09-10-10

Armoede leidt tot Amerikaans nachtwinkelen

De economische crisis heeft in de Verenigde Staten tot een opmerkelijke verschuiving in het winkelgedrag geleid. Eén keer per maand bieden opmerkelijk vele Amerikaanse gezinnen zich kort na middernacht bij de kassa's van nachtwinkels aan met een grote reeks inkopen. Dat is het gevolg van de maandelijkse toelagen van de Amerikaanse overheid. Eén op zeven Amerikanen leeft onder de armoedegrens. Op dit ogenblik ontvangen meer dan 41 miljoen Amerikanen voedingsbonnen. Dat is een absoluut record. Vorig jaar kregen ongeveer 35 miljoen Amerikanen dergelijke ondersteuning van de overheid. Die tegemoetkoming wordt telkens bij het begin van de maand gebruikt om de gezinsrantsoenen opnieuw aan te vullen.

Verpaupering Amerikaanse voorsteden zet zich verder

In de Amerikaanse voorsteden is de armoede het voorbije decennium gevoelig toegenomen. De openbare dienstverlening om de armoede te bestrijden, hebben die trend echter niet gevolgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Brookings Institution. De denktank voegt er aan toe dat de economische recessie, die bijna drie jaar geleden uitbrak, die kloof nog heeft vergroot. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna driekwart van de hulporganisaties in die gebieden meer klanten moeten ondersteunen die geen vroegere contacten hadden met opvangprogramma's. Het Brookings Institution voert aan dat op het einde van de jaren negentig steden en hun randgebieden ongeveer eenzelfde aandeel armen telden, maar de armoede is sindsdien meer geconcentreerd in de voorsteden.

22-09-10

Eén op vijf Amerikanen heeft te zware hypotheek

In de Verenigde Staten geeft 21 procent van de huiseigenaars toe dat ze meer hypotheek moeten betalen dan hun woning waard is. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Er wordt aan toegevoegd dat vooral Latino-Amerikanen met het probleem worden geconfronteerd. In die categorie maakt 41 procent gewag van een overdreven hypotheek, tegenover 35 procent bij Afro-Amerikanen en 18 procent bij de blanke Amerikanen. De onderzoekers stellen ook dat vooral werklozen met het probleem worden geconfronteerd. In die groep zegt 38 procent teveel hypotheek te betalen, tegenover 20 procent bij werkende huiseigenaar.

Het Pew Research Center stelt dat het probleem ook groter wordt naarmate het inkomen daalt. Bij inkomens van minstens 75.000 dollar per jaar zegt slechts 15 procent teveel hypotheek te betalen. Bij inkomens onder de 30.000 dollar stijgt dat echter tot 33 procent. Op het gebied van leeftijd concentreert het probleem zich volgens de onderzoekers vooral in de groep tussen dertig en negenenveertig jaar. Daar zegt 25 procent teveel hypotheek te betalen. Bij vijfenzestigplussers daalt dat tot 15 procent, maar ook in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar wordt slechts 18 procent van de woningeigenaars met een overdreven hypotheek geconfronteerd.

Het Pew Research Center kwam tot de vaststelling dat 48 procent van de woningeigenaars de waarde van zijn vastgoed tijdens de economische recessie heeft zien dalen. In die groep zegt 14 procent dat het aanvaardbaar is dat de hypotheek-betaling wordt stopgezet. Bij eigenaars die de waarde van hun pand niet hebben zien dalen, is dat slechts 14 procent. In het algemeen zegt 59 procent van de eigenaars dat het verkeerd is om bewust te stoppen met de hypotheek-betaling en de woning over te laten aan de kredietverstrekker. Volgens 19 procent is dat wel aanvaardbaar en 17 procent voert aan dat dit afhankelijk is van de omstandigheden. Bij huurders noemt 25 procent het aanvaardbaar dat de maandelijkse betalingen worden stopgezet.

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypotheek, verenigde staten |  Facebook |

General Motors knoopt opnieuw aan met politieke donaties

 

De Amerikaanse autobouwer General Motors is opnieuw begonnen met donaties aan politieke campagnes. Daarmee maakt General Motors een einde aan een moratorium dat de autobouwer zichzelf had opgelegd tijdens de herstructureringen van vorig jaar. Uit cijfers van de Amerikaanse Federal Election Commission blijkt dat General Motors voor de huidige kiescampagnes voor het Amerikaanse Congres een bedrag van 90.500 dollar heeft geschonken aan politieke kandidaten. Greg Martin, woordvoerder van General Motors, merkt daarbij op dat het bedrijf ondersteuning heeft gegeven aan kandidaten van de democratische als republikeinse partij die op een bedachtzame manier met een aantal problematieken omspringen en achter een sterke autosector staan.

"General Motors heeft vooral steun verleend aan democraten die in het verleden de sector op federaal vlak hebben verdedigd," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. Onder meer de senatoren Debbie Stabenow (Michigan) en Sherrod Brown (Ohio) en de afgevaardigde John Dingell (Michigan) ontvingen donaties. Daarnaast werd er ook een donatie voorzien voor de republikeinse afgevaardigde Eric Cantor, die waarschijnlijk een belangrijke positie zou kunnen verwerven indien de republikeinen in november de controle over het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zouden overnemen. Greg Martin zegt dat het bedrijf niet aan de zijlijn wil blijven zitten, terwijl concurrenten en andere bedrijven wel deelnemen aan het politieke proces.

"Het is niet ongewoon voor bedrijven zoals General Motors om politieke campagnes te ondersteunen," merkt The Wall Street Journal op. "De situatie van General Motors ligt echter iets complexer. Het autoconcern wordt immers nog altijd gecontroleerd door de Amerikaanse regering." General Motors is van plan om later dit jaar opnieuw naar de beurs te gaan, waardoor het meerderheidsaandeel van 61 procent van de Amerikaanse overheid zou kunnen afgekocht worden. Woordvoerder Martin merkte op dat het bedrijf in de lente van vorig jaar gestopt is met zijn politieke bijdragen om zich volledig te kunnen concentreren op zijn reorganisatie.

20-09-10

Verenigde Staten willen digitale NATO oprichten

De Verenigde Staten hebben de Europese Unie gevraagd om een grotere prioriteit te verlenen aan de internetbeveiliging. In de Verenigde Staten wordt de verdediging tegen cybercriminaliteit gevoelig opgetrokken. William Lynn, de Amerikaanse onderminister van defensie, benadrukte dat de transatlantische partners hun alliantie uit de Koude Oorlog nieuw leven zouden moeten inblazen om de bedreiging voor de netwerk-veiligheid in de westerse wereld te verdedigen. Lynn drong er bij de North Atlantic Treaty Organization (NATO) op aan om een cyberschild op te trekken zodat de transatlantische netwerken zouden kunnen worden verdedigd, vooral tegen militiare en economische bedreigingen.

19-09-10

Meerderheid Amerikanen vindt situatie in Irak verbeterd

Volgens 57 procent van de Amerikanen in de situatie van de Iraakse bevolking verbeterd dat voor de Amerikaanse invasie zeven jaar geleden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Harris Interactive en BBC World News America. Volgens 19 procent van de Amerikanen is de situatie van de Iraakse bevolking daarentegen de voorbije zeven jaar verslechterd. Daarnaast zegt 24 procent van de ondervraagden niet zeker te zijn. Er wordt aan toegevoegd dat 49 procent van de Amerikanen ervan overtuigd dat de oorlog in Irak de moeite waard is geweest. Daarentegen zegt 38 procent dat de oorlog in Irak compleet onterecht is geweest.

Er wordt aan toegevoegd dat Amerikaanse mannen er meer van overtuigd zijn dat de situatie voor de Iraakse bevolking is verbeterd. Bij de mannelijke bevolkingscategorie zegt immers 62 procent dat de situatie is verbeterd, tegenover 51 procent bij de vrouwelijke bevolkingsgroep. De onderzoekers voegen er aan toe dat vrouwen een meer afwachtende houding aannemen. Daar zegt immers 29 procent niet zeker te zijn, tegenover 18 procent bij de mannen. Er wordt aan toegevoegd dat ook oudere Amerikanen een positiever beeld hebben. Bij de Amerikaanse vijfenvijftigplussers zegt immers 61 procent dat de situatie van de Iraakse bevolking is verbeterd, tegenover 59 procent in de groep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar en 51 procent in de categorie tussen achttien en vierendertig jaar.

De onderzoekers voegen er aan toe dat in het noordoosten van de Verenigde Staten 45 procent van de respondenten aangeeft dat de oorlog in Irak niet de moeite is geweest, terwijl 43 procent het tegenovergestelde beweerde. In het zuiden van de Verenigde Staten zegt daarentegen slechts 33 procent van de ondervraagden dat de oorlog niet de moeite is geweest, terwijl 53 procent het tegenovergestelde beweerde. Er wordt aan toegevoegd dat 39 procent van de Amerikanen van mening is dat de oorlog in Irak het leven in de Verenigde Staten veiliger heeft gemaakt, maar 35 procent beweert het tegenovergestelde. De resterende 26 procent zegt niet zeker te zijn.

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, oorlog, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaans marihuana-beleid heeft drastische ommekeer nodig

Het Amerikaanse beleid rond het marihuana-gebruik is een mislukking geworden, ondanks de grote repressieve inspanningen en arrestaties van de voorbije jaren. Dat zegt Mike Meno, een woordvoerder van de organisatie Marijuana Policy Project, verwijzend naar een onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van marihuana in de Verenigde Staten opnieuw is gestegen. Hij voegt er aan toe dat het dringend tijd is dat deze charade wordt gestopt en er een redelijke wetgeving wordt uitgebouwd om marihuana te reguleren zoals dat ook het geval is met drugs zoals tabak en alcohol, die weliswaar legaal zijn, maar volgens Meno veel gevaarlijke zijn.

In de leeftijdsgroep van achttien tot vijfentwintig jaar zou het illegaal druggebruik van 19,6 procent naar 21,2 procent zijn gestegen. Dat is grotendeels te wijten aan de groeiende populariteit van marihuana. Er wordt aan toegevoegd dat het tabaksgebruik in de Verenigde Staten tot een absoluut dieptepunt van 23,4 procent is teruggevallen. Ook het cocaïne-gebruik zou de voorbije vier jaar met 30 procent zijn gedaald. In het rapport wordt opgemerkt dat er in de Verenigde Staten 23,5 miljoen druggebruikers medische hulp nodig zouden hebben. Toch blijkt in werkelijkheid slechts 2,6 miljoen gebruikers inderdaad medische begeleiding te krijgen.

David L. Katz, directeur van het Prevention Research Center aan de School of Medicine van de Yale University geeft toe dat de stijging van het recreatief druggebruik de voorbije jaren zorgwekkend is, maar geen verrassing mag zijn. Er is volgens Katz ongetwijfeld een link met de zware economische crisis. Hij zegt dat het druggebruik voor sommigen een ontsnappingsroute kan zijn uit de harde werkelijkheid, terwijl anderen op die manier een bezigheid zouden kunnen vinden in hun inactiviteit. Maar het is volgens Katz echter ook een bron van inkomsten voor een aantal betrokkenen die geen zin hebben om een legale professionele carrière uit te bouwen. Hij voegt er aan toe dat de recessie ook de openbare bronnen, zoals educatieve projecten en behandeling, heeft uitgehold.

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: druggebruik, verenigde staten |  Facebook |

18-09-10

Grotere tevredenheid over Amerikaanse woningbouw

Amerikanen zijn meer tevreden met de kwaliteit van hun nieuwe huizen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau JD Power & Associates. Daarbij wordt opgemerkt dat de kwaliteit van de nieuwe woningen voor het tweede opeenvolgende jaar is gestegen, terwijl ook de tevredenheid over de betrokken aannemers voor het derde opeenvolgende jaar is toegenomen. Opgemerkt wordt dat de algemene tevredenheid over nieuwe woningen in de Verenigde Staten inmiddels een score van 82,6 procent heeft bereikt. Dat is het hoogste niveau sinds het eerste onderzoek van JD Power dertien jaar geleden. Er wordt aan toegevoegd dat in vijftien van de zeventien Amerikaanse regio's een toename werd opgetekend.

De onderzoekers voegen er aan toe dat op alle factoren een vooruitgang werd geboekt. Alleen het aanbod van ontspannings-mogelijkheden door de bouwheer heeft volgens het rapport geen vooruitgang geboekt. De grootste vorderingen werden volgens het rapport gemaakt op het gebied van de kwaliteit van de vakkennis en gebruikte materialen, het ontwerp en de kwaliteit van de oplevering. Er wordt opgemerkt dat 92 procent van de woningen helemaal zijn afgewerkt wanneer de nieuwe eigenaar er zijn intrek neemt. Vorig jaar was dat 90 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat de impact van de verschillende factoren op de algemene tevredenheid is gewijzigd.

Daarbij wordt opgemerkt dat de cliënt een groter belang hecht aan de kwaliteit van het verkoopsteam en de verantwoordelijke van het bouwproject, terwijl minder nadruk wordt gelegd op het evenwicht tussen prijs en waarde en de garanties en de klantendienst van de bouwheer. Uit het onderzoek blijkt dat de hoogste tevredenheid wordt opgetekend in Phoenix, Las Vegas, Zuid-Californië, Orlando en Sacramento. "De dalperiode in de Amerikaanse woonmarkt en de gestegen concurrentie voor een beperkte groep kandidaat-kopers, heeft het belang van de klantgerichtheid bij de bouwondernemingen opgedreven," merken de onderzoekers op. "Een aantal bedrijven dat deze normen niet haalt, is inmiddels uit de markt verdwenen."

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, woningbouw |  Facebook |

Eén op zeven Amerikanen leeft in armoede

Het voorbije jaar leefde één op zeven Amerikanen in armoede. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Census Bureau. Daarbij wordt opgemerkt dat op het gebied van armoede bij de Amerikaanse arbeidsbevolking het hoogste niveau sinds de jaren zestig werd bereikt. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije jaar 43,6 miljoen Amerikanen in armoede leefden. Dat is een stijging met 4 miljoen tegenover het jaar voordien. Het Amerikaanse Census Bureau heeft de armoedegrens bepaald op een gezinsinkomen van 21.954 dollar per jaar. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal in beslag genomen woningen tijdens de maand augustus het hoogste punt heeft bereikt sinds het uitbreken van de hypotheekcrisis.

Tijdens de maand augustus werden 95.364 Amerikaanse woningen in beslag genomen. Dat is een stijging met 3 procent tegenover de maand voordien en een stijging met 25 procent tegenover de maand augustus van vorig jaar. De officiële Amerikaanse armoedegraad steeg op één jaar van 13,2 procent naar 14,3 procent. Uit het rapport - dat alleen naar het gezinsinkomen kijkt - blijkt dat Aziatisch-Amerikanen de rijkste bevolkingscategorie van de Verenigde Staten vormen, terwijl de Afro-Amerikanen de armste categorie uitmaken. In een commentaar zegt de Amerikaanse president Barack Obama dat het rapport aantoont hoe moeilijk het voorbije jaar is geweest.

Barack Obama voegt er aan toe dat zonder drastische maatregelen nog veel meer Amerikanen in de armoede zouden zijn terecht gekomen. Het was voor het derde jaar op rij dat de armoede in de Verenigde Staten verder is toegenomen. Bovendien werd de grootste stijging in zestien jaar opgetekend. Het feit dat het aantal in beslag genomen woningen een nieuw record werd opgetekend, toont volgens waarnemers aan dat het economisch herstel bijzonder fragiel is. Velen zullen volgens hen helemaal niet ervaren dat de economie een daadwerkelijke verbetering telt. Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 50,7 miljoen Amerikanen geen ziekteverzekering meer hebben. Daardoor heeft 16,7 procent van de bevolking geen verzekering, tegenover 15,4 procent het jaar voordien.

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, verenigde staten |  Facebook |

15-09-10

Amerikanen leren steeds meer hun handen te wassen

Steeds meer Amerikanen beginnen de gewoonte aan te kweken om na een toiletbezoek de handen te wassen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Society for Microbiology (ASM) en het American Cleaning Institute (ACI). Uit het onderzoek blijkt dat op dit ogenblik 85 procent van de Amerikanen op dit ogenblik na een toiletbezoek de handen wast. Dat is een stijging met 8 procentpunten tegenover drie jaar geleden. Er wordt echter aan toegevoegd dat Amerikaanse mannen veel minder snel het handen wassen aanleren dan hun vrouwelijke landgenoten. De onderzoekers merken op dat het handen wassen nochtans een belangrijke hygiënische gewoonte is.

De onderzoekers stellen dat sinds met het onderzoek veertien jaar geleden werd gestart, nog nooit eerder zoveel Amerikanen hun handen blijken te wassen na een toiletbezoek. Bij Amerikaanse vrouwen zou inmiddels 93 procent daarvan een gewoonte hebben gemaakt, tegenover 88 procent drie jaar geleden. Bij de Amerikaanse mannen werd een toename van 66 procent naar 77 procent opgetekend. Opgemerkt wordt dat op een locatie in Atlanta het grootste verschil werd opgetekend. Daar bleek 98 procent van de vrouwen na een toiletbezoek hun handen te wassen. Dat was de hoogste score die in het onderzoek werd opgetekend. Tegelijkertijd bleek slechts 65 procent daarvan ook een gewoonte gemaakt te hebben. Dat was de absoluut laagste score.

"De resultaten van het onderzoek zijn bemoedigend en tonen aan dat onze campagnes resultaten opleveren, maar er is duidelijk nog veel werk te verrichten," merkt Judy Daly, directeur klinische microbiologie aan het Children's Primary Medical Center in Salt Lake City, tegenover het magazine HealthDay News. De onderzoekers stelden verder vast dat 89 procent van de Amerikanen aangeeft thuis na een toiletbezoek altijd te handen te wassen. Ook merkt 82 procent op altijd zijn handen te wassen na het verwisselen van een luier bij de kinderen. Ook blijkt dat 77 procent van de Amerikanen aangeeft altijd zijn handen te wassen voor het eten. Slechts 39 procent zegt echter de handen te wassen na het hoesten of niezen.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hygiëne, verenigde staten |  Facebook |

Belastingverlaging doet rijken niet meer consumeren

De belastingverlaging voor de Amerikaanse rijke klasse betekent geen stimulans voor de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van Moody's Analytics. Daarbij wordt opgemerkt dat de belastingverlagingen niet hebben geleid tot extra bestedingen, maar daarentegen tot een groter spaargedrag. De onderzoekers merken op dat de belastingverlagingen van president George W. Bush negen en zeven jaar geleden werden gevolgd door een verhoogd spaargedrag. De belastingverhoging onder zijn voorganger Bill Clinton leidde er daarentegen toe dat het spaargedrag werd afgebouwd. In de Verenigde Staten is er veel verzet tegen de geplande belastingverhoging van huidig president Barack Obama, waarbij wordt opgemerkt dat het lager bestedingsniveau de economie zal schaden.

"Men moet zich afvragen in welke mate belastingverlagingen een impact hebben op het bestedingsbedrag," voert de Amerikaanse econoom Chris Cornell aan tegenover het persbureau Bloomberg. "De bestedingen van de rijkste bevolkingscategorie lijkt meer bepaald te worden door een zakelijke cyclus dan door belastingniveaus. De bestedingen van de rijken worden meer beïnvloed door de evoluties op de aandelenbeurzen dan door wijzigingen in de belastingheffingen." Ook het Congressional Budget Office merkt op dat een belastingverhoging wellicht weinig effect heeft op de rijken, omdat die hun consumptie toch kunnen blijven financieren. Er wordt aan toegevoegd dat een belastingverlaging voor de minder-rijken echter wel tot extra bestedingen zou kunnen leiden.

Guy LeBas, inkomens-expert bij Janney Montgomery Scott, merkt op dat het bijzonder moeilijk is om te voorspellen welke impact een belastingverhoging zou hebben. Hij wijst erop dat de belastingverlagingen van George W. Bush samenvielen met een aantal bijzonder volatiele gebeurtenissen op de Amerikaanse markt, met inbegrip van de terroristische aanvallen op het World Trade Center in New York negen jaar geleden. Harm Bandholz, econoom bij UniCredit Global Research, merkt echter op dat de belastingverhoging voor de rijke bevolkingsgroep de economie zal verzwakken. Hij voert aan dat de grootste consumptiegroei afkomstig is van de hogere inkomens. Lagere inkomens blijven volgens hem immers noodgedwongen bij de financiering van hun dagelijks levensonderhoud.

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, verenigde staten |  Facebook |

12-09-10

Electorale steun politieke zwaargewichten weinig efficiënt

Een ondersteuning van electorale zwaargewichten levert politieke kandidaten bij verkiezingen geen grote voordelen op. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris naar aanleiding van de Amerikaanse congresverkiezingen in november van dit jaar. Uit het onderzoek bleek zelfs dat ondersteuning door president Barack Obama, het republikeinse boegbeeld Sarah Palin of de Tea Party ertoe zou kunnen leiden dat er minder enthousiasme ontstaat om op de betrokken kandidaat te stemmen. Een ondersteuning van Obama zou 45 procent van de Amerikaanse kiezers aanzetten om niet voor de betrokken kandidaat te stemmen. Bij Sarah Palin loopt dat op tot 56 procent. De Tea Party zou een negatieve impact hebben op 41 procent van de kiezers.

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verenigde staten |  Facebook |

Inkomsten krantenreclame op laagste niveau in kwarteeuw

De terugval van de reclame-inkomsten van de Amerikaanse kranten is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar vertraagd. Dat blijkt uit cijfers van de Newspaper Association of America. In totaal bedroegen de reclame-inkomsten van de Amerikaanse krantensector tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 6,44 miljard dollar. Dat is nog altijd een daling met 5,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het is wel het derde kwartaal op rij dat de terugval aan het verkleinen is. In het tweede kwartaal van vorig jaar werd immers nog een daling met 29 procent opgetekend tegenover het jaar voordien. Er wordt echter opgemerkt dat de inkomsten ondertussen al teruggevallen zijn tot het laagste niveau in vijfentwintig jaar.

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krant, reclame, verenigde staten |  Facebook |

Eén op tien Amerikaanse kinderen leeft bij grootouders

In de Verenigde Staten leeft één op tien kinderen bij zijn grootouders. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat het voorbije decennium er een trage, maar constante stijging werd opgetekend in het aantal Amerikaanse kinderen dat bij zijn grootouders woonde, maar in het begin van de recente economische crisis werd volgens de onderzoekers daarentegen een scherpe toename opgetekend. Twee jaar geleden woonden volgens het Pew Research Center 2,9 miljoen Amerikaanse kinderen bij hun grootouders. Dat is een stijging met 0,5 miljoen tegenover het begin van de eeuw. Na het uitbreken van de crisis werd echter op één jaar tijd een groei met 6 procent opgetekend.

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten |  Facebook |

09-09-10

Amerikaanse reclamemarkt kent 3 procent groei

De Amerikaanse reclamemarkt zal dit jaar een groei kennen van 2,8 procent tot 210,5 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau SNL Kagan. Daarmee zal volgens de onderzoekers een periode van twee jaar inkrimping kunnen worden afgesloten. Mobiele telefonie, televisie en het internet zullen volgens de onderzoekers dit jaar de snelste groei kennen. De grootste terugval zal volgens SNL Kagan moeten gezocht worden bij de kranten en zakelijke magazines. De onderzoekers voegen er aan toe dat de totale Amerikaanse reclamemarkt ook de volgende jaren verder zal blijven groeien. Voor volgend jaar wordt een bedrag van 214,3 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. Over negen jaar zou dat verder moeten gestegen zijn tot 275,8 miljard dollar.

"Ondanks de algemene heropleving van de Amerikaanse markt, mag niet verwacht worden dat alle sectoren daarvan zullen kunnen profiteren," merkt SNL Kagan op. "Het is heel onwaarschijnlijk dat de oudere mediasectoren zich zouden kunnen herstellen van de vlucht van de reclame naar de nieuwe media." Daarbij wordt voorspeld dat de Amerikaanse kranten volgend jaar ongeveer 23 miljard dollar reclame-inkomsten zullen genereren. Dat is een daling met 45 procent tegenover drie jaar geleden. In de verdere toekomst zal die terugval volgens de onderzoekers wel gedeeltelijk afgeremd worden. Over negen jaar zou de omzet ongeveer 22,5 miljard dollar bedragen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de inkomsten van direct mail zullen blijven dalen. Daarbij wordt voor volgend jaar een omzet van 44 miljard dollar vooropgesteld. Dat is een daling met 27 procent tegenover drie jaar geleden. Direct mail blijft daarmee wel de grootste Amerikaanse reclamesector. Bij televisie wordt voor volgend jaar een omzet van 30,2 miljard dollar voorzien. Dat is een stijging met 21 procent tegenover drie jaar geleden. Over negen jaar zou dat verder gestegen zijn tot 55,1 miljard dollar. Internet zou volgend jaar 27,8 miljard dollar omzet realiseren. Dat is een stijging met 33 procent tegenover drie jaar geleden. Over negen jaar zou dat verder gestegen zijn tot 60,1 miljard dollar.

23:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, verenigde staten |  Facebook |

08-09-10

Amerikaanse kennis Russisch kernwapenarsenaal zwakt af

Indien een nieuw kernwapenakkoord met Rusland niet wordt geratificeerd, dreigt de kennis van de Verenigde Staten over het Russische kernwapenpark uitgehold te worden. Dat heeft Rose Gottemoeller, Amerikaans onderminister van buitenlandse zaken, gezegd. De Amerikaanse president Barack Obama hoopt dat het kernwapenverdrag nog dit jaar door de Amerikaanse Senaat zal worden geratificeerd. Het nieuwe kernwapenakkoord is één van de centrale pijlers van het nucleaire beleid van Barack Obama en een onderdeel van zijn plan om de relaties met Rusland verder te verbeteren. Voor de ratificering heeft Obama echter de steun van de republikeinen nodig, maar daar is nog maar weinig beweging opgemerkt.

Rose Gottemoeller zegt dat een uitstel van de ratificering ervoor zal zorgen dat de Verenigde Staten steeds minder knowhow zullen hebben over het Russische kernwapenarsenaal. Het oude kernwapenverdrag is in december vorig jaar afgelopen. Sindsdien zijn er ook geen Amerikaanse controles van Russische militaire basissen gebeurd. Het uitblijven van de ratificatie dreigt volgens Gottemoeller te leiden tot misverstanden, wantrouwen en bedreigende analyses en beleidsbeslissingen. Gottemoeller was de belangrijkste Amerikaanse onderhandelaar voor het nieuwe kernwapenverdrag, dat het kernwapenarsenaal van beide landen verder met 30 procent zou doen inkrimpen.

De Russische president Dmitry Medvedev heeft het Russische parlement bevolen om het kernwapenverdrag te ratificeren van zodra ook de Verenigde Staten dat hebben gedaan. In de Verenigde Staten vrezen een aantal republikeinen echter dat het akkoord de Amerikaanse raketten-verdediging zal verzwakken. Anderen willen dat Obama belooft meer te zullen investeren in de overblijvende kernwapens. De republikeinse kritiek neemt toe naarmate de Amerikaanse congresverkiezingen van begin november dichterbij komen. Door het stopzetten van het oude kernwapenverdrag waren de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan twintig jaar niet meer in staat het Russische kernwapenarsenaal te inspecteren.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernwapens, rusland, verenigde staten |  Facebook |

Amerikanen zijn blind voor obesitas-epidemie

Amerikanen zijn blind voor de obesitas-epidemie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikanen vaak geloven dat ze lichter wegen dan in werkelijkheid het geval is, zelfs wanneer de weegschaal een duidelijk alarmsignaal geeft. De onderzoekers voegen er aan toe dat 30 procent van de Amerikanen uit de groep met overgewicht, aangeeft een normaal gewicht te hebben. Bovendien zei 70 procent van de obesitas-patiënten opmerkte gewoon met overgewicht te kampen te hebben. Zelfs bij de patiënten met een levensbedreigende obesitas gaf 60 procent aan obesitas te hebben, terwijl 39 procent aangaf gewoon met overgewicht te kampen te hebben.

"De resultaten van het onderzoek kunnen helpen verklaren waarom het aantal gevallen van overgewicht en obesitas in de Verenigde Staten blijft stijgen," merken experts op tegenover het magazine Healthday News. "Vele mensen hebben een verkeerde perceptie over het probleem en dat zou een gedeelte van het fenomeen kunnen verklaren. Indien men het probleem en de ernst van de situatie niet erkent, zal men ook niet snel geneigd zijn maatregelen te nemen om iets aan de situatie te veranderen. Dat betekent dat obesitas uiteindelijk de nieuwe norm zou dreigen te worden, met alle nefaste gevolgen vandien, zoals een dreigende stijging van het aantal gevallen van hartziektes, diabetes en kanker."

Keri Gans, woordvoerder van de American Dietetic Association, voegt er aan toe dat veel mensen niet goed weten wat hun ideaal gewicht zou kunnen zijn. "Een groot gedeelte van de bevolking is opgegroeid in een omgeving waar de meeste mensen aan overgewicht leden, zodat er een nieuwe norm is ontstaan," merkt Gans op. "Anderen hebben een voorbeeld genomen aan celebrities in de media en denken dat anorexia de norm is." Er wordt aan toegevoegd dat mensen met overgewicht de oorzaak van hun probleem niet zoeken in het feit dat ze verkeerde eetgewoontes hanteren, maar wel omdat ze naar eigen mening te weinig aan lichaamsbeweging doen.

18:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas, verenigde staten |  Facebook |

05-09-10

Amerikaanse autobestuurder meer tevreden over dealers

Bij de autoconstructeurs halen de dealers van de merken Lexus en Hummer in de Verenigde Staten de hoogste tevredenheidscores. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau JD Power & Associates. Lexus staat in de luxecategorie op een eerste plaats met een score van 83,7 procent. Het is het tweede jaar op rij dat Lexus die bekroning in de wacht kon slepen. Daarbij wordt opgemerkt dat Lexus ook de hoogste score haalt in de categorieën kwaliteit, advies, infrastructuur, toegankelijkheid en ophaal-service. Op de massamarkt gaat de eerste plaats naar Hummer met een score van 81,5 procent. Hummer haalt ook de hoogste score op het gebied van kwaliteit en infrastructuur.

In de categorie van de luxemerken wordt Lexus gevolgd door Cadillac (82,7 procent), Jaguar (82,2 procent), Acura (81,7 procent) en BMW (81,6 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat Cadillac en Mercedes-Benz in deze categorie de grootste progressie hebben gemaakt. Op de massamarkt wordt Hummer gevolgd door Saturn (80,8 procent), Buick (80,5 procent), Chevrolet (78,7 procent) en Mini (78,6 procent). JP Power voegt er aan toe dat General Motors binnen de top zeven vertegenwoordigd is met zes merken, met inbegrip van een aantal contructeurs die worden afgestoten. In deze categorie maakten Kia en Volkswagen de grootste vooruitgang. JD Power merkt op dat de tevredenheid van de Amerikaanse consument over de autodealers het voorbije jaar opnieuw is gestegen.

Op dit ogenblik wordt een tevredenheidscore van 76,7 procent gehaald. Het voorbije jaar werd nog een score van 76,1 procent geboekt. Er wordt daarbij opgemerkt dat de sector voor het tiende jaar op rij een vooruitgang heeft laten optekenen. Daarbij wordt opgemerkt dat vooral hogere scores werden gerealiseerd over de toegang, parkeergelegenheid, de degelijkheid van de uitgevoerde werken en het tijdsbestek waarin onderhoud of herstellingen worden uitgevoerd, maar ook over de flexibiliteit tegenover het tijdschema van de consument en de verstrekte informatie. Ook wordt opgemerkt dat steeds vaker onderhoud en herstellingen nog op dezelfde dag van de contactopname worden uitgevoerd en afgerond.

04-09-10

Amerikaanse bevolking blijft pessimistisch over arbeidsmarkt

De Amerikaanse bevolking blijft bijzonder pessimistisch gestemd over de arbeidsmarkt. Slechts 23 procent van de Amerikanen gaat ervan uit dat de situatie op de arbeidsmarkt de volgende zes maanden constant zal verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. Volgens 49 procent zal de situatie de volgende periode onveranderd blijven en 27 procent vreest dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog verder zal verslechteren. In het begin van de zomer toonde de Amerikaanse bevolking zich iets optimistischer over de arbeidsmarkt. Toen geloofde nog 26 procent in een verbetering en ging 53 procent uit van een status-quo. Slechts 21 procent vreesde toen een verslechtering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 66 procent van de Amerikanen van mening is dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt in zijn regio slecht is. Volgens 22 procent is de situatie noch goed, noch slecht. Slechts 12 procent is van oordeel dat de situatie goed is. Er wordt aan toegevoegd dat vooral in het Midwesten en aan de westkust van de Verenigde Staten er een opvallend gebrek aan optimisme kan worden vastgesteld. In die regio's zegt ongeveer zeven op tien ondervraagden dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt slecht is. Aan de oostkust heerst er een iets minder pessimistische sfeer. Daar meent zes op tien dat de arbeidsmarkt slecht is. Bijna één op vijf vindt er dat de situatie goed is.

De onderzoekers merken verder op dat 38 procent van de Amerikanen zich bezorgd maakt over de impact van een mogelijke werkloosheid op het inkomen. Daarbij zegt 16 procent zich grote zorgen te maken dat het hoofdinkomen in het gezin de volgende zes maand zou kunnen wegvallen. Er wordt echter ook aan toegevoegd dat 62 procent van de Amerikanen zich daarover weinig zorgen lijkt te maken. Daarbij geeft 32 procent aan zich helemaal geen zorgen te maken dat het belangrijkste gezinsinkomen de volgende zes maand zou kunnen wegvallen. De onderzoekers merken op dat de Amerikaanse bevolking door de grote werkloosheid weinig gelooft hecht aan de positieve indicatoren die over de economie kunnen worden opgemerkt.

02-09-10

Geheimzinnigheid rond strijd tegen namaakindustrie

De Verenigde Staten verschuilen zich achter een muur van geheimzinnigheid in de strijd tegen de wereldwijde namaakindustrie. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van de Europese Unie gezegd. Daarbij werd opgemerkt dat de Amerikaanse onderhandelaars zich verzetten tegen plannen van hun Europese collega's om een aantal vorderingen in het zogenaamde Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) na een samenkomst vorige maand online te plaatsen. Leden van het Europees Parlement hebben geëist de beschikking te kunnen hebben over de volledige teksten van de onderhandelingen. Later dit jaar moet over de nieuwe wetgeving worden gestemd.

"Indien de Europese Unie een voorbeeldfunctie wil vervullen op het gebied van transparantie, moeten we ook grotere druk op onze partners uitoefenen om transparant te zijn," merkte een Oostenrijks fractielid van de Groenen op tegenover het magazine Euractiv.com. In juli van het Europees parlementslid Christian Engström, lid van Zweedse Piratenpartij, de gesprekken al verlaten uit protest tegen het feit dat hij geen documenten over de onderhandelingen onder de andere parlementairen mocht verspreiden. Onder meer Europese internet-lobbygroepen vrezen dat de nieuwe afspraken de regeringen zullen toelaten om commerciële piraterij en filesharing even hard aan te pakken.

Volgens een aantal bronnen zouden de nieuwe afspraken de regeringen toelaten een eigen piraterij-wetgeving uit te werken. Ierland was de eerste lidstaat van de Europese Unie die een wetgeving heeft ingevoerd die een internet-provider kan verplichten om de online toegang van een gebruiker af te sluiten indien die betrapt wordt op illegale downloads en twee eerdere waarschuwingen naast zich heeft neergelegd. In de Verenigde Staten zou er naar schatting jaarlijks een omzet van meer dan 13 miljard euro verloren gaan door de piraten-versies van films, muziek en software. De Verenigde Staten zeggen dat de verschillen in de standpunten tussen de onderhandelaars overbrugbaar zijn.

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij, europa, verenigde staten |  Facebook |

01-09-10

Amerikaanse internetgebruiker meer naar goksites

Retail, gokken en toerisme blijven de belangrijkste online bestemmingen van de Amerikaanse internetgebruiker. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau ComScore over het Amerikaanse internetgebruik tijdens de maand juli van dit jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat tijdens die periode 13,4 miljoen Amerikanen een online goksite hebben bezocht. Dat is een stijging met 11 procent tegenover de maand voordien. Die stijging is volgens ComScore vermoedelijk in belangrijke mate te wijten aan het hoofdevenement van de World Series of Poker, dat dit jaar tijdens de maand juli plaats vond. PokerStars was daarbij de populairste bestemming, waar een stijging met 8 procent tot 2,4 miljoen bezoekers werd geteld.

Op de tweede plaats staat FullTiltPoker met een stijging met 14 procent tot 2,3 miljoen bezoekers, gevolgd door Kingolotto Network met een groei van 31 procent tot 2 miljoen bezoekers en UltimateBet.com Online Poker met een toename van 33 procent tot 1 miljoen bezoekers. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal retailcategorieën eveneens tot de populairste bestemmingen behoren. Speelgoedsites lieten tijdens de maand juli een groei met 11 procent optekenen tot 18,4 miljoen bezoekers, met Toysrus, Lego, Disney en AmericanGirl als belangrijkste websites. Mall-sites lieten een groei met 11 procent optekenen tot 18,1 miljoen bezoekers.

Er wordt aan toegevoegd dat ook reissites een sterke groei lieten optekenen. In die categorie werd een stijging met 11 procent tot 59,2 miljoen bezoekers opgetekend, met TravelAdNetwork als populairste bestemming (18,9 miljoen bezoekers), gevolgd door TripAdvisor, Yahoo travel, AOL Travel en Bing Travel. De onderzoekers merken verder op dat Google de dominerende internet-groep blijft met 178 miljoen bezoekers, gevolgd door Yahoo (174 miljoen) en Microsoft (165 miljoen). Opgemerkt wordt dat de Mozilla Organization met een totaal van 35,1 miljoen bezoekers tien plaatsen vooruit ging. The Washington Post Company ontving 27,7 miljoen bezoekers. Dat leverde de mediagroep vijf winstplaatsen op.

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verenigde staten |  Facebook |

28-08-10

Minder binnenlandse migratie in Verenigde Staten

De Amerikaanse televisiezenders zullen tijdens het nieuwe seizoen 115,9 miljoen gezinnen kunnen bereiken. Dat is een stijging met 0,9 procent tegenover vorig seizoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. De onderzoekers voegen er aan toe dat het Amerikaanse televisiepubliek nu 294,65 miljoen mensen boven de twee jaar kan bereiken. Dat is een stijging met 0,7 procent tegenover het vorig seizoen. Er wordt aan toegevoegd dat de tien grootste televisiemarkten van de Verenigde Staten constant zijn gebleven en er zijn ook geen nieuwe regio's in de top honderd, maar onderling zijn er wel een aantal verschuivingen gebeuren. De grootste vooruitgang werd opgetekend voor Austin (Texas), dat van een achtenveertigste naar vierenveertigste plaats steeg.

De onderzoekers merken op dat de grote metropolen minder populatie hebben verloren dan in het verleden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat babyboomers hun pensioen uitstellen en woningeigenaars er niet in slagen om hun eigendommen te verkopen. Bovendien zijn volgens de onderzoekers veel mensen niet bereid om te vertrekken uit belangrijke arbeidsmarkten. Er wordt echter opgemerkt dat een aantal verschuivingen in de rangschikking er mogelijk op wijzen dat deze fenomenen van korte duur zijn en in belangrijke mate afhankelijk zijn van economische voorwaarden. Er werden meer verschuivingen opgemerkt dan vorig jaar, maar minder dan de jaren voorzien.

Het lager aantal verschuivingen in de rangschikking heeft volgens Nielsen te maken met de tragere gezinsgroei in de Verenigde Staten en een belangrijke terugval in de binnenlandse migratie. Ondere meer heeft die dalende binnenlandse migratie er volgens de onderzoekers voor gezorgd dat een aantal regio's in Florida - zoals Tampa, Miami, Fort Myers en Tallahassee - in de rangschikking zijn gedaald. Er wordt wel een lichte heropleving opgemerkt in onder meer Miami en Tallahassee. Verder wordt opgemerkt dat een aantal markten die de voorbije periode een vertraagde groei of achteruitgang kenden, zoals Las Vegas, zich eveneens lijken te herstellen. De grootste Amerikaanse televisiemarkt blijft New York, gevolgd door Los Angeles, Chicago en Philidelphia.

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, televisie |  Facebook |

Architectuur-iconen raken niet meer verkocht

HowHouse02_thumb[1].jpgDe Amerikaanse vastgoedcrisis heeft er ook toe geleid dat een aantal creaties van architectuur-iconen niet meer verkocht raken. Onder meer panden van architecten Frank Lloyd Wright, Richard Neutra of Rudolph Schindler blijven op de markt of moeten met zware verliezen worden verkocht. Vastgoedmakelaar Brian Linder merkt daarbij op dat geïnteresseerden in dergelijke panden in het verleden geen rekening hielden met de vraagprijs, maar daar is volgens hem op dit ogenblik geen sprake meer van. Linder heeft zelf een pand van Richard Neutra uit de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw te koop staan. Het pand werd in mei met een vraagprijs van 815.000 dollar op de markt gebracht, maar dat is inmiddels gedaald tot 675.000 dollar.

"De prijzen van die panden zijn echter nog niet gedaald tot het niveau waarop geïnteresseerden bereid zouden zijn om kunstgeschiedenis te kopen," merkt Linder op tegenover het persbureau Associated Press. "Een pand van John Lautner uit het einde van de jaren veertig in de Verdugo Mountains buiten Los Angeles is inmiddels al twee jaar op de markt. De oorspronkelijke vraagprijs bedroeg 2 miljoen dollar, maar dat is inmiddels al gedaald tot ongeveer 1,5 miljoen dollar. Het How House van Rudolph Schindler werd twee jaar geleden tegen een vraagprijs van 5 miljoen dollar op de markt gebracht. Op dit ogenblik wordt nog 1,9 miljoen dollar gevraagd. De prijs van het Ellis House van Frank Lloyd Wright is op één jaar gedaald van 15 miljoen dollar tot 7,5 miljoen dollar."

Volgens schatter James Ebert, gespecialiseerd in architecturaal waardevolle panden, zegt dat de prijzen nog verder zullen moeten dalen om geïnteresseerden aan te trekken. Hij voegt er aan toe dat vele van deze panden in slechte toestand verkeren en dure onderhoudswerkzaamheden moeten ondergaan. "In goede economische omstandigheden zijn mensen bereid om extra te betalen voor kunstwerken," markt Ebert op. "Maar in een economische recessie verliezen de architecturale en creatieve meerwaarde hun impact te verliezen en wordt meer gekeken naar het zuivere woonkarakter van de panden." Omdat de betrokken panden functioneel niet altijd tot de top behoren, zouden banken ook minder geneigd zijn om de nodige leningen te bieden om de vraagprijs te dekken.

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, architectuur, vastgoed |  Facebook |

26-08-10

Amerikanen laten massaal hun boten verloederen

Een aantal Amerikaanse staten probeert maatregelen te nemen om een oplossing te vinden voor een grote vloot boten die omwille van de economische crisis door hun eigenaars zijn opgegeven. Door de economische recessie kunnen veel Amerikanen het onderhoud van een boot niet langer dragen. Deze verlaten boten benemen echter kostbare plaatsen in Amerikaanse havens. In de Verenigde Staten worden boetes uitgeschreven voor verlaten boten, maar die variëren echter sterk per individuele staat. In Massachusetts moet een boete van 10.000 dollar worden betaald, maar in South-Carolina blijft dat beperkt tot 475 dollar.

In Massachusetts heeft gouverneur Deval Patrick een wet ondertekend die regionale overheden de macht geven om verlaten boten in beslag te nemen. "Het probleem groeide sneller dan de staat kon beheren," benadrukt Michael Nichols, juridisch raadgever van de democratische politicus Antonio Cabral, die het wetsvoorstel indiende." In de staat Washington werden in de eerste helft van dit jaar al zeventien boten in beslag genomen. Dat is één meer dan in het hele vorige jaar. Washington probeert de booteigenaars wel te laten betalen voor het wegslepen, maar bij één op vijf gevallen blijken alle identificatie-tekenen verwijderd te zijn, zodat het opsporen van de bezitter bijzonder moeilijk wordt.

In Florida, dat meer dan één miljoen geregistreerde boten telt, worden steeds meer clusters van achtergelaten boten opgemerkt. Dat is legaal, zolang de boten zijn beveiligd en voorzien van de vereiste registraties en verlichting. De Florida Fish and Wildlife Commission zal in de herfst een programma lanceren om eigenaars te contacteren vooraleer hun boten verder aftakelen en zinken. Een woordvoerder van de organisatie voert echter aan dat het probleem nog dreigt te verergeren, tenzij de economie zich sterk zou herstellen. De milieugroep San Francisco Baykeeper stelt dat de verlaten en aftakelende schepen niet alleen een esthetische vervuiling vormen, maar vaak ook chemicaliën en brandstof lekken.

21-08-10

Steeds grotere diversiteit in grote Amerikaanse metropolen

chinarestaurant.jpgTrends in immigraties en geboortes bij minderheden zorgen ervoor dat de Amerikaanse metropolen een steeds grotere diversiteit kennen. Dat is de conclusie van een rapport van The Urban Institute. Daarbij wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten tijdens de jongste twee decennia een belangrijke immigratie-golf heeft gekend. De migranten-bevolking in de honderd grootste Amerikaanse metropolen is de voorbije twintig jaar van 10,4 procent naar 16,3 procent gestegen. In die gebieden was de immigratie verantwoordelijk voor 38,5 procent van de bevolkingsaangroei. De immigratie gebeurde vooal uit Latijns-Amerika en Azië. In veertien Amerikaanse steden vormen migranten inmiddels de meerderheid van de bevolking.

In de grote Amerikaanse metropolen is inmiddels 38 procent van de bevolking van Latijns-Amerikaanse, Aziatische of Afro-Amerikaanse afkomst. Twintig jaar geleden was dat slechts 27,7 procent. Traditionele immigratie-metropolen zoals Los Angeles, New York, Miami en Chicago blijven grote groepen inwijkelingen aantrekken. In het zuiden en midwesten van de Verenigde Staten - met steden zoals Atlanta, Greensboro, Indianapolis en Minneapolis - kende men twintig jaar geleden echter relatief weinig inwijkelingen, maar ook daar is de migranten-populatie sindsdien verdubbeld of verdrievoudigd. In achtentwintig van de honderd grootste Amerikaanse metropolen bestaat inmiddels voor meer dan 40 procent uit minderheden.

Er wordt aan toegevoegd dat Afro-Amerikanen vooral geconcentreerd zijn in de metropolen van het zuidoosten en het industriële midwesten, terwijl in het zuidwesten en het westen voor Latijns-Amerikanen worden gevonden. In de westerse metropolen worden vooral Aziaten aangetroffen. Alleen New York heeft een bovengemiddeld aandeel van alle drie minderheidsgroepen. In het rapport wordt verder gesteld dat metropolen met de hoogste concentraties aan Afro-Amerikanen het meest gevoelig zijn voor banenverlies. De tien steden met de grootste immigranten-concentratie verloor de voorbije drie jaar 3,2 procent van zijn banen. In de tien metropolen met de grootste concentraties Afro-Amerikanen werd een gemiddeld verlies van 4,2 procent opgetekend.

15-08-10

Sfeer in Detroit is helemaal omgeslagen

De Amerikaanse autosector begint het opnieuw beter te doen, na een crisis die geleid heeft tot het faillissement van General Motors en Chrysler. Een definitief herstel is nog niet verzekerd, maar een aantal waarnemers benadrukt dat in de auto-hoofdstad Detroit een andere filosofie heerst dan in het verleden. De meeste excessen uit het verleden - zoals overproductie en extreme kortingen - zijn volgens hen weggewerkt. Bovendien blijken de executives van de drie grote Amerikaanse autobouwers in Detroit outsiders te zijn. Dat nieuwe management zegt gericht te zijn om de autobouwers gezond en flexibel te zullen houden. Bovendien ligt de focus op het bouwen van betere wagens, die bovendien winst opleveren.

"De crisis heeft geleid tot een grotere rationaliteit en een planning op langere termijn," merkt Sergio Marchionne, topman van de combinatie Fiat-Chrysler, op tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. De krant voegt er aan toe dat de gemiddelde verkoopprijs van de Amerikaanse wagens op dit ogenblik 30.400 dollar bedraagt. Dat is een stijging met 1.350 dollar tegenover de zomer van vorig jaar. De gemiddelde groei van de sector bedroeg 1.100 dollar. De waarnemers voegen er aan toe dat de autobouwers eerder al gezworen hebben om zich aan te passen aan inkrimpende markten of kwaliteitsverhoging bij de buitenlandse concurrentie, maar nu lijkt er volgens hen een fundamenteel andere visie gehanteerd te worden, dankzij het nieuwe management-type.

De tendens werd vier jaar geleden ingezet door Ford Motor, dat Alan Mulally bij Boeing weghaalde om orde op zaak te stellen. Bij General Motors werd Edward Whitacre, een gewezen topman van het telecombedrijf AT&T, aangetrokken. Hij verving een belangrijk gedeelte van de topkaders door outsiders en jongeren. Verwacht dat zijn opvolger Daniel Akerson die trend zal verder zetten. Met de overname door Fiat kwam bij Chrysler met Sergio Marchionne een jurist en accountant van Italiaans-Canadese oorsprong aan het bewind. Marchionne stelt dat de sfeer in Detroit fundamenteel is veranderd en dat de autoconstructeurs niet langer meer elkaar marktaandeel proberen af te snoepen door eindeloze kortingen te geven.

Ford, Chrysler en General Motors hebben bovendien in Noord-Amerika samen nog veertig fabrieken. Sinds het begin van de eeuw zijn er zesentwintig fabrieken gesloten. De productiecapaciteit is van 13,7 miljoen exemplaren naar 8 miljoen exemplaren teruggebracht. Dat is volgens sommige analisten wellicht nog teveel. Op de Amerikaanse markt werden vorig jaar 10,4 miljoen wagens verkocht. Dat is het laagste niveau in bijna dertig jaar. Op piekperiode steeg de verkoop tot 16 miljoen exemplaren. Voor dit jaar is een verkoop van 12 miljoen exemplaren in het vooruitzicht gesteld. Daarin heeft Detroit een geraamd aandeel van ongeveer 46 procent.

10:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, detroit, verenigde staten |  Facebook |

14-08-10

Machthebbers oorzaak van gevoel van vervreemding

Het gevoel van vervreemding onder de Amerikaanse bevolking is nagenoeg ongewijzigd gebleven tegenover vorig jaar en ligt iets lager dan het grootste gedeelte van de periode toen George W. Bush president van de Verenigde Staten was. Bovendien ligt het gevoel van vervreemding ook lager dan tijdens de periode onder de presidenten Bill Clinton en George H.W. Bush. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De Amerikaanse vervreemdings-index staat volgens de onderzoekers op dit ogenblik op 52 punten, tegenover 53 punten vorig jaar. Het jaar voordien, toen George W. Bush nog president was van de Verenigde Staten, liet de index een score van 58 punten optekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat de kloof tussen arm en rijk blijft toenemen. Dat is een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar. Daarnaast is 50 procent van de bevolking van mening dat de bewindvoerders niet echt begaan is met het lot van de gewone Amerikaan. Dat is een daling met 3 procent tegenover vorig jaar. Ook zegt 53 procent dat machtshebbers misbruik maken van de gewone bevolking. Daar werd een daling met 4 procent opgetekend. Bovendien gelooft 52 procent dat de mening van de gewone man niet veel impact heeft. Ook dat betekent een daling met 4 procent. Tenslotte zegt 37 procent uitgesloten te blijven uit de dingen die rond hem gebeuren. Dat is een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar.

Er wordt aan toegevoegd dat 70 procent van de ondervraagden van mening is dat de leidende klasse niet meer in contact staat met de rest van het land. De onderzoekers voegen er aan toe dat Latino-Amerikanen zich het meest vervreemd voelen (55 punten), tegenover Afro-Amerikanen (49 punten) en blanken (52 punten). Ook blijken Amerikanen met een hogere opleiding zich minder vervreemd voelen (44 punten) dan landgenoten met maximaal een diploma middelbaar onderwijs (56 punten). De onderzoekers voegen er aan toe dat het gevoel van vervreemding niet zozeer te maken heeft met de economie, de werkloosheid of de politieke stemming, maar vooral met de percepties over de machthebbers zelf.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, vervreemding |  Facebook |

Groei Amerikaans breedband begint te vertragen

Na verscheidene jaren van een bescheiden, maar duurzame groei, is de breedband-adoptie in de Verenigde Staten gevoelig vertraagd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Op dit ogenblik heeft 66 procent van de Amerikaanse gezinnen thuis toegang tot breedband. Dat is weinig verschil met vorig jaar, toen het Amerikaanse breedband een penetratie van 63 procent liet optekenen. Die vertraging wordt volgens de onderzoekers vastgesteld in alle bevolkingscategorieën, met de Afro-Amerikaanse bevolking als grote uitzondering. Daar is de penetratie van breedband op één jaar gestegen van 46 procent naar 56 procent.

"Op één jaar tijd is de breedband-kloof tussen de blanke en zwarte Amerikaanse bevolking nagenoeg gehalveerd," merken de onderzoekers op. "Verleden jaar bedroeg die kloof 19 procent, maar door een groei van 22 procent bij de Afro-Amerikaanse bevolking, is dat verschil tot 11 procent teruggeschroefd." Er wordt aan toegevoegd dat de meeste Amerikanen het gebrek aan breedband ook geen zwaar nadeel vinden. Daarbij wordt opgemerkt dat 43 procent van de Amerikanen van mening is dat een gebrek aan breedband een belangrijke hinderpaal vormt voor het vinden van tewerkstellings-mogelijkheden en nieuwe carrière-vaardigheden. Volgens 23 procent is een gebrek aan breedband op dat vlak een miniem nadeel, maar ook 28 procent ziet daar geen enkel probleem.

Ook zegt 34 procent van de Amerikanen dat het gebrek aan breedband een belangrijke hinderpaal vormt voor het vinden van gezondheids-informatie. Volgens 28 procent zou dat een miniem nadeel kunnen vormen, maar 35 procent ziet geen daarin geen enkel probleem. Daarnaast zegt 31 procent van de Amerikanen dat het gebrek een probleem vormt om gebruik te kunnen maken van overheidsdiensten. Volgens 27 procent is hier sprake van een miniem nadeel, maar ook hier kan 37 procent zich geen enkel probleem voor ogen halen. Verder maakt 23 procent gewag van een ernstige hinderpaal op het gebied van nieuws en informatie. Hier heeft 27 procent het over een miniem nadeel, maar 47 procent zegt geen enkel probleem te zien.

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, internet, breedband |  Facebook |

Financiële diensten marktleider in digitale buitenreclame

Financiële diensten zijn de belangrijkste gebruikers van digitale buitenreclame. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bedrijf Adcentricity. Daarbij wordt opgemerkt dat de financiële dienstensector tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 55 procent van alle investeringen in digitale buitenreclame vertegenwoordigde. De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de autosector is beginnen te investeren in niet-traditionele kanalen, hoewel de sector daarin volgens de onderzoekers veel trager is geweest dan andere economische categorieën. Tijdens het tweede kwartaal vertegenwoordigde de autosector ongeveer 20 procent van de digitale buitenreclame.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de telecommunicatie-sector zijn interesse in de digitale buitenreclame blijft behouden en tot de vijf grootste investeerders blijft behoren (13 procent). Adcentricity stelt echter dat de sector lijkt te sparen om grotere investeringen te kunnen doen in het derde en vierde kwartaal van het jaar. Daarna volgen de huisinrichting en renovatie, overheid en farmaceutica. Als locaties gaat de interesse van de marketeers in eerste instantie naar de zogenaamde gemakswinkels, shoppingcenters en apothekers. De gemakswinkels vertegenwoordigen inmiddels 14 procent van alle locaties. Tijdens het eerste kwartaal was dat slechts 10 procent.

Ook de shoppingcenters slaagden erin hun aandeel meer dan te verdubbelen tot meer dan 11 procent. Bij de apothekers werd een groei van 8 procent tot bijna 11 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat tijdens het tweede kwartaal vooral een terugval werd opgetekend op de racecircuits. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met een misvatting over de omgeving en wat de locatie te bieden heeft. Er wordt aan toegevoegd dat vele klanten in die omgeving al vaak aanwezig zijn met andere divisies van hun bedrijf, zelfs zonder dat te beseffen. Verder stellen de onderzoekers dat New York, ondanks een terugval tijdens de eerste twee kwartalen, de belangrijkste Amerikaanse omgeving van digitale buitenreclame blijft, gevolgd door Los Angeles en Chicago.

13-08-10

Bijna één op tien Amerikaanse borelingen illegaal

In de Verenigde Staten werden twee jaar geleden 4,3 miljoen baby's geboren. Daarbij werden 340.000 kinderen van illegale immigranten geteld. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse denktank Pew Research Center. Er wordt aan toegevoegd dat illegale immigranten op dit ogenblik iets meer dan 4 procent van de volwassen Amerikaanse bevolking uitmaken, maar omdat het om een relatief jonge groep gaat met een hoog geboortecijfer, vormen hun kinderen een veel groter gedeelte van de borelingen-populatie (8 procent) en jongeren tot achttien jaar (7 procent). Het Pew Research Center voegt er aan toe dat de illegale bevolking in de Verenigde Staten inmiddels 5,1 miljoen jongeren tot achttien jaar telt.

Van die jongeren is echter 79 procent in de Verenigde Staten geboren. Dat betekent dat ze ook Amerikaans staatsburger zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat illegale immigranten ook meer geneigd zijn dan autochtonen of legale immigranten om in een traditionele gezinssituatie te leven. Volgens de onderzoekers leeft ongeveer 45 procent van de illegale immigranten samen met zijn partner en kinderen, tegenover 34 procent bij de legale immigranten en 21 procent bij de autochtonen. Ook hier moet vooral de oorzaak gezocht worden in het feit dat de illegale immigranten jonger zijn en een hoger vruchtbaarheidscijfer hebben dan de andere bevolkingsgroepen.

Dat betekent volgens het Pew Research Center dat een groot gedeelte van deze populatie in een gezin met een gemengde status leeft, waarbij minstens één van de ouders illegaal is en minstens één kind Amerikaans staatsburger is. Uit het onderzoek blijkt verder dat de stedelijke gebieden met het grootste percentage jongeren tot achttien jaar zich vooral bevinden in het westen en het zuiden van de Verenigde Staten. Aan de Atlantische kust is geen enkele metropool te vinden met meer dan 27 procent jongeren tot achttien jaar. In de meeste metropolen komt dat aandeel niet uit boven de 23,1 procent. In het westen en zuiden worden echter veel metropolen aangetrokken met meer dan 29 procent jongeren tot achttien jaar, vooral in Californië en Texas.

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, verenigde staten |  Facebook |