16-05-09

Toenemende vraag naar gadgets bedreiging voor energiebesparing

De stijgende vraag naar gadgets zoals mobiele telefoons, iPods, computers en plasma-televisieschermen doen de energiebesparingen in andere sectoren teniet. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Indien de producenten niet gewezen worden op de noodzaak aan energie-vriendelijke ontwikkelingen, zal het elektriciteitsverbruik door huishoudelijke toestellen volgens het International Energy Agency tegen 2030 verdrievoudigd zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat het elektriciteitsverbruik door huishoudelijke toepassingen sinds het begin van het vorige decennium met gemiddeld 3,4 procent per jaar is gestegen. Het rapport wijst erop dat er dit jaar voor het eerst wereldwijd meer dan één miljard computers zullen worden gebruikt en er al bijna twee miljard televisietoestellen in gebruik zijn. Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft een mobiele telefoon.

"Het elektriciteitsverbruik heeft een grote impact op de uitstoot van koolstofdioxide, aangezien de energie in veel gevallen wordt opgewekt door fossiele brandstoffen, zoals steenkool en gas," aldus het tijdschrift PC Magazine. "Maar Paul Waide, analist bij het International Energy Agency, stelt echter dat de vraag naar nieuwe en meer gesofistikeerde gadgets geen probleem hoeft te vormen, op voorwaarde dat de producenten strikte energie-normen hanteren en consumenten bewuste keuzes maken. Door het gebruik van de best beschikbare technologieën, kan men volgens Waide het energieverbruik op het huidige niveau houden, ondanks een drastisch stijgend gebruik."

Volgens het rapport zijn er al technologieën beschikbaar om het energieverbruik van deze gadgets met 40 procent terug te schroeven. "Maar vele regeringen zijn terughoudend om maatregelen uit te vaardigen omdat deze toestellen constant evolueren," meent Paul Waide. Hij voegt er aan toe dat de consument meestal weinig belang hecht aan de energiebesparing en de financiële voordelen die met individuele huishoudtoestellen kunnen worden gerealiseerd. Hij stelt ook dat het terugschroeven van de uitstoot moeilijker wordt naarmate de levensstijl van de bevolking rijker wordt. Uit het rapport blijkt ook dat het verbruik van toestellen zoals koelkasten en wasmachines, traditioneel de meest energieverslindende apparaten in het huishouden, terugvalt, terwijl het verbruik van elektronica, zoals iPods, videogames, televisietoestellen, computers, modems, mobiele telefoons en printers die winst echter compleet teniet doen.

11:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, klimaat, uitstoot |  Facebook |

06-05-09

Gezondheidswaarschuwing vereist voor autoreclame

greencaradNet zoals tabaksproducenten, moet ook de autosector een gezondheidswaarschuwing opnemen in zijn reclame. Dat zegt de Britse politicus Colin Challen, voorzitter van de Climate Change Group in het Britse parlement. Challen zegt dat vele automodellen in de reclame als milieuvriendelijk worden gepromoot, terwijl ze in het werkelijkheid het milieu schade blijven toebrengen. Een verplichte gezondsheidswaarschuwing zou de autoproducenten volgens Challen moeten aanzetten om zich in hun reclame eerlijker op te stellen. Een woordvoerder van de Britse Society of Motor Vehicle Manufacturers and Traders zegt echter dat de reclame voor de autosector al zwaar is gereglementeerd en niet mag gediscrimineerd worden tegenover reclame voor bijvoorbeeld de luchtvaart of fabrikanten van televisietoestellen.

"De autosector investeert in Groot-Brittannië ongeveer 800 miljoen pond per jaar aan reclame," aldus Challen tegenover de Britse krant The Guardian. "De voorlichtingscampagne van de Britse overheid rond het gevaar van de uitstoot van koolstofdioxide heeft een jaarlijks budget van amper 12 miljoen pond. Dat onevenwicht is veel te groot. Men kan moeilijk verwachten dat de mensen hun gedrag zullen veranderen wanneer ze dagelijks gebombardeerd worden met berichten dat er eigenlijk niets aan de hand is. Om dat onevenwicht te herstellen, zou de autoreclame een waarschuwing over de gevolgen van de sector op de opwarming van de aarde moeten publiceren."

Challen wil dat 25 procent tot 35 procent van de reclameruimte zou ingenomen worden door een klimaatwaarschuwing. Bovendien wil hij dat die voorbehouden ruimte groter zou worden naarmate het geadverteerde model een grotere impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. "Bij de grootste vervuilers zou dat tot de helft van de reclameruimte moeten stijgen," stipt Challen nog aan. Challen zegt verder voorstander te zijn van een persoonlijke ecologische voetafdruk per persoon. Wie de grens van die voetafdruk zou overschrijden, zou volgens hem verplicht moeten worden om emissierechten te kopen van inwoners die hun quota niet overschrijden. De autosector zegt dat de autobestuurder al perfect op de hoogte is van zijn impact op het klimaat.

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, klimaat, automotive, uitstoot |  Facebook |

25-04-09

Liechtenstein kampioen uitstootbeperking

De uitstoot van broeikasgassen door de geïndustrialiseerde landen is in 2007 met bijna één procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Center for International Climate and Environmental Research in Oslo. De stijging wordt vooral gedragen door een grotere uitstoot in de Verenigde Staten. De uitstoot van landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend, steeg met 0,1 procent. Die groei is vooral te wijten aan een grotere uitstoot in Japan en Canada. Volgens het Center for International Climate and Environmental Research zijn de cijfers teleurstellend en tonen ze aan dat de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is mislukt. Daarbij wordt opgemerkt dat de wereld er niet in slaagt om economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen.

"Het rapport stelt dat de uitstoot van de landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend met 14 procent is gedaald tegen het ijkpunt van 1990 en dat daarbij beter wordt gescoord dan de doelstelling om de uitstoot tegen 2012 met 5 procent te verlagen," aldus het persbureau Reuters. "De cijfers tonen aan dat de geïndustrialiseerde landen, met inbegrip van de Verenigde Staten en Turkije, die het Kyoto Protocol niet hebben ondertekend, met 2,1 procent is gedaald tegenover het ijkpunt." Volgens sommige experts zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vorig jaar en dit jaar terugvallen, dankzij een lagere industriële productie en een minder verbruik van fossiele brandstoffen, te wijten aan de economische crisis.

Er wordt echter aan toegevoegd dat er grotere inspanningen moeten worden gedaan om te beletten dat de wereldtemperatuur met meer dan 2 graden celcius, wat door wetenschappers als een gevaarlijke drempel wordt beschouwd, zal stijgen. Volgens Barry Brook, professor klimaatverandering aan de University of Adelaide in Australië, zegt dat zelfs de verlaagde productie in de geïndustrialiseerde wereld niet zal kunnen beletten dat de uitstoot van koolstofdioxide dit jaar hoger zal liggen dan ooit voordien. Hij wijst erop dat landen zoals China en India immers geen inkrimping kennen en alleen maar minder snel groeien. Volgens hem zou er een gigantische wereldwijde recessie moeten optreden om ertoe te leiden dat de uitstoot van broeikasgassen zonder een doelgericht energiebeleid zou dalen.

De emissies door de geïndustrialiseerde wereld zijn in 2007 toegenomen met 145 miljoen ton. Daarvan namen de Verenigde Staten alleen al 100 miljoen ton voor hun rekening. De grootste stijging staat op naam van Estland (14,8 procent), gevolgd door Turkije (12 procent). De grootste daling werd opgetekend in Liechtenstein (10,8 procent), gevolgd door Denemarken (6,2 procent). De Europese Unie realiseerde een daling met 1,4 procent. Bijna de helft van de landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend, hebben hun doelstellingen bereikt, maar dat is volgens het rapport vooral te wijten aan de economische herstructurering en de industriële afbouw in Oost-Europa na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. In Japan werd een stijging van 2,3 procent opgetekend, maar het land koopt emissierechten van andere naties.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaat, uitstoot, liechtenstein |  Facebook |

18-04-09

Europese uitstootcijfers blij met milde winter

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in 2007 met 1,2 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het European Environment Agency. De daling was echter vooral te danken aan een milde winter, die de vraag naar brandstoffen deed dalen. De uitstoot van de Europese Unie werd met 9,2 procent teruggeschroefd tegenover het niveau van 1990, dat door het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties als het ijkpunt wordt beschouwd voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. De regeringen van de lidstaten van de Europese Unie hebben beloofd om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het volgende decennium met 20 procent te zullen verlagen en met 30 procent indien andere geïndustrialiseerde landen dezelfde doelstellingen voorop zouden schuiven.

"Het European Environment Agency benadrukt dat de Europese Unie in 2007 het verbruik van olie en gas gevoelig kon terugdrijven, vooral bij de huisgezinnen," aldus het persbureau Reuters. "Door de milde winter was er een lagere vraag naar olie, gas en steenkool, de grootste bron van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Ook bleken de energieprijzen een gevoelige stijging te kennen. De uitstoot van de industrie kende eveneens een daling, vooral in Italië, Groot-Brittannië en Spanje. De uitstoot van krachtcentrales op fossiele brandstoffen kende echter een stijging, vooral in Duitsland, Spanje, Griekenland en Nederland." De totale uitstoot van de Europese Unie viel terug met 59 miljoen ton. In Duitsland en Groot-Brittannië, de grootste vervuilers, werd een daling met respectievelijk 2,4 procent en 1,7 procent opgetekend.

In de vijftien oorspronkelijke lidstaten van de Europese Unie werd er een terugval met 1,6 procent opgetekend tot 4,23 miljard ton. Dat gebied zat daarmee 5 procent onder het ijkniveau van het begin van de jaren negentig. Volgens het Kyoto Protocol moeten de uitstootniveau's tegen 2012 met 8 procent teruggeschroefd worden tegenover het ijkniveau. "De Europese Unie zegt de internationale strijd tegen de opwarming van de aarde te leiden," aldus nog Reuters. "Er zijn echter grote verschillen tussen de onderscheiden Europese lidstaten. Letland schroefde zijn uitstoot met 54,7 procent tegenover het ijkniveau, maar Spanje steeg met 53,5 procent boven dat vergelijkingspunt uit."

17:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, europese unie, kyoto, uitstoot |  Facebook |

23-01-09

Japan lanceert eerste broeikasgas-satelliet ter wereld

ibukiJapan heeft de allereerste satelliet ter wereld gelanceerd om de uitstoot van broeikasgassen te bestuderen. De Ibuki-klimaatsatelliet werd samen met zeven andere satellieten door een Japanse H2A-raket gelanceerd. De satelliet zal in honderd minuten rond de wereld cirkelen en de volgende vijf jaar informatie over de uitstoot van broeikasgassen opslaan. De gegevens zullen door de Japanse ruimtevaartorganisatie Jaxa gedeeld worden met zijn Amerikaanse collega Nasa en andere ruimtevaartorganisaties en wetenschappelijke instituten. De Nasa lanceert later dit jaar een gelijkaardige satelliet. Die moet de verspreiding van broeikasgassen over de wereld bestuderen. Er wordt vooral gehoopt dat Ibuki gegevens kan bezorgen over de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden, waar een nauwgezette controle bijzonder moeilijk is.

De Ibuki-satelliet werd gelanceerd vanop het eiland Tanegashima, ongeveer 970 kilometer ten zuidwesten van Tokyo. "De opwarming van de aarde is één van de grote bedreigingen voor de internationale gemeenschap," aldus een woordvoerder van het Japanse ministerie van leefmilieu tegenover het persbureau Associated Press. "Het voordeel van Ibuki bestaat erin dat de satelliet de dichtheid van koolstofdioxide en methaan overal in de wereld kan onderzoeken." Op dit ogenblik zijn er wereldwijd 282 grondstations die de productie van koolstofdioxide opvolgen, maar dankzij Ibuki zal het onderzoek gevoelig opgedreven kunnen worden, vooral in onwikkelingslanden, waar het niet altijd even eenvoudig is om onderzoek te verrichten. Ibuki zal 56.000 locaties op de aarde kunnen bestuderen.

De gecombineerde lancering van acht satellieten moet echter ook de expertise van Japan op het gebied van ruimtevaart benadrukken. Japan wil immers aantonen dat zijn H2A-raket een volwaardige concurrent is in de wereld van de commerciële satellietlanceringen. Japan lanceerde in 1970 zijn eerste satelliet en is sindsdien één van de marktleiders op het gebied van ruimtevaart. De voorbije jaren heeft Japan het echter steeds moeilijker gekregen om uit de schaduw van de ruimtevaartinspanningen van China te treden. Bovendien moet Japan met lede ogen toezien dat de sector van de commerciële satellietlanceringen wordt gedomineerd door Rusland, de Verenigde Staten en het Europese Arianespace. De lancering met de H2A-raket kost volgens Jaxa ongeveer 96 miljoen dollar. Dat is volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie goedkoper dan een lancering met de Russische Proton-raket.

Japan heeft al bekend gemaakt om in 2011 vier gelijkaardige satellietprojecten te zullen lanceren. Eerder dit jaar ontving van Zuid-Korea een eerste commerciële order om een satelliet te lanceren met een H2A-raket.

17:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, ruimtevaart, jaxa, japan, uitstoot |  Facebook |

19-11-08

Canada is grootste knoeier met broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen door de veertig geïndustrialiseerde landen is tussen 2000 en 2006 met 2,3 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De grootste groei werd opgetekend in het voormalige Oostblok en Canada. Uit de cijfers blijkt dat de Canadese uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 21,3 procent is gestegen, terwijl die volgens de planning met 6 procent zou hebben moeten dalen. Zestien landen, onder meer Frankrijk, Griekenland, Hongarije en Groot-Brittannië zitten volgens de Verenigde Staten op schema met het verlagen van de uitstoot.

"In 1997 ondertekenden veertig landen het Kyoto Protocol, waarbij overeengekomen werd dat tegen 2012 het niveau van de uitstoot van broeikasgassen 5 procent lager moest liggen dan het niveau van 1990," aldus het persbureau Associated Press. Die daling is volgens het rapport van de Verenigde Naties nu bereikt. Maar er wordt opgemerkt dat die daling in grote mate toe te schrijven is aan het terugvallen van de industriële activiteit van de voormalige Oostblok-landen, na het vallen van het IJzeren Gordijn.

De Verenigde Naties wijzen erop dat de stijging van de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld en de ontwikkelingslanden sinds de eeuwwisseling de positieve evolutie van dreigt weg te vegen. In de voormalige Oostblok-landen is de uitstoot sinds het begin van dit decennium met 7,4 procent is gestegen. In Canada werd sinds 1990 zelfs een stijging met 21,3 procent opgetekend. In 2006 daalde de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld met 0,1 procent, maar die evolutie is volgens het rapport te verwaarlozen.

Groot-Brittannië zit volgens het rapport wel op schema, maar uit een recent Brits rapport is gebleken dat ook daar het cijfer, indien rekening gehouden wordt met de vervuiling van de scheepvaart en luchtvaart en de ecologische voetafdruk van ingevoerde producten, in realiteit is gestegen.

12:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde naties, kyoto, uitstoot |  Facebook |

30-08-08

Autosector nog niet op schema uitstootbeperking

In Europa stoten nieuwe auto’s al minder koolstofdioxide uit dan hun voorgangers, maar voldoen nog bij lange na niet aan de normen die de Europese Unie heeft gesteld. Vanaf 2012 is gemiddeld nog een broeikasgasproductie van 130 gram per kilometer toegestaan. Op dit ogenblik zit het nieuwe wagenpark aan een gemiddelde uitstoot van 158 gram koolstofdioxide. Dat is nog altijd 17 procent boven de gestelde norme. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Transport & Milieu. De Europese Unie dreigt met boetes voor fabrikanten die de doelstellingen niet halen.

De Duitse autoconstructeur BMW en in mindere mate Hyundai en Mercedes blijken vorig jaar de grootste vooruitgang te hebben geboekt bij het terugdringen van de uitstoot per kilometer. De nieuwe auto’s van BMW zijn maar liefst 7,3 procent minder vervuilend dan een jaar eerder. Duidelijk minder vergaand zijn de verbeteringen bij Nissen, Renault en Ford, terwijl de auto’s van Honda zelfs als enige een hgere uitstoot van koolstofdioxide opleveren dan een jaar eerder. Volgens de gemaakte afspraken mogen zwaardere auto’s in 2012 meer koolstofdioxide blijven uitstoten dan kleinere auto’s.

Zo ligt het vooralsnog vastgestelde einddoel voor BMW nu bijvoorbeeld op 137 gram per kilometer, maar bij Suzuki op 122 gram. Ondanks de gevoelige vooruitgang van BMW tot een uitstoot van gemiddeld 170 gram is het Duitse merk echter nog altijd ver verwijderd van het doel dat tegen 2012 is gesteld. Vooral Franse en Italiaanse auto’s blijken al een stuk verder te staan, waarbij Peugeot en Citroën momenteel als relatief schoonste auto’s geboekstaafd staan. De Europese Unie dreigt met boetes wanneer de doelstellingen niet gehaald worden, maar Duitsland en Frankrijk sturen aan op versoepeling van de eisen.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, europese unie, automotive, uitstoot |  Facebook |

17-07-08

Volkswagen Touareg meest vervuilende wagen

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is de Hummer H2 niet de meest vervuilende wagen van de wereld. Die eer moet worden toegewezen aan de Volkswagen Touareg V10 TDI. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Toch blijkt de Touareg 83 procent minder stikstof en 89 procent minder koolstofmonoxide uit te stoten dan een gemiddelde auto uit de jaren zeventig. Volgens de EPA zijn auto's vandaag in het algemeen 75 procent tot 90 procent milieuvriendelijker dan de meeste wagens van enkele decennia geleden.

De Touareg V10 TDI heeft volgens het magazine Forbes zijn rangschikking te danken aan zijn grote turbo-diesel motor. Na de Touareg volgen de Jeep Grand Cherokee CRD, de Mercedes-Benz GL320 CDI en de Mercedes ML320 CDI en R320 CDI. De Hummer H2 wordt door de EPA als de vijfde meest vervuilende auto van de wereld bestempeld. De meest milieuvriendelijke auto's zijn volgens EPA de Ford Escape Hybrid, de Honda Civic Hybrid en de Toyota Prius. Modellen zoals Bentley, Ferrari en Lamborghini werden in de rangschikking niet opgenomen, omdat ze zo beperkt worden geproduceerd en zo weinig mensen plannen hebben om die te kopen.

De Volkswagen Touareg V10 TDI heeft volgens de EPA een ecologische voetafdruk van 12,4 ton, wat betekent dat de auto met een afgelegde afstand van 15.000 mijl per jaar 12,4 ton broeikasgassen uitstoot. De Jeep Grand Cherokee CRD komt aan een ecologische voetafdruk van 11.1 ton, terwijl de Mercedes GL320 CDI jaarlijks 10.6 ton uitstoot. Volkswagen brengt binnenkort een nieuwe versie van de Touareg uit. Die zal uitgerust zijn met een injectiesysteem om de uitstoot van schadelijke gassen te neutraliseren. Ook Mercedes, BMW en andere autoconstructeurs komen binnenkort met dergelijke types op de markt.

13:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, automotive, volkswagen, uitstoot, touareg |  Facebook |

12-05-08

Uitstoot datacenters zal verviervoudigen

Datacenters stoten jaarlijks wereldwijd 170 miljoen ton broeikasgassen uit. Dat blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Dat cijfer ligt hoger dan de totale uitstoot van economieën zoals België en Nederland. Volgens het onderzoeksbureau zal de uitstoot van koolstofdioxide van de datacenters de volgende jaren alleen maar verder toenemen. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een verviervoudiging.

McKinsey zegt dat verwacht mag worden dat de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 zal toenemen tot 670 miljoen ton. “De technologie die op dit ogenblik voorhanden is, is voor datacenters volgens McKinsey ontoereikend om deze trend te kunnen keren,” aldus het magazine Computable. “Er wordt onder meer gesteld dat slechts zeventig procent van de servers in een datacenter optimaal wordt gebruikt.”

Daarnaast wordt gesteld dat applicaties vaak een slecht basisontwerp hebben, waardoor er veel energie nodig is om deze applicaties te kunnen draaien. Ook wordt opgemerkt dat de temperatuur in een datacenter veel te laag wordt gehouden. Bovendien wordt er volgens McKinsey opgemerkt dat er met de inzet van koelinstallaties vaak wordt gewacht tot het datacenter volledig is volgebouwd. Dat zou eerder moeten gebeuren.

Meer over milieu en natuur

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: datacenter, uitstoot, milieu |  Facebook |

01-05-08

Nucleaire sector verhoogt uitstoot broeikasgassen

Kernenergie is veel minder broeikasgas-neutraal dan algemeen wordt aangenomen. Dat zeggen onderzoekers van de Australische Monash University. In zijn rapport stelt onderzoeksleider Gavin Mudd immers dat de uitstoot van broeikasgassen door de uranium-ontginning, de grondstof voor kerncentrales,aan het stijgen is. De voorraden hoogwaardig uranium dalen, waardoor de brandstof minder milieuvriendelijk wordt en de ontginning duurder wordt.

Daarbij wordt er door de onderzoekers op gewezen dat nieuwe uranium-ontginning veel dieper in de ondergrond zal moeten gebeuren en dus moeilijker zal zijn dan bij de huidige sites. Bovendien zouden deze nieuwe bronnen uranium van mindere kwaliteit opleveren, waardoor er grotere hoeveelheden moeten worden bovengehaald en geraffineerd. Het transport van deze grotere hoeveelheden zorgt eveneens voor een extra uitstoot.

Het rapport stelt dat niet alleen de ontginning van uranium voor een uitstoot van broeikasgassen zorgt, maar ook de verrijking, de productie en de bouw enlater ontmanteling van de centrales. Bij het Nuclear Energy Agency (NEA) wordt toegegeven dat er wellicht uranium van mindere kwaliteit zal moeten wordenontginning, maar er wordt aan toegevoegd dat deze ontginning een relatief beperkte bijdrage levert tot de uitstoot van broeikasgassen.

Zelfs in het meest ongunstige scenario is de impact van kernenergie volgens het NEA veel minder groot dan die van fossiele brandstoffen. Bovendien wordt eropgewezen dat de sector aan nieuwe technieken werkt om uranium efficiënter te gebruiken. Nieuwe kweekreactoren zouden in de toekomst zelfs vijftig keer meer energie uit de grondstof kunnen halen dan nu het geval is.

Meer over natuur en milieu

14:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, milieu, uranium, uitstoot |  Facebook |

Maximum twee ton uitstoot per aardbewoner

SternTegen 2050 moeten de rijke landen hun uitstoot van koolstofdioxide met 80 procent hebben verminderd. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelingslanden tegen2020 hun eigen klimaatdoelstellingen hebben vastgelegd. Dat zegt de Britse economie-specialist Nicholas Stern naar aanleiding van de lancering vanzijn nieuwe boek ‘Key Elements of a Global Deal on Climate Change’.

Volgens Stern kan een klimaatcrisis alleen vermeden worden als de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide binnen de vijftien jaar zijn piek heeft bereikt en tegen 2050 zijn gehalveerd tot 20 miljard ton per jaar. Daarna moet de uitstoot verder dalen tot 10 miljard ton per jaar. “Er is echt haast bij gemoeid,” vertelde Stern tegen het persbureau Reuters. “De geïndustrialiseerde wereld moet daarbij het voorbeeld geven.”

De auteur voerde aan dat de markt van de emissiehandel moet worden uitgebreid en verbeterd en er massaal moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën. “De geïndustrialiseerde moeten de ontwikkelingslanden helpen om die technologieën te kunnen gebruiken,” aldus nog Stern. “Op termijn moet de jaarlijkse uitstoot beperkt worden tot twee ton per inwoner, tegenover negen ton op dit ogenblik.”

In de Verenigde Staten staan de emissies op dit ogenblik op twintig ton per hoofd en in Europa en Japan tussen tien en twaalf ton. “Dat betekent dat het grootste gedeelte van de inspanningen moet komen van de rijke landen,” benadrukte Stern. “Maar ook China zit op dit ogenblik al aan vijf ton per hoofd en India is inmiddels boven de twee ton uitgestegen. Dat betekent dat ook zij moeten vertragen.”

Meer over natuur en milieu

14:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stern, uitstoot, broeikasgassen, milieu |  Facebook |

11-04-08

Autoverkeer wordt snelst milieuvriendelijker

pict_20070919PHT10499De uitstoot van koolstofdioxide per kilometer zal de volgende jaren het snelst afnemen bij het wegverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse adviesbureau CE Delft. Auto's worden immers relatief snel vervangen, terwijl de techniek zich bijzonder vlug ontwikkeld. Ook door regelgeving vanuit de Europese Unie zullen auto's volgens de onderzoekers in de toekomst per kilometer zuiverder rijden. De Nederlandse Spoorwegen bestrijden echter de conclusies van het rapport. Ook milieuverenigingen reageren ontgoocheld.

De onderzoekers voeren wel aan dat in het goederenvervoer de technische ontwikkelingen nagenoeg stilstaan. Hierdoor blijft het vrachtverkeer op de weg volgens hen nog lange tijd even vervuilend zoals nu. "Dat komt ook doordat vrachtwagens langer meegaan," voeren ze aan. "De uitstoot van scheepsmotoren en locomotieven op het spoor zal ook minder snel afnemen dan bij de personenauto's, omdat treinen en binnenvaartschepen langer meegaan." Verder wordt gesteld dat de milieuprestatie van verkeer en vervoer niet veel verbetert als gekozen wordt voor een andere manier van transport.

"De Nederlandse Spoorwegen bestrijden de conclusies van de onderzoekers," aldus het persbureau ANP. "De trein stoot volgens een NS-woordvoerder veel minder uit dan bijvoorbeeld een bus, zodat niet al het openbaar vervoer over één kam kan geschoren worden. Zodra de Nederlandse Spoorwegen overstappen op groene stroom, zal het treinverkeer volgens de woordvoerder helemaal niet meer milieuvervuilend zijn." Ook de Nederlandse organisatie Milieudefensie reageerde afwijzend. Er wordt opgemerkt dat de onderzoekers geen rekening hebben gehouden met de groei van het wegverkeer.

Meer over verkeer en transport

12:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, milieu, uitstoot |  Facebook |

13-03-08

Uitstootreductie heeft dure auto’s nodig

Om milieuvriendelijke auto’s met een lage uitstoot van koolstofdioxide te creëren, moet de Europese Commissie meer ruimte bieden voor innovatie. Dat zegt Martin Winterkorn, de topman van het Duitse autoconcern Volkswagen. Nieuwe technologie laat zich volgens de VW-topman het beste lanceren in grotere en duurdere auto’s, waarmee autoproducenten meer geld verdienen.

Een te radicale aanpak van grote auto’s met een hoger brandstofverbruik bevordert volgens Winterkorn de ontwikkeling van milieuvriendelijke technieken niet. In het lagere marktsegment zijn het volgens hem immers voor autobouwers onvoldoende marges om dure investeringen te doen in onderzoek naar milieutechnologieën. “Het is bovendien belangrijk dat ook grotere auto’s zuiniger worden dan nu,” aldus Winterkorn.

De Duitse constructeur overweegt om in Noord-Amerika een nieuwe fabriek te bouwen. Daarover zal later dit jaar een beslissing genomen worden. Volkswagen ziet dat als een mogelijkheid om de koerseffecten van de lage dollar op te vangen en er betaalbare compacte wagens te bouwen voor de Amerikaanse markt. Het zou daarbij gaan om de productie van de types Golf en Passat.

Meer over verkeer en transport

24-10-07

Soepeler uitstootnorm voor autosector

Autofabrikanten moeten meer tijd krijgen om de automotoren milieuvriendelijker te maken. Daar is een meerderheid in het Europees Parlement het over eens. Nieuwe auto’s moeten pas in 2015 hun maximale uitstoot van koolfstofdioxide beperken tot 125 gram per kilometer. Dat is drie jaar later dan de Europese Commissie wil, maar de nieuwe norm wordt wel iets strenger. De beslissing wordt door diverse partijen op scherpe kritiek onthaald.

De Europese Commissie gaat uit van 130 gram koolstofdioxide per kilometer door technische aanpassingen. "We moeten ambitieuze doelen stellen, maar ook de industrie voldoende tijd geven voor nieuwe ontwerpen tegen zo laag mogelijke kosten,” aldus de Britse liberaal Chris Davis, die het voorstel had ingediend. De uitstoot van koolstofdioxide bedraagt nu gemiddeld 160 gram per kilometer.

De uitstoot is op enkele jaren amper gedaald, vooral omdat de autoproducenten de jongste periode veel zwaardere auto’s – vooral suv-modellen – op de markt hebben gebracht. Zwaardere wagens stoten meer broeikasgas uit. Diverse partijen reageren teleurgesteld op de beslissing van het Europees Parlement. "De fabrikanten halen hun doel voor 2008 al niet en zouden hierdoor nog meer tijd krijgen,” wordt er opgemerkt. “Dat zorgt voor veel extra uitstoot."

Tegenstanders hopen het Europees Parlement alsnog op andere gedachten te brengen. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie zal begin volgend jaar worden voorgelegd. Sommigen streven naar een limiet van 120 gram in 2012, gevolgd door scherpere norm van 80 gram in 2020. De fabrikanten hebben volgens hen de jongste jaren veel gedaan om auto's veiliger te maken. Ze stellen dat het nu tijd is voor milieuvriendelijker modellen.

De groene partijen stellen dat de milieuvriendelijker techniek al op de markt is. "Nu al rijden meer dan één miljoen auto's in de Europese Unie met een uitstoot van minder dan 120 gram koolstofdioxide per kilometer,” wordt er opgemerkt. “Sommige hybride auto's produceren zelfs maar 60 gram koolstofdioxide-uitstoot. Dit is de vernieuwende technologie die de Europese Unie moet stimuleren.”

10-10-07

Scheepvaart vervuilender dan gedacht

De negatieve gevolgen van scheepvaart voor het milieu zijn veel ernstiger dan tot nog toe werd aangenomen. De sector stoot bijna twee keer zo veel broeikasgassen uit dan de luchtvaartindustrie. Dat blijkt uit een onderzoek van de International Maritime Organization (IMO). De wereldwijde vloot zou volgens de onderzoekers meer dan één miljard ton broeikasgassen uitstoten.

Geraamd wordt dat de luchtvaartindustrie jaarlijks 650 miljoen ton broeikasgassen uitstoot. Lang werd aangenomen dat die sector daarmee vervuilender was dan de scheepvaart, die volgens eerdere schattingen aan een uitstoot van 600 miljoen ton gekomen zijn. Maar uit de cijfers van de International Maritime Organisation klopt dat cijfer niet en zou de scheepvaart een uitstoot van meer dan één miljard ton per jaar vertegenwoordigen.

“Als er geen maatregelen worden genomen, zal de uitstoot van de scheepvaart volgens het onderzoek tegen het eind van het volgende decennium nog eens met 75 procent stijgen,” schrijft de Britse krant The Independent. “Nochtans zijn de aanvallen op de scheepvaart, in vergelijking met andere sectoren, over de uitstoot van broeikasgassen relatief beperkt gebleven.”

De sector weet volgens de onderzoekers zelf heel goed dat de scheepvaart weinig aandacht heeft besteed aan milieuproblematiek. “Maar ze is daar ook niet echt aangezet,” aldus nog het rapport. “Bij politici staat de scheepvaart laag op de milieuprioriteitenlijst.”

11:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, uitstoot, broeikasgas |  Facebook |

05-09-07

Autosector haalt uitstootdoelstellingen niet

De auto's die vorig jaar in de Europese Unie zijn verkocht, stoten amper minder koolstofdioxide uit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese milieubeweging Transport and Environment. De daling betrof slechts 0,7 procent op één jaar tijd. Dat is bijzonder weinig vergeleken met de voorgaande jaren. Daardoor dreigt de autosector volgens de organisatie zijn Europese doelstellingen niet te zullen halen.

De Europese auto's die vorig jaar werden verkocht, stoten gemiddeld 160 gram koolstofdioxide per kilometer uit. Dat is een halve gram minder dan een jaar eerder. Japanse modellen komen uit op 161 gram en Koreaanse wagens op 164 gram. “De fabrikanten missen vrijwel zeker de uitstootdoelstelling werden afgesproken met de Europese Unie,” aldus manager Aat Peterse van Transport and Environment.

Afspraak met de Europese Unie was dat de uitstoot tegen 2008 zou dalen tot gemiddeld 140 gram per kilometer. “'De fabrikanten hebben zich tot dusver toegelegd op het maken van grote, brandstofslurpende wagens,” aldus nog Peterse. “Het resultaat spreekt dan ook voor zich.” De Europese Unie heeft onlangs bepaald dat auto's in 2012 hooguit 120 gram koolstofdioxide mogen uitstoten.

15:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, milieu, uitstoot |  Facebook |