08-06-17

Maatschappelijk verantwoord ondernemen slecht voor aandeelhouder

Een grotere nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent meestal minder goed nieuws voor de aandeelhouders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida Atlantic University op basis van een analyse van een groep bedrijven sinds het begin van de jaren negentig. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen een negatieve impact hebben op de algemene prestatie van de onderneming en de efficiëntie van de investeringen. Er wordt aan toegevoegd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen het bedrijf afleidt van zijn kerndoelstellingen.

“Vaak zal moeten worden vastgesteld dat initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen een negatieve impact hebben op de winstmarge van het bedrijf,” benadrukt onderzoeksleider David Javakhadze, professor economie aan de Florida Atlantic University. “Een focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ten koste van de aandeelhouders.” Er moest volgens de onderzoeker worden vastgesteld dat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen vaak kansen worden gemist omdat het bedrijf een aantal interessante opportuniteiten moet laten voorbijgaan die op langere termijn zullen leiden tot verliezen voor de aandeelhouders.

“Bij investeringen moet het bedrijf zich focussen op groeimoeilijkheden,” betoogt professor Javakhadze. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen verstoort echter die relatie omdat een pakket middelen wordt afgeleid.” Wel merkt de onderzoeker op dat die verstoring meestal beperkt blijft wanneer de compensatie van de chief executive rechtstreeks is gelinkt aan de aandelenkoers of wanneer het bedrijf over een grote reserve middelen kan beschikken. Het probleem is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van tijd. Een chief executive moet zich kunnen toeleggen op groeikansen, maar wordt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen door andere projecten afgeleid.”

Verwezen wordt naar econoom Milton Friedman, die al in het begin van de jaren zeventig aangaf dat de onderneming de verplichting heeft om voor zijn aandeelhouders zoveel mogelijk geld te verdienen. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan misschien goed zijn voor de samenleving en zelfs voor de managers, maar is zeker niet goed voor de aandeelhouders,” zegt David Javakhadze.

 

Lees Verder

 

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aandeelhouder |  Facebook |

Londen belangrijkste Europese bestemming voor Amerikaanse toeristen

Londen blijft ook deze zomer de belangrijkste Europese toeristische bestemming van de Amerikaanse toerist, gevolgd door Parijs. Dat is de conclusie van een onderzoek van Allianz Global Assistance op basis van meer dan tien miljoen reizen. Daarbij wordt opgemerkt dat 15,3 procent van de ondervraagden deze zomer naar Londen wil reizen. Parijs staat met een score van 9,6 procent op de tweede plaats, gevolgd door Rome (8,2 procent), Athene (4,7 procent), Barcelona (4,6 procent), Dublin (4,6 procent), Amsterdam (4,5 procent), Madrid (3 procent), Frankfurt (2,9 procent) en Venetië (2,6 procent).

Lees Verder

 

13:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemer raakt gefrustreerd door dreiging artificiële intelligentie

Werknemer raakt gefrustreerd door dreiging artificiële intelligentie

De mogelijke concurrentie van artificiële intelligentie vormt op dit ogenblik de zwaarste stressfactor op de Amerikaanse werkvloer. Dat is de conclusie van een studie van marktonderzoeker Toluna en het online leerplatform Udemy bij meer dan duizend werknemers in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 52 procent van de werknemers erkent zich op dit ogenblik meer gestresseerd te voelen dan één jaar geleden. Opgemerkt wordt dat inmiddels 60 procent van de Amerikaanse arbeidskrachten toegeven zich op werkvloer meestal of altijd gestresseerd te voelen. Bij millennials loopt dat cijfer nog verder op tot 64 procent.

Bij de frustraties op de werkvloer blijkt vooral de vrees om zijn arbeidsplaats kwijt te raken aan artificiële intelligentie of andere nieuwe technologieën. Deze problemen worden door 43 van de ondervraagden naar voor geschoven. Buiten de werkvloer wordt daarentegen vooral gewezen naar het moeilijke politieke klimaat van dit ogenblik (50 procent). Daarnaast wordt door een grote groep werknemers ook gewezen op de druk om nieuwe vaardigheden aan te leren om op de veranderende verantwoordelijkheden te kunnen blijven inspelen. Tevens vreest een belangrijke groep over onvoldoende vaardigheden te beschikken om zijn taak op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren.

De onderzoekers zeggen anderzijds vastgesteld te hebben dat vele werknemers bereid zijn belangrijke inspanningen te doen om aan de gestelde problemen een antwoord te bieden. Daarbij wordt opgemerkt dat 42 procent zelfs eigen geld heeft geïnvesteerd in zijn professionele ontwikkeling. Er werd ook vastgesteld dat 57 procent leermogelijkheden als één van de meest belangrijke aspecten van de werkvloer-cultuur bestempelen. Tevens bleek bij de jongere werknemers 54 procent een individuele coaching zou prefereren om zich verder professioneel te kunnen ontwikkelen. De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat 54 procent stress door meditatie of fysieke activiteit probeert te bestrijden.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Terreinwagen en sportauto worden het langst in bezit gehouden

Terreinwagens en sportauto’s worden het langst in bezit gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform iSeeCars.com naar de levensduur van wagens op basis van bijna zestien miljoen auto’s die voor de eerste keer op de tweedehandsmarkt in de Verenigde Staten werden aangeboden. Op de eerste plaats staat de Toyota Land Cruiser met een gemiddelde van 10,6 jaar, gevolgd door de Porsche Boxster (9,9 jaar), de Ford Expedition en de SLK-Klasse van Mercedes-Benz (9 jaar). Gemiddeld wordt een auto 7,2 jaar na de oorspronkelijke aankoop opnieuw van de hand gedaan.

Lees Verder

 

11:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minder online onderzoek door inzet virtuele assistent

Een virtuele assistent heeft een impact op de manier waarop de consumenten shoppen, maar tussen de geslachten kunnen daarbij opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Dat is de conclusie van van een onderzoek van het bureau Toluna bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Er werd immers vastgesteld dat virtuele assistenten op de aankoopbeslissing bij mannen meer impact hebben dan bij vrouwen. Anderzijds wordt opgemerkt dat vrouwen hun virtuele assistent sneller inschakelen voor hun nieuwsgaring en andere mediaconsumptie. Tevens bleek dat 51 procent van de ondervraagden sinds de inschakeling van een virtuele assistent minder online onderzoek te doen in aanloop naar een aankoop.

“De inzet van virtuele assistenten zoals Siri van Apple, Echo van Amazon of Home van Google hebben een belangrijke impact op het gedrag van de consument,” benadrukt Frédéric-Charles Petit, chief executive van Toluna. Vastgesteld werd dat 53 procent van de ondervraagden toegeeft door het optreden van de virtuele assistent minder vaak aankopen in fysieke winkels te doen. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 60 procent.” De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat bij de ondervraagden zonder virtuele assistent 40 procent een belangstelling voor de technologie toont. In diezelfde groep zegt 52 procent vooral omwille van de kostprijs voorlopig van een aankoop af te zien.

De onderzoekers stelden verder vast dat 90 procent van de bezitters van een virtuele assistent de technologie aan zijn vrienden zou aanbevelen. “Naarmate de virtuele assistent steeds meer aan populariteit wint, wordt het voor marketeers cruciaal te begrijpen op welke manier deze technologie het consumentengedrag bijstuurt of wijzigt,” benadrukt Frédéric-Charles Petit. “Deze apparaten veranderen de manier waarop informatie wordt verzameld, media worden geconsumeerd en producten worden gekocht, maar creëren voor intelligente merken ook nieuwe methodes om consumenten te benaderen en te engageren.”

Er werd echter ook vastgesteld dat 63 procent van de ondervraagden toegeeft bij het gebruik van de virtuele assistent zich bezorgd te maken over zijn privacy en de bescherming van persoonlijke data.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

Bedrijfscultuur belangrijkste reden om baan te weigeren

Vragen rond de bedrijfscultuur binnen een onderneming is voor een belangrijk aantal werknemers een reden om een vacature naast zich neer te leggen. Dat is de conclusie van een rapport van het platform Hibob bij een groep Britse werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de ondervraagden een werkaanbieding heeft geweigerd omdat hij zich niet kon vinden in de bedrijfscultuur van de onderneming of het team waarin de kandidaat zou worden opgenomen. De onderzoekers stellen anderzijds vast dat ontevredenheid over het geboden salaris slechts op de vierde plaats kwam bij de redenen om een baan te weigeren.

De kandidaat zal het aanbod immers sneller afwijzen wanneer hij ervaart dat het uiteindelijke aanbod niet in overeenstemming lijkt met de beloftes die in de vacature werd gedaan of wanneer hij de indruk heeft dat de functie uiteindelijk geen positieve impact zal hebben op de verdere ontwikkeling van zijn carrière. Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen sneller geneigd zijn een werkaanbieding te weigeren dan vrouwen. De categorie tussen zestien en vierentwintig jaar blijkt minder geneigd te zijn een baan te weigeren dan de oudere leeftijdsgroepen. Rekruteerders die met een vijfenvijftigplussers worden geconfronteerd lopen daarentegen het grootst risico op een afwijzing.

Rekruteerders krijgen vaak de suggestie om tijdens het wervingsproces geregeld de bedrijfscultuur van de potentiële werkgever te berde te brengen, zodat de kandidaten een goed inzicht hebben in de omgeving waarin ze zullen terechtkomen en ook het personeelsverloop kan worden tegengegaan. Uit het onderzoek van Hibob blijkt dat ook voor de werknemer de bedrijfscultuur van cruciaal belang is. Er wordt ook op gewezen dat een gebrek aan overeenstemming tussen het bedrijf en de werknemer aan de organisatie - met inbegrip van een hoog personeelsverloop - een surplus tussen 50 procent en 60 procent bovenop het salaris zal kosten.

Lees Verder

09:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscultuur |  Facebook |

Zwitserland heeft meer troeven dan fiscale baten

Fiscale baten blijven voor bepaalde groepen een cruciale reden om een verhuis naar Zwitserland te overwegen, maar de aantrekkingskracht van het land gaat al enkele tijd veel verder dan louter belastingvoordelen. Dat is de conclusie van een rapport van vastgoedconsulent Knight Frank over de Zwitserse vastgoedmarkt, waarbij ook gewezen wordt naar een sterk onderwijssysteem, een hoge veiligheidsniveau en een superieure levenskwaliteit die in het land kunnen worden teruggevonden. Er wordt aan toegevoegd dat vermogende klanten de aankoop van vastgoed in Zwitserland nog altijd als een interessante belegging bestempelen.

“Een gunstig fiscaal stelsel is nog altijd een belangrijke reden om naar Zwitserland te verhuizen, maar vaak wordt ook naar een aantal bijkomende factoren gekeken,” zegt Alexander Koch de Gooreynd, analist bij Knight Frank. “In het verleden werd vooral gekeken naar het fiscaal vriendelijke beleid van het land, maar de voorbije vijf jaar werd Zwitserland steeds meer beschouwd als een toevluchtsoord voor persoonlijke en economische veiligheid. Het fiscaal stelsel is nog altijd belangrijk, maar de eindbeslissing wordt inmiddels ook door een aantal andere elementen beïnvloed.” Zwitserland was lange tijd een droombestemming voor Duitsers, Fransen en Italianen, maar Knight Frank verwacht nu ook steeds meer Britten.

“De aankoop van vastgoed is in Zwitserland wel aan een aantal restricties gebonden,” erkent de analist. “Bovendien worden aan residenten daarbij minder zware voorwaarden opgelegd dan aan andere geïnteresseerden. Ook gelden andere regels voor vakantiewoningen dan voor residenties voor een permanent verblijf.” Er wordt echter opgemerkt dat internationale kopers vastgoed in Zwitserland nog altijd als een veilige investering beschouwden, zeker door de politieke onzekerheid in een aantal andere regio’s van de wereld, waaronder ook delen van Europa en de Verenigde Staten. Knight Frank noemt Zwitserland een vastgoedmarkt zonder grote schokken, maar met een veilige basis om activa te bewaren.

Superrijken, met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar, beschouwen bij hun uiteindelijke residentie-keuze volgens Knight Frank de levensstijl en persoonlijke veiligheid als de belangrijkste factoren.

Lees Verder

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland |  Facebook |