09-08-17

Eerdere ervaringen bepalen percepties over evenwicht werk en gezin

De invulling van het evenwicht tussen werk en gezin wordt vaak van de ouders geleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen Mary University London (QMUL) bij nagenoeg honderdvijftig werknemers. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring geven voor de kloof die rond de carrière en het ouderschap vaak moet worden opgetekend tussen de bewuste ambities en de onbewuste verwachtingen. Indien een individu zijn volledig potentieel wil bereiken, moet hij zich volgens de onderzoekers bewust zijn van de manier waarop zijn persoonlijkheid door vroegere ervaringen en beslissingen is geboetseerd.

“De prioriteiten die door werknemers tegenover arbeid of gezin worden gehanteerd, blijken vaak gevormd te zijn door de ervaringen tijdens de kindertijd in het ouderlijk gezin,” benadrukt onderzoeksleider Iona Lupu, professor arbeidsmarkt aan de Queen Mary University London. “Niemand is bij zijn intrede op de arbeidsmarkt een onbeschreven blad, maar heeft al heel wat ervaringen opgedaan. Die vroege belevenissen kunnen een grote impact hebben. Vooral de ouders kunnen daarbij een belangrijk voorbeeld zijn. Het ouderlijk model over de verdeling tussen werk en gezin heeft vaak een impact op de visie die ook later door de kinderen in hun latere professionele carrière zal worden gehanteerd.

Vastgesteld werd dat jongens uit een klassiek gezin - met een werkende vader en een thuisblijvende moeder - later geen enkel schuldgevoel blijken te hebben over de verdeling tussen werk en familie. Vrouwen blijken daarentegen te streven om te werken zoals hun vaders, maar zich tegenover het ouderschap op te stellen zoals hun moeders. Dochters van werkende vrouwen bleken daarentegen vooral geraakt te zijn door het idee van de afwezige moeder. Wanneer de thuisblijvende moeder echter duidelijk toont haar professionele aspiraties te hebben moeten onderdrukken, zouden dochters daarentegen tot de uitbouw van een actieve beroepscarrière worden aangezet.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werk |  Facebook |

Hogeropgeleiden hebben grotere controle op werkuren

Personen in hoogwaardige banen en superviserende functies hebben in het algemeen een grotere controle over hun werkuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in de lidstaten van de Europese Unie. De onderzoekers stelden vast dat slechts 22 procent van de Europese werknemers de mogelijkheid hebben de eigen werkuren te bepalen. De grootste vrijheid wordt opgetekend in Scandinavië en Nederland, waar een cijfer van meer dan 40 procent wordt opgetekend. Daana volgen landen zoals Oostenrijk, Duitsland, België, Estland, Slovenië en Groot-Brittannië, waar een score van minstens 20 procent wordt geregistreerd.

“Vastgesteld moet worden dat de lagere segmenten van de arbeidsmarkt vaak het minst van gezinsvriendelijke arrangementen gebruik kunnen maken,” benadrukt onderzoeksleider Heejung Chung, professor sociologie aan de University of Kent. “Er kan een duidelijk verband tussen talenthiërarchie en toegang tot flexibiliteit worden geregistreerd. Elke hogere trede in de bedrijfshiërarchie gaat gepaard met een toename van anderhalve punt in de controle over het werkschema. Bovendien kan worden opgemerkt dat flexibele maatregelen door de werkgever eerder worden ingevoerd op basis van productiviteit en werkintensiteit dan specifiek gericht zijn op de behoeften van de betrokken medewerker.”

Verder werd opgemerkt dat oudere werknemers, die meestal over de grootste expertise beschikking, gemakkelijker toegang krijgen tot een controle over het eigen werkschema, net zoals collega’s met een superviserende functie. Dat geldt volgens de onderzoekers ook voor werknemers met ondersteunde managers. Bovendien kan worden vastgesteld dat flexibele maatregelen het gemakkelijkst worden toegestaan in functies waarin vrouwen en mannen nagenoeg evenveel zijn vertegenwoordigt. Die bereidheid tot flexibiliteit neemt af tegenover functies die vooral door mannen worden ingevuld. Het laagste niveau van soepelheid werd echter opgetekend in taken die vooral door vrouwen worden opgenomen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

Succes genderquota afhankelijk van perceptie bij werknemers

Genderquota kunnen een positief resultaat hebben, maar die impact is afhankelijk van de perceptie die bij de werknemers over de maatregelen heerst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne bij meer dan duizend Amerikaanse werknemers. Indien de medewerkers immers de overtuiging hebben dat een vrouwelijke baas alleen heer positie heeft verworven door een positieve discriminatie en niet door persoonlijke diensten, dreigt de bereidheid tot samenwerking gevoelig te worden aangetast. Om negatieve reacties te vermijden, moeten bedrijven volgens de onderzoekers dan ook het nut en de voordelen van de genderquota vooraf bij de werknemers toelichten.

“Genderquota kunnen een efficiënt instrument zijn om een onevenwicht op de werkvloer te corrigeren, maar de impact op de organisatie wordt bepaald door de percepties bij het personeelsbestand,” benadrukt onderzoeksleider Edwin Ip, professor economie aan de University of Melbourne. Wanneer gewag wordt gemaakt van een talentkloof, waarbij wordt gesuggereerd dat vrouwen minder geschikt zijn voor bepaalde beroepen dan mannen, blijkt slechts 20 procent van de werknemers met genderquota akkoord. Wanneer wordt benadrukt dat er geen talentkloof bestaat, loopt dat cijfer op tot 30 procent. Wanneer echter gewag wordt gemaakt van een vooroordeel tegen vrouwen, wordt een score van 70 procent bereikt.

“In sectoren waar vooroordelen tegen vrouwen als een probleem wordt beschouwd, blijken genderquota bovendien een positieve impact te hebben op de productiviteit,” stellen de onderzoekers nog. “Wanneer er echter sprake is van een industrie zonder discriminatieproblemen, dreigen genderquota de prestaties van de organisatie significant te verslechteren.” Het onderzoek toont volgens professor Ip dat het niet aangewezen is om genderquota algemeen in te voeren zonder een verdere analyse van de betrokken sector te maken. Er wordt aan toegevoegd dat de percepties van de personeel over de genderquota niet noodzakelijk correct zijn, maar wel van cruciaal belang zijn voor de impact van de maatregel op de organisatie.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderquota |  Facebook |

Instagram kan wijzen op depressieve neigingen

Foto’s die op Instagram worden gepubliceerd kunnen een aantal visuele aanwijzingen bieden voor een potentieel gevaar op depressies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De onderzoekers zeggen met een accuraatheid van 70 procent aan de hand van gepubliceerde foto’s een diagnose van depressie te hebben kunnen stellen. In het algemeen moet volgens de wetenschappers worden gesteld dat personen met depressieve neigingen sneller geneigd zijn beelden met blauwe, donkere en grijze tinten te plaatsen. Ook het gebruik van bepaalde filters zou op een depressieve toestand kunnen wijzen.

“Foto’s die door gebruikers met depressieve neigingen worden gepubliceerd, maken gebruik van filters die kleuren zoveel mogelijk onderdrukken,” betoogt onderzoeksleider Andrew Reece, psycholoog aan de Harvard University. “Collega’s met een goede mentale gezondheid blijken daarentegen de voorkeur te geven aan filters die de foto’s meer een warm en helder karakter bezorgen. Verder moest worden vastgesteld dat de foto’s van gebruikers met depressieve neigingen ook minder vaak een gelaat bevatten. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat bij depressies sociale interacties zoveel mogelijk worden vermeden.”

“De studie toont aan dat depressies ervoor zorgen dat mensen de wereld letterlijk door een donkere en grijze lens aanschouwen,” benadrukt Andrew Reece nog. Hij waarschuwde wel dat de resultaten nog verder moeten worden onderzocht en bevestiging nodig hebben vooraleer daadwerkelijk gewag kan worden gemaakt van een algoritme dat in staat zou kunnen zijn om aanwijzingen van depressies uit sociale media te filteren. De onderzoekers voegen eraan toe dat Instagram bij de diagnose van depressies meer betrouwbaar is dan een gewone arts, die volgens een aatal eerdere studies in het algemeen slechts een accuraatheid van 42 procent laat optekenen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: instagram |  Facebook |

Negatieve pers slecht voor rekrutering

Een schandaal kan een bedrijf een groot financieel verlies opleveren, maar kan de organisatie ook op heel andere manieren raken. Onder meer moet worden vastgesteld dat de negatieve berichtgeving ook de reputatie van de onderneming als werkgever kan aantasten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform CareerBuilder en Harris Poll bij meer dan tweeduizend rekruteerders en ruim drieduizend werknemers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 61 procent van de mannelijke kandidaten geen sollicitatie zou overwegen bij een bedrijf dat door schandalen is beschadigd. Bij vrouwelijke werknemers loopt dat aandeel zelfs op tot 79 procent.

“De financiële schade die een schandaal aan een onderneming kost, kan meestal uiteindelijk wel weer worden goedgemaakt, maar het herstel van een beschadigde reputatie is vaak een heel andere kwestie,” benadrukt Rosemary Haefner, verantwoordelijke human resources bij CareerBuilder. “Onder meer blijken schandalen voor de onderneming op de arbeidsmarkt vaak problemen te creëren. Een groot deel van de werknemers toont immers weinig belangstelling om voor een bedrijf met een beschadigd imago te werken. Zij beseffen immers dat de associatie met een schandaal ook op henzelf een negatieve uitstraling kan hebben.”

Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van de werkgevers toegaf dat een negatieve berichtgeving in de pers een ongunstige impact had op hun rekrutering. Bovendien wordt gewag gemaakt van de vorming van een toxische werkomgeving bij de actuele werknemers. De onderzoekers merken daarbij op dat het voor werkzoekenden bijzonder gemakkelijk is geworden om potentiële werknemers te onderzoeken. Anderzijds stelde minder dan 6 procent van de werknemers dat een schandaal hen zou aanzetten om bij hun werkgever ontslag te nemen. Nog wordt aangegeven dat een streven naar transparantie en een proactieve strategie rond problemen of klachten, een probleem kan vormen om een goede reputatie te behouden.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Italiaanse wijn rekent met kleine, maar kwalitatieve oogst

De combinatie van een bijzonder koude lente, gevolgd door een extreme wamteperiode heeft ervoor gezorgd dat de Italië dit jaar met een beperkte wijnoogst, die echter wel op een superieure kwaliteit zou kunnen terugvallen, rekening zal moeten houden. Dat heeft de Italiaanse landbouworganisatie Confagricoltura gemeld. Geraamd wordt dat de Italiaanse wijnproductie dit jaar met een volumedaling tussen 15 procent en 20 procent rekening zal moeten houden tegenover vorig jaar. Tegelijk wordt opgemerkt dat de oogst van prosecco, primitivio en pinot grigio wellicht van bijzonder goede kwaliteit zal zijn.

“De Zuid-Europese wijnregio werd getroffen door een koude jaarbegin, gevolgd door een lange droogteperiode,” verduidelijken vertegenwoordigers van Confagricoltura tegenover het persbureau Reuters. “Daardoor werden vele oogsten beschadigd. Tegelijkertijd mag echter een superieure kwaliteit worden verwacht, onder meer dankzij de gunstige invloed van de warmte en de droogte, die de druiven tegen ziektes hebben beschermd en ook bijdragen tot een grotere concentratie van voedzame elementen in het fruit.” Wijnbouwer Guido Folonari heeft het over een grote paradox. Alle mogelijke parameters wijzen op ongunstige omstandigheden, terwijl toch op een goede tot uitmuntende kwaliteit mag worden gehoopt.

Italië is de grootste wijnproducent van de wereld en de sector realiseert een omzet van ongeveer 10 miljard euro. “Wijn is ook de belangrijkste pijler van de Italiaanse landbouwexport,” benadrukt de vakorganisatie Coldiretti. Een lagere productie zal wellicht tot een hogere prijs leiden, maar de eindklanten zullen volgens Folonari nog enkele jaren moeten wachten vooraleer kan worden vastgesteld of ook de wijnen duurder zijn geworden. In Franciacorta zorgden de koude temperaturen ervoor dat de oogst van de lokale wijn met ongeveer 30 procent zal inkrimpen. Maar ook hier moet volgens de producenten worden gewacht vooraleer een oordeel over de impact op kwaliteit en prijs kan worden uitgesproken.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Mediaconcern Disney stopt over twee jaar met de levering van nieuwe films aan Netflix. Disney wil immers een eigen online filmplatform lanceren. Dat heeft Robert Iger, topman van Disney, bekend gemaakt. Ook wil Disney een online sportkanaal waarop het bedrijf vanaf volgend jaar tienduizend evenementen brengt. Door de inzet van online kanalen wil het concern ontsnappen aan de tanende belangstelling van het publiek voor traditionele kabelbedrijven, die onder meer programma’s van Disney in hun aanbod opnemen. In dit kader breidt Disney voor een bedrag van 1,58 miljard dollar zijn belang in BamTech, een streamingdienst voor honkbal, met 42 procent uit. Disney had al een belang van 33 procent in BamTech.

Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-applicatie, wil zijn divisie Xchange Leasing in de Verenigde Staten stopzetten. De dienst zou teveel verliezen lijden. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Uber zou de divisie nog voor het einde van dit jaar willen verkopen of sluiten. Daardoor zouden ongeveer vijfhonderd banen worden bedreigd. Dat is ongeveer 3 procent van het totale personeelsbestand van Uber. Xchange Leasing beschikt over een vloot van 40.000 wagens, die door het intensieve gebruik en de hoge kosten een bijzonder groot waardeverlies leden. De divisie moest wegens misleidend reclame ook een boete van 20 miljoen dollar betalen.

Het Amerikaanse mediaconcern CBS Corporation heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,26 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De sterkste toename werd opgetekend in de divisie entertainment, waar een groei met 12 procent tot ruim 2,18 miljard dollar kon worden gemeld. De uitgeverij boekte een groei met 10 procent tot 206 miljoen dollar, terwijl bij lokale media een stijging met 4 procent tot 412 miljoen dollar werd geregistreerd. De divisie kabelnetwerken kende een omzetgroei met 7 procent tot 571 miljoen dollar. De operationele winst steeg met 3 procent tot 669 miljoen dollar.

Het bedrijf Compeed, fabrikant van blarenpleisters, wordt overgenomen door de Franse groep HRA Pharma, dat gecontroleerd wordt door investeerder Astorg. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt, maar de voorbije lente werd nog gemaakt van 450 miljoen euro. Compeed was tot nu toe een onderdeel van de Amerikaanse farmagroep Johnson & Johnson. Ook de groep Damier van de Vlaamse ondernemer Yvan Vindevogel zou interesse in Compeed hebben gehad. Compeed zou immers een interessante aanvulling zijn geweest voor de portfolio van Damier, dat al een participatie heeft in de vennootschap boven de bedrijven Vemedia en Cooper, producenten van voorschriftvrije geneesmiddelen.

Het internetbedrijf Google heeft zijn software-ontwikkelaar James Damore ontslagen. Dat heeft Damore tegenover het persbureau Reuters gemeld. Er was eerder zware kritiek gekomen op de ontwikkelaar, die had aangegeven dat de beperkte aanwezigheid van vrouwen in de informatica en leidinggevende functies door biologische verschillen - die de basis van andere interesses zouden zijn - kon worden verklaard. Damore werd ontslagen wegens de instandhouding van genderstereotypen. Danielle Brown, directeur diversiteit bij Google, benadrukte dat het denkpatroon van Damore uitgaat van onjuiste veronderstellingen over geslacht. De ontwikkelaar zegt zich te beraden over mogelijke verdere stappen.

De Amerikaanse modeketen Michael Kors heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 952,4 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 3,6 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De nettowinst viel met 15 procent terug tot 125,5 miljoen dollar. Vooral in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika moest een inkrimping worden genoteerd. John Idol, topman van Kors, benadrukte wel dat de betrokken regio’s nog betere resultaten lieten optekenen dan was verwacht. In Azië kon bovendien een omzetgroei met 60 procent worden opgetekend. Volgens Idol kunnen de eerste resultaten worden opgemerkt van de inspanningen om Kors nog meer als een luxemerk te profileren.

De Europese Commissie heeft zijn toestemming gegeven voor de overname van Banco Popular voor één euro door Banco Santander. Opgemerkt wordt dat de fusie geen bedreiging voor de marktconcurrentie zou vormen. Banco Popular was in financiële problemen gekomen door risicovolle vastgoedleningen, waarvan een gedeelte nooit meer zou kunnen worden gerecupereerd. Door die moeilijkheden was de kapitaalbuffer van de Spaanse bank in het gedrang gekomen. De overname door Santander, die door de Spaanse en Europese financiële regulatoren was geïnitieerd, kon beletten dat Banco Popular zou instorten, zodat een dreigende instabiliteit in het financiële stelsel in Spanje en Portugal kon worden vermeden.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald's wil in China de volgende vijf jaar tweeduizend nieuwe vestigingen openingen. Op dit ogenblik heeft de groep in China ongeveer 2.500 filialen. Nog dit jaar moeten 250 Chinese vestigingen worden opgestart. Bij de nieuwe openingen wil McDonald’s zich vooral toespitsen op steden van derde en vierde categorie, die over vijf jaar 45 procent van het totale Chinese netwerk van de Amerikaanse groep moeten vormen. Eerder dit jaar had McDonald’s gewag gemaakt van vijftienhonderd bijkomende Chinese filialen, maar die inspanningen worden opgedreven. Vermoed wordt dat de groep zich daarmee wil wapenen tegen de toenemende binnenlandse en internationale concurrentie.

De entertainmentgroep SeaWorld heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar en omzet gerealiseerd van 374 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar dat positieve resultaat was vooral te danken aan een gunstige kalender voor de paasperiode. Het bedrijf leed een verlies van 176 miljoen dollar, dat grotendeels was te wijten aan een afschrijving van 269 miljoen dollar op de waarde van SeaWorld Orlando. Tijdens het tweede kwartaal vorig jaar werd nog een winst geboekt van 17,8 miljoen dollar. De parken van SeaWorld ontvingen tijdens de eerste helft van dit jaar 8,9 miljoen bezoekers. Dat betekende een daling met 3,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De Amerikaanse staat Georgia heeft het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis aangesteld voor de coördinatie van de modernisering van het snelwegennet. Arcadis krijgt voor de opdracht van het Georgia Department of Transportation een contract van 100 miljoen dollar, gespreid over een periode van vijf jaar. Onder meer moeten bruggen worden vervangen, maar ook moeten de snelwegen worden verbreed en zullen verkeerswisselaars efficiënter moeten worden gemaakt. Er zal worden samengewerkt met vijftien andere partijen. De Verenigde Staten vertegenwoordigen inmiddels 30 procent van de totale omzet van Arcadis. Die activiteiten spitsen zich echter vooral toe op waterwerken en milieuprojecten.

De Franse autobouwer Renault start in Iran een joint-venture die op termijn een productiecapaciteit van 300.000 wagens per jaar moet halen. Daarover heeft Renault met de Iraanse autoriteiten een akkoord gesloten. Met het project is een investering gemoeid van 660 miljoen euro. Renault krijgt in de joint-venture een belang van 60 procent. Een Iraanse onderneming zal een participatie van 20 procent verwerven. Ook de Iraanse overheid krijgt een belang van 20 procent in de nieuwe fabriek, die zal worden ingeplant in Saveh, ongeveer 120 kilometer ten zuidwesten van Teheran. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een bestaande fabriek, die zal worden gemoderniseerd. Renault bouwt in Iran op dit ogenblik 200.000 wagens per jaar.

Duitse autobestuurders die hun oude dieselwagen inruilen voor een nieuwe auto van Volkswagen, kunnen rekenen op premies van 2.000 euro tot meer dan 12.000 euro. Dat heeft de constructeur bekend gemaakt. Volkswagen doet met het nieuwe initiatief een poging om de publieke controverses over het emissieschandaal met dieselmotoren op te vangen. Door de aankoop van nieuwe wagens te stimuleren, kunnen vervuilende dieselmotoren volgens de autobouwer sneller uit dienst worden gehaald. Ook bij Skoda, Porsche en Audi, dochtermerken van Volkswagen, worden kortingen aangeboden. De kortingen gelden tot eind van dit jaar en zijn voorlopig enkel in Duitsland van toepassing.

Deutsche Post DHL heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met 623 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met ruim 11 procent tot 602 miljoen euro op. De Duitse groep zegt daarmee het sterkste tweede kwartaal uit zijn geschiedenis te hebben gerealiseerd. De groei was vooral te danken aan de toename van bestellingen voor webwinkels. Frank Appel, topman van Deutsche Post, benadrukt dat het bedrijf zijn groei gestaag verder zet. Volgens hem zou de groep op koers zitten om dit jaar een absoluut omzetrecord te realiseren.

In Zuid-Korea heeft het openbaar ministerie een celstraf van twaalf jaar gevraagd voor Jay Lee, vice-voorzitter van de groep Samsung Electronics. Lee staat terecht voor onder meer omkoping van voormalig Zuid-Koreaans presidente Park Geun-Hye. Lee werd in februari gearresteerd. Hij wordt ook verdacht van verduistering. Het schandaal leidde tot het aftreden van president Park. Lee houdt echter zijn onschuld staande. Verwacht wordt dat de Zuid-Koreaanse rechtbank tegen eind augustus, wanneer de voorlopige hechtenis van Lee afloopt, een uitspraak zal doen. Lee is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Samsung. Zijn vader Lee Kun-Hee is weliswaar voorzitter, maar is al enkele jaren ernstig ziek.

De Amerikaanse autoverhuurder Avis Budget heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,24 miljard dollar. Dat betekende een status-quo tegenover vorig jaar. Er konden weliswaar meer verhuurdagen worden geregistreerd, maar die stijging werd ongedaan gemaakt door de lagere huurprijzen. Ook werd gewag gemaakt van een tegenvallende omzetgroei op het Amerikaanse continent. De internationale omzetgroei werd daarentegen gestimuleerd door de overname van FranceCars. Avis boekte een nettowinst van 3 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 36 miljoen euro het tweede kwartaal vorig jaar. Het bedrijf moest 65 miljoen dollar afschrijven op zijn vloot.

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |