26-10-12

Snelheidsbeperking voor schepen verlaagt uitstoot met 70 procent

Een snelheidsbeperking voor schepen die de kusten of havens naderen zou de emissie van schadelijke stoffen met 70 procent kunnen doen afnemen. Daarmee zou de negatieve impact van de scheepvaart op het klimaat en de gezondheid gevoelig kunnen worden gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Environmental Research & Technology van de University of California. De reductie van een snelheid tot veertien mijl per uur zou de uitstoot van koolstofdioxide met 60 procent doen dalen, terwijl de emissies van stikstofoxide met 55 procent zou afnemen tegenover een gewone snelheid van vijfentwintig tot negenentwintig mijl per uur.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, uitstoot |  Facebook |

29-08-12

Energie-efficiëntie verliest strijd tegen opwarming van de aarde

Een toename van de uitstoot van koolstofdioxide in de ontwikkelingslanden veegt alle inspanningen weg die andere landen, zoals China en de Verenigde Staten, doen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Center for Global Development. De onderzoekers zeggen te vrezen dat iedereen zich focust op de kleine vooruitgang die her en der wordt gerealiseerd, maar verbleken die inspanningen bij de toegenomen consumptie. De onderzoekers stelden vast dat de rijke landen hun koolstofdioxide-intensiviteit tijdens de tweede helft van het voorbije decennium met 5,5 procent hebben afgebouwd, terwijl hun elektriciteitscomsumptie slechts met 2,7 procent werd opgedreven. In ontwikkelingslanden daarentegen werd de koolstofdioxide-intensiteit slechts met 1,3 procent verminderd, maar steeg de elektriciteitsconsumptie met 34 procent. De denktank stelt dan ook dat er in praktijk geen enkele vooruitgang wordt geboekt.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, energie, uitstoot |  Facebook |

05-07-12

Emissies uit pré-industriële tijdperk laten zich nog altijd voelen

Ook de relatief beperkte uitstoot van koolstofdioxide in de eeuwen voor de industriële revolutie heeft vandaag nog altijd een invloed op het klimaat, al blijft die impact relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Carnegie Institution for Science. Die historische activiteiten zijn volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor 9 procent van de hogere temperaturen die sinds de industriële revolutie werden opgetekend. Die resultaten tonen volgens de wetenschappers aan dat het huidige uitstootniveau nog vele eeuwen een impact zal hebben op het klimaat. De onderzoekers merken op dat de verandering in vegetatie voor de landbouw en bosbouw de belangrijkste impact heeft gehad op de verandering in het uitstootniveau in het pré-industriële tijdperk en zich nog altijd in het klimaatniveau laat voelen.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, uitstoot |  Facebook |

22-02-12

Uitstoot stikstofdioxide in Europa gevoelig gedaald

In heel Europa is de concentratie stikstofdioxide in de lucht de laatste zes jaar van het voorbije decennium sterk afgenomen. In sommige regio's is de uitstoot zelfs met 50 procent gedaald. Dat is gebleken uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De daling is volgens de onderzoekers te danken aan maatregelen die de uitstoot van de stof beperken, zoals de ontwikkeling van milieuvriendelijker motoren en een zuiverder productie in de industrie.

Op de kaarten kan volgens het rapport ook duidelijk worden aangegeven waar steenkoolgestookte elektriciteitscentrales in gebruik werden genomen, maar ook kan worden opgemerkt dat de productie van de elektriciteitscentrales milieuvriendelijker is geworden. Maar ook de economische recessie van drie jaar geleden heeft volgens het rapport een even groot aandeel in de afname. De kaart van drie jaar geleden toont immers een grote afname boven Europa die niet alleen te verklaren valt met de invoering van milieumaatregelen.

De analyse van de Nederlandse onderzoekers toont aan dat de economische recessie minstens een even grote impact heeft op de afname van de uitstoot dan de genomen milieumaatregelen. "Door de economische recessie daalt het autoverkeer en neemt ook de industriële productie af," merken de Nederlandse onderzoekers op. "Door die evoluties neemt ook de uitstoot van vervuilende stoffen af. Dat kan duidelijk worden teruggevonden in de satellietmetingen."

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stikstofdioxide, uitstoot |  Facebook |

24-01-12

Scherpere emissiedoelstellingen minder duur dan werd verwacht

Het realiseren van scherpere emissiedoelstellingen, waarbij de Europese Unie zich tot doel stelt om de uitstoot van koolstofdioxide tegen het einde van het decennium met 30 procent terug te schroeven, zal goedkoper blijken te zijn dan vijf jaar geleden werd verondersteld. Dat is de conclusie van een rapport dat werd opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. In het rapport wordt opgemerkt dat het door de vertraagde economische acitiviteit in Europa gemakkelijker wordt de emissiedoelstellingen te halen.

Op dit ogenblik heeft de Europese Unie nog altijd de doelstelling om de uitstoot met 20 procent terug te schroeven tegenover een basisniveau van het begin van de jaren negentig. "Door de financiële crisis kan volgens het rapport nagenoeg gegarandeerd worden dat die doelstelling wordt gehaald," merkt het webmagazine Euractiv op. "Bovendien zou een reductie van 30 procent veel minder duur worden dan oorspronkelijk werd voorzien." Er wordt aan toegevoegd dat de inspanningen voor een scherpere doelstelling eerlijk onder de verschillende landen zou kunnen worden verdeeld.

"De economische vertraging heeft echter niet alleen de uitstoot van broeikasgassen beperkt, maar heeft ook een negatieve impact gehad op de financiële mogelijkheden van regeringen en bedrijven om de noodzakelijke investeringen te doen," voert Euractiv nog aan. De Europese Commissie heeft aangeboden zijn doelstelling tot 30 procent op te drijven indien ook andere landen zwaardere inspanningen garanderen. Landen zoals Groot-Brittannië en Denemarken voeren echter aan dat de Europese Unie zijn doelstelling unilateraal zou moeten verhogen, wat tot groei en duurzame tewerkstelling zou leiden.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, uitstoot |  Facebook |

21-01-12

Helft Indonesisch gedeelte Borneo wordt natuurreservaat

Nagenoeg de helft van het Indonesische gedeelte van het eiland Borneo wordt omgevormd tot een natuurreservaat. Dat heeft de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono bekend gemaakt. De beslissing vormt een onderdeel van het streven van de Indonesische regering om de uitstoot van broeikasgassen af te bouwen. Het land heeft zich tot doel gesteld om de emissies tegen het einde van het decennium met 26 procent terug te schroeven. Indonesië deelt Borneo met Maleisië en Brunei.

De Indonesische president heeft een decreet ondertekend waardoor minstens 45 procent van zijn grondgebied op Borneo een natuurreservaat moet worden. "Indonesië is de derde grootste producent van broeikasgassen in de wereld," merkt het persbureau AFP op. "Met een bescherming van een belangrijk gedeelte van Borneo zal Indonesië volgens de president echter één van de belangrijke longen van de wereld worden." Het Indonesische gedeelte van Borneo heeft een oppervlakte van 544.000 vierkante kilometer.

De milieubeweging wijt de zware uitstoot in Indonesië vooral aan de ontbossing door de palmolie-sector en de papierindustrie, die volgens haar met zware corruptie wordt geconfronteerd. Vijf jaar geleden tekenden Indonesië, Maleisië en Brunei al een overeenkomst om op Borneo een gebied van 220.000 vierkante kilometer tropisch regenwoud te beschermen. Het gebied is bijzonder waardevol op het gebied van biodiversiteit, maar staat onder druk door de illegale aanleg van plantages en houtwinning.

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borneo, indonesië, uitstoot |  Facebook |

04-09-11

Groeimarkten vragen extra uitstootmaatregelen geïndustrialiseerde wereld

Brazilië, Zuid-Afrika, India en China hebben de geïndustrialiseerde landen opgeroepen om op de klimaattop van de Verenigde Naties later dit jaar hun engagement voor het terugschroeven van de emissies van broeikasgassen op te drijven. Antonio Patriota, Braziliaans minister van buitenlandse zaken, benadrukte dat de geïndustrialiseerde landen verder moeten gaan dan de inspanningen die tot nu toe werden geleverd. Patriota voegde er aan toe dat de groeilanden heel wat inspanningen hebben gedaan om de klimaatverandering te bestrijden en daarbij ambitieuze doelen hebben gesteld.

Xie Zhenua, Chinees minister van klimaatverandering, riep op tot een grotere samenwerking en dialoog met de geïndustrialiseerde landen, zodat de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban bevredigende resultaten zou opleveren. "Leiders van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben echter al gewaarschuwd dat er in Durban geen bindende afspraken zullen worden gemaakt over de emissieproblematiek," aldus het persbureau AFP.

In Durban moet worden onderzocht op welke manier de afspraken van de vorige klimaattop in het Mexicaanse Cancun, in december vorig jaar, in praktijk kunnen worden gebracht. Bovendien moet worden bekeken of de klimaatafspraken van het Kyoto Protocol, die volgend jaar vervallen, zullen worden verlengd. China en de Verenigde Staten, de twee belangrijkste vervuilers van de wereld, zijn niet gebonden door de afspraken van Kyoto.
 
De Europese landen zijn in het algemeen op schema met hun emissie-beperkingen, maar Canada lijkt zijn doelstellingen lang niet te zullen halen. Ondertussen blijft de uitstoot in China, India, Indonesië en Brazilië een gigantische groei kennen. De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide heeft vorig jaar een nieuw record geboekt. Japan, Canada en Rusland hebben al gezegd geen nieuwe uitstootbeperkingen te zullen ondertekenen. De Europese Unie is alleen bereid tot extra inspanningen wanneer ook andere landen bijkomende maatregelen nemen.

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, kyoto, milieu |  Facebook |