16-02-18

Meer dan één miljoen klachten over oorlogsmisdaden in Afghanistan

Over een periode van drie maanden hebben Afghanen bij het International Criminal Court in Den Haag in totaal 1,17 miljoen verklaringen over oorlogsmisdaden die in hun land zijn gepleegd. Dat heeft de Human Rights and Eradication of Violence Organisation (Hrevo) in Kaboel gezegd. Tijdens de tweede helft van november vorig jaar is gestart met de inzameling van getuigenissen. Er werden volgens Abdul Wadood Pedram, directeur van de Hrevo, gezegd klachten neergelegd over gewelddaden van terreurgroepen zoals de Taliban of Daesh, maar ook tegen de Afghan Security Forces (ASF), lokale krijgsheren en de coalitie die door de Verenigde Staten werd geleid.

Tevens werden getuigenissen neergelegd tegen binnenlandse en buitenlandse spionagediensten. Op basis van de getuigenissen moeten de rechters van het Internationale Gerechtshof beslissen of tot een vervolging zal worden overgegaan. Het is niet duidelijk wanneer hierover een uitspraak zal worden gedaan. “Eén verklaring kan in naam van meerdere slachtoffers zijn afgelegd,” aldus waarnemers. “Bovendien werden een aantal klachten geregistreerd van organisaties, die mogelijk duizenden slachtoffers zouden kunnen vertegenwoordigen. Mogelijk zijn er dan ook verscheidene miljoenen Afghanen die bij het internationale hof verhaal willen halen tegen een agressor.”

Het Internationale Gerechtshof gaf geen verdere details over de slachtoffers of getuigen. “Het aantal klachten is verbijsterend,” erkent echter ook Pedram. “De getuigenissen tonen dat het gerechtelijk systeem in Afghanistan voor de families en hun slachtoffers geen rechtvaardigheid brengt.” Pedram voegt eraan toe dat vele slachtoffers ook nu nog altijd niet openlijk naar buiten durven komen met hun beschuldigingen. Ze zouden immers nog altijd voor represailles vrezen. Een aantal daders, waaronder ook voormalige krijgsheren, zouden volgens de slachtoffers nog steeds door de autoriteiten worden beschermd. Ook Pedram zelf zou al het mikpunt van bedreigingen zijn geworden.

Fatou Bensouda, openbaar aanklager bij het International Criminal Court, benadrukte dat het strafhof al twaalf jaar aanwijzingen van mogelijke oorlogsmisdaden in Afghanistan verzamelt. Er zijn volgens haar geloofwaardige aanwijzingen dat in Afghanistan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zijn gepleegd door de Taliban en Haqqani, maar ook door de Afghan National Security Forces, Afghan National Police en het National Directorate of Security (NDS). Ze noemde echter ook militairen van de Verenigde Staten en leden van het Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA).

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, oorlogsmisdaden |  Facebook |

20-06-12

Afghanistan heeft 6 miljard dollar hulp per jaar nodig

Afghanistan zal de volgende periode tussen 6 miljard dollar en 7 miljard dollar per jaar hulp nodig hebben om de groei van zijn economie te garanderen. Dat heeft Noorullah Delawari, hoofd van de centrale bank van Afghanistan, gezegd. Dat geld moet bovenop een bedrag van 4,1 miljard dollar investeringen voor veiligheid nadat de buitenlandse troepen zich over twee jaar uit het land zullen hebben teruggetrokken. Delawari riep op de buitenlandse hulp langs Afghaanse overheidsinstanties te kanaliseren in plaats van langs internationale organisaties.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, hulpprogramma |  Facebook |

31-03-12

Afghanistan geconfronteerd met grote kapitaalvlucht

Het voorbije jaar is een kapitaal van in totaal 4,6 miljard dollar officieel langs de luchthaven van Kaboel uit Afghanistan uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van de zakenkrant Financial Times. Volgens een aantal waarnemers heeft echter nog een groter kapitaal langs ongecontroleerde wegen het land verlaten. Maar ook het officiële bedrag vertegenwoordigt volgens hen nog altijd een belangrijke kapitaalvlucht voor een land zoals Afghanistan. Er wordt daarbij op gewezen dat het totale nationale budget van Afghanistan vorig jaar 4,8 miljard dollar bedroeg.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, kapitaalvlucht |  Facebook |

05-07-11

Natuur slaagt erin Afghaanse conflicten te overleven

Grote zoogdieren - zoals zwarte beren, grijze wolven, de Himalaya-geit en luipaarden - zijn er in geslaagd om in de conflictgebieden van Afghanistan te overleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Wildlife Conservation Society (WCS) en het Amerikaanse Agency for International Development (USAID). De onderzoekers stellen dat hun studie een bevestiging vormt van de resultaten van andere research, die aantoonde dat het wildleven erin slaagt om ontbossing, biotoopverlies en decennia wetteloosheid te overleven.

"De natuur van Afghanistan heeft, net zoals de lokale bevolking, een grote opvangcapaciteit getoond tegenover een periode van decennia instabiliteit," merkt onderzoeksleider Kara Stevens op. ""Er is echter duidelijk in de toekomst ondersteuning nodig om te garanderen dat de gemeenschap de volgende generaties deze rijkdommen duurzaam kan beheren." Peter Zahler, onderdirecteur WCS Asia, merkt daarbij op dat ongeveer 80 procent van de Afghaanse bevolking voor zijn levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk is van de natuurlijke rijkdommen van het land.

De onderzoekers merken op dat veiligheidsproblemen de mogelijkheden voor natuurbehoud in Afghanistan beperken. "De geïsoleerde ligging van de provincie Nuristan bezorgt het wildleven enige vorm van natuurlijke bescherming," merken de onderzoekers nog op. "De effecten van dertig jaar zonder een effectief beheer om de illegale bosontginning en de stroperij tegen te gaan, betekent dat bossen en wildleven onder een grote dreiging leven. Een verlies van deze bronnen zou tot verdere economische problemen kunnen leiden, waardoor de regio verder gedestabiliseerd zou kunnen worden."

 

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, leefmilieu |  Facebook |

11-06-11

Luchtkwaliteit Kaboel dodelijker dan oorlogsgeweld

De luchtkwaliteit in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is dodelijker dan het oorlogsgeweld. Dat is de conclusie van een rapport van het National Environment Protection Agency. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat de oorlog in Afghanistan vorig jaar aan 2.777 burgers het leven heeft gekost. De luchtvervuiling in Kaboel zou echter ongeveer 3.000 dodelijke slachtoffers per jaar maken. De slechte luchtkwaliteit in de Afghaanse hoofdstad heeft volgens het rapport verscheidene oorzaken, maar vooral de groei van de stad door een stroom vluchtelingen zou een belangrijke bijdrage leveren.

"Kaboel werd ontworpen voor ongeveer één miljoen mensen, maar telt nu ongeveer vijf miljoen inwoners," aldus het persbureau AFP. "Het stadsbestuur van Kaboel zegt dat de bevolking op zes jaar tijd is verdubbeld. Veel van die inwijkelingen wonen in illegale bouwsels. In het verkeer worden vooral oude en slecht onderhouden wagens, vaak illegaal geïmporteerd uit landen zoals Canada, Duitsland en de Verenigde Staten, opgemerkt. Bovendien zijn vele wegen onverhard, waardoor stof wordt opgewaaid. Gezinnen en bedrijven putten hun energie meestal uit dieselgeneratoren."

Tijdens koude winters verbranden de inwoners van de stad alles wat brandbaar is, met inbegrip van oude autobanden en plastiek, om zich warm te houden. Geschat wordt dat ongeveer 480.000 inwoners aan ademhalingsziekten lijden. Dat is een verdriedubbeling op zes jaar tijd. Om het probleem aan te pakken werd de dinsdag, naast de vrijdag, in Kaboel uitgeroepen tot een officiële rustdag. Ook werd een verbod ingevoerd op de invoer van oude wagens.

22-06-10

Onderaannemers Amerikaans leger betalen Afghaanse krijgsheren

Onderaannemers voor het Amerikaans leger in Afghanistan betalen miljoenen dollars beschermingsgeld aan lokale krijgsheren die hun routes controles. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Congres. De onderaannemers vertelden aan de onderzoekers ervan overtuigd te zijn dat deze krijgsheren op hun beurt beschermingsgeld betalen aan de opstandelingen, die tegen de Amerikaanse troepen vechten, hoewel daarvoor geen harde bewijzen konden worden voorgelegd. Volgens het rapport is het Amerikaanse ministerie van landsverdediging grotendeels blind voor de mogelijke strategische consequenties van de uitbesteding van zijn bevoorradingsketen. De acht onderaannemers die voeding, brandstof, munitie en andere goederen moeten aanvoeren, worden verondersteld om in hun eigen beveiliging te voorzien.

Met het contract is een bedrag van 2,1 miljard dollar gemoeid. "Het systeem van de betaalde beveiliging subsidieert volgens het rapport de krijgsheren en onderhoudt een systeem van afpersing en corruptie en is bovendien mogelijk een financiële bron van de opstandelingen," meldt het persbureau Bloomberg. "De onderaannemers voeren aan dat ze weinig andere keuze hebben dan de krijgsheren te betalen, maar het rapport stelt dat het gebrek aan gewapende escortes van het Amerikaanse leger er ook toe leidt dat het ministerie van defensie weinig zicht heeft op de situatie op het terrein en heeft men geen idee wat er met de vrachtwagens gebeurt tussen het ogenblik dat ze de haven van Karachi in Pakistan verlaten en ze hun bestemming bereiken." De onderaannemers verzorgen 70 procent van de Amerikaanse bevoorrading via het land.

De konvooien vertrekken meestal vanuit Pakistan en moeten in konvooien van soms driehonderd vrachtwagens door het Pashtun-gebied, dat door inheemse stammen wordt gecontroleerd, tot aan de distributiecentra van het Amerikaanse leger in de omgeving van Bagram Airfield en Kandahar Airfield. Het rapport stelt dat de Amerikaanse legerleiding nalaat om de directieven te volgen van de Amerikaanse regering, die bepaalt dat onderaannemers moeten opgevolgd worden en zegt dat de militaire top geen zicht heeft op de activiteiten van private beveiligingsbedrijven die door de onderaannemers worden ingehuurd. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger, benadrukte echter dat de militaire top alle incidenten en aantijgingen ernstig neemt. Er zou een nieuwe taskforce worden opgericht om de impact van de Amerikaanse onderaannemers op de Afghaanse corruptie te onderzoeken en het systeem eventueel te herzien.

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, verenigde staten, krijgsheren |  Facebook |

13-05-10

Afghaanse opiumteelt bedreigd door zwammenziekte

De opiumteelt in Afghanistan wordt bedreigd door een ernstige zwammenziekte. Dat heeft Antonio Maria Costa, het hoofd van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), gezegd. Daardoor zou de opiumoogst dit jaar met één vierde kunnen terugvallen tegenover vorig jaar. Antonio Maria Costa stelt dat de zwam ongeveer de helft van de Afghaanse opiumteelt heeft aangetast. Afghanistan vertegenwoordigt 92 procent van de wereldwijde opiumproductie. Inmiddels zouden de opiumprijzen in de regio met ongeveer 50 procent zijn gestegen. Hij voegt er aan toe dat dit een belangrijke impact zou kunnen hebben op de inkomsten van rebellengroepen zoals de Taliban, die over grote voorraden opium beschikken. Costa stelt dat de zwammenziekte vooral geconcentreerd is in de provincies Helmand en Kandahar, het centrum van de opiumteelt en de rebellie in Afghanistan.

"Antonio Mario Costa voegt er aan toe dat de lokale telers ervan overtuigd zijn dat de Nato-troepen verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de zwammenziekte," aldus BBC News. "Hij voegt er echter aan toe dat de ziekte in werkelijkheid op een natuurlijke wijze op geregelde tijdstippen terugkeert. Er is volgens Costa geen enkele reden om aan te nemen dat Nato-troepen daar iets mee te maken zouden hebben. De opiumteelt in Afghanistan wordt volgens hem op een periodieke basis door ziektes getroffen. Costa wijst erop dat er vier jaar geleden een gelijkaardige besmetting werd opgemerkt." Hij voegt er aan toe dat het gevaar niet ondenkbeeldig is dat de telers door het inkomenverlies in de verleiding zouden kunnen komen om zich aan te sluiten bij het verzet en het is dan ook niet aannemelijk dat de Nato-coalitie tot dergelijke onpopulaire maatregelen zou overgaan.

Andere experts stellen dat zware regenval en ongunstige droogteperiodes hebben bijgedragen tot het terugvallen van de papaveroogst. Ook zouden een aantal Afghaanse boeren ingegaan zijn op het aanbod van gratis zaden voor alternatieven zoals graan. Bovendien zouden er goede prijzen worden betaald voor groenten. Het voorbije jaar zou de opiumproductie in Afghanistan al met 10 procent zijn gedaald tot 6.900 ton. Dat is volgens het drugsbureau van de Verenigde Naties nog altijd meer dan de wereldwijde vraag van 5.000 ton per jaar. Bovendien hebben de drugcartels volgens de organisatie een voorraad van ongeveer 10.000 ton opgebouwd in een poging om de marktprijzen op te drijven. Die zouden op één jaar tijd met 30 procent zijn gedaald. Met die reserves kunnen verslaafden twee jaar lang bevoorraad worden. Die reserve zou ook voldoende zijn om drie jaar lang morfine te voorzien voor medicinaal gebruik.

10:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, opium, papaver, taliban |  Facebook |

08-08-08

Afghanistan produceert steeds meer heroïne

Afghaanse drugsbaronnen stappen steeds meer over van de traditionele opiumteelt op de productie van heroïne. Dat blijkt uit een rapport van het Office on Drugs and Crime van de Verenigde Naties. Daarbij wordt opgemerkt dat de Afghaanse drugsector vanuit het buitenland hulp krijgt voor het binnensmokkelen van technische hulp en chemische producten. Op die maner wordt de Afghaanse illegale drughandel volgens de Verenigde Naties steeds gesofistikeerder. Volgens het Office on Drugs and Crime moet de internationale gemeenschap meer informatie uitwisselen over gekende smokkelaars van de betrokken chemicaliën.

"Afghanistan vertegenwoordigt op dit ogenblik meer dan 90 procent van de wereldwijde opiumproductie;" aldus het persbureau Associated Press. "De sector heeft een snelle groei gekend sinds het Taliban-regime in 2001 van de macht werd verdreven. Er wordt gemeend dat zowel kringen van de huidige Afghaanse regering als van de Taliban-rebellen profiteren van de opiumteelt." Volgens officiële cijfers van de Verenigde Naties zou Afghanistan vorig jaar ongeveer 9.000 ton opium hebben geoogst. Dat is voldoende om meer dan 900 ton heroïne te produceren.

Het Office on Drugs en Crime zegt dat de omzetting van opium in heroïne steeds meer op Afghaanse grenzen gebeurt, meestal in grensgebieden die door de Taliban-rebellen worden beheerst. Ongeveer 70 procent van de wereldwijde heroïne zou nu in Afghanistan zelf worden geproduceerd. Ook Iran, Pakistan en Turkije worden genoemd als belangrijke heroïne-producenten. De verbeterde kwaliteit van de Afghaanse heroïne doet nu vermoeden dat de producenten buitenlandse hulp krijgen. Er zouden aanwijzingen zijn dat er chemische hulpproducten het land zijn binnengesmokkeld uit onder meer Rusland, China en Zuid-Korea.

Deze producten kennen ook een legaal gebruik, zoals voor verven en geneesmiddelen. "Meestal worden ze legaal geëxporteerd, maar worden ze nadien naar Afghanistan afgeleid voor illegale toepassingen," aldus het Office on Drugs and Crime. "Afghanistan zelf heeft geen legale industrieën die de aankoop van dergelijke chemische producten zouden vereisen." Sinds 2006 zouden door de Afghaanse autoriteiten meer dan 200 ton chemicaliën in beslag zijn genomen. Maar in totaal zou er ongeveer 13.000 ton zijn gebruikt. Vooral aan de grenzen met Iran en Pakistan zouden chemicaliën in beslag zijn genomen.

Veelal wordt opgemerkt dat Taliban-militanten hun strijd financieren met de drughandel, maar sommigen stellen ook dat de Afghaanse president Hamid Karzai drugbaronnen om politieke redenen beschermt. Karzai zegt echter dat hij vastbesloten is om de corruptie in zijn land te elimineren en de drughandel te bestrijden. Het Office on Drugs bevestigt het Afghaanse corruptieprobleem, maar stelt dat het land lange tijd ook geen goed-getrainde politiemacht had en slechts nu de eerste stappen zet in de strijd tegen het drugsprobleem.

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, afghanistan, opium, taliban, heroine, karzai |  Facebook |

26-10-07

Europa moet Afghaanse opium kopen

De Europese Unie moet de Afghaanse opium opkopen. Dat zegt het Italiaanse Europees parlementslid Marco Cappato. Alleen op die manier kan de Europese Unie volgens de hem de armoede onder de kleine Afghaanse boeren bestrijden. Vervolgens zouden op basis van die opium pijnstillers kunnen worden geproduceerd. Het voorstel van Marco Cappato werd door het Europees Parlement aangenomen.

Afghaanse papaver moet volgens Cappato ter plekke worden verwerkt tot morfine voor geneeskundige toepassingen. Afghanistan is de grootste producent van opium ter wereld. Ruim 93 procent van alle opium komt uit Afghanistan. Vooral de Amerikanen sturen aan op een hardere aanpak van de teelt van papaver, die grondstof is van opium en heroïne. Het vernietigen van de papavervelden heeft tot gevolg dat kleine boeren hun inkomsten verliezen.

De opbrengst van Afghaanse papaver komt niet alleen ten goede aan de kleine boeren, maar financieert ook de Taliban en hun strijd tegen de centrale regering en de NAVO-troepen. Door het vernietigen van de papaver-oogsten neemt het vertrouwen van de Afghaanse bevolking in de NAVO-missie verder af. Door de opium in Afghanistan te verwerken tot pijnstillers, hoopt men de drugsuitvoer aan te kunnen pakken zonder de boeren te benadelen.

Maar Cappato krijgt ook tegenkanting. Er wordt gezegd dat een controle op de opiumproductie niet mogelijk is. Bovendien zijn de Afghaanse en Amerikaanse regering fel tegen legalisering van de papaverteelt en men probeert op dit ogenblik om de Afghaanse boeren te laten overstappen op het telen van andere gewassen.

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, afghanistan, opium |  Facebook |

28-08-07

Explosieve mobiele telefonie in Afghanistan

De mobiele telefonie kent in Afghanistan een explosieve groei. Dat heeft Amirzai Sangin, de Afghaanse minister voor communicatie, gemeld ter gelegenheid van de lancering van de vierde Afghaanse mobiele telefonie-operator. Minister Sangin stelde daarbij ervan overtuigd te zijn dat de mobiele telefonie één van de drijvende krachten zal worden van de economische groei van zijn land.

In Afghanistan komen er maandelijks 150.000 mobiele telefonie-abonnees bij. “Er is volgens minister Amirzai Sangin ook geen einde in zicht aan de expansie van de sector,” aldus het persbureau Associated Press. “Volgens hem zal de meerderheid van de bevolking rechtstreeks in de mobiele telefonie stappen, aangezien er nauwelijks sprake is van vaste telefoonverbindingen.”

Sangin stelde daarbij nog dat de Afghaanse telecommunicatie- en informaticasector op dit ogenblik 50.000 mensen tewerk stelt en op termijn de basis moet vormen voor de handel tussen de verscheidene Afghaanse regio’s en met de internationale markt. Op dit ogenblik heeft echter amper 12 procent van de Afghaanse bevolking de beschikking over een mobiele telefoon.

De Afghaanse economie kent een snel groei, vooral dankzij aan de massale buitenlandse hulp na het instorten van het Taliban-regime in 2001. Maar de levensstandaard blijft nog altijd tot de laagste van de hele wereld behoren en de groei wordt afgeremd door aanhoudende veiligheidsproblemen. Bovendien is het wegennet er onvoldoende uitgebouwd en wordt ook de energievoorziening er geregeld met problemen geconfronteerd.

De uitvoer van Afghanistan bestaat hoofdzakelijk uit gedroogd fruit en tapijten, naast de illegale handel in opium. De nieuwe Afghaanse gsm-operator is Emirates Telecommunication (Etisalat) uit de Verenigde Arabische Emiraten. Etisalat investeerde 300 miljoen dollar in de Afghaanse gsm-markt en stelt dat Afghanistan een belangrijke toegangspoort vormt tot Centraal-Azië.

14:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, telecom |  Facebook |

20-08-06

Afghaanse opiumproductie groeit met vijftig procent

De Afghaanse opiumproductie zal dit jaar een stijging kennen met bijna vijftig procent. Dat blijkt uit cijfers van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Een dergelijke omzet zou meteen de grootste uit de geschiedenis van het land zijn en een zware tegenvaller betekenen voor de pogingen om de legale economie van Afghanistan uit te bouwen.

"Veel krijgsheren zijn betrokken bij de productie van opium," stipt het persbureau Associated Press aan. "Zij zetten zich af tegen de buitenlandse bemoeiingen in hun land en hebben banden gemeed met de gedeeltelijk gehergroepeerde Taliban-strijders." Volgens de UNODC-cijfers beslaat de Afghaanse papaverteelt - de grondstof voor opium - nu een oppervlate van 150.000 hectaren. Dat is een groei met bijna vijftig procent tegenover vorig jaar.

Bijna negentig procent van alle opium en heroïne in de wereld komt uit Afghanistan. De Afghaanse papaver wordt meestal ter plaatse tot opium verwerkt en vervolgens het land uitgesmokkeld. In het buitenland wordt uit die opium heroïne vervaardigd en in Europa en de Verenigde Staten op de markt gebracht. Volgens de Verenigde Naties is de opiumteelt de belangrijkste pijler voor de economische groei van Afghanistan en vertegenwoordigt de activiteit bijna zestig procent van het bruto binnenlands product van het Aziatische land.

De NAVO beschouwt de papaverproductie als de grootste bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land. De buitenlandse militaire troepen die de heropbouw van Afghanistan moeten helpen beschermen, dreigen in conflict te komen met de papaverboeren die willen beletten dat hun oogst wordt vernietigd en milities die de opiumproductie willen beveiligen. De papaveroogst wordt gebruikt om de milities te financieren.

12:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, unodc, opium, papaver, drugs |  Facebook |