18-01-12

Amerikaanse regering moet vooral kleine bedrijven ondersteunen

Bij het herstel van Amerikaanse industrie, die tijdens het voorbije decennium een zware terugslag heeft gekregen, moet een omlijnde strategie worden gevolgd. Daarbij moet de regering van de Verenigde Staten vooral de steun aan de concurrentiekracht van de kleine en middelgrote ondernemingen gevoelig uitbreiden. Dat zegt Stephen Ezell, economist bij de Information Technology and Innovation Foundation in Washington.

"Andere geïndustrialiseerde landen hebben dat al langer ingezien," merkt Stephen Ezell op. "Men mag niet vergeten dat de kleine en middelgrote ondernemingen in bijna alle economieën meer dan 98 procent van alle industriebedrijven vertegenwoordigen en de ruggengraat vormen van de industriële voorraadketen van een land. Ook hebben die landen ingezien dat de kleinere ondernemingen, ondanks hun belangrijkheid, tegenover grote bedrijven een achterstand hebben op het gebied van nieuwe technologieën, productiviteitsgroei en export."

"Daarom hebben steeds meer landen een breed programma met maatregelen en instrumenten opgezet om de kleinere bedrijven te ondersteunen," voert de Amerikaanse economist aan. "Helaas moet worden vastgesteld dat de Verenigde Staten op dat gebied ver achterop lopen. Het feit dat de Amerikaanse industriële sector een zware terugval heeft gekend, is in grote mate te wijten aan een gebrek aan ondersteuning voor de kleinere ondernemingen."

19:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, industrie |  Facebook |

Amerikaans herstel moet bouwen op kwalitatieve banen

De Verenigde Staten moeten bij het herstel na de grote recessie niet alleen mikken op het creëren van banen, maar er moet vooral gericht worden op tewerkstelling met een hoge waarde. Bovendien moeten aan de werknemers de geschikte vaardigheden worden verstrekt om die opdrachten uit te voeren. Dat is de conclusie van een rapport van Harry Holzer, econoom aan de Georgetown University. Volgens Holzer zou de federale regering het voor werkgevers gemakkelijker moeten maken om banen met hoogproductieve werknemers te creëren en in te vullen.

"Omdat vele Amerikaanse werknemers de nodige opleiding en vaardigheden missen om hoogbetaalde functies te vervullen, kiezen werkgevers er vaak voor om uitsluitend concurrentie te voeren op het gebied van kostenbeheersing in plaats van op betere werkprestaties," merkt de Amerikaanse economist op. "Het is absoluut noodzakelijk dat de Amerikaanse regering meer coherente en efficiëntie systemen voor onderwijs en opleiding creëert en financiert." Onder meer denkt hij aan begeleiding van probleemjongeren en werknemers met een handicap.

Holzer wijst erop dat de Amerikaanse economie de voorbije decennia een belangrijke verandering heeft ondergaan. "In het verleden werd de economie gedragen door grote en kapitaalintensieve productie-bedrijven die relatief weinig concurrentie ondervonden van het buitenland en terugvielen op Amerikaanse werknemers," merkt hij op. "Dat model is veranderd. De globalisatie heeft tot een grotere buitenlandse concurrentie geleid, terwijl de technologische revolutie Amerikaanse bedrijven heeft toegelaten om de productie naar het buitenland over te hevelen en tochkwaliteit te behouden."

In het algemeen zegt Holzer dat de bedrijven de overhand hebben gehaald op de werknemers. "Het is immers steeds gemakkelijker om werknemers te vervangen," merkt hij op.

Amerikaanse economie krijgt score van 44 procent bij financiële directeuren

Amerikaanse chief financial officers geven de economie van de Verenigde Staten een score van 44 procent. Dat blijkt uit een rapport van Bank of America en Merrill Lynch over de stemming bij financiële directeurs van Amerikaanse bedrijven in december vorig jaar. De score bleef status-quo tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat is het laagste cijfer dat werd opgetekend sinds veertien jaar geleden met het onderzoek was gestart. Begin vorig jaar was een score van 47 procent opgetekend.

De onderzoekers merken wel op dat de score van de Verenigde Staten nog iets beter ligt dan de cijfers van de wereldeconomie, die in december vorig jaar een totaal van 43 procent meekreeg, tegenover een score van 51 procent begin vorig jaar. Er wordt ook aan toegevoegd dat slechts 38 procent van de ondervraagden van mening was dat de Amerikaanse economie dit jaar opnieuw zou groeien, tegenover 56 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Wel gaf meer dan de helft van de financiële directeuren te verwachten dat hun bedrijf dit jaar een omzetgroei zal realiseren. Daarnaast verwachtte 46 procent dat het bedrijf nieuwe aanwervingen zou doen, terwijl slechts 7 procent een afslanking verwachtte. Wel gaf 70 procent aan zich zorgen te maken over de efficiëntie van de Amerikaanse politieke leiders. Ook zei 63 procent zich zorgen te maken over het Amerikaanse budgettekort. Ook de gezondheidskosten, werkloosheid en het consumentenvertrouwen worden als problemen naar voor geschoven.

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

02-01-12

Verenigde Staten hebben meer buitenlandse werknemers nodig

De Verenigde Staten moeten dringend meer gastarbeiders toelaten. Dat is de oplossing voor de onmacht van de Amerikaanse economie om banen te creëren. Die immigratie mag ook niet beperkt blijven tot hoogopgeleide professionals, maar moet ook mikken op onder meer seizoensarbeiders voor de landbouwsector. Dat is de conclusie van een rapport van het American Enterprise Institute (AEI) en het Partnership for a New American Economy.

"Tijdelijke buitenlandse werkkrachten op elk niveau stimuleren de Amerikaanse werkgelegenheid," wordt in het rapport opgemerkt. "Elke honderd banen voor hoogopleide buitenlanders creëren 183 werkplaatsen voor Amerikaanse burgers. Honderd banen voor buitenlanders met een lagere opleiding leiden zelfs tot een extra werkgelegenheid voor 464 Amerikaanse onderdanen. Er is geen enkele aanwijzing dat buitenlandse werkkrachten de banen van Amerikanen afnemen."

In het rapport wordt ook opgemerkt dat buitenlandse werknemers in het algemeen meer bijdragen aan de Amerikaanse economie dan ze voordelen uit overheidsprogramma's halen. Gemiddeld betaalt een migrant 7.826 dollar aan belastingen, terwijl er 4.422 dollar aan voordelen wordt ontvangen. Hoogopgeleide migranten betalen zelfs 22.554 dollar aan belastingen, terwijl de ontvangen voordelen voor die groep beperkt blijven tot minder dan 2.300 dollar.

"De bedrijven schakelen geen migranten in om Amerikaanse werknemers te vervangen, maar wel om cruciale functies in te vullen om de productie te kunnen opdrijven, wat bijkomende banen oplevert voor Amerikanen," voert het rapport nog aan. Er wordt gewaarschuwd dat vele immigranten de Verenigde Staten verlaten omdat er elders grotere opportuniteiten worden geboden.

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, verenigde staten |  Facebook |

13-12-11

Amerikaanse en Cubaanse wetenschappers bekijken mogelijke samenwerking

Wetenschappers uit Cuba en de Verenigde Staten onderzoeken op welke manier er in de toekomst in een aantal wetenschappelijke onderzoeksgebieden, waaronder biologie en ecologie, zou kunnen worden samengewerkt. Daarvoor hebben de Academy of Sciences of Cuba (ACC) en de American Association for the Advancement of Science (AAAS) in de Cubaanse hoofdstad een forum opgezet waarop een veertigtal wetenschappers uit beide landen waren uitgenodigd.

"Bedoeling is een duurzame samenwerking tussen de twee landen te realiseren," merkte een woordvoerder van de Cubaanse wetenschappelijke academie tegenover het Cubaanse persbureau Prensa Latina. De twee landen onderhouden geen diplomatieke relaties sinds de Verenigde Staten de banden met Cuba vijftig jaar geleden afbrak. Daarbij werd een embargo ingevoerd, waardoor de samenwerking en handel tussen beide landen onmogelijk werd.

Aan het forum namen onder meer experts in genetica, biotechnologie, meteorologie, tropische wetenschappen en oceanografie deel. "Wetenschappelijke uitwisseling op het allerhoogste niveau tussen de twee landen is van bijzonder groot belang," merkte de woordvoerder van de Cubaanse wetenschappers nog op. "Op die manier kan er een kennis worden uitgewisseld die bij eventuele noodgevallen bijzonder nuttig zou kunnen blijken te zijn." De Amerikaanse president Barack Obama maakte het twee jaar geleden mogelijk om voor wetenschap, sport en cultuur naar Cuba te reizen.

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cuba, verenigde staten, wetenschap |  Facebook |

06-12-11

Amerikaanse retail staat voor nieuwe uitdagingen

De Amerikaanse retailers worden geconfronteerd met een aantal belangrijke nieuwe trends, zoals de multichannel-verkoop en de polarisering van de consumentengroep. Dat is de conclusie van een rapport van consulent McKinsey. Er wordt aan toegevoegd dat ook moet ingespeeld worden op de toenemende bestedingskracht van de Latino-Amerikaanse consument. Bovendien wordt gewezen op het toenemende probleem van de Amerikaanse obesitas-epidemie.

"Ondanks de hype over ecommerce, vormt de multichannel-verkoop, waarbij offline aankopen worden beïnvloed door online research, de snelstgroeiende retailcategorie," wordt er opgemerkt. "Inmiddels gaat het om een omzet van 1 triljoen dollar offline inkomsten. Dat is een verdubbeling tegenover het niveau van vier jaar geleden. Multichannel en ecommerce vertegenwoordigen samen op dit ogenblik ongeveer 45 procent van de totale retail-omzet en realiseren een groei met ongeveer 19 procent per jaar."

Daarnaast wordt er gewezen op de polarisatie van de consumentengroep, waarbij de hoogste en laagste inkomens hun aankopen opdrijven en de middenklasse zijn budgetten terugschroeft. Maar ook de demografie, met een belangrijke impact van de vergrijzing van de Amerikaanse bevolking en de bestedingen van de millennials, zal volgens het rapport een belangrijke impact hebben op de retailsector, samen met de groeiende bestedingskracht van de Latino-Amerikaanse bevolking, die tegen het einde van het decennium 30 procent van het totale Amerikaanse inkomen zal vertegenwoordigen.

Ook wordt gewezen op het groeiende probleem van obesitas, waardoor in de toekomst een groeiende omzet van gezondheid en sport mag worden verwacht. In diezelfde sfeer mag volgens McKinsey ook een grotere nadruk op duurzame producten in het vooruitzicht worden gesteld.

 

19:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, verenigde staten |  Facebook |

21-10-11

Amerikanen hebben weinig vertrouwen in nationaal energiebeleid

Minder dan 14 procent van de Amerikanen is van mening dat de Verenigde Staten een gepast beleid voert op het gebied van energie. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Texas. Er wordt aan toegevoegd dat 84 procent van de Amerikanen zich zorgen maakt over de consumptie van olie uit buitenlandse bronnen, terwijl 76 procent van mening is dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt in de ontwikkeling van energie-efficiëntie en hernieuwbare bronnen.

"Hoewel de tewerkstelling veruit de grootste bezorgdheid is van de Amerikaanse bevolking, heeft de meerderheid ook vragen bij de energiesector," merken de onderzoekers op. "Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 68 procent van de ondervraagden vragen heeft over de energie-efficiëntie van zijn woning, terwijl 60 procent zijn bezorgdheid over de algemene energie-problematiek uitdrukt. Het onderzoek toont aan dat het Amerikaanse publiek duidelijk vraagt naar een uitgestippeld energiebeleid."

Uit het onderzoek blijkt dat de Amerikaanse bevolking op energiegebied vooral tevreden is met zijn eigen inspanningen, gevolgd door wetenschappers en technici, academici en onderzoeksinstellingen en duurzame energiebedrijven. "Daarentegen is er veel minder tevredenheid over het beleid van de overheid en het bedrijfsleven," wordt er opgemerkt. "Helemaal achteraan staat het Amerikaanse Congres. Slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking is tevreden over het energiebeleid van het Amerikaanse Congres, dat door 71 procent van de respondenten wordt afgekeurd."

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, verenigde staten |  Facebook |

06-10-11

Eén op zes Amerikanen heeft geen voedselzekerheid

Door de recessie en het huidige moeilijke economische herstel werden in de Verenigde Staten vorig jaar 48,8 miljoen gezinnen geteld die met een voedselonzekerheid werden geconfronteerd. Dat betekent een stijging met 30 procent tegenover vier jaar geleden, voor het uitbreken van de economische crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Brandeis University. De cijfers geven volgens de onderzoekers aan dat op dit ogenblik 16,1 procent van de Amerikaanse bevolking geen zekerheid op toegang tot voedsel heeft.

De onderzoekers merken op dat honger in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot ontwikkelingslanden, niet zichtbaar is. "Dat heeft te maken met het nationaal voedselprogramma, dat vele gezinnen helpt om aan hun basisvoeding te komen," wordt er aangevoerd. "Ondanks de uitbreiding van die voorzieningen moeten toch nog altijd veel gezinnen de keuze maken tussen een maaltijd en andere noodzakelijke behoeften, zoals verwarming, elektriciteit, huur of medische verzorging."

De onderzoekers stellen daarbij dat bijna 50 procent van de begunstigden van hulppakketten toegeeft een keuze te moeten maken tussen voeding en verwarming, terwijl 40 procent een keuze moest maken tussen voeding en woninghuur of de afbetaling van de hypotheek. Tenslotte moest ook meer dan één derde een keuze maken tussen voeding en medische verzorging. Er wordt aan toegevoegd dat honger de Amerikaanse economie minstens 167,5 miljard dollar kost aan verloren productiviteit, openbaar onderwijs, gezondheidszorg en liefdadigheid.

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, voeding |  Facebook |

05-10-11

Oorlog tegen terreur past in Amerikaanse tradities

Gewezen Amerikaans president George W. Bush is op algemene kritiek onthaald voor zijn oorlog tegen het terrorisme als reactie op de aanslagen van nine-eleven. Vaak werd opgemerkt dat zijn beleid niet in overeenstemming was met de Amerikaanse tradities. Een onderzoek van Frida Stranne, politicologe aan de Universiteit van Göteborg in Zweden, voert echter aan dat de beslissingen van George W. Bush in wezen niet veel afweken van de eerdere Amerikaanse buitenlandse politiek.

"Ook eerdere Amerikaanse regeringen hebben dit soort situaties aangewend om de invloed van de Verenigde Staten in de wereld uit te breiden," merkt Stranne op. "De ideeën van George W. Bush over een preventieve oorlog waren weliswaar een nieuw gegeven, maar zijn gebruik van de aanslagen van nine-eleven om de dominantie van de Verenigde Staten in de wereld te versterken, stoelt op oude Amerikaanse tradities. Financiële belangen, ideologieën, leugens en overdreven bedreigingen werden eerder ook al in de buitenlandse Amerikaanse politiek gehanteerd."

"Bij de verkiezing van Barack Obama tot president hadden vele mensen verwacht dat het Amerikaanse beleid zou veranderen," voert de Zweedse onderzoekster, die het Amerikaanse buitenlandse beleid sinds de oprichting van de Verenigde Staten heeft onderzocht, aan. "Die verwachtingen waren echter onrealistisch. Die tradities beperken de mogelijkheden van de Amerikaanse president om te handelen en blijven het land in nieuwe conflicten leiden."

22-09-11

Steeds minder Amerikanen kopen een boek

Steeds minder Amerikanen zijn geneigd om boeken te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers geven aan dat 32 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar geen enkel boek heeft gekocht. Het jaar voordien bedroeg dat cijfer 21 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat eigenaars van e-readers, zoals kon worden verwacht, veel meer geneigd zijn om boeken te boeken. Slechts 6 procent van de bezitters van een e-reader kocht het voorbije jaar geen enkel boek. Bij niet-bezitters stijgt dat tot 36 procent.

De bevolkingsgroep die één of twee boeken per jaar koopt is status-quo gebleven op 17 procent. In de categorie tussen drie en vijf boeken werd echter een daling van 22 procent tot 17 procent opgetekend. Bij zes tot tien boeken werd een terugval van 17 procent naar 15 procent geregistreerd. In de categorie tussen elf en twintig boeken ging de verkoop achteruit van 11 procent naar 10 procent. Bij de aankoop van meer dan twintig boeken werd een terugval van 12 procent naar 9 procent gemeld.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen meer geneigd zijn om fictie te lezen dan mannen. Daarbij blijkt dat 83 procent van de vrouwen fictie leest, tegenover slechts 67 procent van de mannen. De enige uitzondering daarop vormt science-fiction. Die sector heeft bij de mannen 32 procent lezers, maar bij vrouwen slechts 19 procent. Bij romantische verhalen ligt de verhouding tussen vrouwen en mannen echter op 38 procent tegenover 4 procent. Ook bij thrillers en misdaadboeken halen vrouwen een meerderheid van 57 procent tegenover 36 procent.

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, lectuur, verenigde staten |  Facebook |

12-09-11

Tweede warmste zomer uit Amerikaanse geschiedenis

Door de grote hitte tijdens de maand augustus hebben de Verenigde Staten de tweede warmste zomer uit hun geschiedenis achter de rug. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse National Climatic Data Center. De aanhoudende hitte, gecombineerd met het beperkte neerslag-niveau in de zuidelijke Amerikaanse staten tijdens de drie zomermaanden, heeft volgens het rapport geleid op het gebied van droogte voor een nieuw absoluut record gezorgd.

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde temperatuur tijdens de maand augustus in de Verenigde Staten 75,7 graden fahrenheit (24,27 graden celsius) bedroeg. Dat is 3 graden fahrenheit boven het gemiddelde van de voorbije eeuw. De warmste augustus uit de Amerikaanse geschiedenis staat is nog steeds op naam van het 1983 ingeschreven, toen een gemiddelde temperatuur van 74,5 graden fahrenheit werd opgetekend.

Het gemiddelde van de voorbije zomer bedroeg 74,5 graden fahrenheit. Dat is 2,4 graden boven het gemiddelde van de voorbije eeuw. Met een temperatuur van 74,6 graden fahrenheit blijft 1934 de warmste zomer uit de Amerikaanse geschiedenis. Er wordt aan toegevoegd dat er tijdens de maand augustus van dit jaar 2,31 inches (5,87 centimeter) neerslag werd opgetekend. Dat is 0,29 inch onder het gemiddelde op lange termijn. Door de extreme hitte lieten de staten Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Oklahoma en Louisiana de warmste zomer uit hun geschiedenis optekenen.

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, zomer, warmte, klimaat |  Facebook |

01-09-11

Amerikaanse merk verliest 1,2 triljoen dollar aan waarde

De Verenigde Staten hebben als merk sinds april van dit jaar 1,2 triljoen dollar aan waarde verloren. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Brand Finance. De terugval is volgens het rapport onder meer te wijten aan de verlaging van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten door het ratingbureau Standard & Poor's, maar ook door de grotere inflatie en hogere werkloosheid. De waarde van het Amerikaanse merk wordt nu nog geraamd op 11,4 triljoen dollar. Daarmee vormen de Verenigde Staten echter nog altijd het meest waardevolle merk van de hele wereld.

"Die waarde weerspiegelt het feit dat de Verenigde Staten nog altijd de grootste economie van de wereld vormen en de enig overblijvende supermacht zijn," merkt Brand Finance op. "Bovendien geeft dat ook de status van de Amerikaanse dollar als de reservemunt van de wereld aan." Er wordt echter opgemerkt dat een verdere kredietverlaging van de Verenigde Staten ertoe zouden leiden dat de waarde van het Amerikaanse merk onder Canada, Australië en Zuid-Korea zou uitkomen.

"Het Amerikaanse merk staat echter onder bijzondere druk," merkt David Haigh, chief executive van Brand Finance, op. "De Verenigde Staten hebben een decennium van crisis in de zakenwereld en de buitenlandse politiek achter de rug. Daar zijn nu zware economische problemen bijgekomen. De lage consumentenbestedingen, een statische vastgoedmarkt en de problemen met de openbare schuld hebben allemaal hun tol geëist van de waarde van het Amerikaanse merk."

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, merkwaarde |  Facebook |

26-08-11

Historische status Barack Obama wellicht middelmatig

Indien Barack Obama slechts één termijn als Amerikaans president kan aanblijven, zal hij waarschijnlijk niet als een groot leider de geschiedenis ingaan. Dat blijkt uit een statistisch onderzoek door Curt Nichols, professor politieke wetenschappen aan de Baylor University. Volgens de huidige stand van zaken zou Barack Obama volgens Nichols op een tweeëntwintigste plaats worden gerangschikt, tussen William McKinley en George H.W. Bush.

"Indien Obama bij de volgende verkiezingen in november volgend jaar niet wordt herverkozen tot president, zou hij graag als een echt goed president van één termijn de geschiedenis ingaan," aldus Nichols. "Met de huidige stand van zaken lijkt dat echter niet te zullen lukken. Indien Obama er daarentegen in slaagt om wel herverkozen te worden en zich echt kan opwerpen als een president die voor een transformatie heeft gezorgd, zou hij alsnog de status van nagenoeg-uitmuntend president kunnen bereiken, tussen George Washington en Thomas Jefferson."

"Zelfs wanneer hij slechts één termijn kan uitdoen, zou Obama graag een erkenning krijgen omwille van zijn progressieve instelling en inspanningen op het gebied van oorlogsvoering," voert Nichols nog aan. "Hij lijkt echter eerder te zullen afgestraft worden omdat hij er niet in geslaagd is om het land uit de economische crisis te halen. De onderzoekers blijken geen onderscheid te maken tussen presidenten die een crisis veroorzaken (George W. Bush) en presidenten die er niet in slagen om de crisis op te lossen (Jimmy Carter)."

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verenigde staten, barack obama |  Facebook |

25-08-11

Chinese import vertegenwoordigt 3 procent Amerikaanse bestedingen

Chinese goederen en diensten vertegenwoordigden vorig jaar slechts 2,7 procent van alle consumptie-uitgaven in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van de Federal Reserve Bank of San Francisco. De helft van dat bedrag vertegenwoordigde de daadwerkelijke kost van de Chinese import. Het saldo ging naar Amerikaanse bedrijven die instonden voor het vervoer, de verkoop en de marketing van de Chinese producten.

Uit het rapport blijkt dat het grootste gedeelte van de goederen en diensten die in de Verenigde Staten worden verkocht ook een Amerikaanse herkomst hebben. Het voorbije jaar vertegenwoordigde import ongeveer 16 procent van het Amerikaanse bruto binnenlandse product. Chinese import had een aandeel van 2,5 procent in het Amerikaanse bruto binnenlandse product. Dat betekent dat China ongeveer één kwart van de Amerikaanse import vertegenwoordigt.

Het rapport voert aan dat vooral diensten, die ongeveer twee derde van de bestedingen uitmaken, hoofdzakelijk van Amerikaanse herkomst zijn. De import staat vooral sterk in duurzame consumptiegoederen, zoals auto's en elektronica. In die sector komt import aan een aandeel van één derde. Er wordt aan toegevoegd dat de Chinese import vooral bestaat uit meubels en huishoudelijke toestellen, kleding en schoenen. In kleding en schoenen haalt China een Amerikaans marktaandeel van 35,6 procent.

Er wordt wel opgemerkt dat het aandeel van China in de import op tien jaar is verdubbeld.           

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, china, import |  Facebook |

Amerikaans economisch vertrouwen geconcentreerd in Washington

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC heeft de bevolking het meeste vertrouwen in de economische toekomst. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Washington liet tijdens de eerste helft een positieve score van 11 punten optekenen. Dat betekent een stijging met 12 punten tegenover dezelfde periode vorig jaar. Washington is de enige regio in de Verenigde Staten die een positief vooruitzicht laat optekenen. Op de tweede plaats staat North Dakota, maar daar wordt een negatieve score van 13 punten geregistreerd.

In de top tien zijn ook de staten Maryland en Virginia, die aan Washington grenzen, terug te vinden. Staten die grondstoffen produceren, zoals landbouw en energie, vullen de rest van de top tien, met uitzondering van Massachusetts, dat zich vooral richt op technologie en farmaceutica. Nebraska, South-Dakota, Utah, Iowa en Minnesota zijn in de top tien genoteerd. Het nationale gemiddelde eindigde tijdens de eerste helft van dit jaar op een negatieve score van 28 punten, tegenover 26 punten tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De onderzoekers voegen er aan toe dat drie staten die door de olieramp in de Golf van Mexico werden getroffen - Louisiana, Mississippi en Florida - dit jaar tot de tien staten met het laagste economisch vertrouwen behoren. Ook Delaware is tot de laatste tien staten teruggezakt. Met een negatieve score van 44 punten heeft West-Virginia het minste vertrouwen in de economische toekomt, vooraf gegaan door Maine en Idaho. In de top tien staan verder ook nog Ohio, Nevada, Kentucky en Rhode Island.           

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, washington, economie |  Facebook |

03-08-11

Uitzonderlijke droogte in grote delen Verenigde Staten

De droogte in de Verenigde Staten heeft tijdens de maand juli het hoogste niveau in twaalf jaar bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van het National Drought Mitigation Center aan de University of Nebraska. Opgemerkt wordt dat bijna 12 procent van de Amerikaanse oppervlakte tijdens de maand juli in de categorie van uitzonderlijke droogte moest worden ongebracht. Nog nooit eerder werd een dergelijk niveau optekend sinds met de metingen twaalf jaar geleden werd gestart.

"Bij uitzonderlijke droogte is er sprake van belangrijke verliezen aan teelten en weilanden en een tekort aan water in reservoirs, waterlopen en bronnen," merkt Brian Fuchs, klimatoloog bij het National Drought Mitigation Center, op. In totaal werd 18 procent van het Amerikaanse grondgebied gecatalogeerd onder een extreme of uitzonderlijke droogte. Het grootste gedeelte van de getroffen gebieden bevinden zich in het zuiden van de Verenigde Staten.

In de staat Texas staat het hele grondgebied onder een extreme droogte gecatalogeerd. Driekwart van het grondgebied kreeg de status van uitzonderlijke droogte mee. Ook in New Mexico staat het hele grondgebied gecatalogeerd. Daar heeft 48 procent van de oppervlakte de status uitzonderlijke droogte meegekregen. In Louisiana en Oklahoma wordt voor het hele grondgebied gewag gemaakt van een abnormale droogte, met respectievelijk 33 procent en 52 procent onder de status uitzonderlijke droogte. Ook South Carolina, Georgia, Arkansas en Florida werden zwaar getroffen.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, klimaat |  Facebook |

01-08-11

Amerikanen hebben weinig vertrouwen in onderwijssysteem

Het vertrouwen van de Amerikanen in het openbaar onderwijs blijft op een bijzonder laag niveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. Slechts 34 procent van de Amerikanen zegt een groot vertrouwen te hebben in het openbaar onderwijs. Dat betekent een status-quo tegenover vorig jaar en blijft ook nagenoeg ongewijzigd sinds het midden van het voorbije decennium, hoewel er de voorbije jaren gevoelige besparingen zijn doorgevoerd in de Amerikaanse overheidsbudgetten.

"Nagenoeg alle Amerikaanse instellingen hebben de voorbije jaren bijna historische laagterecords laten optekenen," merkt Gallup op. "Dit jaar was er wel een lichte verbetering merkbaar voor de kranten en het televisienieuws. Het openbaar onderwijs bevindt zich in de waardering van de instellingen ongeveer in het midden, ongeveer gelijk met het presidentschap, het hooggerechtshof en het medisch systeem. Maar er is een groot verschil met de jaren zeventig en het einde van de jaren tachtig, toen ongeveer de helft van de bevolking vertrouwen zei te hebben in het onderwijssysteem."

Er wordt echter opgemerkt dat het vertrouwen in het onderwijssysteem de voorbije jaren constant is gebleven, ondanks de gevoelige overheidsbesparingen. Er wordt ook opgemerkt dat jonge volwassenen, die het meest rechtstreeks contact hebben met het onderwijssysteem, een groter vertrouwen uitspreken dan oudere Amerikanen. Anderzijds blijken universitairen minder vertrouwen te hebben in het onderwijs dan andere bevolkingsgroepen. Democraten en progressieven daarentegen tonen een groter vertrouwen dan republikeinen en conservatieven.

Gallup stelt dat de Amerikanen aan lokale scholen en de onderwijsinstelling van hun eigen kinderen een betere score meegeven dan het nationale onderwijssysteem. Bovendien tonen lokale scholen de voorbije jaren ook een positievere trend.

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, verenigde staten |  Facebook |

26-07-11

Amerikaanse consument blijft naar televisie kijken

Ondanks de toename van het aantal alternatieven op onder meer het internet en tablets keek de gemiddelde Amerikaanse consument vorig jaar vierendertig uur per week naar televisie. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Compete. Er wordt aan toegevoegd dat ABC het grootste aantal televisiekijkers lokte, op korte afstand door CBS gevolgd, vooral dankzij de première van de herfstprogrammering.

Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse televisienetwerken er niet in blijken te slagen om de televisiekijker ook naar hun online platformen te lokken. "Gemiddeld worden die websites slechts een half uur per maand bezocht," merkt Compete op. Met pieken tot 8 miljoen bezoekers tijdens de maanden mei, november en maart is ABC.com volgens Compete het meest succesvolle online platform van de Amerikaanse televisiesector. Slechts één keer komt CBS.com in de buurt van de marktleider.

Er wordt aan toegevoegd dat NBC, dat doorgaans minder online gebruikers telt, tijdens de maand mei een belangrijke stimulans liet optekenen. Dat was vooral te danken aan de populariteit van het programma Celebrity Apprentice met Donald Trump en in mindere mate The Voice. Er wordt echter opgemerkt dat de kijkers van CBS met 35 minuten per maand iets meer tijd aan online televisieprogramma's besteden dan op ABC, terwijl de tijdsbesteding op Fox en NBC ongeveer gelijk lag.

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, televisie, internet, media |  Facebook |

25-07-11

Economische crisis doet migranten niet terugkeren

Tijdens de economische crisis twee en drie jaar geleden zijn er minder Mexicaanse immigranten vanuit de Verenigde Staten naar hun thuisland teruggekeerd dan de periode voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Rand Corporation. Opgemerkt wordt dat de resultaten van het rapport, gebaseerd op cijfers van de Mexicaanse regering, de visie tegenspreken dat de recessie de terugkeer van migranten naar hun thuisland heeft versneld.

"De migratie tussen Mexico en de Verenigde Staten is tijdens de economische crisis in beide richtingen vertraagd, maar er is geen spoor van een golf Mexicaanse migranten die naar huis terugkeren," voert Michael Rendall, directeur van het Rand Population Research Center, aan. In het rapport wordt opgemerkt dat vooral de terugkeer van Mexicaanse werknemers zonder een universitaire opleiding is vertraagd. Ook onmiddellijk na de uitbraak van de wereldwijde financiële crisis werd een vertraging opgetekend.

Tijdens het vierde kwartaal van vijf jaar geleden keerden 117.120 Mexicaanse migranten vanuit de Verenigde Staten naar huis terug. Twee jaar nadien keerden slechts 95.238 Mexicaanse migranten terug naar huis. De onderzoekers merken op dat de cijfers gelijkenissen vertonen met de trends tijdens de economische crisissen in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Bovendien wordt erop gewezen dat ook in Frankrijk en Duitsland tijdens de oliecrisis van de eerste helft van de jaren zeventig geen exodus van migranten werd opgemerkt. Dat geldt ook voor Spanje tijdens de huidige financiële crisis.

"Economische problemen vertragen migraties in beide richtingen," merkt Rendall op. "De economische crisis heeft de terugkeer naar Mexico doen afnemen, maar heeft ook de instroom in de Verenigde Staten gevoelig doen dalen. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat een migrant slechts wil terugkeren wanneer hij een vooropgesteld spaarniveau heeft bereikt, zelfs wanneer een economische crisis lagere inkomsten en werkgelegenheid veroorzaakt."

04-07-11

Verenigde Staten willen toerisme nieuw leven inblazen

De Corporation for Travel Promotion (CTP), het toeristische promotiebureau van het Amerikaanse Congres, heeft een budget van 200 miljoen dollar vrijgemaakt om het Amerikaanse merk nieuw leven in te blazen. Daarmee moet het promotiebureau opnieuw meer toeristen interesseren in de Verenigde Staten als vakantieland. De Verenigde Staten blijven immers marktaandeel verliezen in de internationale reissector. Dat heeft onder meer te maken met een verlies aan reputatie.

Verwacht wordt dat de Verenigde Staten dit jaar 64 miljoen bezoekers zal aantrekken. Dat betekent weliswaar een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien, maar in de internationale reismarkt verliezen de Verenigde Staten steeds meer terrein. Dat heeft volgens het Amerikaans ministerie van economie te maken met het feit dat niet snel genoeg wordt ingespeeld op de wereldwijde reistrends. Die nalatigheid zouden de Verenigde Staten de voorbije jaren 68 miljoen reizigers hebben gekost.

Dat verlies heeft er volgens de Amerikaanse overheid voor gezorgd dat men ook 509 miljard dollar aan bestedingen is misgelopen, terwijl de Amerikaanse belastingsdienst 32 miljoen dollar inkomsten zou hebben verloren. De reissector zou daardoor de kans gemist hebben om 441.000 extra banen te creëren. De Corporation for Travel Promotion zou onder meer het bezoek aan minder traditionele toeristische trekpleisters moeten stimuleren. Ook wordt aangestuurd op een geïntegreerde toeristische campagne, waarbij onder meer beroep zou moeten worden gedaan op sociale media.

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, verenigde staten |  Facebook |

30-06-11

Amerikaanse consument heeft opnieuw meer vertrouwen in media

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het nieuws in de kranten en televisie is het voorbije jaar opnieuw licht gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de media bereikte vier jaar geleden een absoluut dieptepunt, maar heeft zich sindsdien stelselmatig gedeeltelijk hersteld. Het vertrouwen blijft echter nog beduidend onder het niveau van de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de Amerikaanse bevolking relatief veel vertrouwen heeft in het krantennieuws. Dat is een stijging met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien. Daarnaast zegt 27 procent relatief veel vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Dat betekent een toename met 5 procentpunten op tegenover vorig jaar. Vier jaar geleden was het vertrouwen in het krantennieuws gedaald tot amper 22 procent, terwijl het televisienieuws toen een score van 23 procent bereikte.

In het midden van de jaren negentig stond het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten in het televisienieuws nog op 46 procent en bleef tot zeven jaar geleden op ongeveer 35 procent staan. Ook het vertrouwen in de kranten bleef tijdens die periode rond datzelfde niveau variëren. Er wordt aan toegevoegd dat het herstel van het vertrouwen in het nieuws in alle bevolkingscategorieën wordt opgemerkt. De grootste vooruitgang werd opgemerkt bij mannen tussen dertig en vijftig jaar.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, nieuws |  Facebook |

26-06-11

Eén op drie Amerikanen voelt zich heel gelukkig

Eén op drie Amerikanen voelt zichzelf heel gelukkig. Dat is evenveel als vorig jaar, maar een lichte daling tegenover de twee jaar daarvoor, toen een score van 35 procent werd opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers merken daarbij op dat het geluksgevoel bij de Amerikaanse mannen lijkt te dalen, terwijl bij de Amerikaanse vrouwen een stijging wordt opgetekend. Ook blijken oudere Amerikanen zich gelukkiger te voelen dan jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat 31 procent van de Amerikaanse mannen zich heel gelukkig voelt. Dat is een daling met 1 procent tegenover vorig jaar. Twee jaar geleden voelde echter nog 34 procent van de Amerikaanse mannen zich heel gelukkig. Bij de Amerikaanse vrouwen zegt 36 procent zich heel gelukkig te voelen. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover vorig jaar. Bij vijftigplussers zegt 37 procent zich heel gelukkig te voelen, terwijl dat bij vijfenzestigplussers nog verder stijgt tot 42 procent. In de groepen onder de vijftig jaar varieert het cijfer tussen 29 procent en 31 procent.

"Wanneer er echter ook rekening gehouden wordt met de respondenten die zich tamelijk gelukkig voelen, blijkt de score op te lopen tot 81 procent," merkt Harris op. "Ondanks de economische twijfels en de andere problemen voelen de Amerikanen zich dus niet echt ongelukkig. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat vooral familie en vrienden daarbij belangrijk zijn. Twee op drie Amerikanen zeggen een sterke band te hebben met hun familie en 59 procent geeft aan dat zijn vriendschapsbanden bijdragen tot het geluk. Hoe groter dat netwerk, hoe gelukkiger men zich voelt in het leven."

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, verenigde staten |  Facebook |

25-06-11

Amerikaan blijft meeste vertrouwen hebben in leger

De Amerikanen blijven een groter vertrouwen hebben in het leger dan in andere nationale instellingen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Opgemerkt wordt dat 78 procent van de Amerikanen aangeeft een groot vertrouwen te hebben in het leger. Ook de kleine ondernemingen (64 procent) en de Amerikaanse politie (56 procent) genieten een groot vertrouwen bij het Amerikaanse publiek. Het Amerikaanse Congres staat op een zestiende en laatste plaats.

Gallup merkt op dat er de voorbije jaren weinig veranderd is in het vertrouwen van de Amerikanen in de nationale instellingen. Alleen het televisienieuws vormt daarop een uitzondering. Daar werd een stijging van 22 procent naar 27 procent opgetekend. Wel wordt opgemerkt dat het vertrouwen in elke instelling lager ligt dan het historisch gemiddelde. "Dat weerspiegelt wellicht de algemene ontevredenheid van de Amerikaanse bevolking met de algemene gang van zaken in hun land," voeren de onderzoekers aan.

Daarbij wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de banken (23 procent), het Amerikaanse Congres (12 procent) en de president (35 procent) het verst onder hun historisch niveau blijven. De enige uitzondering op dit trend vormt het Amerikaanse leger, dat 11 procent hoger scoort dan het historisch gemiddelde. "Het vertrouwen in het Amerikaanse leger is traditioneel hoger wanneer de Verenigde Staten bij een militaire operatie zijn betrokken," merkt Gallup nog op.

Het Amerikaanse leger staat al meer dan twintig jaar op de eerste plaats. Alleen veertien jaar geleden stonden de kleine ondernemingen helemaal bovenaan.

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, verenigde staten |  Facebook |

22-06-11

Vietnam en Verenigde Staten ruimen Agent Orange op

Vietnam en zijn voormalige vijand Verenigde Staten zijn gestart met een gezamenlijk project om de milieuschade van het chemische ontbladeringsmiddel Agent Orange op te ruimen. Het ontbladeringsmiddel werd door Amerikaanse troepen tijdens de oorlog in Vietnam ingezet. De opkuisoperatie concentreert zich in een voormalige Amerikaanse militaire basis in centraal Vietnam, waar het middel tijdens de oorlog, die meer dan drie decennia geleden eindigde, lag opgeslagen. Het is de eerste keer dat Vietnam en de Verenigde Staten samenwerken om de contaminatie te bestrijden.

Amerikaanse vliegtuigen sproeiden tijdens de oorlog van Vietnam miljoenen liters van het chemische product over Zuid-Vietnam. Bedoeling was de Vietnamese jungle te ontbladeren, zodat de Vietcong-guerrilla's zich niet zouden kunnen verborgen houden. Agent Orange omvatte dioxine, dat wordt in verband gebracht met kankers en geboorte-afwijkingen. Het product is een gevoelig twistpunt gebleven tussen beide gewezen vijanden, hoewel de relaties op andere gebieden bijzonder vriendelijk zijn geworden.

Met het project is een bedrag van 32 miljoen dollar gemoeid. Bedoeling is om een gebied van bijna veertig hectaren rond Danang Airport te saneren. Uit een studie van het Canadese milieubedrijf Hatfield Consultants twee jaar geleden bleek dat de dioxine-normen in het gebied driehonderd tot vierhonderd keer hoger lagen dan de internationale maximumgrenzen. Ook op de gewezen Amerikaanse luchtmachtbasissen van Bien Hoa en Phu Cat werden onaanvaardbare niveaus dioxine aangetroffen.

Volgens het Vietnamese Rode Kruis hebben ongeveer drie miljoen Vietnamezen lichamelijke schade opgelopen door de blootstelling aan Agent Orange. Dat cijfer wordt door de Verenigde Staten betwist. Volgens het Amerikaanse standpunt zijn andere factoren de oorzaak van de ziektes van een groot deel van de patiënten.

 

 

18-06-11

Amerikaanse sociale zekerheid werkt weinig efficiënt

Het Amerikaanse sociale zekerheidssysteem Medicaid betaalt veel meer dan noodzakelijk voor geneesmiddelen en biedt de patiënt ook niet de meest efficiënte producten aan. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of California. Daarbij wordt opgemerkt dat de terugbetaalde geneesmiddelen per individuele staat een grote afwijking vertonen. De selectie - met inbegrip van kostprijs, veiligheid of efficiëntie - van de geneesmiddelen gebeurt volgens de onderzoekers op een weinig rationele of consistente manier.

"Medicaid houdt geen rekening met de internationale lijst van de World Health Organization (WHO), die is ontwikkeld om landen te helpen de beperkte middelen te besteden aan de meest noodzakelijke, veilige en meest efficiënte geneesmiddelen," merken de onderzoekers op in het webmagazine ScienceDaily.com. "In de Verenigde Staten wordt gewerkt met eenenvijftig verschillende lijsten en slechts één derde van alle opgesomde geneesmiddelen is overal terug te vinden."

Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat Medicaid door een meer consistente benadering belangrijke financiële besparingen zou kunnen realiseren en aan de patiënten efficiënter geneesmiddelen zou kunnen aanbieden. Medicaid ondersteunt op dit ogenblik ongeveer 60 miljoen Amerikaanse burgers met een laag inkomen. De onderzoekers stellen echter dat de begunstigden van Medicaid niet op alle geneesmiddelen uit de lijst van de World Health Organization kunnen terugvallen en vaak beroep moeten doen op duurdere alternatieven.

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, medicaid, verenigde staten |  Facebook |

17-06-11

Verenigde Staten werken aan internet-in-een-reiskoffer

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken werkt aan een project om het internet buiten het bereik van repressieve regeringen en censuur te houden. Onderdeel van die strategie is de bouw van onafhankelijke telefoonnetwerken in een aantal vreemde landen en een internet-in-een-reiskoffer, een pilootproject waarin een bedrag van 2 miljoen dollar wordt geïnvesteerd. Het project moet toelaten om de infrastructuur vreemde landen in te smokkelen en snel internet verbindingen te kunnen opstarten.

"Het idee bestaat erin om onschuldig lijkende hardware-componenten samen te brengen in een pakket dat gemakkelijk een land kan binnengesmokkeld worden en ook snel kan opgezet worden om een draadloze verbinding op te zetten," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton heeft het over een historische mogelijkheid om een positieve verandering te realiseren, waar de Verenigde Staten een belangrijke bijdrage kunnen leveren."

Naast het internet-in-een-reiskoffer, werkt het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken volgens de krant ook aan draadloze netwerken met stealth-technologie in onder meer Iran, Syrië en Libië. Ook wordt in Afghanistan, waar de Taliban de reguliere diensten heeft afgesloten, een onafhankelijk mobiel telefoonnetwerk opgebouwd. De krant voegt er aan toe dat de Amerikaanse inspanningen bedoeld lijken te zijn als extra middelen in de bestaande pogingen om democratische bewegingen en mogelijke bondgenoten te ondersteunen in landen met vijandige regimes.

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: censuur, internet, verenigde staten |  Facebook |

12-06-11

Barack Obama krijgt grootste vertrouwen voor aanpak budgettekort

De Amerikaanse bevolking heeft meer vertrouwen in president Barack Obama om het budgettekort terug te dringen dan in de leiders van de democraten en de republikeinen in het Amerikaanse Congres. Dat is de conclusie van een enquête van het Pew Research Center. Uit het onderzoek blijkt immers dat 22 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat Obama in staat is om het budgettekort van de Verenigde Staten aan te pakken. De leiders van de democraten halen daarbij slechts een quotering van 12 procent, terwijl de republikeinen nog eens 5 procent lager score.

Volgens het onderzoek zegt 41 procent van de Amerikaanse bevolking dat de republikeinse partij het best geplaatst is om het deficit van de Verenigde Staten terug te dringen. De democraten halen een score van 38 procent. Begin april hadden de republikeinen daarbij echter een score van 46 procent gehaald, tegenover 34 procent voor de democraten. Volgens 74 procent van de Amerikanen is het deficit een belangrijk probleem dat onmiddellijk moet worden aangepakt. Volgens 22 procent kan het probleem echter ook aangepakt worden wanneer de economische situatie is verbeterd.

Voor 3 procent van de Amerikanen is het deficit van de Verenigde Staten geen echt probleem. Er wordt echter opgemerkt dat de bezorgdheid van het Amerikaanse publiek over het budgettekort is toegenomen. Op dit ogenblik bestempelt 28 procent van de Amerikanen het budgettekort als het economisch probleem dat hen het meest zorgen baart. In maart van dit jaar was dat slechts 24 procent en in december vorig jaar amper 19 procent. De werkloosheid blijft met een score van 38 procent het belangrijkste economisch probleem.

Oorlogsvoering heeft zware impact op Amerikaanse schulden

De oorlogen in Irak en Afghanistan hebben volgens een meerderheid van de Amerikaanse bevolking tijdens het voorbije decennium een grote impact gehad op de schulden van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een enquête van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 60 procent van de Amerikanen naar de oorlogen in het Midden-Oosten wijzen wanneer naar de oorzaak van de Amerikaanse overheidsschuld wordt gevraagd. Daarentegen verwijst slechts 42 procent naar de de nationale economie.

Er wordt aan toegevoegd dat 24 procent verwijst naar de gestegen overheidsbestedingen, terwijl 19 procent gewag maakt van de belastingverlagingen. Iets meer dan de helft merkt op dat de belastingsverlagingen tenminste gedeeltelijk een rol het gespeeld bij de toenemende overheidsschulden, maar 31 procent zegt dat de fiscale maatregelen geen enkele impact hebben gehad. Datzelfde zegt ook 31 procent van de overheidsbestedingen.

De enquête wijst volgens de onderzoekers op een grote tegenstand bij de Amerikaanse bevolking tegen voorstellen om de Amerikaanse schuld te verlichten. Daarbij wordt opgemerkt dat 73 procent gekant is tegen besparingen op investeringen in het onderwijs en de verkeersinfrastructuur. Ook blijkt 59 procent gekant te zijn tegen het gradueel verhogen van de officiële pensioenleeftijd. Anderzijds is 72 procent voorstander van de beperking van de buitenlandse hulp, terwijl 61 procent hogere belasting vraagt op de rijkere bevolkingscategorieën.

De onderzoekers voegen er aan toe dat 65 procent van de Amerikanen ook voorstander is van een beperking van buitenlandse militaire verbintenissen. Ook vraagt 62 procent een beperking van de belastingsvoordelen voor grote bedrijven.

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begroting, oorlog, verenigde staten |  Facebook |

11-06-11

Betere wiskundeleraars moeten Verenigde Staten uit middelmatigheid halen

De Verenigde Staten moeten de normen voor wiskundeleerkrachten hoger leggen indien het land de vicieuze cirkel van middelmatigheid wil doorbreken. Dat heeft William Schmidt, wetenschapper aan de Michigan State University, gezegd. Hij merkt daarbij op dat Amerikaanse studenten op het gebied van wiskunde onderliggen tegenover hun collega's uit landen zoals Rusland en Taiwan. Daarom moet volgens hem vooral de lat op het gebied van wiskunde-onderwijs gevoelig hoger worden gelegd. Amerikaanse wiskunde-leerkachten voldoen volgens Schmidt niet aan de internationale normen.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat leraars voor het middelbaar onderwijs in de Verenigde Staten op het gebied van wiskundige kennis op het internationale vlak niet kunnen concurreren," voert William Schmidt, directeur van het Education Policy Center aan de Michigan State University, op in het magazine Science. Elke Amerikaanse staat bepaalt zijn eigen onderwijsnormen, maar volgens Schmidt zouden alle Amerikaanse staten moeten samenkomen om uniforme en hoge opleidingsniveaus af te spreken.

William Schmidt merkt op dat er voor Engelse literatuur wel een nationale norm is vastgelegd. "Maar zelfs met hogere normen zullen de studenten op wiskundevlak niet beter presteren indien de leerkrachten niet voorbereid zijn om hen optimaal te begeleiden," voert de Amerikaanse wetenschapper aan. "Leerkrachten die onvoldoende vakkennis hebben creëren studenten met onvoldoende vakkennis. Die vicieuze cirkel moet absoluut worden doorbroken."

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, wiskunde |  Facebook |

01-06-11

Dood Osama bin Laden heeft duurzaam effect op Amerikaans vertrouwen

De opstoot van het economische vertrouwen van de Amerikaanse bevolking na de eliminatie van Ossama bin Laden lijkt duurzaam te zijn. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Sinds de dood van de islamitische terroristenleider heeft het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in de economie volgens Gallup een groei met 10 procentpunten gekend. Daarmee heeft het vertrouwen van de Amerikaanse consument het hoogste niveau bereikt sinds het midden van de maand februari.

"Na een eerste piek half februari, kende het Amerikaanse consumentenvertrouwen een gestage daling, naarmate de brandstofprijzen stegen en de economische activiteit vertraagde," merkt Gallup op. "Het vertrouwen in de Amerikaanse economie begon echter opnieuw te stijgen na de aankondiging van de dood van Oosama bin Laden. Dat viel samen met een groeiende steun van de Amerikanen voor president Barack Obama." Ook de dalende benzineprijzen zouden een positief effect hebben.

Op dit ogenblik is 37 procent van de Amerikanen van oordeel dat de economische omstandigheden zijn verbeterd. Dat is het hoogste niveau sinds midden januari. Het economisch vertrouwen ligt daarmee ook nagenoeg even hoog dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Volgens 42 procent van de Amerikanen blijft het echter nog altijd slecht gaat met de economie, al is dat wel een verbetering tegenover de cijfers van de maand april. Gallup stelt dat diverse factoren in de nabije toekomst het vertrouwen van de Amerikaanse consument gevoelig zouden kunnen beïnvloeden.

Daarbij wordt gewag gemaakt van de brandstofprijzen, de Europese schuldencrisis en de Amerikaanse federale schuld.

19:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: osama bin laden, verenigde staten |  Facebook |