17-03-17

Afgeschermde wijken bieden geen groter veiligheidsgevoel

Bewoners van wijken die een zogenaamde gated community vormen, voelen zich niet beter beschermd tegen criminaliteit, ondanks de grote nadruk die bij het ontwerp van hun wijk op veiligheid werd gelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. Anderzijds wordt opgemerkt dat in traditionele wijken - waar een grote nabijheid kan worden genoteerd tussen residentiële en commerciële functies - de grootste wandelactiviteit kan worden vastgesteld. In die buurten werd echter ook het hoogste gevoel van onveiligheid en mentale gezondheidsproblemen geregistreerd.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slechts één filmgenre door vrouwelijke acteurs gedomineerd

In Hollywood krijgen vrouwelijke acteurs amper 36 procent van de totale opnametijd. Bij Oscar-winnaars daalt dat zelfs verder tot 32 procent en tot 27 procent voor sprekende rollen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California, Google.org en het Geena Davis Institute on Gender in Media op basis van een analyse van de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie. Er wordt opgemerkt dat in alle filmgenres mannen het overgrote deel van de speeltijd krijgen. Alleen horrorfilms blijken op die de algemene trend een uitzondering te vormen.

Er is al herhaaldelijk gewezen op de genderkloof in de Amerikaanse filmwereld. Dat fenomeen wordt nogmaals bevestigd door een onderzoek van Shri Narayanan, computerwetenschapper aan de University of Southern California, naar de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke personages in de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie jaar. Aan de hand van een analyse op basis van een computer-algoritme kon Narayanan vaststellen dat mannen gemiddeld twee keer meer in beeld zijn dan vrouwen. Ook wanneer vrouwelijke personages aan het woord waren, moest volgens de onderzoeker geregeld worden vastgesteld dat toch mannen in beeld werden gebracht.

Uit de analyse bleek dat in drama’s het aandeel van vrouwen verder terugliep tot 33 procent en bij misdaadfilms daalde dat cijfer zelfs verder tot minder dan 25 procent. Alleen in het horror-genre vormde op die algemene trend een opmerkelijke uitzondering. In die films bleken vrouwen 53 procent van de totale beeldtijd op te eisen. Shri Narayanan wijst er nochtans op dat bioscoopfilms met een vrouwelijk hoofdpersonage in het algemeen een betere tickerverkoop kennen. Producties met een vrouwelijke hoofdrol brachten immers gemiddeld meer dan 89 miljoen dollar op, terwijl dat bedrag bij films met een mannelijk hoofdpersonage tot 75 miljoen dollar terugval.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film |  Facebook |

Voor privébedrijf is sociaal ondernemen gemakkelijkst

Beursgenoteerde ondernemingen worden op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid met grotere hinderpalen geconfronteerd dan privébedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan, naar de 6.420 bedrijven die het programma Global Compact van de Verenigde Naties hebben ondertekend. De onderzoekers merken op dat beursgenoteerde ondernemingen bij hun maatschappelijk beleid ook rekening moeten houden met de belangen van de aandeelhouders en de verplichting om hun winsten te maximaliseren.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Russische autobouwer Lada keert terug naar Cuba

De Russische autoproducent Avtovaz, het moederbedrijf van Lada, keert na twaalf jaar afwezigheid terug naar de Cubaanse markt. In mei zou een eerste vloot van driehonderd wagens in Cuba worden geïmporteerd. Dat heeft Nicolas Maure, topman van Avtovaz, gemeld. De eerste leveringen zouden worden gereserveerd voor taxidiensten, autoverhuur en toeristische services. Pas sinds vier jaar is in Cuba de import en de retailverkoop van nieuwe wagens toegelaten. Daarbij werd een einde gemaakt aan een verbod dat op het einde van de jaren vijftig van de voorbije eeuw werd geïntroduceerd.

Lees Verder

 

15:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Diversiteit leidt tot een superieure probleemoplossing

Diversiteit leidt tot een superieure probleemoplossing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida en de Purdue University bij populaties zangvogels. De onderzoekers stelden vast dat een grotere diversiteit van de populatie een betere toegang tot voeding garandeert. De samenwerking tussen de verschillende soorten zorgt volgens de wetenschappers immers tot een betere beveiliging tegen predatoren, waardoor het in een onveilige omgeving toch gemakkelijker wordt voedselbronnen te vinden. Er wordt opgemerkt dat bij mensen al gelijkaardige resultaten werden opgemerkt.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kersverse moeders moeten sociaal actief blijven

Vrouwen die na de geboorte van hun kind het contact behouden met hun sociale groepen, lopen minder risico op een postnatale depressie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland op basis van een onderzoek bij nagenoeg vierhonderd vrouwen die recent een kind hadden gebaard. Opgemerkt wordt dat een verlies aan groepsinteracties na de geboorte van een baby geassocieerd konden worden met een toename van depressieve symptomen. Vrouwen die daarentegen in contact bleven met hun sociale groepen, bleken van een betere mentale gezondheid te getuigen.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldbevolking is vooral bekommerd om werkgelegenheid

De wereldbevolking toont zich vooral bekommerd over de werkgelegenheid, die door 38 procent als een zorg wordt aangewezen. Daarna volgen corruptie (34 procent), sociale ongelijkheid (33 procent), geweld (31 procent) en gezondheidszorg (33 procent). Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos in vijfentwintig landen. Er kunnen tussen de individuele landen echter heel verschillende klemtonen worden vastgesteld. De onderzoekers kwamen bovendien tot de vaststelling dat de meeste respondenten van mening zijn dat hun land in een verkeerde richting evolueert. De meest pessimistische bevolking blijkt daarbij te kunnen worden teruggevonden in Frankrijk, gevolgd door Mexico, Brazilië, Italië en Spanje.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn land in een verkeerde richting gaat. In Frankrijk loopt dat pessimisme zelfs op tot 88 procent. De meest optimistische stem valt daarentegen te horen in China, waar 90 procent van de respondenten van mening is dat het land op het juiste traject zit, gevolgd door Saudi-Arabië (71 procent) en India (67 procent). Met een score van 38 procent is de werkgelegenheid de grootste bekommernis van de wereldbevolking. Dat betekent wel een duidelijke verbetering tegenover het begin van dit decennium, toen een score van meer dan 50 procent moest worden opgetekend.

De vrees voor terrorisme komt het vaakst naar boven in Turkije (76 procent), gevolgd door Frankrijk (55 procent), Israël (45 procent) en België (38 procent). “Niet toevallig werden de betrokken landen in het recente verleden het doelwit van terroristische aanvallen,” aldus de onderzoekers. Verder bleek dat gezondheidszorg vooral in Hongarije (59 procent) en Brazilië (50 procent) een grote bekommernis vormt, terwijl de vrees voor criminaliteit vooral aan bod komt in Peru (74 procent), Mexico (60 procent) en Argentinië (56 procent). Bezorgdheid over milieuproblemen en klimaatverandering komen met respectievelijke scores van 38 procent en 21 procent het sterkst aan bod in China.

In de Verenigde Staten is terrorisme de grootste bekommernis (35 procent), gevolgd door geweld (33 procent), gezondheidszorg (29 procent), werkgelegenheid (23 procent) en immigratie (22 procent).

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |