19-11-08

Canada is grootste knoeier met broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen door de veertig geïndustrialiseerde landen is tussen 2000 en 2006 met 2,3 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De grootste groei werd opgetekend in het voormalige Oostblok en Canada. Uit de cijfers blijkt dat de Canadese uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 21,3 procent is gestegen, terwijl die volgens de planning met 6 procent zou hebben moeten dalen. Zestien landen, onder meer Frankrijk, Griekenland, Hongarije en Groot-Brittannië zitten volgens de Verenigde Staten op schema met het verlagen van de uitstoot.

"In 1997 ondertekenden veertig landen het Kyoto Protocol, waarbij overeengekomen werd dat tegen 2012 het niveau van de uitstoot van broeikasgassen 5 procent lager moest liggen dan het niveau van 1990," aldus het persbureau Associated Press. Die daling is volgens het rapport van de Verenigde Naties nu bereikt. Maar er wordt opgemerkt dat die daling in grote mate toe te schrijven is aan het terugvallen van de industriële activiteit van de voormalige Oostblok-landen, na het vallen van het IJzeren Gordijn.

De Verenigde Naties wijzen erop dat de stijging van de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld en de ontwikkelingslanden sinds de eeuwwisseling de positieve evolutie van dreigt weg te vegen. In de voormalige Oostblok-landen is de uitstoot sinds het begin van dit decennium met 7,4 procent is gestegen. In Canada werd sinds 1990 zelfs een stijging met 21,3 procent opgetekend. In 2006 daalde de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld met 0,1 procent, maar die evolutie is volgens het rapport te verwaarlozen.

Groot-Brittannië zit volgens het rapport wel op schema, maar uit een recent Brits rapport is gebleken dat ook daar het cijfer, indien rekening gehouden wordt met de vervuiling van de scheepvaart en luchtvaart en de ecologische voetafdruk van ingevoerde producten, in realiteit is gestegen.

12:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde naties, kyoto, uitstoot |  Facebook |

30-08-08

Autosector nog niet op schema uitstootbeperking

In Europa stoten nieuwe auto’s al minder koolstofdioxide uit dan hun voorgangers, maar voldoen nog bij lange na niet aan de normen die de Europese Unie heeft gesteld. Vanaf 2012 is gemiddeld nog een broeikasgasproductie van 130 gram per kilometer toegestaan. Op dit ogenblik zit het nieuwe wagenpark aan een gemiddelde uitstoot van 158 gram koolstofdioxide. Dat is nog altijd 17 procent boven de gestelde norme. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Transport & Milieu. De Europese Unie dreigt met boetes voor fabrikanten die de doelstellingen niet halen.

De Duitse autoconstructeur BMW en in mindere mate Hyundai en Mercedes blijken vorig jaar de grootste vooruitgang te hebben geboekt bij het terugdringen van de uitstoot per kilometer. De nieuwe auto’s van BMW zijn maar liefst 7,3 procent minder vervuilend dan een jaar eerder. Duidelijk minder vergaand zijn de verbeteringen bij Nissen, Renault en Ford, terwijl de auto’s van Honda zelfs als enige een hgere uitstoot van koolstofdioxide opleveren dan een jaar eerder. Volgens de gemaakte afspraken mogen zwaardere auto’s in 2012 meer koolstofdioxide blijven uitstoten dan kleinere auto’s.

Zo ligt het vooralsnog vastgestelde einddoel voor BMW nu bijvoorbeeld op 137 gram per kilometer, maar bij Suzuki op 122 gram. Ondanks de gevoelige vooruitgang van BMW tot een uitstoot van gemiddeld 170 gram is het Duitse merk echter nog altijd ver verwijderd van het doel dat tegen 2012 is gesteld. Vooral Franse en Italiaanse auto’s blijken al een stuk verder te staan, waarbij Peugeot en Citroën momenteel als relatief schoonste auto’s geboekstaafd staan. De Europese Unie dreigt met boetes wanneer de doelstellingen niet gehaald worden, maar Duitsland en Frankrijk sturen aan op versoepeling van de eisen.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, europese unie, automotive, uitstoot |  Facebook |

17-07-08

Volkswagen Touareg meest vervuilende wagen

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is de Hummer H2 niet de meest vervuilende wagen van de wereld. Die eer moet worden toegewezen aan de Volkswagen Touareg V10 TDI. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Toch blijkt de Touareg 83 procent minder stikstof en 89 procent minder koolstofmonoxide uit te stoten dan een gemiddelde auto uit de jaren zeventig. Volgens de EPA zijn auto's vandaag in het algemeen 75 procent tot 90 procent milieuvriendelijker dan de meeste wagens van enkele decennia geleden.

De Touareg V10 TDI heeft volgens het magazine Forbes zijn rangschikking te danken aan zijn grote turbo-diesel motor. Na de Touareg volgen de Jeep Grand Cherokee CRD, de Mercedes-Benz GL320 CDI en de Mercedes ML320 CDI en R320 CDI. De Hummer H2 wordt door de EPA als de vijfde meest vervuilende auto van de wereld bestempeld. De meest milieuvriendelijke auto's zijn volgens EPA de Ford Escape Hybrid, de Honda Civic Hybrid en de Toyota Prius. Modellen zoals Bentley, Ferrari en Lamborghini werden in de rangschikking niet opgenomen, omdat ze zo beperkt worden geproduceerd en zo weinig mensen plannen hebben om die te kopen.

De Volkswagen Touareg V10 TDI heeft volgens de EPA een ecologische voetafdruk van 12,4 ton, wat betekent dat de auto met een afgelegde afstand van 15.000 mijl per jaar 12,4 ton broeikasgassen uitstoot. De Jeep Grand Cherokee CRD komt aan een ecologische voetafdruk van 11.1 ton, terwijl de Mercedes GL320 CDI jaarlijks 10.6 ton uitstoot. Volkswagen brengt binnenkort een nieuwe versie van de Touareg uit. Die zal uitgerust zijn met een injectiesysteem om de uitstoot van schadelijke gassen te neutraliseren. Ook Mercedes, BMW en andere autoconstructeurs komen binnenkort met dergelijke types op de markt.

13:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, automotive, volkswagen, uitstoot, touareg |  Facebook |

12-05-08

Uitstoot datacenters zal verviervoudigen

Datacenters stoten jaarlijks wereldwijd 170 miljoen ton broeikasgassen uit. Dat blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Dat cijfer ligt hoger dan de totale uitstoot van economieën zoals België en Nederland. Volgens het onderzoeksbureau zal de uitstoot van koolstofdioxide van de datacenters de volgende jaren alleen maar verder toenemen. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een verviervoudiging.

McKinsey zegt dat verwacht mag worden dat de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 zal toenemen tot 670 miljoen ton. “De technologie die op dit ogenblik voorhanden is, is voor datacenters volgens McKinsey ontoereikend om deze trend te kunnen keren,” aldus het magazine Computable. “Er wordt onder meer gesteld dat slechts zeventig procent van de servers in een datacenter optimaal wordt gebruikt.”

Daarnaast wordt gesteld dat applicaties vaak een slecht basisontwerp hebben, waardoor er veel energie nodig is om deze applicaties te kunnen draaien. Ook wordt opgemerkt dat de temperatuur in een datacenter veel te laag wordt gehouden. Bovendien wordt er volgens McKinsey opgemerkt dat er met de inzet van koelinstallaties vaak wordt gewacht tot het datacenter volledig is volgebouwd. Dat zou eerder moeten gebeuren.

Meer over milieu en natuur

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: datacenter, uitstoot, milieu |  Facebook |

01-05-08

Nucleaire sector verhoogt uitstoot broeikasgassen

Kernenergie is veel minder broeikasgas-neutraal dan algemeen wordt aangenomen. Dat zeggen onderzoekers van de Australische Monash University. In zijn rapport stelt onderzoeksleider Gavin Mudd immers dat de uitstoot van broeikasgassen door de uranium-ontginning, de grondstof voor kerncentrales,aan het stijgen is. De voorraden hoogwaardig uranium dalen, waardoor de brandstof minder milieuvriendelijk wordt en de ontginning duurder wordt.

Daarbij wordt er door de onderzoekers op gewezen dat nieuwe uranium-ontginning veel dieper in de ondergrond zal moeten gebeuren en dus moeilijker zal zijn dan bij de huidige sites. Bovendien zouden deze nieuwe bronnen uranium van mindere kwaliteit opleveren, waardoor er grotere hoeveelheden moeten worden bovengehaald en geraffineerd. Het transport van deze grotere hoeveelheden zorgt eveneens voor een extra uitstoot.

Het rapport stelt dat niet alleen de ontginning van uranium voor een uitstoot van broeikasgassen zorgt, maar ook de verrijking, de productie en de bouw enlater ontmanteling van de centrales. Bij het Nuclear Energy Agency (NEA) wordt toegegeven dat er wellicht uranium van mindere kwaliteit zal moeten wordenontginning, maar er wordt aan toegevoegd dat deze ontginning een relatief beperkte bijdrage levert tot de uitstoot van broeikasgassen.

Zelfs in het meest ongunstige scenario is de impact van kernenergie volgens het NEA veel minder groot dan die van fossiele brandstoffen. Bovendien wordt eropgewezen dat de sector aan nieuwe technieken werkt om uranium efficiënter te gebruiken. Nieuwe kweekreactoren zouden in de toekomst zelfs vijftig keer meer energie uit de grondstof kunnen halen dan nu het geval is.

Meer over natuur en milieu

14:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, milieu, uranium, uitstoot |  Facebook |

Maximum twee ton uitstoot per aardbewoner

SternTegen 2050 moeten de rijke landen hun uitstoot van koolstofdioxide met 80 procent hebben verminderd. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelingslanden tegen2020 hun eigen klimaatdoelstellingen hebben vastgelegd. Dat zegt de Britse economie-specialist Nicholas Stern naar aanleiding van de lancering vanzijn nieuwe boek ‘Key Elements of a Global Deal on Climate Change’.

Volgens Stern kan een klimaatcrisis alleen vermeden worden als de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide binnen de vijftien jaar zijn piek heeft bereikt en tegen 2050 zijn gehalveerd tot 20 miljard ton per jaar. Daarna moet de uitstoot verder dalen tot 10 miljard ton per jaar. “Er is echt haast bij gemoeid,” vertelde Stern tegen het persbureau Reuters. “De geïndustrialiseerde wereld moet daarbij het voorbeeld geven.”

De auteur voerde aan dat de markt van de emissiehandel moet worden uitgebreid en verbeterd en er massaal moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën. “De geïndustrialiseerde moeten de ontwikkelingslanden helpen om die technologieën te kunnen gebruiken,” aldus nog Stern. “Op termijn moet de jaarlijkse uitstoot beperkt worden tot twee ton per inwoner, tegenover negen ton op dit ogenblik.”

In de Verenigde Staten staan de emissies op dit ogenblik op twintig ton per hoofd en in Europa en Japan tussen tien en twaalf ton. “Dat betekent dat het grootste gedeelte van de inspanningen moet komen van de rijke landen,” benadrukte Stern. “Maar ook China zit op dit ogenblik al aan vijf ton per hoofd en India is inmiddels boven de twee ton uitgestegen. Dat betekent dat ook zij moeten vertragen.”

Meer over natuur en milieu

14:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stern, uitstoot, broeikasgassen, milieu |  Facebook |

11-04-08

Autoverkeer wordt snelst milieuvriendelijker

pict_20070919PHT10499De uitstoot van koolstofdioxide per kilometer zal de volgende jaren het snelst afnemen bij het wegverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse adviesbureau CE Delft. Auto's worden immers relatief snel vervangen, terwijl de techniek zich bijzonder vlug ontwikkeld. Ook door regelgeving vanuit de Europese Unie zullen auto's volgens de onderzoekers in de toekomst per kilometer zuiverder rijden. De Nederlandse Spoorwegen bestrijden echter de conclusies van het rapport. Ook milieuverenigingen reageren ontgoocheld.

De onderzoekers voeren wel aan dat in het goederenvervoer de technische ontwikkelingen nagenoeg stilstaan. Hierdoor blijft het vrachtverkeer op de weg volgens hen nog lange tijd even vervuilend zoals nu. "Dat komt ook doordat vrachtwagens langer meegaan," voeren ze aan. "De uitstoot van scheepsmotoren en locomotieven op het spoor zal ook minder snel afnemen dan bij de personenauto's, omdat treinen en binnenvaartschepen langer meegaan." Verder wordt gesteld dat de milieuprestatie van verkeer en vervoer niet veel verbetert als gekozen wordt voor een andere manier van transport.

"De Nederlandse Spoorwegen bestrijden de conclusies van de onderzoekers," aldus het persbureau ANP. "De trein stoot volgens een NS-woordvoerder veel minder uit dan bijvoorbeeld een bus, zodat niet al het openbaar vervoer over één kam kan geschoren worden. Zodra de Nederlandse Spoorwegen overstappen op groene stroom, zal het treinverkeer volgens de woordvoerder helemaal niet meer milieuvervuilend zijn." Ook de Nederlandse organisatie Milieudefensie reageerde afwijzend. Er wordt opgemerkt dat de onderzoekers geen rekening hebben gehouden met de groei van het wegverkeer.

Meer over verkeer en transport

12:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, milieu, uitstoot |  Facebook |