03-09-09

Technologische innovatie niet langer voor kleine elite

Het gebruik van de meest moderne technologieën is niet langer voorbehouden aan een subcultuur van technologie-enthousiastelingen, want grote bevolkingsgroepen hebben interesse opgevat voor de allernieuwste gadgets. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Forrester Research. Volgens de onderzoekers heeft zich daarbij duidelijk een trendbreuk voorgedaan, waarbij technologische innovatie steeds meer mainstream gaat. Opgemerkt wordt dat het dagelijkse leven het voorbije decennium steeds meer gedigitaliseerd is geraakt. Alleen op het gebied van home networks is er volgens Forrester Research nog duidelijk sprake van een relatief beperkte groei.

"Decennia lang was de adoptie van de allernieuwste technologieën voorbehouden aan een kleine subcultuur van technologie-enthousiastelingen," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De rest van de bevolking voelde zich perfect gelukkig met de oudere, gevestigde producten en diensten. Maar volgens Forrester Research gaat dat niet langer op. Innovatie is doorgedrongen tot de massa. Iedereen is een technologie-enthousiast geworden. Inmiddels speelt de helft van de Amerikanen videogames, terwijl 63 procent van de Amerikaanse bevolking breedband-internet heeft en driekwart een mobiele telefoon en computer bezit. Bovendien hebben vorig jaar tien miljoen gezinnen vorig jaar een hoge definitie-televisie heeft gekocht. Dat is een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien."

"De adoptie van technologie gaat steeds sneller," merken de onderzoekers op. "Elke jaar worden meer mainstream-consumenten door deze golf opgepikt. Bovendien was hoge definitie-televisie vorig jaar de snelst groeiende consumenten-technologie. Over vijf jaar zal de technologie bij de Amerikaanse gezinnen een penetratie hebben van bijna 70 procent. Uit de studie blijkt verder dat, onlangs de recessie, de online bestedingen blijven groeien, waarbij de oudere generatie voorop loopt. Opvallend is bovendien dat de doorbraak van vele technologieën steunt op de gezinnen, zoals de videogame-consoles. Die maakten ook de weg vrij voor steeds meer digitaal entertainment in de woonkamer. Ook de adoptie van mobiel internet is een perfect voorbeeld."

De onderzoekers stellen dat er echter één uitzondering is op de snelle adoptie van nieuwe technologieën. "In de Verenigde Staten heeft 33 procent van de gezinnen met een internetverbinding een home network," merken ze op. "Dat is 5 procent meer dan vorig jaar. Die vooruitgang gaat veel trager dan bij andere technologieën. Dat heeft wellicht te maken met de relatief complexe aard van deze netwerken. Andere technologieën hoeft men enkel maar te kopen om aan de slag te kunnen. Bij home netwerken zijn er echter meer componenten, die met elkaar moeten verbonden worden. Veel mensen hebben diverse componenten in huis, maar weten niet hoe ze die met elkaar zouden kunnen verbinden of begrijpen niet welk praktisch voordeel dat zou kunnen opleveren."

13:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

03-08-09

Technologie leidt tot beter evenwicht tussen werk en persoonlijk leven

Driekwart van de werknemers staan positief tegenover de mogelijkheden die door smartphones en laptops worden geboden om constant in contact te kunnen blijven met de werkvloer, ook al betekent dat voor één op de drie betrokkenen dat er langere werkuren worden gepresteerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Kelly Services in Noord-Amerika, Europa en Asia-Pacific. Bovendien zegt 87 procent van de betrokken respondenten dat de mogelijkheden om overal en op elk mogelijk ogenblik te kunnen werken, een motiverende factor is en bovendien leidt tot een beter evenwicht tussen de professionele carrière en zijn persoonlijk leven. Ook zegt 55 procent tevreden te zijn met het huidig evenwicht tussen werk en persoonlijk leven.

De onderzoekers merken wel op dat werknemers uit de leeftijdscategorie tussen achttien en negentwintig jaar het meest positieve beeld hebben over de relatie tussen technologie en productiviteit, maar ze voegen er aan toe dat ook in de oudere leeftijdscategorieën gewag gemaakt worden van een grotere efficiëntie. Verder blijkt uit het onderzoek dat in Noord-Amerika 64 procent van de consumenten tevreden is met het evenwicht tussen werk en persoonlijk leven. Dat is het hoogste cijfer van de hele wereld. Vooral babyboomers zijn van oordeel daarin een goed evenicht gevonden te hebben. Anderzijds zegt in Noord-Amerika slechts 30 procent langere werkuren te presteren door de introductie van nieuwe technologieën. Dat is het laagste van de hele wereld.

In Europa geeft slechts 49 procent van de respondenten aan een goed evenwicht te hebben tussen werk en persoonlijk leven. Dat is lager dan in de rest van de wereld. In Asia-Pacific zegt 86 procent van de ondervraagden dat nieuwe mobiele technologieën tot een hogere productiviteit hebben geleid, tegenover 85 procent in Europa en 78 procent in Noord-Amerika. In Asia-Pacific is 79 procent van de jongere generatie enthousiast over de mogelijkheden om in virtueel contact te blijven met de werkvloer. Dat is het hoogste cijfer van de hele wereld. De onderzoekers stellen echter dat de revolutie in de persoonlijke communicatie het evenwicht tussen werk en persoonlijk leven in de hele wereld heeft verbeterd, dankzij flexibele arbeidsmogelijkheden, thuiserk en andere gezinsvriendelijke oplossingen, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie van de organisatie wordt verhoogd.

15:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie |  Facebook |

30-07-09

Telewerker wil vlotter en sneller kunnen presteren

Een meerderheid van de werknemers zeggen dat ze zich op verplaatsing beter kunnen concentreren dan binnen hun bedrijf, maar anderzijds zeggen vele ondervraagden dat het opladen van bestanden en software vanop afstand hen afremt en een negatieve impact heeft op hun productiviteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse technologiebedrijf Riverbed Technology. Het bedrijf merkt daarbij op dat bedrijven er dan ook goed aan doen om te investeren in technologie die de productiviteit en de arbeidstevredenheid van de medewerkers op verplaatsing verbetert. Riverbed Technology is zelf producent van software die de snelheid van toepassingen kan opdrijven.

"Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde werknemers zegt nu meer op verplaatsing te werken dan twee jaar geleden," aldus PC Magazine. "Bovendien zegt 40 procent nog meer op verplaatsing te werken indien bestanden of software sneller geladen konden worden. De onderzoekers stelden vast dat twee op drie werknemers vaker buitenshuis zouden willen werken dan ze op dit ogenblik doen. Volgens 54 procent kunnen ze zich op verplaatsing beter concentreren dan op kantoor. Maar 33 procent zegt dat het laden van bestanden en software hun productiviteit buitenshuis gevoelig afremt. Het werken buitenshuis kan thuiswerk omvatten, maar ook op hotel, een andere bedrijfslocatie, een café of een andere locatie.

Volgens een woordvoerder van Riverbed worden ook medewerkers binnen kleine en middelgrote bedrijven steeds meer mobiel, maar vragen ze daarbij dezelfde votte toegang tot toepassingen als op kantoor. Uit statistieken van Yankee Group blijkt dat 50 procent van de medewerkers zegt zakelijke kansen gemist te hebben omwille van trage communicaties. Er bestaan toepassingen om het probleem van deze trage communicaties op te lossen. Het probleem is echter vaak dat de kostprijs van deze technologie quasi onbetaalbaar is voor kleine of middelgrote ondernemingen. Riverbed zegt echter een technologie te hebben waardoor die kostprijs gevoelig kan teruggeschroefd worden.

16:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie, telewerk |  Facebook |

27-07-09

Wereldwijde technologiesector ziet tekenen eerste herstel

De wereldwijde technologiesector heeft een keerpunt bereikt. De voorbije weken werd daarbij na een uiterst diepe crisis, een eerste herstel opgemerkt. Dat is de conclusie van een rapport van de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). De productie van elektronische apparaten ligt volgens het rapport nog altijd wel onder het niveau van de periode voor de crisis, maar heeft zich tegenover het einde van vorig jaar en het begin van dit jaar stevig hersteld. Volgens de organisatie dreigt er op termijn zelfs een capaciteitstekort, aangezien de producenten van chips hebben bespaard op investeringen in onderzoek en ontwikkeling en fabrieken hebben gesloten.

"Tot voor enkele weken, zagen we in de cijfers geen enkel teken van herstel," aldus OECD-economist Sacha Wunch-Vincent tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "We worstelen nog altijd met de omvang van de crisis, maar we zouden een keerpunt hebben kunnen bereikt." Wunch-Vincent geeft toe de crisis zelfs dieper was dan eerder werd gedacht, vooral in Azië. In Japan, Zuid-Korea en Taiwan was de technologieproductie op een bepaald ogenblik zelfs 40 procent teruggevallen tegenover één jaar voordien. Azië werd met de grootste terugval geconfronteerd, maar heeft zich volgens het rapport ook het snelste hersteld. Zuid-Korea is daar de grote stuwkracht. In mei lag de productie daar nog slechts 3 procent lager dan het jaar voordien.

Ook andere grote Aziatische elektronicafabrikanten, zoals Japan, hebben tekenen van hersteld getoond, net zoals Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In juni was er echter nog geen herstel merkbaar in de Verenigde Staten, hoewel de terugval daar minder erg was dan in Azië. In juni lag de productie in de Verenigde Staten ongeveer 15 procent lager dan één jaar voordien, maar lag wel op hetzelfde niveau als de maand mei. De krant wijst ook naar cijfers van het studiebureau Gartner, dat aanvoert dat de wereldwijde verkoop van computers in het tweede kwartaal van dit jaar met 5 procent is teruggevallen, maar dat de achteruitgang slechts half zo zwaar was als eerder was vooropgesteld. Voor het hele jaar verwacht Gartner een terugval met 6 procent en een groei met 10 procent voor volgend jaar, vooral dankzij de populariteit van de goedkope netbooks.

De verkoop van mobiele telefoons vertoonde volgens het rapport gemengde resultaten, waarbij het hogere marktsegment goed scoorde, maar de producten voor de massamarkt weinig afnemers vonden. De sector van de semiconductoren werd echter bijzonder zwaar getroffen. Daar verwacht de OECD dit jaar een terugval met 20 procent en voor het einde van dit jaar wordt ook geen herstel verwacht. Er zijn immers nog altijd grote voorraden beschikbaar, zodat de productie op een laag peil blijft. Sacha Wunch-Vincent wijst er ook op dat landen zoals Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Australië investeringen in breedband en andere technologiesectoren gebruiken als onderdeel van hun economische stimulansen.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

01-07-09

Ergste crisis Amerikaanse technologiesector achter de rug

technologyIn de Verenigde Staten is de ergste crisis in de technologie-sector vermoedelijk achter de rug. In de rest van de wereld is de situatie echter veel minder rooskleurig. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Forrester Research. Toch heeft het bureau zijn vooruitzichten voor het hele jaar gevoelig bijgesteld. In de maand maart had Forrester nog gezegd te verwachten dat de Amerikaanse technologiesector dit jaar een inkrimping van ongeveer 3 procent zou kennen, maar nu wordt er gewag gemaakt van een daling met 5 procent. Wereldwijd wordt echter een inkrimping van 11 procent verwacht, terwijl daar vooraf met een daling van slechts 3 procent rekening was gehouden.

"De terugval is de technologiesector is volgens Forrester het gevolg van een zware terugval in de bedrijfsinvesteringen," aldus het persbureau Associated Press. "Daarbij wordt opgemerkt dat overheden en bedrijven overgereageerd hebben op de wereldwijde recessie en de kredietcrisis door hun investeringen de voorbije negen maanden teveel terug te schroeven. Naarmate de bedrijven beseffen dat de recessie niet zo diep en langdurig is dan ze hadden gevreesd, zullen de investeringen volgens Forrester opnieuw stijgen." Volgens Forrester zal de Amerikaanse technologiesector tijdens het derde kwartaal van dit jaar zijn dieptepunt bereiken en het daarop volgende kwartaal zijn heropstanding inzetten.

Forrester stelt dat elke deeltak van de technologiesector door de recessie is getroffen. Verwacht wordt dat de omzet van communicatie-technologie dit jaar met 11 procent zal dalen omdat bedrijven minder investeren in netwerkuitrusting, mobiele toepassingen en videoconferencing-technologie. Volgend jaar wordt hier opnieuw een groei met ongeveer 7 procent verwacht. Bij de computerproducten wordt voor dit jaar een terugval met 10 procent verwacht, maar volgend jaar zou er opnieuw een groei met 12 procent worden opgemerkt, al zouden de bestedingen volgend jaar nog altijd onder het niveau van het jaar 2007 blijven. Alleen op het vlak van outsourcing moet volgens het rapport dit jaar een groei verwacht worden, al zal die stijging tot 2 procent beperkt blijven.

Op de internationale markt is de situatie volgens Forrester echter minder rooskleuriger dan in de Verenigde Staten. Wereldwijd wordt dit jaar een achteruitgang met 11 procent verwacht. Dat is veel meer dan een daling met 3 procent, zoals in december vorig jaar werd vooropgesteld. "Wereldwijd gaat de economische situatie er nog altijd op achteruit," merkt het onderzoeksbureau op. "Bovendien zal ook de sterkere positie van de Amerikaanse dollar een impact hebben."

16:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

26-06-09

Gigantische merktrouw voor iPhone van Apple

Vier op tien bezitters van een Blackberry of een andere smartphone zijn van plan om bij de vervanging te kiezen voor een iPhone van Apple. Anderzijds zou slechts 14 procent van de niet-Blackberry-bezitters overwegen om over te schakelen naar de Blackberry. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Crowd Science. De onderzoekers stellen daarbij dat de iPhone kan bogen op een grote merktrouw, zelfs bij niet-gebruikers en gigantisch bij de gebruikers. Daarbij wordt opgemerkt dat 97 procent van de gebruikers van de iPhone het toestel zou aanraden aan iemand anders en 82 procent zegt bij een volgende aankoop zich opnieuw een iPhone te zullen aanfschaffen.

Uit het onderzoek bleek verder dat 71 procent van de bezitters van een smartphone het toestel zowel voor zakelijke als persoonlijke doeleinden gebruiken. Slechts 3 procent gebruikt de smartphone uitsluitend voor zakelijke aangelegenheden. Verder wordt opgetekend dat een smartphone in de eerste plaats gebruikt wordt voor het surfen op het internet, het nemen van foto's en het beheren van het e-mailverkeer. Daarna volgen muziek, wifi-toepassingen en navigatie. De onderzoekers stellen dat op dit ogenblik 40 procent van de respondenten een smartphone gebruiken, waarvan éénderde een iPhone. De gebruikers van de iPhone zijn bovendien ook het meest tevreden over hun toestel.

De onderzoekers stellen dat de penetratie van de iPhone onder mannelijke gebruikers gevoelig hoger ligt dan bij vrouwen. Ook wordt de iPhone meer gebruikt door mensen uit de leeftijdscategorie van vijfentwintig tot vierenveertig jaar dan door jongere groepen. Verder blijkt dat de iPhone ook voor beduidend meer toepassingen wordt gebruikt dan andere smartphones. Daarnaast stellen de onderzoekers dat de gebruikers van de iPhone ook het meest actief zijn met hun toestel, vooral op het vlak van internet, e-mail, musiek, wifi-toepassingen en navigatie. De iPhone haalt bij zijn gebruikers ook een tevredenheidsscore van 73 procent, tegenover 52 procent voor de Blackberry en 41 procent voor andere smartphones.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, iphone, blackberry, smartphone |  Facebook |

21-06-09

Technologie-investeringen leveren relatief weinig op

De bijdrage van technologie aan het succes van bedrijven blijft relatief beperkt. Dat blijkt uit cijfers van het adviesbureau Deloitte. Daarbij wordt opgemerkt dat de investeringen van de bedrijven tijdens de voorbije twee decennia vooral gebeurd zijn in informatietechnologie, zoals hardware en software. Tegen het begin van de jaren negentig betekende technologie ongeveer de helft van alle investeringen, zonder dan nog rekening te houden met technologie-diensten. Die trend heeft zich volgens Deloitte sindsdien nog verder doorgezet. Er wordt daarbij aangevoerd dat investeringen in technologie tot nu toe louter industrieel zijn gericht, maar dat er aan een compleet ander pakket kan gewerkt worden, wat tot een connectiviteit met de buitenwereld kan leiden, zowel met partners als klanten, wat zich zou kunnen vertalen in een concurrentieel voordeel.

"De return op activa van bedrijven is volgens Deloitte de voorbije veertig jaar met 75 procent teruggezakt," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De arbeidsproductiviteit is tijdens diezelfde periode verdubbeld. Deze relatieve beperkte opbrengst van investeringen in technologie hebben volgens Deloitte diverse redenen. Eén van de oorzaken daarvan is de druk van technologie op de voordelen van locatie, zoals de bedreiging van Amazon voor traditonele boekenwinkels of Craigslist op de annonce-inkomsten van lokale kranten. Daarnaast is de verdeling van het marktaandeel op veertig jaar tijd meer dan verdubbeld, waarbij topbedrijven steeds meer terrein moeten prijs geven."

"Het goede nieuws is dat de meeste bedrijven een stevige technologische basis hebben," benadrukt John Hagel, co-voorzitter van het Center for the Edge van Deloitte. "De investeringen in technologie zijn echter bijna steeds gebeurd op basis van een industrieel model. Dat betekent dat vooral de productieve processen zijn gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Zolang de technologie-investeringen niet gericht zijn op de kennisstromen, zal de impact ervan vooral te merken zijn op het vlak van concurrentiële druk." Een gedeelte van de oplossing is volgens Hagel het intelligent gebruik van sociale netwerken en andere online samenwerkingsplatforms.

16:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, management |  Facebook |

28-05-09

Vrouwen houden het meeste van Apple

Apple is bij Amerikaanse vrouwen het meest populaire technologiemerk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Solutions Research Group (SRG). Apple werd door 20 procent van de respondenten genoemd als haar favoriete computermerk, gevolgd door Sony (14 procent), Microsoft en Dell (10 procent) en Hewlett-Packard (6 procent). De populariteit van Apple bij vrouwen is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de belangrijke innovaties die het bedrijf heeft gerealiseerd en de gebruiksvriendelijkheid van de producten, vooral de iPod. Sony wordt daarentegen vooral geassocieerd met kwaliteit en betrouwbaarheid op lange termijn en een diverse productfolio. De onderzoekers benadrukken dat populariteit bij vrouwen bijzonder belangrijk is, aangezien steeds meer vrouwen de digitale kloof met de mannen dichten.

In de top twintig van technologiebedrijven staan bij de Amerikaanse vrouwen verder Verizon, Google, LG Electronics, Nintendo, Samsung, Gateway, AT&T, Panasonic, General Electric, IBM, Blackberry en Comcast. Vrouwen die een voorkeur geven aan Microsoft verwijzen naar een affiniteit met voorzitter Bill Gates en zijn filantropische activiteiten. Daarnaast heeft ook het blijvende marktleiderschap van Microsoft een positieve impact. Verder blijkt dat Apple vooral populair is bij vrouwen tussen twaalf en vierentwintig jaar. De populariteit van Apple is er dubbel zo groot als die van Sony. In de leeftijdscategorie van vijfentwintig tot vierendertig jaar strijden Apple en Sony voor de leidersplaats. In de leeftijdsgroep boven de veertig jaar gaat het tussen Apple en Microsoft.

Daarnaast is er volgens de onderzoekers ook een duidelijk verschil merkbaar tussen de verschillende etnische groepen. Bij Afro-Amirkaanse vrouwen geniet Sony de voorkeur, terwijl Latino-Amerikaanse vrouwen Apple met een kleine voorsprong het populairste merk was. Bij Afro-Amerikaanse vrouwen is vooral Sony PlayStation bijzonder populair, wat het Japanse merk in die etnische groep de strijd met Apple heeft laten winnen. Uit het onderzoek bleek verder dat ongeveer 44 procent van de Amerikaanse vrouwen de voorbije zes maand een digitaal lifestyle-product heeft gekocht. Zes op tien technologie-aankopen gebeuren bij de retailketens Wal-Mart en Best Buy. Ook Target en de Apple-store behoren tot de top vijf van de retailers.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: apple, technologie, retail |  Facebook |

25-05-09

Silicon Valley moet voedselpakketten uitdelen

Technologieregio's zoals Silicon Valley in Californië en de Research Triangle in North Carolina hebben lange tijd weerstand kunnen bieden aan de economische crisis, maar moeten nu ook buigen. In Santa Clara County, waar Silicon Valley is gevestigd, is het aantal faillissementen de voorbije twaalf maand met 59 procent gestegen. Bovendien lijkt dat aantal nog altijd te blijven aangroeien. In North Carolina is de werkloosheid sinds begin vorig jaar gestegen tot een recordbedrag van 10,7 procent. In totaal gingen in North Carolina het voorbije jaar bijna 200.000 banen verloren, waarvan 20 procent in de technologieregio's Research Triangle en Chapel Hill. Bovendien is het aantal in beslagnames van woningen in de technologiewijken rond Boston sinds de zomer van vorig jaar verdrievoudigd en lijkt op weg naar een recordhoogte te zijn.

"De Amerikaanse technologieregio's hebben lang stand gehouden tegenover de economische crisis," aldus het persbureau Associated Press. "Inmiddels liggen de cijfers voor faillissementen, in beslagnames en werkloosheid er echter op de hoogste niveau's van de hele Verenigde Staten. "Deze regio's worden volgens Ed Malecki, professor aan de Ohio State University, gewurgd omdat investeerders hun financiële reserves bijhouden. Daardoor is er minder privékapitaal beschikbaar. Zelfs de meest optimistische leiders uit de hightech community moeten dat toegeven. Russell Hancock, president van het Silicon Valley Network, zegt dat de sector lange tijd de indruk kon geven immuun te zijn voor de wereldwijde economische crisis, maar uiteindelijk toch moest toegeven en moest beginnen te saneren."

"Er is niemand die gespaard blijft," aldus Russell Hancock. "Zelfs bekende namen zoals Microsoft, Intel, Hewlett Packard, Sun, Yahoo, Apple en Google moeten hun personeelsbestand afslanken. En wanneer Google banen begint te schrappen, weet iedereen dat er iets goed fout zit." David Ujita, directeur van het sociale dienstencentrum West Valley Community Services in Cupertino in Californië, stelt zelfs dat het aantal uitgedeelde voedselpakketten sinds de herfst van vorig jaar met 27 procent is gestegen. Ujita wijst er daarbij op dat iedereen van mening is dat honger en daklozen in Silicon Valley niet bestonden, maar dat iedereen nu met de feiten op de neus wordt gedrukt.

15:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, silicon valley, werkloosheid |  Facebook |

Nieuwe overnamegolf op komst in technologiesector

technologyAangetrokken door gunstige overnamevoorwaarden en de eerste tekenen van een economisch herstel, doet technologiebedrijven opnieuw acquisities overwegen. Dat zou tijdens de tweede helft van dit jaar kunnen leiden tot nieuwe overnames. Dat hebben verscheidene topfiguren uit de technologiesector gezegd tijdens de Global Technology Summit van het persbureau Reuters in New York. Verscheidene spelers nemen voorlopig echter een afwachtende houding aan, omdat ze vermoeden dat de overnameprijzen nog zouden kunnen dalen. Volgens anderen zou men daardoor echter het risico kunnen lopen om naast interessante deals te grijpen. Er wordt wel aan toegevoegd dat de omvang van de individuele overnameprojecten wellicht relatief klein zal blijven.

"Technologiebedrijven beginnen opnieuw aandacht te besteden aan groeimogelijkheden," aldus het persbureau Reuters. "Eerder dit jaar nam Oracle voor een bedrag van 7,1 miljard dollar Sun Microsystems over en chipproducent heeft een vijandig bod gelanceerd op Emulex. Bovendien kondigde NetApp zopas aan Data Domain te zullen kopen voor een bedrag van 1,5 miljard dollar. Volgens diverse toplui uit de technologiesector zal het tempo van overnames de volgende maanden opgedreven worden, maar de meeste projecten zullen volgens hen wel beperkt blijven in omvang. Er wordt benadrukt dat de overnameprijzen op dit ogenblik lager liggen dan enkele maanden geleden, maar niet iedereen is het erover eens dat de waarderingen hun bodem al hebben bereikt."

"Wij krijgen geregeld oproepen van risicobeleggers en investeringsgroepen met de vraag om hun start-ups over te nemen," merkt John Chen, chief executive van Sybase, op. "Maar we zijn niet gehaast. De waarderingen van deze bedrijven zullen wellicht nog een tijdlang op hun lage niveau blijven." Ook Enrique Salem, chief executive van Symantec, benadrukt rustig te blijven, aangezien de waarderingen van de technologiebedrijven de volgende maanden volgens hem wellicht nog zullen dalen. Sybase is op zoek naar overnamemogelijkheden om zijn activiteiten in mobiele telefonie uit te breiden, terwijl Symantec vooral mikt op een groei op het vlak van beveiliging, opslag en systeemmanagement.

Volgens Ari Balogh, chief technology officer bij Yahoo, is het echter een geschikt ogenblik om overnames te realiseren. "De waardering van technologiebedrijven ligt op dit ogenblik verbazend laag in vergelijking met enkele maanden geleden," merkte hij op. Die mening wordt gedeeld door Mark Loughridge, chief financial officer bij International Business Machines (IBM). Volgens hem wordt bij IBM nagenoeg elke week een overnamedossier bekeken. Volgens hem levert het huidige economische klimaat een vruchtbare grond voor overnames. Steve Shuckenbrock, president bij Dell, stelt dat bedrijven snel zullen moeten optreden indien ze het risico niet willen lopen dat ze mogelijke doelwitten verliezen aan concurrenten.

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, overname |  Facebook |

29-04-09

Maatschappij te afhankelijk geworden van gadgets

De meerderheid van de consumenten is van oordeel dat de hedendaagse maatschappij veel te afhankelijk is geworden van elektronische gadgets. Bovendien zeggen velen dat technologieën ook niet leiden tot een grotere productiviteit. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het onderzoeksbureau Harris Interactive. Ondanks deze scepsis zegt een belangrijk gedeelte van de ondervraagden toch dat innoverende technologieën een centrale rol zullen spelen in de economische heropleving en de groeiende welvaart in de toekomst. Een groot gedeelte van de Amerikanen zegt bovendien dat technologie een bepalende rol zal spelen in de overlevingskansen van de Amerikaanse autosector.

Uit het onderzoek blijkt dat 65 procent van de Amerikanen van oordeel is dat de maatschappij te afhankelijk is van elektronische gadgets en 39 procent zegt dat technologie, zoals mobiele telefoon, draadloze netwerken of satellietnavigatie, ook niet bijdraagt tot het verhogen van de productiviteit. "Opvallend genoeg heeft leeftijd weinig invloed op de standpunten over de afhankelijkheid van technologie en de relatie tussen technologie en productiviteit," merkt het onderzoeksbureau op. De leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en drieënzestig jaar geloven het minst dat de maatschappij teveel afhankelijk is geworden van gadgets, terwijl de leeftijdscategorie tussen achttien en tweeëndertig jaar het meest geneigd is om technologieën maximaal te gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt dat 73 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat investeringen in innoverende technologieën in het onderwijs centraal zal staan in het succes van de Verenigde Staten op lange termijn. Bovendien zegt 71 procent van de Amerikanen dat niet alleen investeringen in de hybride-technologie en alternatieve brandstoffen, maar ook vooral een technologisch leiderschap de redding zou kunnen betekenen voor de Amerikaanse autosector. Bovendien zegt 71 procent van de ondervraagden dat de reiskosten voor het bedrijfsleven zouden kunnen worden beperkt indien technologieën zoals video-conferenties optimaler zouden worden benut. Ook zegt 67 procent dat technologie duurzame producten kan creëren en de gezondheidszorg kan optimaliseren.

Verder zegt Harris Interactive dat 28 procent van de consumenten voorstander is van satellietnavigatie om de meest efficiënte routes uit te stippelen en verplaatsingen zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast zegt 31 procent geïnteresseerd te zijn in mobiele toepassingen om zijn auto continu op te volgen, om eventuele technische problemen tijdig op te sporen of zelfs motorsoftware te kunnen updaten om de prestaties van de wagen maximaal te houden. Ook zegt 27 procent van de consumenten geïnteresseerd te zijn in mobiele toestellen die huishoudelijke toestellen of toepassingen zouden kunnen besturen. Daarentegen zegt 40 procent van de Amerikanen er absoluut tegen te zijn dat hun arts hun gezondheidssituatie met een mobiel toestel zou kunnen oplvolgen.

17:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, verkeer, gadget |  Facebook |

22-03-09

Elke economische crisis zorgt voor doorbraak nieuwe technologie

De mobiele telefoon blijft ook in een economische crisis onmisbaar, maar televisie wordt veel minder cruciaal beschouwd. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau GfK Roper Consulting. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat ongeveer 40 procent van de Amerikaanse respondenten zegt het eventueel zonder kabel- of satelliettelevisie te willen doen. In plaats daarvan zeggen ze televisieprogramma's te zullen bekijken op gratis websites zoals YouTube of video's à la carte kopen bij Netflix. Amper 37 procent van de ondervraagden zegt dat kabel- en satelliettelevisie een goede prijs-kwaliteit weet te bieden. De onderzoekers stellen dat elke economische crisis voor de doorbraak van een nieuwe technologie zorgt. Dat zou dit keer de smartphone kunnen zijn.

"De onderzoekers stellen dat het aantal abonnees bij aanbieders van kabel- en satelliettelevisie, zoals Comcast, Dish Networks en Cablevision Systems, het voorbije jaar is gedaald," aldus het magazine Business Week. "De omzet van Netflix blijft daarentegen stijgen, terwijl de trafiek naar videowebsites een grote groei kent." GfK Roper Consulting zegt dat deze trend niet verrassend is en het consumptiegedrag in een crisistijd een aantal voorspelbare patronen vertoont. Daarbij worden volgens de onderzoekers vooral producten die overprijsd zijn of als een frivole aankoop beschouwd worden, opzij geschoven. Er wordt aan toegevoegd dat dit hen niet belet om te investeren in nieuwe technologieën, zelfs al is daar een hoge prijs aan verbonden, op voorwaarde dat er goede verhouding tussen prijs en kwaliteit wordt geboden.

"Tijdens de Grote Depressie was er de doorbraak van de radio," aldus GfK Roper Consulting. "In 1940 had 90 procent van alle Amerikaanse gezinnen een radio, tegenover slechts de helft in het begin van het decennium. In de jaren negentig was er de opgang van de personal computer. In 1992 bezat 24 procent van de Amerikaanse gezinnen een computer, tegenover 18 procent twee jaar voordien. In het begin van dit decennium waren het de mobiele telefoons die hun doorbraak realiseerden. In 2000 bezaten 35 procent van de Amerikaanse gezinnen een mobiele telefoon, maar twee jaar later was dat al opgelopen tot 54 procent. Dit keer zouden het de smartphones, zoals de BlackBerry en de iPhone, kunnen zijn die van de economische crisis profiteren."

Uit het onderzoek van GfK Roper Consulting blijkt dat 15 procent zijn smartphone pas als laatste toestel wil opgeven. Alleen het gebruik de eigen auto scoort nog hoger (16 procent). Bij jongere consumenten zegt 23 procent slechts in uiterste nood zijn smartphone te willen opgeven. Dat is bijna twee keer zoveel als in de leeftijdscategorie van vijfenveertig tot negenvijftig jaar.

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, technologie, smartphone |  Facebook |

19-03-09

Steeds meer technofielen in topkaders

Hoewel slechts 20 procent van de topkaders van bedrijven zegt dat ze technologie alleen maar gebruiken omdat ze dat op de werkvloer moeten doen, noemt 55 procent van dezelfde groep zich technologisch onderlegd. Bovendien blijkt een groeiend aantal topkaderleden ook steeds meer thuis gebruik te maken van technologieen daar ook plezier aan te beleven. Dat blijkt uit een onderzoek van de zakenkrant Financial Times. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een groeiend aantal kaderleden thuis meer gebruik maakt van technologieën dan op het werk, op uitzondering van mobiele telefoons. Opgemerkt wordt ook dat ook steeds oudere topkaders met deze nieuwe technologieën weten om te gaan.

"De topkaders kunnen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld op de basis van het gebruik en de vertrouwheid met nieuwe technologieën, zowel thuis als op het werk," aldus de Financial Times. "In de eerste plaats is er een technologisch onderlegde groep, die zich heel comfortabel voelen met nieuwe technologieën, zowel thuis als op het werk." Volgens de zakenkrant vormt deze groep 55 procent van alle topkaders. Daarnaast herkennen de onderzoekers een groep van luddites, die niet van de technologie op zich houden, maar er omwille van professionele omstandigheden gebruik moeten van maken. Door hun afkeer van technologie maken zij thuis opvallend minder gebruik van nieuwe technologieën. Zij vertegenwoordigen volgens de Financial Times ongeveer 20 procent van de onderzoeksgroep.

De derde groep wordt volgens de Financial Times gevormd door de technofielen, die de nieuwe technologieën compleet hebben geadopteerd en daar zowel gretig gebruik van maken, zowel op het werk als thuis. Deze categorie vertegenwoordigt 15 procent van de totale onderzoeksgroep. "Dat is nog altijd een minderheid, maar wel een groep die bijzonder snel aangroeit," aldus de Financial Times. "Zij hebben bovendien ongeveer 87 procent van alle nieuwe technologieën in bezit, tegenover 53 procent bij de technologisch onderlegden en 25 procent bij de luddites. Bovendien blijkt 80 procent een geavanceerde mobiele telefoon in bezit te hebben, tegenover 50 procent in de andere groepen. Ook gebruikt 84 procent van de technofielen thuis een mp3-speler en 55 procent bezit ook een videogame-systeem."

Daarnaast blijkt 65 procent van de technofielen een professioneel online marketingnetwerk te gebruiken, tegenover 51 procent bij hun technologisch onderlegden en 39 procent bij de luddites. Ook draagt 41 procent van de technofielen bij tot weblogs, twee keer meer dan in de andere categorieën. Bovendien zijn ze ook twee keer zo snel geneigd dan de andere groepen om mobiele toestellen te gebruiken om banktransacties uit te voeren en online te winkelen. Toch zegt slechts 39 procent dat het internet al hun informatienoden ontmoeten. Gedrukte media sparen ze meestal op om tijdens het weekend of op reis te lezen. Technofielen zijn meestal jong, maar zijn volgens de onderzoekers toch opvallend goed vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. Verder stellen de onderzoekers dat technofielen sneller geneigd zijn om voor grote bedrijven te werken.

19:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, management |  Facebook |

10-03-09

Amerikaan gelooft niet meer in technologisch leiderschap

De helft van de Amerikanen geloven niet dat de Verenigde Staten nog lang de technologische leider van de wereld zullen blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Duke University. Volgens 20 procent van de Amerikanen zal China dat leiderschap overnemen, terwijl 10 procent gokt op Japan of Europa en 4 procent op India. Hoger opgeleide Amerikanen hebben nog minder vertrouwen in de technologische toekomst van hun land dan de rest van de bevolking. Eerder al bleek dat Amerikaanse experts vrezen dat hun land door de financiële crisis hun status van supermogendheid zullen verliezen. Andere stellen echter dat geen enkel ander land ter wereld de militaire, economische, politieke en culturele macht heeft om het voortouw te nemen.

"De Amerikaanse burger beseft dat innovatie cruciaal is voor de toekomst, maar erkent tegelijkertijd dat het duurzame leiderschap van de Verenigde Staten niet is gegarandeerd omdat in het verleden alle grote ontdekkingen, van het vliegtuig tot de computer, van Amerikaanse oorsprong zijn," aldus Thomas Katsouleas, decaan van de Pratt School of Engineering van de Duke University, tegenover het magazine LiveScience. "De Amerikaanse burger beseft dat technologie essentieel is en wil dat er meer getalenteerde jongeren worden aangetrokken om die technologische ontwikkeling te garanderen." De Amerikaanse concurrentiekracht kan volgens de ondervraagden het best worden gegarandeerd door beter onderwijs en opleiding.

Er werd bij de Amerikaanse bevolking veel minder steun gevonden voor belastingsverlagingen voor bedrijven en investeringen of nieuwe migratiewetten om buitenlandse experts aan te trekken. Bij de ontwikkelingen denkt de Amerikaan in eerste instantie aan vooruitgang in de geneeskunde, zuiver water over de hele wereld en milieuvriendelijke economie. Minder belang werd gehecht aan de beveiliging van het internet tegen aanvallen of de verbetering van de stedelijke infrastructuur. Volgens de Amerikaanse bevolking zijn technologische beroepen bij jongeren minder populair omwille van de relatief bescheiden verloning, de hoge opleidingsnormen en de perceptie dat een dergelijke opleiding bijzonder moeilijk is.

13:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, verenigde staten |  Facebook |

15-02-09

Kenniswerkers gebruiken weinig innovatieve tools

Samenwerkingsverbanden tussen kenniswerkers wordt voor bedrijven steeds belangrijker, maar de introductie van nieuwe instrumenten, zoals sociale netwerken, blogs, wikis en virtuele werelden worden nog in grote mate genegeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Forrester. Daarbij wordt opgemerkt dat het gebruikte instrumentarium niet tegemoetkomen aan de behoeftes van kenniswerkers, die op een efficiënte, vertrouwelijke en veilige manier zouden moeten kunnen samenwerken. Bovendien blijken er bij deze samenwerkingsverbanden vaak middelen ingezet te worden die ingaan tegen het veiligheidsbeleid van het bedrijf, al gebeurt dat vaak ongewild en onbewust.

Uit het onderzoek blijkt dat 99 procent van de kenniswerkers samen met anderen werkt. Die samenwerking gebeurt bij 81 procent van de ondervraagden met collega's in andere landen of tijdzones. Daarbij geeft 65 procent toe dat informatie te langzaam verzameld wordt, terwijl 49 procent zegt nog met teveel papier te maken te hebben en 44 procent klaagt over onaantrekkelijke instrumenten waarmee gewerkt moet worden. Het gaat daarbij onder meer op ouderwetse methodes zoals vergaderingen, e-mailattachments en conference calls. Maar ondanks dat besef zijn vele kenniswerkers volgens de onderzoekers te weinig vertrouwd met nieuwere technologieën die ter beschikking staan, zodat deze instrumenten niet gebruikt worden.

De onderzoekers voeren aan dat kenniswerkers nog altijd een voorkeur blijven hebben voor de vertrouwde middelen. "Bedrijven moeten dan ook niet alleen betere instrumenten ter beschikking stellen, maar hun medewerkers ook stimuleren om over te stappen naar het gebruik van dat modernere instrumentarium," aldus Forrester. Daarbij wordt gesteld dat er wel meer gebruik gemaakt wordt van de meer traditionele internettoepassingen. Zo wordt opgemerkt dat 15 procent van alle kenniswerkers gebruik maken van instant messaging, videoconferencing en samenwerkingssites om met anderen, vooral buiten de eigen onderneming, samen te werken.

Forrester concludeert dat het huidige instrumentarium niet biedt wat kenniswerkers willen en nodig hebben, maar ook niet wat bedrijven vereisen. Het gaat daarbij volgens de onderzoekers ook over het veiligheidsaspect. De onderzoekers stellen een aantal van deze toepassingen immers slechts officieus bij de informatica-afdeling terecht komt. Bovendien kan daardoor ook bedrijfsinformatie naar buiten lekken. "Daarbij moet het bedrijf het beveiligingsbeleid beter uitleggen aan zijn werknemers," stippen de onderzoekers aan. "Daarnaast moet het bedrijf de samenwerkingsmiddelen beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers."

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie |  Facebook |

09-02-09

Kosten gegevensverlies lopen steeds hoger op

theftBedrijven die vorig jaar het slachtoffer werden van dataverlies hebben gemiddeld 6,6 miljoen dollar moeten investeren om hun merkimago te herstellen en klanten te behouden. Dat is 0,3 miljoen dollar meer dan het jaar voordien. In 2006 kostte het verlies aan gegevens gemiddeld 4,7 miljoen dollar. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Ponemon Institute. Bij de onderzochte lekken waren gemiddeld gegevens van 33.000 klanten blootgesteld. De onderzoekers stelden bovendien vast dat 84 procent van de betrokken bedrijven de vorige jaren ook al eens geconfronteerd was met gegevenslekken. De kosten variëren variëren van de directe kosten van het gegevensverlies zoals het inhuren van forensische experts, tot het verwittigen van klanten, het opzetten van een helpdesk voor klanten, gratis controletechnieken en kortingen voor toekomstige producten en diensten.

Het Ponemon Institute onderzocht ook welke impact het dataverlies had op het klantenbestand. Daarbij bleek dat in de gezondheidszorg 6,5 procent van de klanten na een dataverlies verloren gaat. In die financiële dienstverlening bedraagt het verloop 5,5 procent. "Dat bewijst dat klanten zich blijkbaar echt wel zorgen maken dat bedrijven het verknoeien en hun gegevens verliezen," stellen de onderzoekers tegenover de krant The Washington Post. De onderzoekers wijzen er verder op geen rekening gehouden te hebben met de impact van de incidenten op de aandelenkoers van de betrokken bedrijven, die in bepaalde gevallen bijzonder substantieel kan zijn. Daarbij wordt verwezen naar het Amerikaanse kredietkaartenbedrijf Heartland Payment Systems, dat na een dataverlies 42 procent van zijn beurswaarde verloor.

Evenmin werd rekening gehouden met het verlies aan intellectuele eigendomsrechten die door een dataverlies verdwijnen of gestolen worden. Het beveiligingsbedrijf McAfee stelt dat een aantal geruchtmakende zaken over dataverlies ervoor gezorgd heeft dat meer bedrijven beslissen om te investeren in preventietechnologieën tegen dataverlies. Daarbij wordt opgemerkt dat er duidelijk een mentaliteitsverandering kan opgemerkt worden. "Waar investeringen in preventieve technologieën vroeger bestempeld werden als een kost, worden deze toepassingen nu bestempeld als een manier om winsten te genereren," aldus het beveiligingsbedrijf. "Bedrijven beseffen door deze geruchtmakende zaken hoe duur het wordt om incidenten na de feiten te herstellen." Volgens McAfee heeft dataverlies bedrijven wereldwijd ongeveer 1 triljoen dollar gekost.

19:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beveiliging, technologie, dataverlies |  Facebook |

25-01-09

Silicon Valley krijgt het dit jaar nog moeilijker

De economische recessie is pas relatief laat doorgedrongen tot het Amerikaanst technologiecentrum van Silicon Valley in Californië, maar zal vermoedelijk geruime tijd op de technologiesector blijven drukken. Dat zegt het Amerikaanse Center for the Continuing Study of the California Economy (CCSCE). Het voorbije jaar werden in Silicon Valley 11.700 banen geschapt. Dat lijkt volgens de organisatie relatief weinig te zijn in vergelijking met de 200.000 banen die na de dotcom-crisis van acht jaar geleden verloren gingen, maar er wordt aan toegevoegd dat dit slechts een begin is. Er wordt dan ook opgemerkt dat de tewerkstellingsprognoses voor dit jaar dan ook naar beneden zullen moeten worden bijgesteld. In Californië was tijdens de maand december van vorig jaar 9,3 procent van de arbeidsbevolking werkloos. Dat is het hoogste cijfer in veertien jaar tijd en hoger dan het Amerikaanse gemiddelde van 7,2 procent.

19:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, silicon valley, tewerkstelling |  Facebook |

18-01-09

Technologiebedrijven willen blijven investeren

Ondanks de economische crisis zal de technologiesector blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dat hebben verscheidene technologiebedrijven gezegd tijdens de International Consumer Electronics Show in Las Vegas. Steve Ballmer, chief executive van het softwareconcern Microsoft, benadrukt daarbij dat consumenten zich door de economische crisis niet laten afschrikken om nieuwe technologieproducten aan te schaffen. Door te blijven investeren hopen vele technologiebedrijven in een sterkere positie uit de economische crisis te kunnen komen. Verscheidene bedrijven voeren aan dat de sector het geluk heeft dat deze economische crisis midden in een transformatie-periode naar exclusief digitale omgevingen valt. Door digitale toepassingen kunnen bedrijven volgens hen immers tot 40 procent op hun kosten sparen.

18:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, consumer electronics show |  Facebook |

15-01-09

Technologie-investeringen met 3 procent achteruit

De wereldwijde investeringen in technologie zullen dit jaar met 3 procent dalen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Forrester. Dat zou de eerste daling zijn sinds 2002, toen de investeringen in de sector voor het tweede jaar op rij een terugval kenden met 6 procent. Forrester stelt echter dat de achteruitgang dit keer niet zo lang zal duren, want voor volgend jaar wordt opnieuw een groei met 9 procent in het vooruitzicht gesteld. Reden voor de daling dit jaar is volgens Forrester niet alleen de economische recessie, maar ook de stijgende wisselkoers van de Amerikaanse dollar. Net zoals de zwakke dollar de investeringen in technologie het voorbije jaar stimuleerden, zal de stijging van de Amerikaanse munt dit jaar volgens Forrester een negatieve impact hebben op de groei van de sector.

Volgens Forrester zal er dit jaar 388 miljard dollar geïnvesteerd worden in software-aankopen. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar. "De aankoop van hardware zal echter met 4 procent dalen tot 434 miljard dollar," stippen de onderzoekers aan. "Bedrijven bestempelen software immers als een middel tot besparingen, terwijl de aankoop van hardware kan worden uitgesteld tot economisch betere tijden." Ook de aankoop van servers gaat achteruit, maar dat is onafhankelijk van de economische crisis. Steeds meer bedrijven schakelen immers over op virtuele servers, wat hen energie en geld bespaart. Bovendien grijpen ook steeds meer bedrijven naar mobiele telefoons en kleine laptops in plaats van desktops aan te kopen. Deze evoluties hebben ook een impact op de prestaties van producenten van semiconductoren.

De onderzoekers stellen dat de vooruitzichten voor de technologie-sector voor dit jaar weinig optimistisch lijken, maar er wordt aan toegevoegd dat de situatie niet meer zo erg zal worden als tijdens het begin van dit decennium, toen de dotcom-crisis tot een zware terugval leidde. "Maar sindsdien is technologie een wezenlijk onderdeel geworden van de operationele activiteiten van de bedrijven," voert Forrester aan. "Technologie wordt niet langer bestempeld als een niet-noodzakelijke investering. Technologie vormt de spiermassa van de bedrijven, want het laat hen toe de dingen te doen die ze willen doen." In West-Europa zullen de technologie-investering dit jaar met 7 procent dalen. Gemeten in euro zal er volgens Forrester echer een stijging worden opgetekend met 1 procent.

"De West-Europese investeringen in technologie zijn een goed voorbeeld van de valuta-impact," aldus Forrester. "Indien wereldwijd met lokale munteenheden zou gerekend worden, zal de sector dit jaar een groei kennen met 3 procent, na een stijging met 4 procent vorig jaar. Voor 2010 zou dan een groei met 6 procent in het vooruitzicht kunnen worden gesteld."

13:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, software, hardware |  Facebook |

06-01-09

Werknemers steeds meer oorzaak van identiteitsdiefstal

steal-ccIdentiteitsdiefstal is tijdens het voorbije jaar gevoelig versneld en vermoed wordt dat die acceleratie zich dit jaar nog verder zal doorzetten. Identiteitsdiefstal is inmiddels de snelst groeiende vorm van criminaliteit in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Identity Theft Resource Center. Het aantal identiteitsdiefstallen in de Verenigde Staten lag het voorbije jaar 50 procent hoger dan het jaar voordien. Daarbij werden de persoonlijke gegevens van minstens 35,7 miljoen Amerikanen gelekt. In totaal telde het Identity Theft Resource Center in de Verenigde Staten 656 gevallen van identiteitsdiefstal, tegenover 446 het jaar voordien. Huidige of gewezen werknemers worden in een steeds groter gedeelte van de incidenten de daders van deze diefstallen.

Bedrijven zijn het grootste slachtoffer van identiteitsdiefstallen. "In bijna 37 procent van de gevallen was het voorbije jaar een onderneming het doelwit van criminelen die uit waren op databanken met identiteitsgegevens," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "In 20 procent van de gevallen werden scholen getroffen." Daarnaast komt uit het onderzoek dat de identiteitsdiefstallen het voorbije jaar in bijna 16 procent het werk waren van huidige of gewezen werknemers. Dat is bijna een verdubbeling tegenover het jaar voordien. In het rapport wordt gesteld dat dit gedeeltelijk door de economische crisis wordt veroorzaakt, maar vooral het feit dat de georganiseerde misdaad door de groeiende beveiligingsmaatregelen van de bedrijven, steeds meer op insiders beroep moeten doen om die gegevens te kunnen bemachtigen.

Het preventiebedrijf Actimize merkt daarbij op dat steeds meer bedrijven, vooral uit de financiële sector, op zoek zijn naar technologie die de mogelijke bedreiging door werknemers kan detecteren. "De grotere interesse van de bedrijfswereld in deze bedreigingen, is ongetwijfeld te danken aan een grotere bewustwording van het probleem en actieve inzet om overtreders te betrappen," aldus een woordvoerder van Actimize tegenover de Amerikaanse krant. Verloren of gestolen laptops en andere mobiele toestellen vertegenwoordigden samen met accidentele lekken 35 procent van alle gemelde incidenten. Hacking en software die gegevens steelt, lagen in 14 procent van de gevallen aan de oorzaak van de lekken. Volgens de onderzoekers liggen de cijfers van het onderzoek lager dan de realiteit, aangezien vele bedrijven de incidenten niet melden.

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, identiteitsdiefstal |  Facebook |

04-01-09

Een economie is zo goed als zijn laatste innovatie

innovationDe Amerikaanse Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) wil dat er in de Verenigde Staten 30 miljard dollar wordt geïnvesteerd in digitale infrastructuur, onder meer in gezondheid, breedband en energievoorziening. Die impuls betekent volgens ITIF-voorzitter Robert D. Atkinson een unieke gelegenheid om innovatieve technologieën op een sneller tempo te integreren dan anders mogelijk zou zijn. Daardoor zou de Amerikaanse maatschappij en economie volgens hem op drie tot vier jaar gevoelige vorderingen kennen. Bovendien zouden deze innovatieve technologieën ook extra werkgelegenheid creëren, in tegenstelling tot wat vaak algemeen wordt aangenomen.

"Velen vrezen dat technologieën die tot een efficiëntere productie leiden, ook een grotere werkloosheid tot gevolg zullen hebben," zegt Atkinson, één van de durfkapitaalinvesteerders achter onder meer de sociale netwerksite Facebook, tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Maar het tegendeel is waar. Grotere efficiëntie leidt immers tot goedkopere producten, wat aanzet tot extra consumptie. Op die manier worden compleet nieuwe industriesectoren gecreëerd en uitgebreid, met als gevolg dat de werkgelegenheid toeneemt. Uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is gebleken dat ook in het verleden periodes met een hoge productiviteit - dikwijls het resultaat van automatisatie - gekenmerkt gingen met een hoge werkgelegenheidsgraad."

David Thompson, chief executive van het bedrijf Genius.com, zegt de plannen van toekomstig Amerikaanse president Barack Obama om te investeren in onder meer de wegeninfrastructuur, te ondersteunen, maar indien men echt wil investeren in werkgelegenheid op lange termijn, moet volgens hem vooral de innovatie-economie gestimuleerd worden. Eerder al hebben verscheidene Amerikaanse organisaties aangedrongen op stimulerende maatregelen voor duurzame technologieën, biotechnologie en breedbandinternet. "Maar TechNet, een belangengroep voor de technologische industrie, stuurt aan op belastingsincentives die innovatie op een veel bredere manier benaderen," aldus The New York Times. "TechNet stelt dat innovatie de levensader is van de Amerikaanse economie. Die economie is even goed als zijn laatste innovatie."

TechNet voert daarbij aan dat dergelijke incentives niet mogen gericht zijn op vooraf bepaalde activiteiten en sectoren, maar op het creëren van een globale sfeer van innovatie. "Het overheidsingrijpen in de bouwsector en de financiële wereld gericht zijn op de correctie van fouten uit het verleden," aldus de belangenorganisatie. "Het zijn maatregelen die achteruit kijken. In plaats daarvan zouden investeringen op de toekomst gericht moeten worden. Indien de plannen van Barack Obama om 700 miljard dollar te investeren, naar nieuwe technologieën en innovatie zouden gaan, zouden de Verenigde Staten een sterkere, nieuwe, echte economie krijgen. Tot nu toe heeft men zich altijd gericht op sectoren die verkeerd werden geleid in plaats van op sectoren die de toekomst creëren."

14:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, innovatie |  Facebook |

28-12-08

Oplossingsgraad Amerikaanse moorden blijft dalen

cold_caseOndanks de vooruitgang van de technologie, blijft de oplossingsgraad van moorden in de Verenigde Staten dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Federal Bureau Investigations. In 1963 werd nog 91 procent van alle moorden opgelost, maar dat is vorig jaar gedaald tot 61 procent. Volgens FBI-specialisten is die daling vooral te wijten aan moorden die gepleegd worden in het drugsmilieu en de bendewereld. Die moorden zijn vaker onpersoonlijk en anoniem en dus moeilijker op te lossen dan feiten waarbij familieleden of bekenden zijn betrokken. Dat heeft tot gevolg dat het aantal onopgeloste moorddossiers zich blijft opstapelen. Vorig jaar werden in de Verenigde Staten 14.811 moorden gepleegd. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 1963.

"De oplossingsgraad van het aantal moorden is de voorbije 45 jaar gestaag gedaald," schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. "In het begin van de jaren zeventig werd nog bijna 80 procent van alle moorden in de Verenigde Staten opgelost. Op het einde van de jaren tachtig was dat gedaald tot minder dan 70 procent. In steden met een bevolking van meer dan één miljoen inwoners werd 45 jaar geleden 89 procent van alle moorden opgelost. Dat was vorig jaar gedaald tot 59 procent." Naarmate de tijd verstrijkt wordt het oplossen van vastgelopen dossiers steeds moeilijker, aangezien getuigen sterven en herinneringen vervagen. Toch zijn gespecialiseerde coldcase-eenheden vaak onderbemand. Bovendien is het Amerikaanse overheidsbudget voor deze coldcase-onderzoeken de voorbije twee jaar met 40 procent gedaald.

Volgens Richard Walton, auteur van het boek 'Cold Case Homicides: Practical Investigative Techniques', wordt de dalende oplossingsgraad ook in de hand gewerkt door een beduidende verandering in de misdaad-patronen. "Vele moorden zijn gerelateerd aan drugs en criminele bendes," vertelt hij aan de krant. "Dikwijls gaat het om drive-by schietpartijen waarbij de dader en het slachtoffer vaak elkaar niet kennen. Dat maakt het voor de onderzoekers veel moeilijker. Bij drugs en criminele bendes is het niet gemakkelijk om motief, gelegenheid en middelen samen te brengen." Bovendien zijn vele getuigen van deze moorden volgens het Amerikaanse Center for Homocide Research, te angstig om de politie te helpen.

Er wordt veel hoop gesteld op technologische evoluties, zoals DNA-onderzoek en andere fysieke bewijstechnieken. "Maar die lossen slechts 30 procent van alle coldcase-dossiers op," stelt James Adcock, assistent professor aan de University of New Haven. "Het vinden van getuigen en hen aan het praten krijgen, blijft één van de belangrijkste elementen om een moord op te lossen."

22-12-08

Ook Silicon Valley verplicht met vakantie

Ook het technologiecentrum van Silicon Valley houdt een een ongewoon lange nieuwjaarsbreak. Daarmee willen bedrijven zoals Hewlett-Packard, Cisco Systems, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Dell, CSC en Adobe reageren op de economische recessie. In veel bedrijven blijft alleen de dringende klantenservice actief. De meeste van deze bedrijven hebben aangekondigd wereldwijd een langereeindejaarsvakantie in te lassen, maar het effect wordt vooral in de Verenigde Staten gevoeld. Daar hebben werknemers immers gemiddeld amper tien dagen vakantie per jaar. Een aantal van de werknemersworden gedwongen om vakantiedagen op te nemen of onbetaald verlof te nemen.

"In het verleden grepen alleen traditionele bedrijfstakken naar tijdelijke sluitingen om door een moeilijke economische sector te geraken, maar nu voelt ook de technologiesector zich gedwongen gelijkaardige maatregelen te nemen," stipt de zakenkrant Financial Times aan. "Door de dalende bestellingen van zowel bedrijven als particulieren, ziet ook de technologiesector zich verplicht besparingen door te voeren en de activiteiten terug te schroeven. Zelfs een icoon zoals Google heeft besloten om onder meer een aantal restaurants op zijn campus 's avonds te sluiten. Dankzij hoge winstcijfers voelde de technologiesector zich tijdens de eerste drie kwartaal van dit jaar nog goed beveiligd tegen de economische crisis, maar in oktober kwam plots alles tot stilstand."

De terugval in de technologiesector werd aangekondigd door de hardware producenten, die als eerste te maken kregen met de gevolgen van de crisis in de andere economische sectoren. Op hun beurt schroefden zij hun orders terug om in te spelen op de verdere problemen die voor de nabije toekomst worden verwacht. Een aantal analisten stelde onlangs nog te verwachten dat de wereldwijde elektronica-voorraden tijdens het vierde kwartaal wellicht zouden verdrievoudigen. Daardoor moet de productie gevoelig worden teruggeschroefd. Een bedrijf zoals Texas Instruments draait nu op een capaciteit van ongeveer 45 procent. Dat is niet meer gebeurd sinds de tweede helft van het jaar 2001. Op die manier kwam de economische crisis uiteindelijk ook in Silicon Valley terecht.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, silicon valley |  Facebook |

17-12-08

Sony maakt beste indruk op technologie-gebruiker

Sony lokt bij technologie-consumenten de positiefste reacties uit. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau ABI Research naar de perceptie van het publiek over veertien technologiemerken. De onderzoekers stellen dat 82 procent van de ondervraagden in positieve termen spreekt over het merk. Daarna volgen Intel, LG Electronics, Samsung, Microsoft en Motorola. De laagste waardering was er voor Sprint Nextel, Comcast en Cox, dat door een groot gedeelte van de consumenten als een vervelend merk wordt bestempeld. Op het vlak van trendsetting staat Apple aan de leiding. De onderzoekers stellen dat merkpercepties bijzonder belangrijk zijn in economisch moeilijke omstandigheden.

Sony lokt niet alleen de meest positieve perceptie uit, maar wordt door de technologie-consument ook bestempeld als het meest betrouwbare merk, voor AT&T, Nokia, Samsung, Motorola en Microsoft. Ook het vlak van kwaliteit werd Sony op de eerste plaats gerangschikt, gevolgd door Samsung, LG Electronics, Motorola, Microsoft en Verizon. Op het gebied van innovatie werd Intel als meest interessante bedrijf naar voor geschoven, gevolgd door Apple, Microsoft, Sony en Cisco. Op het vlak van trendsetting wordt lijstaanvoerder Apple gevolgd door LG Electronics, Motorola, Samsung en Sony. Op dat vlak werd Microsoft als voorlaatste geplaatst. Het software-concern slaagt er hier alleen in AT&T achter zich te laten.

Cox werd door de ondervraagden als het meest vervelende merk bestempeld, gevolgd door Cisco, Nokia, Sprint en Motorola. De minst vervelende merken zijn volgens de ondervraagden LG Electronics, Microsoft, Apple en Sony. Nokia is volgens de onderzoekers het meest achterhaalde merk, gevolgd door Spring, Cisco en Cox. Het meest bijdetijds zijn Sony, LG Electronics en Apple. Microsoft is wel het merk waar de meeste consumenten zich vertrouwd met voelen (99 procent), gevolgd door Sony (28 procent). Sprint Nextel wordt bestempeld als het bedrijf met de slechtste verhouding tussen prijs en kwaliteit. "Bij een aantal merken overheerst de negatieve perceptie over de positieve waardering," aldus nog ABI Research.

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, technologie, sony |  Facebook |

15-12-08

Technologie steeds meer alternatief voor zakenreis

Ongeveer de helft van de zakenreizigers heeft dit jaar door de slechtere economische omstandigheden zijn reisplannen al herzien. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van het onderzoeksbureau Ipsos. Ruim één op tien zakenreizigers heeft zijn geplande reis vervangen door een webinar of een teleconferentie. Ook heeft 16 procent van zijn werkgever te horen gekregen op zakenreis omzichtiger om te springen met uitgaven. De economische crisis heeft volgens de onderzoekers een snelle en duidelijke impact op de reissector. Er wordt aan toegevoegd dat dit weinig hoop biedt voor volgend jaar. Op dit ogenblik heeft al één op tien zakenreizigers een geplande reis voor volgend jaar uitgesteld.

Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat 40 procent van de zakenreizigers verwacht volgend jaar minder te zullen reizen dan dit jaar. Slechts 22 procent denkt meer zakenreizen te zullen ondernemen, terwijl 38 procent van mening is dat het aantal zakenreizen ongeveer hetzelfde zal blijven als dit jaar. "De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zakenreizigers al geanticipeerd hebben op de verslechterende economie," voert Ipsos aan. "Het vervangen van zakenreizen door technologie en de sterke verwachting om volgend jaar minder te reizen, is geen goed nieuws voor de reissector. Die mag zich dan ook aan een gevoelig lagere omzet verwachten."

Een gelijkaardige trend is volgens de onderzoekers trouwens waar te nemen in de toeristische reissector. Daar heeft 21 procent van de ondervraagden voor dit jaar al reisplannen geschrapt. Nog eens 7 procent zegt ook al voor volgend jaar zijn vakantieplannen te hebben bijgestuurd. Nagenoeg 40 procent zegt volgend jaar minder vakantiereizen te zullen ondernemen. Amper 20 procent denkt meer vakantiereizen te zullen ondernemen. Voor 40 procent zal er niets veranderen tegenover dit jaar. "Eén van de lichtpunten voor de reissector zijn de lagere brandstofprijzen," voeren de onderzoekers aan. "Maar dat voordeel wordt wellicht teniet gedaan door de financiële crisis, de povere vastgoedmarkt, de stijgende werkloosheid en lagere bedrijfsbonussen."

16:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, zakentoerisme |  Facebook |

11-12-08

Technologie meest milieubewuste sector

Technologiebedrijven halen goede scores op het vlak van initiatieven tegen de klimaatverandering. Dat blijkt uit een onderzoek van het investeringsconglomeraat Ceres naar het milieubeleid van producenten van consumentenproducten. Het Amerikaanse IBM komt in de studie als meest milieugericht bedrijf naar voor, gevolgd door de Britse winkelketen Tesco. Op de derde plaats staat Dell, gevolgd door Intel. Volgens de onderzoekers is het milieubeleid van deze bedrijven geen filantropie, maar wel een centraal element in hun strategisch denken. Er wordt dan ook gesteld dat de beperking van de uitstoot van broeikasgassen voor heel wat bedrijven een echte prioriteit is geworden. Helemaal achteraan kwam de Amerikaanse kledingketen Abercrombie & Fitch, de Canadese restaurantketen Tim Hortons en de hamburgerketen Burger King.

"Technologiebedrijven proberen vooral de energie-efficiëntie van hun producten te verbeteren," voeren de onderzoekers aan. "Dat zorgt voor een keten van voordelen, waarbij bedrijven de operationele kosten van hun servers zien dalen en de batterijen van laptops langer stroom blijven leveren. Maar de technologiebedrijven zijn ook heel snel overgestapt op technologieën die hun energiebehoefte reduceren. Zo laat IBM meer dan honderdduizend personeelsleen thuis werken, zodat ze niet elke dag de verplaatsing naar kantoor moeten maken. Op die manier wordt er een grote besparing gerealiseerd op het energieverbruik. Naarmate de energieprijzen de voorbije jaar steeds hoger stijgen, besteden bedrijven ook duidelijk meer aandacht aan energie-efficiëntie."

De wereldwijde recessie heeft de energieprijzen weliswaar opnieuw doen dalen, maar Wayna Balta, vice president corporate environmental affairs bij IBM, zegt dat bedrijven niet snel meer het belang van energie-efficiëntie zullen vergeten. "Een goed milieubeleid blijkt ook een goede zakelijke keuze te zijn," vertelde hij aan het persbureau Reuters. "Wanneer bedrijven efficiënter werken is dat ook goed voor het leefmilieu, maar dat blijkt omgekeerd ook het geval te zijn. Wanneer er toepassingen worden ingevoerd die positiever zijn voor het leefmilieu, blijken die in negen van de tien gevallen of efficiënter te zijn voor het bedrijf." Er zijn echter ook bedrijven die helemaal geen uitgetekend beleid hebben op het vlak van energiebeleid en uitstootpolitiek. Helemaal onderaan stond Whole Foods Market, een Amerikaanse keten die zich specialiseert op natuurvoeding en een groen imago pretendeert.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, milieu |  Facebook |

08-12-08

Duurzame energie derde grote tak technologische revolutie

Duurzame energie gaat voor een nieuwe beweging in de technologische revolutie zorgen. Dat heeft investeringsbankier Paul Deninger van Jefferies & Co gezegd tijdens het congres AlwaysOn Venture. Technologie zorgde volgens hem voor miljardeninvesteringen, maar duurzame energie zal volgens hem nog veel verder gaan. Hij stelt dan ook een echte energie-tsunami in het vooruitzicht met een gigantische waaier van allerlei innovatieve producten en bedrijven die gericht zijn op duurzame technologie en milieuvriendelijke energie-oplossingen.

"Toen computers krachtiger werden, bleek dat we niet minder apparaten nodig hadden, maar dat we meer wilden," voerde Deninger aan. "Er werden nieuwe manieren gevonden om computers te gebruiken en allerlei problemen op te lossen. Ook nu zal de vraag naar energie stijgen in plaats van te dalen. Maar om dat te kunnen realiseren mag men geen angst hebben om risico's te nemen. Bovendien moet ook de overheid ervoor zorgen dat bedrijven de garantie hebben dat hun innovaties door het wettelijke labyrint zullen geraken, zodat investeringen gestimuleerd worden.

"Deninger wees erop dat dit jaar alleen al 4 miljard dollar risicokapitaal is geïnvesteerd in duurzame technologieën, ongeveer tien tot twaalf procent van alle investeringen," aldus het online magazine Internetnews. "Na de informatica en de medische innovaties vormt duurzame energie volgens hem ongetwijfeld de derde grote tak van de technologie-revolutie." Maar op korte termijn vormt het voor de sector een grote uitdaging om de nodige financiële middelen te vinden. Op langere termijn ziet de sector er volgens diverse analisten bijzonder positief uit.

16:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, duurzame energie |  Facebook |

07-12-08

Technologiesector wordt meer dan vijf jaar teruggezet

De ontslagen in de Amerikaanse sectoren van elektronica, telecom en computer dreigen dit jaar weer naar een piek te groeien, nadat het afvloeiingen vijf jaar op rij steeds verder daalde. Dat blijkt uit een onderzoek van Challenger, Gray and Christmas. In totaal zouden deze sectoren dit jaar in totaal 180.000 medewerkers moeten laten afvloeien. Dat is 31 procent meer dan vorig jaar. Een dergelijk cijfer is niet meer gezien sinds het jaar 2003, toen in totaal nog 228.325 banen werden geschrapt.

In het spoor van de dotcom-crisis verdwenen er in de Amerikaanse elektronica, telecom en computer in totaal 695.581 banen. Het jaar daarop werden nog eens 468.161 banen geschrapt. Ook in 2003 verdwenen er nog 228.325 werkplaatsen, maar daarna werd het aantal ontslagen drastisch beperkt. In 2004 werden nog 176.113 contracten opgezegd, terwijl drie jaar geleden 174.744 banen werden geschrapt. Twee jaar geleden daalde dat verder tot 131.181 ontslagen. Vorig jaar werden 131.181 medewerkers ontslagen.

Maar aan die trend komt nu bruusk een einde. Tot eind oktober had de sector al 140.000 banen geschrapt. Tegen het einde van dit jaar zal dat wellicht tot boven de 180.000 ontslagen zijn opgelopen. "Ook de technologiesector wordt nu in volle hevigheid door de economische crisis getroffen," stippen de onderzoekers aan. "Wat eerst begon als een crisis in de vastgoedsector en zich daarna uitspreidde naar de financiële markten, heeft nu ook de andere sectoren bereikt, zoals de retail, het transport, de media, de ontspanningsindustrie, de autosector en zelfs de gezondheidssector. Geen enkele sector lijkt immuun te zijn."

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie |  Facebook |

04-12-08

Economische recessie stimulans voor virtualisatie

De economische recessie zal de opmars van virtualisatie verder versnellen. Daarbij wordt vooral gezocht naar technologieën die besparingen kunnen opleveren. Dat zegt een aantal onderzoekers uit de informaticasector. Bij de noodzakelijke besparingen worden weinig ontslagen verwacht, omdat bedrijven verplicht zijn een minimaal niveau van dienstverlening zullen moeten blijven bieden. Bedrijven zullen volgens de analisten dan ook gaan kijken naar andere wegen om de dagelijkse werking minder duur te maken.

"De groei van de virtualisatiemarkt wordt dan ook vooral gevoed door technologieën die bedrijven besparingen opleveren, zoals het beperken van het aantal servers, waardoor er minder onderhoud vereist is," aldus Graham Titterington, analist bij het onderzoeksbureau Ovum, tegenover het magazine Webwereld. "Bij virtualisatie draaien immers meerdere besturingssystemen op één fysieke computer." Deze oplossingen hebben ook een positieve impact op de ecologische voetafdruk van het bedrijf, maar dat wordt volgens Titterington op dit ogenblik minder belangrijk geacht, maar eerder als een prettige bijkomstigheid.

Dat virtualisatie nu vooral gericht is op het realiseren van besparing en het voldoen aan zakelijke eisen, is volgens Titterington vooral een signaal dat de industrie volwassen aan het worden is. "Het is niet meer de markt waar veel nieuwe dingen worden uitgeprobeerd, maar wel een sector waar de zaken bedrijfsklaar worden gemaakt," voert hij aan. "Innovatie is op dit ogenblik ook niet het belangrijkste streven van de bedrijven. Kostenbesparing staat voorop." Wel wordt er opgemerkt dat virtualisatie met een aantal nieuwe problemen kan geconfronteerd worden.

"Toezichthouders in gereguleerde sectoren zoals banken en de gezondheidszorg, zouden met vragen kunnen komen over de beveiliging van de virtuele machines," voert Tim Mather, chief strategist van het beveiligingsbedrijf RSA, aan. "Bedrijven zullen moeten bewijzen dat er geen gegevens tussen verschillende sessies lekken, dat de virtuele machines goed beveiligd zijn en dat de virtualisatie goed is afgesloten." Daarbij verwijst hij onder meer naar een regelgeving van de overheid rond transparantie en de privacywetgeving.

17:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, virtualisatie |  Facebook |

17-11-08

Gebrek aan flexibele werkgevers drijft vrouwen uit technologie

Een gebrek aan flexibiliteit bij de werkgever dreigt vele vrouwen weg te jagen uit de technologiesector. Dat is de conclusie van een rapport van de British Computer Society (BCS). Daarbij wordt erop gewezen dat de voorbije zes jaar in totaal 37.000 vrouwen uit technologische beroepen zijn gestapt. In veel gevallen was het vertrek volgens de BSC te wijten aan het feit dat werkgevers niet bereid waren om medewerkers een carrière-onderbreking toe te staan om zorg te dragen voor kinderen, verwanten te verzorgen of te reizen.

Volgens het rapport van de British Computer Society waren er eind vorig jaar 192.580 vrouwen actief in de Britse technologiesector. Dat was een daling met 6 procent op zes jaar tijd. In 2001 waren er 229.440 vrouwen actief in technologische beroepen. Op dat ogenblik hadden ze een aandeel van 33 procent in de totale arbeidspopulatie van de technologische sector. Tegelijkertijd is het aantal technologie-medewerkers in Groot-Britannië op zes jaar tijd van 989.120 eenheden gestegen tot meer dan één miljoen.

De British Computer Society zegt dat de vertrek van duizenden vrouwen uit de sector niet van aard is om de crisis in de Britse technologische industrie te verlichten. Bovendien dreigen Britse bedrijven daardoor ook uitgesloten te worden van overheidsprojecten waarvoor een strikte gelijkheid tussen de geslachten wordt geëist. "Indien werkgevers zich meer flexibeler zouden opstellen, zouden er meer vrouwen zijn die na een carrière-onderbreking weer terug zouden keren in plaats van elders aan de slag proberen te gaan."