18-05-17

Klant stoort zich bijzonder aan laattijdige bestelling

De levering van bestellingen worden in de retailsector steeds meer een probleemfactor. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bedrijven JDA Software en Centiro bij een groep consumenten in Groot-Brittannië. Opgemerkt werd dat twee jaar geleden 47 procent van de respondenten gewag maakten van problemen met de levering van hun bestelling, maar dat cijfer bleek vorig jaar verder opgelopen te zijn tot 53 procent, terwijl nu een peil van 56 procent wordt bereikt. Daarbij wordt in eerste instantie gewag gemaakt van laattijdige leveringen (41 procent), gevolgd door een gemiste bestelling terwijl de klant nochtans thuis was (37 procent).

Lees Verder

 

17:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Raciale vooroordelen hebben negatieve impact op vertrouwen

Vooroordelen hebben ook een negatieve impact op het vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Miami University, waar vastgesteld werd dat raciale vooroordelen afro-amerikaanse respondenten zouden aanzetten om aan portretten van blanken een aantal negatieve eigenschappen te koppelen. Daarbij werd gewag gemaakt van een gebrek aan betrouwbaarheid en authenticiteit, maar ook werd in een aantal gevallen gesproken over een grotere vijandigheid. De onderzoekers zeggen dat aan deze vooroordelen een aantal voordelen, maar ook problemen moeten worden gekoppeld.

Lees Verder

 

16:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Karaktereigenschappen beste bescherming tegen concurrentie robots

Personen met een grotere intelligentie en interesse in kunst en wetenschap hoeven op de arbeidsmarkt minder snel voor concurrentie van robots te vrezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Houston, de University of Illinois en de Universität Tubingen op basis van gegevens van meer dan driehonderdduizend werknemers in de Verenigde Staten. De studie wijst volgens de onderzoekers vooral op het belang van persoonlijke karaktereigenschappen op de veranderende arbeidsmarkt. Anderzijds moet volgens hen worden vastgesteld dat het traditionele onderwijs mogelijk niet voldoende is uitgerust om de verwachte veranderingen op de arbeidsmarkt op te vangen.

“Ongeacht de sociale achtergrond bleken werknemers met een hoger intelligentieniveau, een grotere maturiteit en extraversie en een diepere interesse in kunst en wetenschappen beduidend minder geneigd te zijn om voor banen te kiezen die de volgende decennia zouden kunnen worden geautomatiseerd,” benadrukt onderzoeksleider Rodica Damian, professor sociale psychologie aan de University of Houston. “Elke stijging van het intelligentieniveau met vijftien punten zal het risico op concurrentie van een robot met 7 procent doen afnemen. Ook wanneer een grotere maturiteit of een wetenschappelijke interesse werd vastgesteld, kan een sterkere immuniteit tegenover de automatisering worden geregistreerd.”

Het onderwijs heeft volgens de onderzoekers een belangrijke opdracht om de toekomstige werknemers optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. “Het intelligentieniveau kan niet gemakkelijk worden veranderd, maar men zou wel een aantal programma’s kunnen ontwikkelen waardoor een aantal persoonlijkheidskenmerken zouden kunnen worden versterkt,” aldus professor Damian. “Onder meer zou men kunnen trachten de vaardigheden op het gebied van sociale interactie te verbeteren of bij de jongeren een grotere interesse in kunst en wetenschappen op te wekken. Wanneer meer mensen worden voorbereid, zal in ieder geval de kans op succes worden verhoogd.”

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robots |  Facebook |

Machtsmisbruik blijkt vaak ook voor dader nefast

Machtsmisbruik zal in veel gevallen ook de dader zelf treffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida op basis van een analyse van bijna honderdtwintig managers. Onder meer moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat het machtsmisbruik ertoe leidt dat een manager aan zelfrespect verliest, zich minder competent voelt en na de dagtaak ook minder gemakkelijk tot rust komt. Bovendien moet hij ook voor meer tegenkanting op de werkvloer moet vrezen. Op die manier heeft machtsmisbruik volgens de wetenschappers dan ook uiteindelijk een negatieve uitwerking op de dader.

Lees Verder

 

13:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hoge verwachtingen kunnen risicovol gedrag stimuleren

Bedrijven met een uitstekende reputatie kunnen terugvallen op een aantal voordelen tegenover de concurrentie, maar dreigen tevens met een aantal problemen geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Bedrijven met een goed reputatie zullen onder meer gemakkelijker toptalent aantrekken en kunnen ook hogere prijzen aanrekenen, maar worden volgens de onderzoekers ook vaak met hogere verwachtingen opgezadeld. Gewaarschuwd wordt dat deze druk in een aantal gevallen tot risicovol gedrag zou kunnen leiden.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemer zoekt een manager die een evenbeeld van hemzelf

Voor de meeste werknemers is de ideale leider zoveel mogelijk een evenbeeld van henzelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter en de Bradford University, die een groep werknemers uit een reeks portretten de beste leidersfiguur lieten selecteren. De onderzoekers erkennen tot hun eigen verbazing te hebben moeten vaststellen dat bij de gekozen portretten een grote diversiteit moest worden vastgesteld, maar uiteindelijk kwam men daarbij tot de vaststelling dat de proefpersonen bij hun selectie onbewust op zoek gingen naar een figuur die grote gelijkenissen met het eigen zelfbeeld vertoonde.

“Werknemers voelen weinig sympathie voor de piekfijn afgeborstelde manager die vaak op televisie of in films naar voor wordt geschoven,” benadrukt onderzoeksleider Sarah Gilmore, professor organisatieleer aan de University of Exeter. “Daarentegen willen de medewerkers een manager die zoveel mogelijk op henzelf lijkt. Respondenten die een voorkeur toonden voor discipline, bleken in de reeks gepresenteerde portretten op zoek te gaan naar individuen die autoriteit uitstraalden. Fans van lippenstift en nagellak gaven daarentegen een voorkeur aan portretten met een vrouwelijk getint karakter.”

“Men kon ook vaststellen dat de respondenten zich in het geheel niet bewust waren van de onderliggende motieven voor hun keuze,” zegt professor Gilmore nog. “De resultaten van de studie maken duidelijk dat de meningen over de ideale leidersfiguur bijzonder ver uit elkaar kunnen lopen. De conclusies geven dan ook aan dat het bijzonder moeilijk is om een definitie van de ideale leidersfiguur te geven. Personen die een verantwoordelijke functie krijgen toegewezen en zich afvragen op welke manier ze zich in deze opdracht moeten manifesteren, doen er dan ook best aan gewoon zichzelf te blijven.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manager |  Facebook |

Communicatie en sociale media domineren applicatie-gebruik

Communicatie en sociale media domineren het applicatie-gebruik. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Verto Analytics bij nagenoeg vijfduizend gebruikers in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat applicaties rond communicatie en sociale media over een periode van zes maanden een toename met 38 procent hebben laten optekenen. Daarmee vertegenwoordigen deze activiteiten de snelstgroeiende sector van de applicatie-wereld. Inmiddels hebben deze activiteiten een aandeel van 44 procent in het totale applicatie-gebruik. Na communicatie volgens entertainment en games als belangrijkste groeisectoren.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |