01-11-17

Bloeiperiode luxereizen houdt verder aan

De bloeiperiode van de luxereizen houdt verder aan. Dat is de conclusie van een rapport van ITB Berlin en IPK International. Opgemerkt wordt dat bij de luxereizen de voorbije drie jaar wereldwijd een groei met 18 procent kon worden opgetekend. De totale toeristische sector laat over diezelfde periode een vooruitgang met 9 procent blijken. Uit het onderzoek blijkt verder dat het grootste aantal luxereizen door Amerikanen en Chinezen worden geboekt. In Europa zijn Duitsland en Frankrijk de populairste bestemmingen van de wereldwijde luxereizen. Het voorbije jaar liet de sector ongeveer 54 miljoen verplaatsingen optekenen. Daarmee heeft de luxesector een aandeel van ongeveer 7 procent in de totale toeristische sector.

De reizigers komen in eerste plaats uit de Verenigde Staten, waar 13,7 miljoen van de boekingen werden geregistreerd. Op de tweede plaats staat China met 10 miljoen boekingen. Daarna volgen Japan, Groot-Brittannië en Taiwan. In Europa is Groot-Brittannië marktleider met 3,6 miljoen boekingen, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Wanneer anderzijds naar de bestemmingen van de luxereizen wordt gekeken, staan de Verenigde Staten met 8,1 miljoen reizigers op de eerste plaats, gevolgd door Canada en Duitsland. In Europa heeft Duitsland met bijna 4 miljoen reizigers Italië van de eerste plaats verdrongen. Italië moet inmiddels ook Frankrijk laten voorgaan. Op de vierde plaats staat Groot-Brittannië.

Vakanties en familiebezoek vertegenwoordigen bijna 75 procent van de geregistreerde verplaatsingen. De resterende 25 procent wordt ingenomen door zakenreizen. Bij de vakantiereizen staan citytrips met een aandeel van 29 procent op de eerste plaats, gevolgd door rondreizen en strandvakanties. Verder blijkt dat bij 83 procent van de reizen voor de planning beroep wordt gedaan op het internet. Daarmee verschilt de luxereiziger weinig van de gemiddelde toerist. Anderzijds blijkt echter dat 51 procent van de luxereizigers ook gebruik maakt van reisbureaus, tegenover slechts 33 procent in de brede toeristische sector. Een gelijkaardig verschil kan bij de boekingen worden opgetekend.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

28-09-17

Amerikaanse internationale toerist reist liefst naar Europa

Europa blijft voor Amerikaanse toeristen de belangrijkste internationale bestemming. Dat blijkt uit een rapport van consulent BDRC Group bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 30 procent bij buitenlandse reizen zou kiezen voor een Europese bestemming. Asia-Pacific staat op de tweede plaats met een score van 27 procent. Er kon tevens worden vastgesteld dat Parijs met een score van 23 procent de geliefkoosde stadsbestemming zou zijn. Wanneer daarentegen naar een favoriet land gevraagd, blijkt Italië met een score van 15 procent op de eerste plaats te eindigen.

De onderzoekers stelden verder dat Amerikaanse internationale toeristen sneller geneigd zijn dan hun collega’s uit Europa, Azië of Latijns-Ameria om hun reis vooraf te plannen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Daarentegen zijn Amerikaanse reizigers minder geïnteresseerd om ter plaatse nog naar nieuwe belevingen op zoek te gaan. Anderzijds werd vastgesteld dat Amerikaanse toeristen op internationale bestemmingen grotere sommen besteden en ook meer overnachtingen boeken dan hun collega’s uit andere regio’s. Amerikanen willen wel een contact met de lokale cultuur, maar willen zeker de belangrijke toeristische niet opzij laten liggen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 72 procent van de Amerikaanse internationale toeristen met het vliegtuig op reis gaan. Gemiddeld worden vier buitenlandse reizen per jaar georganiseerd, waarbij in totaal achtentwintig overnachtingen in hotels worden geboekt. In geen enkele andere regio vertegenwoordigen de babyboomers een groter deel van het reispubliek dan in de Verenigde Staten. Bij de hotelkeuze spreekt 78 procent een voorkeur uit voor de hogere middenklasse, gevolgd door een luxeverblijf en een middenklassehotel. Daarnaast kon ook worden vastgesteld dat 39 procent voor een alternatieve overnachting uit de deeleconomie heeft gekozen.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

27-09-17

Bangkok voert internationaal toerisme aan

Azië blijft een belangrijke pijler van het internationale toerisme. Dat is de conclusie van een rapport van Mastercard, waaruit blijkt dat de tien grootste Aziatische steden het voorbije jaar gezamenlijk 91,16 miljard dollar aan toeristische ontvangsten konden melden. Europa staat op een tweede plaats met 74,74 miljard dollar, gevolgd door Noord-Amerika met 55,02 miljard dollar inkomsten. De populairste bestemming was Bangkok, waar 19,41 miljoen bezoekers werden geteld. Op de tweede plaats stond Londen met 19,06 miljoen bezoekers, gevolgd door Parijs (15,45 miljoen), Dubai (14,87 miljoen) en Singapore (13,11 miljoen).

De top tien bestond verder uit New York (12,70 miljoen), Seoul (12,39 miljoen), Kuala Lumpur (11,28 miljoen), Tokio (11,15 miljoen) en Istanboel (9,16 miljoen). Opgemerkt wordt dat Singapore voor de eerste keer in drie jaar New York achter zich kon laten. Ook Seoul kon een vooruitgang met drie plaatsen melden. “Azië omvat de helft van de tien meest bezochte steden van de wereld,” benadrukken de onderzoekers. “Het succes van de Aziatische regio als een wereldwijd centrum van toerisme moet ongetwijfeld gedeeltelijk worden toegeschreven aan een sterk intra-regionaal reizigersverkeer. Vooral Singapore en Seoul konden een sterke groei melden, dankzij een groot aantal bezoekers uit de buurlanden, vooral China.”

Opgemerkt wordt dat China inmiddels één de grootste groeipijlers van het toerisme op Aziatische topbestemmingen is geworden. Er wordt aan toegevoegd dat het toerisme voor de Aziatische regio ook in de toekomst een belangrijke factor van economische groei en ontwikkeling zal blijven. Mastercard voorspelt verder dat de tien topbestemmingen van het wereldwijd toerisme ook dit jaar een verdere groei zullen kunnen laten optekenen. New York wordt wellicht de enige uitzondering. Daar wordt een achteruitgang met 2,4 procent voorspeld.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

26-09-17

Verenigde Staten verliezen 4,2 procent toeristen

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar hebben de Verenigde Staten in totaal 15,8 miljoen buitenlandse toeristen ontvangen. Dat betekende een daling met 4,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Tourism Economics, onderdeel van de Amerikaanse consulent Oxford Economics. Er wordt aan toegevoegd dat de daling van het toerisme de Amerikaanse economie bijna 2,7 miljard dollar inkomsten heeft gekost. Uit het onderzoek blijkt nog dat het bezoek uit Europa met 10,1 procent achteruit ging, terwijl vanuit Mexico een daling met 7,1 procent werd gemeld. Vanuit het Midden-Oosten en Afrika werd een zwaardere achteruitgang gemeld, maar in absolute getallen blijft de impact beperkt.

“De cijfers bevestigen de vrees die door de reissector eerder al naar voor werd gebracht,” stippen de onderzoekers aan. “Er was immers gewaarschuwd dat de aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump een negatieve impact zou kunnen hebben op het toerisme, rekening houdend met zijn voorstellen tot een inreisverbod voor bezoekers uit een aantal moslim-landen en zijn plannen om een muur te bouwen op de grens met Mexico. Een rechtstreeks verband kan niet worden bewezen, maar wel kan een lijn worden getrokken met het verlies aan populariteit van de Verenigde Staten in het buitenland.”

Verwezen wordt naar een studie van Pew Research Center in juni van dit jaar, waaruit bleek dat in de internationale wereld nog 49 procent een positieve mening koesterde tegenover de Verenigde Staten. Op het einde van vorig jaar, op het einde van de ambtstermijn van Barack Obama was nog een score van 64 procent geregistreerd. Recent nog bleek uit een onderzoek van het Pew Research Center dat bijna 66 procent van de Mexicanen een negatieve opinie heeft over de Verenigde Staten, tegenover een score van 29 procent twee jaar geleden. In Europa werd de regering van de Amerikaanse president Donald Trump als de belangrijkste reden genoemd om een bezoek aan de Verenigde Staten te schrappen.

In Europa kon vooral een daling worden opgetekend bij Zwitserse reizigers (28 procent), gevolgd door Belgen (20 procent) en Britten (15,5 procent). Bij de Aziatische reizigers was er sprake van een stijging met 0,6 procent, vooral dankzij Zuid-Koreaanse toeristen, die een toename met meer dan 15 procent lieten melden.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

22-09-17

Europese toerist minder gevoelig voor terreurdreiging

Ondanks de terreurdreiging en de politieke onrust, blijven de wereldwijde reisintenties intact. De geopolitieke crisissen hebben wel een invloed op de keuze van de toeristische bestemmingen. Dat blijkt uit een rapport van consulent IPK International. Nadat eerder Turkije en Egypte het slachtoffer van terroristische aanvallen werden, werd recenter ook Spanje, de meest populaire bestemming ter wereld, geraakt door een aanslag op Las Ramblas in Barcelona. Terwijl Noord-Afrika en Turkije onder invloed van de terreur een zware toeristische terugslag hebben ervaren, moet de impact op de sector in Europa volgens de onderzoekers nog worden afgewacht.

Uit het rapport blijkt dat 45 procent van alle internationale toeristen door de terreurdreiging zijn reisgedrag zal aanpassen. Dat betekent een stijging met 6 procentpunt tegenover vorig jaar. “Daarbij kunnen echter wel belangrijke regionale verschillen worden opgetekend,” zeggen de ondezoekers. Vooral toeristen uit Aziatische landen zoals Zuid-Korea, China en Japan blijken, samen met collega’s uit Rusland, gevoeliger voor de terreurdreiging en lijken dan ook sneller geneigd te zijn om hun reisgedrag aan te passen. Reizigers uit Europese landen zoals Denemarken, Zweden en Finland laten zich door terroristische activiteit minder snel afschrikken. Ook reizigers met kinderen laten zich sneller door terreurdreiging leiden.”

Wel wordt opgemerkt dat door het grotere onveiligheidsgevoel bij de reiziger een grotere interesse kan worden opgetekend om vakanties in eigen land door te brengen. Daarbij kon worden opgemerkt dat 16 procent van de internationale toeristen te kennen gaf de volgende twaalf maanden niet reis te zullen gaan of alleen bestemmingen in eigen land te zullen overwegen. Daarnaast benadrukte 29 procent alleen naar landen met een veilig statuut te zullen reizen. Volgens de reizigers zijn Canada, Zwitserland, Australië en Scandinavië de veiligste toeristische bestemmingen. Daarentegen kregen Turkije, Israël, Egypte en Tunesië de laagste veiligheidsscores.

Lees Verder

 

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, terreur |  Facebook |

19-09-17

Digitale wereld biedt reisbureau nieuwe kansen

Het fysieke reisbureau heeft een groot deel van zijn populariteit ingeboet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Apadmi, gespecialiseerd in mobiele toepassingen, bij duizend Britse consumenten die de voorbije twaalf maanden op vakantie zijn geweest. Vastgesteld moest worden dat nog slechts 9 procent van de respondenten aangaf een fysiek reisbureau te bezoeken bij de voorbereiding van een vakantie. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar valt dat cijfer zelfs terug tot amper 4 procent, tegenover een score van 18 procent bij vijfenzestigplussers. Toch lijken de fysieke reisbureaus nog altijd een toekomst te hebben.

Opgemerkt wordt dat het reisbureau nog altijd een impact heeft op de vakantiekeuzes van de bevolking. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 39 procent van de respondenten bij zijn online onderzoek in eerste instantie beroep doet op de website van een reisbureau. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 53 procent. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat de consument bij de voorbereiding van zijn reis ook de assistentie van technologie verwacht om zijn reis sneller en gemakkelijker te organiseren. Onder meer bleek dat 21 procent gebruik wil maken van artificiële intelligentie en digitale chatbots.

“De nieuwe interactieve technologie kan voor het reisbureau een strategie worden om de reiziger terug naar de winkel te lokken,” merkt Nick Black, chief executive van Apadmi, op. “Er kon immers worden vastgesteld dat 48 procent van de respondenten wenst dat de reisbureaus in virtual reality en augmented reality zouden investeren, zodat ze een duidelijk beeld kunnen krijgen van hun bestemmingen, hotels en transport vooraleer tot een boeking over te gaan. Deze technologieën kunnen een meerwaarde opleveren waarmee de winkels van de reisbureaus opnieuw geïnteresseerden kunnen aantrekken en zich kunnen onderscheiden van andere platformen die allerhande reisinformatie bieden.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

14-09-17

Amerikaanse toerist kiest voor Hawaii en Italië

Indien er geen enkele rekening gehouden zou moeten worden met financiële belemmeringen zijn Hawaii en Italië voor de Amerikaanse bevolking de meest populaire toeristische bestemming. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële blog Cashlorette.com bij ruim duizend residenten van de Verenigde Staten. Bij de favoriete binnenlandse bestemmingen wordt Hawaii gevolgd door Florida, Californië, Alaska en Colorado. In het buitenland wordt na Italië vooral een voorkeur opgemerkt voor Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Uit het onderzoek bleek nog dat 47 procent van de ondervraagden alleen op reis zou willen gaan. Bij de millennials loopt dat cijfer zelfs op tot 58 procent.

Uit het onderzoek bleek dat Hawaii vooral bij Amerikaanse vrouwen een grote populariteit geniet. Bij mannelijke toeristen komt Hawaii pas op een derde plaats, na Florida en Californië. Ook kon worden worden vastgesteld dat millennials een voorkeur vertonen voor Californië, gevolgd door Florida en Hawaii. Alle andere leeftijdsgroepen plaatsten Hawaii op de eerste plaats. Wanneer naar politieke gezindheid wordt gekeken, verkiezen conservatieven een reis naar Florida, terwijl democraten een voorkeur tonen voor Californië. Onafhankelijken zouden daarentegen liefst op vakantie naar Hawaii gaan. Na de top vijf bestemmigen volgen New York, Texas, Arizona en Washington

Bij de internationale bestemmingen kan volgens de onderzoekers bij alle bevolkingscategorieën een voorkeur voor Italië worden opgemerkt. Alleen blijkt dat onafhankelijke kiezers liever naar Australië zouden reizen, terwijl bij de landelijke bevolking een voorkeur voor Ierland zou kunnen worden opgemerkt. Na de top vijf volgen Canada, Japan, Spanje, Duitsland en Israël. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 7 procent van de Amerikanen nooit het grondgebied van de Verenigde Staten, zelfs niet wanneer alle kosten zouden worden vergoed, willen verlaten. Democraten bleken tenslotte veel sneller geneigd alleen op reis te gaan dan republikeinen.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

23-08-17

Ook toerisme profiteert van menselijk karakter

Toeristische bestemmingen met een menselijk karakter genieten bij bepaalde groepen toeristen een grotere populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië naar de aantrekkingskracht van grote toeristische bestemmingen zoals Parijs en Rome. Wanneer deze bestemmingen in promoties aan menselijke karaktereigenschappen werden gelinkt, kon volgens de onderzoekers een verhoogde aantrekkingskracht worden opgetekend. Vooral toeristen met een hogere gevoeligheid voor antropomorfe eigenschappen, bleken een toegenomen belangstelling te laten registreren.

“Wanneer in campagnes Parijs of Rome met menselijke karakters werden vereenzelvigd, kon bij sommige toeristen een grotere belangstelling voor de bestemming worden opgemerkt dan wanneer louter melding werd gemaakt van attracties en andere concrete feiten,” aldus onderzoeksleider Kate Letheren, professor psychologie en communicatie aan de Queensland University of Technology. “Personen met een grotere antropomorfe aanleg - die de sterkste neiging hebben om ook aan hun auto of huisdier menselijke eigenschappen te koppelen, bleken het meest geneigd om na de lectuur van een promotie met verpersoonlijkte content een positief gevoel tegenover de bestemming te tonen.”

“Het is voor marketeers van toeristische bestemmingen en evenementen normaal om een connectie met de consument te kunnen leggen,” benadrukken de onderzoekers. “De verpersoonlijking van een locatie of een evenement kan een positief klimaat creëren en kan aan het publiek een warm en welkom gevoel bezorgen. Datzelfde fenomeen zorgt ervoor dat onder meer de Olympische Spelen vaak een lieftallige dierenfiguur als mascotte kiezen.” De onderzoekers merken nog op dat het toerisme zich vaak op specifieke doelgroepen - zoals Chinese bezoekers of luxereizigers - toespitsen, maar op een gelijkaardige manier ook met verpersoonlijking kunnen werken om een publiek aan te spreken.

“Wanneer men weet welke karaktereigenschappen een persoon heeft, kan men hem gepaste boodschappen bezorgen,” aldus nog de onderzoekers. “Tien tot twintig jaar geleden was dat totaal onmogelijk, maar met de huidige technologie kan een perfecte selectie van een potentieel geïnteresseerd publiek maken.”

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Europese riviercruises blijven grote populariteit genieten

De Europese riviercruises kunnen op een groeiend succes rekenen en die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zetten. Dat zegt Frederik Erdmann, specialist Europese riviercruises bij Seatrade. Het voorbije jaar vervoerden de Europese riviercruises in totaal 1,36 miljoen passagiers. Dat betekende een toename met 2,7 procent tegenover het jaar voordien. Verder wordt opgemerkt dat het voorbije jaar tweeëntwintig nieuwe schepen aan de vloot van de Europese riviercruises werden toegevoegd. Dit jaar zouden nog eens zeventien nieuwe schepen in de vaart worden genomen. Maar er moet volgens experts ook rekening worden gehouden met een aantal belangrijke uitdagingen.

Frederik Erdmann wijst onder meer op de toenemende interesse in Noord-Amerika en Groot-Brittannië voor de Europese riviercruises. “Inmiddels komen bijna 39 procent van de passagiers uit de Verenigde Staten en Canada,” benadrukt hij. “Ook bij de passagiers uit Groot-Brittannië kon een groei met 11 procent worden gemeld.” Erdmann voegt eraan toe dat de sector ook nieuwe concepten ontwikkelt om op de groeiende belangstelling optimaal te kunnen inspelen. Onder meer kan volgens hem worden gewezen naar de succesvolle terugkeer van de raderschepen, waardoor nieuwe bestemmingen bereikbaar zijn geworden, onder meer langs rivieren met weinig diepgang of een seizoensgebonden variërend waterpeil.”

Anderzijds moet volgens de experts wel gewezen worden op een aantal problemen waarmee de sector heeft af te rekenen. Onder meer wordt erop gewezen dat de wetgeving en regels tussen de verschillende Europese landen nog altijd belangrijke verschillen vertonen, terwijl op een aantal toeristische hotspots er duidelijk gewag moet worden gemaakt van congestie. Daarbij zou ook vaak met een overboeking van terminals rekening moeten worden gehouden. Tevens wordt betoogd dat de aanwerving van een geschikte bemanning steeds moeilijker wordt. Bovendien wordt benadrukt dat veiligheid bij cruises op rivieren even belangrijk is als op de oceanen.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: riviercruises, toerisme |  Facebook |

03-08-17

Frankrijk blijft wereldwijd grootste toeristische markt

Frankrijk blijft - ondanks de bekommernissen over terreurdreiging - de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organisation (WTO). Vastgesteld werd dat Frankrijk vorig jaar in totaal 82,6 miljoen bezoekers heeft ontvangen. Dat betekende weliswaar een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien, maar toch kon het land de kloof met zijn grootste rivaal nog verder uitdiepen. De Verenigde Staten eindigden met ruim 75,6 miljoen bezoekers op de tweede plaats, maar dat aantal weerspiegelde een daling met 3 procent tegenover het jaar voordien. Spanje nam met een stijging van 10 procent tot ruim 75,5 miljoen bezoekers de derde plaats in.

“Er was gevreesd dat de terroristische dreiging een belangrijke impact zou kunnen hebben op het Franse toerisme, maar uiteindelijk kon de schade grotendeels worden beperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. Anderzijds wordt aangevoerd dat Spanje kon profiteren van de terughoudendheid van grote groepen toeristen om naar locaties in Turkije, Egypte en Noord-Afrika - waar voor onrust zou kunnen worden gevreesd - te reizen. Spanje werpt zich op als een bestemming met een gelijkaardig zonnig klimaat, maar met een sterker veiligheidsgevoel. Op de vierde plaats eindigde China, waar bijna 60 miljoen bezoekers werden geteld. De top vijf wordt afgesloten door Italië.

Wanneer echter niet met een aantal toeristen, maar met de inkomsten wordt rekening gehouden, eindigen de Verenigde Staten op de eerste plaats. Opgemerkt wordt dat het Amerikaans toerisme het voorbije jaar een omzet van 173 miljard euro heeft gerealiseerd. Spanje bekleedt in deze rangschikking de tweede plaats met ongeveer 60 miljard dollar, gevolgd door Thailand en China. De onderzoekers wijzen hier op een opvallende achteruitgang van Groot-Brittannië, dat met 34 miljard dollar inkomsten van een derde naar een zevende plaats is teruggevallen. Dat verlies moet worden toegeschreven aan de waardedaling van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar na de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

India belangrijke groeimarkt voor medisch toerisme

India is voor het medisch toerisme een bijzonder sterke groeimarkt. Het voorbije jaar werden in het land immers 361.060 buitenlandse patiënten voor de medische behandeling geregistreerd. Dat betekende een stijging met 54,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Mahesh Sharma, de Indiase minister van toerisme en cultuur, bekend gemaakt. Tegenover drie jaar geleden kan er zelfs gewag worden gemaakt van een toename met 95,9 procent. De meerderheid van de patiënten zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika, Bangladesh, Afghanistan, Malediven, Pakistan, Bhutan en Sri Lanka.

Geraamd wordt dat het medisch toerisme in India eind dit decennium een jaaromzet van 8 miljard dollar zal halen. Wellness en medische behandelingen zijn door het Indiase ministerie van toerisme als een belangrijke nichemarkt aangestipt. In een rapport van van de Confederation of Indian Industry wordt benadrukt dat de aanwezigheid van ziekenhuizen van wereldklasse en hoogopgeleide medici de positie van het land als een geprefereerde bestemming voor medisch toerisme heeft versterkt. “Een behandeling voor grote medische ingrepen kost in India slechts een fractie van de bedragen die in de ontwikkelde landen moeten worden betaald,” wordt in het rapport benadrukt. In sommige gevallen zouden de kosten in India tien keer lager liggen dan in de geïndustrialiseerde wereld.

Dit concurrerende kostenvoordeel zal er volgens het rapport tevens toe leiden dat India binnenkort ook een groter aantal medische toeristen uit de Verenigde Staten en Europa zal kunnen ontvangen. Het land, dat nu voor medische doeleinden een visum voor drie bezoeken per jaar aanbiedt, wil de toegang tot zijn medische diensten voor buitenlandse patiënten nog verder versoepelen. De onderzoekers wijzen er ook op dat de Indiase medische knowhow steeds meer een waardevol exportproduct worden. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de toenemende vraag vanuit een aantal Afrikaanse landen, die op assistentie van Indiase partijen rekenen om onder meer ziekenhuizen te bouwen en te leiden.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Tuinen blijven grote troef Engels toerisme

Het Engelse toerisme profiteert vooral van een toename van de interesse in tuinen en dierenparken. Dat blijkt uit een onderzoek het voorbije jaar door het toeristische bureau VisitEngland bij meer dan vijftienhonderd Engelse attracties. Daarbij werd vastgesteld dat tuinen en dierenparken tegenover het jaar voordien 8 procent meer bezoekers konden ontvangen. Ook bij de historische huizen en kastelen kon een toename met 7 procent worden opgetekend. Kustattracties registreerden een groei met 4 procent, terwijl bij de parken en landelijke attracties telkens 4 procent meer bezoekers konden worden ontvangen. In totaal liet het bezoek aan de Engelse attracties een stijging met 2 procent optekenen.

De sterke interesse voor de tuinen kon volgens Sally Balcombe, chief executive van VisitEngland, ongetwijfeld mee worden toegeschreven aan de organisatie van het Year of the English Garden. Daarbij werd opgemerkt dat de Royal Botanic Gardens Kew het voorbije jaar de derde meest populaire betaalde toeristische attractie van het land was. De locatie trok 1,8 miljoen bezoekers. Dat betekende een stijging met ongeveer 10 procent tegenover het jaar voordien. Alleen de Tower of London (2,7 miljoen) en de Chester Zoo (1,9 miljoen) konden nog op meer bezoekers rekenen. De RHS Garden Wisley eindigde met 1,1 miljoen bezoekers bovendien op een elfde plaats.

Andere topattracties bij de Britse tuinen zijn het Eden Project en Hampton Court Palace. De absolute toeristische topbestemming in Engeland blijft het British Museum, dat gratis kan worden bezocht en vorig jaar bijna 6,5 miljoen bezoekers ontving. Het British Museum is al negen jaar op rij de meest populaire toeristische bestemming van Groot-Brittannië. Op de tweede plaats staat de National Gallery met meer dan 6,2 miljoen bezoekers. “Engeland heeft een bijzonder groot aanbod van toeristische attracties van wereldniveau, waardoor elk jaar opnieuw miljoenen bezoekers kunnen worden aangetrokken,” becommentarieerde John Glen, Brits minister van toerisme, de cijfers van VisitEngland.

Geraamd wordt dat het toerisme jaarlijks 106 miljard pond bijdraagt aan de Britse economie.

Lees Verder

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

31-07-17

Toerisme wordt steeds meer een mobiele sector

Mobiele applicaties genieten bij de organisatie van een reis steeds meer bijval. Dat is de conclusie van een onderzoek van het toeristische platform Sygic Travel. Vastgesteld werd dat de consument bij het organiseren van zijn reis vijf keer meer op de smartphone beroep doet dan op een desktop. Drie jaar geleden was deze verhouding nog omgekeerd. Eén jaar later echter werden al meer reizen op een smartphone gepland dan op een computer. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze toename ook leidt tot een groter volume online aanschaf van toeristische producten zoals overnachtingen, autohuur, vliegtuigtickets of uitstappen.

“Het gebruik van de smartphone om reizen te plannen is ook een aanzet tot een opmerkelijke gedragswijziging van de toerist,” benadrukken de onderzoekers. “Sinds begin dit jaar kon daarbij een stijging met 10 procent per maand worden opgetekend. Die groei ligt beduidend hoger dan op desktops.” Sygic Travel stelde daarbij ook vast dat de reizigers de meeste online uitgaven laten optekenen tijdens een bezoek aan steden zoals Parijs, New York, Londen, Rome of Barcelona. De meest bezochte locaties zijn de Karelsbrug in Praag; Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square en de Tower Bridge in Londen; het Trevifontein, het Colosseum en het Pantheon in Rome en de Eiffeltoren in Parijs.

Uit de studie kunnen volgens Lukas Nevosad, chief executive van Sygic Travel, bij het downloaden van offline kaarten nog een aantal opmerkelijke conclusies worden getrokken. “Normaal downloaden internet-gebruikers het vaakst kaarten van de eigen regio,” wordt er opgemerkt. “Fransen zullen in eerste instantie kaarten van Frankrijk of Parijs raadplegen, maar die regel geldt niet voor een land zoals Polen, waar nauwelijks een interesse in kaarten van het eigen land kan worden opgetekend. Daarentegen tonen Poolse online gebruikers vooral een interesse voor Kroatië en andere Zuid-Europese landen en steden.

Lees Verder

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

18-06-17

Toerisme creëert dubbel zoveel toerisme als financiële sector

De toerisme heeft wereldwijd dubbel zoveel directe tewerkstelling gecreëerd als de financiële sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Travel & Tourism Council (WTTC) bij zevenentwintig landen over de hele wereld. Tegenover de chemiesector is er volgens het rapport zelfs sprake van een vijfvoud, maar het toerisme telt ook meer banen dan de mijnindustrie, autobouw en de bankwereld. De onderzoekers stelden vast dat het toerisme wereldwijd een rechtstreekse tewerkstelling van 108 miljoen banen heeft. Wanneer ook de onrechtstreekse arbeidsplaatsen worden meegeteld, zou de sector in totaal ongeveer 292 miljoen banen tellen.

Ook wanneer rekening wordt gehouden met de bijdrage tot het wereldwijde bruto binnenlandse product, blijkt volgens het rapport de grote waarde die het toerisme aan de economie heeft te bieden. “Financiële diensten genereren 19,4 procent van het wereldwijde binnenlandse product, tegenover 10,2 procent voor het toerisme, dat echter wel dubbel zoveel banen garandeert,” stippen de onderzoekers aan. “Het toerisme droeg vorig jaar in totaal 7,6 biljoen dollar bij tot de wereldwijde economie. Daarmee is de sector belangrijker dan de bankensector (4,8 biljoen dollar), de mijnindustrie (5 biljoen dollar), de landbouw (5,8 biljoen dollar), de autobouw (6,1 biljoen dollar) of de chemie (6,5 biljoen dollar).

Het wereldwijde toerisme zal het volgende decennium volgens het rapport een groei met gemiddeld 4 procent laten optekenen. “Daarmee kent de sector een significant sterkere groei dan de wereldwijde economie, die een gemiddelde uitbreiding met 2,7 procent zal laten optekenen,” betogen de onderzoekers. “Daarmee zal het toerisme ook een snellere groei kennen dan alle andere economische sectoren, op uitzondering van de bankenwereld en de financiële dienstverlening.” Asia-Pacific is binnen het toerisme met een omzet van 2,3 biljoen dollar per jaar de belangrijkste regio, gevolgd door Amerika (2,2 biljoen dollar), Europa (2 biljoen dollar), het Midden-Oosten (227 miljard dollar en Afrika (166 miljard dollar).

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

09-06-17

Meerderheid wil ook op vakantie geconnecteerd blijven

Nog slechts een minderheid van de toeristen zal zich onderweg of op zijn vakantiebestemming volkomen van het thuisfront afsluiten. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent MSI International en het beveiligingsbedrijf McAfee bij bijna tienduizend vakantiegangers in Australië, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daarbij werd immers vastgesteld dat 52 procent van de ondervraagden op vakantie minstens één uur per dag van geconnecteerde apparaten gebruik wil maken om hun email, tekstberichten en boodschappen op sociale media te kunnen controleren. Vooral de smartphone zal door de reiziger niet gemakkelijk thuis achtergelaten worden.

“Vakanties vormen vaak een unieke gelegenheid om aan de eis van voortdurende connectiviteit te ontsnappen, maar toch blijkt weinig van die opportuniteiten gebruik gemaakt te worden,” stippen de onderzoekers aan. “Er moest immers worden vastgesteld dat 54 procent geen enkele dag konden laten voorbijgaan zonder hun accounts op binnenkomende berichten te controleren. Bovendien bleek dat 57 procent van de respondenten ook op vakantie is vertrokken met de intentie geconnecteerd te blijven en hun apparaten niet van het net los te koppelen.” Een groep van 9 procent gaf zelfs aan van plan te zijn bij zijn vertrek op vakantie geen enkel geconnecteerd apparaat thuis achter te laten.

Wel blijkt 72 procent van de ondervraagden bereid te zijn om zijn laptop thuis te laten, gevolgd door een tablet (60 procent) en wearables (46 procent). Daarentegen zou slechts 27 procent bereid zijn om zonder smartphone op vakantie te vertrekken. Anderzijds kon wel worden opgemerkt dat de geconnecteerde sessies op vakantie vaak minder lang duren dan in de thuisomgeving. Ook de reisgenoten blijken echter een impact te hebben. In de groep respondenten die met hun romantische partner op vakantie gaan, blijkt 68 procent geen probleem te ervaren om van het geconnecteerde bestaan af te stappen. Anderzijds werd vastgesteld dat 77 procent van de ouders hun kinderen op vakantie toelaten online te gaan.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

04-05-17

Avontuurlijkste toeristen komen uit Nederland

Nederland heeft de meest avontuurlijke toeristen van de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf ShareaCamper, aanbieder van een deelplatform voor mobilhomes, in veertig landen. Bij het onderzoek - waarbij zoekmachines gedurende twaalf maanden werden gecontroleerd op de interesse van de nationale bevolking in acht avontuurlijke activiteiten - bleek dat Nederlanders het meest avontuurlijke karakter toonden, gevolgd door Australiërs, Zweden, Duitsers en Fransen. De top tien bestaat verder uit Denemarken, Noorwegen, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Noorwegen. België eindigde op een veertiende plaats.

De onderzoekers merken op dat niet overal dezelfde voorkeuren voor avontuurlijke activiteiten kunnen worden opgetekend. Vastgesteld werd onder meer dat fietscrossen in Frankrijk de grootste populariteit geniet, terwijl Zwitsers vooral interesse tonen in benji-springen. Nergens in de wereld blijkt daarentegen een grotere belangstelling te kunnen worden teruggevonden voor rotsklimmen, skydiving of surfen dan in Australië. In Noorwegen geniet skiën de grootste bijval, terwijl in India wandeltochten een absolute voorkeurgenieten. De grootste interesse in caravanning wordt tenslotte opgetekend in Nederland.

De Belgische toeristen halen de beste score bij het fietscrossen, waar het land een tiende plaats bezet. Daarna volgen skiën (12), caravanning (14), skydiving (14), rotsklimmen (15), surfen (20) en wandeltochten (21). Daarentegen blijkt in België slechts een relatief beperkte interesse in benji-springen, waar slechts een 34ste plaats wordt behaald. Opmerkelijk is dat de eerste vijfentwintig plaatsen in de rangschikking worden ingenomen door landen uit Europa, Noord-Amerika en Australië. Singapore is op een zesentwintigste plek het eerste land uit een andere regio. Het minst avontuurlijke land in de rangschikking is Thailand, voorafgegaan door Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tunesië en Maleisië.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

10-03-17

Europese steden blijven meer toeristen aantrekken

De Europese steden hebben het voorbije jaar het aantal toeristen met 3,6 procent zien toenemen. De binnenlandse markt kende daarbij een gemiddelde toename met 6 procent. Op de internationale markt krimpt die groei echter tot 2,3 procent. Dat meldt een rapport van European Cities Marketing (ECM). Londen blijft de belangrijkste bestemming van het Europese stadstoerisme, gevolgd door Parijs en Berlijn. De top tien bestaat verder uit  Rome, Barcelona, Madrid, Praag, Wenen, München en Amsterdam. In de top tien stonden nagenoeg identiek dezelfde steden als het jaar voordien. Alleen nam Amsterdam de tiende plaats in ten koste van Stockholm.

De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend in Barcelona, waar het aantal overnachtingen met 8,5 procent toenam, gevolgd door Londen met een stijging van 7,3 procent. Ook de andere bestemmingen toonden een groei van het toerisme, op uitzondering van Parijs en München, die respectievelijk een achteruitgang met 9,5 procent en 0,4 procent dienden te melden. Er wordt ook opgemerkt dat voor de eerste keer in verscheidene jaren het binnenlands toerisme een sterke groei kende dan het internationale bezoek. Er diende vooral een terugval worden opgetekend van Italiaanse, Russische en Japanse bezoekers. Bij de Chinese bezoekers werd een stabiele groei van 2,2 procent gemeld.

Bij de internationale toeristen genoot Londen de grootste belangstelling, gevolgd door Parijs, Rome, Barcelona en Praag. De top tien bestond verder uit Berlijn, Wenen, Amsterdam, Madrid en Boedapest. De grootste groei werd opgetekend in Madrid en Barcelona, waar een stijging met respectievelijk 9,4 procent en 7,5 procent werd gemeld. Parijs daarentegen moest bij het internationaal toerisme een inkrimping met 12,9 procent melden. Ignasi de Delas, president van European Cities Marketing, stelde dat het Europees stadstoerisme weer een bijzonder succesvol achter de rug heeft. De terroristische aanslagen tonen volgens hem de kwetsbaarheid, de impact en de veerkracht van het toerisme.

De resultaten zijn gebaseerd op basis van tweeënzestig steden, die samen 389,9 miljoen overnachtingen lieten optekenen.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

08-03-17

Ecovriendelijk toerisme vooral zaak van operatoren

Ruim één op tien Europese toeristen boekt een eco-vriendelijke vakantie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reisconcern TUI Group bij meer dan drieduizend consumenten in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, België en Nederland. Er werd daarbij ook vastgesteld dat meer dan de helft van de respondenten zijn beklag maakt over een gebrek aan informatie en keuze rond eco-vriendelijke bestemmingen. Verder werd opgetekend dat ongeveer tweederde van de ondervraagde vakantiegangers zich bereid toonde om in het kader van milieubescherming toegevingen op zijn levensstijl te doen.

“De studie toont aan dat eco-vriendelijk reizen bij vele Europese vakantiegangers al een grote populariteit geniet, maar anderzijds moet worden vastgesteld dat duurzaam toerisme nog altijd met belangrijke uitdagingen blijft geconfronteerd,” benadrukken de onderzoekers. Er kon worden vastgesteld dat 11 procent van de ondervraagde toeristen eco-vriendelijke hotels boekt. Bij Duitse en Franse toeristen loopt dat cijfer echter op tot respectievelijk 17 procent en 18 procent. Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich Zweden en Nederland met respectievelijk 6 procent en 5 procent. Groot-Brittannië en België laten een score van 9 procent optekenen.”

“Eco-vriendelijk reizen heeft zowel betrekking op ecologische als sociale duurzaamheid,” zeggen de onderzoekers nog. “Het grootste belang wordt gehecht aan milieubescherming, biodiversiteit en betere sociale normen voor de lokale bevolking. Twee op drie respondenten zeggen dat de touroperators verantwoordelijk zijn voor het aanbod duurzame vakanties en betere informatie zouden moeten verstrekken.” Anderzijds moet worden vastgesteld dat 66 procent van de respondenten duurzaam reizen niet als een eigen verantwoordelijk ziet, maar tot de opdracht van de reissector rekent. Wel zegt 84 procent dat iedereen moet bijdragen tot een reducering van de ecologische voetafdruk van de reis.

De onderzoekers merken nog op dat de Franse, Duitse en Belgische toeristen het grootste engagement tegenover duurzaamheid tentoon spreiden. Op algemeen duurzaam gedrag halen Franse respondenten een score van 48 procent, gevolgd door Duitsland en België (41 procent), tegenover 38 procent in Zweden, 33 procent in Nederland en 32 procent in Groot-Brittannië. (mah)

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

05-03-17

Nieuwe reiservaring leidt vaak tot fundamentele verandering

Nieuwe reiservaringen versterken het zelfvertrouwen en zorgen voor een bredere horizon. Daardoor nemen ook de succeskansen in het leven toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reisplatfom Booking.com bij meer dan vijftienduizend reizigers in twintig landen. Vastgesteld werd dat die nieuwe reiservaringen vaak aanleiding zijn voor cruciale verandering, waarbij 13 procent gewag maakt van een verandering van baan of carrière. Voor een even grote groep was de ervaring om aanleiding om zijn romantische relatie te veranderen. Bij 21 procent bleek de impact zelfs aanleiding om een compleet nieuwe woonlocatie te kiezen.

“Een reis naar nieuwe bestemmingen en de introductie met nieuwe ervaringen veroorzaken veranderingen die het leven verrijken,” benadrukken de onderzoekers. “Voor 53 procent van de ondervraagden vertegenwoordigde de eerste reiservaring meer opwinding dan een eerste date. Bovendien geldt ook tegenover de eerste baan (51 procent), een nieuwe vriendschap (62 procent) en zelfs de eerste kus (36 procent).” Daarnaast zei 65 procent door de eerste reiservaring een groter vertrouwen in zichzelf te hebben gevonden, terwijl 61 procent van mening is dat reizen interessantere persoonlijkheden vormt. Ook zegt 65 procent dat de opgedane expertise bijdraagt tot een groter succes in het leven en de carrière.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat het verworven vertrouwen ook de interesse in andere nieuwe ervaringen doet toenemen, zoals een kennismaking met mensen uit onbekende omgevingen (40 procent), nieuwe culinaire belevingen (43 procent), vreemde talen (29 procent) en een grotere interesse in andere culturen (29 procent). Tevens werd opgemerkt dat personen met een grote reiservaring een boeiender karakter hebben dan mensen die zich honkvast tonen. Bovendien benadrukte 64 procent door de eerste reiservaring aangezet te voelen om in de toekomst nog meer vreemde locaties en belevingen te verkennen. Daarbij zegt 56 procent nog verdere bestemmingen te willen bezoeken.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

09-02-17

IJsland grootste groeimarkt van Europees toerisme

Europa heeft het voorbije jaar 620 miljoen internationale toeristen ontvangen. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de European Travel Commission (ETC). IJsland bleek daarbij de belangrijkste groeimarkt van het Europese toerisme. Tegenover het jaar voordien kon het land immers 40 procent meer toeristen ontvangen. Op de tweede plaats staat Cyprus met een groei van 20 procent, gevolgd door Slovakije (19 procent), Bulgarije (16 procent) en Servië en Portugal (13 procent). Aan de andere zijde van het spectrum staat Turkije, waar een terugval met 31 procent diende te worden genoteerd, gevolgd door België met een achteruitgang van 14 procent.

Opgemerkt wordt dat het Europese toerisme het voorbije jaar wel een vertraging diende te melden tegenover het jaar voordien, toen nog een groei met 5 procent kon worden gemeld. “Een aantal populaire bestemmingen werden echter het toneel van tragische gebeurtenissen, waardoor het marktvertrouwen opnieuw diende te worden opgebouwd,” aldus het rapport. “Anderzijds kan worden vastgesteld dat een aantal bestemmingen - zoals Cyprus of Slovakije - konden genieten van betere luchtverbindingen en een grotere aantrekkingskracht buiten het hoogseizoen. Servië en Portugal blijken dan weer een grote populariteit op te bouwen bij budgetreizigers.”

Het rapport merkt verder op dat het Europese toerisme in belangrijke mate afhankelijk blijft van interne belangstelling. Op diverse locaties kon een dubbelcijferige groei worden gemeld van bezoekers uit Duitsland en Frankrijk. Maar ook bijna de helft van de bestemmingen konden een dubbelcijferige groei van Britse toeristen melden. Anderzijds kon volgens het rapport opnieuw een toenemende interesse van Russische bezoekers in Europese locaties worden opgemerkt. Dat kon vooral worden ervaren in het mediterrane gebied en de Baltische regio. Ook dit jaar wordt een verdere toename van de Russische bezoekers verwacht. Bij Chinese bezoekers was er, omwille van veiligheidsbekommernissen, een vertraging.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

05-12-16

Nieuwe Chinese toerist gaat op zoek naar ervaringen

De Chinese toerist is onafhankelijker en gesofisticeerden geworden en gaat vaak op zoek naar nieuwe ervaringen. Dat zegt Wolfgang Arlt, directeur van het China Outbound Tourism Research Institute. In het verleden was de gemiddelde Chinese toerist weinig gekenmerkt door een gebrek aan ervaring, waardoor hij volgens Arlt zich vaak tot bekende bestemmingen beperkte en zich ook gemakkelijk door externe partijen liet beïnvloeden. Er wordt echter aan toegevoegd dat dit soort toerist steeds minder vaak zal kunnen worden ontmoet. Opgemerkt wordt dat de Chinese reiziger steeds meer naar authenticiteit streeft en daarbij ook een grotere aandacht voor de natuur tentoon spreidt.

Het voorbije jaar heeft een recordaantal van 117 miljoen Chinezen een buitenlandse reis ondernomen. “Deze groep bestaat in belangrijke mate uit onafhankelijke toeristen die willen reizen en leven zoals de lokale bevolking,” aldus de krant China Daily. “Alastair Morrison, gewezen president van de International Tourism Studies Association en chief executive van Belle Tourism International Consulting, waarschuwt dan ook dat niet langer met de stereotype denkbeelden over de Chinese reiziger mag worden gewerkt. Morrison benadrukt dat niet alle Chinezen vooral willen shoppen en altijd Chinees voedsel eisen. Daarvoor moet ook in de toeristische marketing worden opgepast.”

Terwijl de eerste golf Chinese toeristen vooral gericht was op sightseeing, wordt volgens waarnemers steeds meer aangestuurd op lifestyle-ervaringen. Uit een enquête van de World Tourism Cities Federation en Ipsos is gebleken dat meer dan 76 procent van de Chinese toeristen een reis bestempelen als een belangrijke manier om hun levenskwaliteit en geluk te verbeteren. Ook is gebleken dat de gemiddelde Chinese toerist tijdens zijn leven vijf buitenlandse reizen maakt. James Kennell, docent toerisme aan de University of Greenwich, benadrukt dat de Chinese toerist steeds meer op zijn westerse collega begint te lijken. Hij verwacht dat de Chinese millennials die trend nog meer zullen doordrijven.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

07-11-16

Toerist besteedt in Dubai dubbel zoveel dan in andere wereldsteden

Toeristen in Dubai besteden beduidend meer dan in andere grote steden in de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Savills over de toeristische bestedingen in twaalf wereldmetropolen, die vorig jaar gezamenlijk 901 miljoen bezoekers hebben aangetrokken en 1,05 miljard overnachtingen in hotels of andere accommodaties hebben laten optekenen. Vastgesteld werd dat in Dubai gemiddeld 553 dollar per persoon aan overnachtingen werden besteed. Dat bedrag ligt veel hoger dan in de andere grote metropolen. Aan het andere einde van het spectrum bevindt zich Shanghai met een budget van 173 dollar per persoon.

Buitenlandse gasten besteedden in Dubai in restaurants en cafés ongeveer 4,7 miljard dollar. Retailaankopen vertegenwoordigden een bedrag van 9,7 miljard dollar. De bestedingen in Dubai liggen volgens Savills minstens dubbel zo hoog dan in de andere onderzochte steden. Londen staat op de tweede plaats, gevolgd door New York, Tokio en Parijs. David Godchaux, chief executive van Savills, merkt op dat het toerisme voor grote metropolen een belangrijke bron van inkomsten kan vormen. “In Parijs en Dubai doet het toerisme de bevolking met meer dan 10 procent toenemen, waardoor een grote vraag naar overnachtingsmogelijkheden wordt gecreëerd.”

“Anderzijds moet ook worden vastgesteld dat de steden met de sterkste toeristische activiteit ook de hoogste levenskost kennen en de duurste vastgoedmarkten hebben,” zegt Godchaux nog. “Bovendien moet worden vastgesteld dat de toeristische vraag de druk op de schaarse landvoorraad doet toenemen.” George Nicholas, hoofd van de hoteldivisie bij Savills, merkt op dat de vraag naar overnachtingsmogelijkheden in vele steden het aanbod overtreft. Dat heeft volgens hem ook geleid tot een grotere interesse van investeerders - onder meer met Aziatisch kapitaal - voor hotelprojecten in Londen en andere grote Europese metropolen.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

28-10-16

Beste kustlijn van de hele wereld terug te vinden in Dubai

Het emiraat Dubai heeft de beste kustlijn van de hele wereld. Dat is de conclusie van een rapport in opdracht van de cruiserederij Royal Caribbean, waarbij aandacht werd besteed aan onder meer de helderheid van de horizon, de kleur van het zeewater, de zandkwaliteit, zuiverheid, boeiende elementen, luchtzuiverheid en de weersomstandigheden. Dubai laat in de eindrangschikking de Britse badstad Blackpool en de Golf van Mexico achter zich. De top tien bestaat verder uit Cape Cod (Verenigde Staten), Inchydoney (Ierland), Twelve Apostles (Australië), Kaapstad (Zuid-Afrika), Cavelossim (India), Krabi (Thailand) en Whitehaven Beach (Australië).

Psycholoog David Holmes stelde een algoritme samen om de totale kwaliteit te kunnen berekenen van de stranden op tweehonderdvijftig locaties die door Royal Caribbean worden aangeboden. Dubai haalde in de categorie weersomstandigheden het maximum van de punten. Bij Blackpool werd vooral gewezen op de aanwezigheid van een kustlijn van 11,2 kilometer met zilveren stranden en de toegang tot een bijzondere attractie zoals de Blackpool Tower. Maar door zijn typische Engelse weer was het voor Blackpool onmogelijk Dubai naar de kroon te stoten. David Holmes benadrukt dat elk land over schitterende kustgebieden beschikt, maar zegt dat op bepaalde locaties unieke karakteristieken kunnen worden ervaren.

Woordvoerders van Royal Caribbean merken daarbij op dat veel reizigers hun cruises boeken op basis van de kustlijnen die ze zullen kunnen bezoeken. Het onderzoek moet de klant volgens de rederij dan ook helpen bij de keuze van zijn favoriete bestemmingen. Daarbij wordt erop gewezen dat elke kustlijn zijn eigen karakteristieken heeft. Er wordt aan toegevoegd dat de individuele voorkeuren op veel subjectieve elementen zijn gebaseerd, maar er wordt aan toegevoegd dat in het algemeen een grote voorkeur kan worden opgemerkt voor stranden met een dikke bodem wit fijn zand dat zacht aanvoelt.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

25-10-16

Chinese toeristen kiezen voor alternatieve Europese bestemmingen

Sinds de terroristische aanslagen in Parijs in de herfst van vorig jaar, hebben West-Europese bestemmingen bij Aziatische toeristen een groot deel van hun populariteit moeten inleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van reisconsulent ForwardKeys. Opgemerkt wordt dat de toeristisch boekingen in China voor bezoeken aan West-Europa na de terroristische aanslagen met 25 procent zijn teruggevallen. Terwijl vooral Frankrijk zwaar werd getroffen, dienden volgens de onderzoekers ook buurlanden zoals Duitsland en Italië een terugval te registreren door een grotere bezorgdheid die in Europa op het gebied van veiligheid moest worden vastgesteld.

De onderzoekers stelden vast dat de boekingen van Chinese toeristen voor Franse bestemmingen met 23,4 procent was gedaald. Ook in Milaan, Rome en Venetië diende een terugval met ongeveer 25 procent worden opgetekend. De Chinese boekingen voor Istanboel, waar in juni bij een aanslag op de luchthaven Ataturk meer dan veertig mensen om het leven kwamen, vielen met 27 procent terug. “Andere landen konden zich dan weer verheugen in een toenemende interesse van de Chinese bezoekers,” zegt ForwardKeys. “Dat heeft te maken met het feit dat toeristen potentieel onveilige bestemmingen proberen te vermijden. Onder meer Moskou, Londen, Dublin en Manchester ontvingen meer Chinese reizigers.”

Wel wordt opgemerkt dat de toenemende populariteit van Britse bestemmingen kan worden toegeschreven aan de daling van het Britse pond sterling na de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten. Door het lagere pond zijn reizen naar Britse bestemmingen en aankopen in Groot-Brittannië immers goedkoper geworden. Het volume Chinese bezoekers in Groot-Brittannië steeg met 46 procent. Daardoor voegde China zich bij de tien grootste toeristische markten van Groot-Brittannië.

Ook Kopenhagen, Helsinki en Stockholm zagen het aantal Chinese toeristen met ruim 12 procent oplopen. De grootste toename werd echter opgetekend in Moskou, waar een stijging met 23 procent werd geregistreerd.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

10-10-16

Meeste empty nesters worden door reismicrobe gebeten

Wanneer de kinderen het ouderlijk dak hebben verlaten, slaat bij de ouders vaak de reismicrobe toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van de touroperator Peregrine Adventures bij tweeduizend vijftigplussers. Vastgesteld dat bij deze emptynesters reizen als de belangrijkste prioriteit naar voor komt. Daarbij bleek dat 44 procent van de ondervraagden de wens toonde een nieuwe plek te bezoeken nadat de kinderen definitief het huis hebben verlaten. Een meerderheid van de ondervraagden toont daarbij een voorkeur voor een tropische bestemming, maar verder vertegenwoordigen de reisdoelen van de emptynester een brede waaier van lang gekoesterde dromen.

“Wanneer de kinderen de woning hebben verlaten, willen vele ouders oude reisdromen realiseren,” zegt Leigh Barnes, regionaal directeur bij Peregine Adventures Noord-Amerika. “Koppels praten vaak al vele jaren over locaties in de wereld die ze ooit willen bezoeken, maar door de verantwoordelijkheden voor het gezin is het overgrote deel van die plannen nooit gerealiseerd. Wanneer de kinderen op eigen benen staan, kunnen die dromen echter eindelijk worden ingevuld. Nagenoeg de helft van de emptynesters geeft daarbij te kennen naar nieuwe landen te willen reizen en locaties te willen bezoeken waar ze nog nooit eerder zijn geweest.”

“Een reis zonder kinderen biedt nieuwe opportuniteiten voor ouders die mogelijk bijna twee decennia gewend zijn geweest om hun kroost mee op vakantie te nemen,” benadrukt Barbare Movelle, eigenaar van het gespecialiseerde reisbureau Empty Nest Travel. “Vooral met jonge tieners is het moeilijk activiteiten te plannen die door iedereen enthousiast worden ontvangen. Vastgesteld werd dat de emptynester ernaar uitkijkt meer tijd aan zijn vakantie te kunnen besteden (54 procent), maar ook minder geld uit te geven (40 procent). Tevens bleken de respondenten een grotere interesse te tonen voor betere restaurants (36 procent) en voor de lokale geschiedenis en cultuur (28 procent).

Daarnaast zegt 29 procent van de ondervraagden terug te willen keren naar plaatsen die ze eerder hebben bezocht, maar die ze nu op een andere manier willen beleven. Tropische bestemmingen staan op de eerste plaats met een score van 20,5 procent, gevolgd door romantische reizen (19,4 procent), vroegere droombestemmingen (19,1 procent) en cruises (17,1 procent). Naast reizen denken emptynesters vooral aan een renovatie van de woning, meer seks en hechtere banden met de familie.

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

20-02-16

Oude hippieroutes liggen er bijna verlaten bij

De traditionele rugzaktoerist die langs de hippieroutes of aanverwante trajecten naar Zuidoost-Azië trekt, is grotendeels uitgestorven. Het probleem moet worden toegeschreven aan de doorbraak van budgetmaatschappijen, maar ook aan natuurrampen, regionale concurrentie, strengere visum-regels en terrorisme, waardoor het rugzaktoerisme in Zuidoost-Azië gevoelig is veranderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent. De onderzoekers merken op dat de hedendaagse rugzaktoerist veel minder de onafhankelijke reiziger is geworden en steeds meer op de klassieke consument gelijkt.

“Het rugzaktoerisme heeft een commerciëler en geïnstitutionaliseerd karakter gekregen,” benadrukt onderzoeker Mark Hampton, professor toerisme-management aan de University of Kent. “In vergelijking met de originele hippieroutes uit de jaren zeventig zijn ook nieuwe bestemmingen opgedoken. Hoewel Bangkok, de basis van de beroemde Khao San Road, nog altijd een belangrijk regionaal centrum van het rugzaktoerisme blijft, hebben andere routes zoals Penang in Maleisië een groot deel van hun aantrekkingskracht verloren, terwijl anderzijds nieuwe namen, zoals Siem Reap in Cambodia, hun opwachting hebben gemaakt. Er is duidelijk een convergentie tussen het rugzaktoerisme en de klassieke reiziger.”

“Eén van de meest opvallende veranderingen die de institutionalisering van het rugzaktoerisme stimuleert, is ongetwijfeld de opkomst van de gespecialiseerd backpacker-touroperatoren die exotische reizen aanbieden,” geeft professor Hampton nog aan. “Ter plaatse wordt vooral beroep gedaan op landtransport dat steeds vaker in handen is van gespecialiseerde toeristische bedrijven die hun eigen routes plannen en hun eigen netwerken creëren. Grote en geïntegreerde toeristische groepen die transport en accommodatie controleren, kunnen een negatieve impact hebben op inspanningen om toeristische initiatieven ten goede laten komen aan arme en gemarginaliseerde communities.”

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, rugzaktoerisme, hippieroute |  Facebook |

12-02-16

Android en Apple gaan anders op reis

Er kunnen bij gebruikers van de mobiele platformen van Google (Android) en Apple (iOS) duidelijke verschillen in reisgewoontes worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele zoekmachine Gopili. Onder meer werd vastgesteld dat de gebruikers van Apple vaker op reis gaan en ook meestal voor duurdere opties kiezen. Yann Raoul, chief executive van Gopili, benadrukt dat het voor de online reissector cruciaal is geworden het mobiele gedrag van toeristen en zakenreizigers te doorgronden, temeer daar het onderzoek tussen de diverse populaties duidelijke verschillen in voorkeuren laat blijken.

Onder meer bleek dat iPhone-bezitters 40 procent vaker reizen dan eigenaars van een Android-smartphone. Bovendien kiest de bezitter van een iPhone ook voor duurdere transportopties, maar kiest ook voor andere bestemmingen. Bij Engelse reizigers vormen zowel bij iPhone als Android de grote metropolen Londen, Manchester en Birmingham weliswaar de drie belangrijkste binnenlandse bestemmingen, maar voor een uitstap naar de Engelse kust kon een opmerkelijk verschil worden geregistreerd. De gebruikers van Android-apparaten verkiezen immers Blackpool, terwijl de bezitters van een iPhone een voorkeur voor Brighton tonen.

Tevens werd vastgesteld dat Parijs weliswaar op de twee platformen de meest geliefde Europese bestemming is, maar bij de iPhone staat de Franse hoofdstad in de rangschikking van alle reisdoelen op een zevende plaats. Bij Android komt Parijs pas op een negende plaats. Verder werd nog vastgesteld dat de interesse voor Europese bestemmingen op de iPhone 17 procent hoger ligt dan op Android. Bij beide groepen is het spoorverkeer het belangrijkste vervoermiddel, maar wel blijkt dat gebruikers van de iPhone sneller met de trein en het vliegtuig willen reizen dan eigenaars van een Android-telefoon.

Bezitters van een Android-telefoon zijn volgens de onderzoekers meer prijsgevoelig en zijn dan ook bereid om snelheid in te ruilen voor een goedkoper vervoermiddel. Android-bezitters kiezen dan ook sneller voor busvervoer of autodelen.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, toerisme |  Facebook |

11-07-14

Reiziger gaat snel online voor organisatie verblijf

Reizigers - zowel toeristen als zakenlui - maken van online aanbiedingen om hun bestemmingen te selecteren. Die planning betreft zowel de verplaatsing als de verblijfsaccommidatie. Daarbij wordt zowel gekeken naar dealsites als naar de websites van luchtvaartmaatschappijen en hotels. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten ResearchNow en Sociomantic Labs.

Lees Verder

23:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, internet |  Facebook |

22-06-14

Medisch toerisme roept braindrain in India een halt toe

India is erin geslaagd om zijn medische braindrain af te stoppen. Het fenomeen is in belangrijke mate te danken aan het succes van het Indiase medische toerisme, dat veel gespecialiseerde artsen aanzet om naar hun geboorteland terug te keren. Dat getuigen woordvoerders van de Indian Medical Association. Opgemerkt wordt dat in Chennai, de medische hoofdstad van het land, steeds meer privéklinieken worden opgestart. India wordt door waarnemers als één van de goedkoopste bestemmingen voor medisch toerisme ter wereld bestempeld, maar tegelijkertijd blijft de betaalbaarheid van de gezondheidszorg één van de belangrijkste problemen van de lokale bevolking.

“In de jaren negentig emigreerden Indiase artsen in grote groepen naar het westen om de beste opleidingen te kunnen genieten en een lucratieve carrière te kunnen uitbouwen,” merkt het persbureau Agence France Presse (AFP) op. “Een groot gedeelte van die artsen behandelt ook vandaag nog altijd westerse patiënten. Dat gebeurt echter steeds vaker in Indiase ziekenhuizen. Steeds meer willen Indiase artsen, aangelokt door de betere levensstandaard en de verbeterde medische technologie. naar hun thuisland terugkeren. Chennai is inmiddels wereldwijd één van de belangrijkste bestemming geworden voor het medisch toerisme."

Opgemerkt wordt echter ook dat vele Indiase artsen door de grotere druk op de loonkosten of striktere administratieve beperkingen in westerse landen zoals Groot-Brittannië of de Verenigde Staten een grotere bereidheid tonen om naar hun thuisland terug te keren. Volgens woordvoerders van de Indian Medical Association is er na de medische braindrain van de voorbije decennia duidelijk sprake van een omgekeerde beweging. Door de opening van grotere aantallen privéklinieken in India, krijgen lokale artsen volgens hen grotere opportuniteiten om hun knowhow in het thuisland ter beschikking te stellen en bovendien buitenlandse patiënten, aangetrokken door de lagere prijzen, aan te trekken.

De sector zegt door de trend specialiteiten te kunnen aanbieden die Indiase artsen over de hele wereld hebben kunnen vergaren. De Amerikaanse organisatie Patients Beyond Borders, gespecialiseerd in medisch toerisme, merkt op dat sommige medische procedures in India tot 90 procent goedkoper zijn dan in de Verenigde Staten. “Daarmee is India één van de goedkoopste bestemmingen voor medische behandelingen in de hele wereld,” zegt Josef Woodman, chief executive van Patients Beyond Borders. India zou vooralsnog vooral patiënten uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië aantrekken, maar Woodman zegt ook een toenemende interesse vanuit de Verenigde Staten op te merken.

Het Indiase medisch toerisme zou volgens ramingen een omzetgroei met meer dan 20 procent per jaar laten optekenen. Tegelijkertijd wijzen vele Indiase artsen erop dat er op nationaal vlak nog altijd een grote kloof blijft bestaan in de gezondheidszorg. “Slechts weinig Indiase burgers kunnen zich een behandeling in een dure privékliniek veroorloven,” wordt er opgemerkt. “De Indiase openbare gezondheidszorg worstelt met zware budgettaire problemen en wordt weinig efficiënt beheerd. Betaalbaarheid is het meest prioritaire probleem waarvan de Indiase gezondheidszorg de volgende decennia werk dient te maken.”

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, braindrain |  Facebook |

03-06-14

Vakantieplanning start nagenoeg altijd online

Een groot gedeelte van de vakantieplanning van toeristen start met een online zoekactiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Parago bij twaalfhonderd Amerikaanse reizigers. De onderzoekers stelden vast dat 85 procent van de respondenten aangeeft voor zijn vakantieplannen op het internet op zoek te gaan naar toeristische bestemmingen, overnachtingsmogelijkheden en transport. De resultaten van het onderzoek tonen volgens Parago aan dat marketeers ervoor moeten zorgen dat hun digitaal aanbod optimaal tegemoet komt aan de verwachtingen van de reiziger.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, internet |  Facebook |