heeft het voorbije jaar bijzonder veel moeite gehad om het hoofd boven water te houden," stippen woordvoerders van NCC Group aan tegenover het magazine The Register. "Dat heeft ook zijn impact gehad op de relaties met de klanten. Financiële problemen kunnen er immers toe leiden dat aan een aantal contractvoorwaarden niet meer kan worden voldaan, met alle gevolgen vandien. Niet zelden zien de betrokken bedrijven zich verplicht om de intellectuele rechten op hun software door te verkopen of af te staan. Voor noodlijdende bedrijven zou het verlies aan essentiële software echter een definitief doodsvonnis kunnen betekenen. De sector van software-bedrijven wordt dan ook met een reële faillissementsgolf bedreigd."

Uit een onderzoek van het softwarebedrijf RainStor blijkt trouwens dat 85 procent van de bedrijven die gebruik maken van software-as-a-serve (SaaS), een kopie van hun data in eigen beheer willen houden en dat niet exclusief willen toevertrouwen aan hun SaaS-provider. "Dat is een begrijpelijke veiligheidsstrategie," merken de onderzoekers op. Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de SaaS-klanten data in eigen beheer willen houden om beveiligd te zijn tegen mogelijke problemen bij de leverancier van de software. Daarnaast zegt 42 procent zich daarmee ook te willen beschermen tegen eventuele incidenten bij de eindgebruiker. Bovendien zegt 25 procent daarmee de mogelijkheid te willen hebben om analyses te kunnen uitvoeren die buiten de mogelijkheden van de Saas-leverancier liggen. Ook zegt 20 procent daarmee te willen voldoen aan het interne beleid, terwijl 9 procent verwijst naar mogelijke wettelijke vereisten.

20:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, software, broncode, ncc group |  Facebook |

Cisco Systems overnamekampioen voorbije decennium

Het technologiebedrijf Cisco Systems is het voorbije decennium het meest actief geweest op het vlak van overnames. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksdepartement VentureSource van Dow Jones. Cisco Systems realiseerde sinds het begin van deze eeuw niet minder dan achtenveertig overnames. Op de tweede plaats staat het computerconcern International Business Machines (IBM) met vijfendertig overnames. Daarna volgen het softwarebedrijf Microsoft met dertig overnames en EMC Corporation met vijfentwintig overnames. VentureSource wijst erop dat de tien hoogste plaatsen in de rangschikking allemaal worden ingevuld door technologiebedrijven. Met vijf overnames was Oracle het voorbije jaar het meest actief op de fusiemarkt, gevolgd door EMC Corporation, dat vier overnames realiseerde.

In de lijst van de fusies staan ook nog Oracle met drieëntwintig overnames en Broadcom, Symantec en Hewlett-Packard, die het voorbije decennium elk achttien overnames realiseerden, gevolgd door Google met zeventien overnames en Sun Microsystems met zestien overnames. Indien de inmiddels gefuseerde Sun Microsystems en Oracle worden samengevoegd, komt hun overname-activiteit in de buurt van Cisco Systems. Oracle realiseerde enkele van de grootste overnames van het voorbije decennium, waaronder PeopleSoft, JD Edwards en WegLogic. Tijdens het voorbije jaar behoorden op het gebied van overnames ook Thomson Reuters, International Business Machines en Google tot de actiefste bedrijven. Zij realiseerden elk drie overnames. Een reeks andere bedrijven, meestal in informatica en de medische sector, lieten twee overnames optekenen.

VentureSource merkt verder op dat de overnameprijs voor een start-up tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 145 miljoen dollar bedroeg. Dat is acht keer meer dan de mediaan van 19 miljoen dollar die tijdens het vierde kwartaal van het jaar voordien werd opgetekend. Het is volgens het rapport de eerste keer sinds het begin van deze eeuw dat de prijs boven de 100 miljoen dollar is uitgekomen. Over het hele jaar bedroeg de mediaan echter 27 miljoen dollar. Dat is 18 procent minder dan het jaar voordien. Dat is volgens VentureSource een positief signaal voor kandidaat-overnemers, die bedrijven aan een redelijke prijs willen overnemen. De stijging van het vierde kwartaal vorig jaar is volgens VentureSource grotendeels te wijten aan enkele grote dossiers.

19:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, overnames, cisco systems |  Facebook |

06-01-10

Premier League op zoek naar technologie-partner

De Engelse Premier League wil een technologie-partner toevoegen aan zijn sponsoring-programma. Die officiële technologie-partner, die tegen begin volgend voetbalseizoen actief zou moeten zijn, moet de Engelse voetbalcompetitie de mogelijkheid bieden om in te spelen op de groeiende vraag van de supporters naar informatie over het gebeuren in de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Richard Masters, directeur sales en marketing van de Premier League, stelt dat de Engelse voetbalcompetitie in de toekomst vooral met sponsors zal werken die de mogelijkheden van de digitale ruimte kunnen benutten en over een internationaal platform beschikken. De bestaande partners van de Premier League zijn hoofdsponsor Barclays, ballenleverancier Nike, sportdrankenfabrikant Lucozade Sport en bierproducent Budweiser.

"De nieuwe technologiepartner krijgt een zichtbaarheid tijdens 380 wedstrijden, die in meer dan vijfhonderd miljoen gezinnen in meer dan tweehonderd landen," aldus het magazine Brand Republic. "Bovendien zal de technologiepartner ook de hoofdsponsor worden van het individuele spelersklassement en van de statistische sectie van de website premierleague.com. Het voorbije seizoen zou de Premier League wereldwijd zijn bekeken door 2,65 miljard mensen. De samenwerking met een technologiepartner moet de voetballiefhebber in de mogelijkheid stellen om meer informatie over de competitie te verzamelen en onder meer de individuele prestaties van de spelers op te volgen. Richard Masters, directeur marketing and sales van de Premier League, stelt dat de Britse voetbalcompetitie zijn partners een unieke return bezorgt.

Het contract met de nieuwe sponsor zal initieel een looptijd hebben van drie jaar. De Premier League heeft tijdens de voorbije periode bewezen bestand te zijn tegen de economische crisis en slaagde erin zijn inkomsten uit de verkoop van televisierechten over de hele wereld nog op te drijven. Verwacht wordt dat het extra technologie-aanbod het imago en profiel van de Engelse competitie over de hele wereld nog moet kunnen versterken. Als mogelijke partners wordt vooral gekeken naar internationale technologiebedrijven. De inkomsten uit sponsoring vertegenwoordigen ongeveer 5 procent van de totale omzet van de Premier League, die ongeveer 1,03 miljard dollar per jaar bedraagt. Financiële details over het technologie-contract werden niet bekend gemaakt. Hoofdsponsor Barclays betaalt echter 82,25 miljoen pond sterling voor een periode van drie jaar.

15:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, technologie, premier league |  Facebook |

05-01-10

Glorieperiode netbooks is alweer bijna voorbij

De stijgende prijzen en de opkomst van betere alternatieven zouden de teloorgang van de netbooks kunnen betekenen. Dat zegt Stuart Miles, uitgever van de technologieblog Pocket Lint. De netbooks waren het voorbije jaar bijzonder populair, maar ze hebben volgens Stuart Miles hun hoogtepunt achter de rug. Hij merkt op dat de consument zich niet meer tevreden stelt met een basisapparaat zoals de netbooks, die heel beperkt zijn in hun mogelijkheden. De eerste netbook, met een scherm van zeven inch, werd drie jaar geleden door Acer gelanceerd en sprak het publiek vooral aan door zijn goedkope prijs en de mogelijkheid om ook onderweg snel e-mails te controleren of op het internet te surfen. Maar de consument is volgens Miles inmiddels technologisch veel meer onderlegd geworden en eist dan ook meer mogelijkheden van zijn apparaten.

"Toen netbooks drie jaar geleden voor het eerst op de markt kwamen, waren ze goedkope alternatieven voor gebruikers die een draagbaar apparaat wilden waarmee ze snel op internet konden surfen of hun e-mail konden lezen," aldus Stuart Miles tegenover BBC News. "Tegenwoordig draaien de meeste netbooks echter op nieuwere versies van Windows, waardoor ze hogere specificaties moeten hebben en dus ook duurder worden. De consument wil echter apparaten die meer kunnen. Er wordt van een laptop meer verwacht dan alleen maar een toegang tot het internet en e-mail.Het uploaden en aanpassen van foto’s of video’s en het afspelen van audio vereist veel meer kracht dan een netbook kan leveren. De eisen van de moderne internetgebruikers zijn te hoog voor netbooks."

Stuart Miles voegt er aan toe dat fabrikanten door die gewijzigde behoeften van de consument zich meer hebben gericht op ultradunne laptops die meer functies hebben. Volgens Ian Drew, woordvoerder van chipontwerper Arm, voegt er aan toe dat de consument zich verzet tegen de beperkingen die de netbooks hen opleggen. Vooral de smartphones hebben volgens Drew in belanrijke mate ingespeeld op die evolutie. "Het is niet toevallig dat de mobiele telefoons de voorbije drie jaar een grondige verandering hebben ondergaan, terwijl de computer nagenoeg ongewijzigd is gebleven," merkt Ian Drew op. Ook verwacht hij dat er steeds meer toestellen op de markt zullen komen voor specifieke doelstellingen. De elektronische lezers zijn daar volgens hem een typisch voorbeeld van.

17:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, netbook |  Facebook |

16-12-09

Consument blijft zich verzetten tegen inwinnen persoonlijke informatie

Indien er geen persoonlijke informatie is verzameld, lijkt de consument relatief bereid te zijn om op websites en televisie gericht reclame aangeboden te krijgen die aan zijn specifieke interesses en behoeftes beantwoordt. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van het bureau Synovate. Maar een belangrijk gedeelte van de ondervraagden zegt er niet van overtuigd te zijn dat ze niet geïdentificeerd zouden kunnen worden en daarom ook niet in dergelijke technologie geïnteresseerd te zijn. Er wordt aan toegevoegd dat een groot gedeelte van de ondervraagden van mening is dat ze op dit ogenblik al voldoende reclame krijgen op hun mobiele telefoon en niet te aanvaarden dat ze nog meer commerciële boodschappen zouden ontvangen. Anderzijds zegt een grote groep bereid te zijn op het internet meer reclame te ontvangen, op voorwaarde dat ze daarvoor betaald zouden worden. In het algemeen worden innovatieve of originele reclames het best ontvangen.

13:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, technologie |  Facebook |

15-12-09

White paper blijft belangrijk bij technologie-aankopen

Bedrijven die technologieproducten aankopen, laten zich daarbij nog altijd in eerste instantie leiden door white papers. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Eccolo Media. Daarbij wordt opgemerkt dat 77 procent van de aankoopverantwoordelijken voor technologie van bedrijven aangeeft minstens één keer in de zes maanden een white paper te lezen, waarbij 84 procent deze documenten matig tot extreem invloedrijk vindt bij het nemen van een aankoopbeslissing. Opmerkelijk is dat ook de kwaliteit van de schrijfstijl een belangrijk element blijkt te vormen. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 86 procent van de respondenten de kwaliteit van de schrijfstijl tenminste matig belangrijk vindt en 51 procent stelt dat een goede schrijfstijl bijzonder of zelfs extreem belangrijk is bij het nemen van een aankoopbeslissing. De onderzoekers merken verder op dat ook online video steeds meer gebruikt wordt om aankopen te evalueren.

Uit het onderzoek is gebleken dat 49 procent van de ondervraagden aangeeft om in de aanloop naar een aankoop een video van een technologie-aanbieder te hebben bekeken. Dat is een opmerkelijke stijging tegenover vorig jaar, toen slechts 20 procent gewag maakte van online video. Er wordt aan toegevoegd dat de aanloop naar technologie-aankopen ook steeds viraler worden. De onderzoekers stelden immers vast dat 89 procent van de respondenten white papers met anderen hebben gedeeld. Dat geldt ook voor case studies (85 procent), brochures (81 procent), podcasts (80 procent) en video (79 procent). Daarbij is de computer bijzonder cruciaal, want slechts één op vier respondenten zegt een online document uit te printen. Brochures worden door de respondenten weinig invloedrijk genoemd, maar tegelijkertijd worden ze ook het meest geraadpleegd. De onderzoekers stellen dan ook dat brochures nog altijd een belangrijke rol hebben om de producten bij potentiële kopers over te brengen.

Podcasts hebben volgens de onderzoekers de minste overtuigingskracht. Case studies blijken daarentegen aan invloed te winnen. De resultaten van het onderzoek hebben volgens analisten belangrijke implicaties voor kleinere bedrijven, die er vaak nog altijd niet toe komen om hun marketing-materiaal online te plaatsen. "Deze bedrijven gaan er vaak vanuit dat er andere prioriteiten zijn om tijd en moeite in te investeren," wordt er opgemerkt. "Maar op die manier missen ze wel de kans om een groot publiek te bereiken. Met gedrukte marketing en vakbeurzen kan slechts een beperkt publiek bereikt worden, maar online vallen die grenzen weg. Ook vakbladen worden nog altijd geraadpleegd, maar informatie wordt in eerste instantie op het internet verzameld. White papers, video's, online artikels, blogs, case studies, online nieuwsbrieven en podcasts zijn kanalen die potentiële klanten kunnen bereiken en aantrekken. Het online plaatsen van specifiek onderzoek geeft het bedrijf bovendien geloofwaardigheid en autoriteit."

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, white paper |  Facebook |

28-11-09

Nieuwe technologieën vormen belangrijke veiligheidsproblemen

De technologieën van de toekomst - zoals mobiele telefonie, virtualisatie, het sociale internet en cloud computing - houden stuk voor stuk belangrijke risico's in voor de maatschappij. Dat blijkt uit een enquête van het Ponemon Institute bij specialisten van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse overheid. Daarbij wordt opgemerkt dat al die technologieën veiligheidsmazen vertonen waar onder meer het cyberterrorisme zou van kunnen profiteren. Het Ponemon Institute stelt dat vele overheidsdiensten profijt willen halen uit de efficiëntie die wordt aangeboden door de moderne technologische innovaties, zodat tijd en geld kunnen gespaard worden. Die verbeteringen mogen volgens de onderzoekers echter niet doorgevoerd worden zonder acht te slaan op de mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van deze informatiestromen. Die veiligheidsoverwegingen moeten volgens Ponemon dan ook een integraal onderdeel vormen van elke implementatie van nieuwe toepassingen.

Uit het onderzoek blijkt dat 79 procent van de respondenten het groeiend gebruik van samenwerkings-instrumenten als een belangrijke bedreiging bestempeld. Daarbij wordt gewag gemaakt van een enorme opslag aan ongestructureerde gegevens met vertrouwelijke of gevoelige informatie die niet optimaal is beveiligd of beschermd. Daarnaast stelt 71 procent dat er een groei wordt opgetekend op het vlak van cyberterrorisme, een trend die een bijzonder belangrijke bedreiging betekent voor de bescherming van de kritieke infrastructuur. Ook zegt 63 procent dat de mobiliteit van overheidsmedewerkers in belangrijke mate bijdraagt tot de veiligheidsproblemen, aangezien veel onbeveiligde mobiele apparaten vatbaar zijn voor malware-infecties en botnet-aanvallen. Ook zegt 52 procent van de respondenten dat sociaal internettoepassingen, zoals sociale netwerken, bloggen en wikis bijdragen tot het lekken van vertrouwelijke en gevoelige informatie en de kwetsbaarheid voor malware en botnet-aanvallen verhoogt.

Andere geciteerde problemen zijn virtualisatie (44 procent), datalekken (40 procent), cybercrime (40 procent), cloud computing (39 procent), outsourcing (34 procent) en open source (18 procent). De onderzoekers stelden verder vast dat 35 procent van de respondenten toegeeft dat de netwerken van hun afdelingen de voorbije twaalf maanden minstens één keer al het slachtoffer geworden zijn van een ongewenste infiltratie. Bovendien zegt 38 procent er niet zeker van te zijn geweest dat er een infiltratie had plaats gevonden. Daarbij wordt opgemerkt dat vooral draadloze apparaten het slachtoffer werden van die aanvallen (57 procent), gevolgd door zogenaamd endpoints (35 procent), netwerken (29 procent), databases (25 procent), applicaties (12 procent), gedrukte documenten (11 procent) en off-line apparaten (6 procent). Vivek Kundra, een Amerikaanse federaal topinformaticus, stelt echter dat deze technologieën cruciale overheidsplatformen ondersteunen. Het overheidsbeleid terzake loopt volgens Kundra echter achterop, waardoor er nodeloze beperkingen worden opgelegd aan deze nieuwe technologieën.

17:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, veiligheid, cybercrime |  Facebook |

26-11-09

Gezinsleven verschilt grondig van vorige generaties

De economische crisis en de groeiende rol van de technologie hebben een grote impact op het gezinsleven. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Harris Interactive. Daarbij wordt gesteld dat de hedendaagse gezinnen grondig verschillen van de vorige generaties. Volgens Harris Interactive zijn de gezinnen duidelijk meer naar elkaar toegegroeid, waarbij de generatiekloof gevoelig is verkleind. Voor vele gezinnen is het samenzijn volgens de onderzoekers één van de belangrijkste prioriteiten geworden. Harris stelt dat verschillen in smaak en waarden en voorkeuren voor muziek en entertainment gevoelig zijn afgevlakt. Deze elementen brengen de verschillende generaties in het gezin volgens de onderzoekers nu eerder bij elkaar, waarbij ook nieuwe waardesystemen van tolerantie en aanvaarding opgang maken. Ouders praten door de economische crisis volgens de onderzoekers ook met hun kinderen sneller over financiële zaken en besparingen, terwijl kinderen sneller geneigd zijn om zelf geld te verdienen.

De onderzoekers stellen dat de gezinnen steeds meer multi-generationeel worden, met kinderen, ouders en grootouders vaak onder één dak of in de onmiddellijke nabijheid. "Die groepen vormen ook een hechter geheel, waarbij gezamenlijke interesses en waarden worden gedeeld," aldus Harris Interactive. "Het is voor die gezinnen vaak een prioriteit om mogelijkheden te creëren om meer tijd samen te brengen, bij voorkeur op het thuisfront, dat steeds meer de basis wordt voor de vrije tijd en het gezinsleven." Daarbij wordt opgemerkt dat 83 procent van de ondervraagde ouders elke week tijd uittrekt om met de kinderen gewoon samen te zijn en te praten. Bovendien zegt 86 procent dat er minstens één keer per week samen gedineerd wordt. Ook zegt 76 procent van de ouders zich extreem nader te vinden met hun kinderen, terwijl slechts 25 procent van de grootouders zegt zich op dit manier nader tot hun eigen kinderen gevonden te hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de zonen dezelfde filmsmaak heeft als zijn vader, terwijl 48 procent graag naar dezelfde muziek luistert. Bij de dochters zegt 64 procent dezelfde filmsmaak te hebben als hun moeder, terwijl 44 procent dezelfde voorkeur heeft op het gebied van mode en kledij. De onderzoekers merken daarbij op dat de technologie een centrale gezinsfunctie heeft. Daarbij zegt 82 procent van de Amerikaanse gezinnen elke week thuis gezamenlijk naar televisie te kijken. Bij films is dat 77 procent. Ook zegt 41 procent samen naar muziek te luisteren, terwijl 36 procent samen games speelt. Ook de verwachtingen van de ouders in hun kinderen zijn volgens de onderzoekers veranderd. Daarbij wordt opgemerkt dat er vooral een grotere aanvaarding naar boven is gekomen van de verschillen in hun gemeenschappen, andere mensen en in culturen. Hoe jonger de generaties zijn, hoe groter die aanvaarding blijkt te zijn.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezin, economische crisis |  Facebook |

09-11-09

Japanse technologie maakt tolk overbodig

Het Japanse bedrijf NEC Corporation zegt een technologie ontwikkeld te hebben die mensen in verschillende talen in real-time zonder hulp van een tolk met elkaar te laten praten. Het bedrijf heeft een hoofdapparaat ontwikkeld die beelden projecteert op het netvlies van de gebruiker. Door een real-time vertaling met ondertitels zou dat ook een conversatie mogelijk maken tussen mensen die niet op een gemeenschappelijke taal kunnen terugvallen. Het is volgens de ontwikkelaars mogelijk om aan hun zogenaamde Tele Scouter, die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor verkopers, een microfoon te koppelen die de gesprekken van de conversatie opneemt en onmiddellijk vertaalt, waarna die opnieuw naar het hoofdapparaat wordt gestuurd. Tegelijkertijd zou de vertaalde tekst op het netvlies worden geprojecteerd. Een woordvoerder van NEC Corporation zegt dat daardoor een vloeiende conversatie op gang kan worden gehouden, maar ook zouden daardoor confidentiële gesprekken kunnen worden gevoerd zonder op een tolk te moeten beroep doen.

"De Tele Scouter doet denken aan een bril, maar dan zonder glazen," merken de onderzoekers op. "De headset beschikt over een kleine projector die beelden projecteert op het netvlies van de gebruiker." De Japanse producent heeft het apparaat is in eerste instantie ontwikkeld als zakelijk product om verkoopmensen en andere werknemers te voorzien van informatie van klanten. Tijdens een gesprek kan het apparaat bijvoorbeeld de aankoopgeschiedenis van de klant in hun ogen stralen. Het apparaat kan echter ook gebruikt worden als vertaalmachine. In dit scenario pikt de microfoon de stemmen op tijdens het gesprek, waarna deze razendsnel via software worden vertaald en de projector ondertiteling naar het netvlies straalt. Ook krijgt de gebruiker de vertaling te horen. Opgemerkt wordt dat het systeem ook bijzonder licht is en gemakkelijk te dragen valt. Hierdoor kan de gebruiker het ook zonder problemen de hele dag bij zich dragen. Omdat de tekst precies binnen de zichtlijn van de drager geprojecteerd wordt, is het ook mogelijk om gewoon oogcontact te houden met degene met wie men praat.

"Hoewel de Tele Scouter op dit moment nog een prototype is, wil NEC Corporation het model vanaf volgend jaar aan bedrijven verkopen," aldus de Britse krant The Telegraph. "Omdat de vertaalmogelijkheden van de bril eigenlijk nog beperkt zijn, zal het bedrijf de bril echter eerst in de markt zetten als draagbaar en handsfree datadisplay." Daarbij wordt onder meer gedacht aan monteurs, die daardoor de handleiding van een toestel letterlijk voor hun ogen zouden hebben. Een systeem voor het ondersteunen van maximaal dertig gebruikers kost volgens NEC Corporation ongeveer 7,5 miljoen yen. Dat komt overeen met ongeveer 55.000 euro. Het Japanse bedrijf hoopt op een periode van drie jaar in totaal duizend systemen te kunnen verkopen. Het Japanse bedrijf zegt dat de Tele Scouter in een brede waaier van sectoren waar met anderen gecommuniceerd moet worden, kan ingeschakeld worden. Daarbij wordt onder meer ook gedacht aan het toerisme.

07-11-09

Technologie-helpdesk heeft liever vrouw aan de lijn

Mannen en vrouwen bellen voor heel verschillende technologieproblemen naar helpdesks. Dat zegt het Britse bedrijf Gadget Helpline. Crispin Thomas, chief executive van Gadget Helpline, stelt daarbij dat mannen technologie benaderen als een product dat ze moeten begrijpen en overwinnen, terwijl vrouwen vooral geïnteresseerd zijn in toepassingen die hen van nut kunnen zijn. Thomas voegt er aan toe dat 64 procent van de mannelijke bellers nagelaten heeft de handleiding van hun toestel te lezen vooraleer ze contact opnamen met de helpdesk. Bij vrouwen is dat slechts 24 procent. Ook blijkt 12 procent van de mannen gewoonweg vergeten te zijn om het toestel aan te zetten. Bij vrouwen is dat slechts 7 procent. Crispin Thomas voegt er aan toe dat vrouwen gemiddeld 32 procent langer aan de telefoon blijven dan mannelijke klanten. Toch blijkt 66 procent van de medewerkers van de helpdesk liever met een vrouw te maken krijgt dan men een man.

"Er is bij technologie duidelijk sprake van een genderkloof," aldus de Britse psychologe Joanna Bawa tegenover BBC News. Een technologie-helpdesk kent zijn drukste tijd op maandagochtend. Ook Boxing Day is een drukke dag voor de helpdesk. De meeste problemen worden gemeld met het afstemmen van verschillende apparaten op elkaar. Ook apparaten die net op de markt zijn gekomen, zorgen voor de nodige hoofdbrekens bij de gebruikers. Zo bleken er volgens Crispin Thomas vorig jaar bij de lancering van de Blu-Ray spelers plots heel wat mensen met vragen over het apparaat en zijn werking naar Gadget Helpline te bellen. Thomas zegt echter niet te geloven dat de apparaten gecompliceerder worden, maar hij geeft toe dat ze wel meer opdrachten moeten aankunnen. De directeur van Gadget Helpline voegt er aan toe dat slechts 5 procent van alle apparaten een technische fout vertonen, maar toch wordt vijftien tot twintig procent na aankoop teruggebracht naar de winkel.

Inmiddels zijn een aantal Britse winkelketens gestart met technologie-opleidingen voor kerstmannen, nadat die hadden geklaagd dat ze niet meer begrepen wat de kinderen in hun kerstlijsten wensten. Ook werd een hulplijn opgezet, waar die kerstmannen aan experts technisch advies kunnen vragen over computergames, videocamera's en mp3-spelers. De training moet de digitale kloof tussen de kerstman en de kinderen waaraan hij de geschenken uitdeelt. Een woordvoerder van PC World, de grootste technologieketen van Groot-Brittannië, verduidelijkt dat er in de winkels meer dan veertigduizend verschillende gadgets en technologieën te koop zijn. "Een groot gedeelte daarvan komt op de kerstlijsten van de kinderen," aldus de woordvoerder. "De kerstmannen worden de volgende twee maanden geconfronteerd met een technologische bijzonder onderlegde generatie kinderen. De kerstmannen moeten kunnen tonen dat ze begrijpen wat de kinderen willen."

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, helpdesk |  Facebook |

05-11-09

Robotmarkt tegen midden volgend decennium vier keer groter

De wereldwijde robotmarkt zal tegen het midden van het volgende decennium een omzet realiseren van 5,26 miljard dollar. Dat is vier keer meer dan het niveau van dit jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research. Noord-Amerika is volgens de onderzoekers de belangrijkste markt voor robots, gevolgd door Asia-Pacific. Daarbij wordt vooral gewezen op Japan, waar er een grote interesse is in robots. Er wordt aan toegevoegd dat ook West-Europa een belangrijke markt zal worden, maar er wordt aan toegevoegd dat Europeanen niet erg geïnteresseerd zijn in het bezit van een robot, maar vooral in de daadwerkelijke prestaties van de machine. De belangrijkste toepassingen van robots zijn volgens ABI Research tot nu toe stofzuigers en entertainmentmachines, maar de onderzoekers menen vooral een grote groeimarkt te zien in telepresence, waarbij men vanop afstand tot interactie met anderen zal kunnen overgaan.

"De voorbije jaren heeft de markt van de persoonlijke robots een opmerkelijke groei gekend," aldus Business Wire. "De toepassingen vielen ook buiten de sector van het speelgoed, hoewel ook daar een opmerkelijke verbetering kon worden opgetekend tegenover de opwindbare robots uit het verleden. Op dit ogenblik zijn er bovendien nog heel wat nieuwe robots voor specifieke taken in ontwikkeling en de capaciteit van de speelgoedrobots is gevoelig gestegen, terwijl de prijzen opmerkelijk zijn gedaald. De vooruitgang van de robotica voor militaire en commerciële doeleinden zal blijven doorsijpelen in de consumentenmarkt en de componenten zullen goedkoper worden omdat ze ook in andere sectoren veelvuldig zullen worden gebruikt." Voor dit jaar verwacht AIB Research een wereldwijde omzet van 1,16 miljard dollar. De onderzoekers stellen dat robots voor een brede waaier activiteiten worden ingezet, onder meer in beveiligingsprojecten of educatie.

"Voor de toekomst wordt echter veel verwacht van telepresence," stipt onderzoeksleider Marc Liggio aan. "Robots met telepresence-capaciteiten moet de interactie stimuleren van een gebruiker op afstand met andere mensen of de omgeving. Daarbij wordt onder meer gedacht aan activiteiten in een vijandige omgeving, zoals radioactiviteit, zeebodemonderzoek, maar ook bij het controleren van pijpleidingen of activiteiten op boorplatformen. Maar ook het uitvoeren van chirurgische ingrepen op afstand vormt één van de veelbelovende toekomstmogelijkheden van telepresence-robotica. Eerder al verklaarde Justin Rattner, chief technology officer, dat in het midden van deze eeuw mensen en robots wellicht zij aan zij zouden leven.Volgens Rattner zou al over enkele jaren het verschil tussen menselijke en technologische intellectie kunnen beginnen te vervagen. Binnen de volgende veertig jaar zou die kloof volgens Rattner bijzonder klein beginnen te worden.

14:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, robotica |  Facebook |

28-10-09

Financiële sector rooft talent uit andere sectoren

Een groot gedeelte van de topstudenten uit wetenschap en technologie wordt weggehaald door de financiële sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Rutgers University en de Georgetown University. Daarbij blijkt dat Amerikaanse hogescholen evenveel wetenschappers en technologie-specialisten afleveren als in het verleden, maar dat veel van die afgestudeerden sinds het einde van de jaren negentig uiteindelijk niet in de vooropgestelde sector terecht komen, maar afgeleid worden naar de financiële sector. Op die manier dreigen wetenschap en technologie naast de absolute toptalenten te grijpen. Onderzoeksleiders Hal Salzman en Lindsay Lowell spreken daarmee de stelling tegen dat het Amerikaanse onderwijs onvoldoende kwaliteit aflevert, maar volgens hen moeten de sectoren van wetenschap en technologie meer inspanningen doen om topstudenten te overtuigen om voor hen te komen werken. Onder meer de financiële beloning kan volgens de onderzoekers een motivatie zijn om jonge specialisten te overtuigen om in hun oorspronkelijke vakgebied te blijven.

"Het rapport van Salzman en Lowell voert aan dat er in de instroom van afgestudeerden de voorbije decennia weinig verandering is gekomen," aldus het magazine Business Week. "Daarbij wordt aangevoerd dat de Amerikaanse hogescholen het voorbije decennium drie keer meer wetenschappers en technologie-specialisten hebben afgeleverd dan er vacatures waren. Maar toch bleek het volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk te zijn om die openstaande betrekkingen in te vullen. Salzman en Lowell benadrukken dat wetenschap en technologie dan ook inspanningen moeten doen om professionele carrières in hun sectoren aantrekkelijker te maken. Daarbij speelt volgens hen de financiële vergoeding ongetwijfeld een belangrijke rol, maar de sector zou ook een stabielere professionele carrière als troef kunnen uitspelen tegenover de financiële wereld, terwijl ook op de beperkte concurrentie vanuit lageloonlanden naar voor geschoven zou kunnen worden."

Niet iedereen is het echter eens met Salzman en Lowell. De Amerikaanse Business Roundtable, een industriële organisatie die aanstuurt op betere wetenschappelijke opleidingen, stelt onder meer dat het onderzoek van Salzman en Lowell te weinig onderscheid heeft gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de levenswetenschappen voldoende nieuwe mensen blijft aantrekken, maar dat vooral technologiebedrijven en fysische wetenschappen het moeilijk hebben om geschikte mensen te vinden. Die sectoren moeten zich volgens de Business Roundtable vaak behelpen met het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Salzman meent echter dat die kritiek ongegrond is. Hij wijst er daarbij op dat vele bedrijven de voorbije jaren geen moeite meer willen doen om kandidaten een opleiding te geven, zodat ze wel aan heel specifieke vereisten binnen het bedrijf zouden kunnen voldoen. Volgens hem hebben veel bedrijven onrealistische verwachtingen.

20:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, onderwijs, technologie |  Facebook |

26-10-09

Milieubewust aankopen vooral bij grotere producten

Milieubewust aankopen vooral bij grotere productenMilieuvriendelijkheid wordt voor de consument een belangrijker factor bij de aankoop van technologie-producten, maar bij kleine producten speelt dat nauwelijks een rol. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument aan duurzame factoren grote aandacht bij duurdere aankopen zoals wagens en grote huishoudelijke toestellen. Bij kleinere aankopen, zoals spelconsoles, mp3-spelers, kleinere huishoudelijke toestellen en mobiele telefoons houdt minstens driekwart van de gebruikers geen rekening met milieuvriendelijke karakteristieken. De onderzoekers voegen er echter aan toe dat de economische crisis de consument er toch toe brengt om ook bij kleinere aankopen onrechtstreeks rekening te houden met het leefmilieu.

Uit het onderzoek blijkt dat de consument ook bij kleinere technologie-aankopen rekening houdt met energie-efficiëntie, zodat er bespaard kan worden op het verbruik. "Maar daardoor hebben ook die aankopen onrechtstreeks een positieve impact op het leefmilieu," voeren de onderzoekers aan. Ipsos stelt dat bijna drie op vier consumenten aangeeft dat een duurzaamheidslabel op een product en toestellen die geen energie verspillen, een invloed zouden hebben op hun aankoopbeslissing. Eén op drie consumenten zegt bereid te zijn om meer te betalen voor een product met een duurzaam imago, terwijl 67 procent aangeeft een voorkeur te geven aan technologische producten waarvoor een gratis recycling-aanbod wordt geboden. Maar slechts 38 procent zegt dergelijke programma's te kennen en slechts 8 procent heeft er daadwerkelijk al ervaring mee.

De onderzoekers stellen verder dat het publiek stilaan wel meer op de hoogte raakt van milieuprojecten van grote technologiebedrijven, maar die kennis blijft volgens Ipsos nog altijd relatief laag. Ongeveer 40 procent van de consumenten verbindt geen enkel groot technologiebedrijf met een milieuvriendelijke benadering. Dat is een lichte vooruitgang tegenover twee jaar geleden, toen 55 procent geen enkel verband legde. Op het vlak van milieubeleid bij de grote bedrijven behaalt Apple bij het publiek een score van 24 procent, gevolgd door Microsoft en Google, die beide een score van 21 procent halen. Het computerbedrijf Intel haalt amper een score van 7 procent, terwijl die onderneming bij milieuspecialisten daarentegen bekend staat voor zijn inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiënte producten en het beperken van afval en het gebruik van giftige materialen.

18:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, duurzaamheid |  Facebook |

12-10-09

India wordt marktleider technologie-diensten

India wordt wereldwijd marktleider op het gebied van technologie-diensten. Dat heeft Steve Forbes, chief executive van het nieuwsmagazine Forbes, gezegd. Een aantal Indiase bedrijven klimmen volgens hem immers omhoog in de waardeketen. Forbes stelt dat het weliswaar wellicht nog decennia zal duren vooraleer India een concurrent wordt voor de Verenigde Staten, maar voegt er aan toe dat het land in bepaalde sectoren de capaciteit heeft om wereldleider te worden. Steve Forbes verwijst daarbij naar bedrijven zoals Tata Consultancy Services en diens concurrent Wipro, die inmiddels al lang geen helpdesk meer zijn, maar complexe software-projecten opzetten. Hij voegt er wel aan toe dat het land de bureaucratische hindernissen uit de weg moet ruimen om die ontwikkelingen verder te stimuleren.

"Het groeitempo van de Indiase economie toont volgens Steve Forbes aan dat het land erin slaagt om de economische crisis goed op te vangen," aldus het persbureau Reuters. "Hij voegt er wel aan toe dat de Indiase regering nog meer inspanningen moet doen om de economie nog verder te laten groeien." De Indiase economie steeg tijdens het voorbije boekjaar met 6,7 procent, terwijl voor het lopende jaar een groei met 6 procent wordt vooropgesteld. Forbes voegt er aan toe dat India de liberalisering, die in het begin van de jaren negentig werd opgestart, moet verderzetten. Hij heeft het daarbij onder meer over het vereenvoudigen van het belastingstelsel en een verlaging van de belastingsvoeten. Bovendien zouden er volgens Forbes meer buitenlandse investeringen moeten toegelaten worden.

Maar in een aantal sectoren heeft India volgens Forbes alle kansen om wereldwijd marktleider te worden. India was lange tijd het typevoorbeeld voor de outsourcing van ondersteunende diensten, zoals callcenters en eenvoudige software-operaties. Maar een aantal bedrijven heeft dat stadium volgens Forbes al lang achter zich gelaten en specialiseert zich in activiteiten met een grotere meerwaarde. Forbes verwijst daarbij naar bedrijven zoals Wipro en Tata Consultancy Services, dat zich inmiddels heeft opgewerkt tot de grootste software-exporteur van India. Het land heeft inmiddels ook zijn mediasector geopend voor buitenlandse uitgevers. Ook Forbes zelf heeft daarbij eerder dit jaar gebruikt van gemaakt om diverse initiatieven op de Indiase markt te lanceren.

14:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, india |  Facebook |

11-10-09

Kinderen willen vooral innoverende schooltechnologieën

Kinderen hopen vooral op innoverende technologieën die hun schooltaken vergemakkelijken. Dat blijkt uit een uitvindingswedstrijd die werd geïnteresseerd door het Britse Intellectual Property Office, waarbij 85.000 kinderen de mogelijkheid kregen om ideeën in te dienen voor de toekomst. Onder meer dachten de jonge uitvinders aan magische pennen die zelf het huiswerk voor hun rekening konden nemen of verfborstels die automatisch kunstwerken zouden kunnen creëren. Ook groene technologieën en robots vormden een belangrijk aspect van de innoverende ideeën bij kinderen. De beste voorstellen worden door het Intellectual Property Office begraven en zullen op het einde van het volgende decennium bekend worden gemaakt om te kijken welke ideeën daadwerkelijk zullen gerealiseerd zijn.

"Het Intellectual Property Office maakte van de gelegenheid van de Cracking Ideas Exhibition in het Science Museum in Londen gebruik om jonge bezoekers de mogelijkheid te bieden om zelf een voorstel van innoverende technologieën in te dienen," aldus BBC News. "In totaal werden 85.000 voorstellen ingediend. Lawrence Smith-Higgins, hoofd educatie van het Intellectual Property Agency, stelde verbaasd te zijn over het niveau van een aantal voorstellen. Daarom besloten de organisatoren volgens hem een selectie van die ideeën in een tijdscapsule te begraven en die op het einde van het volgende decennium weer op te graven. Mogelijk zit er volgens Lawrence Smith-Higgins tussens de voorstellen misschien één van de grote uitvindingen van de toekomst."

Naast handige oplossingen die vervelende en tijdrovende schooltaken helpen oplossen, denken kinderen volgens het Intellectual Property Office ook opvallend goed na over het leefmilieu. "Dat leidt tot voorstellen zoals grasmaaiers op zonne-energie of televisietoestellen die door trapenergie worden gevoed," wordt er opgemerkt. "Andere kinderen denken aan ondergrondse kanalen om het verkeersprobleem op te lossen, met inbegrip van een navigatiesysteem dat met paswoorden geactiveerd moet worden, een superverlichting en drijvende voertuigen. Andere deelnemers dachten dan weer vooral aan huishoudelijke toepassingen, zoals automatische tuinen of Billy the Chief, een keukenrobot uit recyclagemateriaal die elk mogelijk gerecht op vraag kan bereiden."

26-09-09

Impact technologie op werknemer onderschat

De moderne technologieën veroorzaken heel wat stress bij werknemers. Dat zegt Gervais Pellissier, chief financial officer bij France Telecom, in een reactie op een golf zelfmoorden bij het personeel van de groep. Pellissier legde daarbij weliswaar geen directe link tussen de feit dat werknemers met e-mails onafgebroken in contact blijven met hun bedrijf, maar hij stelde dat bij alle grote bedrijven de nieuwe technologieën een bijzonder zware tol eisen onder het personeel. Volgens Pellissier heeft het bedrijfsleven in het algemeen die impact wellicht onderschat. Hij reikte geen middelen aan om het probleem op te lossen, maar benadrukte wel dat France Telecom de zelfmoorden bijzonder ernstig neemt. France Telecom had eerder aangekondigd de opvolging en bijstand voor personeelsleden te zullen verbeteren.

"Het ritme en de aard van het werk hebben een grondige verandering gekend," aldus Gervais Pellissier tegenover het persbureau Reuters. "Onder meer de onophoudelijke stroom van e-mails van smartphones en computers legt een zware druk op de werknemers." Pellissier zei niet dat deze eindeloze berichtenrij rechtstreeks verantwoordelijk is voor de reeks zelfmoorden waarmee France Telecom werd geconfronteerd, maar hij stelde wel dat werknemers door de moderne technologieën onder zwaardere druk worden geplaatst. Hij stelt daarbij dat werknemers van alle niveaus, van de chief executive tot de lagere kaders, onophoudelijk in contact moeten staan met hun bedrijf. Bij France Telecom hebben sinds het begin van vorig jaar tweeëntwintig werknemers zelfmoord gepleegd. Dertien anderen ondernamen een zelfmoordpoging.

Pellissier geeft toe dat de privatisering van France Telecom ongetwijfeld de druk op de werknemers heeft verhoogd, maar hij voegt er aan toe dat die situatie wordt verergerd door de nieuwe technologieën, die ervoor zorgen dat het werk steeds verder in het privéleven sluipt. "Voor de gemiddelde werknemer was er vijftien jaar geleden thuis geen spoor meer van het werk," merkt hij op. In de Verenigide Staten heeft de Blackberry al de bijnaam CrackBerry gekregen omdat een aantal gebruikers verslaafd lijken te raken om onophoudelijk hun e-mails te controleren. Technologieën hebben volgens Pellissier dan ook wellicht een grotere impact op de werknemer dan door de bedrijven wordt verondersteld en wordt de verwarring tussen werk en privéleven steeds groter.

20-09-09

Technologiesector vergaart gemakkelijkst basisinformatie consument

Bedrijven uit de technologiesector moeten de minste financiële inspanningen leveren om met opt-in digitale reclame basisinformatie te verzamelen over consumenten. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Pontiflex. De grootste financiële inspanningen voor die basisinformatie moeten worden geleverd door de reissector. Voor extra informatie moeten technologiebedrijven volgens het onderzoek daarentegen het meeste betalen van alle sectoren. De onderzoekers stellen dat deze cost-per-lead steeds belangrijker wordt voor adverteerders, aangezien er steeds meer gekozen wordt voor een prijsmodel dat gebaseerd is op pay-for-performance. Die evolutie is het gevolg van budgetbeperkingen en een grotere budgetverantwoordelijkheid moet worden afgelegd.

23:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, marketing, cost-per-lead |  Facebook |

Landschap seniorieën staat voor ingrijpende veranderingen

Smarthome-technologieën en draadloze toepassingen zullen in de nabije toekomst voor seniorieën een belangrijke aantrekkingskracht vormen om residenten aan te trekken. Dat blijkt uit een Amerikaanse enquête van het Mather LifeWays Institute on Aging. Ook thuisgezondheidszorg, wellness-programma's, online opleidingsprogramma's en kleinere en duurzamere woongelegenheden zouden voor ouderen belangrijke parameters zijn om voor bepaalde senioren-gemeenschappen te kiezen. Het Mather LifeWays Institute on Aging stelt dan ook dat het landschap van de seniorieën er op korte termijn heel anders zal uitzien en leefgemeenschappen voor ouderen in die nieuwe behoeftes zullen moeten voorzien. Een aantal van de ondervraagde seniorieën zegt op dit ogenblik al in te spelen op deze nieuwe trends.

22:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren, technologie |  Facebook |

19-09-09

Technologie-onderzoek Europa blijft nog altijd achter

Europa heeft op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling van informatica en communicatie, snelle breedbandcommunicatie en het ontwikkelen van innovatieve markten zoals online reclame, nog altijd een achterstand tegenover de Verenigde Staten en Japan, hoewel de kloof met de Verenigde Staten enigszins is verkleind. Dat blijkt uit een rapport over digitale concurrentiekracht van de Europese Commissie. In het rapport wordt wel gesteld dat de Europese digitale sector de voorbije vier jaar een gevoelige groei heeft gerealiseerd en op verscheidene vlakken, zoals breedband en mobiele penetratie, wereldleider is geworden. Europa heeft volgens het rapport onder meer gevoelige vooruitgang geboekt op het vlak van online openbare diensten. Er wordt aan toegevoegd dat de digitale economie cruciaal is om de crisis te overwinnen.

15:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, technologie, europese unie |  Facebook |