18-06-12

Emissies Verenigde Staten minder dramatisch dan berekend

De Verenigde Staten is wereldwijd één de grootste producenten van koolstofdioxide, maar wanneer bij de verrekening naast het bruto binnenlandse product ook rekening wordt gehouden met het klimaat, ziet die situatie er helemaal anders uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Er moet bij de bepaling van de prestaties volgens de onderzoekers immers rekening worden gehouden met de impact van het klimaat op de behoefte aan verwarming of afkoeling. In de rangschikking van de University of Michigan staan de Verenigde Staten op een 100ste plaats. Wanneer alleen rekening wordt gehouden met het bruto binnenlandse product, eindigt het land daarentegen op een 152ste plaats.

Lees Verder

07-06-12

Meerderheid Amerikaanse senioren actief op het internet

In de Verenigde Staten is nu ook een meerderheid van de vijfenzestigplussers actief op het internet of email. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de Amerikaanse senioren inmiddels online actief is, al wordt wel opgemerkt dat de penetratie van het medium boven de vijfenzeventig jaar significant terugvalt. Ook wordt opgemerkt dat 33 procent van de Amerikaanse senioren ook actief is op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

"Hoewel vijfenzestigplussers nog altijd minder veelvuldig van het internet gebruik maken dan andere leeftijdsgroepen, is voor het eerst meer dan de helft van de Amerikaanse senioren online actief," aldus het Pew Research Center. "Jarenlang werd er in deze leeftijdscategorie nauwelijks vooruitgang geboekt, zodat het bereiken van deze mijlpaal bijzonder belangrijk is." De kloof met de andere leeftijdsgroepen blijft volgens het rapport echter nog altijd bijzonder groot, verwijzend naar een penetratie van 97 procent in de categorie tussen achttien en negenentwintig jaar.

De voorbije jaren waren ongeveer 40 procent van de Amerikaanse senioren op het internet actief. Uit het onderzoek blijkt dat 69 procent van de Amerikaanse senioren in het bezit is van een mobiele telefoon, tegenover 57 procent twee jaar geleden. Opgemerkt wordt verder dat 34 procent van de senioren gebruik maken van sociale netwerken, waarbij 18 procent dagelijks op de betrokken websites zou aanloggen. Email blijft met een score van 86 procent en een dagelijks gebruik van 48 procent echter de belangrijkste online activiteit van de senioren.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, senioren, internet |  Facebook |

20-05-12

Amerikanen willen vooral dat overheid uitgaven terugschroeft

De Amerikaanse bevolking geeft de voorkeur aan overheidsbesparingen boven een belasting op de rijken om een evenwicht in de begroting te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press. De onderzoekers stelden vast dat weliswaar meer dan 65 procent van de Amerikanen zich achter het plan van president Barack Obama zou scharen om individuen met een inkomen van meer dan 1 miljoen dollar zwaarder te belasten, maar 56 procent is van mening dat de overheid zelf eerste zijn uitgaven moet beperken.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, begroting |  Facebook |

10-05-12

China en Verenigde Staten beloven samenwerking rond cyberbeveiliging

China en de Verenigde Staten gaan in de toekomst intensiever samenwerken rond cyberbeveiliging, om te vermijden dat misverstanden tot crisissen zouden kunnen leiden. Dat hebben de Amerikaanse minister van landsverdediging Leon Panetta en dienst Chinese college Liang Guanglie bekend gemaakt. Panetta gaf daarbij toe dat niet alle cyberaanvallen op de Verenigde Staten afkomstig zijn van China, maar beide landen hebben volgens hem in die sector grote technologische mogelijkheden ontwikkeld, zodat een samenwerking is aangewezen om eventuele problemen te vermijden.

China werd in het verleden door de Verenigde Staten herhaaldelijk beschuldigd cyberaanvallen op Amerikaanse infrastructuur uitgevoerd te hebben en op die manier Amerikaanse hightech gestolen te hebben. Liang Guanglie stelde echter dat het niet eerlijk is om alle cyberaanvallen aan China toe te wijzen. De Chinese overheid heeft in het verleden herhaaldelijk ontkend zich schuldig te maken aan cyberspionage en voerde aan zelf ook geregeld het slachtoffer te worden van aanvallen.

"De Verenigde Staten moeten een duidelijke basis creëren die het de Chinese overheid duidelijk maakt wat van hen in cyberspace wordt verwacht," merkt James Lewis, expert cyberbeveiliging, op. "Er moet een wederzijds begrip worden gecreëerd vooraleer er een ernstig incident zou optreden." Onder meer wordt opgemerkt dat incidenten mogelijk tot in China kunnen worden opgespoord, maar is het veel moeilijker om aan te tonen of de aanvallen al dan niet daadwerkelijk van de Chinese overheid afkomstig zijn.

Lees Verder

08-05-12

Startup-activiteit Verenigde Staten blijft dalen

In de Verenigde Staten vertegenwoordigden startups twee jaar geleden 7,87 procent van alle actieve ondernemingen. Dat is het laagste niveau dat ooit werd opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Center for Economic Studies en de Ewing Marion Kauffman Foundation. In de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd een piek van 13,02 procent opgetekend, maar sindsdien is dat cijfer constant gedaald. De onderzoekers merken op dat het fenomeen slecht nieuws is voor de Amerikaanse economie, die op startups rekent voor de creatie van werkgelegenheid.

Zes jaar geleden was het aandeel van de startups gedaald tot net onder de 11 procent en drie jaar geleden werd nog een cijfer van 8,1 procent opgetekend. Twee jaar geleden werden in de Verenigde Staten 394.000 nieuwe bedrijven opgericht. Die zorgden samen voor 2,3 miljoen banen, ondanks de moeilijke economische situatie. Tegelijkertijd verloor de Amerikaanse privésector 1,8 miljoen banen. De onderzoekers merken dan ook op dat de Amerikaanse tewerkstelling zonder de startups door de crisis nog veel zwaarder zou zijn getroffen.

"Indien de Amerikaanse economie een duurzame heropleving wil realiseren, moet het beleid initiatieven nemen om de oprichting van nieuwe bedrijven te stimuleren," wordt er nog opgevoerd. "Mogelijk is de beperkte startup-activiteit één van de redenen waarom de economie zich slechts langzaam herstelt." De onderzoekers merken verder op dat nog slechts 35 procent van de bedrijven minder dan vijf jaar oud zijn. In het begin van de jaren tachtig ging het nog om bijna 50 procent.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup, verenigde staten |  Facebook |

30-04-12

Hotline tegen cyberwar tussen Verenigde Staten en Rusland

Er komt wellicht een hotline tussen de Verenigde Staten en Rusland om het potentiële risico op een cyberoorlog te verkleinen. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post zou de nieuwe regeling een aanvulling worden van de rechtstreekse lijn die tussen de twee landen werd aangesloten om te vermijden dat mogelijke misverstanden tot een nucleaire oorlog zouden kunnen leiden. De nucleaire hotline werd vierentwintig jaar geleden onder de Amerikaanse president Ronald Reagan aangelegd.

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberwar, verenigde staten, rusland |  Facebook |

19-04-12

Verenigde Staten moeten exportregeling satellieten versoepelen

Het Amerikaanse Congres moet de beperkingen op de export van Amerikaanse satellieten versoepelen. Dat hebben de Amerikaanse ministeries van landsverdediging en buitenlandse zaken gezegd. Opgemerkt wordt dat de huidige regelgeving verouderd is en de concurrentiële positie van het Amerikaanse bedrijfsleven ondermijnt zonder dat daarbij een positieve bijdrage wordt geleverd tot de Amerikaanse nationale veiligheid. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal satelliet-activiteiten op de lijst met een export-verbod moeten blijven staan.

"Het heeft geen zin om een exportbeperking op te leggen aan satellieten die algemeen beschikbaar zijn," merken de onderzoekers op. "Een speciale controle op lanceeractiviteiten van buitenlandse bedrijven met Amerikaanse satellieten heeft slechts marginale voordelen opgeleverd voor de nationale veiligheid. Bovendien blijkt deze praktijk de Amerikaanse ruimtevaart-industrie met een belangrijk concurrentieel nadeel op te zadelen tegenover bedrijven uit andere landen met een geavanceerde satelliet-export en met minder strikte beperkingen."

De Amerikaanse president heeft een beslissingsrecht bij het opleggen van exportbeperkingen, maar onder de huidige regelgeving vallen satellieten in een speciale categorie met strikte regels. Er wordt echter opgemerkt dat grote aantallen commerciële satelliet-systemen de voorbije vijftien jaar minder cruciaal zijn geworden voor spionage en militaire doelstellingen en meestal inmiddels civiele toepassingen hebben gekregen, zoals de ondersteuning van televisie-uitzendingen en geografische opdrachten.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, ruimtevaart, satelliet |  Facebook |