19-11-10

Amerikanen van mening dat criminaliteit blijft toenemen

Twee op drie Amerikanen is van mening dat er op dit ogenblik in de Verenigde Staten meer criminaliteit is dan één jaar geleden. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Daarnaast blijkt dat zes op tien Amerikanen het criminaliteitsprobleem in de Verenigde Staten bijzonder tot extreem ernstig noemt. Dat is een stijging met 5 procentpunten tegenover vorig jaar. Hier wordt volgens Gallup het hoogste niveau gemeten in tien jaar tijd. Er wordt wel aan toegevoegd dat de voorbije tien jaar een meerderheid van de Amerikanen de criminaliteit steevast criminaliteit als een bijzonder tot extreem probleem hebben bestempeld.

Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de criminaliteit is gestegen tegenover vorig jaar. Slechts 17 procent is ervan overtuigd dat er een daling in de criminaliteit kan worden opgetekend. Gallup merkt echter op dat de Amerikaanse bevolking in het algemeen van mening is dat de criminaliteit toeneemt. Op het einde van de jaren tachtig was 84 procent van mening dat de criminaliteit een toename kende. Tot het midden van de jaren negentig bleef dat niveau boven de 80 procent, maar begon vervolgens te dalen tot een dieptepunt van 43 procent acht jaar geleden. Sindsdien is er echter constant sprake van een groei.

Er wordt wel aan toegevoegd dat de huidige cijfers nog altijd een verbetering betekenen tegenover het recente verleden. Vorig jaar ging 74 procent van de Amerikanen ervan uit dat de criminaliteit steeg, tegenover 67 procent het jaar voordien. Drie jaar geleden maakte 71 procent gewag van een stijgende tendens. Er wordt opgemerkt dat de Amerikanen iets positiever zijn over de criminaliteit op lokaal gebied, maar ook daar is nog altijd een meerderheid van mening dat er sprake is van een toename. Volgens 49 procent neemt de lokale criminaliteit toe, terwijl 30 procent gewag maakt van een daling. Gallup merkt op dat uit rapporten van de Amerikaanse politiediensten blijkt dat de criminaliteit op het gebied van geweld en eigendommen een dalende trend vertoont.

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, verenigde staten |  Facebook |

17-11-10

Amerikaanse bevolking tegen vrijhandelsakkoorden

De Amerikaanse bevolking is voorstander van een uitbreiding van de handel, maar is niet gelukkig met vrijhandelsakkoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers merken daarbij op dat de steun voor vrijhandelsakkoorden in de Verenigde Staten tot het laagste niveau in dertien jaar zijn teruggevallen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een brede waaier van nadelen, zoals een verlies aan Amerikaanse banen, lagere lonen, een vertraging van de Amerikaanse economie. Wel wordt door een meerderheid van 54 procent toegegeven dat vrijhandelsakkoorden goed zijn voor de bevolking van landen van de derde wereld.

Opgemerkt wordt dat de meerderheid van de Amerikanen van mening is dat een uitbreiding van de handel met Canada, Japan en de Europese Unie, maar ook met India, Brazilië en Mexico, positief zou zijn voor de Verenigde Staten. De steun voor een uitbreiding van die handel varieert van 76 procent voor Canada tot 52 procent voor Mexico. Een uitbreiding van de handel met Zuid-Korea krijgt echter slechts de steun van 45 procent van de Amerikanen, maar ook 41 procent verzet zich tegen een dergelijke uitbreiding. Een grotere handel met China kan rekenen op de steun van 46 procent van de Amerikanen, maar hier worden bij 45 procent van de bevolking bezwaren opgetekend.

Daarentegen geeft slechts 35 procent van de Amerikaanse bevolking toe dat vrijhandelsakkoorden goed zijn voor de Verenigde Staten. Volgens 44 procent hebben deze overeenkomsten een negatieve impact op de Amerikaanse samenleving. Vorig jaar werden vrijhandelsakkoorden nog door 43 procent van de Amerikaanse bevolking gesteund. Volgens 55 procent van de Amerikanen leiden vrijhandelsakkoorden tot banenverlies in de Verenigde Staten. Slechts 8 procent is van mening dat die akkoorden tot een groeiende tewerkstelling zullen leiden. Ook zegt 43 procent dat deze akkoorden de Amerikaanse economie zullen vertragen, terwijl slechts 19 procent van mening is dat die overeenkomsten zullen leiden tot een economische groei.

Voedselonveiligheid voor 17 miljoen Amerikanen

Ongeveer 15 procent van de Amerikaanse gezinnen kon vorig jaar niet terugvallen op een gegarandeerde voedselveiligheid. Dat blijkt uit cijfers van de Economic Research Service van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Voedselveiligheid betekent een constante toegang tot een voldoende voedselvoorraad om een actief en gezonde levensstijl te garanderen voor alle gezinsleden. Het Amerikaanse ministerie van landbouw merkt op dat vorig jaar in de Verenigde Staten 50,2 miljoen mensen met voedselonveiligheid werden geconfronteerd, waaronder 17,2 miljoen kinderen. Daarvan werden 12,2 miljoen volwassenen en 5,4 miljoen kinderen geconfronteerd met een extreem lage voedselveiligheid.

De onderzoekers merken op dat 10,6 miljoen Amerikanen (9 procent) geconfronteerd werden met een lage voedselveiligheid, wat betekent dat een aantal strategieën moesten worden aangewend - zoals een minder gevariëerd dieet of afhankelijkheid van voedselbanken of gemeenschapsprojecten - om te beletten dat de normale voedingspatronen moesten worden afgebroken of gereduceerd. Daarnaast waren er echter ook 6,8 miljoen Amerikanen (6 procent) die met een bijzonder laag niveau van voedselveiligheid worden geconfronteerd, wat betekent dat door een gebrek aan financiële middelen of andere bronnen de normale voedingspatronen in de loop van het jaar moesten worden afgebroken of gereduceerd.

Er wordt wel opgemerkt dat kinderen meestal relatief worden afgeschermd tegen voedselonveiligheid. In totaal werden volgens het onderzoek vorig jaar 980.000 kinderen - dat is 1,3 procent van alle Amerikaanse kinderen - persoonlijk onder een extreem lage voedselveiligheid te lijden hadden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral huishoudens onder de armoedegrens, met een inkomen van minder dan 21.756 dollar voor een gezin met vier leden - getroffen worden. In die categorie wordt 43 procent van de gezinnen met voedselonveiligheid geconfronteerd. Daarnaast worden ook huishoudens met alleen een moeder als gezinshoofd bovengemiddeld getroffen (37 procent), net zoals Latino-Amerikanen (27 procent) en Afro-Amerikanen (25 procent).

20:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, voedselveiligheid |  Facebook |

15-11-10

Europa en Verenigde Staten moeten katoensubsidies stoppen

Europa en de Verenigde Staten moeten de subsidiëring van hun katoenproducenten stopzetten. Dat is de slotsom van een rapport van de organisatie Fairtrade. Daarbij wordt opgemerkt dat de rijke landen hun katoenproducenten met meer dan 1 miljard dollar per jaar ondersteunen, waardoor de wereldwijde voorraden opgedreven en de prijzen worden verlaagd die de armere West-Afrikaanse katoenboeren kunnen vragen. Onderhandelaars voor de West-Afrikaanse katoenlanden Tsjaad, Mali, Benin en Burkina Faso zijn van mening dat alleen al de stopzetting van de Amerikaanse subsidies de inkomsten van de armere katoenboeren met 10 procent zou kunnen doen stijgen.

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, katoen, subsidies, verenigde staten |  Facebook |

08-11-10

Belangrijke mijlpalen bereikt voor nieuw Amerikaans luchtschip

Het Amerikaanse leger zit op schema om in de zomer van volgend jaar een eerste vlucht uit te voeren met zijn nieuwe luchtschip. Dat heeft het Amerikaanse defensiebedrijf Northrop bekend gemaakt. Northrop merkte daarbij op dat het bedrijf drie belangrijke mijlpalen heeft gerealiseerd in de ontwikkeling van het zogenaamde Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle (LEMV), dat wordt gebouwd in opdracht van het United States Army Space and Missile Defence Command. Northrop zegt dat inmiddels drie belangrijke haalbaarheidsonderzoeken, die de eigenlijke bouw van het luchtschip voorafgaan, heeft afgewerkt. Met het project is een investering gemoeid van 517 miljoen dollar.

Het luchtschip zou worden ingezet boven het grondgebied van Afghanistan en van op een hoogte van ongeveer zeven kilometer verschillende spionage-opdrachten uitvoeren. Het luchtschip kan volgens Northrop drie weken lang onafgebroken operationeel blijven. Het luchtschip voert in principe onbemande opdrachten uit, maar kan indien nodig wel een bemanning herbergen, onder meer voor een transit door een luchtruim dat door de burgerluchtvaart wordt gecontroleerd op weg naar een oorlogszone. Het LEMW-luchtschip is langer dan een voetbalveld en hoger dan een flatgebouw met zeven verdiepingen. De brandstofkosten bedragen volgens Northrop 11.000 dollar voor een periode van drie dagen, waarmee het luchtschip naar eigen zeggen bijzonder energie-efficiënt is.

Het Amerikaanse luchtschip is gebaseerd op een ontwerp van het Britse bedrijf Hybrid Air Vehicles. In totaal zouden er voor het Amerikaanse leger drie luchtschepen worden gebouwd. "Het project vertegenwoordigt het grootste luchtschip-contract van dit ogenblik," merkt het magazine The Register op. "De luchtschepen zijn echter dwergen in vergelijking met hun voorgangers uit de periode voor de tweede wereldoorlog. De Hindenburg, die in Lakehurst neerstortte, was meer dan driehonderd meter lang. In de lente van volgend jaar volgt een definitieve evaluatie van het project. Na het einde van volgend jaar zou een eerste demonstratievlucht in een operationele omgeving worden voorzien.

07-11-10

Vrees voor afbouw investeringen in Amerikaans onderzoek

De Amerikaanse overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek zou gevoelig kunnen teruggeschroefd worden indien de republikeinen van hun dominantie in het Huis van Afgevaardigden gebruik maken om hun eigen verkiezingsbeloftes door te duwen. In die beloftes werd immers gezegd dat de niet-militaire uitgaven tot het niveau van twee jaar geleden zouden worden teruggebracht. Daarbij zouden de investeringen in onderzoek naar wetenschap en gezondheid met 12,3 procent terugvallen tot 57,8 miljard dollar. De Amerikaanse president Barack Obama had een voorstel ingediend om voor volgend jaar een budget van 65,9 miljard dollar te voorzien.

"Een analyse door de American Association for the Advancement of Science toont wat er zou gebeuren indien alle centra zouden moeten terugvallen op hun budgetten van twee jaar geleden," merkt de Amerikaanse krant The Washington Times op. "Het National Institutes of Health zou 2,9 miljard miljard dollar verliezen. Dat is 9 procent van zijn totale onderzoeksbudget. De National Science Foundation zou meer dan 1 miljard dollar of bijna 19 procent van zijn totale onderzoeksbudget verliezen. De National Oceanic and Atmospheric Administration zou 324 miljoen dollar verliezen en daarmee zijn onderzoeksbudget met 34 procent zien inkrimpen.

President Barack Obama had na zijn aantreden de federale ondersteuning voor het wetenschappelijk onderzoek al snel opgedreven. "Patrick Clemins, budgetbeheerder bij de American Association for the Advancement of Science, wijst erop dat Obama de wetenschappelijke organisaties al heeft gevraagd zich voor te bereiden op een inlevering van 5 procent in de toekomstige budgetten," merkt de Amerikaanse krant nog op. "De democraten zouden kunnen proberen om de budgetten nog goedgekeurd te krijgen vooral de republikeinen in januari de macht overnemen, maar omdat ze niet over voldoende stemmen beschikken om het republikeinse filibusteren in de senaat te stoppen, lijkt dat niet realiseerbaar."

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaanse obesitas-prognoses slechter dan gehoopt

Tegen het midden van de eeuw lijdt mogelijk 42 procent van de Amerikaanse bevolking aan obesitas. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Harvard University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention lijdt op dit ogenblik 34 procent van de Amerikaanse bevolking aan obesitas, terwijl een even grote groep te maken heeft met zwaarlijvigheid. Het nieuwe onderzoek spreekt eerdere rapporten tegen, waarbij gesteld wordt dat het aantal obesitas-patiënten in de Verenigde Staten aan het afnemen is. Volgens de onderzoekers zal er pas over veertig jaar mogelijk een kentering worden opgetekend.

De onderzoekers merken op dat de maatschappelijke netwerken de voorbije decennia een belangrijke rol hebben gespeeld in de verspreiding van obesitas. De stelling van de onderzoekers is gebaseerd op de theorie van de zogenaamde sociale besmetting. In die theorie heeft een persoon met een normaal gewicht een kans van 2 procent om obesitas aan te werken. Dat cijfer stijgt echter met 0,4 procent voor elk contact dat de betrokkene heeft met een obees persoon. Dat betekent dat een persoon met vijf zwaarlijvige contacten zijn kans op obesitas verdubbelt. Anderzijds blijkt een obees persoon 4 procent kans te hebben om gewoon zwaarlijvig te worden. Uit het onderzoek blijkt echter dat het verlies van gewicht geen verband heeft met sociale contacten.

Een obees persoon met een groep vrienden van normaal gewicht hoeft dan ook niet noodzakelijk af te slanken door deze contacten. Er wordt aan toegevoegd dat er ook een aantal andere factoren spelen in de verspreiding van obesitas. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de beschikbaarheid van ongezonde voeding. Die andere factoren blijven volgens de onderzoekers nog altijd de belangrijkste pijlers van de verspreiding van obesitas, maar de impact van sociale contacten is de voorbije vier decennia volgens de onderzoekers gevoelig toegenomen. Een exacte oorzaak is niet bekend, maar de grotere maatschappelijke netwerking zou kunnen geleid hebben tot een verandering in de percepties over normaal eetgedrag.

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas, verenigde staten |  Facebook |

06-11-10

Grote steun voor alternatieve energie bij Amerikaanse bevolking

Een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking is voorstander van overheidsinitiatieven om het gebruik van alternatieve energie te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Institute. Een grote groep vindt echter dat daarvoor meer zou moeten geïnvesteerd worden in nucleaire energie. Een kleinere meerderheid gelooft in de opwarming van de aarde, maar toch blijkt de scepsis over de klimaatverandering bij de Amerikaanse bevolking opnieuw toe te nemen. Verder blijkt dat ook de steun voor offshore-oliewinning opnieuw groeit, nadat de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon eerder dit jaar voor een grotere groep tegenstanders had gezorgd.

Uit het onderzoek blijkt dat 79 procent van de Amerikanen voorstander is van een regelgeving voor een betere brandstof-efficiëntie en 74 procent vraagt een grote ondersteuning van alternatieve energieën. Daarnaast vraagt 63 procent meer financiële ondersteuning voor massatransport, terwijl 60 procent grotere belastingsmaatregelen vraagt voor elektrische en hybride wagens. Er wordt echter op gewezen dat alternatieve energie niet noodzakelijk synoniem is van duurzaamheid, want 45 procent wil een grotere promotie voor kernenergie. Verder geeft 95 procent aan dat er bewijzen zijn dat de temperatuur op aarde de voorbije decennia is gestegen.

Slechts 34 procent van de ondervraagden is echter van mening dat die opwarming te wijten is aan menselijke activiteiten. Die percentages blijven nagenoeg ongewijzigd tegenover vorig jaar. Vier jaar geleden was echter 50 procent ervan overtuigd dat menselijke activiteiten aan de basis lagen van de klimaatverandering. Verder blijkt dat 32 procent van de Amerikanen zich ernstig bezorgd maakt over de klimaatverandering, terwijl 31 procent zich relatief bezorgd maakt. Volgens 16 procent is de klimaatverandering geen zwaar probleem. Voor 18 procent is de klimaatverandering helemaal geen probleem. Vier jaar geleden was nog 43 procent ervan overtuigd dat de klimaatverandering een zwaar probleem was, terwijl slechts 9 procent daar geen enkel probleem in zag.

05-11-10

Amerikaan voelt zich minder verantwoordelijk voor maatschappij

De Amerikaanse burger is door de economische recessie minder vrijgevig en maatschappelijk betrokken geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit ogenblik nog 24 procent van de Amerikanen van mening is een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen om de wereld te verbeteren door een actieve inzet voor allerlei maatschappelijke projecten. Drie jaar geleden, voor het uitbarsten van de economische crisis, voelde nog 31 procent van de Amerikanen zich verantwoordelijk voor een betere wereld. Toch zegt slechts 3 procent dat men zich vooral op zijn eigen belang moet toeleggen. Dat is wel een verdrievoudiging tegenover drie jaar geleden.

Toch zegt 46 procent van de Amerikanen dat de burger zich voor maatschappelijke projecten kan engageren, maar mag hij daar zich niet verplicht toe voelen. Dat is een stijging met 6 procentpunten tegenover vorig jaar. Bovendien zegt 21 procent van de ondervraagden dat men zich voor maatschappelijke projecten zou moeten inzetten, omdat dit nu eenmaal juist is om te doen. Dat is een stijging met 2 procentpunten tegenover vorig jaar. Bij de gewijzigde houding tegenover maatschappelijke doelen, geeft 31 procent aan minder grote bedragen te schenken. Daarnaast zegt 19 procent aan minder organisaties financieel te ondersteunen.

Daarnaast zegt 76 procent van de Amerikanen dat zijn aankoopgedrag minstens gedeeltelijk wordt beïnvloed door de opstelling van de bedrijven tegenover maatschappelijke verantwoordelijkheid. Opgemerkt wordt dat 18 procent van de respondenten hier heel sterke opinies op nahoudt, terwijl 35 procent daardoor soms zijn aankoopbeslissing laat beïnvloeden. Organisaties die zich richten op jongeren en gezinnen kunnen bij de Amerikaanse bevolking op de meeste steun rekenen (21 procent), gevolgd door medisch onderzoek (14 procent) en opvoedkundige projecten (10 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat 12 procent dit jaar nog geen donatie heeft gedaan. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar.

04-11-10

Eén op zes Amerikanen heeft geen ziekteverzekering

In de Verenigde Staten heeft 16,3 procent van de volwassen bevolking geen ziekteverzekering. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal onverzekerde Amerikanen tijdens de economische crisis van twee jaar geleden tot 15,8 procent steeg en begin vorig jaar verder opklom tot 16 procent. Sindsdien bleef dat niveau ongeveer status-quo. Voor het uitbreken van de economische crisis had 14,8 procent van de Amerikanen geen ziekteverzekering. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije jaar ook meer Amerikanen werden aangesloten bij een verzekeringsaanbod van de overheid, terwijl het aantal verzekeringen via de werkgever is gedaald.

Twee jaar geleden had 49,2 procent van de Amerikaanse volwassenen een ziekteverzekering bij de werkgever afgesloten. Dat viel vorig jaar terug tot 46,8 procent en zakte dit jaar verder terug tot 46 procent. Daartegenover had 23,4 procent van de Amerikanen twee jaar geleden een ziekteverzekering afgesloten bij de overheid, maar dat steeg vorig jaar tot 24,6 procent en is dit jaar verder toegenomen tot 25,2 procent. Een aantal belangrijke veranderingen in de Amerikaanse gezondheidszorg, die een belangrijke impact zou kunnen hebben op het verzekeringsniveau, werden pas na de voorbije zomer ingevoerd.

Onder meer is daarin voorzien dat jongeren tot zesentwintig jaar op het verzekeringsplan van hun ouders kunnen blijven. Bovendien zouden verzekeraars niet langer de mogelijkheid krijgen om het contract op te zeggen wanneer de klant ziek werd. Volgens Gallup zijn die wijzigingen echter te recent doorgevoerd om een belangrijke impact te kunnen hebben op het verzekeringsniveau van de gemiddelde Amerikaan. Bovendien wordt er opgemerkt dat de meer belangrijke veranderingen pas over vier jaar van kracht zouden worden. Daarin waren onder meer maatregelen voorzien die de ziekteverzekering voor de meeste Amerikanen verplicht zou maken.

Geheimzinnig bedrijf krijgt brandstofcontract Amerikaans leger

 

Het Amerikaanse ministerie van landsverdediging heeft een belangrijk contract voor het leveren van vliegtuigbrandstof aan het bedrijf Mina uit Gibraltar. Dat heeft vele waarnemers de wenkbrauwen doen fronsen, want Mina is een bijzonder geheimzinnig bedrijf dat geen informatie wil verstrekken over zijn eigendomstructuur. Het contract, dat een waarde heeft van ongeveer 600 miljoen dollar, omvat de levering van brandstof aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Kirgizië, een gewezen Sovjet-republiek waar heel wat publieke verontwaardiging is gegroeid over mogelijke corruptiepraktijken. Het contract met Mina zou volgens de waarnemers de relaties met Kirgizië, een cruciale bondgenoot voor de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan, in het gedrang kunnen brengen.

"Alle Amerikaanse troepen in Afghanistan passeren langs de Amerikaanse basis in de omgeving van Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië," merkt de Amerikaanse krant The Washington Post op. "Op die basis zijn ook de tankvliegtuigen gestationeerd die zorgen voor de bevoorrading van de vliegtuigen die boven Afghanistan actief zijn. De relatie tussen het Amerikaanse ministerie en Mina en diens zusterbedrijf Red Star Enterprises zijn al zes maanden het voorwerp van een onderzoek van de commissie nationale veiligheid en buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De twee bedrijven zijn vanuit het niets plots opgedoken bij het begin van de Afghaanse oorlog en hebben sindsdien al contracten voor een bedrag van ongeveer 3 miljard dollar gekregen."

Er zouden nog geen bewijzen van inbreuken zijn gevonden, maar het Amerikaanse ministerie van landsverdediging wordt toch gekapitteld voor een gebrek aan diplomatie en strategie door het afsluiten van contracten waarrond een waas van geheimzinnigheid hangt. Ook de Amerikaanse president Barack Obama zou weinig gelukkig zijn met de strategie van de legerleiding, die bij de toewijzing van eerdere contracten aan Mina gewag maakte van redenen van nationale veiligheid om geen concurrenten toe te laten te bieden op de opdracht. Ook de legerleiding geeft toe vragen te hebben bij het feit dat de betrokken bedrijven weigeren hun eigenaars bekend te maken, maar zegt dat er tot nu toe geen inbreuken konden worden vastgesteld die de ondernemingen van contracten zouden uitsluiten.

Mina en Red Star zou worden gecontroleerd door de Californische zakenman Douglas Edelman en diens jonge Kirgizische partner Erkin Bekbolotov. Edelman had ooit een bar en hamburgertent in Bishkek. Bekholotov verklaarde eerder dat het bedrijf ongeveer vierhonderdvijftig medewerkers telt, maar citeerde veiligheidsredenen bij zijn weigering om aan te geven waar die activiteiten waren gevestigd. De geheimzinnigheid heeft echter vermoedens van corruptie doen rijzen, vooral in Kirgizië. De Kirgizische president Roza Otunbayeva heeft al gevraagd om Mina en Red Star het contract toe te wijzen en in plaats daarvan samen te werken met een Kirgizisch-Russische joint venture.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, kirgizië, mina, verenigde staten |  Facebook |

03-11-10

Winst republikeinen gesteund op angstgevoel Amerikanen

De republikeinse overwinning tijdens de Amerikaanse midterm-verkiezingen is voor een groot gedeelte te wijten aan het gestegen angstgevoel bij de Amerikaanse bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reclamebureau James Walter Thompson (JWT). Volgens de onderzoekers is de angstindex bij de Amerikaanse bevolking gestegen tot niveaus die men sinds het einde van de regering van George W. Bush, de voorganger van huidig president Barack Obama, niet meer heeft opgetekend. In het rapport wordt opgemerkt dat deze evolutie ook bijzonder negatief is voor de marketeers, omdat de politieke stemming een grote invloed zou kunnen hebben op het koopgedrag van de consument.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de Amerikanen aangeeft nerveus of angstig te zijn. Op het einde van de regering van George W. Bush was die score opgelopen tot 81 procent, nadat in mei van datzelfde jaar al een absoluut recordniveau van 76 procent was opgetekend. "Marketeers hopen uiteraard dat het consumenten-vertrouwen gelijke tred houdt met het bruto binnenlandse product en de aandelenkoersen, maar dat lijkt niet het geval te zijn," merkt het magazine Marketing Daily op. "In de aanloop naar de midterm-verkiezingen steeg de angst over het politieke leiderschap met één derde. Dat bleek ook duidelijk meer het geval te zijn bij de republikeinen dan bij de democraten of de onafhankelijken."

Bij de republikeinen gaf 91 procent van de republikeinen aan zich bezorgd te maken over de economie, tegenover 82 procent bij de onafhankelijken en 73 procent bij de democraten. Ann Mack, directeur trendspotting bij de reclamegroep, geeft aan dat de media dat vuur aanwakkeren. "De republikeinen zijn er in geslaagd om grote angst over de toekomst te zaaien indien de democraten aan de macht zouden blijven," voert ze aan. "Angst is echter bepalend voor het gedrag. Hoe groter de angst is, hoe meer het publiek controle probeert te houden over zijn gedrag en dat omvat ook het aankoopgedrag." De republikeinen hopen met de overwinning van hun partij onder meer op een verlaging van de prijzen voor voeding en auto's en een gunstiger wetgeving in het algemeen.

Opnieuw meer werk voor Amerikaanse migranten

In de Verenigde Staten is de tewerkstelling bij migranten het voorbije jaar toegenomen, terwijl bij de Amerikanen van geboorte banen verloren zijn gegaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de denktank Pew Research Center. Tussen het tweede kwartaal van vorig jaar en dezelfde periode dit jaar werden bij de immigranten 656.000 banen gecreëerd, terwijl bij de Amerikanen van geboorte 1,2 miljoen arbeidsplaatsen verloren gingen. Daardoor is de werkloosheidsgraad bij de immigranten tijdens die periode van 9,3 procent naar 8,7 procent gedaald, terwijl bij de Amerikanen van geboorte een stijging van 9,2 procent naar 9,7 procent werd opgetekend. Oorzaak van het verschil is volgens de onderzoekers vooral de flexibiliteit en mobiliteit bij migranten.

Het Pew Research Center merkt op dat het herstel van de arbeidsmarkt voor migranten, die ongeveer 16 procent van de totale Amerikaanse arbeidsbevolking uitmaken, ook door twee andere indicatoren wordt bevestigd. Daarbij wordt gewezen naar de groeiende aanwezigheid op de arbeidsmarkt. Daar werd bij de migrantenbevolking op één jaar een stijging van 68 procent naar 68,2 procent opgetekend. De tewerkstellingsgraad steeg in die groep van 61,7 procent naar 62,3 procent. Bij de Amerikanen van geboorte viel de aanwezigheid op de arbeidsmarkt daarentegen terug van 65,3 procent naar 64,5 procent, terwijl de tewerkstellingsgraad van 59,3 procent naar 58,3 procent terugviel.

Er wordt echter opgemerkt dat ook bij de immigranten het herstel van de arbeidsmarkt nog niet is voltooid. De groei immers niet voldoende om het verlies van 1,1 miljoen migranten-banen het jaar voordien op te vangen. Er wordt aan toegevoegd dat de werkloosheid bij de migranten-bevolking nog altijd dubbel zo hoog ligt dan drie jaar geleden, toen 4 procent van deze groep geen baan had. Er wordt bovendien opgemerkt dat het gemiddelde loon bij migranten het voorbije jaar met 4,5 procent is gedaald, terwijl de terugval bij de Amerikanen van geboorte beperkt bleef tot minder dan 1 procent. Vooral Latijns-Amerikaanse migranten moesten belangrijke inleveringen doen.

02-11-10

Nieuw record voor Amerikaanse politieke televisie-reclame

De politieke televisie-reclame rond de midterm-verkiezingen in de Verenigde Staten zal een omzet realiseren van meer dan 3 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Kantar Media. Er wordt in ieder geval gesproken over een absoluut recordniveau. De analisten van Kantar Media zeggen de voorbije twintig jaar dergelijke activiteit niet meegemaakt te hebben. De groei is het gevolg van een beslissing van het Amerikaanse hooggerechtshof tijdens de voorbije lente, waarbij de wettelijke beperkingen op politieke reclame in belangrijke mate werden ingetrokken. Het grote succes heeft er wel voor gezorgd dat de beschikbare ruimte voor andere adverteerders gevoelig beperkt werd.

"Door het wegwerken van die beperkingen kregen politieke groepen meer tijd om hun strategie te bepalen en hun fondsenverwerving te versterken," merken de onderzoekers op. "Door de wetswijzigingen krijgen politieke groepen immers twee maanden meer tijd om te lobbyen en kregen ze ook de toelating om in hun reclames meer openlijk aan politiek te doen. Het is gemakkelijker om bij de fondsenwerving namen van politieke kandidaten naar voor te kunnen schuiven in plaats van zich te moeten beperken op politieke onderwerpen. Die trend heeft vooral de televisie-reclame gevoelig opgedreven. Het overgrote gedeelte van de budgetten is aan dat medium besteed."

Analisten merken op dat de inkomsten uit de politieke reclame een verlichting, weliswaar tijdelijk, betekenen voor de media, die door de economische crisis zwaar werden getroffen. Tijdens de vorige midterm-verkiezingen werd een bedrag van 2,4 miljard dollar aan televisie-reclame besteed. Tijdens de presidentsverkiezingen van twee jaar geleden werd een bestedingsniveau van 2,7 miljard dollar bereikt. Onder meer het enthousiasme rond de tea-party, de deelname van een aantal miljonairs aan de verkiezingen en een belangrijk aantal nek-aan-nek races tussen kandidaten zouden bijgedragen hebben tot het absolute recordniveau. Bij lokale televisiestations zou de politieke reclame dit jaar 11 procent vertegenwoordigen van de totale reclame-inkomsten, tegenover 7 procent vier jaar geleden.

20:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, verenigde staten, verkiezingen |  Facebook |

Verenigde Staten verdeeld over patenten voor genen

 

Genen kunnen geen onderwerp zijn van een patent, want het gaat om producten van de natuur. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van justitie bepaald. De beslissing heeft tot grote kritiek geleid bij onder meer de Amerikaanse patentjurist Harold C. Wegner. De critici voeren aan dat het Amerikaanse ministerie van justitie voor een breuk zorgt in het beleid dat de overheid op dat vlak tientallen jaren heeft gehanteerd. De Amerikaanse Biotechnology Industry Organization voegt er aan toe dat de beslissing ertoe zal leiden dat de Verenigde Staten zijn wereldwijd leiderschap en investeringen in de menswetenschappen zou kunnen verliezen.

De beslissing van het Amerikaanse ministerie van justitie kreeg echter ook heel wat steun. "Daarbij wordt opgemerkt dat deze patenten de medische vooruitgang zouden tegenhouden in plaats van stimuleren," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Er wordt aan toegevoegd dat patenten bovendien een bedreiging zouden vormen voor de toegang van het individu tot zijn persoonlijke informatie." Steven Salzberg, professor computerwetenschappen en genetica aan de University of Maryland, merkt daarbij op dat het individu het recht heeft om zijn genen te controleren zonder daarvoor aan iemand anders een patentvergoeding te ontvangen.

De beslissing was het gevolg van een geding tegen Myriad Genetics en de Research Foundation van de University of Utah, die twee patenten hadden opgeëist voor twee genen die verbonden zijn met kanker. Er wordt aan toegevoegd dat de beslissing op korte termijn weinig concrete impact zal hebben. Het Patent and Trademark Office heeft al aangekondigd de maatregel niet onmiddellijk te zullen toepassen en zouden er geen patenten worden geweigerd zolang er op wettelijk vlak geen definitieve beslissing is gevallen. Er volgens immers nog beroepsprocedures. Bovendien hanteren het Patent and Trademark Office en het Amerikaanse ministerie van justitie afwijkende principes in het dossier.

20:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gen, gezondheid, patent, verenigde staten |  Facebook |

29-10-10

Meer Amerikaanse bestedingen in cruises en vliegtuigreizen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar hebben de Amerikaanse consumenten opnieuw meer geld geïnvesteerd in vliegtuigreizen en bootcruises. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële dienstverlener American Express. De onderzoekers merken daarbij op dat de bestedingen aan eerste klasse nagenoeg constant zijn gebleven tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar, maar in business class werd een opmerkelijke groei opgetekend van 63 procent. In economy class werd een toename met 16 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven ongeveer 23 procent meer uitgeven aan reizen dan tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar.

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, transport, verenigde staten |  Facebook |

27-10-10

Geredde Amerikaanse bedrijven gul voor politici

Amerikaanse bedrijven die tijdens de economische crisis beroep hebben moeten doen op de federale overheid om overeind te blijven, blijken belangrijke bijdragen te leveren tot de politieke campagnes van de kandidaten voor de komende senaatsverkiezingen in de Verenigde Staten. Tijdens de maand september bleken de betrokken bedrijven, waarvan een aantal nog een gedeelte van de overheidssteun moeten terugbetalen, een bedrag van 1,4 miljoen dollar steun verleend te hebben aan politieke kandidaten. Tijdens de maand augustus werd een bedrag van 466.000 dollar onder de kandidaten verdeeld. De meest steun ging naar republikeinse kandidaten, hoewel het hulpprogramma van de Amerikaanse regering vooral met democratische steun tot stand kwam.

Autobouwer General Motors betaalde de voorbije maand een bedrag van 190.000 dollar aan politieke kandidaten. "Een woordvoerder van de autobouwer merkt op dat de donaties afkomstig zijn van vrijwillige bijdragen van de werknemers," merkt de Amerikaanse krant The Washington Post op. "Hij voegt er aan toe dat General Motors bij die donaties zorgvuldig investeert in kandidaten die een dieper inzicht tentoon spreiden in materies die belangrijk zijn voor de autosector en de industrie. De woordvoerder merkt op dat General Motors zijn ondersteuning evenwichtig heeft gespreid onder de beide politieke stromingen in de Verenigde Staten."

Een gedeelte van de vrijgevigheid aan de republikeinen kan volgens de krant worden verklaard dat verwacht mag worden dat de partij in het Amerikaanse congres een grote vooruitgang zal maken. "Het feit dat de democratische partij aanstuurt op een strenge financiële wetgeving, speelt echter ongetwijfeld ook een belangrijke rol," voert The Washington Post aan. "Bovendien hebben een aantal democratische politici zich duidelijk laatdunkend uitgelaten over de banksector. Scott Talbott, een lobbyist bij de Financial Services Rountable, zegt dat de industrie die bolwassing nog niet is vergeten." De republikeinse partij zelf heeft van zeven financiële groepen - waaronder American Express, Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs - een totaalbedrag van 210.000 dollar ontvangen.

20:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lobby, politiek, verenigde staten |  Facebook |

26-10-10

Amerikaanse overheid moet duurzame sector ondersteunen

China zou moeten investeren in de duurzame toekomst van de Verenigde Staten, maar mag die niet overnemen. Dat heeft Steven Chu, de Amerikaanse minister van energie, gezegd tijdens een bezoek aan het internetbedrijf Google. Om de groeiende Chinese dominantie in duurzame technologieën te kunnen riposteren, zal de Amerikaanse regering volgens Chu echter zijn steun aan de eigen sector moeten opdrijven. De Verenigde Staten hadden ooit de helft van de wereldwijde markt van de zonnepanelen-productie in handen, maar dat is inmiddels teruggevallen tot amper 6 procent. Die sector wordt nu compleet gedomineerd door Chinese bedrijven. Het Amerikaanse Bell Labs is de uitvinder van de fotovoltaïsche zonnecel.

"Steven Chu voert aan dat de Amerikaanse bedrijven niet moeten wijzen naar de lagere arbeidskosten in China," aldus het online magazine GigaOm. "Hij verwijst daarbij naar Mark Pinto, chief technical officer bij Applied Materials, die erop wees dat de robot-fabrieken in China beter presteerden dan vestigingen in andere landen. Die betere prestaties zijn volgens Chu niet te herleiden tot loutere arbeid, maar wijzen op een grotere aandacht voor het detail." GigaOm merkt op dat Steven Chu niet inging op de klacht dat China zijn binnenlandse duurzame energiesector subsidieert. De Amerikaanse regering bereidt daarover een dossier voor bij de World Trade Organization.

Minister Chu wees er wel op dat er een duidelijk contrast is tussen de lange termijn-inspanningen van de Chinese regering en de kortlopende initiatieven in de Verenigde Staten. Hij voegde er aan toe dat het Amerikaanse ministerie van energie tientallen miljarden dollar investeert in duurzame technologieën, maar in China gaat het volgens hem om honderden miljarden dollars. Om het vertrouwen van investeerders te winnen zou de Amerikaanse politiek niet mogen werken met projecten voor één tot twee jaar, maar initiatieven voor periodes van tien tot twintig jaar zou moeten uitwerken. Chu voerde ook aan dat China in totaal over 2,5 triljoen dollar aan buitenlandse valuta-reserves beschikt, waarbij zou uitgekeken worden naar investeringen in buitenlandse duurzame energie.

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, duurzaamheid, verenigde staten |  Facebook |

25-10-10

Amerikaanse oncologen krijgen tien keer meer werk

Tijdens het volgende decennium zal in de Verenigde Staten de vraag naar stralingstherapieën tien keer sneller groeien dan de stijging van het aantal stralings-oncologen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het Anderson Cancer Center van de University of Texas in Dallas. Daarbij wordt opgemerkt dat de vraag naar stralingstherapieën tijdens de volgende tien jaar met 22 procent zal stijgen. Het aantal oncologen zou daarentegen slechts met 2 procent stijgen. Dit jaar zouden in de Verenigde Staten 3.943 oncologen in totaal 470.000 patiënten behandelen. De groei is onder meer te wijten aan het groeiend aantal volwassenen en minderheidsgroepen, bevolkingscategorieën waar bepaalde types kanker vaker worden opgemerkt.

20:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, oncologie, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaanse consument koopt chauvinistisch

Amerikaanse consumenten zeggen niet alleen lokale ondernemingen te willen ondersteunen, maar ook vooral producten van Amerikaanse origine te willen kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 60 procent van de Amerikaanse consumenten aangeeft producten te willen komen die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Daarentegen zegt 35 procent geen interesse te hebben in een Amerikaans label. Er wordt opgemerkt dat oudere consumenten gevoeliger zijn voor de herkomst van producten die ze kopen. Bij vijfenvijftigplussers zegt 75 procent zich te laten leiden door het Amerikaanse herkomstlabel.

20:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herkomstlabel, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaans basketbal moet aantal teams beperken

De Amerikaanse National Basketball Association (NBA) zal het aantal teams wellicht moeten beperken om rendabel te blijven. Dat heeft David Stern, topman van het Amerikaanse basketbal, bekend gemaakt. Stern verwacht dat de competitie dit jaar ongeveer 350 miljoen dollar verlies zal lijden. Op dit ogenblik omvat het Amerikaanse profbasket dertig teams, maar Stern merkte op een mogelijke inkrimping met de spelers te zullen bespreken tijdens de onderhandelingen over de nieuwe arbeidscontracten. Stern zegt dat de competitie leefbaar blijft zolang de clubeigenaars bereid zijn om de verliezen te dekken, maar dat is volgens hem geen duurzaam model op lange termijn.

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: basketbal, nba, sport, verenigde staten |  Facebook |

24-10-10

Amerikaanse televisie moet plaats ruimen voor mobiele sector

Amerikaanse televisiebedrijven zullen bandbreedte moeten vrijgeven om plaats te maken voor aanbieders van draadloze communicatie. Dat heeft Julius Genachowski, voorzitter van de Amerikaanse Federal Communications Commission, gezegd. Die maatregel kadert in het streven van de Amerikaanse communicatie-autoriteiten om de netwerken voor mobiele telefoons en tablet-computers sneller te maken. Genachowski stelde tegen eind november een voorstel te zullen voorleggen, waarbij aan de televisiezenders zou gevraagd worden om op vrijwillige basis ongebruikte golven vrij te geven om die ruimte te kunnen verkopen aan mobiele providers. Die hebben het volgens Genachowski immers moeilijk om de groeiende vraag naar mobiele diensten bij de consument bij te houden.

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, televisie, verenigde staten |  Facebook |

Goksites en financiële sector grootste Amerikaanse online groeiers

Goksites en de financieel-zakelijke sector hebben tijdens de maand september op het Amerikaanse internet de grootste vooruitgang geboekt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat tijdens de maand september bijna 15 miljoen Amerikaanse internetgebruikers een goksite hebben bezocht. Dat is een stijging met 20 procent tegenover de maand voordien. De financieel-zakelijke sector liet een stijging met 8 procent optekenen tot 167,8 miljoen bezoekers. Dit weerspiegelt volgens de onderzoekers wellicht het einde van de zomervakantie en de terugkeer naar het werk voor vele Amerikanen. Datzelfde fenomeen ligt volgens de onderzoekers ook aan de stijging met 6 procent tot 78,7 miljoen bezoekers voor onderwijssites.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaanse bevolking vooral verontwaardigd over economie

De economie is de grootste bron van verontwaardiging bij het Amerikaanse publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van BBC World News America en het studiebureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 63 procent van de Amerikaanse bevolking aangeeft verontwaardigd te zijn door de economie. Op de tweede plaats volgen de Amerikaanse regering en de werkloosheid (62 procent). Daarna volgens de belastingen (58 procent), de immigratie (56 procent), onderwijs (51 procent) en de grote bedrijven (52 procent). Er wordt aan toegevoegd dat de verontwaardiging van de oudere bevolkingscategorieën in bijna alle categorieën hoger ligt dan bij de jongere Amerikanen.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

23-10-10

New York blijft favoriete stad van Amerikanen

New York is de stad waar de meeste Amerikanen het liefst zouden wonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De voorbije twaalf jaar heeft New York als favoriete woonplaats onafgebroken de voorkeur genoten bij de Amerikaanse bevolking. Bij de andere steden is er echter een grotere variatie merkbaar. Op de tweede plaats staat dit jaar San Diego, dat vorig jaar nog als vierde stond gerangschikt. Las Vegas steeg van de achtste naar de derde plaats. San Francisco daalde daarentegen van een tweede naar een vijfde plaats. Opmerkelijk is echter ook dat New York ook het meest geciteerd wordt als stad waar men niet zou willen wonen.

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, verenigde staten |  Facebook |

21-10-10

Amerikanen wonen het liefst in Californië

Amerikanen zouden het liefst in de staat Californië wonen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Harris. Het is de zevende keer op rij dat Californië door de Amerikanen tot de meest favoriete staat wordt verkozen. Californië gaat daarbij Hawaii, Florida, Colorado, Arizona, North Carolina, Oregon, Texas, New York en Washington vooraf. Harris voegt er aan toe dat zeven van de tien populairste staten een warm en zonnig klimaat hebben. Alleen New York, Oregon en Washington hebben een koeler en meer bewolkt weerpatroon. Californië en Florida zijn echter de enige staten die bij elke generatie in de top vijf van meest populaire staten worden vermeld.

Harris voegt er aan toe dat babyboomers en vijfenzestigplussers een voorkeur hebben voor Hawaii, terwijl bij de echoboomers en Generation X een duidelijke voorkeur hebben voor Californië. Bij de babyboomers staat Florida op de tweede plaats, gevolg door Californië. Bij de vijfenzestigplussers komt Californië echter pas op de vijfde plaats, samen met Oregon. De onderzoekers merken op dat New York alleen bij de echoboomers binnen de top vijf wordt geplaatst. In die leeftijdsgroep moet New York alleen Californië laten voorgaan. De echoboomers plaatsen ook New Jersey op de derde plaats. Die staat wordt in de algemene rangschikking niet bij de eerste tien vermeld. In de top vijf van de echoboomers is geen plaats voor Hawaii.

De onderzoekers merken op dat mannen en vrouwen ongeveer dezelfde voorkeuren hebben. Beide groepen plaatsen Californië, Hawaii en Florida in de top drie. De top vijf wordt bij mannen echter vol gemaakt door Texas en New Jersey. Vrouwen vullen die plaatsen in met Colorado en North-Carolina. In de algemene rangschikking zijn South-Carolina, Massachusetts en Georgia uit de top vijftien verdwenen. Hun plaats werd ingenomen door New Jersey, Nevada en Virginia. Er wordt aan toegevoegd dat Hawaii en Florida al zeven jaar haasje-over spelen achter lijstaanvoerder Californië. De grootste vooruitgang dit jaar was voor Oregon, dat van een tiende naar een zevende plaats steeg.

20:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, verenigde staten |  Facebook |

20-10-10

Verenigde Staten onderzoeken Chinese quota zeldzame grondstoffen

De Verenigde Staten zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijke beperkingen die China mogelijk heeft ingevoerd voor de export van zeldzame grondstoffen. China produceert 97 procent van de speciale metalen die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van duurzame technologieën. Volgens een aantal berichten zou de Chinese douane de exportbeperkingen op die grondstoffen hebben uitgebreid. Inmiddels heeft ook het Chinese ministerie van handel een rapport tegengesproken waarin gemeld werd dat de quota volgend jaar met 30 procent zouden worden teruggeschroefd om te vermijden dat de grondstoffen te snel uitgeput zouden raken. Volgens het Chinese ministerie van handel is het rapport compleet vals.

"China zal de internationale wereld verder met zeldzame grondstoffen blijven bevoorraden," merkte het Chinese ministerie van handel op. "Om de voorraden en duurzame ontwikkelingen te beschermen, zullen er echter beperkingen blijven voor de exploratie, productie en import en export van deze zeldzame grondstoffen." De Amerikaanse Geological Survey onderscheidt zeventien verschillende zeldzame grondstoffen. De betrokken materialen worden in een brede waaier van toepassingen gebruikt, zoals de katalysatoren in auto's, computers, televisietoestellen en farmaceutische producten. Zonder die zeldzame grondstoffen zou volgens analisten een groot gedeelte van de moderne economie stilvallen.

Paul Mason, analist van de Britse omroep BBC, merkt op dat de zeldzame grondstoffen een basis vormen van de relatie tussen China en de westerse wereld. De Verenigde Staten zijn één van de grote verbruikers van zeldzame grondstoffen. De Amerikaanse markt zelf heeft het voorbije jaar echter geen zeldzame grondstoffen geproduceerd. Eerder was er al sprake van een Chinees embargo op de export van zeldzame grondstoffen naar Japan. Volgens een aantal Chinese bronnen zou dat embargo echter worden uitgebreid. Het Amerikaanse ministerie van handel zegt te bekijken of de houding van China in overeenstemming is met de regels van de World Trade Organization.

13-10-10

Amerikaanse democraten vrezen gebrek enthousiasme jonge kiezers

 

De millennial-generatie blijven de grootste supporters van de Amerikaanse democraten, maar hun ondersteuning voor de democratische partij is sinds twee jaar wel aan het afglijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de onderzoeksorganisatie Pew Research Center. Er wordt aan toegevoegd dat jongere kiezers ook veel minder belang hechten aan de naderende Amerikaanse congresverkiezingen dan hun oudere landgenoten. Die kloof is ook groter dan tijdens de vorige Amerikaanse tussenverkiezingen. Dat zou volgens de onderzoekers voor de democratische kandidaten een belangrijke handicap kunnen vormen en de partij dus belangrijke zetels kunnen kosten.

Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van de Amerikanen grote aandacht te besteden aan de congresverkiezingen van de maand november. Dat is slechts een kleine verandering tegenover de vorige tussentijdse verkiezingen vier jaar geleden, toen 48 procent aangaf grote aandacht te hebben voor de politieke gebeurtenissen. Bij dertigplussers gaf toen 50 procent aan grote interesse te hebben, maar bij jongeren was dat slechts 39 procent. Die kloof is nog verder uitgegroeid, want dit keer getuigt 53 procent van de dertigplussers een grote belangstelling te hebben, terwijl dat bij jongeren is teruggevallen tot 31 procent.

Bovendien zegt 45 procent van de jongere kiezers aan dit jaar zeker te zullen stemmen, maar bij dertigplussers bedraagt dat 76 procent. Vier jaar geleden nam 48 procent van de jongeren en 71 procent van de dertigplussers zich voor om te gaan stemmen. Bij de dertigplussers ligt de kiesintentie op het hoogste niveau van de vier jongste tussentijdse verkiezingen. Bij de jongere kiezers is ongeveer een status-quo op te merken. Bij de jonge democratische kiezers heeft bovendien dit keer slechts 27 procent grote aandacht besteed aan de verkiezingen, tegenover 47 procent vier jaar geleden. Bij de oudere democratische kiezers is er een daling van 53 procent naar 43 procent.

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verenigde staten, verkiezingen |  Facebook |

10-10-10

Meerderheid Amerikanen staat achter stamcellen-onderzoek

Een overgrote meerderheid van de Amerikanen is van mening dat wetenschappers in staat zouden moeten zijn om stamcellen te gebruiken voor biomedisch onderzoek. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Bijna driekwart van de respondenten zegt voorstander te zijn om stamcellen van embryo's, overgebleven van in-vitro fertilisatie, te gebruiken voor de mogelijke preventie of behandeling van ziektes zoals Parkinson, Alzheimer, diabetes en andere aandoeningen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten overeenstemmen met een gelijkaardige enquête vijf jaar geleden.

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, stamcel, verenigde staten |  Facebook |

Verenigde Staten marktleider in mobiele sociale netwerken

Amerikaanse gebruikers van mobiele telefonie doen het meest aan sociale netwerking, terwijl hun Europese collega's het meest tekstberichten verzenden en Japanse consumenten het meest geconnecteerd zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. In de Verenigde Staten blijkt 21,3 procent van de gebruikers van mobiele telefonie aan sociale netwerking te doen, tegenover 17 procent in Japan en 14,7 procent in Europa. Met een penetratie van 17 procent, zijn de Verenigde Staten ook marktleider op het gebied van instant messaging, gevolgd door Europa met 12,6 procent en amper 3,3 procent in Japan. Alleen echter in deze activiteiten hebben de Verenigde Staten een voorsprong tegenover de andere markten.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, japan, mobile, telefonie, verenigde staten |  Facebook |