28-11-13

Jongeren ontvangen nauwelijks carrière-advies

Jongeren voelen zich bij de uitbouw van een professionele carrière weinig gesteund. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Confederation of British Industry (CBI) en consulent LifeSkills bij tweeduizend Britse jongeren tussen veertien en vijfentwintig jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 65 procent van de jongeren advies heeft ontvangen bij de keuze voor een universiteit, terwijl amper 26 procent werd geïnformeerd op mogelijkheden rond stages in ondernemingen. Bovendien bleek slechts 17 procent informatie gekregen te hebben rond kwalificaties voor vakopleidingen. De onderzoekers hebben het dan ook over een duidelijke crisis in carrière-advies.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, advies |  Facebook |

03-10-13

Ouders zijn eerste adviseurs voor uitstippelen loopbaan

Bij de uitstippeling van een professionele carrière gaat 61 procent van de jongeren in eerste plaats te rade bij zijn ouders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform TotalJobs.com bij Britse jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar. Na de ouders blijkt volgens de onderzoekers het internet het meest populaire kanaal voor carrière-advies te zijn (48 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 9 procent van de werkzoekenden zich voor carrière-advies bovendien richten tot sociale media, waaruit volgens de onderzoekers blijkt dat het publiek steeds meer verwacht van platformen die in eerste instantie vooral toegespitst waren op ontspanning en sociale activiteiten.

“Ouders zijn voor jongeren een belangrijker bron van carrière-advies dan de partner, die slechts door 31 procent van de ondervraagden wordt vernoemd,” merkt John Salt, website-directeur van TotalJobs.com, op. “Nochtans mag men niet vergeten dat de ouders met een totaal andere economie en arbeidsmarkt werden geconfronteerd dan hun kinderen. Ook broers of zussen worden slechts door 21 procent van de ondervraagden naar voor geschoven als een potentiële bron voor carrière-advies.” Slechts 6 procent gaf aan zich voor advies tot een gespecialiseerd carrière-center, waar nochtans een toegang tot experts wordt gegarandeerd, te willen richten.

De onderzoekers stelden verder vast dat vele jongeren erover klagen bij sollicitaties nauwelijks feedback te ontvangen. Daarbij bleek 37 procent na een interview geen enkel advies te krijgen, terwijl 49 procent aangeeft ook geen enkele verklaring te hebben ontvangen waarom ze uiteindelijk toch niet werden aangeworven. “Deze cijfers tonen aan dat jongeren open staan voor feedback, maar zich vaak gefrustreerd voelen omdat ze van de potentiële werkgever onvoldoende informatie ontvangen,” zegt John Salt nog. Het is volgens hem ook positief dat vele jongeren beroep doen op het internet, maar hij waarschuwt daarbij wel dat daarbij aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de bezochte websites.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, advies |  Facebook |

25-09-11

Objectiviteit rapport adviseurs heel uiteenlopend

Adviseurs brengen vaker een vooringenomen stelling wanneer ze voor een brede groep geïnteresseerden werken dan wanneer ze slechts één klanten. Bovendien blijkt er ook een grotere vooringenomenheid wanneer een unieke klant anoniem in plaats van gekend is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en de Duke University. Opgemerkt wordt dat adviseurs door de relatie met een unieke en gekende cliënt hun rapporten zo objectief mogelijk proberen op te stellen.

"Adviseurs hebben vaak vele anonieme klanten," voeren de onderzoekers aan. "Onder meer financiële analisten geven publieke aanbevelingen om aandelen te kopen, houden of verkopen. Maar ook medische experts formuleren adviezen die implicaties kunnen hebben voor veel patiënten. Uit het onderzoek is gebleken dat adviseurs die met een belangenconflict worden geconfronteerd, een meer subjectief advies geven wanneer er meerdere ontvangers zijn. Bovendien is dat advies subjectiever bij een anonieme klant dan bij een bekende relatie."

"Men zou kunnen verwachten dat adviseurs zouden trachten om voor grotere groepen objectiever raadgevingen te formuleren, aangezien er een impact op een grotere groep kan zijn," stippen de onderzoekers aan. "In realiteit blijken adviseurs een grotere empathie te hebben tegenover een unieke en bekende bestemmeling. Er wordt dan ook meer zorg besteed aan een individueel advies, terwijl men ook minder zelfzuchtig staat tegenover één bestemmeling dan tegenover een grote groep."

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: advies, consulent, vooringenomenheid |  Facebook |