01-11-17

Bloeiperiode luxereizen houdt verder aan

De bloeiperiode van de luxereizen houdt verder aan. Dat is de conclusie van een rapport van ITB Berlin en IPK International. Opgemerkt wordt dat bij de luxereizen de voorbije drie jaar wereldwijd een groei met 18 procent kon worden opgetekend. De totale toeristische sector laat over diezelfde periode een vooruitgang met 9 procent blijken. Uit het onderzoek blijkt verder dat het grootste aantal luxereizen door Amerikanen en Chinezen worden geboekt. In Europa zijn Duitsland en Frankrijk de populairste bestemmingen van de wereldwijde luxereizen. Het voorbije jaar liet de sector ongeveer 54 miljoen verplaatsingen optekenen. Daarmee heeft de luxesector een aandeel van ongeveer 7 procent in de totale toeristische sector.

De reizigers komen in eerste plaats uit de Verenigde Staten, waar 13,7 miljoen van de boekingen werden geregistreerd. Op de tweede plaats staat China met 10 miljoen boekingen. Daarna volgen Japan, Groot-Brittannië en Taiwan. In Europa is Groot-Brittannië marktleider met 3,6 miljoen boekingen, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Wanneer anderzijds naar de bestemmingen van de luxereizen wordt gekeken, staan de Verenigde Staten met 8,1 miljoen reizigers op de eerste plaats, gevolgd door Canada en Duitsland. In Europa heeft Duitsland met bijna 4 miljoen reizigers Italië van de eerste plaats verdrongen. Italië moet inmiddels ook Frankrijk laten voorgaan. Op de vierde plaats staat Groot-Brittannië.

Vakanties en familiebezoek vertegenwoordigen bijna 75 procent van de geregistreerde verplaatsingen. De resterende 25 procent wordt ingenomen door zakenreizen. Bij de vakantiereizen staan citytrips met een aandeel van 29 procent op de eerste plaats, gevolgd door rondreizen en strandvakanties. Verder blijkt dat bij 83 procent van de reizen voor de planning beroep wordt gedaan op het internet. Daarmee verschilt de luxereiziger weinig van de gemiddelde toerist. Anderzijds blijkt echter dat 51 procent van de luxereizigers ook gebruik maakt van reisbureaus, tegenover slechts 33 procent in de brede toeristische sector. Een gelijkaardig verschil kan bij de boekingen worden opgetekend.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

28-09-17

Amerikaanse internationale toerist reist liefst naar Europa

Europa blijft voor Amerikaanse toeristen de belangrijkste internationale bestemming. Dat blijkt uit een rapport van consulent BDRC Group bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 30 procent bij buitenlandse reizen zou kiezen voor een Europese bestemming. Asia-Pacific staat op de tweede plaats met een score van 27 procent. Er kon tevens worden vastgesteld dat Parijs met een score van 23 procent de geliefkoosde stadsbestemming zou zijn. Wanneer daarentegen naar een favoriet land gevraagd, blijkt Italië met een score van 15 procent op de eerste plaats te eindigen.

De onderzoekers stelden verder dat Amerikaanse internationale toeristen sneller geneigd zijn dan hun collega’s uit Europa, Azië of Latijns-Ameria om hun reis vooraf te plannen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Daarentegen zijn Amerikaanse reizigers minder geïnteresseerd om ter plaatse nog naar nieuwe belevingen op zoek te gaan. Anderzijds werd vastgesteld dat Amerikaanse toeristen op internationale bestemmingen grotere sommen besteden en ook meer overnachtingen boeken dan hun collega’s uit andere regio’s. Amerikanen willen wel een contact met de lokale cultuur, maar willen zeker de belangrijke toeristische niet opzij laten liggen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 72 procent van de Amerikaanse internationale toeristen met het vliegtuig op reis gaan. Gemiddeld worden vier buitenlandse reizen per jaar georganiseerd, waarbij in totaal achtentwintig overnachtingen in hotels worden geboekt. In geen enkele andere regio vertegenwoordigen de babyboomers een groter deel van het reispubliek dan in de Verenigde Staten. Bij de hotelkeuze spreekt 78 procent een voorkeur uit voor de hogere middenklasse, gevolgd door een luxeverblijf en een middenklassehotel. Daarnaast kon ook worden vastgesteld dat 39 procent voor een alternatieve overnachting uit de deeleconomie heeft gekozen.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

27-09-17

Bangkok voert internationaal toerisme aan

Azië blijft een belangrijke pijler van het internationale toerisme. Dat is de conclusie van een rapport van Mastercard, waaruit blijkt dat de tien grootste Aziatische steden het voorbije jaar gezamenlijk 91,16 miljard dollar aan toeristische ontvangsten konden melden. Europa staat op een tweede plaats met 74,74 miljard dollar, gevolgd door Noord-Amerika met 55,02 miljard dollar inkomsten. De populairste bestemming was Bangkok, waar 19,41 miljoen bezoekers werden geteld. Op de tweede plaats stond Londen met 19,06 miljoen bezoekers, gevolgd door Parijs (15,45 miljoen), Dubai (14,87 miljoen) en Singapore (13,11 miljoen).

De top tien bestond verder uit New York (12,70 miljoen), Seoul (12,39 miljoen), Kuala Lumpur (11,28 miljoen), Tokio (11,15 miljoen) en Istanboel (9,16 miljoen). Opgemerkt wordt dat Singapore voor de eerste keer in drie jaar New York achter zich kon laten. Ook Seoul kon een vooruitgang met drie plaatsen melden. “Azië omvat de helft van de tien meest bezochte steden van de wereld,” benadrukken de onderzoekers. “Het succes van de Aziatische regio als een wereldwijd centrum van toerisme moet ongetwijfeld gedeeltelijk worden toegeschreven aan een sterk intra-regionaal reizigersverkeer. Vooral Singapore en Seoul konden een sterke groei melden, dankzij een groot aantal bezoekers uit de buurlanden, vooral China.”

Opgemerkt wordt dat China inmiddels één de grootste groeipijlers van het toerisme op Aziatische topbestemmingen is geworden. Er wordt aan toegevoegd dat het toerisme voor de Aziatische regio ook in de toekomst een belangrijke factor van economische groei en ontwikkeling zal blijven. Mastercard voorspelt verder dat de tien topbestemmingen van het wereldwijd toerisme ook dit jaar een verdere groei zullen kunnen laten optekenen. New York wordt wellicht de enige uitzondering. Daar wordt een achteruitgang met 2,4 procent voorspeld.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

26-09-17

Verenigde Staten verliezen 4,2 procent toeristen

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar hebben de Verenigde Staten in totaal 15,8 miljoen buitenlandse toeristen ontvangen. Dat betekende een daling met 4,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Tourism Economics, onderdeel van de Amerikaanse consulent Oxford Economics. Er wordt aan toegevoegd dat de daling van het toerisme de Amerikaanse economie bijna 2,7 miljard dollar inkomsten heeft gekost. Uit het onderzoek blijkt nog dat het bezoek uit Europa met 10,1 procent achteruit ging, terwijl vanuit Mexico een daling met 7,1 procent werd gemeld. Vanuit het Midden-Oosten en Afrika werd een zwaardere achteruitgang gemeld, maar in absolute getallen blijft de impact beperkt.

“De cijfers bevestigen de vrees die door de reissector eerder al naar voor werd gebracht,” stippen de onderzoekers aan. “Er was immers gewaarschuwd dat de aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump een negatieve impact zou kunnen hebben op het toerisme, rekening houdend met zijn voorstellen tot een inreisverbod voor bezoekers uit een aantal moslim-landen en zijn plannen om een muur te bouwen op de grens met Mexico. Een rechtstreeks verband kan niet worden bewezen, maar wel kan een lijn worden getrokken met het verlies aan populariteit van de Verenigde Staten in het buitenland.”

Verwezen wordt naar een studie van Pew Research Center in juni van dit jaar, waaruit bleek dat in de internationale wereld nog 49 procent een positieve mening koesterde tegenover de Verenigde Staten. Op het einde van vorig jaar, op het einde van de ambtstermijn van Barack Obama was nog een score van 64 procent geregistreerd. Recent nog bleek uit een onderzoek van het Pew Research Center dat bijna 66 procent van de Mexicanen een negatieve opinie heeft over de Verenigde Staten, tegenover een score van 29 procent twee jaar geleden. In Europa werd de regering van de Amerikaanse president Donald Trump als de belangrijkste reden genoemd om een bezoek aan de Verenigde Staten te schrappen.

In Europa kon vooral een daling worden opgetekend bij Zwitserse reizigers (28 procent), gevolgd door Belgen (20 procent) en Britten (15,5 procent). Bij de Aziatische reizigers was er sprake van een stijging met 0,6 procent, vooral dankzij Zuid-Koreaanse toeristen, die een toename met meer dan 15 procent lieten melden.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

22-09-17

Europese toerist minder gevoelig voor terreurdreiging

Ondanks de terreurdreiging en de politieke onrust, blijven de wereldwijde reisintenties intact. De geopolitieke crisissen hebben wel een invloed op de keuze van de toeristische bestemmingen. Dat blijkt uit een rapport van consulent IPK International. Nadat eerder Turkije en Egypte het slachtoffer van terroristische aanvallen werden, werd recenter ook Spanje, de meest populaire bestemming ter wereld, geraakt door een aanslag op Las Ramblas in Barcelona. Terwijl Noord-Afrika en Turkije onder invloed van de terreur een zware toeristische terugslag hebben ervaren, moet de impact op de sector in Europa volgens de onderzoekers nog worden afgewacht.

Uit het rapport blijkt dat 45 procent van alle internationale toeristen door de terreurdreiging zijn reisgedrag zal aanpassen. Dat betekent een stijging met 6 procentpunt tegenover vorig jaar. “Daarbij kunnen echter wel belangrijke regionale verschillen worden opgetekend,” zeggen de ondezoekers. Vooral toeristen uit Aziatische landen zoals Zuid-Korea, China en Japan blijken, samen met collega’s uit Rusland, gevoeliger voor de terreurdreiging en lijken dan ook sneller geneigd te zijn om hun reisgedrag aan te passen. Reizigers uit Europese landen zoals Denemarken, Zweden en Finland laten zich door terroristische activiteit minder snel afschrikken. Ook reizigers met kinderen laten zich sneller door terreurdreiging leiden.”

Wel wordt opgemerkt dat door het grotere onveiligheidsgevoel bij de reiziger een grotere interesse kan worden opgetekend om vakanties in eigen land door te brengen. Daarbij kon worden opgemerkt dat 16 procent van de internationale toeristen te kennen gaf de volgende twaalf maanden niet reis te zullen gaan of alleen bestemmingen in eigen land te zullen overwegen. Daarnaast benadrukte 29 procent alleen naar landen met een veilig statuut te zullen reizen. Volgens de reizigers zijn Canada, Zwitserland, Australië en Scandinavië de veiligste toeristische bestemmingen. Daarentegen kregen Turkije, Israël, Egypte en Tunesië de laagste veiligheidsscores.

Lees Verder

 

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, terreur |  Facebook |

19-09-17

Digitale wereld biedt reisbureau nieuwe kansen

Het fysieke reisbureau heeft een groot deel van zijn populariteit ingeboet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Apadmi, gespecialiseerd in mobiele toepassingen, bij duizend Britse consumenten die de voorbije twaalf maanden op vakantie zijn geweest. Vastgesteld moest worden dat nog slechts 9 procent van de respondenten aangaf een fysiek reisbureau te bezoeken bij de voorbereiding van een vakantie. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar valt dat cijfer zelfs terug tot amper 4 procent, tegenover een score van 18 procent bij vijfenzestigplussers. Toch lijken de fysieke reisbureaus nog altijd een toekomst te hebben.

Opgemerkt wordt dat het reisbureau nog altijd een impact heeft op de vakantiekeuzes van de bevolking. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 39 procent van de respondenten bij zijn online onderzoek in eerste instantie beroep doet op de website van een reisbureau. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 53 procent. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat de consument bij de voorbereiding van zijn reis ook de assistentie van technologie verwacht om zijn reis sneller en gemakkelijker te organiseren. Onder meer bleek dat 21 procent gebruik wil maken van artificiële intelligentie en digitale chatbots.

“De nieuwe interactieve technologie kan voor het reisbureau een strategie worden om de reiziger terug naar de winkel te lokken,” merkt Nick Black, chief executive van Apadmi, op. “Er kon immers worden vastgesteld dat 48 procent van de respondenten wenst dat de reisbureaus in virtual reality en augmented reality zouden investeren, zodat ze een duidelijk beeld kunnen krijgen van hun bestemmingen, hotels en transport vooraleer tot een boeking over te gaan. Deze technologieën kunnen een meerwaarde opleveren waarmee de winkels van de reisbureaus opnieuw geïnteresseerden kunnen aantrekken en zich kunnen onderscheiden van andere platformen die allerhande reisinformatie bieden.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

14-09-17

Amerikaanse toerist kiest voor Hawaii en Italië

Indien er geen enkele rekening gehouden zou moeten worden met financiële belemmeringen zijn Hawaii en Italië voor de Amerikaanse bevolking de meest populaire toeristische bestemming. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële blog Cashlorette.com bij ruim duizend residenten van de Verenigde Staten. Bij de favoriete binnenlandse bestemmingen wordt Hawaii gevolgd door Florida, Californië, Alaska en Colorado. In het buitenland wordt na Italië vooral een voorkeur opgemerkt voor Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Uit het onderzoek bleek nog dat 47 procent van de ondervraagden alleen op reis zou willen gaan. Bij de millennials loopt dat cijfer zelfs op tot 58 procent.

Uit het onderzoek bleek dat Hawaii vooral bij Amerikaanse vrouwen een grote populariteit geniet. Bij mannelijke toeristen komt Hawaii pas op een derde plaats, na Florida en Californië. Ook kon worden worden vastgesteld dat millennials een voorkeur vertonen voor Californië, gevolgd door Florida en Hawaii. Alle andere leeftijdsgroepen plaatsten Hawaii op de eerste plaats. Wanneer naar politieke gezindheid wordt gekeken, verkiezen conservatieven een reis naar Florida, terwijl democraten een voorkeur tonen voor Californië. Onafhankelijken zouden daarentegen liefst op vakantie naar Hawaii gaan. Na de top vijf bestemmigen volgen New York, Texas, Arizona en Washington

Bij de internationale bestemmingen kan volgens de onderzoekers bij alle bevolkingscategorieën een voorkeur voor Italië worden opgemerkt. Alleen blijkt dat onafhankelijke kiezers liever naar Australië zouden reizen, terwijl bij de landelijke bevolking een voorkeur voor Ierland zou kunnen worden opgemerkt. Na de top vijf volgen Canada, Japan, Spanje, Duitsland en Israël. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 7 procent van de Amerikanen nooit het grondgebied van de Verenigde Staten, zelfs niet wanneer alle kosten zouden worden vergoed, willen verlaten. Democraten bleken tenslotte veel sneller geneigd alleen op reis te gaan dan republikeinen.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |