16-02-18

Indiase online handel op weg naar jaaromzet van 100 miljard dollar

Tegen het einde van dit decennium zal de Indiase online handel een jaarlijkse omzet van 100 miljard dollar vertegenwoordigen. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Dat blijkt uit een rapport van Boston Consulting Group en Google India. Opgemerkt wordt dat de online handel in India op dit ogenblik een jaaromzet van ongeveer 40 miljard dollar laat optekenen. Daarbij wordt aangegeven dat het land ongeveer 430 miljoen online gebruikers heeft, maar amper 20 procent heeft al een online aankoop gedaan. Er kan de volgende jaren volgens het rapport dan ook een bijzonder sterke groei van de Indiase online handel worden verwacht.

De onderzoekers voorspellen dat de Indiase online handel de laatste jaren van dit decennium een gigantische injectie kan krijgen. Onder meer wordt erop gewezen dat de populatie vrouwelijke online shoppers in het land tegen het einde van het decennium tweeënhalve keer groter zal zijn geworden. Bij de groep van de vijfendertigplussers zou er zelfs sprake zijn van een verdrievoudiging. Ecommerce zou een groei van 18 miljard dollar naar 45 miljard dollar laten optekenen, maar ook de andere sectoren van de online handel zullen volgens het rapport sterke groeicijfers kunnen laten optekenen.

Daarbij wordt onder meer gewezen naar de toeristische sector, waar een stijging van 11 miljard dollar naar 20 miljard dollar wordt verwacht. Bij de digitale financiële diensten zou een uitbreiding van 12 miljard dollar naar 30 miljard dollar worden gemeld. Bij digitale media zou er sprake zijn van een toename van 200 miljoen dollar naar 570 miljoen dollar. “Slechts één op vijf Indiase internetgebruikers koopt een product online en amper één op zes zou een online reis boeken,” zeggen de onderzoekers nog. “Bij digitale media is de consumptie zelfs verwaarloosbaar. Bovendien blijft de omvang van de bestedingen beperkt. Slechts 20 procent spendeert tussen 60 procent en 65 procent van zijn totale bestedingen online.”

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, internet |  Facebook |

Dubai blijft belangrijkste internationale luchthaven

Dubai International Airport heeft het voorbije jaar 88,2 miljoen passagiers ontvangen. Dat betekende een stijging met 5,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Dubai Airports, de operator van de luchthaven, gemeld. Er wordt op gewezen dat Dubai International Airport ook het voorbije jaar zijn positie als grootste luchthaven voor het internationale reizigers ter wereld heeft behouden. Wel werd toegegeven dat de groei tot het laagste niveau in minstens negen jaar is teruggevallen. Ook dit jaar wordt een verdere vertraging tot 2,4 procent in het vooruitzicht gesteld. Daarbij zouden uiteindelijk in totaal 90,3 miljoen passagiers worden geregistreerd.

Dubai International Airport verwerkt nagenoeg uitsluitend internationale vluchten. Bovendien is de luchthaven de belangrijkste uitvalsbasis van Emirates, de grootste vliegtuigmaatschappij van het Midden-Oosten. Dubai International verdrong vier jaar geleden London Heathrow als belangrijkste luchthaven voor internationale reizigers. London Heathrow, dat echter ook binnenlandse vluchten heeft, liet vorig jaar een groei met 3,1 procent tot 78 miljoen reizigers optekenen. Dubai hoopt tegen het einde van dit decennium, internationaal en nationaal vervoer gecombineerd, de grootste luchthaven van de wereld te worden. Op dit ogenblik moet Dubai op dat vlak nog altijd Atlanta en Peking laten voorgaan.

Uit de cijfers blijkt nog dat Dubai International het voorbije jaar 1,3 miljoen Russische passagiers ontving. Dat betekende een stijging met 28 procent tegenover het jaar. Daarnaast werd ook bij de Chinese reizigers een stijging met 19,4 procent tot 2,2 miljoen passagiers geregistreerd. Dat is in belangrijke mate het gevolg van de beslissing van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de voorbije jaren om de visumvereisten voor Russische en Chinese reizigers te versoepelen. India blijft echter met grote voorsprong de belangrijkste markt voor Dubai International. Daar werd het voorbije jaar een groei met 5,4 procent tot 12,06 miljoen passagiers geteld.

Het cargovolume steeg met 2,4 procent tot 2,7 miljoen ton.

Lees Verder

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dubai, luchtvaart |  Facebook |

Meer dan één miljoen klachten over oorlogsmisdaden in Afghanistan

Over een periode van drie maanden hebben Afghanen bij het International Criminal Court in Den Haag in totaal 1,17 miljoen verklaringen over oorlogsmisdaden die in hun land zijn gepleegd. Dat heeft de Human Rights and Eradication of Violence Organisation (Hrevo) in Kaboel gezegd. Tijdens de tweede helft van november vorig jaar is gestart met de inzameling van getuigenissen. Er werden volgens Abdul Wadood Pedram, directeur van de Hrevo, gezegd klachten neergelegd over gewelddaden van terreurgroepen zoals de Taliban of Daesh, maar ook tegen de Afghan Security Forces (ASF), lokale krijgsheren en de coalitie die door de Verenigde Staten werd geleid.

Tevens werden getuigenissen neergelegd tegen binnenlandse en buitenlandse spionagediensten. Op basis van de getuigenissen moeten de rechters van het Internationale Gerechtshof beslissen of tot een vervolging zal worden overgegaan. Het is niet duidelijk wanneer hierover een uitspraak zal worden gedaan. “Eén verklaring kan in naam van meerdere slachtoffers zijn afgelegd,” aldus waarnemers. “Bovendien werden een aantal klachten geregistreerd van organisaties, die mogelijk duizenden slachtoffers zouden kunnen vertegenwoordigen. Mogelijk zijn er dan ook verscheidene miljoenen Afghanen die bij het internationale hof verhaal willen halen tegen een agressor.”

Het Internationale Gerechtshof gaf geen verdere details over de slachtoffers of getuigen. “Het aantal klachten is verbijsterend,” erkent echter ook Pedram. “De getuigenissen tonen dat het gerechtelijk systeem in Afghanistan voor de families en hun slachtoffers geen rechtvaardigheid brengt.” Pedram voegt eraan toe dat vele slachtoffers ook nu nog altijd niet openlijk naar buiten durven komen met hun beschuldigingen. Ze zouden immers nog altijd voor represailles vrezen. Een aantal daders, waaronder ook voormalige krijgsheren, zouden volgens de slachtoffers nog steeds door de autoriteiten worden beschermd. Ook Pedram zelf zou al het mikpunt van bedreigingen zijn geworden.

Fatou Bensouda, openbaar aanklager bij het International Criminal Court, benadrukte dat het strafhof al twaalf jaar aanwijzingen van mogelijke oorlogsmisdaden in Afghanistan verzamelt. Er zijn volgens haar geloofwaardige aanwijzingen dat in Afghanistan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zijn gepleegd door de Taliban en Haqqani, maar ook door de Afghan National Security Forces, Afghan National Police en het National Directorate of Security (NDS). Ze noemde echter ook militairen van de Verenigde Staten en leden van het Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA).

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, oorlogsmisdaden |  Facebook |

Europa moet ook Lëtzebuergesch leren spreken

Het Groot-Hertogdom Luxemburg moet het Lëtzebuergesch, zijn lokale taal, sterker promoten. Dat heeft de regering van het land beslist. Daarom werd een voorstel uitgewerkt om het gebruik van de taal zowel in eigen land als in het buitenland verder te stimuleren. Beslist werd daarom onder meer om met de Europese instellingen onderhandelingen te starten over het administratief gebruik van de taal. Dat akkoord zou elke Luxemburgse onderdaan de kans bieden om zich in het Lëtzebuergesch, een moezel-frankische taal, tot de Europese instellingen te wenden en in diezelfde taal ook een antwoord te ontvangen.

Het Lëtzebuergesch wordt door de Unesco, de culturele en educatieve instelling van de Verenigde Naties, als een bedreigde taal erkend. Luxemburg telt ongeveer 590.000 inwoners, maar het Lëtzebuergesch zou slechts door amper 390.000 mensen worden gesproken. “Er bestaat nochtans een duidelijke interesse voor de taal,” zegt Lex Roth, die in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw het initiatief nam om lessen in het Lëtzebuergesch aan te bieden aan buitenlanders. Destijds genoot het initiatief van Roth - die onder meer ook Asterix, Kuifje en de Fabels van La Fontaine in het Luxemburgse dialect vertaalde - weinig bijval. Vandaag moeten echter cursisten worden geweigerd.

Volgens Statec, het Luxemburgse instituut voor de statistiek, is het Lëtzebuergesch met een penetratie van 55,8 procent de belangrijkste taal van het land, gevolgd door het Portugees (15,7 procent) en het Frans (12,1 procent). Wanneer echter naar nationaliteiten wordt gekeken, kan worden vastgesteld dat het Lëtzebuergesch door 90 procent van de Luxemburgers wordt gesproken. Bij de buitenlandse inwoners van het Groot-Hertogdom wordt daarentegen slechts een penetratie van 5 procent geregistreerd. De buitenlandse nationaliteiten vormen echter bijna de helft van de totale Luxemburgse populatie.

Het Lëtzebuergesch werd pas in het midden van de jaren tachtig van de voorbije eeuw in het land als officiële taal voor administratieve en legale doeleinden, naast het Frans en Duits erkend. Er wordt wel opgemerkt dat een beheersing van het Lëtzebuergesch wel de toegang tot de lokale arbeidsmarkt kan vergemakkelijken. Zes jaar geleden publiceerde Assimil een eerste gids voor het Luxemburgse dialect. De uitgeverij werkt op dit ogenblik echter al aan een vierde boek. Ook andere uitgeverijen maken gewag van een toenemende interesse in het Lëtzebuergesch bij het brede publiek. Het National Language Institute ziet eveneens een grote interesse voor zijn Lëtzebuergesch cursussen.

Vorig jaar vaardigde de Luxemburgse regering zelfs een wet uit waarbij de naturalisatie werd gegarandeerd aan buitenlanders die vijf jaar in het Groot-Hertogdom woonden en die konden aantonen de lokale taal te begrijpen. Er wordt opgemerkt dat veel buitenlanders interesse tonen om in Luxemburg te komen wonen. Daarbij zouden lessen in het Lëtzebuergesch vaak beschouwd worden als een instrument om zich sneller comfortabel te voelen in hun nieuwe vaderland.

Lees Verder

08:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemburg, talen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Dubai heeft het voorbije jaar in totaal 212 zakelijke evenementen en internationale conferenties georganiseerd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Tegenover het jaar voordien was er sprake van een stijging met 64 procent. Dat heeft Issam Kazem, chief executive van de Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing, gemeld. Er wordt aan toegevoegd dat de activiteiten in totaal 95.000 deelnemers hebben aangetrokken en 194 miljoen dollar inkomsten hebben gegenereerd. De cijfers tonen volgens Kazem aan dat Dubai als internationaal zakelijk centrum een snelle groei kent, waarbij de stad bij steeds meer organisatoren een sterke voorkeur geniet.

De Duitse supermarktgroepen Aldi Süd en Aldi Nord overwegen een aantal activiteiten opnieuw samen te voegen. Dat heeft het Duitse weekblad Manager Magazin bekendgemaakt. Onder meer zou de aankoop gezamenlijk kunnen gebeuren. Op termijn wordt echter ook een volledige samensmelting van de beide entiteiten volgens het weekblad echter niet uitgesloten. Gemeld wordt dat in de tweede helft van de maand november van vorig jaar zestien topmanagers van beide groepen op de hoofdzetel van Aldi Süd in Mülheim over de toenadering een vergadering hebben gehad. Experts kregen ook de opdracht uit te zoeken of de samensmelting tot bezwaren bij de concurrentieregulator zou kunnen leiden.

De Zwitserse voedingsgroep Nestlé heeft tijdens het voorbije jaar een omzet van 89,8 miljard Zwitserse frank of 77,7 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 0,4 procent tegenover het jaar voordien. Daarbij wordt er wel op gewezen dat een aantal divisies uit de groep werden gehaald en werden ondergebracht in een samenwerking met het Britse concern R&R Ice Cream. Autonoom werd een groei met 2,4 procent geregistreerd. Dat betekende wel de zwakste groei in meer dan twintig jaar. Het bedrijf botste vooral in Noord-Amerika en Brazilië op moeilijke omstandigheden. De operationele winst steeg met 2,9 procent tot 14,7 miljard frank.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s verandert de samenstelling van zijn kindermenu Happy Meal. Cheeseburgers en chocolademelk worden geschrapt. Op die manier wil het concern bijdragen tot een gezondere voeding. Een Happy Meal mag voortaan maximaal 600 calorieën omvatten en ook natrium mag de grens van 650 milligram niet overschrijden. Bovendien moet het aandeel van de verzadigde vetten en toegevoegde suikers in het pakket calorieën beperkt blijven tot maximaal 10 procent. Met het weghalen van de cheeseburger kan het gehalte natrium gevoelig worden afgebouwd, terwijl het schrappen van chocolademelk vooral suiker helpt besparen.

De Amerikaanse financiële dienstverlener Western Union is een proef gestart met een handel in de cryptomunt ripple. Dat heeft Hikmet Ersek, topman van Western Union, in een gesprek met het persbureau Bloomberg, bevestigd. Er deden al langer geruchten de ronde dat het bedrijf met cryptomunten experimenteerde. Volgens Ersek kan de ripple een oplossing bieden voor grensoverschrijdende financiële transacties. Op dit ogenblik gaat het betaalverkeer langs de banken volgens hem tergend traag. Dankzij het gebruik van de ripple en zijn achterliggende technologie zou het proces volgens Ersek echter gevoelig kunnen worden versneld.

Carlos Ghosn (63) blijft nog vier jaar chief executive van de Franse autobouwer Renault. Dat heeft de bestuursraad van Renault beslist. Ghosn kwam in het midden van het voorbije decennium aan het hoofd van het autoconcern, dat voor 15,01 procent in handen is van de Franse regering. Wel werd bepaald dat Ghosn, die ook aan het hoofd staat van Nissan en Mitsubishi, bij Renault de assistentie krijgt van Thierry Bolloré, die tot operationeel directeur werd aangesteld. Aangenomen wordt dat Ghosn aan het hoofd van het concern uiteindelijk door Bolloré zal worden opgevolgd. Wel eiste de Franse regering dat het loon van Ghosn met 30 procent wordt afgeslankt.

Het autoleasebedrijf LeasePlan heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 9,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst steeg met 10 procent tot 467 miljoen euro. LeasePlan heeft inmiddels een vloot van 1,7 miljoen wagens. Dat betekende een aangroei met 5,5 procent tegenover het jaar voordien. Tex Gunning, chief executive van LeasePlan, benadrukte dat het management op dit ogenblik volop werkt aan een dossier dat uiteindelijk mogelijk tot een beursintroductie zou kunnen leiden. Gehoopt wordt dat LeasePlan mogelijk in juni een notering op de beurs zal krijgen. Alternatieve opties zijn echter officieel nog niet uitgesloten.

Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar is voor meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd in Europese fintech-bedrijven. Dat blijkt uit cijfers die door accountant KPMG naar voor werden gebracht. Gewag wordt gemaakt van een absoluut recordniveau. Aangevoerd wordt dat de helft van de investeringen afkomstig waren van durfkapitalisten. Het rapport toont verder dat Groot-Brittannië het Europese centrum voor de opkomende fintech-industrie vormt, want 80 procent van de investeringen in de sector gingen tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar naar Britse ondernemingen. Anderzijds blijkt volgens KPMG dat Duitsland zich vooral toespitst op insurtech, die zich op de verzekeringsmarkt richt.

De plantageholding Sipef heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 321,64 miljoen dollar, tegenover ruim 266,96 miljoen dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van ruim 39,87 miljoen dollar naar meer dan 139,66 miljoen dollar. De productie van palmolie steeg met 11,2 procent tegenover het jaar voordien, toen echter een zwakke periode werd gemeld. Tijdens de eerste helft van het voorbije jaar werd een prijsstijging opgetekend, maar daarna volgde een relatieve stabiliseringen. De winstgroei kan volgens Sipef worden toegeschreven aan de hoge verkoopprijzen, maar ook aan kostenbesparingen en de integratie van het overgenomen bedrijf Agro Muko.

De Amerikaanse ecommerce-groep Amazon breidt zijn Frans personeelsbestand met tweeduizend medewerkers uit. Dat heeft Amazon bekend gemaakt. Ook het voorbije jaar werden door Amazon al vijftienhonderd nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Inmiddels telt de Franse divisie van Amazon ongeveer 7.500 personeelsleden. Frederic Duval, directeur van Amazon France, verwijst daarbij naar de goede prestaties van de Franse economie. Onder meer wordt erop gewezen dat de Franse werkloosheid eind vorig jaar tot 8,9 procent was teruggevallen. Dat is het laagste niveau in negen jaar. Omdat gerekend wordt op een duurzame heropleving, biedt Amazon France contracten van onbepaalde duur aan.

Het Amerikaanse concern Wyndham Worldwide verkoopt zijn Europese divisie aan investeerder Platinum Equity. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 1,3 miljard dollar. De verkochte divisie omvat ondere meer Landal GreenParks, uitbater van zesentachtig vakantieparken in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Hongarije. In totaal ontvangt de groep jaarlijks 2,8 miljoen bezoekers, die ongeveer veertien miljoen overnachtingen laten registreren. Er werken ongeveer drieduizend mensen. Naast Landal GreenParks omvat de transactie ook merken zoals Novasol, Hoseasons, Cottages.com en James Villa Holidays. Gehoopt wordt de verkoop het tweede kwartaal dit jaar af te ronden.

Het Amerikaanse winkelconcern Sears heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 4,4 miljard dollar. Dat betekende een daling met meer dan 25 procent tegenover het jaar voordien. Uit voorlopige cijfers blijkt echter dat het concern een kwartaalwinst tussen 140 miljoen dollar en 240 miljoen dollar heeft geboekt. Dat positief resultaat is echter te danken aan eenmalige baten voor een bedrag van minstens 445 miljoen dollar door de Amerikaanse fiscale hervormingen. Sears wordt al geruime tijd met problemen geconfronteerd. De voorbije zes jaar kon immers slechts vier keer een kwartaalwinst worden gemeld. Dat leidde al tot kostenbesparingen en afslankingen.

De Gentse drukkerijgroep Graphius heeft de Franse stripdrukkerij PPO Graphic overgenomen. Door de transactie wordt Graphius de grootste stripdrukkerij van Europa. De Franse drukkerij staat onder meer in voor de productie van reeksen zoals Lucky Luke, Asterix en De Smurfen. PPO Graphic is de tiende overname die Graphius de voorbije tien jaar heeft kunnen realiseren. De Franse groep betekent wel de eerste buitenlandse transactie voor het Gentse bedrijf. Tot nu tot was Graphius vooral in hoogwaardig drukwerk - zoals kunstboeken - gespecialiseerd. In totaal werken bij Graphius 370 mensen. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 78 miljoen euro.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 66,8 miljard euro, tegenover 66,6 miljard euro inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van 995 miljoen euro naar 2,9 miljard euro. In totaal leverde het concern 718 vliegtuigen op. Daarmee boekte het concern een absoluut record. Het jaar voordien werden 688 leveringen geregistreerd. Tevens werden 409 helicopters geleverd. Dat betekende een daling met negen exemplaren tegenover het jaar voordien. Verder werd bekendgemaakt dat Airbus op dit ogenblik een orderboek voor 7.265 verkeersvliegtuigen heeft. Het voorbije jaar werden orders voor 1.109 vliegtuigen en 335 helicopters ontvangen.

Sterrenchef Karen Torosyan neemt de brasserie van Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, over van David Martin. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Bozar Brasserie opende begin dit decennium zijn deuren. De uitbating werd met een aanbesteding toegewezen aan David Martin, chef van het restaurant La Paix in Anderlecht. Martin trok echter Torosyan aan om de keuken van Bozar Brasserie te leiden. De concessie van het restaurant werd onlangs nog voor een periode van tien jaar verlengd. Torosyan, die al acht jaar in Bozar aan de slag is, zegt geen plannen te hebben om het huidige concept aan te passen.

07:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-18

Sponsoring kan ook intern consequenties hebben

Wanneer bedrijven samenwerken met een sportteam of een goed doel, hoopt men meestal extra consumenten aan te trekken of het eigen merk te versterken. Maar ook binnen het bedrijf brengt de sponsoring een aantal processen op gang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon, het Imperial College London en de University of Cambridge. Opgemerkt wordt dat de medewerkers zich positief, negatief of neutraal tegenover het samenwerkingsverband kunnen opstellen. Die reacties kunnen volgens de onderzoekers enthousiast zijn, maar kunnen ook destructief werken.

“Sponsoring is in staat om bruggen te bouwen of te verbranden,” benadrukt onderzoeksleider Bettina Cornwell, professor marketing aan de University of Oregon. In nagenoeg elke studie over commerciële partnerships wordt de aandacht vooral op de consumenten gericht. De interne impact mag volgens Cornwell weliswaar mogelijk slechts een bijkomstige factor zijn in de strategie van de onderneming, maar zou toch ook de nodige aandacht moeten krijgen. In Noord-Amerika is 70 procent van de sponsoring gericht op sport. Entertainment komt als tweede op een verre afstand. Drie jaar geleden investeerden 122 Amerikaanse bedrijven elk meer dan 15 miljoen dollar in sponsoring.

Wereldwijd vertegenwoordigde sponsoring vorig jaar een bedrag van 62 miljard dollar. De werknemers kunnen echter verschillende posities tegenover de sponsoring van hun onderneming innemen. “Sommige werknemers zullen misschien weinig positieve gevoelens hebben tegenover de partner in het sponsorproject, maar begrijpen dat de samenwerking een positieve impact heeft op de onderneming en de verkoop zal hebben. Andere medewerkers zullen zich bijzonder enthousiast werpen op alles wat met de sponsoring te maken heeft. Er kunnen echter ook collega’s zijn die zich op geen enkele manier met het project kunnen identificeren en zelfs van mening zijn dat het indruist tegen hun persoonlijke overtuiging.”

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sponsoring |  Facebook |

Colgate blijft meest betrouwbare merk van India

Tandpasta Colgate was het voorbije jaar het meest betrouwbare merk op de Indiase markt. Dat betekent een status-quo tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Brand Equity, op basis van een enquête bij meer dan zesduizend respondenten in twaalf Indiase steden. Er wordt opgemerkt dat Colgate al voor het zevende jaar op rij tot het meest betrouwbare merk van India wordt gekozen. De onderzoekers wijzen er ook op dat de top van de rangschikking nagenoeg helemaal door de sector van de persoonlijke lichaamsverzorgingen wordt opgeëist. Op de tweede plaats staat immers Lux, gevolgd door Lifebuoy en Dettol.

“Door een focus op innovatie en orale gezondheid kon Colgate zijn faam als meest betrouwbare merk bij de Indiase consument te bestendigen,” zeggen de onderzoekers. Naast de persoonlijke verzorging blijken vooral telecombedrijven en mobiele operatoren het vertrouwen van de Indiase consument te genieten. Samsung eindigt immers op een vijfde plaats, terwijl Airtel en Vodafone zich met een respectievelijke zesde en achtste plaats eveneens in de top tien handhaven. De drie resterende plaatsen in de top tien worden ingenomen door voeding en drank. Parle springt van een 52ste naar een zevende plaats, terwijl Brittannia van een 24ste naar een achtste en Frooti van een 23ste naar een tiende plaats klimmen.

Issam Bachaalani, managing director van Colgate-Palmolive India, benadrukte dat een aantal nieuwe marktintroducties ongetwijfeld hebben bijgedragen tot de toppositie van het merk. Hij verwijst daarbij naar onder meer Swarna Vedshakti, een tandpasta op basis van natuurlijke producten. Ook wordt gewag gemaakt van de tandenborstel Neo, die volgens Bachaalani een uniek gevoel in de mond creëert. Verder wordt gewezen op een aantal sociale programma’s die het bedrijf in landelijke regio’s heeft opgezet en waarbij onder meer deskundig advies wordt geboden. Er wordt wel opgemerkt dat niet alle demografieën Colgate de eerste plaats hebben toegekend.

Vrijgezellen gaven een voorkeur aan Coca-Cola, terwijl in het noorden en het westen van het land respectievelijk Frooti en Dettol de eerste plaats toekenden.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merken |  Facebook |