08-07-12

Geoengineering met aerosol zou hemel witter kleuren

Volgens een aantal stellingen zou klimaatverandering onder meer kunnen worden bestreden door het verhogen van het aerosol-niveau in de atmosfeer, waardoor de inkomende zonne-energie gedeeltelijk weggehouden zou kunnen worden van het oppervlak van de aarde. Volgens onderzoekers van de Carnegie University zouden deze manipulaties echter een aantal neveneffecten kunnen hebben, waarbij onder meer de hemel tijdens de dag witter zou worden gekleurd, maar ook andere fenomenen zouden kunnen optreden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook goed nagedacht worden over de mogelijke gevolgen vooraleer tot een dergelijke strategie zou worden overgegaan.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geoengineering, aerosol |  Facebook |

23-10-11

Fossiele brandstoffen veranderen weerpatroon Zuidoost-Azië

De moesson-patronen in India zijn gewijzigd door de aanwezigheid van aerosols, afkomstig van menselijke activiteiten, in de atmosfeer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat aerosols, gecreëerd door de verbranding van fossiele brandstoffen, de weerdynamiek in Zuidoost-Azië hebben veranderd. Omdat aerosols niet lang in de atmosfeer aanwezig blijven, zouden onder een gewijzigd beleid volgens de onderzoekers de originele weerpatronen echter kunnen terugkeren.

"In het verleden waren de moessons het gevolg van de opstapeling van vochtige lucht boven de Indiase en Arabische zeeën, die vervolgens door de warme lucht boven het continent naar hogere luchtlagen werden geduwd, zodat ze afkoelden en wolken begonnen te vormen die uiteindelijk voor de massale regenval van de moesson zorgden," aldus de onderzoekers. "De uitstoot van aerosols, afkomstig van fossiele brandstoffen en kookvuren, zorgde tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw echter voor een grondige verandering in dat patroon."

Die activiteiten bouwden volgens de onderzoekers een soort paraplu boven India, waardoor een gedeelte van de zonnewarmte werd gereflecteerd en de oppervlakte van de aarde werd afgekoeld. Daardoor werd minder vochtige lucht naar hogere regionen geduwd, waardoor zich minder wolken konden vormen en er uiteindelijk ook minder regenval werd opgetekend. Tijdens de tweede helft van de voorbije eeuw is de regenval in de Indiase moesson-gebieden met 10 procent teruggevallen. Het moesson-seizoen vertegenwoordigt 80 procent van de regenval in India.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aerosol, moesson |  Facebook |