14-01-18

Rivieren steeds meer geraakt door farmaceutische contaminatie

Farmaceutische vervuiling van de rivieren is een fenomeen dat een bijzonder aandacht nodig heeft. Er zou immers sprake kunnen zijn van een bedreiging voor de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Cary Institute of Ecosystem Studies en de Loyola University, die een analyse maakten van het water van vier rivieren in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland. De onderzoekers zeggen dat er in stedelijke biotopen duidelijk sprake is van een aanhoudende farmaceutische pollutie van de microbiologische gemeenschappen in de rivieren. Tevens bleek echter dat een aantal van die organismen inmiddels een resistentie tegen geneesmiddelen hebben aangekweekt.

"Zuiveringsinstallaties zijn niet uitgerust om veel farmaceutische bestanddelen uit het afvalwater te halen," betoogt onderzoeksleider Emma Rosi, ecologe aan het Cary Institute of Ecosystem Studies. "Dat kan een impact hebben op micro-organismen die in het water leven en cruciale ecosysteem-functies vervullen. Deze organismen zijn in wezen noodzakelijk om de gezondheid van het rivierwater op peil te houden. Zij beheren de aanwezig van voedingsstoffen en zijn verantwoordelijk voor de afbraak van contaminanten. Door de toevoeging van farmaceutische vervuiling wordt de structuur van de omgeving echter gewijzigd. Dat kan voor deze organismen nefaste gevolgen hebben.

Uit het onderzoek bleek volgens de onderzoekers dat de rivieren in een stedelijke omgeving duidelijk een grotere aanwezigheid van farmaceutische restanten laten blijken. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van stimulerende producten zoals cafeïne en amfetamines, maar ook van pijnstillers, antibiotica en producten tegen allergieën. "In vergelijking met een landelijke omgeving vertonen de rivieren in de steden een bredere waaier van geneesmiddelen, maar ook van beduidend hogere concentraties," aldus nog Emma Rosi. Een aantal geneesmiddelen hadden volgens de onderzoekers een duidelijke impact op onder meer het vermogen om een optimaal zuurstofgehalte op peil te houden.

Tevens werd echter vastgesteld dat organismen in de steden een resistentie tegen bepaalde farmaceutische producten hebben opgebouwd. "Opmerkelijk was dat in stedelijke gebieden deze organismen hun functies ook bij een farmaceutische pollutie konden blijven uitvoeren," benadrukken de onderzoekers. "In deze omgeving is de waterhuishouding wellicht al gedurende lange tijd aan een aanhoudende farmaceutische pollutie blootgesteld. Daardoor hebben ze resistentie opgebouwd die organismes in andere biotopen - zoals voorsteden en landelijke gebieden - niet hebben en dus ook niet kunnen overleven. Het is echter duidelijk dat de impact van contaminanten in de waterhuishouding verder moet worden onderzocht."

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

Muzieksector moet beter met consument communiceren

Op dit ogenblik wordt voor het beluisteren van muziek slechts zelden betaald, maar dat kan veranderen indien daarvoor aan het publiek een goede reden wordt gegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf MusiComm naar de manier waarop muziek door de bevolking wordt geconsumeerd. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat de gemiddelde consument er geen idee van heeft dat de creatieve krachten in de muzieksector voor hun werk onvoldoende worden beloond. Wanneer die boodschap echter duidelijk kan worden overgebracht, zou volgens het rapport bij het publiek een grotere bereidheid kunnen groeien om voor de diensten van de muzieksector te betalen.

De onderzoekers stelden vast dat 52 procent van de respondenten voor muziekdiensten nooit betaalt. Daarbij wordt opgemerkt dat 25 procent gebruikt maakt van traditionele radioservices. Daarnaast doet nog eens 15 procent beroep op gratis online muziekdiensten, terwijl 7 procent zich richt op videoplatformen op het internet. Bovendien moest worden vastgesteld dat 17 procent nooit bereid zou zijn voor muziek te betalen, terwijl 40 procent te kennen geeft in geen geval een grotere besteding voor muziekconsumptie te overwegen. Anderzijds gaf 15 procent aan tot een betaling bereid te zijn indien daardoor de muziekindustrie zou kunnen worden gered.

"De digitalisering van de muziekindustrie is voor de sector een grote uitdaging," erkent Juliet Shavit, directeur van MusiComm.  Het is niet altijd een degelijke vergoeding voor de geleverde content te krijgen. De resultaten van het onderzoek tonen echter aan dat de sector zich misschien zou moeten inspannen om duidelijk te maken op welke manier zijn digitale modellen op een rechtstreekse manier aan de auteurs ten goede komt." Consumenten blijken sneller bereid om creatieve inspanningen te belonen dan een vergoeding te betalen voor een commercieel model.  Op die manier kan de sector volgens Shavit echter duidelijk maken waarom betalende systemen belangrijk zijn en componisten en uitvoerders ondersteunen.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek |  Facebook |

Politieke neutraliteit voor bedrijfsleven niet altijd aangewezen

Een meerderheid van de consumenten is van mening dat merken hun standpunten over belangrijke politieke en sociale onderwerpen naar buiten moeten brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Sprout Social bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 58 procent van de ondervraagden van mening is dat ondernemingen zich over belangrijke materies duidelijk moeten uitspreken. In progressieve bevolkingsgroepen loopt dat cijfer op tot 78 procent, tegenover 52 procent in conservatieve kringen. Niet alleen van de bedrijven, maar ook van de chief executive in het bijzonder worden vaak duidelijke stellingnames verwacht.

“De hedendaagse consument wil zich betrokken voelen bij de merken die worden gekocht,” aldus de onderzoekers. “Dat is niet louter een emotionele band, want er moet voor het publiek ook sociaal en politiek een band kunnen worden ervaren. Daarbij moest worden vastgesteld dat 66 procent van de ondervraagden verlangt dat hun persoonlijke mensen ook door de merken worden gedeeld. Tevens bleek dat vooral op sociale media een vertolking van standpunten belangrijk kan zijn. Vastgesteld werd immers dat 58 procent van de consumenten erkende gevoelig te zijn voor dergelijke standpunten die op sociale platformen worden gedeeld. Op radio en televisie valt dat terug tot 47 procent en op gedrukte media tot 25 procent.

Tevens bleek dat op sociale media 28 procent van de consumenten bereid blijkt om openlijk zijn steun te bieden aan bedrijven die zijn eigen persoonlijke stelling delen. Slechts 28 procent zou daarentegen een contrasterende visie van een onderneming op sociale platformen aanvallen. “Soms is het aangewezen om het stilzwijgen te bewaren,” benadrukt Andrew Caravella, analist bij Sprout Social. “In andere gevallen zal de onderneming het zich echter niet kunnen veroorloven geen duidelijke stelling in te nemen. Belangrijk daarbij is dat de onderneming vooraf de mogelijke opties en consequenties duidelijk analyseert.”

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

Ook de orang-oetan gebruikt de natuur als een apotheek

Ook orang-oetans maken, net zoals mensen, gebruik van planten om gezondheidsproblemen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Borneo Nature Foundation op basis van observaties bij een populatie orang-oetans in het Sabangau Forest op Borneo. Vastgesteld werd dat de dieren op bepaalde ogenblikken bladeren van de plantensoort dracaena cantleyi over hun lichaam wreven. Dezelfde planten worden volgens de onderzoekers ook door de lokale bevolking gebruikt om ontstekingen van spieren en gewrichten te behandelen. De wetenschappers maken gewag van een opmerkelijke vaststelling.

De onderzoekers lukten er ook in het fenomeen op video vast te leggen. “Daarbij kan worden bekeken hoe de vrouwelijke orang-oetan Indy op de bladeren van de plant kauwt om een wit zeepachtig schuim te produceren,” benadrukt onderzoeksleider Helen Morrogh-Bernard, directeur van de Borneo Nature Foundation. “Het schuim werd vervolgens gedurende ongeveer zeven minuten over de linker bovenarm gewreven. De bladeren werden nooit doorgeslikt.” De onderzoekers merken op dat deze studie voor de allereerste keer tekenen van zelfmedicatie bij orang-oetans heeft kunnen vaststellen. Het is volgens hen ook de eerste keer dat een uitwendig gebruik van een geneesmiddel in de dierenwereld kon worden gemeld.

“Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de bladeren van de dracaena cantleyi wel degelijk een ontstekingsbestrijdende werking hebben,” benadrukken de onderzoekers. Helen Morrogh-Bernard wijst er nog op dat de zelfmedicatie vooral bij vrouwelijke dieren kon worden vastgesteld. Dat kan volgens de wetenschappers mogelijk worden verklaard dat de dieren de werking van de plant gebruiken om pijnen aan de spieren en gewrichten te verzachten die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van het extra gewicht van de kinderen die moeten worden meegedragen. Die nakomelingen vormen tijdens klimpartijen en andere tochten door het woud immers voor een extra belasting.

De studie toont volgens de onderzoekers ook het belang van tropische bossen voor de selectie van medicinale planten. Bovendien rijst volgens de wetenschappers de vraag of de orang-oetans nog andere planten voor medicinale doeleinden gebruiken.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde |  Facebook |

Wereld toont toenemende interesse in Ierse whiskey

Ierland heeft het voorbije jaar voor ongeveer 600 miljoen euro whiskey geëxporteerd. Dat betekent een stijging met bijna 20 procent tegenover het jaar voordien, gedreven door een toenemende interesse vanuit Noord-Amerika. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bord Bia. Opgemerkt wordt echter dat ook de export van Ierse likeuren een stijging met 10 procent tot meer dan 300 miljoen euro konden laten optekenen. Onder invloed van beide producten kon de totale Ierse drankenexport het voorbije jaar een groei met 8 procent tot bijna 1,5 miljard euro laten optekenen. De grootste afzetmarkten zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Duitsland en Frankrijk.

"De consument zoekt naar merken met een grote status," aldus Bord Bia. "De associatie met Ierland blijkt een uitstekend verhaal om op de wereldwijde markt naar voor te brengen." Opgemerkt wordt dat de export van Ierse whiskey ook het jaar voordien al een groei met 8 procent tot 505 miljoen euro had laten optekenen. Volgens Bord Bia zal die interesse ook de volgende jaren verder blijven toenemen. Daarbij wordt geopperd dat de Ierse drankensector tijdens de tweede helft van dit decennium zijn export wellicht zal kunnen verdubbelen. Het volgende decennium zou nog eens een verdubbeling volgen.

Wel wordt opgemerkt dat de biersector op die positieve tendensen niet is kunnen meegaan. Het voorbije jaar heeft Ierland volgens Bord Bia voor 280 miljoen euro bieren uitgevoerd. Dat vertegenwoordigde een lichte daling tegenover het jaar voordien. De grootste terugval werd opgetekend in de Verenigde Staten, waar een achteruitgang met 8 procent tot 40,5 miljoen euro werd geregistreerd. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika kon wel een stijgende populariteit worden opgetekend. De verkoop liep met bijna 10 procent op bijna 44 miljoen euro, vooral dankzij Frankrijk, Duitsland en Italië. Net zoals in andere landen, bieden ook in Ierland de ambachtelijke bieren volgens Bord Bia belangrijke opportuniteiten

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: whiskey |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Bin Ladin Contracting Group bouwt op de Deira Islands in Dubai een nieuw vakantiepark. Het bedrijf werd door ontwikkelaars Nakheel en RIU Hotels & Resorts uit een groep van tien aannemers geselecteerd. Met het project is een investering van 385 miljoen dirham of 104,8 miljoen euro gemoeid. Bin Ladin moet daarbij op de Deira Islands een vakantiecomplex met achthonderd kamers en een waterpark bouwen. Nakheel zegt dat de ontwikkeling van de Deira Islands in totaal ongeveer 8 miljard dirham zal kosten. Het complex moet volgend jaar worden opgeleverd. Deira Islands moet de kustlijn van Dubai met 40 kilometer uitbreiden. Het gebied krijgt 250.000 inwoners en moet ongeveer 80.000 banen creëren.

België gaat toch geen onderzoek instellen naar de eventuele bouw van een nieuwe kerncentrale. Dat heeft de ministerraad beslist. Eerder was gemeld dat Marie-Christine Marghem, minister van energie, zou laten onderzoeken of mogelijk een nieuwe kerncentrale zou moeten worden gebouwd om de Belgische energiebevoorrading in de toekomst te garanderen. Er is volgens vice-premier Alexander De Croo echter geen sprake dat aan de bouw van een nieuwe nucleaire centrale zou worden gedacht. Hij wees erop dat België met een bijzonder grote meerderheid voor een kernuitstap heeft gestemd. Ook wordt erop gewezen dat de bouw van een nieuwe kerncentrale bijzonder duur zou uitvallen.

De baguette, het traditionele Franse stokbrood, moet door de Unesco worden erkend als immaterieel werelderfgoed. Dat heeft Dominique Anract, voorzitter van de Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNPBF), gezegd. De Franse bakkers spiegelen zich daarbij aan Italië, dat de pizza als erfgoed heeft laten erkennen. Anract kondigde aan voor de erkenning van de baguette steun te zullen vragen bij de Franse president Emmanuel Macron, zodat bij de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, een dossier zou kunnen worden ingediend. Anract wees er daarbij ook op dat de baguette, samen met de Eiffeltoren, één van de sterkste symbolen van Frankrijk is.

Investeringsmaatschappij Gimv verkoopt zijn belang in het Duitse bedrijf Mackevision, gespecialiseerd in speciale effecten op basis van driedimensionale technologie, aan consulent Accenture. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. De Vlaamse investeerder had vier jaar geleden in Mackevision, onder meer verantwoordelijk voor de speciale effecten in de televisiereeks Games of Thrones, een belang genomen. Mackevision heeft vestigingen in Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zuid-Korea, China en Japan. De Duitse onderneming heeft meer dan vijfhonderd werknemers. Het bedrijf moet de portefeuille contentproductie en digitale dienstverlening van Accenture versterken.

De Belgische School for Butlers and Hospitality breidt zijn activiteiten naar andere markten uit. Dat heeft Vincent Vermeulen, oprichter en directeur van het instituut, bekendgemaakt. Tijdens de laatste week van de maand januari worden activiteiten opgestart in Luxemburg, terwijl in september ook een afdeling in Italië wordt geopend. Vermeulen benadrukt daarbij dat in Luxemburg een grote vraag naar opgeleid huispersoneel kan worden opgetekend. Meer dan achttienduizend Luxemburgse gezinnen zouden huispersoneel in dienst hebben. Daarbij zal ook samengewerkt worden met Villeroy & Boch, waar onder meer opleidingen in het onderhoud van servies aan bod zal komen. In Italië wordt extra nadruk gelegd op wijn.

Het Amerikaanse concern Dole Food, verkoper van fruit en groenten, heeft de plannen voor een beursintroductie opgeborgen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. David Murdock, eigenaar van Dole Food, had in april vorig jaar van een mogelijke beursgang gewag gemaakt. Eind vorig jaar leek de Amerikaanse groep echter door het Belgische voedingsconcern Greenyard te zullen worden overgenomen. Die gesprekken werden echter zonder een akkoord afgebroken. Een reden voor de beslissing om uiteindelijk ook van een beursgang af te zien, werd niet gegeven. Er is ook weinig bekend over de verdere plannen die Murdock (94) met Dole Food heeft. Het concern moet voor een aantal financiële knelpunten een oplossing vinden.

De Nederlands-Britse oliegroep Shell koestert plannen om een overnamebod te doen op Eneco, aanbieder van duurzame energie. Dat hebben een aantal bronnen tegen Nederlandse media gezegd. Shell zou een Amerikaanse zakenbank hebben ingehuurd om een mogelijke bieding voor te bereiden. Eneco is op dit ogenblik in handen van ruim vijftig Nederlandse gemeentebesturen. Een meerderheid van die aandeelhouders hebben echter aangegeven het energiebedrijf te willen verkopen. Ook de Franse oliegroep Total zou echter al mogelijke interesse in Eneco hebben laten blijken. Total nam twee jaar geleden in België met Lampiris ook al een leverancier van duurzame over.

In Frankrijk wordt het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung door de organisaties Peuples Solidaires en Sherpa voor de rechter gedaagd. De organisaties betichten Samsung van misleidende handelspraktijken en schending van de fundamentele mensenrechten. De aantijgingen hebben betrekking op een aantal Chinese fabrieken die componenten voor de smartphones van Samsung leveren. Betoogd wordt dat de Chinese fabrieken gebruik maken van kinderarbeid en ook ander personeel onder onmenselijke omstandigheden tewerkstellen. De klachten zijn gebaseerd op rapporten van de organisatie China Labor Watch. Samsung heeft de betichtingen echter nadrukkelijk afgewezen en benadrukt alle ethische regels te volgen.

Brouwerij Huyghe, producent van onder meer Delirium Tremens, wil meer dan 20 miljoen euro investeren in een verdere uitbreiding van zijn activiteiten. Dat heeft Alain De Laet, chief executive van Huyghe, tegenover de krant De Tijd bevestigd. Huyghe kan al op een sterke verkoop rekenen in onder meer Frankrijk, China en de Verenigde Staten, maar wil nu een export naar India en Afrika opstarten. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in een toename van de opslagcapaciteit van de brouwerij in Melle. De voorbije vijf jaar heeft de groep in de brouwerij al een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd. Daardoor kon onder meer de brouwcapaciteit tot 350.000 hectoliter worden opgevoerd.

Het Amerikaanse ecommerce-groep Amazon gaat in de Duitse stad Mönchengladbach een nieuw distributiecentrum bouwen. Het nieuwe magazijn zou meer dan duizend nieuwe banen moeten creëren, maar op piekmomenten zou de tewerkstelling nog gevoelig kunnen toenemen. Financiële details over het project werden niet bekendgemaakt. Het nieuwe magazijn krijgt een oppervlakte van 110.000 vierkante meter. Vanuit Mönchengladbach zou Amazon niet alleen een gedeelte van de Duitse markt kunnen bestrijken, maar ook België en Nederland kunnen bevoorraden. Mönchengladbach ligt op 50 kilometer van Maaseik. Amazon is na Zalando de tweede grote online handelaar die zich in Mönchengladbach vestigt.

Het bouwbedrijf De Clercq Aannemingen (DCA) uit Beerse neemt de controle over voetbalclub KFCO Beerschot-Wilrijk over. Het bouwbedrijf was al hoofdsponsor van de Antwerpse club, maar heeft nu een bijkomende investering aangekondigd om de club op korte termijn terug te kunnen brengen naar de hoogste reeks van de Belgische voetbalcompetitie. Concrete cijfers over de investering van het bedrijf werden niet meegedeeld, maar wel wordt gewag gemaakt van een aanzienlijke kapitaalinvestering over de volgende vijf jaar. Het huidige bestuur van de club blijft in functie, maar wordt mogelijk door enkele vertegenwoordigers van het bouwbedrijf aangevuld. Benadrukt wordt dat de nieuwe structuur de lokale verankering garandeert.

De investeerders BNP Paribas Fortis en Invale nemen een minderheidsbelang in de Belgische tomatenproducent Stoffels. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Stoffels is sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw teler en verkoper van tomaten. Het bedrijf is de grootste onafhankelijke tomatenproducent van België. Stoffels haalt een productie van 10.000 ton per jaar en levert onder meer aan grote supermarktketens in België. Het bedrijf, dat een jaaromzet van ongeveer 30 miljoen euro realiseert, zegt met de inbreng van de twee partners niet alleen financiële armslag te hebben gewonnen, maar ook de nodige expertise te hebben aangetrokken voor een verdere Europese uitbreiding.

De Amerikaanse supermarktketen Walmart verhoogt zijn minimumsalarissen tot 11 dollar per uur. Op hanteert het concern nog een minimumloon van 10 dollar per uur, maar dat bedrag zal begin februari worden opgedreven. Niet alleen worden echter aangepast, want Walmart maakte tevens bekend dat fulltime werknemers in de toekomst ook recht hebben op tien weken betaald zwangerschapsverlof en zes weken vaderschapsverlof. Bij de adoptie van een kind kan op dezelfde rechten beroep worden gedaan, aangevuld met een premie van 5.000 dollar. Tevens wordt een bonus voorzien tussen 200 dollar en 1.000 dollar. De ingreep is volgens Walmart ingegeven door de bijstelling van het Amerikaanse fiscale stelsel.

Biscuiterie Seghers neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Euro Pâtisserie over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Beide bedrijven zijn actief als producent voor de huismerken van grote supermarktgroepen, maar kennen naar eigen toch een grote complementariteit. Op die manier kan zowel het productaanbod als het afzetgebied dankzij de fusie gevoelig worden uitgebreid. Seghers is actief in vijftien landen, terwijl Euro Pâtisserie een afzet heeft in ruim veertig landen, maar toch vooral uitvoert naar Groot-Brittannië en Duitsland. De fusiegroep realiseert een omzet van 85 miljoen euro, maar wil tegen eind dit decennium doorgroeien naar minstens 100 miljoen euro.

Supermarktgroep Carrefour heeft een belang van 17 procent genomen in het Franse bedrijf Showroomprivé, gespecialiseerd in flash-sales.  Met de transactie is een bedrag van meer dan 17 miljoen euro gemoeid. In mei vorig jaar was Showroomprivé, opgericht door de ondernemers Thierry Petit en David Dayan, overgenomen door de groep Conforama, dochterbedrijf van de Zuid-Afrikaanse groep Steinhoff. Door de verkoop van het belang in Showroomprivé kan echter de druk op Steinhoff, worden verlicht. Voor Carrefour betekent de aankoop een verdere uitbreiding van de verkoopkanalen. Oprichters Petit en Dayan behouden een belang van 27,17 procent in Showroomprivé, maar ook 40,42 procent van de stemrechten.

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-18

Video slorpt één vijfde menselijk leven op

Wereldwijd besteedt de mediagebruiker vijf uur per dag aan de consumptie van video. Dat komt overeen met 20 procent van het menselijk leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van platform Tivo Corporation bij 8.500 consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Mexico en Colombia. Opgemerkt wordt dat gemiddeld 4,4 uur per dag naar video wordt gekeken. Nog eens achtentwintig minuten zou worden geïnvesteerd in de zoektocht naar materiaal dat het dagelijkse videoprogramma van de consument moet vormen. Opgemerkt wordt dat de sector de voorbije is gekenmerkt door een toename aan content en schermen.

“Nog nooit voordien heeft de consument zoveel schermen ter beschikking gehad om videocontent te consumeren,” stippen de onderzoekers aan. “Dat geldt zeker in Latijns-Amerika, waar het aandeel van de traditionele televisie tot minder dan 50 procent is teruggevallen en digitale alternatieven steeds meer op de voorgrond komen. In de Verenigde Staten blijkt de consument daarentegen nog altijd voor meer dan 75 procent op het traditionele televisietoestel beroep te doen. Er kan echter niet meer verwacht worden dat één enkele bron van content de woonkamer monopoliseert. Aanbieders moeten dan ook een aanbod op de markt brengen dat met geïntegreerde services en personalisering op de behoefte van de klant inspeelt.”

De grootste videoconsumptie werd opgetekend in de Verenigde Staten, waar een gemiddelde van 5,1 uur werd gemeld. Op de tweede plaats staat Brazilië met een gemiddelde van 4,7 uur, gevolgd door Groot-Brittannië (4,2 uur), Mexico en Colombia (4,1 uur), Frankrijk (3,7 uur) en Duitsland (3,3 uur). De onderzoekers stelden nog dat 90 procent van de ondervraagde gezinnen een abonnement de op traditionele betaaltelevisie hebben, terwijl 60 procent op diensten met video-on-demand - zoals Netflix, Amazon Prime of Hulu - is ingeschreven. Die ranglijst wordt aangevoerd door Netflix (82 procent), gevolgd door Amazon (47 procent) en Hulu (32 procent).

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |