23-06-13

Intelligente technologie moet basis vormen voor openbaar vervoer

Intelligente technologie moet de basis leggen voor het openbaar vervoer van de toekomst. Dat zegt Joseph Chow, professor aan de Ryerson University in Canada. De technologie moet volgens de wetenschapper ervoor zorgen dat de verkeerscongestie en vervuiling kan worden teruggedrongen en optimaal gebruik gemaakt kan worden van hernieuwbare energie en de bevolking uiteindelijk kan overtuigd worden om de auto in de garage te laten staan. Chow noemt het transportsysteem de levensader van de stad.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, technologie |  Facebook |

23-05-13

Canada jaagt op technologie-specialisten uit Silicon Valley

Canada hoopt met soepele immigratiewetten technici uit Silicon Valley te kunnen aantrekken. Vele werknemers in Silicon Valley zijn immers gefrustreerd geraakt door het Amerikaanse visabeleid. In Canada zouden de betrokkenen over een startup-visum kunnen beschikken dat gekoppeld is aan een permanente verblijfsvergunning voor ondernemers die in het land een nieuw bedrijf opstarten en voldoende investeringskapitaal verzamelen. In de Verenigde Staten wordt echter ook gewerkt aan een herziening van het immigratie-systeem.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, technologie, silicon valley |  Facebook |

16-05-13

Technologie mag behoeftes oudere gebruikers niet negeren

Producenten van hardware en software volgen geen goede strategie indien ze geen aandacht besteden aan de behoeftes van de toenemende groep van oudere technologie-consumenten. Dat zeggen onderzoekers van de University of Central Arkansas. Opgemerkt wordt dat de producenten onder meer aandacht zouden moeten hebben aan een aantal lichamelijke problemen waarmee deze groep vaker geconfronteerd wordt dan de rest van de bevolking. Bovendien kan er volgens de Amerikaanse wetenschappers gewag gemaakt worden van een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De onderzoekers Mark McMurtrey, Ronald McGaughey, James Downey en Steven Zeltmann merken op dat ook de oudere generaties steeds actiever worden met digitale technologieën. "Bovendien beschikt deze generatie over een groot bestedingsbudget om technologie-producten aan te kopen," voeren de wetenschappers aan. "Dit betekent echter ook dat de ontwikkelaars van technologie aandacht moeten besteden aan een aantal problemen, zoals een verzwakt gehoor of gezichtsvermogen, waarmee deze doelgroep wordt geconfronteerd en gespecialiseerd toepassingen moeten aanbieden die de toegang tot de producten vergemakkelijkt."

"Bovendien is het een sociale verplichting van de sector om in te spelen op de behoeftes van de hele gemeenschap en niet alleen rekening te houden met interesses van het jongere publiek," voeren de Amerikaanse wetenschappers aan. "Het gebruik van informatica-technologie door senioren is vergelijkbaar met het gedrag van andere generaties. Dat geldt ook voor mobiele technologieën. Rekening houdend met de lichamelijke problemen waarmee veel ouderen worden geconfronteerd, moeten de ontwikkelaars zorgen dat hun technologieën aan de specifieke behoeftes van deze groep beantwoorden. Dat betekent niet alleen een ethische benadering van technologie, maar garandeert ook omzetgroei."

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

06-05-13

Technologie belangrijkste categorie in ecommerce

Technologie vormt de belangrijkste categorie die tijdens de maand april bij ecommerce-zoekopdrachten kon worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform BuyVia. Opgemerkt wordt daarbij dat tablets de grootste interesse wegdragen van de online consument. Dat is volgens het bedrijf een signaal dat consumenten zich opmaken voor de zomervakantie of zich voorbereiden op de nieuwe geschenkenperiode met moederdag en vaderdag. De grote interesse in tablets toont volgens BuyVia mogelijk ook op een alternatief voor de laptops.

"De iPad, iPad Mini en Kindle Fire werden tijdens de maand april geregeld helemaal bovenaan in de ranglijst met zoekopdrachten aangetroffen," stipt Norman Fong, chief executive van BuyVia, aan. Opgemerkt wordt dat op het internet vooral zoekopdrachten werden uitgevoerd naar Dell, iPhone, iPad, Nexus en Samsung Galaxy Note. Bij de applicaties werd vooral gevraagd naar informatie over televisie, iPad, Kindle Fire, laptop en iPad Mini. De onderzoekers merken nog op een verschuiving vast te stellen van het besturingssysteem van Apple naar Android-concurrenten.

Uit het onderzoek blijkt nog dat de gebruikerspopulatie van de applicatie van BuyVia, die in november vorig jaar werd gelanceerd, voor 60 procent uit vrouwen bestaat. Uit de cijfers uit het website-gebruik tijdens de maand april blijkt echter dat mannen 78 procent van de online shoppers vertegenwoordigden. Tevens wordt opgemerkt dat de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierendertig jaar met een aandeel van 37 procent de belangrijkste applicatie-populatie vormt. Bij het internet werd daarentegen een meerderheid van 23 procent opgemerkt in de groep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, technologie |  Facebook |

14-04-13

Kinderen moeten vroeg in contact worden gebracht met wetenschap en technologie

Indien de maatschappij in de toekomst niet geconfronteerd wil worden met massale tekorten aan technische vaardigheden, moeten kinderen al jonge leeftijd met wetenschap en technologie in contact worden gebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Twente. De Nederlandse onderzoekers stellen dat de natuurlijke interesse van kinderen in research en design verdwijnt indien ze tijdens de lagere school niet met die activiteiten in een positieve context worden geconfronteerd. Een overdreven nadruk op taalkunde en mathematica dreigt volgens de onderzoekers de creatieve en innovatieve talenten van vele kinderen over het hoofd te zien.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, technologie, onderwijs |  Facebook |

13-04-13

Online technologieën versterken irrationeel groepsgedrag

Internet en sociale media vormen voor de burger en de consument cruciale bronnen van informatie, maar kunnen ook aanleiding geven tot een irrationeel groepsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kobenhavns Universitet, waarbij aangegeven wordt dat informatica-technologieën misleidend kunnen werken door sociale processen op te blazen waardoor feiten verkeerd worden geïnterpreteerd en de consument tegen zijn eigen belangen ingaat. Onder meer de algoritmes van de online zoekmachines dragen volgens de onderzoekers bij tot die misleiding.

"Geregeld blijkt dat consumenten bereid zijn om eigendommen aan verrassend hoge prijzen te kopen omdat ervan uitgegaan wordt dat ook alle anderen net hetzelfde doen," merkt onderzoeksleider Vincent Hendricks, professor filosofie aan de Deense universiteit, op. "Groepsgedrag dat leidt tot beslissingen op basis van onjuiste overtuigingen, heeft altijd bestaan. Het internet en sociale media hebben die trend echter versterkt en gigantische afmetingen laten aannemen. Dat kan belangrijke consequenties kan hebben voor de democratische instellingen die de informatie-maatschappij ondersteunen."

De onderzoeker verwijst onder meer naar de zoekmachines. "Bedrijven zoals Facebook en Google hebben algoritmes ontwikkeld die de bedoeling hebben om irrelevante informatie weg te filteren, zodat de gebruiker uitsluitend content aangeboden krijgt op basis van zijn online geschiedenis," stipt Vincent Hendricks nog aan. "Vanuit een democratisch perspectief kan dit fenomeen een probleem worden, aangezien men nooit in contact gebracht dreigt te worden met visies of argumenten die de eigen overtuigingen tegenspreken. Indien belang wordt gehecht aan de democratische discussie, moet er meer aandacht worden besteed aan de impact van deze technologieën."

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, technologie |  Facebook |

03-04-13

Technologieën worden vaak door maatschappij tot hype opgeblazen

Overdreven hoop in nieuwe technologieën gaan vaak gepaard met andere maatschappelijk relevante verwachtingen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Austrian Institute of Technology (AIT) naar de opkomst en uiteindelijke reacties op de intrede van brandstofcellen in de autotechnologie. Opgemerkt wordt dat het enthousiasme voor deze brandstofcellen was gekoppeld aan verwachtingen rond de zoektocht naar oplossingen voor het probleem van de klimaatverandering.

"Technologie kan een revolutie betekenen voor de maatschappij," merkt Matthias Weber, wetenschapper aan het Austrian Institute of Technology, op. "Geloof in technologie is cruciaal voor het succes. Indien op het geschikte ogenblik het nodige enthousiasme kan worden gegenereerd, zal tijd en geld worden besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe technologie. Indien er echter geen voldoende belangstelling kan worden gewekt, zal het enthousiasme snel verdampen. De interactie tussen ontwikkeling en verwachtingen kan eindigen in vooruitgang of frustratie."

"Er groeide op het einde van de jaren negentig een grote belangstelling voor brandstofcellen," verduidelijkt Matthias Weber. "Al snel echter verschoof het enthousiasme naar elektrische aandrijving en nadien naar biobrandstoffen. Al dat enthousiasme is inmiddels echter vervangen door een toenemend scepticisme. Dat fenomeen blijkt echter vooral een gevolg te zijn van een wisselwerking tussen massamedia, politiek, experts, financiering en de aandelenmarkt, die het gemeenschappelijk enthousiasme versterken."

Lees Verder

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |