02-04-14

Aziaten en westerlingen hebben andere reisprioriteiten

Aziaten en westerlingen hanteren bij de voorbereiding van hun reis andere prioriteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online reisbureau Agoda bij vijftigduizend consumenten over de hele wereld. Het onderzoek, dat vroeg welke items de reiziger zeker niet wenste achter te laten bij een vertrek naar een vakantiestemming, bracht volgens Agoda een aantal opvallende verschillen aan het licht. In Azië bleken mobiele telefoons helemaal bovenaan de lijst te staan met een score van 45 procent, gevolgd door kredietkaarten (29 procent). In West-Europa en Noord-Amerika konden echter andere prioriteiten worden opgetekend, waarbij kredietkaarten op de eerste plaats eindigden met een score van 47 procent.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

07-03-14

Hongkong grootste reisbestemming van de wereld

Hongkong is de grootste reisbestemming van de wereld. Dat is echter vooral te danken aan een grote instroom van bezoekers uit het Chinese vasteland. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Euromonitor. Opgemerkt wordt dat Hongkong twee jaar geleden 23,8 miljoen bezoekers ontving. Dat betekende een stijging met 6,5 procent tegenover het jaar voordien. Singapore, dat het aantal bezoekers met 7,7 procent zag toenemen tot 21,3 miljoen eenheden, staat op een tweede plaats. Daarna volgt Bangkok, dat een stijging met 14,6 procent tot 15,8 miljoen bezoekers liet optekenen. Azië heeft in de top tien van Euromonitor zes vertegenwoordigers.

De onderzoekers merken op dat het aantal Chinese toeristen in Hongkong een stijging met 11 procent liet optekenen tegenover het jaar voordien. Daarmee vertegenwoordigt het Chinese vasteland inmiddels 63,5 procent van alle bezoekers aan de enclave. Daarbij wordt echter opgemerkt dat een groot gedeelte van die bezoekers afkomstig is van het nabij geleden Shenzhen, die ook voor hun huishoudelijke voorraden, zoals melkpoeder, de voorkeur geven aan Hongkong boven de eigen verkopers. Verder wordt benadrukt dat ook in Thailand het aantal Chinese toeristen een stijging met 62 procent liet optekenen. Daarmee vormt China inmiddels de belangrijkste toeristische markt voor Thailand.

Bangkok heeft inmiddels Londen, dat een stijging met 2,3 procent tot 15,5 miljoen toeristen liet optekenen, naar de vierde plaats teruggewezen. De vijfde plaats wordt gedeeld door Macau en Kuala Lumpur met een toename van respectievelijk 3,4 procent en 6,7 procent tot elk ruim 13,3 miljoen toeristen. Shenzen staat op een zevende plaats met een toename van 9,6 procent tot 12,1 miljoen toeristen, gevolgd door New York met een stijging van 8,9 procent tot 11,6 miljoen bezoekers. Antalya staat op een negende plaats, ondanks een terugval met 1,6 procent tot 10,3 miljoen bezoekers. De top tien wordt afgerond door Parijs, dat een stijging met 3,3 procent tot 9,7 miljoen toeristen liet optekenen.

Internationale reizen werden vooral ondernomen vanuit Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, China en Rusland. Euromonitor voorspelt echter dat China over drie jaar de toppositie van Duitsland zal hebben overgenomen. Rusland zal op dat ogenblik tot een derde plaats zijn gestegen. De twee landen profiteren daarbij volgens de consulent van de toenemende rijkdom bij hun bevolking. Er wordt nog opgemerkt dat landen met een versoepelde visum-wetgeving voor Chinese toeristen een onmiddellijk voordeel konden optekenen. Daarbij wordt onder meer gewezen naar Parijs, dat twee jaar geleden 204.000 Chinese toeristen ontving. Dat betekende een toename met 16,1 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hongkong, toerisme |  Facebook |

01-03-14

Vijfenvijftigplussers grootste demografie bij Chinese toeristen

Het voorbije jaar hebben ongeveer 94 miljoen Chinese toeristen een reis naar een buitenlandse bestemming ondernomen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Want China Times. Er wordt aan toegevoegd dat deze toeristen in totaal een bedrag van 110 miljard dollar hebben besteed. Dit jaar zouden op buitenlandse bestemmingen minstens 100 miljoen Chinese toeristen mogen worden verwacht. Er wordt daarbij wel opgemerkt dat er een duidelijke verschuiving naar een ouder publiek kan worden opgemerkt. De leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en vijfenzestig jaar zal dit jaar de grootste groep vormen binnen de Chinese toeristische populatie.

Lees Verder

10:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, toerisme |  Facebook |

27-02-14

Medische toeristen bereiden zich onvoldoende voor op de ingreep

Medische toeristen vertrekken zonder voldoende infomatie en advies naar het buitenland voor een behandeling. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of York. De Britse onderzoekers stelden daarbij vast dat vele patiënten naar het buitenland vertrekken zonder enig inzicht in de potentiële risico’s die aan hun beslissing is verbonden. Daarbij blijkt volgens de onderzoekers zowel op medisch, financieel als juridisch vlak vooral onvoldoende research te zijn uitgevoerd. Dat gebrek aan voorbereiding kan volgens de onderzoekers bijzonder zware consequenties hebben voor de patiënt.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, toerisme |  Facebook |

16-02-14

Tablet meest populaire apparaat in de toeristische sector

In de reissector wordt vaker teruggevallen op een tablet dan op een smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PhoCusWright. De tablet zal volgens de onderzoekers dan ook een grotere impact hebben op de reissector dan de mobiele telefoon. Opgemerkt wordt dat 44 procent van de toeristen over een tablet beschikken, terwijl nog eens 40 procent zegt van plan te zijn om dit jaar een toestel aan te kopen. Na de aankoop van een tablet blijkt volgens de onderzoekers onder meer het gebruik van het mobiele internet in de reissector te verdubbelen. Daarbij zou het mobiele internet ongeveer 50 procent van de online tijdbesteding vertegenwoordigen.

Lees Verder

08:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, toerisme |  Facebook |

10-02-14

Chinese toeristen reserveren grotere budgetten

Tegen het einde van het decennium zullen 200 miljoen Chinese toeristen naar een buitenlandse bestemming reizen. Dat betekent een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Crédit Lyonnais Securities Asia (CLSA) bij duizend Chinese toeristen. Er wordt aan toegevoegd dat de buitenlandse bestedingen van Chinese toeristen tegen het einde van het decennium een verdrievoudiging zullen kennen. De onderzoekers stelden verder vast dat 64 procent van de respondenten interesse toonde om in de loop van de volgende twaalf maanden naar een buitenlandse bestemming te reizen. Bovendien bleek 67 procent zijn reisbudget te willen verhogen.

“De groei in het Chinese toerisme kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de toenemende rijkdom,” merken de onderzoekers op. “In China bedraagt het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking inmiddels 8.000 dollar per jaar. De trend wordt echter ook door een aantal andere factoren gedragen. Onder meer moet daarbij gekeken worden naar de uitbreiding van de jaarlijkse vakanties en het soepeler visum-beleid van de Chinese overheid. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de overbelaste toeristisch infrastructuur in eigen land en de wens van de bevolking om de zware luchtverontreiniging in vele Chinese steden te ontlopen.”

De onderzoekers merken verder op dat Hongkong en Macau nog steeds de belangrijkste buitenlandse bestemming blijven voor de Chinese toerist, hoewel hun aandeel in het totale aantal reizen van 62 procent naar 45 procent zou terugzakken. De kosten van grote interconinentale vliegtuigreizen zullen volgens het rapport ervoor zorgen dat de grootste impact van het toenemende Chinese toerisme in andere Aziatische steden zal kunnen worden opgemerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat Thailand, Taiwan, Zuid-Korea zich de volgende drie jaar verder zullen ontwikkelen tot een toplocatie van het Chinese toerisme. De Verenigde Staten en Frankrijk worden vaak als een droombestemming naar voor geschoven.

“De toeristen zeggen bij hun reizen naar het buitenland vooral geïnteresseerd zijn in sightseeing en contacten met de verschillende culturen, maar in praktijk blijken vooral shoppen en gokken de hoofdbedoeling te zijn,” zegt Aaron Fischer, onderzoeksverantwoordelijke bij Crédit Lyonnais Securities Asia. “Lokale specialiteiten, cosmetica en kleding worden door het Chinese publiek het vaakst op zijn buitenlandse bestemmingen gekocht.”

Lees Verder

10:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, toerisme |  Facebook |

09-02-14

Consument blijft wantrouwig tegenover toeristische applicaties

Consumenten blijven wantrouwig tegenover mobiele toeristische applicaties. Dat is de conclusie van het toeristische bedrijf Sunshine.co.uk bij meer dan vijftienhonderd Britse toeristen. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de respondenten zich wantrouwig opstelt tegenover toeristische applicaties. Daarbij wordt door 32 procent gewag gemaakt van twijfels over de veiligheid van de mobiele transacties, terwijl 25 procent aangeeft geen zekerheid te hebben over het aangeboden product. Bovendien geeft 16 procent aan niet te weten welke partij achter de applicatie schuilgaat, op uitzondering van producten van de grote operatoren.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, applicatie |  Facebook |