09-06-17

Meerderheid wil ook op vakantie geconnecteerd blijven

Nog slechts een minderheid van de toeristen zal zich onderweg of op zijn vakantiebestemming volkomen van het thuisfront afsluiten. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent MSI International en het beveiligingsbedrijf McAfee bij bijna tienduizend vakantiegangers in Australië, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daarbij werd immers vastgesteld dat 52 procent van de ondervraagden op vakantie minstens één uur per dag van geconnecteerde apparaten gebruik wil maken om hun email, tekstberichten en boodschappen op sociale media te kunnen controleren. Vooral de smartphone zal door de reiziger niet gemakkelijk thuis achtergelaten worden.

“Vakanties vormen vaak een unieke gelegenheid om aan de eis van voortdurende connectiviteit te ontsnappen, maar toch blijkt weinig van die opportuniteiten gebruik gemaakt te worden,” stippen de onderzoekers aan. “Er moest immers worden vastgesteld dat 54 procent geen enkele dag konden laten voorbijgaan zonder hun accounts op binnenkomende berichten te controleren. Bovendien bleek dat 57 procent van de respondenten ook op vakantie is vertrokken met de intentie geconnecteerd te blijven en hun apparaten niet van het net los te koppelen.” Een groep van 9 procent gaf zelfs aan van plan te zijn bij zijn vertrek op vakantie geen enkel geconnecteerd apparaat thuis achter te laten.

Wel blijkt 72 procent van de ondervraagden bereid te zijn om zijn laptop thuis te laten, gevolgd door een tablet (60 procent) en wearables (46 procent). Daarentegen zou slechts 27 procent bereid zijn om zonder smartphone op vakantie te vertrekken. Anderzijds kon wel worden opgemerkt dat de geconnecteerde sessies op vakantie vaak minder lang duren dan in de thuisomgeving. Ook de reisgenoten blijken echter een impact te hebben. In de groep respondenten die met hun romantische partner op vakantie gaan, blijkt 68 procent geen probleem te ervaren om van het geconnecteerde bestaan af te stappen. Anderzijds werd vastgesteld dat 77 procent van de ouders hun kinderen op vakantie toelaten online te gaan.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

04-05-17

Avontuurlijkste toeristen komen uit Nederland

Nederland heeft de meest avontuurlijke toeristen van de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf ShareaCamper, aanbieder van een deelplatform voor mobilhomes, in veertig landen. Bij het onderzoek - waarbij zoekmachines gedurende twaalf maanden werden gecontroleerd op de interesse van de nationale bevolking in acht avontuurlijke activiteiten - bleek dat Nederlanders het meest avontuurlijke karakter toonden, gevolgd door Australiërs, Zweden, Duitsers en Fransen. De top tien bestaat verder uit Denemarken, Noorwegen, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Noorwegen. België eindigde op een veertiende plaats.

De onderzoekers merken op dat niet overal dezelfde voorkeuren voor avontuurlijke activiteiten kunnen worden opgetekend. Vastgesteld werd onder meer dat fietscrossen in Frankrijk de grootste populariteit geniet, terwijl Zwitsers vooral interesse tonen in benji-springen. Nergens in de wereld blijkt daarentegen een grotere belangstelling te kunnen worden teruggevonden voor rotsklimmen, skydiving of surfen dan in Australië. In Noorwegen geniet skiën de grootste bijval, terwijl in India wandeltochten een absolute voorkeurgenieten. De grootste interesse in caravanning wordt tenslotte opgetekend in Nederland.

De Belgische toeristen halen de beste score bij het fietscrossen, waar het land een tiende plaats bezet. Daarna volgen skiën (12), caravanning (14), skydiving (14), rotsklimmen (15), surfen (20) en wandeltochten (21). Daarentegen blijkt in België slechts een relatief beperkte interesse in benji-springen, waar slechts een 34ste plaats wordt behaald. Opmerkelijk is dat de eerste vijfentwintig plaatsen in de rangschikking worden ingenomen door landen uit Europa, Noord-Amerika en Australië. Singapore is op een zesentwintigste plek het eerste land uit een andere regio. Het minst avontuurlijke land in de rangschikking is Thailand, voorafgegaan door Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tunesië en Maleisië.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

10-03-17

Europese steden blijven meer toeristen aantrekken

De Europese steden hebben het voorbije jaar het aantal toeristen met 3,6 procent zien toenemen. De binnenlandse markt kende daarbij een gemiddelde toename met 6 procent. Op de internationale markt krimpt die groei echter tot 2,3 procent. Dat meldt een rapport van European Cities Marketing (ECM). Londen blijft de belangrijkste bestemming van het Europese stadstoerisme, gevolgd door Parijs en Berlijn. De top tien bestaat verder uit  Rome, Barcelona, Madrid, Praag, Wenen, München en Amsterdam. In de top tien stonden nagenoeg identiek dezelfde steden als het jaar voordien. Alleen nam Amsterdam de tiende plaats in ten koste van Stockholm.

De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend in Barcelona, waar het aantal overnachtingen met 8,5 procent toenam, gevolgd door Londen met een stijging van 7,3 procent. Ook de andere bestemmingen toonden een groei van het toerisme, op uitzondering van Parijs en München, die respectievelijk een achteruitgang met 9,5 procent en 0,4 procent dienden te melden. Er wordt ook opgemerkt dat voor de eerste keer in verscheidene jaren het binnenlands toerisme een sterke groei kende dan het internationale bezoek. Er diende vooral een terugval worden opgetekend van Italiaanse, Russische en Japanse bezoekers. Bij de Chinese bezoekers werd een stabiele groei van 2,2 procent gemeld.

Bij de internationale toeristen genoot Londen de grootste belangstelling, gevolgd door Parijs, Rome, Barcelona en Praag. De top tien bestond verder uit Berlijn, Wenen, Amsterdam, Madrid en Boedapest. De grootste groei werd opgetekend in Madrid en Barcelona, waar een stijging met respectievelijk 9,4 procent en 7,5 procent werd gemeld. Parijs daarentegen moest bij het internationaal toerisme een inkrimping met 12,9 procent melden. Ignasi de Delas, president van European Cities Marketing, stelde dat het Europees stadstoerisme weer een bijzonder succesvol achter de rug heeft. De terroristische aanslagen tonen volgens hem de kwetsbaarheid, de impact en de veerkracht van het toerisme.

De resultaten zijn gebaseerd op basis van tweeënzestig steden, die samen 389,9 miljoen overnachtingen lieten optekenen.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

08-03-17

Ecovriendelijk toerisme vooral zaak van operatoren

Ruim één op tien Europese toeristen boekt een eco-vriendelijke vakantie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reisconcern TUI Group bij meer dan drieduizend consumenten in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, België en Nederland. Er werd daarbij ook vastgesteld dat meer dan de helft van de respondenten zijn beklag maakt over een gebrek aan informatie en keuze rond eco-vriendelijke bestemmingen. Verder werd opgetekend dat ongeveer tweederde van de ondervraagde vakantiegangers zich bereid toonde om in het kader van milieubescherming toegevingen op zijn levensstijl te doen.

“De studie toont aan dat eco-vriendelijk reizen bij vele Europese vakantiegangers al een grote populariteit geniet, maar anderzijds moet worden vastgesteld dat duurzaam toerisme nog altijd met belangrijke uitdagingen blijft geconfronteerd,” benadrukken de onderzoekers. Er kon worden vastgesteld dat 11 procent van de ondervraagde toeristen eco-vriendelijke hotels boekt. Bij Duitse en Franse toeristen loopt dat cijfer echter op tot respectievelijk 17 procent en 18 procent. Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich Zweden en Nederland met respectievelijk 6 procent en 5 procent. Groot-Brittannië en België laten een score van 9 procent optekenen.”

“Eco-vriendelijk reizen heeft zowel betrekking op ecologische als sociale duurzaamheid,” zeggen de onderzoekers nog. “Het grootste belang wordt gehecht aan milieubescherming, biodiversiteit en betere sociale normen voor de lokale bevolking. Twee op drie respondenten zeggen dat de touroperators verantwoordelijk zijn voor het aanbod duurzame vakanties en betere informatie zouden moeten verstrekken.” Anderzijds moet worden vastgesteld dat 66 procent van de respondenten duurzaam reizen niet als een eigen verantwoordelijk ziet, maar tot de opdracht van de reissector rekent. Wel zegt 84 procent dat iedereen moet bijdragen tot een reducering van de ecologische voetafdruk van de reis.

De onderzoekers merken nog op dat de Franse, Duitse en Belgische toeristen het grootste engagement tegenover duurzaamheid tentoon spreiden. Op algemeen duurzaam gedrag halen Franse respondenten een score van 48 procent, gevolgd door Duitsland en België (41 procent), tegenover 38 procent in Zweden, 33 procent in Nederland en 32 procent in Groot-Brittannië. (mah)

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

05-03-17

Nieuwe reiservaring leidt vaak tot fundamentele verandering

Nieuwe reiservaringen versterken het zelfvertrouwen en zorgen voor een bredere horizon. Daardoor nemen ook de succeskansen in het leven toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reisplatfom Booking.com bij meer dan vijftienduizend reizigers in twintig landen. Vastgesteld werd dat die nieuwe reiservaringen vaak aanleiding zijn voor cruciale verandering, waarbij 13 procent gewag maakt van een verandering van baan of carrière. Voor een even grote groep was de ervaring om aanleiding om zijn romantische relatie te veranderen. Bij 21 procent bleek de impact zelfs aanleiding om een compleet nieuwe woonlocatie te kiezen.

“Een reis naar nieuwe bestemmingen en de introductie met nieuwe ervaringen veroorzaken veranderingen die het leven verrijken,” benadrukken de onderzoekers. “Voor 53 procent van de ondervraagden vertegenwoordigde de eerste reiservaring meer opwinding dan een eerste date. Bovendien geldt ook tegenover de eerste baan (51 procent), een nieuwe vriendschap (62 procent) en zelfs de eerste kus (36 procent).” Daarnaast zei 65 procent door de eerste reiservaring een groter vertrouwen in zichzelf te hebben gevonden, terwijl 61 procent van mening is dat reizen interessantere persoonlijkheden vormt. Ook zegt 65 procent dat de opgedane expertise bijdraagt tot een groter succes in het leven en de carrière.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat het verworven vertrouwen ook de interesse in andere nieuwe ervaringen doet toenemen, zoals een kennismaking met mensen uit onbekende omgevingen (40 procent), nieuwe culinaire belevingen (43 procent), vreemde talen (29 procent) en een grotere interesse in andere culturen (29 procent). Tevens werd opgemerkt dat personen met een grote reiservaring een boeiender karakter hebben dan mensen die zich honkvast tonen. Bovendien benadrukte 64 procent door de eerste reiservaring aangezet te voelen om in de toekomst nog meer vreemde locaties en belevingen te verkennen. Daarbij zegt 56 procent nog verdere bestemmingen te willen bezoeken.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

09-02-17

IJsland grootste groeimarkt van Europees toerisme

Europa heeft het voorbije jaar 620 miljoen internationale toeristen ontvangen. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de European Travel Commission (ETC). IJsland bleek daarbij de belangrijkste groeimarkt van het Europese toerisme. Tegenover het jaar voordien kon het land immers 40 procent meer toeristen ontvangen. Op de tweede plaats staat Cyprus met een groei van 20 procent, gevolgd door Slovakije (19 procent), Bulgarije (16 procent) en Servië en Portugal (13 procent). Aan de andere zijde van het spectrum staat Turkije, waar een terugval met 31 procent diende te worden genoteerd, gevolgd door België met een achteruitgang van 14 procent.

Opgemerkt wordt dat het Europese toerisme het voorbije jaar wel een vertraging diende te melden tegenover het jaar voordien, toen nog een groei met 5 procent kon worden gemeld. “Een aantal populaire bestemmingen werden echter het toneel van tragische gebeurtenissen, waardoor het marktvertrouwen opnieuw diende te worden opgebouwd,” aldus het rapport. “Anderzijds kan worden vastgesteld dat een aantal bestemmingen - zoals Cyprus of Slovakije - konden genieten van betere luchtverbindingen en een grotere aantrekkingskracht buiten het hoogseizoen. Servië en Portugal blijken dan weer een grote populariteit op te bouwen bij budgetreizigers.”

Het rapport merkt verder op dat het Europese toerisme in belangrijke mate afhankelijk blijft van interne belangstelling. Op diverse locaties kon een dubbelcijferige groei worden gemeld van bezoekers uit Duitsland en Frankrijk. Maar ook bijna de helft van de bestemmingen konden een dubbelcijferige groei van Britse toeristen melden. Anderzijds kon volgens het rapport opnieuw een toenemende interesse van Russische bezoekers in Europese locaties worden opgemerkt. Dat kon vooral worden ervaren in het mediterrane gebied en de Baltische regio. Ook dit jaar wordt een verdere toename van de Russische bezoekers verwacht. Bij Chinese bezoekers was er, omwille van veiligheidsbekommernissen, een vertraging.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

05-12-16

Nieuwe Chinese toerist gaat op zoek naar ervaringen

De Chinese toerist is onafhankelijker en gesofisticeerden geworden en gaat vaak op zoek naar nieuwe ervaringen. Dat zegt Wolfgang Arlt, directeur van het China Outbound Tourism Research Institute. In het verleden was de gemiddelde Chinese toerist weinig gekenmerkt door een gebrek aan ervaring, waardoor hij volgens Arlt zich vaak tot bekende bestemmingen beperkte en zich ook gemakkelijk door externe partijen liet beïnvloeden. Er wordt echter aan toegevoegd dat dit soort toerist steeds minder vaak zal kunnen worden ontmoet. Opgemerkt wordt dat de Chinese reiziger steeds meer naar authenticiteit streeft en daarbij ook een grotere aandacht voor de natuur tentoon spreidt.

Het voorbije jaar heeft een recordaantal van 117 miljoen Chinezen een buitenlandse reis ondernomen. “Deze groep bestaat in belangrijke mate uit onafhankelijke toeristen die willen reizen en leven zoals de lokale bevolking,” aldus de krant China Daily. “Alastair Morrison, gewezen president van de International Tourism Studies Association en chief executive van Belle Tourism International Consulting, waarschuwt dan ook dat niet langer met de stereotype denkbeelden over de Chinese reiziger mag worden gewerkt. Morrison benadrukt dat niet alle Chinezen vooral willen shoppen en altijd Chinees voedsel eisen. Daarvoor moet ook in de toeristische marketing worden opgepast.”

Terwijl de eerste golf Chinese toeristen vooral gericht was op sightseeing, wordt volgens waarnemers steeds meer aangestuurd op lifestyle-ervaringen. Uit een enquête van de World Tourism Cities Federation en Ipsos is gebleken dat meer dan 76 procent van de Chinese toeristen een reis bestempelen als een belangrijke manier om hun levenskwaliteit en geluk te verbeteren. Ook is gebleken dat de gemiddelde Chinese toerist tijdens zijn leven vijf buitenlandse reizen maakt. James Kennell, docent toerisme aan de University of Greenwich, benadrukt dat de Chinese toerist steeds meer op zijn westerse collega begint te lijken. Hij verwacht dat de Chinese millennials die trend nog meer zullen doordrijven.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |