28-09-16

Live video geniet grootste populariteit als innoverende nieuwsbron

Chatbots, wearables en virtual reality genieten bij de consument slechts een beperkte interesse als mogelijk innovatieve bron van actualiteit. De reacties op live video zijn daarentegen veel positiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Wibbitz bij meer dan duizend consumenten tussen achttien en vijfenzestig jaar in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd immers dat twee op drie respondenten live video als de nuttigste opkomende technologie bestempelden om op de hoogte van de actualiteit te blijven. Bovendien vond 52 procent live video ook de meest onderhoudende toepassing van de nieuwe technologieën.

“Bovendien kon worden opgemerkt dat live video de enige technologie was waar bij de respondenten meer opwinding dan onzekerheid kon worden ervaren,” zeggen de onderzoekers. “Vastgesteld werd immers dat 30 procent van de consumenten erkende opwinding te voelen rond het gebruik van live video. Slechts 25 procent drukte over de technologie onzekerheid of ongerustheid uit. De resterende groep getuigde van een neutraal gevoel. Over virtual reality en chatbots bleek bij de consument daarentegen drie keer meer onzekerheid dan opwinding. Bij wearables werd twee keer vaker gewag gemaakt van onzekerheid dan van opwinding.”

Verder werd opgemerkt dat 54 procent van de respondenten aangaf ook te overwegen om live video als een bron van nieuws te zullen gebruiken. Een groep van 16 procent zegt al gebruik te maken van de technologie, terwijl 5 procent benadrukt plannen in die richting te hebben. Nog eens 33 procent zegt het gebruik op termijn te zullen overwegen. Bij de andere technologieën worden gevoelig lagere scores opgetekend. Daarbij werd vastgesteld dat slechts 33 procent aangeeft te overwegen om chatbots als een bron van actualiteit te zullen inzetten. Bij wearables en virtual reality daalt dat cijfer nog verder tot 28 procent.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit |  Facebook |

27-06-13

Tablet-bezitter waant zich specialist in actualiteit

Bezitters van tablets zijn ervan overtuigd beter op de hoogte te zijn van actueel nieuws en gebeurtenissen dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Wakefield Research bij Amerikaanse tablet-bezitters. De onderzoekers stelden echter ook vast dat een tablet-bezitters ook vaker bereid zijn om over hun actualiteits-kennis te liegen om hun vriendenkring te kunnen imponeren. De technologie lijkt de tablet-bezitters volgens de onderzoekers de overtuiging te bezorgen dat ze hun omgeving steeds een stap vooruit moeten zijn.

In het algemeen zegt 56 procent van de Amerikanen ervan overtuigd te zijn beter op de hoogte te zijn van actueel nieuws dan de rest van hun vriendenkring. Bij de mannelijke populatie loopt dat cijfer op tot 65 procent, tegenover 48 procent voor vrouwen. De onderzoekers stellen dat vele respondenten binnen hun vriendenkring graag als een consument van belangrijke nieuwsonderwerpen bekend staan. Bij tablet-bezitters meent echter 69 procent beter op de hoogte te zijn van de actualiteit dan hun omgeving, tegenover 47 procent bij respondenten zonder tablet-eigendom.

"Een belangrijk aantal tablet-bezitters probeert bewust die reputatie in stand te houden door te pretenderen op de hoogte te zijn van feiten, terwijl ze in werkelijk over het onderwerp geen enkele informatie hebben," zeggen de onderzoekers. "Het onderzoek toonde immers aan dat 52 procent toegeeft gelogen te hebben over een verhaal om hun vriendenkring te kunnen imponeren. In de groep zonder tablet-eigendom ligt dat cijfer slechts op 27 procent. Gemiddeld liegt 37 procent van de Amerikanen over actualiteit om indruk te maken op hun omgeving."

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, actualiteit |  Facebook |

12-01-13

Online nieuwsbron op eerste plaats bij digitale consument

Een kleine meerderheid van digitale nieuwconsumenten haalt zijn informatie van specifieke online initiatieven zoals de Huffington Post of het Drudge Report, terwijl 43 procent gebruik maakt van digitale versies van traditionele nieuwsbronnen zoals kranten of televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Knowledge Networks in opdracht van de Amerikaanse krant The New York Times. Er wordt aan toegevoegd dat 19 procent van de digitale nieuwsconsumenten hun informatie vooraluit zoekmachines halen, terwijl 15 procent zich tot sociale media wendt.

De onderzoekers stelden echter vast dat die keuze opvallend vaak samenhangt met het gebruikte apparaat. Daarbij wordt opgemerkt dat computer-gebruikers in eerste instantie beroep doen op specifieke online initiatieven (64 procent), gevolgd door traditionele nieuwsbronnen (39 procent), zoekmachines (20 procent) en sociale media (11 procent). Mobiele gebruikers daarentegen grijpen eerst naar traditionele bronnen (56 procent), gevolgd door online initiatieven (39 procent), sociale media (14 procent) en zoekmachines (13 procent).

Verder bleek dat sociale media als nieuwsbron de grootste populariteit kennen bij de millennials (35 procent), gevolgd door Generation X (23 procent) en de babyboomers (11 procent). De onderzoekers stellen dat 85 procent van de online populatie als een nieuwsconsument kan worden bestempeld en minstens enkele keren per week berichten over de actualiteit raadplegen. Ook wordt opgemerkt dat 30 procent van de mobiele gebruikers Facebook gebruikt als nieuwsbron. Bij andere nieuwsconsumenten bedraagt dat slechts 18 procent.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, nieuws |  Facebook |

21-11-10

Amerikanen niet goed op hoogte details actualiteit

Een groot gedeelte van de bevolking heeft een relatief goed begrip over de politieke, economische en buitenlandse actualiteit, maar blijkt weinig kennis te hebben over meer specifieke items. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Institute. Er wordt aan toegevoegd dat vooral jongeren blijk geven over een lagere kennis van die specifieke items. De onderzoekers merken onder meer op dat de Amerikaanse bevolking een vrij goed beeld heeft over de veranderde machtsverhoudingen binnen de Amerikaanse politiek. Drie op vier Amerikanen zegt dat de republikeinse partij in het algemeen als overwinnaar uit de midterm-verkiezingen is gekomen.

Daarentegen weet slechts 46 procent van de Amerikanen dat de republikeinen alleen een meerderheid hebben verworven in het Huis van Afgevaardigden. Bovendien kan slechts 38 procent John Boehner aanduiden als de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse kamer van volksvertegenwoordigers. In de leeftijdscategorie tot dertig jaar kan slechts 14 procent Boehner aanduiden als de nieuwe voorzitter. In die groep denkt nog altijd 19 procent dat huidige voorzitter Nancy Pelosi ook bij de nieuwe samenstelling van het Amerikaanse Congres haar taak verder zal zetten. Bovendien kan in die leeftijdsgroep amper 27 procent correct aangeven dat de republikeinen een meerderheid hebben verworven in het Huis van Afgevaardigden.

Daarentegen geeft 45 procent van de jongeren correct aan dat defensie de grootste bestedingspost is van de Amerikaanse regering. Dat is ongeveer even hoog als bij dertigers en veertigers (41 procent) en iets hoger dan vijftigplussers (35 procent). Anderzijds geeft 42 procent van de jongere leeftijdsgroep aan dat Android het smartphone-besturingssysteem is van Google, terwijl dat bij dertigers en veertigers tot 34 procent daalt. Bij de vijftigplussers daalt dat nog verder tot 16 procent. Bij de vijfenzestigplussers kan slechts 4 procent een correcte beschrijving geven van Android. Verder blijkt dat slechts 15 procent van de Amerikanen weet dat David Cameron de eerste minister is van Groot-Brittannië. Een even grote groep noemt daarbij Tony Hayward, de gewezen topman van British Petroleum.

22:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, verenigde staten |  Facebook |