27-08-11

Uitstoot fluoroform veel hoger dan officieel gemeld

De Europese chemische industrie loost verdoken grote hoeveelheden van het broeikasgas fluoroform. Dat is de conclusie van het Zwitserse onderzoeksinstituut Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA). Volgens de onderzoekers liggen de uitstootniveaus van fluoroform in West-Europa tussen 60 procent en 140 procent hoger dan officieel wordt gemeld. De impact van het gas op de klimaatverandering ligt 14.800 keer hoger dan de invloed van koolstofdioxide.

"Alleen al Italië stoot volgens het rapport tien tot twintig keer meer fluoroform uit dan officieel wordt meegedeeld," aldus het webmagazine Euractiv. "Ook Groot-Brittannië en Nederland zouden twee keer zoveel uitstoten als wordt geclaimd. In Frankrijk en Duitsland zouden de meldingen wel met de realiteit stroken." De grote schuldige in Italië is volgens de onderzoekers de fabriek van Solvay Solexis in Spinetta Marengo. Solvay zegt het rapport van het Zwitserse onderzoeksinstituut te bestuderen.

"Bedrijven hebben geen wettelijke verplichting om de uitstoot van fluoroform terug te schroeven, maar ondertekenaars van de Kyoto Protocol moeten de emissies wel melden aan de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," merkt Euractiv nog op. "Daarbij wordt volgens de Zwitserse onderzoekers echter uitsluitend gebruik gemaakt van de cijfers die door de bedrijven bekend worden gemaakt.

"Hoe kunnen van ontwikkelingslanden zoals China en India correcte emissie-meldingen worden verwacht, als zelfs West-Europa daar niet in slaagt?" merken de Zwitserse onderzoekers op. Woordvoerders van het Environmental Investigations Agency noemen de uitstootpraktijken schandalig en eisen dat de Europese Unie de bedrijven zou verplichten om de gassen te vernietigen.

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, milieu, fluoroform |  Facebook |

21-06-11

Bebossing helpt niet klimaatopwarming te bestrijden

Het bebouwen van landbouwgronden of marginale gebieden met bossen zal deze eeuw weinig bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een rapport van de onderzoekers Vivek Arora van de University of Victoria in British Columbia en Alvaro Montenegro van St. Francis Xavier University in Nova Scotia. Er wordt aan toegevoegd dat het aanplanten van bossen in tropische gebieden ook drie keer meer resultaat zou opleveren dan in noordelijke en gematigde gebieden. Er wordt wel opgemerkt dat bebossing andere voordelen oplevert.

Het aanplanten van nieuwe bossen wordt door het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties aanbevolen, waarbij vooral gehoopt wordt dat die gebieden door het proces van fotosynthese meer koolstofdioxide uit de atmosfeer zouden kunnen halen. De onderzoekers merken echter op dat zelfs een massale aanplant van bossen slechts een beperkte impact zal hebben op de opvang van broeikasgassen. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat het decennia duurt voor de bossen natuur worden, terwijl koolstofdioxide voor eeuwen in de atmosfeer blijft.

Een tweede reden is echter dat bossen donkerder zijn dan landbouwgronden en dus meer zonnewarmte opslorpen, wat uiteindelijk mogelijk tot een netto-opwarming van het klimaat zou kunnen leiden. De onderzoekers voeren aan dat volgens een aantal modellen de temperatuur tegen het einde van de eenentwintigste eeuw met 3 graden Celsius zal zijn gestegen tegenover het midden van de negentiende eeuw. Indien alle landbouwgronden van de wereld met bossen zouden worden beplant, zou dat slechts een afkoeling met 0,45 graden opleveren.

Bebossing is volgens de onderzoekers geen alternatief voor het afbouwen van de uitstoot van broeikasgassen.

18-05-11

Portugal heeft meest uitstoot-vriendelijke verkeer van Europa

Portugal heeft het meest uitstoot-vriendelijke verkeer van Europa. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Jato Dynamics. De gemiddelde uitstoot van koolstofdioxide van Portugese wagens bedraagt minder dan 130 gram per kilometer. Portugal is daarmee het eerste land dat volgens Jato Dynamics onder dit niveau, de grens die door de Europese Unie is opgelegd voor het midden van het decennium, is gebleven. In het verleden had Frankrijk de meest uitstoot-vriendelijke autovloot van Europa.

Duitsland, Zweden en Zwitserland zijn volgens Jato Dynamics de zwaarste vervuilers van Europa. Daar ligt de gemiddelde uitstoot van het verkeerspark boven de 150 gram per vierkante kilometer. De onderzoekers merken verder op dat de emissieniveau's van de Europese autovloot steeds sneller worden afgebouwd, ondanks het stopzetten van de schrootpremies in de meeste Europese landen. Het voorbije jaar daalde de gemiddelde uitstoot met 5 gram per kilometer. Dat is meer dan op drie jaar tijd in het midden van het voorbije decennium.

Er wordt aan toegevoegd dat de autoconstructeurs belangrijke verbeteringen hebben doorgevoerd. Op dit ogenblik hebben meer dan 60 procent van alle nieuwe wagens een uitstoot van minder dan 140 gram per kilometer. Er wordt echter aan toegevoegd dat de verlaging van de uitstoot in Centraal-Europa bijzonder traag verloopt. In Slovenië, Polen, Slovakije, Hongarije en Tsjechië werd over een periode van vijf jaar een verbetering van minder dan 10 gram per kilometer opgetekend.

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: portugal, uitstoot, verkeer |  Facebook |

26-04-11

Ferrari op één jaar tijd 19 procent uitstootarmer

Van alle superwagens heeft het Italiaanse merk Ferrari de grootste vooruitgang geboekt op het gebied van uitstootreductie. Dat merkt Viknesh Vijayenthiran, hoofdredacteur van het online magazin Greencarreports.com, op. Het wagenpark van Ferrari liet tijdens het voorbije jaar een gemiddelde uitstoot van 326 gram koolstofdioxide per kilometer optekenen. Dat is een daling met 46 gram tegenover het jaar voordien. Met een besparing van 12 procent op de uitstoot laat Ferrari concurrenten zoals Aston Martin (0,6 procent), Lamborghini (1,5 procent) en Bentley (1,9 procent) ver achter is.

"Over de hele wereld worden overheden onder druk van het publiek om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen," merkt Vijayenthiran op. "Daarbij wordt niet zelden in de eerste plaats de autosector geviseerd. In de Verenigde Staten wordt over vijf jaar een maximumverbruik van 34,1 mijl per gallon ingevoerd, terwijl de Europese regeringen werken aan een limiet op de uitstoot van koolstofdioxide. Die maatregelen zouden een desastreuze impact kunnen hebben op de constructeurs van superwagens."

Die toekomstvisie heeft Ferrari volgens Vijayenthiran zo bezorgd gemaakt, dat het Italiaanse automerk zowel zijn commerciële als sportieve divisie aan het werk heeft gezet om het verbruik en de emissies van de motoren gevoelig terug te schroeven. "Dat heeft ertoe geleid dat er een hybride prototype werd ontwikkeld, naast onderzoek in biobrandstoffen en de implementering van energie-efficiëntere transmissiesytemen en injectietechnologieën."

Met een uitstoot van 301 gram per kilometer is de Ferrari California het meest milieuvriendelijke model uit de vloot van de Italiaanse autoconstructeur.

11-03-11

Amerikaanse steenkoolcentrales hebben meest gevaarlijke uitstoot

Steenkoolcentrales leveren de grootste uitstootrisico's op voor de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Lung Association. Daarbij wordt opgemerkt dat krachtcentrales op steenkool veel meer gevaarlijke luchtvervuiling veroorzaken dan elke andere industriële activiteit. De Verenigde Staten tellen meer dan vierhonderd steenkoolcentrales, die samen jaarlijks meer dan 386.000 ton gevaarlijke stoffen zouden uitstoten.

"Er zijn op dit ogenblik in de Verenigde Staten geen wettelijke beperkingen opgelegd aan de uitstoot van vervuilende stoffen zoals arsenicum, lood, kwik, dioxines en waterstofchloride en chemische producten die het risico op kanker zouden verhogen, zoals formaldehyde, benzeen en radio-isotopen," stipt het rapport van de American Lung Association aan. Het Amerikaanse Environment Protection Agency heeft echter een deadline opgesteld voor het opstellen van een plan om de vervuiling van de steenkoolcentrales te beperken.

"Het is hoog tijd dat er een einde komt aan een leemte in de wetgeving die de steenkoolcentrales toelaat om ongestraft allerlei gevaarlijke stoffen uit te stoten," merkt Charles Connor, chief executive van de American Lung Association, op. "De Amerikaanse bevolking heeft meer dan twee decennia moeten wachten op een degelijke regelgeving terzake. De uitstoot van deze sites bedreigen niet alleen de onmiddellijke omgeving, maar kan met de wind op grote afstand de openbare gezondheid beschadigen."

14-05-10

Bulgarije uitgesloten van handel in emissierechten

Bulgarije zal worden uitgesloten van de handel in uitstootrechten onder de regels van het Kyoto Protocol. Dat heeft Nona Karadzhova, de Bulgaarse minister van leefmilieu, bekend gemaakt. Reden voor de uitsluiting is een gebrek aan transparantie en betrouwbaarheid. De beslissing betekent een zware slag voor de Bulgaarse regering, die verwacht had dit jaar 250 miljoen dollar inkomsten te kunnen putten uit het emissie-systeem. Verwacht wordt dat Bulgarije vanaf eind juni zal uitgesloten worden, wanneer de Verenigde Naties de vergunning van het land officieel zal ingetrokken worden. Tegen eind juni wordt een definitieve beslissing verwacht, maar minister Karadzhova benadrukte dat er geen enkele kans is dat die beslissing alsnog zou teruggedraaid kunnen worden. De uitsluiting zou minstens tot november dit jaar gehandhaafd blijven.

Sinds vijf jaar zijn ongeveer tienduizend grote industriële vestigingen in de Europese Unie verplicht om emissierechten te kopen voor de uitstoot van broeikasgassen. Voor elke individuele industriële vestiging in een bepaald emissieniveau berekend. Dat gebeurt door een National Allocation Plan, dat door de lidstaten aan de Europese Commissie werd voorgelegd. Een controle van de Verenigde Naties zou echter aan het licht hebben gebracht dat het Bulgaarse systeem voor het opmeten van de emissies niet transparant en betrouwbaar was. Door de schorsing hebben Bulgaarse bedrijven niet langer de mogelijkheid om Kyoto-emissierechten te verhandelen. Ook zou het moeilijker worden om deel te nemen aan het emissie-systeem van de Europese Unie. Nona Karadzhova heeft het over een misdadige nalatigheid van de vorige Bulgaarse regering.

In totaal zouden meer dan honderddertig Bulgaarse bedrijven door de schorsing worden getroffen. Dat betekent dat zij na eind juni hun eventueel overschot aan emissierechten niet langer kunnen verkopen. Bovendien zal de Bulgaarse ook naast de toewijzing van een extra toelage grijpen. Dat is een grote tegenslag, aangezien Bulgarije een bedrag van 500 miljoen euro van die toelagen had voorzien voor de financiering van crisismaatregelen. Karadzhova wees erop dat in Bulgarije slechts één persoon aangeduid was voor de jaarlijkse emissie-dossiers. Bij een controle door de experts van de Verenigde Naties bleek dat de betrokkene al relatief lange tijd met zwangerschapsverlof was. Dzhevdet Chakarov, voormalig minister van leefmilieu van Bulgarije, ontkent de aantijgingen. Volgens hem zijn de problemen te wijten aan de huidige regering en werd hij tijdens zijn ambtsperiode nooit aangesproken over de geldigheid van de rapporten.

19:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, uitstoot, emissie |  Facebook |

12-05-10

Recessie moet uitstootdoelstellingen verscherpen

Europa moet een unilaterale strategie ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent terug te schroeven. Dat heeft Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaat, gezegd. Volgens haar is de huidige doelstelling van een beperking met 20 procent onvoldoende. Hedegaard voert aan dat de Europese Unie nog geen standpunt heeft ingenomen over een nieuwe unilaterale doelstelling, maar ze waarschuwde dat de daling van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de economische recessie tot gevolg heeft dat een daling met 20 procent onvoldoende is om te leiden naar de innovatie op het gebied van zuivere energie die Europa nodig heeft. Hedegaard voegt er aan toe dat China ongeveer tien keer zoveel dan Europa investeert in een uitstootarme economie. Het bijstellen van de Europese doelstellingen zou volgens haar een extra budget vergen van 11 miljard euro.

"Europa dreigt achterop te raken," aldus Connie Heldegaard tijdens een lezing van het International Institute for Environment and Development in Londen. "Door de economische recessie is het nu één derde goedkoper om een besparing van 20 procent te realiseren dan drie jaar geleden, bij het vaststelling van de doelstellingen, te realiseren. Voor een extra bedrag van 11 miljard euro kan Europa de uitstoot van broeikasgassen daardoor tegen het einde van het decennium met 30 procent terugschroeven." Hedegaard voegde er aan toe dat een nieuwe stimulans absoluut noodzakelijk is. Ze waarschuwde ervoor dat er op dit ogenblik in Europa een hele voorraad ongebruikte emissierechten is opgebouwd en er zijn nu zoveel uitstootkredieten beschikbaar dat bedrijven voor een langere tijd hun klimaatinspanningen zouden kunnen opbergen.

"Hedegaard voegt er aan toe dat de Europese Unie initiatieven moet nemen om de prijs van de uitstootrechten op te drijven, zodat innovatie gestimuleerd zou worden," meldt BBC News op. Onlangs verzette een consortium van leidinggevende Europese industrieën zich tegen plannen van de Europese Commissie om de doelstellingen tot 30 procent op te schroeven zonder dat in de Verenigde Staten gelijkaardige maatregelen worden genomen. Hedegaard stelt echter dat de bedrijven geen concurrentie hoeven te vrezen, aangezien er uitstootquota zijn voorzien om hun belangen te beschermen. De Europees Commissaris gaf wel toe dat er een wereldwijd akkoord moet komen rond de uitstoot van broeikasgassen. Daarom riep ze de partijen op om zich te concentreren op mogelijke overeenkomsten in plaats van op mogelijke geschilpunten.

18:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, uitstoot, connie hedegaard |  Facebook |