26-10-10

Europese burger heeft weinig vertrouwen in internet en vlees

De Europese burger heeft het minste vertrouwen in het internet en de vleessector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Commissie over het vertrouwen van de burger in vijftig verschillende consumptie-sectoren. De Europese Commissie heeft aangekondigd een onderzoek te zullen laten uitvoeren om de redenen voor het wantrouwen tegen deze twee sectoren te kunnen achterhalen en mogelijke oplossingen uit te werken. Het grootste vertrouwen heeft de Europese burger volgens het onderzoek in boeken, magazines en kranten. Op korte afstand volgen lichaamsverzorging, culturele diensten, brood en dranken.

"De Europese Commissie zegt gedetailleerde informatie te zullen verzamelen over de ervaringen en opinies van de consumenten over de betrokken markten," merkt het magazine Euractiv.com op. "Daarbij zal ook naar het gehanteerde prijsniveau worden gekeken." De Europese Commissie zegt dat de vleessector niet alleen werd gekozen omwille van de negatieve perceptie, maar ook omdat het product geregeld wordt gekocht en een belangrijk aspect vormt van het bestedingsbudget van de consument. Opgemerkt werd dat daarbij onder meer ook rekening zal gehouden worden met de voedselveiligheid, het leefmilieu en het dierenwelzijn.

Er wordt aan toegevoegd dat internet-services de klanten voor de meeste problemen stellen. De onderzoekers voegen er aan toe dat ook het prijsniveau van deze diensten in de verschillende Europese landen heel ver uit elkaar liggen. Er wordt daarbij opgemerkt dat internet-toegang cruciaal is om ervoor te zorgen dat de Europese burger deel kan uitmaken van de digitale omgeving en voor een eengemaakte digitale markt. Naast internet bleek de Europese burger bij de diensten vooral problemen te hebben met pensioenen en vastgoed. Op het gebied van producten zijn er na de vleessector de meeste klachten over occasiewagens, kledij en schoenen.

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, internet, vlees |  Facebook |

30-08-10

Chinese consument krijgt andere vleesvoorkeuren

De groeiende vraag naar vlees bij de Chinese consument zal een belangrijke impact hebben op de sector van de vleesverwerking. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau RNCOS. De onderzoekers merken op dat de Chinese vleesverwerking de volgende drie jaar gemiddeld een groei met 33 procent zal kennen. Die groei wordt volgens de onderzoekers verklaard door een stijgend inkomen, gekoppeld met een groeiende belangstelling voor verwerkte gerechten die tijd helpen besparen. Sinds het begin van de eeuw heeft de vleesverwerking in China op acht jaar tijd een groei met 345 procent laten optekenen. Daarmee was de vleessector de snelst groeiende sector binnen de verwerkte voedingsindustrie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Chinese consument een andere houding begint aan te nemen tegenover vleesproducten. "Hij blijkt nu ook bereid te zijn om koude vleeswaren te consumeren in plaats van alleen warme vleesgerechten," merken de onderzoekers op. "Dat weerspiegelt een veranderde perceptie over de smaak en de gezondheidsvoordelen van koude vleesgerechten. Dat heeft er al toe geleid dat de grote Chinese vleesverwerkers de productie van koude vleeswaren hebben opgedreven." Er wordt aan toegevoegd dat verwerkte vleesproducten niet alleen meer uitsluitend in de grootste Chinese metropolen beschikbaar zijn, maar ook opduiken in kleinere en regionale steden.

De onderzoekers stellen verder dat binnen de Chinese consumptie ook een aantal andere groeifactoren kunnen worden opgetekend. Er wordt daarbij opgemerkt dat ook de Chinese consument meer aandacht begint te besteden aan dieet en voedselveiligheid. Er wordt aan toegevoegd dat na de verwerkte vleesproducten, melkproducten en kant-en-klare maaltijden de grootste groeimarkten van de sector zullen zijn. Verder wordt opgemerkt dat de wereldwijde economische crisis nagenoeg geen enkele impact heeft gehad op de vleesverwerking in China. Anderzijds blijkt de sector geconfronteerd te worden met een beperkt niveau van technologie en automatisatie, al worden door bedrijven meer gesofisticeerde verpakkingsmachines ingevoerd.

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vlees, voeding |  Facebook |

03-11-09

Vleesverwerkende industrie loopt ver achter met duurzaamheid

Binnen de voedingsnijverheid loopt de vleesverwerkende sector op het gebied van duurzaamheid gevoelig achterop. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australian Food and Grocery Council. Daarbij wordt opgemerkt dat de vleesverwerkende industrie gevoelig meer water en elektriciteit verbruikt dan producenten van melk, fruit en groenten. Bovendien liggen de recyclagecijfers van de vleesverwerkende sector volgens het rapport eveneens gevoelig lager dan in de andere voedingsectoren. Ook ligt de afvalproductie van de vleesverwerkende sector vijf keer hoger dan in de andere sectoren. De onderzoekers stellen dan ook dat de vleesverwerkende sector dringend inspanningen moet leveren om zijn impact op het leefmilieu terug te schroeven. Indien op dat vlak geen resultaten worden geboekt, dreigt de sector volgens het rapport met een gevoelige kostenverhoging geconfronteerd te worden, onder meer aan uitstootrechten en energierekeningen.

Uit het onderzoek van de Australian Food and Grocery Council blijkt dat de vleesverwerkende sector gemiddeld 17,5 liter water nodig heeft om één kilogram product op te leveren. Dat is het hoogste cijfer uit de hele voedingsindustrie. Bij bloem en granen is dat slechts 0,6 liter per kilogram, bij oliën en vetten 1,6 liter per kilogram, bij groenten en fruit 2,4 liter per kilogram en 2,7 liter per kilogram bij melkproducten. Van alle sectoren scoort papier op dat vlak het slechtste. Die sector heeft 41,1 liter water nodig om één kilogram product op te leveren. Maar de onderzoekers merken op dat die sector wel het beste presteert op het vlak van recyclage. Daar haalt men immers een recyclagegraad van 96 procent. De vleesverwerkende sector komt daar met amper 33 procent op de allerlaatste plaats. Oliën en vetten komen aan een reclyclagegraad van ongeveer 90 procent. Bij fruit en groenten is dat 78 procent. De melksector, bakkerijproducten en drankenindustrie zitten allemaal rond de 70 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de vleesverwerkende sector ongeveer 89 procent van zijn afval naar een vuilnisbelt afvoert. Dat is meer dan vijf keer meer dan elke andere sector. Bij de bakkerijsector is dat 16,9 procent, terwijl melkproducten aan 13,8 procent komen. Fruit en groenten halen op dat vlak een score van ongeveer 10 procent. Bij de andere sectoren blijft dat onder de 5 procent. Ook stippen de onderzoekers aan dat vleesverwerkers ook twee keer zoveel elektriciteit verbruiken om één kilogram product op te leveren. De vleesverwerkende sector zit daar aan 6,7 megajoule per kilogram, tegenover ongeveer 3 megajoule per kilogram voor de meeste andere voedingsectoren.Tenslotte is de vleessector ook de tweede grootste producent van broeikasgassen. De vleessector komt daar aan 0,58 kilogram koolstofdioxide per geproduceerde eenheid. Alleen vetten en oliën komt daar met 0,66 kilogram koolstofdioxide boven. De papierindustrie komt wel aan 2,13 kilogram koolstofdioxode.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, vlees, duurzaamheid |  Facebook |

02-11-08

Kilo vlees even slecht als autorit van vijftig kilometer

meat-bigtaster-gp-bigVleesconsumptie is slecht voor het leefmilieu. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse ministeries van leefmilieu en landbouw. Het inruilen van vlees voor plantaardige producten bespaart volgens het rapport immers veel op de uitstoot van koolstofdioxide. Daarbij wordt gewag gemaakt van vier tot vijf megaton per jaar. De onderzoekers stellen dat het eten van één kilogram vlees voor het leefmilieu even schadelijk is als een autorit van vijftig kilometer. Vlees inruilen voor kaas heeft volgens het rapport ook geen zin, want ook dat product zou relatief slecht zijn voor het leefmilieu.

Vooral het feit dat een groot gedeelte van het vlees afkomstig is uit Zuid-Amerika, is volgens het rapport nefast voor het leefmilieu. "Vooral rundvlees uit Brazilië zorgt voor veel uitstoot van schadelijke stoffen," wordt er opgemerkt. "De omstandigheden zijn in Brazilië immers minder goed dan in Nederland. Zo hebben runderen er veel meer grond nodig om voldoende gras te krijgen. Bovendien groeien ze ook minder snel dan in andere gebieden en omdat het langer duurt voordat de runderen worden geslacht, produceren ze ook meer mest."

Zuid-Amerika is één van de grote vleesleverancier voor Europa. Onder meer het vlees voor hamburgers van McDonalds komt daar vandaan. De consumptie van vlees, vis en kaas veroorzaakt in Nederland de productie van ongeveer tien megaton koolstofdioxide per jaar. Dat is ongeveer 7 procent van de totale Nederlandse productie van koolstofdioxide. Van alle vlees is kip volgens de onderzoekers het minst milieu-onvriendelijk. "Naar verhouding is er weinig voer voor nodig," wordt er opgemerkt. "Kip is soms zelfs beter dan vleesvervangers. Die vergen bij de productie immers vaak veel merk en eieren."

20:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, vlees |  Facebook |

10-08-08

Brazilië wordt grootste vleesexporteur ter wereld

Brazilië zal over tien jaar veruit de grootste netto-exporteur van vlees zijn geworden. Hierbij gaat het vooral om rund- en kippenvlees. Dat blijkt uit een analyse van de wereldhandel in vlees door DG Agri, het landbouwdepartement van de Europese Unie. Daarbij wordt opgemerkt dat de wereldwijde productie en consumptie van vlees jaarlijks met bijna twee procent zal toenemen en in 2017 een omzet zal realiseren van 327 miljoen ton.

Van die exportgroei zal Brazilië volgens het rapport 51 procent voor zijn rekening nemen. "Het marktaandeel van Brazilië in de export van zowel rund- als kippenvlees zal in 2017 bijna 50 procent bedragen," wordt er opgemerkt. "Op dit ogenblik vertegenwoordigt Brazilië 25 procent van de rundvleesexport en 37 procent van de kippenvleesexport. Eén van de verliezers van die evolutie is de Europese Unie. DG Agri voorziet dat het aandeel van de Europese Unie in de mondiale vleeshandel zal dalen."

Eerder al had ook het Belgian Meat Office (BMO) gemeld dat Europa niet meer meespeelt op het wereldtoneel van de rundvleeshandel. De export naar derde landen nam de laatste jaren af en intussen is Europa nog slechts voor 94 procent zelfvoorzienend voor rundvlees. Dit jaar wordt verwacht dat de rundvleesproductie met 1,5 procent zal dalen als gevolg van een slinkende veestapel. Vooral in Duitsland, na Frankrijk de belangrijkste Europese rundvleesproducent, gaat de productie sterk bergaf.

In 1987 domineerden Europa, Australië en Nieuw-Zeeland de rundvleeshandel. Vanuit Zuid-Amerika telde op dat ogenblik enkel Argentinië in beperkte mate mee. Vandaag de dag is Brazilië een rundvleesgrootmacht geworden, met export naar Rusland, Noord-Afrika en Europa. Ook Canada ontwikkelde zich als grote leverancier van rundvlees, met vooral export naar de Verenigde Staten.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilie, vlees, export |  Facebook |

09-09-06

Amerikanen willen slachten van paarden verbieden

In de Verenigde Staten zijn er plannen om het slachten van paarden voor consumptie te verbieden. Het voorstel werd inmiddels in het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar moet nog in de Senaat behandeld worden. Het voorstel geniet de steun van een aantal bekende Amerikanen.

"Hoewel we in de Verenigde Staten geen paardenvlees eten, worden er jaarlijks toch 90.000 dieren geslacht voor consumptie," schrijft Tonya Garcia in het magazine Fast Company. "Het vlees is uitsluitend bestemd voor de export. Het idee dat in de Verenigde Staten paarden geslacht worden en vervolgens worden opgegeten, heeft voor grote opschudding gezorgd bij activisten, het grote publiek en bekende Amerikanen."

De American Horse Slaughter Prevention Act werd onder meer ingediend door de republikeinse afgevaarde Ed Whitfield. "Het slachten van paarden is een onmenselijke praktijk," voert hij aan. Er zijn in de Verenigde Staten drie gespecialiseerde slachthuizen. Die zijn in handen van buitenlandse eigenaren en exporteren het vlees vooral naar Europa en Japan.

De Amerikanen beschouwen paarden als een reliek van het cowboy-tijdperk en het Wilde Westen en dus bijna als een nationaal symbool. Het eten van paardenvlees is voor een Amerikaan dan ook totaal ondenkbaar. Tegenstanders van de wet vragen zich echter af wat men in de Verenigde Staten in de toekomst zal doen met overtollige paarden. "De wet biedt geen garanties dat die een beter lot tegemoet zullen gaan," stellen ze.

Voorstanders stellen dat overtollige paarden terecht zouden kunnen in speciale opvangcentra. Maar daar kunnen slechts 6.000 dieren gestald worden, een capaciteit die ruim onvoldoende is voor de 90.000 dieren die jaarlijks zouden moeten opgevangen worden. De wet wordt ondersteund door onder meer actrice Bo Derek en country-zanger Willie Nelson.

18:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: voeding, paarden, vlees |  Facebook |

02-09-06

Opnieuw grote Duitse vleesfraude

Bij twee groothandelaars van vlees zijn in de Duitse deelstaat tientallen tonnen bedorven vlees ontdekt. In totaal zou het nu al gaan om negentig ton kalkoen-, varkens- en rundvlees waar de vervaldatum al vier jaar verstreken was. Het vlees werd vooral verkocht aan shoarmazaken en Aziatische restaurants en zou zowel in Duitsland als elders in de Europese Unie verdeeld zijn.

De zaak ging aan het rollen na een anonieme telefoon bij de politie van München. Daarna volgde een inval bij enkele groothandelaars en een aantal restaurants. Van de twintig steekproeven bleker er zeventien niet in orde te zijn. In sommige gevallen zag het vlees er volgens de Duitse media groenig en weerzinwekkend uit. De Duitse autoriteiten stellen echter dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Een gedeelte van het bedorven vlees zou onder meer via Nederland naar Hong Kong verscheept worden. De Duitse politie kon nog net een vertrekkensklaar transport onderscheppen. Het vlees zou volgens het eerste onderzoek afkomstig zijn uit onder meer Thailand en Zuid-Amerika.

Duitsland werd ook vorig jaar al opgeschrikt door een grote vleesfraude, waarbij ongeschikt vlees toch in de handel werd gebracht.

10:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, gezondheid, vlees, fraude |  Facebook |