23-01-11

Amerikaanse luxesector zet herstel verder door

De Amerikaanse luxesector zet zijn herstel verder door. Dat is de conclusie van een onderzoek van de financiële dienstverlener American Express. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestedingen aan interieurinrichting tijdens het derde kwartaal van vorig jaar met 12 procent zijn gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wordt opgemerkt dan vele eigenaars beslissen om hun huidige woning te renoveren in plaats van zich op de onstabiele woningmarkt te begeven.

Er wordt aan toegevoegd dat de markt van de interieurinrichting zes maanden op rij een groei heeft gekend, met een piekgroei van 28 procent in de maand juli van vorig jaar. Consumenten tussen zesentwintig en vijfenveertig jaar vertegenwoordigden 46 procent van de totale bestedingen. Er wordt echter opgemerkt dat bij de kleine en grote bedrijven tijdens het derde kwartaal echter een terugval met respectievelijk 2 procent en 7 procent werd opgetekend.

Bij luxekledij werd nog een groei met 3 procent opgetekend, tegenover een piekgroei met ongeveer 20 procent tijdens de maanden maart en april. Volgens American Express beperkten de consumenten tijdens het derde kwartaal echter hun uitgaven in de aanloop naar de eindejaarsperiode. Eenzelfde patroon wordt opgetekend in de juwelensector, waar in de lente van vorig jaar een stijging met 18 procent werd opgetekend, maar tijdens het derde kwartaal nog een toename met 3 procent werd opgemerkt.

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxesector, retail, verenigde staten |  Facebook |

22-01-11

Verenigde Staten blijven een bijzonder religieus land

In vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen zijn de Verenigde Staten een bijzonder praktiserend religieus land. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 40 procent van de Amerikaanse bevolking wekelijks een religieuze dienst bijwoont. Daardoor staan de Verenigde Staten veel hoger dan andere geïndustrialiseerde landen zoals Italië, Canada en Groot-Brittannië en zelfs boven Iran.

De grootste religieuze activiteit wordt opgetekend in Jordanië. Daar woont ongeveer 90 procent van de bevolking wekelijks een religieuze dienst bij. Daarna volgen een reeks andere ontwikkelingslanden, zoals Egypte, Indonesië, Brazilië en India. Met een score van 60 procent staat echter ook Polen bijzonder hoog op de lijst. Op dit ogenblik zegt bijna 30 procent van de Amerikaanse twintigers niet religieus te zijn. Veertig jaar geleden gaf 20 procent van de Amerikaanse twintigers aan niet religieus te zijn. Dat cijfer was twintig jaar geleden gedaald tot ongeveer 10 procent.

De Amerikanen geven wel aan dat een persoon niet gelovig hoeft te zijn om een goed Amerikaans burger te zijn. Er wordt opgemerkt dat dit cijfer het hoogste ligt bij Amerikanen die zelf het minst religieus zijn (98 procent), maar ook bij de intensief-gelovige Amerikanen bedraagt dat nog altijd 80 procent. De onderzoekers noemen het echter vooral opmerkelijk dat de absoluut meest gelovige Amerikanen er het meest van overtuigd zijn dat geloof niet noodzakelijk is om een goed Amerikaans burger te zijn.

Verder blijkt dat Amerikanen bij hun relatie tot een andere godsdienst de meeste sympathie hebben voor joden, gevolgd door katholieken en traditionele protestanten. Daarna volgen evangelisch-protestanten en niet-gelovige Amerikanen. De minste sympathie is weggelegd voor mormonen, boeddhisten en moslims.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, verenigde staten |  Facebook |

Football blijft populairste Amerikaanse sport

Bij de Amerikaanse sportliefhebbers geeft 31 procent de voorkeur aan het professionele football. Baseball volgt met 17 procent op de tweede plaats. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Er wordt wel opgemerkt dat baseball zijn achterstand tegenover het football heeft verkleind. Vorig jaar gaf immers 35 procent zijn voorkeur voor het professionele football te kennen, terwijl 16 procent een keuze maakte voor baseball. De onderzoekers merken stellen dat er de voorbije jaren heel wat fluctuaties zijn geweest in het populariteitsverschil tussen beide sporten.

In het midden van de jaren tachtig drukte 24 procent van de sportliefhebbers zijn voorkeur uit voor football, terwijl 23 procent voor baseball koos. Op de derde plaats volgt het college football (12 procent). Nog verderop staan autosport (7 procent), het professionele basketbal (6 procent), ijshockey (5 procent) en soccer en college basketbal (4 procent). Alle andere sporten krijgen minder dan 2 procent van de voorkeurstemmen achter zich. De onderzoekers merken wel op dat het vrouwelijke professionele basketbal en het vrouwelijke college basketbal geen enkele voorkeurstem halen.

Harris merkt op dat er bij de populariteit van de sporten heel wat demografische verschillen kunnen worden opgemerkt. Professioneel football geniet onder meer een grotere populariteit bij Afro-Amerikanen (45 procent) en babyboomers (37 procent). Daarentegen zijn er bij de echoboomers (23 procent) en Latino-Amerikanen (26 procent) minder liefhebbers van het football te vinden. Baseball daarentegen geniet een grotere populariteit bij senioren (21 procent) en Latino-Amerikanen (20 procent), maar minder bij Afro-Amerikanen (6 procent) en echoboomers (13 procent).

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, verenigde staten |  Facebook |

20-01-11

China neemt leiding markt elektrische voertuigen over

China neemt mogelijk te leiding in de markt van het elektrische autovervoer over van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Accenture. Er wordt daarbij opgemerkt dat China mogelijk ook sneller nieuwe transporttechnologieën zal ontwikkelen dan de Verenigde Staten. Er wordt wel aan toegevoegd dat de Verenigde Staten wellicht marktleider zullen blijven in de biotechnologie voor de landbouw, wat tot een grotere reeks doorbraken op het gebied van biobrandstoffen zou kunnen leiden.

Accenture stelt dat de Chinese staatssteun voor elektrische auto's, de Chinese voorraden van lithium en de batterij-productie voor een concurrentieel voordeel kunnen zorgen. De privégestuurde benadering in de Verenigde Staten zal volgens Accenture leiden tot een meer graduele ontwikkeling van nieuwe technologieën. Er wordt echter opgemerkt dat de Verenigde Staten beter geplaatst zijn om innovatie over een brede waaier van platformen, zoals geavanceerde dieselmotoren of vooruitstrevende biobrandstoffen, te realiseren.

Er wordt opgemerkt dat nieuwe technologieën tot een grotere brandstofefficiëntie zal leiden, waardoor beide landen onafhankelijker worden op het gebied van energieverbruik. Dat zal volgens Accenture echter wel een negatieve impact hebben op de Amerikaanse raffinage-industrie. In China zal de verdrievoudiging van het autopark tegen het einde van het decennium volgens Accenture echter grote groeimogelijkheden bieden voor biobrandstoffen, elektrische voertuigen en de oliesector.

19-01-11

Werkloosheid grootste zorg Amerikaanse bevolking

De Amerikaanse bevolking ziet de werkloosheid als het belangrijkste probleem waarmee de Verenigde Staten bij het begin van het nieuwe jaar worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Daarbij bleek dat 29 procent van de Amerikanen de werkloosheid als het belangrijkste probleem voor de Amerikaanse maatschappij naar voor schoof. In december vorig jaar was dat slechts 24 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat dit cijfer tussen augustus en november vorig jaar tussen 28 procent en 33 procent fluctueerde.

De economie in het algemeen is voor 26 procent van de Amerikaanse bevolking het belangrijkste probleem. Op dat vlak is echter sinds oktober vorig jaar een dalende trend merkbaar. Het is ook het laagste niveau dat sinds mei vorig jaar werd opgetekend. Daarnaast noemt 12 procent het Amerikaanse begrotingstekort het belangrijkste probleem. Dat is de hoogste score in minstens één decennium. Andere economische problemen die aan bod komen zijn een gebrek aan financiële middelen (4 procent), brandstofprijzen (3 procent) en belastingen (2 procent).

Gallup wijst erop dat de benzineprijs in december vorig jaar voor de eerste keer in ruim twee jaar meer dan 3 dollar per gallon bedroeg, maar daarvan in de publieke commentaren weinig van terug te vinden is. Gewaarschuwd wordt echter dat dit in de loop van dit jaar zou kunnen veranderen. Daarbij wordt erop gewezen dat de benzineprijs bij een vorige prijsstijging tot meer dan 4 procent bijna drie jaar geleden, door 25 procent van de Amerikaanse bevolking als het grootste probleem naar voor werd geschoven.

15-01-11

Luchtvaart op korte termijn heel crisisgevoelig

In de Verenigde Staten kon er de voorbije periode een duidelijke terugval worden opgetekend in de populariteit van luchtvaartverbindingen op korte afstanden. Dat is onder meer het gevolg van hogere prijzen, problemen op de luchthavens, de economische recessies en de doorbraak van nieuwe technologieën voor onder meer het organiseren van vergaderen. Daarbij wordt opgemerkt dat vliegtuigroutes met afstanden tot maximaal 400 mijl twintig jaar geleden bijna 34 procent van de totale passagiersgroep van de Amerikaanse luchtvaartsector vertegenwoordigden. Dat is inmiddels teruggevallen tot 26,6 procent.

"Luchtvervoer doet het voor een belangrijk aantal korte verbindingen niet meer zo goed als twintig of dertig jaar geleden," merkt luchtvaartconsulent Michael Boyd op tegenover de Amerikaanse krant The Los Angeles Times. "Daarvoor kunnen verschillende oorzaken worden aangewezen." Boyd verwijst onder meer naar de verhoogde veiligheidsmaatregelen, waardoor de reis voor de passagier gevoelig wordt verlengd. Dat wordt volgens Boyd als een last ervaren, wellicht zelfs meer dan de meesten denken. Maar vooral de gestegen prijzen hebben volgens hem een belangrijke impact gehad op de populariteit van de vliegtuigverbindingen op korte afstanden.

Gary Kelly, chief executive van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines, zegt dat er gespeculeerd kan worden over de oorzaken van de terugval, maar het staat volgens hem historisch vast dat de luchtvaart op korte afstand gedomineerd wordt door het zakenleven. "Daardoor is de sector ook bijzonder gevoelig voor economische cyclussen," merkt Kelly op. "Bij economische recessies wordt er altijd een dalperiode in de luchtvaart op korte afstand opgemerkt." Hij voert daarbij onder meer aan dat bij het uitbreken van de jongste economische crisis de gevolgen van de dotcom-zeepbel uit het begin van de eeuw nog niet volledig waren opgevangen.

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, verenigde staten |  Facebook |

Reclamesector blijft zich verzetten tegen Amerikaanse tabakswet

In de Verenigde Staten hebben de Association of National Advertisers en de American Advertising Federation protest aangetekend tegen een voorstel van de Food and Drug Administration (FDA), dat op de verpakkingen en reclame van de tabaksindustrie grafische waarschuwingen wil laten aanbrengen. De reclamesector noemt de voorstellen van de voedingsautoriteit overdreven en merkt op dat de maatregel in strijd is met het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. Er wordt daarbij opgemerkt dat productverpakkingen en marketing door de voorstellen van de voedingsautoriteit een platform zouden worden voor het standpunt van de overheid.

"De Food and Drug Administration mag geen maatregelen nemen die producten en reclame onaantrekkelijk maken," voert de Amerikaanse reclamesector aan. "De ontradende beelden die de voedingsautoriteit voorstelt stemmen niet overeen met de neutrale en feitelijke labels die volgens de Amerikaanse grondwet worden toegelaten. De nieuwe tabakswet betekent één van de grootste restricties die door het Amerikaanse Congress ooit aan de reclamesector is opgelegd. Het voorstel van de voedingsautoriteit zou een gevaarlijk precedent kunnen vormen dat de overheid de mogelijkheid zou bieden om elke marketing-boodschap te beïnvloeden."

"Er wordt ook opgemerkt dat het Amerikaanse Supreme Court duidelijk heeft gesteld dat overheidsinstanties in allerlaatste instantie in de vrije meningsuiting mag ingrijpen," merkt het magazine Marketing Daily op. "Dat is in dit geval volgens de reclamesector niet van toepassingen, aangezien er andere maatregelen mogelijk zijn om de tabaksconsumptie bij jongeren te ontraden. Die alternatieve maatregelen zouden volgens de reclamesector ook veel efficiënter kunnen zijn indien ze volledig worden geïmplementeerd." De nieuwe grafische waarschuwingen omvatten onder meer beelden van kadavers, een keelgat met rook en longen met sigarettenpeuken.

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, reclame, tabak, verenigde staten |  Facebook |

13-01-11

Russisch-Amerikaanse nucleaire samenwerking moet industrieel getint zijn

De nucleaire samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland moet op een zakelijke manier worden aangepakt. Dat heeft de Russische president Dmitry Medvedev gezegd naar aanleiding van de definitieve in voege treding van een nieuw historische kernakkoord tussen de twee landen, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om technologie uit te wisselen en gezamenlijke nucleaire projecten op te starten. Het verdrag over een vreedzame nucleaire samenwerking werd door de parlementen van beide landen eerder al goedgekeurd, maar werd pas van kracht door een uitwisseling van de nodige documenten tussen de Amerikaanse ambassadeur John Beyrle en Sergei Ryabkov, de Russische onderminister van buitenlandse zaken.

"Ambassadeur John Beyrle noemde het akkoord een belangrijke stap in de vreedzame Russisch-Amerikaanse nucleaire samenwerking," aldus de Russische krant The Moscow Times. Een eerste versie van het akkoord was drie jaar geleden door William Burns, de voorganger van Beyrle, al ondertekend. Die overeenkomst werd op bevel van toenmalig Amerikaans president George W. Bush echter opnieuw ingetrokken na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Georgië. Huidig Amerikaans president Barack Obama bracht de overeenkomst het voorbije jaar echter opnieuw voor het Amerikaans Congres, als een beloning voor de Russische hulp in het Iraanse nucleaire dossier.

"Het wordt belangrijk om dit akkoord niet te benaderen vanuit een politiek standpunt, maar vanuit een visie rond zakelijke samenwerking," benadrukte Dmitry Medvedev. Voor de Russische nucleaire sector vormen de Verenigde Staten een belangrijke markt. Op dit ogenblik levert Rusland ongeveer 40 procent van de nucleaire brandstof voor de Amerikaanse kerncentrales. Het voorbije jaar werden nog contracten ter waarde van 4,9 miljard dollar aan leveringen van laagverrijkt uranium op de Amerikaanse markt ondertekend. Het Russische energiebureau Rosatom maakt onder meer gewag van joint ventures op Amerikaans grondgebied met Russische technologie. Rosatom hoopt wereldwijd kernenergie te kunnen promoten als een middel in het energievraagstuk.

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, rusland, verenigde staten |  Facebook |

12-01-11

Onderwijs en immigratie pijnpunten Amerikaanse economie

De Verenigde Staten dreigen steeds verderop te geraken op de internationale markten. Dat heeft John Chambers, chief executive van het technologiebedrijf Cisco, gezegd tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Volgens Chambers krijgen de Verenigde Staten niet alleen af te rekenen met de grotere concurrentie van andere landen, maar schiet de Amerikaanse economie zich bovendien ook zelf in de eigen voeten door zijn gebrekkige beleid op het gebied van onderwijs en immigratie. Chambers geeft aan dat de Verenigde Staten weliswaar nog altijd een leidende economie is, maar die positie steeds verder ziet wegslippen.

"Ik ben niet zo optimistisch dat de Verenigde Staten over vijf tot tien jaar nog altijd een leidinggevende innovator zullen blijken te zijn," merkte Chambers op. Hij wees er onder meer op dat het Amerikaanse onderwijs inmiddels al ver is weggezakt. Op het gebied van onderwijs behoren de Verenigde Staten inmiddels zelfs niet meer tot de top twintig. Onderwijs is volgens hem de meest doortastende verandering op lange termijn die de Amerikaanse maatschappij moet doorvoeren. Hij stelde daarbij dat alleen een ingrijpende verandering van het onderwijs tot een definitieve oplossing kan leiden. Chambers merkte op dat in de technologische sector alles bijzonder snel gaat, maar het onderwijs volgt die evoluties volgens hem onvoldoende.

Het onderwijs vormt volgens Chambers één aspect van het probleem. Daarbij komt volgens hem ook het gebrekkige immigratiebeleid. "Wanneer een land slechts 300 miljoen mensen heeft en ook geen goed immigratiebeleid heeft uitgewerkt om de beste krachten uit de rest van de wereld aan te trekken, wordt de toekomst bijzonder moeilijk," benadrukte hij. "Het Amerikaanse immigratiebeleid is contraproductief. We geven buitenlanders een duidelijk signaal dat ze in ons land niet welkom zijn. Dat moet dringend veranderen. Bovendien moeten we buitenlandse studenten ook grotere mogelijkheden bieden om zich hier definitief te kunnen vestigen."

11-01-11

Kritiek op rol Amerikaanse farmaceutische regulator bij executies

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de Amerikaanse staten Arizona en California geholpen om in het buitenland een moeilijk te vinden chemisch middel te vinden om executies uit te voeren, hoewel de instelling officieel verklaart geen import te reguleren of blokkeren. Vele Amerikaanse staten worden geconfronteerd met een tekort aan sodium thiopental, een chemisch middel dat gebruikt wordt om doodsvonnissen met een letale injectie uit te voeren. Daardoor moesten in de hele Verenigde Staten executies worden uitgesteld. Uit documenten blijkt nu echter dat de Food and Drug Administration de voorbije herfst Arizona geholpen heeft om het product bij een Brits bedrijf aan te kopen, zodat een veroordeeld moordenaar kon worden geëxecuteerd.

"Verantwoordelijken van het gevangeniswezen in Californië bevestigden eveneens dat ze van de Amerikaanse farmaceutische regulator hulp gekregen hebben bij de aankoop van het chemisch product," meldt het persbureau Associated Press. "Ook die voorraad was in Groot-Brittannië gekocht. De farmaceutische regulator zelf wenste geen commentaar te geven op zijn rol bij de aankoop." Uit cijfers van Associated Press blijkt dat ook de staat Texas door zijn voorraad sodium thiopental zou zitten. De Verenigde Staten zelf hebben weinig sodium thiopental in voorraad wegens een aantal hinderpalen rond de productie van het middel. Onder meer de American Civil Liberties Union heeft gesteld dat de farmaceutische regulator zijn bevoegdheid te buiten is gegaan.

De Amerikaanse farmaceutische regulator zegt geen import van sodium thiopental te blokkeren, aangezien de instelling geen zeggingsmacht heeft op producten die gebruikt worden bij executies. In de Amerikaanse staat Arizona loopt er een proces tegen het gebruik van geïmporteerde voorraden, waarbij opgemerkt dat niet gegarandeerd kan worden dat deze producten aan de gestelde voorwaarden voldoen, wat tot incidenten zou kunnen leiden bij executies. De controle over die import valt echter volgens de Food and Drug Administration buiten zijn bevoegdheid. De farmaceutische regulator werd vijfentwintig jaar geleden door het Amerikaanse Supreme Court vrijgesteld van een bevoegdheid over middelen die gebruikt werden bij executies.

Amerikaan stelt zich minder duurzaam op dan vorig jaar

De Amerikaanse consument stelt zich minder duurzaam op dan anderhalf jaar geleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 36 procent van de Amerikanen toegeeft bezorgd te zijn over de planeet die ze voor de volgende generaties achterlaten. Anderhalf jaar geleden was dat nog 43 procent. Bovendien worden er ook kleine dalingen gezien in het aantal Amerikanen dat zegt in grote mate bekommerd te zijn over de huidige situatie en de toekomst van het leefmilieu. Ook zegt een kleiner aantal Amerikaanse consumenten milieubewust te zijn en anderen aan te zetten zich milieuvriendelijk te gedragen. Het aantal Amerikanen dat zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het leefmilieu is constant gebleven op 29 procent.

Tegelijkertijd zegt 20 procent van de Amerikanen een conservationist te zijn. Dat is een stijging met 3 procentpunten tegenover anderhalf jaar geleden. Ook noemt 18 procent zichzelf een duurzaam consument, tegenover 13 procent anderhalf jaar geleden. Ook zegt 16 procent environmentalist te zijn, tegenover 13 procent anderhalf jaar geleden. Er wordt wel opgemerkt dat het duurzame gedrag in het dagelijkse leven een duidelijke terugval kent. Onder meer zegt 57 procent een inspanning te doen om minder water te gebruiken. Dat is een daling met 3 procentpunten tegenover anderhalf jaar geleden. Ook blijkt nog 33 procent lokale producten te kopen, tegenover 39 procent anderhalf jaar geleden.

Daarnaast zegt 15 procent organische producten te kopen, tegenover 17 procent anderhalf jaar geleden. Ook geeft 15 procent aan voeding en organisch afval te composteren. Ook dat is een daling met 2 procentpunten. Uit het onderzoek blijkt verder dat 30 procent apparaten heeft gekocht met een energie-label. Dat is een daling met 6 procentpunten. Ook zegt 32 procent elektronica gerecycleerd te hebben of weggeschonken te hebben, tegenover 41 procent anderhalf jaar geleden. Bovendien doet nog 23 procent beroep op leidingwater in plaats van op flessenwater. Dat is een daling met 6 procentpunten. Tenslotte geeft 8 procent aan een hybride of energie-efficiëntere wagen gekocht te hebben. Dat is een daling met 5 procentpunten.

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, verenigde staten |  Facebook |

10-01-11

Verenigde Staten moet zich neerleggen bij aflossing wacht

De Verenigde Staten moeten er zich bij neerleggen dat China op termijn de grootste economie van de wereld wordt. Dat hebben een aantal economen duidelijk gemaakt. Raghuram Rajan, gewezen hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds en op dit ogenblik verbonden aan de Booth School of Business aan de University of Chicago, merkt echter op dat de Verenigde Staten nog wel geruime tijd een belangrijke economische rol zullen blijven vervullen. Hij voegt er aan toe dat bovendien die evolutie ook niet in een rechte lijn zal verlopen, want ook de meest dynamische Aziatische economieën zullen volgens Rajan nog met zware problemen worden geconfronteerd.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, verenigde staten |  Facebook |

08-01-11

Meerderheid Amerikanen verwacht nieuwe terroristische aanslag

In de loop van het decennium moet er opnieuw rekening gehouden worden met een grote terroristische aanval op de Verenigde Staten. Dat antwoordt 54 procent van de Amerikanen op een enquête van het bureau Harris. Ook verwacht 35 procent dat er dit decennium voor het eerst een vrouwelijke Amerikaanse president zal worden verkozen. Daarnaast verwacht 30 procent dat China de belangrijkste economische macht van de wereld zal worden, terwijl 29 procent een biologische of chemische aanval op de Verenigde Staten verwacht en 22 procent zegt dat de klimaatverandering een zware impact zal hebben. Anderzijds gelooft slechts 7 procent dat er een einde zal komen aan de obesitas-epidemie.

Er is ook slechts een kleine minderheid die geloof in een kernoorlog (8 procent), een Amerikaanse revolutie (8 procent) of het verdwijnen van de sigaret. Wanneer men echter een halve eeuw verder kijkt, blijkt 79 procent te geloven in een grote terroristische aanval op de Verenigde Staten. Daarnaast gelooft 82 procent dat de Verenigde Staten de volgende vijftig jaar een vrouwelijke president zal hebben, terwijl 62 procent ervan overtuigd is dat China de belangrijkste economie zal worden van de wereld. Ook gelooft 60 procent in een chemische of biologische aanval op de Verenigde Staten. Tevens voert 52 procent aan dat hernieuwbare bronnen de belangrijkste energievoorziening van de Verenigde Staten zal worden. Een even groot gedeelte gelooft dat er een middel tegen kanker zal worden gevonden.

Tegen het einde van deze eeuw gelooft 70 procent dat de klimaatverandering een grote impact zal hebben. Ook zegt 62 procent dat een nieuwe politieke stroming de republikeinen of democraten als één van de twee grootste partijen van de Verenigde Staten zal vervangen. Ook zegt 63 procent te vrezen voor een massaal watertekort. Een even grote groep zegt dat de levensverwachting tot boven de honderd jaar zal stijgen. Ook zegt 75 procent van de Amerikanen dat het menselijk leven op aarde uiteindelijk zal uitsterven, maar slechts 19 procent is ervan overtuigd dat dit nog in de éénentwintigste eeuw zal gebeuren.

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terreur, verenigde staten |  Facebook |

05-01-11

Amerikaanse autoverkoop met 11 procent gestegen

In de Verenigde Staten is de autoverkoop voor de eerste keer sinds het uitbreken van de economische recessie opnieuw gestegen. De verkoop blijft echter nog ver onder de absolute recordniveaus. Tijdens het voorbije jaar werden in de Verenigde Staten in totaal 11,6 miljoen voertuigen verkocht. Dat is een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien. Ook tijdens de maand december werd een stijging met 11 procent opgetekend tegenover dezelfde maand het jaar voordien. Analisten waarschuwen echter voor een overdreven optimisme, aangezien de stijgende brandstofprijzen en de economische onzekerheid een verder herstel zouden kunnen bedreigen.

"Voorlopig zijn de autobouwers echter optimistisch over het nieuwe jaar," aldus het persbureau Associated Press. "General Motors, Ford en Toyota voorspellen allemaal dat er dit jaar tussen 12,5 miljoen en 13 miljoen exemplaren zullen worden verkocht op de Amerikaanse automarkt. Volgens analisten zal het echter jaren duren om terug te kunnen keren naar de piekverkopen van 17 miljoen exemplaren uit het midden van het voorbije decennium." Jessica Caldwell, analist bij de gespecialiseerde website Edmunds.com zegt dat de Amerikaanse sector niet aan een snelle heropleving mag verwachten. Volgens haar zal het herstel langzaam en gradueel gebeuren.

Associated Press merkt op dat de Amerikaanse autoproducenten door de economische crisis, die General Motors en Chrysler tot een faillissement en herstructurering dwong, gevoelig zijn afgeslankt. Fabrieken werden gesloten en vele medewerkers moesten vertrekken. Maar door de herstructureringen konden de autobouwers ook een belangrijk gedeelte van hun schulden schrappen. Daardoor kunnen ze opnieuw winst maken, zelfs al liggen de verkopen nog gevoelig lager dan tijdens de piekperiodes. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien vele automobisten de aankoop van een nieuwe wagen tijdens de economische crisis hebben uitgesteld en daardoor op dit ogenblik terugkeren naar de markt.

20:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verenigde staten |  Facebook |

30-12-10

Amerikaanse autosector roept 20 miljoen exemplaren terug

Autoproducenten hebben dit jaar in de Verenigde Staten dit jaar ongeveer 20 miljoen exemplaren moeten terugroepen wegens diverse defecten. Dat blijkt uit cijfers van het persbureau Associated Press. Daarmee wordt volgens het persbureau het hoogste aantal terugroepacties opgetekend sinds het absolute record van zes jaar geleden. Toen werden in de Verenigde Staten op één jaar tijd 30,8 miljoen exemplaren teruggeroepen. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse Alliance of Automobile Manufacturers is het fenomeen echter vooral te wijten aan het feit dat de autoproducenten meer inspanningen doen om veiligheidsproblemen op te sporen en sneller actie ondernemen.

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verenigde staten |  Facebook |

29-12-10

Bizonboerderijen kunnen niet aan vraag voldoen

Amerikaanse bizonboerderijen hebben het moeilijk om te voldoen aan de groeiende vraag. Dat is het gevolg van de toenemende interesse van het publiek voor bizonvlees, dat het voorbije decennia werd gepromoot als een gezond alternatief voor de klassieke vleescategorieën. Bizonvlees wordt aanbevolen omwille van zijn lage vetgehalte en lage niveaus aan cholesterol. Die groeiende vraag heeft ook de prijzen opgedreven. Ook tijdens de economische crisis is de interesse van het Amerikaanse publiek voor het bizonvlees, ondanks die hogere prijs, op peil gebleven. Bizonvlees wordt op dit ogenblik aan ongeveer 7 dollar per pond op de markt aangeboden. Dat is een stijging met bijna 2 dollar tegenover vorig jaar.

"Bizons groeien trager dan ander vee," merkt Dave Carter, executive director van de Amerikaanse National Bison Association, op tegenover het persbureau Associated Press. "Een bizonkoe kan pas ten vroegste na drie jaar een kalf hebben. Bij runderen kunnen koeien al na twee jaar kalveren. Bovendien beschouwen veel producenten bizonkoeien veel waardevoller voor de teelt dan voor de vleesmarkt. Dat betekent dat er veel minder bizonvlees op de markt wordt gebracht. Het is dan ook een bijzonder grote uitdaging om de vraag te kunnen bijhouden." Volgens telers zal het meer dan vijf jaar duren vooraleer het bizonbestand aan de consumentenvraag zal kunnen voldoen.

South Dakota, Montana, North Dakota, Nebraska en Colorado zijn de belangrijkste bizonregio's van de Verenigde Staten. Dave Carter merkt echter op dat er op dit ogenblik echter in alle vijftig Amerikaanse staten bizons worden gekweekt, met inbegrip van Hawaii en Long Island in New York. Uit ramingen van het Amerikaanse ministerie van landbouw blijkt dat er drie jaar geleden 200.000 bizons worden gehouden op ongeveer 4.500 boerderijen. In totaal leven er in Noord-Amerika, met inbegrip van nationale parken en natuurreservaten, op dit ogenblik ongeveer 450.000 bizons. Eén eeuw geleden waren er nog amper een duizendtal bizons over.

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bizon, landbouw, verenigde staten, voeding |  Facebook |

28-12-10

Nieuw reclamerecord voor Amerikaanse midterm-verkiezingen

Tijdens de voorbije midterm-verkiezingen in de Verenigde Staten het voorbije najaar is een recordbedrag van 4,55 miljard dollar besteed aan politieke mediareclame. Dat blijkt uit een rapport van het bureau PQ Media. Tegenover de vorige midterm-verkiezingen vier jaar geleden werd een toename met 44,9 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat reclame 69,5 procent van alle media-bestedingen van de politieke campagnes vertegenwoordigde. De bestedingen aan reclame stegen met 10,5 procent tegenover de presidentsverkiezingen van twee jaar geleden en met 45 procent tegenover de midterm-verkiezingen van vier jaar geleden. Aan reclame werd dit keer een bedrag van 3,16 miljard dollar uitgegeven.

Het grootste gedeelte van de reclamebudgetten ging naar de zevenendertig gouverneursverkiezingen, maar voor de verkiezingen voor senatoren en afgevaardigden werd voor de eerste keer in de geschiedenis telkens meer dan 1 miljard dollar uitgegeven. "Die toename is aan een aantal verschillende factoren te wijten," merkt PQ Media op. "In eerste instantie was er de beslissing van het Supreme Court om financiële steun van bedrijven en vakbonden toe te laten. Ook waren er bijzonder veel kandidaten met grote financiële mogelijkheden." Daarbij wordt onder meer gewezen op Meg Whitman, die 150 miljoen dollar kon besteden aan haar senaatscampagne. Ook Linda McMahon had daarvoor een budget van 50 miljoen dollar. Geen van beide slaagde in haar poging.

In het rapport wordt opgemerkt dat televisie het populairste politieke reclamemedium blijft. De broadcast-sector ontving een recordbedrag van 2,29 miljard dollar. Dat is meer dan driekwart van de totale politieke reclamebestedingen. Bij kabeltelevisie werd een stijging met 8 procent opgetekend, terwijl het internet een toename met 4 procent noteerde. Ook hier werden telkens nieuwe records gevestigd, maar toch vertegenwoordigen deze platformen nog altijd minder dan 1 procent van de totale politieke reclame. PQ Media voert aan dat de stijgende trend in politieke reclame zich verder zal doorzetten. Voor de presidentsverkiezingen over twee jaar wordt een bedrag van 5,6 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld.

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midterm, politiek, reclame, verenigde staten |  Facebook |

18-12-10

Toekomst Amerikaanse basis Okinawa blijft onzeker

De Japanse premier Naoto Kan heeft voor de eerste keer een inspectiebezoek gebracht aan de Amerikaanse marinebasis van Futenma op Okinawa. De militiare basis is gesitueerd in een bijzonder dichtbevolkt gebied. Het militaire complex moet verhuizen, maar daarover slagen de twee betrokken regeringen er bijzonder moeilijk in om een compromis te bereiken. Het blijkt ook niet eenvoudig om een akkoord te vinden met de lokale autoriteiten. Sinds het einde van de tweede wereldoorlog zijn er Amerikaanse troepen gestationeerd op Okinawa. De Japanse regering krijgt daar een vergoeding voor, maar de locale bevolking protesteert al decennia tegen de Amerikaanse aanwezigheid. Dat verzet is de voorbije twee jaar echter nog intenser geworden.

Japan en de Verenigde Staten sloten in mei een overeenkomst om de Futenma-luchtmachtbasis in Ginowan, bestempeld als de meest gevaarlijke van de wereld, te verhuizen naar een minder dichtbevolkt gebied in Nago aan de kust van Okinawa. Er blijft echter heel wat oppositie tegen die plannen. Yukio Hatoyama, de voorganger van Kan, had immers de lokale bevolking dat de nieuwe basis buiten de prefectuur zou worden gevestigd. Naoto Kan merkte echter op dat het probleem voortaan op een beleefde manier kan worden besproken. Hij benadrukte ook dat het voor Japan belangrijk is om zijn banden met de Verenigde Staten te versterken, ondanks een aantal onopgeloste problemen over de verhuis van de basis.

Bijna 70 procent van de lokale bevolking eist dat de Amerikaanse basis niet langer op het grondgebied van Okinawa wordt toegelaten. Volgens 47,1 procent van de betrokkenen moet de basis naar het buitenland worden verhuisd, terwijl 24,1 procent aanstuurt op een overheveling naar een andere locatie in Japan. Volgens 13,7 procent mag de militaire basis op een andere plaats in de prefectuur worden ingeplant. Slechts 8,1 procent gaf aan dat de basis op zijn huidige locatie behouden mocht blijven. Een aantal Japanners heeft voorgesteld om de militaire basis over te brengen naar het Amerikaanse territoriaal gebied van Guam.

19:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: futenma, japan, okinawa, verenigde staten |  Facebook |

Eén op zes Amerikanen slachtoffer van voedselvergiftiging

Eén op zes Amerikanen wordt het slachtoffer van voedselvergiftiging. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Division of Foodborne, Waterborne and Environmental Diseaseshet Amerikaanse Centers for Disease Control. Daarbij wordt gewag gemaakt van 128.000 ziekenhuisopnames per jaar. Elk jaar zouden in de Verenigde Staten ook drieduizend mensen aan een voedselvergiftiging sterven. Het gaat volgens Christopher Braden, directeur van de Division of Foodborne, Waterborne and Environmental Diseases, om miljarden dollars kosten voor de gezondheidszorg. Hij voegt er aan toe dat een aantal van de incidenten voor de betrokkenen ook levenslang gevolgen hebben.

"Er moeten grotere inspanningen worden gedaan om de gevolgen van deze aandoeningen in te perken," merkt Braden op. De situatie lijkt wel verbeterd te zijn dan elf jaar geleden toen één of vier Amerikanen het slachtoffer werd van een voedselvergiftiging en de incidenten leiden tot 325.000 ziekenhuisopnames en vijfduizend overlijdens. De onderzoekers wijzen er echter op dat deze schijnbare gunstige evolutie wellicht te wijten is aan een betere informatie over het probleem en niet mag laten veronderstellen dat de voedselvoorraad veiliger is geworden. Er wordt wel toegegeven dat er tegen een aantal oorzaken, zoals bepaalde vormen van E.coli, inmiddels efficiënter kan worden opgetreden.

De efficiëntere aanpak van E.coli heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met de inspanningen die werden gedaan door de sector en regulatoren om de vleeswerkende industrie veiliger te maken. Datzelfde geldt voor de onderzoekers ook voor listeria. Anderzijds is er volgens hen nagenoeg geen enkele vordering gemaakt in de strijd tegen salmonella. Deze aandoening vertegenwoordigt 28 procent van alle overlijdens wegens voedselvergiftiging. Ook bij de ziekenhuisopnames is in 35 procent van de gevallen sprake van salmonella. Daarbij wordt opgemerkt dat salmonella een bijzonder complexe besmetting vormt, met een brede waaier van bronnen en overdracht-mechanismen.

17-12-10

Verenigde Staten onderzoeken claims geneeskrachtige kruiden

 

De Amerikaanse regering investeert miljoenen dollars in het onderzoek naar de claims van zogenaamde geneeskrachtige kruiden. Marguerite Klein, directeur van het Botanical Research Centers Program van het Amerikaanse National Institutes of Health, wijst erop dat deze producten veel gebruikt worden, zonder dat er enig bewijs is over de veiligheid en efficiëntie van de betrokken stoffen. Daarbij wordt opgemerkt dat geneeskrachtige kruiden opnieuw aan populariteit winnen. Uit onderzoek van de American Botanical Council blijkt dat de Amerikaanse bevolking vorig jaar meer dan 5 miljard dollar heeft besteed aan kruiden en botanische voedingssupplementen. Dat is een stijging met 22 procent tegenover een decennium geleden.

14-12-10

Amerikaanse meisjes meer studiegericht dan jongens

Amerikaanse meisjes zijn sneller geneigd dan hun mannelijke leeftijdsgenoten om na de middelbare school rechtstreeks naar de universiteit te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Lumina Foundation. Er wordt aan toegevoegd dat 68 procent van de Amerikaanse scholieren van plan is om na de middelbare school onmiddellijk de overstap te maken naar het hoger onderwijs. Nog eens 16 procent zegt uiteindelijk wel aan hogere studies te zullen beginnen. Slechts 4 procent van de Amerikaanse jongeren zegt in geen geval hogere studies te zullen aanvatten. Daarbij zegt 2 procent geen zin te hebben in een hogere studie, terwijl 2 procent zegt die plannen omwille van financiële problemen te moeten laten varen.

Bij de Amerikaanse meisjes uit het middelbaar onderwijs zegt echter 75 procent onmiddellijk hoger onderwijs te zullen aanvatten. Bij Amerikaanse jongens is dat slechts 61 procent. Die kloof is volgens de onderzoekers dan het verschil in inkomen. In de hogere inkomensklasse zegt 78 procent van de jongeren onmiddellijk hogere studies te zullen aanvatten, tegenover 64 procent in de lagere inkomenscategorieën. Er wordt aan toegevoegd dat op het gebied van etnische verschillen vooral Aziatische jongeren plannen voor hogere studies koesteren (79 procent). Het laagste cijfer wordt opgetekend bij Latino-Amerikanen (56 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat ouders en familie de grootste impact hebben op de schoolkeuze (76 procent), gevolgd door mentors, coaches en andere volwassenen (41 procent) en leerkrachten (39 procent). Een meerderheid van de Amerikaanse studenten geeft ook aan op de middelbare school gesteund te worden bij zijn plannen voor hogere studies. Daarbij wordt door 72 procent van de respondenten aangegeven dat ze door hun leerkracht zijn gestimuleerd om voor hoger onderwijs te kiezen. Door 56 procent van de ondervraagden wordt wel opgemerkt dat sport even hoog wordt ingeschat dan academische prestaties. Ook zegt 29 procent dat raciale en etnische stereotiepen een negatieve impact hebben op hun leerkansen.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, verenigde staten |  Facebook |

10-12-10

Amerikaanse autobezitter meest trouw aan Ford en Honda

De autobouwers Ford en Honda hebben in de Verenigde Staten de meest trouwe gebruikers. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau JD Power & Associates. Volgens de onderzoekers blijft 62 procent van de bezitters van Ford en Honda hun merk ook bij een volgende aankoop trouw. Er wordt aan toegevoegd dat klanten van Ford vooral trouw zijn omwille van het rijplezier en het design van de wagen. Chauffeurs die voor Honda kiezen hebben het vooral over de verkoopswaarde en veiligheid. De top vijf bij de Amerikaanse autobestuurders wordt rond gemaakt door Hyundai, Lexus en Toyota, die elk een score van 60 procent lieten optekenen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Kia de grootste vooruitgang heeft laten optekenen. Vorig jaar haalde de constructeur een score van 37 procent, maar dat is dit jaar gestegen tot 58 procent. Met een score van amper 4 procent laat Saab de slechtste prestatie optekenen. Jaguar, dat als voorlaatste staat genoteerd, haalt een score van 16 procent. De gemiddelde klantentrouw bleef stabiel op 48 procent. Er wordt aan toegevoegd dat zestien van de vierendertig merken hun cijfers hebben verbeterd tegenover vorig jaar. Veertien merken presteerden slechter dan vorig jaar. Vier merken lieten een status-quo optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse merken in het algemeen een lichte vooruitgang hebben laten optekenen.

Vorig jaar scoorden de Amerikaanse merken een gemiddelde score van 68 procent optekenen. Dit jaar werd een score van 69 procent bereikt. Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse merken daarbij nog altijd een belangrijke achterstand blijven hebben op de buitenlandse concurrentie. Volgens JD Power ruilde 90 procent van de eigenaars van een buitenlandse wagen hun oude wagen opnieuw in voor een buitenlands merk. Dat niveau is de voorbije jaren nagenoeg constant gebleven. De binnenlandse merken hebben wel een grotere vooruitgang geboekt. Daarbij wordt opgemerkt dat 14 procent van de eigenaars van Amerikaanse merken voordien een buitenlandse wagen hadden. Twee jaar geleden was dat nog 10 procent.

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, ford, honda, verenigde staten |  Facebook |

Bijna één op vijf Amerikanen onder invloed achter stuur

Ondanks alle campagnes, stappen jaarlijks nog altijd 40 miljoen Amerikanen onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur van een auto. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa). Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal Amerikaanse staten 20 procent van de bestuurders zich schuldig maakt aan het besturen van een auto onder invloed. Peter Delaney, directeur van het Center for Behavioral Health Statistics and Quality van de Samhsa, geeft wel toe dat er een lichte vooruitgang is gemaakt, maar er moet volgens hem nog altijd een bijzonder lange weg worden afgelegd.

Volgens de statistieken van de Samhsa reed het voorbije jaar 13,2 procent van de Amerikanen onder invloed van alcohol met een wagen. Nog eens 4,3 procent zou onder invloed van drugs achter het stuur hebben plaats genomen. De organisatie voegt er aan toe dat er elk jaar duizenden mensen worden gedood of gewond door dronken of gedrogeerde bestuurders. Ondanks die cijfers blijft de entertainment-sector volgens hen op geregelde tijdstippen het besturen van een voertuig onder invloed als een onschuldig tijdverdrijf bestempelen. Onder meer wordt daarbij verwezen naar de bioscoopfilm 'Due Date', die dit jaar werd uitgebracht.

Er wordt opgemerkt dat het fenomeen van het rijden onder invloed in de verschillende Amerikaanse staten andere proporties aanneemt. De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van alcohol worden opgetekend in Wisconsin (23,7 procent) en North-Dakota (22,4 procent). De laagste scores worden opgetekend in Utah (7,4 procent) en Mississippi (8,7 procent). De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van drugs worden genoteerd in Rhode Island (7,8 procent) en Vermont (6,6 procent). Daar komen de staten Iowa (2,9 procent) en New Jersey (3,2 procent) als meest veilige uit de bus. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de jongere generatie sneller onder invloed achter het stuur blijkt plaats te nemen.

02-12-10

Amerikaanse privaat-publieke samenwerking in vraag gesteld

De beroemde Gateway to San Francisco, een nieuwe autosnelweg-project in de Amerikaanse staat Californië, wordt bedreigd door verzet van de lokale bouwsector. Het project wordt immers uitgevoerd in samenwerking met buitenlandse investeerders, wat mogelijk gemaakt wordt door een nieuwe wetgeving, die toelaat dat privébedrijven openbare wegen in Californië aanleggen. De lokale sector, die een groot gedeelte van het ontwerp van de projecten aan zich voorbij dreigt te zien gaan, wil het werk langs juridische weg blokkeren. Het project zou nochtans duizenden banen hebben kunnen opleveren voor de Amerikaanse staat, die door zijn grote financiële tekorten tot belangrijke afvloeiingen is verplicht

"Het is één van de eerste dossiers die door de vakbonden aan de rechtbank wordt voorgelegd om een openbaar project te laten blokkeren dat door privébedrijven wordt beheerd," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "Steeds meer Amerikaanse steden en staten willen door hun financiële problemen op een dergelijke samenwerking terugvallen." Met het project zou een investering gemoeid zijn van 1 miljard dollar. Het is één van de eerste projecten die in Californië in een publiek-private samenwerking wordt uitgevoerd en zou een nationaal model kunnen worden voor de modernisering van het Amerikaanse wegennet.

Daniel Near, jurist bij het transportdepartement van Californië, houdt vol dat het contract legaal is. "De vakbonden willen echter niet de controle verliezen over de staatsingenieurs die de project ontwikkelen en beheren," voert hij aan. Michael Likosky, professor openbare financiën aan de New York University, merkt op dat het dossier bijzonder grote gevolgen zou kunnen hebben voor gelijkaardige projecten in de rest van de Verenigde Staten. Hij voert aan dat steden op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun wegennet en andere infrastructuur te onderhouden. Indien het project in Californië wordt afgewezen, zou het volgens hem veel moeilijker worden om ook in de rest van de Verenigde Staten dergelijke overeenkomsten uit te werken.

01-12-10

Amerika verspilt jaarlijks 50 miljard kubieke voet gas

De Amerikaanse overheid verliest jaarlijks tientallen miljoen dollars aan inkomsten omdat energiebedrijven immense volumes natuurlijk gas in de atmosfeer laten ontsnappen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office. Daarbij wordt opgemerkt dat er jaarlijks tijdens de energiewinning ongeveer vijftig miljard kubieke voet natuurlijk gas onnodig wordt verspild. Daardoor gaan volgens het rapport 23 miljoen dollar inkomsten per jaar verloren. Er wordt echter aan toegevoegd dat niet alleen financieel nadeel wordt veroorzaakt. De verspilling zou immers voldoende zijn om 700.000 gezinnen van brandstof te voorzien. Bovendien komt dat overeen met de uitstoot van broeikasgassen van meer dan drie miljoen wagens.

"Dat verspilde gas zou beter gebruikt worden voor productieve doeleinden," merken onderzoekers van het Government Accountability Office op. Er werd aan toegevoegd dat de Amerikaanse regering die verspilling zou kunnen terugschroeven door het verstrengen van de regels. Die striktere regels zouden zowel uit milieuredenen als omwille van een uitzicht op extra inkomsten volgens het rapport moeten worden doorgevoerd. Er werd aan toegevoegd dat het technologisch mogelijk is om het gas op te vangen. Dat zou bovendien op een rendabele manier kunnen gebeuren. In het rapport wordt gesteld dat het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken onderschat hoeveel gas er uit opslagtanks en lekkende infrastructuur zou ontsnappen.

Het grootste gedeelte van het verloren gas wordt gewoon in de atmosfeer gelaten of wordt afgefakkeld. Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken zei het rapport te zullen bestuderen, maar volgens William Lewis, Amerikaans onderminister van binnenlandse zaken, gaf toe het in grote lijnen eens te zijn met het onderzoek. Er zou met het Environmental Protection Agency onderzocht worden welke maatregelen er kunnen worden opgelegd. Woordvoerders van de sector zeggen dat de gemiste inkomsten van 23 miljoen dollar een marginaal bedrag zijn tegenover de inkomsten van 2,7 miljard dollar die de overheid uit de activiteit haalt, maar voegen er aan toe dat ook de industrie naar manieren zoekt om de verspilling tegen te gaan.

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, verenigde staten |  Facebook |

28-11-10

Amerikaanse studenten moeten meer leningen afsluiten

Amerikaanse studenten moeten steeds meer leningen afsluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Daaruit blijkt dat bachelors twee jaar geleden gemiddeld 50 procent meer moesten lenen dan twaalf jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat twee jaar geleden 60 procent van alle Amerikaanse studenten leningen moesten afsluiten, tegenover slechts 52 procent twaalf jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat studenten twee jaar gemiddeld meer dan 23.000 dollar moesten lenen, tegenover iets meer dan 17.000 dollar twaalf jaar voordien. Dat heeft er volgens de onderzoekers onder meer mee te maken dat steeds meer studenten voor de private onderwijssector kiezen.

"Steeds meer universiteitsstudenten bezoeken privé-onderwijsinstellingen met winstgevende beginselen in plaats van openbare scholen of instellingen zonder winstoogmerk," merken de onderzoekers op. "In die sector wordt er vaker geleend en liggende de ontleende bedragen ook gevoelig hoger." Daarbij wordt opgemerkt dat in de privésector met winstoogmerk 24 procent van de studenten een lening van meer dan 40.000 dollar heeft afgesloten. In de openbare scholen bedraagt dat slechts 5 procent, terwijl bij de privéscholen zonder winstoogmerk 14 procent studenten worden opgemerkt met een lening van meer dan 40.000 dollar.

De onderzoekers merken op dat de privéscholen met winstoogmerk een verschillende demografie kennen dan de onderwijsinstellingen uit de andere sectoren. "Meestal hebben die studenten een lager inkomen en zijn ze ook ouder," wordt er opgemerkt. "Bovendien is in deze groep ook de vertegenwoordiging van minderheden en vrouwen groter. Daarnaast zijn de studenten ook vaker onafhankelijk van hun ouders en zullen ze zelf ook meer geneigd zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor huisgenoten." Er wordt aan toegevoegd dat deze privéscholen met winstoogmerk vaak gespecialiseerd zijn in andere vakgebieden, maar er wordt aan toegevoegd dat het verschil in leengedrag ook binnen dezelfde studierichting blijft bestaan.

20:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lening, student, verenigde staten |  Facebook |

Populariteit Obama ongewijzigd sinds verkiezingen

De midterm-verkiezingen hebben geen invloed gehad op de populariteit van de Amerikaanse president Barack Obama. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat het beleid van de Amerikaanse president door 38 procent van de bevolking wordt goedgekeurd. Dat is 1 procent meer dan tijdens de aanloop naar de verkiezingen begin november. Bij de republikeinen verzet 93 procent zich tegen het beleid van Obama. Ook in de conservatieve groep gaat 88 procent niet akkoord met de politiek van de president. Obama krijgt echter ook een negatief oordeel van 33 procent van de democraten en 30 procent van de liberalen.

Bij de onafhankelijken geeft 64 procent Obama een onvoldoende, terwijl de president bij de gematigde groep een negatieve score van 59 procent haalt. Er wordt wel opgemerkt dat de waardering voor Obama verschilt naar gelang de opleiding en de regio van de kiezers. Daarbij wordt aangevoerd dat Obama in het oosten een positieve score van 44 procent laat optekenen, maar in het zuiden daalt dat tot 33 procent. Ook blijken hoger opgeleide Amerikanen zich sneller achter de Amerikaanse president te scharen. In de groep met maximaal een diploma van middelbaar onderwijs haalt Obama slechts een positieve score van 30 procent, maar bij universitairen stijgt dat tot 45 procent en bij de groep met een verder gezette opleiding neemt die steun nog verder toe tot 56 procent.

Hoewel de machtsverhoudingen in het Amerikaanse Congres gevoelig zijn gewijzigd door de midterm-verkiezingen, is er in de perceptie van de Amerikaanse bevolking niet bijzonder veel veranderd. Slechts 13 procent geeft een positieve score aan het Amerikaanse proces. Dat is 2 procentpunten meer dan voor de verkiezingen. Volgens 67 procent van de Amerikanen gaat het met de Verenigde Staten trouwens de verkeerde kant op. Dat is 1 procentpunt meer dan voor de midterm-verkiezingen. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat dezelfde problemen bovenaan de agenda blijven staan. Daarbij zegt 36 procent dat de regering iets moet doen aan de tewerkstelling, terwijl 33 procent inspanningen wil om de economie te verbeteren.

20:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, politiek, verenigde staten |  Facebook |

21-11-10

Amerikanen niet goed op hoogte details actualiteit

Een groot gedeelte van de bevolking heeft een relatief goed begrip over de politieke, economische en buitenlandse actualiteit, maar blijkt weinig kennis te hebben over meer specifieke items. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Institute. Er wordt aan toegevoegd dat vooral jongeren blijk geven over een lagere kennis van die specifieke items. De onderzoekers merken onder meer op dat de Amerikaanse bevolking een vrij goed beeld heeft over de veranderde machtsverhoudingen binnen de Amerikaanse politiek. Drie op vier Amerikanen zegt dat de republikeinse partij in het algemeen als overwinnaar uit de midterm-verkiezingen is gekomen.

Daarentegen weet slechts 46 procent van de Amerikanen dat de republikeinen alleen een meerderheid hebben verworven in het Huis van Afgevaardigden. Bovendien kan slechts 38 procent John Boehner aanduiden als de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse kamer van volksvertegenwoordigers. In de leeftijdscategorie tot dertig jaar kan slechts 14 procent Boehner aanduiden als de nieuwe voorzitter. In die groep denkt nog altijd 19 procent dat huidige voorzitter Nancy Pelosi ook bij de nieuwe samenstelling van het Amerikaanse Congres haar taak verder zal zetten. Bovendien kan in die leeftijdsgroep amper 27 procent correct aangeven dat de republikeinen een meerderheid hebben verworven in het Huis van Afgevaardigden.

Daarentegen geeft 45 procent van de jongeren correct aan dat defensie de grootste bestedingspost is van de Amerikaanse regering. Dat is ongeveer even hoog als bij dertigers en veertigers (41 procent) en iets hoger dan vijftigplussers (35 procent). Anderzijds geeft 42 procent van de jongere leeftijdsgroep aan dat Android het smartphone-besturingssysteem is van Google, terwijl dat bij dertigers en veertigers tot 34 procent daalt. Bij de vijftigplussers daalt dat nog verder tot 16 procent. Bij de vijfenzestigplussers kan slechts 4 procent een correcte beschrijving geven van Android. Verder blijkt dat slechts 15 procent van de Amerikanen weet dat David Cameron de eerste minister is van Groot-Brittannië. Een even grote groep noemt daarbij Tony Hayward, de gewezen topman van British Petroleum.

22:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, verenigde staten |  Facebook |

Toegang en kost belangrijkste probleem Amerikaanse gezondheidszorg

De toegang tot de dienstverlening, gevolgd door de kosten, zijn de meest dringende problemen waarmee de Amerikaanse gezondheidssector wordt geconfronteerd. Daarmee wordt de lijn van de voorbije jaren verder doorgetrokken. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Door het hernieuwde debat over de hervorming van de Amerikaanse gezondheidssector vorig jaar en de nieuwe wetgeving die door de Amerikaanse president Barack Obama dit jaar werd doorgevoerd, is de bezorgdheid over beide onderwerpen volgens Gallup echter wel gedaald. Er wordt aan toegevoegd dat er daarentegen een duidelijke stijging valt op te tekenen in de bezorgdheid over de overdreven overheidsbetrokkenheid in de gezondheidszorg.

De top vijf van de gezondheidszorgen bij de Amerikaanse bevolking wordt rond gemaakt door obesitas, kanker en de overheidsinmenging. Verder in de lijst worden hartziektes, griep, aids, diabetes, het vinden van een behandeling van ziektes en misbruik van alcohol en drugs opgetekend. "Vorig jaar was het debat over de hervorming van de gezondheidsfactuur duidelijk gepolariseerd, maar dit keer zijn is daarbij een grotere vergelijking te trekken bij republikeinen en democraten," aldus Gallup. "Democraten en onafhankelijken zijn echter meer geneigd dan de republikeinen om de toegang tot de gezondheidszorg als belangrijkste probleem te vermelden.

Republikeinen blijken zich vooral zorgen te maken over de overheidsbemoeiingen in de gezondheidszorg. Bij het eerste Gallup-onderzoek drieëntwintig jaar geleden was aids het dominante probleem. Opgemerkt wordt dat toen nagenoeg niemand de kosten of toegang van de gezondheidszorg als een probleem vermeldde. Sindsdien is de aandacht voor aids als dominant probleem tijdens de jaren negentig en het begin van het voorbije decennium verder uitgehold, terwijl in het begin van de jaren negentig de gezondheidskosten meer op de voorgrond traden. De toegang tot de gezondheidszorg werd vooral tijdens het voorbije decennium een cruciaal onderwerp. Ook obesitas heeft het voorbije decennium steeds meer aandacht gekregen.

22:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, verenigde staten |  Facebook |

20-11-10

Verenigde Staten zet onderzoek verbod menthol-sigaretten verder

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zet zijn onderzoek rond een eventueel verbod op de verkoop van menthol-sigaretten verder. Uit een onderzoek blijkt immers dat vooral jongeren tot menthol-sigaretten worden aangetrokken. Bij 45 procent van de rokers tussen twaalf en zeventien jaar grijpen wordt een voorkeur voor die sigaretten genoteerd. Bovendien zouden de meeste zwarte tiener-rokers en 82,7 procent van de zwarte volwassen rokende bevolking naar menthol-sigaretten grijpen. In de Verenigde Staten is het verboden om fruit-smaken toe te voegen aan sigaretten, maar voor menthol bestaat een dergelijke beperking op dit ogenblik niet.

"De sigarettenfabrikanten proberen de consument ervan te overtuigen dat menthol-sigaretten niet gevaarlijker zijn dan de gewone varianten," merkt Ellen Vargyas, adviseur van de American Legacy Foundation, op. "Die bewering kunnen nochtans perfect worden weerlegd. Bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap kiest meer dan 80 procent van de rokers voor menthol-sigaretten en Afro-Amerikanen kennen het hoogste niveau van longkanker van de hele Amerikaanse samenleving. Bovendien lijkt de populariteit van menthol-sigaretten bij jongeren aan te tonen dat de muntsmaak mensen zou kunnen aanzetten om met het roken te starten, onder meer door de scherpe smaak van de sigaretten te verdoezelen."

Anti-rokers noemen dit geen toeval. "De tabaksindustrie probeert al langere tijd jongeren en minderheden te benaderen met menthol-sigaretten," voeren ze aan. Door de nieuwe Amerikaanse tabakswetgeving, die in juni vorig jaar door de Amerikaanse president Barack Obama werd ondertekend, werd aan de Food and Drug Administration nagenoeg onbeperkt macht geboden om de marketing van tabaksproducten te beperken. De verkoop van menthol-sigaretten werd niet verboden, maar ook daar heeft de voedingsautoriteit de mogelijkheid om beperkende maatregelen op te leggen. Uit onderzoek van de University of Medicine and Dentistry of New Jersey zou gebleken zijn dat menthol-sigaretten meer verslavend zijn dan andere variëteiten.