30-05-11

Cambridge meest belezen stad van Verenigde Staten

De stad Cambridge in Massachusetts heeft de meest belezen bevolking van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van de online retailer Amazon.com. Cambridge telt volgens het onderzoek per honderdduizend inwoners de grootste verkoop van boeken, magazines en kranten, zowel online als in gedrukte vorm. Cambridge gaat in de rangschikking de steden Alexandria (Virginia), Berkeley (California), Ann Arbor (Michigan) en Boulder (Colorado) vooraf. De Amerikaanse hoofdstad Washington volgt slechts op de zestiende plaats.

De onderzoekers merken op dat Cambridge, de thuishaven van prestigieuze instellingen zoals de Harvard University en het Massachusetts Institute of Technology, ook de eerste plaats inneemt bij de nonfictie-literatuur. Er wordt aan toegevoegd dat Boulder in de staat Colorado ook in de literatuur zijn reputatie van gezonde stad bevestigt en zich Amerikaans marktleider toont in de verkoop van boeken over onderwerpen zoals koken, voeding en wijn.

Verder merken de onderzoekers op dat Alexandria in de staat Virginia het grootste aantal kinderboeken verkoopt. Uit de rangschikking blijkt verder dat Florida de meest belezen Amerikaanse staat is. Met Miami op een zesde plaats, Gainesville als achtste en Orlando als twaalfde heeft Florida immers drie vertegenwoordigers in de top twintig. Andere bekende steden in de top twintig zijn Salt Lake City (zevende), Seattle (negende), Pittsburgh (dertiende), St. Louis (zeventiende), Cincinnati (achttiende), Portland (negentiende) en Atlanta (twintigste).

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cambridge, lectuur, verenigde staten |  Facebook |

29-05-11

Amerika is minder discriminerend geworden

Door de verkiezing van Barack Obama als eerste zwarte president van de Verenigde Staten, hebben veel Amerikanen hun perceptie over discriminatie en racisme veranderd. Dat heeft echter niet geleid tot een grotere steun voor maatregelen om ongelijkheid verder te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Michigan. Daarbij wordt opgemerkt dat het verzet tegen nieuwe maatregelen en immigratie de voorbije drie jaar daarentegen is toegenomen.

"Omdat ervaren wordt dat de ongelijkheid is afgenomen, wordt er wellicht ook minder nood gevoeld aan regelgeving," verklaart onderzoeksleider Nicholas Valentino, professor communicatie aan de University of Michigan, de ogenschijnlijke tegenstelling tussen beide resultaten. Valentino zegt wel te verwachten dat deze percepties over discriminatie een impact zouden kunnen hebben op de presidentiële verkiezingen van volgend jaar en door beide partijen zullen worden uitgespeeld om hun achterban te mobiliseren.

Voor de verkiezing van Barack Obama bleek 61 procent van de respondenten van mening te zijn dat er nog altijd sprake is van discriminatie tegenover zwarte Amerikanen. Na de verkiezing van Obama was dat echter gedaald tot 50 procent. "Meer dan een kwart van het publiek heeft zijn visie over discriminatie onmiddellijk na de verkiezing van Obama herzien," merkt Valentino op. Hij voegt er aan toe dat die tendens in alle Amerikaanse bevolkingsgroepen werd opgetekend.

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, verenigde staten |  Facebook |

28-05-11

Economische crisis heeft nieuwe energieconsument gecreëerd

De economische crisis heeft een nieuwe houding tegenover energieverbruik gecreëerd. Bovendien blijken bedrijven en consumenten die gewijzigde opstelling ook in de toekomst te willen handhaven. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van consulent Deloitte. Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de Amerikaanse bedrijven de volgende twee tot drie jaar zijn energiekosten met 25 procent wil terugschroeven. Ook 68 procent van de consumenten zegt inspanningen te doen om het energieverbruik te beperken.

"Zowel in het Amerikaanse bedrijfsleven als bij het grote publiek kan de geboorte van de bewuste energie-consument worden opgemerkt," voert Deloitte aan. "Er is duidelijk een brede massabeweging aan de gang rond energiebewustzijn bij bedrijven en consumenten." Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de Amerikanen door het verlies van werk of inkomen de pijn van de recessie heeft gevoeld. Tijdens die recessie heeft 70 procent van de Amerikanen zijn elektriciteitsverbruik beperkt en 95 procent zegt niet van plan te zijn om daar bij een economisch herstel verandering in te brengen.

Ook blijkt 90 procent van de bedrijven specifieke doelstellingen te hebben uitgewerkt rond het verbruik van elektriciteit en energie-management. Ongeveer 75 procent van de bedrijven heeft concrete doelstellingen rond het beperken van de energiekosten en het elektriciteitsverbruik en het verhogen van de efficiëntie van bedrijfsgebouwen. Bovendien geeft 56 procent aan de winstgevendheid te willen opdrijven door de beperking van het elektriciteitsverbruiken. Ook zegt bijna 33 procent plannen te hebben om zelf energie te produceren.

20:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, energie, verenigde staten |  Facebook |

Geen Amerikaanse defensiecontracten voor Chinese bedrijven

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd waardoor het aan Chinese defensiebedrijven onmogelijk gemaakt wordt om contracten van het Amerikaanse ministerie van landsverdediging in de wacht te slepen. In het wetsvoorstel werd voorzien dat opdrachten voor het Amerikaanse ministerie van landsverdediging onmogelijk kunnen worden toegewezen aan bedrijven die eigendom zijn van de Chinese regering of banden hebben met de Chinese overheid.

Het Amerikaanse congreslid Rose DeLauro, één van de initiatiefnemers van het voorstel, benadrukte dat de wet de garanties op de Amerikaanse veiligheid moet helpen versterken. "China maakt belangrijke vooruitgang op het gebied van defensie en luchtvaart en ruimtevaart," merkt DeLauro op. "Een deelname van Chinese bedrijven aan biedingen voor contracten van het Amerikaanse ministerie van landsverdediging zou dan ook bijzonder veel risico's voor de veiligheid van de Verenigde Staten inhouden."

Rose DeLauro wees erop dat een Chinees staatsbedrijf van plan is om te bieden op een contract voor de volgende presidentiële helikopter. Het verbod zou volgens haar ook vermijden dat hoogwaardige banen en technologieën naar het buitenland zouden verdwijnen. "De wet zal niet alleen de nationale veiligheid ten goede komen, maar ook innovatie, jobcreatie en economische groei op lange termijn ondersteunen," merkte ze op. Het voorstel moet nog wel door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd, vooraleer de wet door de Amerikaanse president Barack Obama kan worden bekrachtigd.

20:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, defensie, verenigde staten |  Facebook |

25-05-11

Amerikaans breedband kent onvoldoende groei

De ontwikkeling van het Amerikaanse breedband heeft nog een lange weg af te leggen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Federal Communications Commission voor het Amerikaanse Congres. Daarbij wordt opgemerkt dat ongeveer 26 miljoen Amerikanen nog altijd geen toegang hebben tot hoge internetsnelheden. Het probleem zou zich vooral situeren in landelijke gebieden. Bovendien wordt in het rapport opgemerkt dat er niet snel een verbetering mag verwacht worden.

"Vele Amerikanen leven in gebieden waar er geen zakelijke motieven zijn om breedband te stimuleren en bovendien ook de overheid niet over de mogelijkheid lijkt te beschikken om die leemte op te vullen," voert het webmagazine Online Media Daily aan. "Voor het tweede jaar op rij moet volgens het rapport worden opgemerkt dat het Amerikaanse breedband niet langer een bevredigende groei kent. Om de Amerikaanse concurrentiekracht op peil te houden, moeten volgens de Federal Communications Commission de inspanningen voor breedband worden opgedreven."

Volgens het rapport zouden ongeveer 100 miljoen Amerikanen totaal geen toegang tot het internet hebben of nog met inbel-verbinding worden geconfronteerd. "Dat maakt duidelijk dat de doelstellingen van het Amerikaanse Congres niet zijn gehaald," wordt er opgemerkt. Er wordt aan toegevoegd dat de internet-adoptie in de Verenigde Staten achterblijft op elf andere landen, waaronder Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Canada of Duitsland.

19:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breedband, internet, verenigde staten |  Facebook |

Blanke Amerikanen voelen zich grootste slachtoffer van racisme

Blanke Amerikanen zijn mening een groter slachtoffer van discriminatie te zijn dan Afro-Amerikanen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Arts and Sciences aan de Tufts University en de Harvard Business School. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat de Verenigde Staten niet de post-raciale maatschappij heeft gerealiseerd zoals velen hadden voorspeld na de verkiezing van Barack Obama tot Amerikaans president.

"Het onderzoek toont aan dat blanke Amerikanen en Afro-Amerikanen het eens zijn dat het racisme tegenover zwarten de voorbije zestig jaar is gedaald," voert het webmagazine Sciencedaily.com aan. "Blanken zijn echter van oordeel dat het racisme tegenover hen is toegenomen en nu een groter probleem vormt dan het racisme tegenover zwarten." Onderzoeksleider Samuel Sommers, professor psychologie aan de Tufts University, noemt de resultaten verrassend, rekening houden met de grote verschillen die in de Amerikaanse maatschappij nog altijd bestaan.

"Afro-Amerikanen worden op het gebied van inkomen, eigendom, gezondheid en tewerkstelling nog altijd met meer problemen geconfronteerd dan blanken," merkt Sommers op. Uit het onderzoek blijkt dat beide groepen dezelfde perceptie hebben over het racisme in de jaren vijftig, met weinig racisme tegenover blanken en een substantiële discriminatie tegenover zwarten. Bovendien geven beide groepen toe dat het racisme tegenover zwarten is gedaald, hoewel blanken van mening zijn dat dit proces sneller gegaan is dan zwarten.

Afro-Amerikanen zijn van mening dat het racisme tegenover blanken in beperkte mate is toegenomen.

19:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, verenigde staten |  Facebook |

19-05-11

Meerderheid Amerikanen vindt vakantie belangrijk

Een meerderheid van de Amerikanen vindt het belangrijk om een vakantiereis te kunnen ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup en de krant USA Today. Volgens de onderzoekers vindt 61 procent van de Amerikanen een vakantiereis belangrijk. Voor een deelgroep van 36 procent is een zomerreis volgens Gallup en USA Today zelfs heel belangrijk. Er wordt aan toegevoegd dat de zomervakantie voor vele Amerikanen vooral een breuk moet vormen met de arbeid.

Een groep van 27 procent zegt dit jaar evenveel te willen reizen als vorig jaar, ondanks de gestegen prijs van de benzine. Dat is 2 procent minder dan vorig jaar. Een groep van 20 procent zegt dit jaar meer te willen reizen, tegenover 18 procent vorig jaar. Een gedeelte van 32 procent geeft aan evenveel te zullen reizen dan vorig jaar, tegenover 37 procent vorig jaar. Ook wordt opgemerkt dat 71 procent dit jaar meer denkt uit te geven dan vorige zomer, tegenover 39 procent vorig jaar. Dat heeft volgens Gallup wellicht te maken met de duurdere benzineprijzen.

Amerikaanse vijfenzestigplussers hechten volgens de onderzoekers minder belang aan vakantie-uitstappen dan jongere landgenoten. Dat geeft volgens het rapport aan dat een vakantie voor vele Amerikanen vooral een afwisseling voor het werkjaar moet worden. Slechts 39 procent van de oudere Amerikanen geeft aan dat een vakantie belangrijk is. In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar is dat 85 procent. Ook tussen vijftig en vijfenzestig zegt nog 68 procent een vakantie belangrijk te vinden.

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, verenigde staten |  Facebook |

18-05-11

Amerikaanse hotelsector ziet winsten opnieuw groeien

Na twee jaar van dalende winsten, heeft de Amerikaanse hotelsector het voorbije jaar opnieuw een groei gekend 9,8 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau PKF Hospitality Research. Daarbij wordt opgemerkt dat de Amerikaanse hotelsector aan het herstel van de economische crisis is begonnen, maar nog altijd niet de terugval met bijna 40 procent van de twee jaar voordien heeft kunnen goedmaken. De inkomsten uit de kamerverhuur steeg met 5,3 procent, terwijl de omzet van voeding en drank met 5,6 procent toenam.

Er wordt opgemerkt dat hotels met een gemiddeld tarief van minstens 200 dollar per overnachting het voorbije jaar de winst met gemiddeld 33 procent hebben kunnen opdrijven. Hotels met tarieven van minder dan 100 dollar lieten daarentegen slechts een beperkte winst met 0,3 procent optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat de operationele kosten het voorbije jaar met 3,4 procent stegen, maar de gemiddelde bezettingsgraad steeg met 6,2 procent tot 67,7 procent.

In het rapport wordt opgemerkt dat de Amerikaanse hotelsector dit jaar een verdere omzetgroei met 6,8 procent zal kunnen optekenen. "Die groei zal evenredig verdeeld zijn tussen een stijgende bezettingsgraad en tariefverhogingen," wordt er opgemerkt. Er wordt echter aan toegevoegd dat de sector blijvende inspanningen zal moeten doen om de kosten te beperken. Die kostenbesparing zal volgens PFK Hospitality Research in belangrijke mate de winstgevendheid van de Amerikaanse hotelsector bepalen.

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel, verenigde staten |  Facebook |

17-05-11

Amerikaanse verkoop motorfietsen profiteert van dure brandstof

De verkoop van motorfietsen is in de Verenigde Staten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 7,2 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Motorcycle Industry Council (MIC). De groei wordt in belangrijke mate toegewezen aan de gestegen benzineprijzen. Er wordt opgemerkt dat er altijd een verband bestaat tussen hogere brandstofprijzen en een stijging in de verkoop van motorfietsen. Motorfietsen maakten als niet-noodzakelijke aankoop tijdens de economische crisis een dalperiode door, maar profiteren nu van de duurdere brandstof.

"Vooral de verkoop van scooters, die onder dergelijke omstandigheden goed presteren, kent een belangrijke groei," merkt het magazine Marketing Daily op. "In die sector wordt een stijging met bijna 50 procent gemeld. Maar ook andere sectoren hebben een groei laten optekenen." Ty Van Hooyconk, communicatiedirecteur bij de Motorcycle Industry Council, merkt op dat bij rijlessen voor motorfietsen steeds meer deelnemers aangeven zich omwille van de hogere brandstofprijzen ingeschreven te hebben.

De Motorcycle Industry Council meldt dat ook de verkoop van banden voor motorfietsen en scooters met 29 procent is gestegen. "Dat toont aan dat er inderdaad meer gebruik gemaakt wordt van de motorfietsen," voert Van Hooydonk nog aan. "Bovendien laat dit ook veronderstellen dat heel wat Amerikanen hun oude motorfietsen weer uit de garage hebben gehaald en opnieuw rijklaar hebben gemaakt." Uit cijfers blijkt dat twee jaar geleden 6,8 procent van de Amerikaanse gezinnen een motorfiets bezat. Zes jaar voordien was dat 5,4 procent.

Twee jaar geleden telden de Verenigde Staten 11 miljoen motorfietsen. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien.

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motorfiets, verenigde staten, verkeer |  Facebook |

Amerikaanse muziekverkoop laat lichte groei optekenen

De Amerikaanse muziekverkopen zijn tijdens de eerste vier maanden van dit jaar met 1,6 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen. De groei is volgens het rapport vooral te danken aan een groei bij digitale albums en tracks. Bij de fysieke albums werd een daling opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar bij de digitale albums en tracks werd een groei met respectievelijk 16,8 procent en 9,6 procent opgetekend.

"De digitale retailers lieten een groei met 12,4 procent noteren en vertegenwoordigden meer dan de helft van alle transacties," voert Nielsen aan. "De verkoop van digitale albums lieten een stijging met 5,4 procent registreren, vooral dankzij het langverwachte debuut van de Beatles-catalogus op de digitale markt." Er wordt aan toegevoegd dat de verkoop van vinyl tijdens de eerste vier maanden van dit jaar een stijging kende met 37 procent, nadat vorig jaar ook al een stijging met 14,2 procent werd opgetekend.

Vinyl vertegenwoordigt echter slechts 1,2 procent van de fysieke verkopen. De top honderd van de vinyl-markt wordt voor 93 procent gedomineerd door rock of alternatieve genres. Er wordt aan toegevoegd dat rock met een belang van 32 procent op de digitale album-markt het meest populaire muziekgenre blijft. Bij de digitale tracks is popmuziek met een aandeel van 40 procent de populairste categorie. Vorig jaar kende de Amerikaanse muziekverkoop nog een terugval met 2,4 procent.

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, verenigde staten |  Facebook |

15-05-11

Amerikaanse artsen stappen meer over op alternatieve therapieën

Amerikaanse artsen schrijven hun patiënten vaker alternatieve therapieën - zoals yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen - voor. Deze therapieën blijken in de gewone geneeskunde meer aanvaard te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. De onderzoekers voeren aan dat meer dan één derde van de Amerikanen deze alternatieve therapieën volgt en voegen er aan toe dat deze trend nog steeds blijft toenemen.

"Eén op de dertig patiënten die een alternatieve therapie volgt, heeft daarvoor een voorschrift gekregen van de arts," stipt onderzoeksleider Aditi Nerurkar aan. "Vaak gaat het echter om mensen die meer gebruik hebben gemaakt van het gezondheidssysteem dan de gemiddelde bevolking. Daaruit zou men kunnen afleiden dat deze patiënten zieker zijn dan anderen en de artsen de behandeling hebben voorgeschreven als een laatste hulpmiddel nadat andere therapieën geen oplossing konden brengen."

"Het is bewezen dat alternatieve therapieën in een aantal gevallen nuttig kunnen zijn, maar we hadden niet verwacht dat artsen die behandelingen al in dergelijke hoge mate voorschreven," stipt Nerurkar aan. "Men zou echter kunnen opwerpen dat het voor het systeem van openbare gezondheid mogelijk kostenefficiënter zou kunnen zijn om deze patiënten vroeger naar alternatieve therapieën door te verwijzen en mogelijk ook voor henzelf betere resultaten te boeken."

11:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, medidatie, verenigde staten, yoga |  Facebook |

14-05-11

Chinese tieners verzaken aan rebellie tijdens adolescentie

Zowel in China als de Verenigde Staten leveren kinderen die hun ouders willen behagen, op school betere prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Illinois. Jongeren die een goede band hebben met hun ouders, voelen zich volgens de onderzoekers ook meer verantwoordelijk, wat tot betere academische prestaties leidt. Er wordt echter opgemerkt dat het fenomeen in de Verenigde Staten tijdens de adolescentie, wanneer tieners vooral hun individualisme willen benadrukken, afneemt, terwijl dat niveau in China even sterk blijft en zelfs nog toeneemt tijdens de tienerjaren.

"Amerikanen zien de adolescentie als een periode waarin tieners hun individualisme benadrukken, terwijl in China ervan uitgegaan wordt dat kinderen de verplichting hebben om hun familie eer te brengen en hun ouders terug te betalen voor de opofferingen die ze hebben gedaan tijdens de opvoeding," merkt onderzoeksleider Eva Pomerantz, professor psychologie aan de University of Illinois, op tegenover het webmagazine Physorg.com. "De tienerleeftijd is voor Chinese jongeren geen periode van rebellie waarbij ze afstand nemen van het gezin, maar wel een verantwoordelijker lid worden."

De onderzoekers merken wel op dat kinderen in beide landen na verloop van tijd minder geïnteresseerd raken in de school. "Maar alleen voor de Amerikaanse jongeren leidt dit ook tot lagere academische prestaties," voert Pomerantz nog aan. "Chinese jongeren behouden hun engagement, hoewel ze de schooltijd niet meer zo leuk vinden dan toen ze nog jonger waren. Dat heeft wellicht te maken met de bredere cultuur van de Chinese maatschappij."

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, onderwijs, verenigde staten |  Facebook |

Vooral jongeren slachtoffer van Amerikaans vuurwapengeweld

Grote metropolen vertegenwoordigen ongeveer twee derden van alle dodelijke schietpartijen in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Vooral de stadscentra zouden het zwaarst worden getroffen. Linda Dahlberg, wetenschappelijk directeur van de Division of Violence Prevention van de organisatie, merkt op dat het grootst aantal slachtoffers vallen bij mannelijke kinderen en tieners.

"Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om met jongeren te werken indien men daadwerkelijk iets wil doen aan het vuurwapengeweld," merkt Dahlberg op tegenover het webmagazine Medicinet.com. Volgens de organisatie vielen er vier jaar geleden bij vuurgevechten in de Verenigde Staten 25.423 doden. Grote steden vertegenwoordigden 67 procent van alle feiten. Ook wordt opgemerkt dat jongeren tussen tien en negentien jaar 73 procent van alle slachtoffers omvatten. Deze groep bestaat voor meer dan 85 procent uit mannelijke tieners.

Dahlberg voegt er aan toe dat wapengeweld in de Verenigde Staten tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is geëscaleerd, vooral omwille van de crack-epidemies. "Hoewel de cijfers sinds het midden van de jaren negentig is gedaald, blijft het aantal slachtoffers onder jongeren nog altijd bijzonder hoog," merkt Dahlberg nog op. "Om het probleem aan te kunnen pakken, zal aan jongeren dan ook geleerd moeten worden om conflicten zonder geweld op te lossen."

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, moord, verenigde staten, vuurwapen |  Facebook |

Dood Osama bin Laden leidt tot groter Amerikaans economisch optimisme

Het vertrouwen van de Amerikaanse consument is sinds de dood van Osama bin Laden met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers voegen er aan echter aan toe het stijgend vertrouwen ook met een aantal andere factoren te maken zou kunnen hebben, zoals positieve mededelingen van de Amerikaanse regering over de tewerkstelling en de feestactiviteiten rond moederdag.

Gallup merkt op dat 37 procent van de Amerikaanse consumenten van mening is dat de economie beter presteert. Voor de aankondiging van de dood van Osama bin Laden was dat slechts 31 procent. "Het Amerikaanse optimisme heeft daardoor opnieuw het hoogste punt bereikt sinds midden februari," voeren de onderzoekers aan. "Bovendien blijft de score nog slechts 4 procent onder het niveau dat één jaar geleden werd geregistreerd."

Er wordt aan toegevoegd dat nog 43 procent van de Amerikanen gewag maakt van zwakke economische omstandigheden, tegenover 47 procent voor de dood van Osama bin Laden. Daarmee is het pessimisme volgens Gallup tot het laagste niveau in ongeveer één maand teruggezakt. Op hetzelfde tijdstip vorig jaar werd een score van 44 procent opgetekend. Gallup merkt echter op dat de impact van de dood van de terroristenleider na verloop van tijd wellicht opnieuw zal wegebben.

13-05-11

Amerikaanse regering stelt online beveiligingsscherm voor

De Amerikaanse regering heeft een nieuwe wetgeving voorgesteld om de Verenigde Staten te beschermen tegen cyberaanvallen van hackers, criminelen en spionnen. In het voorstel is voorzien dat bedrijven die cruciale infrastructuur beheren, zoals krachtcentrales en financiële systemen, ondersteuning zouden krijgen om de veiligheid van hun netwerken te garanderen. Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid zou ook de autoriteit krijgen om aan de industrie zijn eigen veiligheidsnormen op te leggen.

Woordvoerders van de Amerikaanse regering merken op dat systemen van de overheid en privésector miljoenen aanvallen per dag te verwerken krijgen. De plannen zouden moeten toelaten om bedreigingen - zoals pogingen van buitenlandse mogendheden om gevoelige gegevens te bemachtigen en de aanvallen van hackers op financiële instellingen - tegen te gaan. In het voorstel zou het ministerie van binnenlandse veiligheid de mogelijkheid krijgen om in te grijpen en veiligheidssystemen te implementeren indien bedrijven onvoldoende maatregelen zouden nemen.

Een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven merkte op de voorkeur te geven aan vrijwillige maatregelen boven een optreden van de overheid. De Amerikaanse regering hoopt echter dat de nieuwe wet nog dit jaar zal kunnen worden goedgekeurd. Een aantal critici merkt echter op dat het plan te zwak is en onvoldoende gewapend is om op te treden in noodsituaties. De bedrijven zouden immers nog jaren tijd krijgen om zich in regel te stellen met de nieuwe normen.

Het Amerikaanse Congres heeft de controle op de cyber-veiligheidscoördinator opgeëist, maar dat werd door de Amerikaanse regering afgewezen.

11-05-11

Amerikaanse vakantieganger wil vooral naar zuiden

Amerikaanse toeristen zijn van plan om vooral naar het zuiden van de Verenigde Staten te trekken. Dat blijkt uit een onderzoek van American Express. Daarbij wordt opgemerkt dat het zuiden met Florida, Texas, North-Carolina en South-Carolina vier vertegenwoordigers binnen de top tien van de favoriete binnenlandse bestemmingen tellen. In de top tien staan verder Californië, Nevada, New York, Massachusetts, Wisconsin en Illinois. Bij buitenlandse bestemmingen delen de Bahama's en Canada de eerste plaats.

De onderzoekers voegen er aan toe dat 88 procent van de Amerikaanse toeristen specifieke strategieën hebben om de vakantiekosten terug te schroeven. Daarbij zegt 38 procent de verplaatsing te zullen maken met de wagen in plaats van met het vliegtuig. Daarnaast geeft 38 procent aan te kiezen voor minder dure bestemmingen. Maar ook besparingen op restaurantbezoek (38 procent), kledij (30 procent), renovatiewerken (25 procent), entertainment (24 procent), lichaamsverzorging (20 procent) en technologie (18 procent) moeten het vakantiebudget helpen rond maken.

Er wordt opgemerkt dat 68 procent van de Amerikaanse toeristen voor deze zomer korte uitstappen in het vooruitzicht stelt, terwijl 63 procent aan een langere vakantie denkt. In totaal zou 59 procent van de Amerikaanse bevolking een zomervakantie willen nemen, tegenover 51 procent vorig jaar. Gemiddeld worden twee weekvakanties gepland met een budget van 1.200 dollar per persoon en drie weekend-uitstappen met een gemiddelde begroting van 300 dollar.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, verenigde staten |  Facebook |

29-04-11

Amerikaanse bevolking steeds meer bezorgd om pensioen

De Amerikaanse actieve bevolking maakt zich steeds meer zorgen over zijn latere pensioen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat 53 procent van de actieve Amerikanen vreest onvoldoende financiële middelen te zullen hebben om op een comfortabele manier met pensioen te kunnen gaan. Negen jaar geleden maakte zich amper 32 procent van de ondervraagden zich bezorgd over zijn pensioen. Vorig jaar zei 48 procent wellicht onvoldoende financiële reserves te hebben voor zijn pensioen.

Gallup voert aan dat jonge Amerikanen het meest optimistisch zijn over hun later pensioen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar zegt 57 procent te verwachten voldoende financiële middelen te zullen vergaren om comfortabel met pensioen te kunnen gaan. In deze groep verwachten ook weinig respondenten tijdens zijn pensioen op de sociale zekerheid te moeten rekenen. Dat betekent volgens Gallup dat deze leeftijdsgroep verwacht andere inkomstenbronnen te zullen opbouwen buiten de pensioenuitkering.

Opmerkelijk is echter dat de groep tussen vijftig en vijfenzestig jaar, die het dichtste bij zijn pensioen staat, zich optimistischer opstelt dan de tussengroep van dertig tot vijftig jaar. In de oudere categorie merken immers 18 procent meer respondenten op te verwachten voldoende financiële middelen te zullen hebben om comfortabel met pensioen te kunnen gaan. Opmerkelijk is ook 37 procent van de actieve Amerikanen zegt te verwachten pas na zijn 65ste op pensioen te zullen gaan. In het midden van de jaren negentig was dat slechts 12 procent.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, verenigde staten |  Facebook |

28-04-11

Honolulu en Santa Fe ademenen zuiverste lucht van Verenigde Staten

Californische steden kennen de ergste luchtvervuiling van de Verenigde Staten. Honolulu en Santa Fe-Espanola in de staat New Mexico hebben daarentegen de minst vervuilde lucht van het hele land. Dat is de conclusie van een rapport van de American Lung Association. Er wordt aan toegevoegd dat Honolulu en Santa Fe-Espanola de enige twee Amerikaanse steden waren die het voorbije jaar op geen enkel ogenblik werden werden geconfronteerd met een luchtvervuiling die de veiligheidsnormen overschreed.

"Ongeveer 48 procent van de Amerikaanse bevolking woont in regio's met teveel smog, terwijl 20 procent in gebieden woont waar er teveel pieken met luchtvervuiling worden geteld," merken de onderzoekers op. "Een groep van 6 procent woont in regio's waarbij het hele jaar door een teveel aan stofdeeltjes in de lucht wordt opgetekend. Ongeveer 17 miljoen Amerikanen leven in gebieden waar de drie ongezonde factoren worden opgemerkt."

"Bij pieken in het smogniveau worden meer ziekenhuis-opnames opgetekend wegens longproblemen, hartaanvallen en beroertes," stipt Michael Jerrett, professor omgevingsgezondheid aan de School of Public Health van de University of California, aan. "Daarnaast heeft luchtvervuiling ook een impact op het geboortegewicht, diabetes, bloedsomloopziektes en een lagere levensverwachting in het algemeen." Tot de meest vervuilde steden behoren Los Angeles, Fresno en San Diego. Er wordt wel opgemerkt dat de situatie in de meeste steden de voorbije decennia is verbeterd.

27-04-11

Westen Verenigde Staten vreest grote waterschaarste

Door de klimaatverandering zal de waterschaarste in het westen van de Verenigde Staten verder doen toenemen, waardoor miljoenen inwoners van de regio in problemen zouden kunnen komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken. Opgemerkt wordt dat de klimaatverandering het debiet in een aantal van de grootste riviergebieden van het westen van de Verenigde Staten deze eeuw met 20 procent zou kunnen doen afnemen.

Deze rivieren garanderen de waterbevoorrading in acht Amerikaanse staten. Het gaat onder meer om de Colorado, de Rio Grande en de San Joaquin. Volgens het rapport zou het debiet van die stromen met 8 procent tot 20 procent kunnen dalen. Het westen en zuidwesten behoren tot de snelst groeiende regio's van de Verenigde Staten. Ken Salazar, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, noemt het water de levensbron van de regio en merkte op dat het tekort een grote impact zou kunnen hebben op het gebied.

Nevada, Arizona en Texas, drie van de meest droge staten op het Amerikaanse continent, behoren ook tot de snelstgroeiende gebieden van de Verenigde Staten. "De klimaatverandering zal een directe impact hebben op de watervoorraden, die op dit ogenblik al onder zware druk staan door de grote vraag vanuit de drinkwater-voorziening, irrigatie van landbouwgronden, het genereren van elektriciteit, visserij en toerisme," stipte Salazar aan.

Gelukkigste staten kennen meeste zelfmoorden

De gelukkigste staten hebben tegelijkertijd ook het hoogste zelfmoordcijfer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Federal Reserve Bank of San Francisco. Onderzoeksleider Mary Daly merkt op dat het eigen geluksgevoel de belangrijkste bescherming biedt tegenover zelfmoord, maar het geluksniveau van de directe omgeving vertegenwoordigt volgens haar een risicofactor. Het persoonlijke ongeluksgevoel kan immers het ergste aanvoelen wanneer men omgeven is door anderen die relatief tevreden zijn met hun leven.

"Uit eerder onderzoek is gebleken dat in Europa de landen met het hoogste welvaartniveau ook het hoogste zelfmoordcijfer hebben," merkt het webmagazine HealthDay News op. "Maar tussen de Europese landen zijn er ook grote verschillen in taal, cultuur en erfgoed. Het was dan ook de vraag of die vreemde paradox zich ook zou handhaven in de Verenigde Staten, waar een groot gedeelte van de bevolking dezelfde cultuur en taal kent. Het onderzoek van Mary Daly bevestigt echter dat dit fenomeen ook bij de Amerikaanse bevolking kan worden opgetekend."

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat Hawaii op het gebied van tevredenheid de tweede hoogste score van de hele Verenigde Staten heeft, maar ook op het gebied van zelfmoorden de vijfde plaats bekleedt. Anderzijds staat New Jersey op het gebied van tevredenheid slechts op een 47ste plaats, maar dat geldt ook voor het zelfmoordcijfer. "Het geluksgevoel is relatief," voeren de onderzoekers aan. "Mensen met meer geld dan de gemiddelde bevolking voelen zich immers arm wanneer ze tussen nog rijkere mensen wonen. Dat geldt wellicht ook voor het geluksgevoel."

Er zijn wel uitzonderingen op de trend. Louisiana heeft de grootste tevredenheid van de hele Verenigde Staten, maar komt op het gebied van zelfmoord slechts op de 40ste plaats. Anderzijds staat California op het gebied van tevredenheid slechts op een 46ste plaats, maar heeft wel het vierde hoogste zelfmoordcijfer van de hele Verenigde Staten. In het algemeen gaat de paradox volgens de onderzoekers echter wel op.

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, zelfmoord |  Facebook |

Amerikaanse vastgoedsector is een kopersmarkt

Een meerderheid van de Amerikaanse bevolking dat de economische omstandigheden op dit ogenblik de aankoop van een woning zouden moeten stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. De Amerikaanse vastgoedsector wordt volgens Gallup op dit ogenblik dan ook bestempeld als een kopersmarkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat mannen duidelijk meer vertrouwen hebben in de vastgoedmarkt dan vrouwen. Steeds meer Amerikanen raken ervan overtuigd dat de vastgoedprijzen volgend jaar opnieuw zullen stijgen.

Uit het onderzoek van Gallup blijkt dat 69 procent van de Amerikanen aangeeft dat de markt op dit ogenblik gunstig ligt voor de aankoop van een woning. Uit eerdere onderzoeken van het bureau kan afgeleid worden dat de Amerikaanse consumenten ook tegen het midden van het voorbije decennium een voordelige markt meenden te ontwaren, toen de prijzen een stijgende curve vertoonden en financiering van vastgoed relatief toegankelijk was. Die situatie begon echter kort nadien te veranderen, waarbij vele consumenten beseften dat er een vastgoed-zeepbel werd gecreëerd.

Gallup stelt dat 74 procent van de mannen aangeeft dat de Amerikaanse vastgoedmarkt zich in een goede periode bevindt voor de aankoop van een woning. Bij de Amerikaanse vrouwen is daar echtere slechts 64 procent het mee eens. Ook wordt opgemerkt dat bij inkomens van minstens 75.000 dollar per jaar 86 procent overtuigd is van een goede markt, tegenover 73 procent in de inkomenscategorie tussen 30.000 dollar en 75.000 dollar en 50 procent in de categorie met een inkomen van minder dan 30.000 dollar.

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vastgoed, verenigde staten |  Facebook |

26-04-11

People meest populaire magazine bij Amerikaanse rijken

Rijke consumenten houden er onverwachte leesgewoonten op na. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK bij Amerikaanse gezinnen met een jaarinkomen van minstens 250.000 dollar. De meest gelezen publicatie bij de Amerikaanse welgestelde consumenten is het magazine People, dat door 26 procent van de rijkere Amerikanen wordt gelezen. Op de tweede plaatst staat echter The Costco Connection, het magazine van de goedkope Amerikaanse retailketen Costco. Volgens het onderzoek wordt Costco Connection door 26 procent van de Amerikaanse rijkere gezinnen gelezen.

Op de derde plaats staat National Geographic (17 procent), gevolgd door Better Homes & Gardens (17 procent), Time (16 procent), het seniorenmagazine AARP The Magazine (15 procent), Consumer Reports (12 procent), Sports Illustrated (11 procent), In Style (11 procent) en Readers Digest (10 procent). Zelf zeggen de Amerikaanse rijken de grootste voorkeur te hebben voor The New Yorker (57 procent), gevolgd door Wine Spectator (48 procent), National Geographic (45 procent), The Economist (44 procent), Architectural Digest (39 procent), Southern Living (38 procent), Conde Nast Traveller (38 procent), GQ (34 procent) en Consumer Reports (31 procent).

"De onderzoekers merken echter op dat de meeste leestijd wordt besteed aan het magazine Forbes," aldus het magazine Adweek. "In totaal wordt aan de lectuur van Forbes 59 minuten besteed, gevolgd door The Economist (57 minuten), Money (55 minuten), Golf Digest (55 minuten), Fortune (52 minuten), Consumer Reports (51 minuten), Men's Health (50 minuten), National Geografic (50 minuten) en Bloomberg Businessweek (49 minuten). Adweek merkt op dat alleen Consumer Reports en National Geographic de top tien van de drie verschillende lijsten halen.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazine, people, verenigde staten |  Facebook |

25-04-11

Populariteit aandelen bij Amerikanen op dieptepunt

Ondanks het herstel van de financiële markten, heeft slechts 54 procent van de Amerikanen belegd in aandelen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Daarmee is de populariteit van aandelen volgens Gallup tot het laagste niveau gedaald sinds het einde van de vorige eeuw. Er wordt aan toegevoegd dat het beleggen in aandelen door Amerikanen is beginnen te dalen sinds het uitbreken van de financiële crisis, toen 65 procent van de respondenten aangaf waardepapieren te bezitten.

In de bevolkingsgroep met een inkomen van minstens 75.000 dollar geeft 87 procent van de Amerikanen aan in aandelen te beleggen. Dat geldt ook voor 73 procent van de universitairen. Er wordt aan toegevoegd dat 64 procent van republikeinen aandelen bezit, tegenover 50 procent bij democraten en onafhankelijke kiezers. Ook mannen zijn sneller geneigd om aandelen te bezitten dan vrouwen. Op het gebied van leeftijdscategorie is het aandelenbezit het grootste tussen vijftig en vierenzestig jaar.

Slechts 25 procent van de Amerikanen bestempelt aandelen als de beste belegging op lange termijn. Dat is evenveel als spaarrekeningen, terwijl 12 procent de voorkeur geeft aan obligaties. Met een score van 33 procent wordt vastgoed, ondanks de dalende immobiliënprijzen, nog altijd bestempeld als de beste belegging op lange termijn. Ook bij bezitters van aandelen geeft een groep van 33 procent aan dat vastgoed als de beste investering op lange termijn moet worden beschouwd.

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aandelen, verenigde staten |  Facebook |

23-04-11

Verenigde Staten blijven bij doelstellingen elektrische wagens

De Verenigde Staten zitten op koers om de doelstellingen van Amerikaans president Barack Obama, die tegen het midden van het decennium één miljoen elektrische wagens in het verkeer te hebben, te halen. Dat heeft David Sandalow, Amerikaans onderminister van energie, gezegd tijdens een vergadering met de Society of Automotive Engineers in Detroit. Sandalow voegde er aan toe dat de besparingen van de Amerikaanse overheid de inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie niet zullen vertragen.

"De situatie oogt volgens David Sandalow positief," merkt het persbureau Reuters op. "Wanneer men naar de plannen kijkt van de grote autoproducenten, is de mijlpaal van één miljoen elektrische wagens tegen het midden van het decennium volgens de onderminister duidelijk haalbaar." Obama beloofde die mijlpaal bij zijn aantreden als president en heeft die vooruitzichten sindsdien bij verscheidene gelegenheden herhaald, ondanks de scepsis bij een aantal analisten.

"Het innovatie-proces gaat in de sector van de elektrische wagens bijzonder snel en er is wereldwijd een grote belangstelling voor de technologie," merkte Sandalow op. "Het realiseren van die mijlpaal zal echter gedeeltelijk afhangen van het Amerikaanse ondernemerschap en innovatie. Die hebben de Amerikaanse economie in het verleden altijd al veel diensten bewezen en ik ben ervan overtuigd dat dit ook in de toekomst zal blijven."

20-04-11

Amerikanen betalen 1.000 dollar per jaar aan huwelijken

Amerikaanse bruiloftsgasten besteden gemiddeld 490 dollar aan huwelijksfeesten. Dat is de conclusie van een rapport van American Express. Deelnemers aan de ceremonie zelf besteden 539 dollar, te wijten aan extra uitgaven voor kleding. Het grootste pakket van de bestedingen gaan naar een hotelovernachting (106 dollar), gevolgd door transport (96 dollar) en voeding (70 dollar). Aan kledij wordt gemiddeld 64 dollar uitgegeven, maar voor deelnemers aan de ceremonie stijgt dat tot 113 dollar.

Daarnaast wordt ook nog eens gemiddeld 56 dollar uitgegeven aan voorbereidende activiteit, gevolgd door juwelen (47 dollar) en de zorg voor kinderen of huisdieren (26 dollar). De onderzoekers stellen dat Amerikanen gemiddeld twee huwelijken per jaar bijwonen. Daarbij wordt nagenoeg 1.000 dollar aan onkosten uitgegeven, zonder rekening te houden met de geschenken. Een cadeau voor een naaste verwante kost gemiddeld 196 dollar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan 50 procent van de Amerikanen aangeeft een voorkeur voor cash te hebben als huwelijksgeschenk, gevolgd door geschenken uit cadeaulijsten (23 procent). Daarentegen geeft slechts 32 procent van de huwelijksgasten een voorkeur voor cash en zegt 38 procent het liefst een geschenk uit de cadeaulijst van het huwelijkspaar te kiezen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat meer dan 50 procent van de Amerikaanse echtparen minstens één keer per week over financiële zaken praat.

19:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, verenigde staten |  Facebook |

19-04-11

Amerikaanse luxesector verwacht belangrijke groei

De luxesector mag zich in de Verenigde Staten dit jaar aan een belangrijke heropleving verwachten, maar de adverteerders moeten inspelen op de veranderde houding en voorkeuren van de betrokken consumenten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Harrison Group. Uit het onderzoek blijkt dat de Amerikaanse luxesector dit jaar een omzet van 359 miljard dollar zal realiseren. Dat betekent een stijging met 26,6 miljard dollar tegenover vorig jaar.

"Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de Amerikaanse gezinnen met een inkomen van meer dan 100.000 dollar per jaar verwacht zijn aankoop van luxeproducten, auto's en reizen uitgezonderd, te zullen opdrijven," merkt het persbureau Reuters op. Deze groep vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van de rijkdom van de Amerikaanse bevolking en vertegenwoordigt ongeveer 50 procent van alle aankopen op de Amerikaanse markt.

Er wordt aan toegevoegd dat het aantal luxe-consumenten dat zijn aankopen wil terugschroeven, tegenover vorig jaar nagenoeg is gehalveerd. Harrison Group heeft het over een gedeeltelijke inhaalbeweging, nadat tijdens de economische crisis een aantal aankopen werden uitgesteld. Er wordt echter aan toegevoegd dat 75 procent van de respondenten aangeeft dat de financiële crisis hen geleerd heeft om een voorzichtiger houding aan te nemen bij het aankopen van producten en diensten.

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, luxe, verenigde staten |  Facebook |

17-04-11

Amerikaanse bevolking meer bekommerd op budgettekort

Het federaal budget en het begrotingstekort zijn volgens 17 procent van de Amerikanen het grootste probleem waar de Verenigde Staten op dit ogenblik mee worden geconfronteerd. Dat is het hoogste niveau in vijftien jaar tijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. De onderzoekers voegen er aan toe dat de prioriteit van de budgetproblemen van de overheid bij de Amerikaanse bevolking wellicht het gevolg is van de prominente plaats die het onderwerp heeft gekregen in de media.

"Historisch staan de budgetproblemen relatief laag op de prioriteitenlijst van de Amerikaanse bevolking, maar het probleem wint telkens aan belang wanneer de Amerikaanse president en het Amerikaanse Congres het onderwerp een meer centrale positie toekennen," merken de onderzoekers op. "Dat gebeurde onder meer twintig jaar geleden bij de budgetonderhandelingen tussen toenmalig president George H.W. Bush en de democraten, die ertoe leiden dat de president moest terugkomen op zijn campagnebeloftes om de belastingen niet te zullen verhogen."

Ook werd het probleem een belangrijk onderwerp bij de Amerikaanse bevolking tijdens de budgetdiscussies tussen gewezen president Bill Clinton en de republikeinen in het midden van de jaren negentig. Er wordt aan toegevoegd dat de grotere aandacht voor de budgetproblemen ten koste gaan aan de bezorgdheid voor de werkloosheid. Nog slechts 19 procent van de Amerikanen vindt de werkloosheid het belangrijke probleem. Dat is het laagste niveau in bijna anderhalf jaar. Eerder dit jaar was de werkloosheid nog voor 26 procent van de Amerikanen het grootste probleem.

De economie in het algemeen blijft volgens het grootste gedeelte van de Amerikaanse bevolking het belangrijkste probleem waar de Verenigde Staten op dit ogenblik mee worden geconfronteerd.

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: budget, verenigde staten |  Facebook |

16-04-11

Amerikanen vinden kwaliteit gezondheidszorg matig

De meeste Amerikanen zijn mening van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten maximaal een voldoende haalt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Robert Wood Johnson Foundation. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent van de Amerikanen de openbare gezondheidssector een C-waardering of D-score meegeven. Volgens 11 procent krijgt de Amerikaanse openbare gezondheidsvoorziening niet meer dan een F-waardering.

De kwaliteit van de Amerikaanse ziekenhuizen krijgt bij 47 procent van de Amerikanen maximaal een C-waardering. Er wordt aan toegevoegd dat het inkomen een belangrijke invloed heeft op de perceptie van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Bij de respondenten met een inkomen van minder dan 50.000 dollar per jaar geeft 43 procent maximaal een C-waardering. Bij inkomens met een hoger inkomen is dat slechts 21 procent.

De onderzoekers merken op dat de Amerikaanse bevolking de voorbije jaren duidelijk meer informatie heeft gekregen om de kwaliteit van lokale aanbieders van gezondheidszorg te vergelijken, maar vaak wordt volgens het rapport nog altijd beroep gedaan op bekende providers in plaats van op aanbieders met de beste kwaliteitscores. Onder meer wordt opgemerkt dat 57 procent opteert voor een ziekenhuis waarmee ze vertrouwd zijn, in plaats van zich te laten leiden door kwaliteitsscores.

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, verenigde staten |  Facebook |

15-04-11

Amerikanen minder geneigd om Japanse auto's te kopen

Amerikaanse consumenten zijn minder geïnteresseerd in Japanse wagens, uit vrees voor een gebrek aan onderdelen. Bovendien zullen de bevoorradingsproblemen de wagens te duur maken. Die problemen zal zich volgens een aantal consumenten ook afstralen op Zuid-Koreaanse wagens. Dat is de conclusie van een rapport van het marktonderzoeksbureau TNS, dat tot de vaststelling kwam dat een kwart van de Amerikaanse consumenten toegeeft minder geneigd te zijn om een Japanse of Koreaanse wagen te kopen dan voor de aardbeving vorige maand.

"De Amerikaanse consument vreest volgens de onderzoekers dat de prijs van Japanse wagens en onderdelen door een moeilijker bevoorrading duurder zullen worden," merkt het magazine Marketing Daily op. In eerste instantie wordt gevreesd voor een gebrek aan onderdelen (46 procent), gevolgd door de hogere aankoopprijs van de wagens (37 procent). Volgens 27 procent zorgen die problemen ervoor dat ze minder geneigd zijn om een Japanse wagen te kopen.

Volgens 63 procent van de Amerikanen wordt Toyota het zwaarst getroffen door de gevolgen van de aardbeving in Japan, gevolgd door Honda, Mitsubishi, Nissan en Mazda. De onderzoekers merken echter op dat ook de Zuid-Koreaanse merken Hyundai en Kia door 21 procent van de respondenten worden vernoemd. "Door de uitgebreide verslaggeving in de media - met ronddrijvende autowrakken - heeft de consument zich een beeld gevormd van de problemen op de Japanse automarkt, zonder meer details te kennen over de daadwerkelijke situatie," merken de onderzoekers op.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, japan, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaanse ambassade in het teken van duurzaamheid

De achttiende eeuwse Amerikaanse ambassade in Brussel vertegenwoordigt de energietoekomst. Dat heeft Howard Gutman, de Amerikaanse ambassadeur in België, gezegd na een renovatieproject voor een bedrag van meer dan 100.000 euro. Dat bedrag werd samengebracht door donaties van zeven privébedrijven. Kateri Callahan, voorzitter van de Alliance to Save Energy, benadrukte dat het project aantoont dat elk complex energie-vriendelijker kan worden gemaakt zonder aan het eigen karakter van pand te raken.

"De grote huizen uit de achttiende eeuw staan niet bekend als de meest energie-efficiënte gebouwen van de wereld," merkt het persbureau AFP op. "De Amerikaanse ambassade in Brussel heeft echter aangetoond dat ook daar belangrijke energiewinsten kunnen gerealiseerd worden." Met een totale vloeroppervlakte van 1.500 vierkante meter en een niet-geïsoleerd dak verbruikte de Amerikaanse ambassade een gigantische hoeveelheid energie.

De werken omvatten onder meer het aanbrengen van een isolerende film op der ramen, tijd-gecontroleerd thermostaten, energie-efficiënte apparaten en een kiosk die in realtime informatie verstrekt over de energiebesparing. Het dak werd voorzien van een dubbele isolatie met een totale dikte van 360 millimeter. Kateri Callahan noemde de renovatie van de ambassade een belangrijk signaal voor Europa, dat volgebouwd is met historische, maar weinig energie-efficiënte panden.