01-12-16

Origine van de aardappel gelinkt aan Andes-gebergte

Elke aardappel en aanverwante producten die de mensheid de voorbije vijfduizend jaar heeft gegeten, kan teruggeleid worden aan één plaats op de aarde. De geboorteplaats van de aardappelteelt bevindt zich immers in een gebied dat zich bevindt in het noordwesten van Bolivië en het zuiden van Peru. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Archeologische vondsten in Jiskairumoko in het westelijke deel van het Titicaca-bekken in het Peruaanse Andes-gebergte werden immers sporen teruggevonden van een aardappelconsumptie die teruggaat tot een periode tot 3.400 jaar voor onze tijdrekening.

“Eerder al was gebleken dat Jiskairumoko mogelijk veel te bieden had om vroege beschavingen in de regio te bestuderen,” benadrukt onderzoeksleider Mark Aldenderfer, professor archeologie aan de University of California. “Overal in de regio konden oude voorwerpen worden gevonden en de ploegwerken van de lokale landbouwers bracht een rijke, zwarte aarde aan de oppervlakte. Dat is een bewijs voor de aanwezigheid van oude vuilnisbelten.” Er wordt wel op gewezen dat bewijzen voor de aanwezigheid van granen en andere zaadsoorten gemakkelijker zijn te vinden dan sporen van wortelteelten. Zaadsoorten laten ook bij de verbranding nog sporen na, maar aardappels worden door vuur volledig verteerd.

De archeologen konden op oude molenstenen echter minuscule sporen van zetmeel terugvinden. “De wilde voorouder van de gedomesticeerde aardappel is giftig,” stellen de wetenschappers. “Er diende dan ook een middel gevonden te worden om de giftige stoffen te reduceren of elimineren. De manipulatie van de oogsten is een andere manier om de toxische bestanddelen van de teelten weg te werken. Iedere plant die werd gedomesticeerd, heeft belangrijke veranderingen ondergaan.” De site in Jiskairumoko werd ongeveer 1.300 jaar voor onze tijdrekening verlaten. Op dat ogenblik was de aardappel gedomesticeerd.

“De start van landbouw en veeteelt cruciaal waren voor de ontwikkeling van elke beschaving,” zegt professor Aldenderfer nog. De oorspronkelijke aardappelteelt lijkt volgens professor Aldenderfer een onderdeel te zijn geweest van een grotere transformatie in Jiskairumoko, waar de jager-verzamelaar zich ging toeleggen op landbouw en veeteelt. Tegelijkertijd zou ook gestart zijn met de bouw van meer complexe woningen. Acht jaar geleden vond het team van Aldenderfer in Jiskairumoko een gouden halsketting van vierduizend jaar oud. Die vondst suggereert dat in die periode in de lokale samenleving al een eliteklasse was gevormd.

Lees Verder

08:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aardappel |  Facebook |

25-05-13

Aardappel heeft potentieel voor Afrikaanse landbouwsector

De aardappel kan een belangrijke factor worden om voedseltekorten in Afrika op te lossen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de landbouw in Ethiopië door wetenschappers aan de Cornell University in de Verenigde Staten. De onderzoekers wijzen erop dat de aardappel een belangrijke strategische voordelen te bieden heeft om een antwoord te bieden aan de opwarming van het klimaat. Onder meer wordt daarbij gewezen op een kort groeiseizoen, een omvangrijke opbrengst en een relatief goede weerstand tegenover schade door hagel.

"Een hectare aardappelen kan een oogst van veertig ton opleveren," merkt onderzoeker Semagn-Asredie Kolech, landbouwexpert aan de Cornell University, op. "Bij graan kan men op eenzelfde oppervlakte maximaal op een oogst van tien ton rekenen." Volgens de onderzoeker heeft Ethiopië de potentie om op termijn een belangrijke aardappelexporteur naar andere Afrikaanse landen worden. In het begin van de jaren zeventig bedroeg het aardappelareaal van Ethiopië minder dan 30.000 hectaren. Dat is op dit ogenblik al toegenomen tot meer dan 160.000 hectaren.

De landbouwsector van Ethiopië wordt nog altijd geconfronteerd door achterhaalde teeltmethodes, gekoppeld aan frequentie droogteperiodes. Een aantal nieuwe initiatieven moet echter leiden tot een versterking van de nationale landbouw, waardoor de dreiging van hongersnood zou moeten kunnen worden aangepakt en er mogelijk gedacht zou kunnen worden aan de uitvoer van aardappelen naar andere Afrikaans landen. Volgens Kolech heeft de land de mogelijkheid om zijn aardappel-aureaal tot 3 miljoen hectaren uit te breiden.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiopië, aardappel |  Facebook |

28-12-10

China bekijkt mogelijkheden aardappelteelt

China probeert maatregelen te nemen om het risico op dalende graanoogsten, te wijten aan de opwarming van de aarde tijdens de volgende decennia, te beperken. Indien de klimaatverandering zich doorzet, dreigt China volgens de Tang Huajun, vice-decaan van de Chinese Academy of Agricultural Sciences de volgende twintig jaar tussen 5 procent en 10 procent van zijn graandproductie te zullen verliezen. Om te anticiperen op dat probleem, wordt op dit ogenblik gestart met onderzoek naar gewassen die bij een klimaatverandering mogelijk een alternatief zouden kunnen vormen. Daarvoor werd onder meer een onderzoeksakkoord gesloten met het International Potato Center uit Peru.

China wil tegen het einde van het decennium een jaarlijks ongeveer 550 miljoen ton graan produceren. Dat is een stijging met 50 miljoen ton tegenover drie jaar geleden. "In de tweede helft dreigt de productie van rijst, koren en graan, de drie belangrijkste voedingsproducten van China, met 37 procent te dalen indien de overheid er niet in slaagt afdoende maatregelen te nemen om de impact van de klimaatverandering af te zwakken," merkt Tang Huajun op. Daarbij verwijst hij vooral naar droogtes, maar ook naar andere natuurrampen, zoals overstromingen, hagelstormen en tyfoons. De klimaatverandering zou ook een impact hebben op de regio's waar de belangrijkste Chinese oogsten kunnen worden geteeld.

Er moeten volgens Tang Huajun dan ook duidelijke instructies komen rond de selectie van teelten. Aan het International Potato Center is gevraagd om aardappel-variëteiten te ontwikkelen die snel groeien en zich aan de verschillende Chinese regio's zouden kunnen aanpassen. Chinese landbouwers die nu al overschakelen op productieve aardappelteelten, krijgen van de overheid subsidies. Er wordt opgemerkt dat aardappelen relatief weinig voorwaarden stellen aan water en landkwaliteit. Er wordt aan toegevoegd dat een experiment in Yulin in de provincie Shaanxi een oogst van 75 ton per hectare opleverde. Gehoopt wordt dat op nationaal vlak een oogst van 30 ton per hectare zal kunnen worden gerealiseerd.

12-10-10

Pepsico werkt aan verpakking op basis van aardappelschil

De Britse divisie van het drankenconcern PepsiCo onderzoekt de haalbaarheid om aardappelafval om te zetten in milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. Mogelijk zou de technologie over twee jaar operationeel kunnen zijn. Dat heeft Richard Evans, president van PepsiCo Groot-Brittannië en Ierland, gezegd in een interview met BBC Radio. Evans merkte daarbij op dat het aardappelafval op dit ogenblik wordt verwerkt in dierenvoeding en andere recyclage-projecten. Hij voegde er aan toe dat PepsiCo er al in geslaagd is om verpakkingen voor chips te produceren op basis van houtpulp, afkomstig van hernieuwbare en duurzame bronnen van onder meer de Forest Stewardship Council.

PepsiCo heeft in Leicester de grootste chipfabriek van de wereld. Daar worden onder meer de Walker-chips en een aantal andere snack-producten geproduceerd. Volgens Evans is het mogelijk om uit de afval van aardappelschillen verpakkingen te maken voor chips. Het recyclage-project zou volgens hem in een periode van achttien tot vierentwintig maanden kunnen worden opgestart met een beperkt aantal Britse retailzaken. Hij merkte wel op dat een aantal problemen moeten worden aangepakt. Onder meer bleken de verpakkingen op basis van houtpulp teveel lawaai te maken, waardoor de consument uiteindelijk voor andere merken kiest. Dat heeft het zustermerk Frito Lay volgens Evans zelf moeten ondervinden.

Frito Lay is inmiddels terug overgeschakeld naar zijn traditionele verpakkingen. Pepsico produceert in Leicester tien miljoen chips-verpakkingen per dag. In Maleisië hebben onderzoekers eveneens afbreekbare verpakkingen vervaardigd, waarbij gebruik gebruik gemaakt werd van de schillen van tropische vruchten zoals bananen, rambutans en chempedaks. Onderzoeksleider Hanafi Ismail wees er daarbij op dat biologisch afbreekbaar plastic een groeipotentieel van 30 procent per jaar heeft. Hij voegt er aan toe dat commerciële biodegradeerbare plastics in het westen minsten acht keer duurder zijn dan de klassieke verpakkingen. De fruitplast-verpakkingen zouden echter 10 procent goedkoper zijn dan het traditionele aanbod, dat op petroleum is gebaseerd.

02-09-10

Eerste Chinees subsidie-onderzoek tegen Europese Unie

Europa hanteert een oneerlijke subsidiepolitiek bij de export van meelaardappelen. Dat heeft het Chinese ministerie van handel gezegd na klachten van de China Starch Industry Association. Daarbij wordt opgemerkt dat de lidstaten van de Europese Unie hun bedrijven financieel ondersteunen, waardoor de Chinese ondernemingen met een oneerlijke concurrentie zouden worden geconfronteerd. De Chinese regering heeft aangekondigd om een onderzoek in te stellen naar de Europese praktijken. Indien zou blijken dat de Europese regeringen hun exporteurs een oneerlijk voordeel bezorgen, zouden aan Europese importproducten in China bijkomende invoerrechten worden opgelegd.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde dat de Chinese regering aan de Europese Unie gemeld heeft een onderzoek naar de subsidies te zullen opstarten. Er werd aan toegevoegd dat het eerste keer is dat China een subsidie-onderzoek opent tegen de Europese Unie. Ook werd gesteld dat de Europese Commissie actief zal participeren aan het onderzoek en uitgebreid zal controleren of de Chinese autoriteiten daarbij de betrokken voorschriften van de World Trade Organisation (WTO) zal respecteert. Indien China de internationale handelsregels niet volgt, zal volgens de woordvoerder op de gepaste manier worden gereageerd.

Er werd aan toegevoegd dat het onderzoek geen impact zal hebben op de bilaterale relaties tussen China en de Europese Unie. De Europese aardappelindustrie heeft de voorbije periode meer belangstelling genoten dan normaal het geval is. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat de Europese Commissie aan het Duitse chemieconcern BASF de toelating heeft gegeven om de Amfora-aardappel, een genetisch gemanipuleerde soort, te produceren. Het Chinese onderzoek zou naar eigen zeggen ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarbij zou in eerste instantie worden bekeken of er daadwerkelijk sprake is van subsidies en hoe omvangrijk die steun zou zijn. Vervolgens zou eventueel worden onderzocht hoe schadelijk de steun is voor de Chinese economie.

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, europese unie, handel, aardappel |  Facebook |

09-04-08

Aardappel voeding van de toekomst

potato-recipesAardappelen zijn het voedsel van de toekomst. Dat zegt de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. De organisatie stelt dat de teelt de voedselbevoorrading in ontwikkelingslanden kan veilig stellen. Daarbij wordt erop gewezen dat een aardappel een bijzonder efficiënt voedingsproduct is, want 80 procent ervan is geschikt voor menselijke consumptie. Dat is veel meer dan bij graanproducten. Ook kunnen landbouwers volgens de FAO meer aardappelen produceren op een kleinere oppervlakte en bovendien in een veel kortere tijd.

"Aardappelen zijn veel efficiënter met het gebruik van water en grond," vertelt een FAO-woordvoerder aan het magazine FoodNavigator. "Op amper vijftig dagen tijd kan men twintig ton aardappelen per hectare oogsten. Eenzelfde oppervlakte zou slechts tien ton graan opleveren en dan nog op een langere periode." Bovendien is graan de jongste maanden gevoelig duurder geworden, onder meer door een aantal slechte oogsten en de grotere vraag in Azië. Daardoor wordt er uitgekeken naar alternatieve teelten.

De aardappelproductie groeit trouwens sneller dan die van graan, vooral in ontwikkelingslanden. Het voorbije jaar werden er wereldwijd 320 miljoen ton aardappelen geoogst. Meer dan de helft van die productie is gesitueerd in ontwikkelingslanden. In 1990 was dat slechts een derde. Met een productie van 72 miljoen ton was China vorig jaar de grootste aardappelproducent van de wereld. De aardappel zal er volgens experts de overheersende teelt worden. Tegen 2020 zal de wereldwijde aardappelproductie stijgen met 2,7 procent per jaar, tegenover 1,8 procent voor koren, 1,5 procent voor graan en 1,3 procent voor rijst.

13:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, aardappel |  Facebook |

18-03-08

Peru stapt over op aardappelbrood

In Peru zijn de militairen begonnen met het eten van brood op basis van aardappelen, die ter plaatse worden geteeld. Daarmee wil de overheid de hoge kostprijs van geïmporteerd graan opvangen. Dat heeft Antero Flores-Araoz, de Peruviaanse minister van landsverdediging gemeld. Door de gestegen graanprijzen, is het brood in Peru volgens de overheid het voorbije jaar 40 procent duurder geworden.

“In Peru wordt er geen graan verbouwd en dus moet het worden geïmporteerd, terwijl het met de dag duurder wordt,” aldus minister Flores-Araoz. De graanprijzen zijn in Peru op één jaar tijd met 35 procent gestegen tot 1,27 dollar per kilogram. Niet alleen in het leger, maar ook in de Peruviaanse gevangenissen en vele openbare scholen wordt voortaan aardappelbrood op tafel gezet.

Het magazine Forbes wijst erop dat het overschakelen op aardappelen weinig invloed zal hebben op de Peruviaanse inflatie, die op dit ogenblik op 4,8 procent per jaar ligt. “Maar Peru wil het gebruik van de aardappel promoten,” aldus het magazine. “Die wordt immers geteeld in de arme berggebieden en kan daar de tewerkstelling aanzwengelen.” Een Peruviaans staatsbedrijf produceert nu 12.000 broden per dag. Die bestaan uit één derde aardappelmeel en tweederde uit traditionele brooddeeg.

De Peruviaanse economie heeft het voorbije jaar een groei van 9 procent gekend. Dat is het negende groeijaar op rij, maar de inflatie is ook van 3,9 procent naar 4,8 procent gesegen. De grootste prijsstijgingen werden opgetekend voor brandstoffen en voedingsproducten, die sinds maart vorig jaar 7,8 procent duurder zijn geworden. Uit een onderzoek blijkt dat tweederde van de Peruviaanse bevolking zegt de invloed van de inflatie in zijn dagelijks leven te ondervinden.

Meer over voeding en drank

11:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peru, voeding, brood, aardappel |  Facebook |