01-02-14

Meerderheid Amerikaanse bevolking pessimistisch over toekomst

Een meerderheid van de Amerikanen vrezen dat hun land tegen het midden van de eeuw verder zal afglijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Center for Public Affairs Research. Vastgesteld werd dat 54 procent van de Amerikanen van mening is dat hun levensstijl de volgende vier decennia verder zal achteruitgaan. Slechts 23 procent verwacht een verbetering, terwijl 21 procent een status-quo in het vooruitzicht stelt. Er wordt opgemerkt dat vooral blanken zich pessimistisch tonen over de toekomst, maar ook bij Amerikanen van middelbare leeftijd en senioren wordt de volgende decennia weinig verbetering verwacht.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, toekomst |  Facebook |

22-10-13

Segregatie Amerikaanse maatschappij gaat steeds verder

Middenstandsbuurten worden in de Verenigde Staten steeds zeldzamer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de Stanford University. Opgemerkt wordt dat in het begin van de jaren zeventig nog 65 procent van de Amerikaanse gezinnen in middenstandswijken woonde, maar op het einde van het voorbije decennium was dat afgenomen tot 42 procent. Meer dan één derde van alle Amerikaanse gezinnen wonen nu in rijke ofwel arme wijken. Dat betekent een verdubbeling tegenover het begin van de jaren zeventig. De grote reden voor deze toenemende segregate in de Amerikaanse gemeenschap moet volgens de onderzoekers worden gezocht in de groeiende inkomenskloof.

“De inkomenskloof krijgt ook steeds meer een geografische weerspiegeling,” benadrukken de onderzoekers Kendra Bischoff en Sean Reardon. “Die trend kon al enkele decennia worden vastgesteld, maar sinds het begin van deze eeuw is er een duidelijke versnelling merkbaar. De grootste segratie dient te worden vastgesteld bij de populatie die de 10 procent rijkste gezinnen van de Verenigde Staten omvat. Dat betekent dat de kapitaalkrachtige bevolking zich steeds meer isoleert van de middenklasse en de lagere inkomens. Dat houdt echter ook in dat een belangrijk deel van de economische middelen van het land in steeds kleinere buurten wordt geconcentreerd.”

De groeiende inkomenskloof zou volgens Bischoff en Reardon 70 procent van de toenemende segregatie van de Amerikaanse maatschappij verklaren. Ook wordt opgemerkt dat een duidelijke segregatie kan worden opgemerkt in gemeenschappen met een groeiend percentage kinderen. “Wanneer ouders zich meer bezorgd beginnen te maken over opportuniteiten voor de kinderen, zal er bij rijkere families sneller een neiging ontstaan om zich in afzonderlijke wijken te verzamelen”, aldus de wetenschappers. Ook blijkt er een toenemende segregatie in aftakelende industriële gebieden. Bischoff en Reardon menen dat wegkwijnende industrie ook de aanwezigheid van de middenklasse in de steden heeft doen afnemen.

De wetenschappers waarschuwen wel dat de toenemende isolatie van de kapitaalkrachtige populatie belangrijke gevolgen kan hebben voor het behoud van het openbare domein en nutsvoorzieningen die ten goede kunnen komen aan een brede laag van de bevolking, zoals scholen, parken en openbare diensten. “Indien kapitaalkrachtige gezinnen niet langer sociale omgevingen en publieke instellingen delen met families uit lagere inkomensklassen, kan de steun voor investeringen in deze gedeelde bronnen gevoelig worden uitgehold,” menen Bischoff en Reardon. “Dat kan verregaangde consequenties hebben voor de sociale ongelijkheid.”

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: segregatie, verenigde staten |  Facebook |

27-08-13

Amerikaanse consument minder tevreden over nationale automerken

De Amerikaanse consument toont zich minder tevreden met de producten van zijn nationale autoconstructeurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Customer Satisfaction Index (ACSI) bij vierduizend Amerikaanse autobestuurders. De onderzoekers merken op dat de Europese en Aziatische automerken hun voorsprong tegenover de Amerikaanse merken verder uitbouwen. Het Duitse automerk Mercedes-Benz biedt de Amerikaanse bestuurder volgens het rapport de grootste tevredenheid. De score van Mercedes-Benz liep nog met 4 procent op tegenover vorig jaar. Het Japanse Lexus, dochter van Toyota, diende wel een daling met 2 procent op te tekenen, maar behoudt wel zijn tweede plaats.

De tevredenheid van de Amerikaanse bestuurders over hun nieuwe wagen is het voorbije jaar met 1 procentpunt gedaald tegenover het jaar voordien, toen echter wel een absoluut recordniveau werd opgetekend. “In het algemeen kan echter gesteld worden dat de buitenlandse wagens beter presteren dan hun Amerikaanse sectorgenoten,” voeren de onderzoekers aan. Na Mercedes-Benz en Toyota volgen in de Acsi-rangschikking de Japanse merken Subaru, Toyta en Honda, dat een stijging met 4 procentpunt heeft laat optekenen tegenover vorig jaar. De onderzoekers stelden dat slechts 26 procent van de merken hun prestaties tegenover vorig jaar hebben verbeterd, terwijl 53 procent een terugval lieten optekenen.

“Drie van de negen Aziatische merken in de rangschikking lieten een slechtere prestatie optekenen dan vorig jaar,” wordt er opgemerkt. “Dat geldt ook voor twee van de drie Europese merken, maar tevens voor vijf van de acht Amerikaanse merken, waar alleen Cadillac en GMC hun score konden verbeteren. Bovendien zijn de drie laatste plaatsen in de rangschikking met Jeep, Dodge en Chevrolet helemaal Amerikaans gekleurd.” De dalende trend moet volgens Acsi-voorzitter Claes Fornell mogelijk worden geweten aan het feit dat de automerken op volle capaciteit moeten draaien om aan de vraag te kunnen antwoorden. Buitenlandse merken hebben er volgens Fornell altijd beter in gelukt hun aanbod aan de vraag aan te passen.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verenigde staten |  Facebook |

30-05-13

Rijkste gezinnen profiteren meest van Amerikaanse belastingverminderingen

De Amerikaanse belastingvoordelen bieden aan rijkere gezinnen veel meer voordelen dan aan gezinnen uit lagere inkomensklassen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Congressional Budget Office (CBO). Er wordt opgemerkt dat de tien belangrijkste belastingverminderingen dit jaar de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 900 miljard dollar zal opleveren. Meer dan de helft van die voordelen gaan echter naar de 20 procent rijkste huishoudens van de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, inkomen, verenigde staten |  Facebook |

17-04-13

Terrorisme grootste bezorgdheid voor Amerikaanse bevolking

Terrorisme is voor de Amerikaanse bevolking een grotere bezorgdheid dan geweld of een ziekenhuisopname. Dat is de conclusie van een onderzoek de voorbije herfst bij meer dan vijftienhonderd Amerikanen door medewerkers van het Amerikaanse National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start) aan de University of Maryland. De onderzoekers stelden vast dat 15 procent van de ondervraagden de week voordien hadden gedacht aan een terroristische aanslag in de Verenigde Staten, terwijl telkens slechts 10 procent eraan had gedacht het slachtoffer te kunnen worden van crimineel geweld of in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden.

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, verenigde staten |  Facebook |

08-04-13

Industrie kan Amerikaanse economie nieuwe groei bezorgen

Gematigde economische stimulansen zouden in de Amerikaanse industrie tegen het midden van het volgende decennium 3,7 miljoen extra banen kunnen worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een economisch groeimodel van het Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (Mapi) en The Aspen Institute. Opgemerkt wordt dat tegelijkertijd op de handelsbalans een surplus van 700 miljard dollar zou kunnen worden opgetekend, tegenover het huidige tekort van 500 miljard dollar. Bij een ongewijzigd beleid zou het tekort nog verder uitgediept worden.

"Het model toont aan er in de Amerikaanse industrie talloze mogelijkheden zijn voor een heropleving die tegen het midden van het volgende decennium zou kunnen leiden tot een talrijke goedbetaalde banen, economische groei en een eerste handelsoverschot sinds het midden van de jaren zeventig," voert het rapport aan. "Cruciale sectoren voor die heropbloei zijn export en import, kapitaalinvesteringen, energievoorraden, een gepast regelgevend en fiscaal beleid en het opvullen van de tekorten aan arbeiders en onderzoekers."

Door die maatregelen zou de industrie volgens het rapport onder meer 307.000 nieuwe banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Wanneer echter geen extra inspanningen worden gedaan, zouden volgens de onderzoekers slechts 23.000 banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Ook het bruto binnenlandse product van de Verenigde Staten zou volgens het rapport 1,5 biljoen dollar groter zijn dan in een situatie zonder een gewijzigd beleid. De belangrijkste bijdrage tot die groei zou afkomstig zijn van de industrie.

Lees Verder

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, industrie, groei |  Facebook |

28-03-13

Amerikanen kiezen vaker voor sterven in eigen thuisomgeving

Steeds meer Amerikanen kiezen ervoor om thuis in plaats van in een ziekenhuis te sterven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Health Statistics. Daarbij wordt opgemerkt dat drie jaar geleden 29 procent van de Amerikaanse overlijdens in ziekenhuizen werden geregistreerd. Bij het begin van de eeuw werden nog meer dan 32 procent van alle Amerikaanse overlijdens in ziekenhuizen opgetekend. Vooral bij vrouwen zou er een duidelijke keuze kunnen worden opgemerkt om in de eigen thuisomgeving te kunnen sterven.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overlijden, verenigde staten |  Facebook |