16-02-18

Meer dan één miljoen klachten over oorlogsmisdaden in Afghanistan

Over een periode van drie maanden hebben Afghanen bij het International Criminal Court in Den Haag in totaal 1,17 miljoen verklaringen over oorlogsmisdaden die in hun land zijn gepleegd. Dat heeft de Human Rights and Eradication of Violence Organisation (Hrevo) in Kaboel gezegd. Tijdens de tweede helft van november vorig jaar is gestart met de inzameling van getuigenissen. Er werden volgens Abdul Wadood Pedram, directeur van de Hrevo, gezegd klachten neergelegd over gewelddaden van terreurgroepen zoals de Taliban of Daesh, maar ook tegen de Afghan Security Forces (ASF), lokale krijgsheren en de coalitie die door de Verenigde Staten werd geleid.

Tevens werden getuigenissen neergelegd tegen binnenlandse en buitenlandse spionagediensten. Op basis van de getuigenissen moeten de rechters van het Internationale Gerechtshof beslissen of tot een vervolging zal worden overgegaan. Het is niet duidelijk wanneer hierover een uitspraak zal worden gedaan. “Eén verklaring kan in naam van meerdere slachtoffers zijn afgelegd,” aldus waarnemers. “Bovendien werden een aantal klachten geregistreerd van organisaties, die mogelijk duizenden slachtoffers zouden kunnen vertegenwoordigen. Mogelijk zijn er dan ook verscheidene miljoenen Afghanen die bij het internationale hof verhaal willen halen tegen een agressor.”

Het Internationale Gerechtshof gaf geen verdere details over de slachtoffers of getuigen. “Het aantal klachten is verbijsterend,” erkent echter ook Pedram. “De getuigenissen tonen dat het gerechtelijk systeem in Afghanistan voor de families en hun slachtoffers geen rechtvaardigheid brengt.” Pedram voegt eraan toe dat vele slachtoffers ook nu nog altijd niet openlijk naar buiten durven komen met hun beschuldigingen. Ze zouden immers nog altijd voor represailles vrezen. Een aantal daders, waaronder ook voormalige krijgsheren, zouden volgens de slachtoffers nog steeds door de autoriteiten worden beschermd. Ook Pedram zelf zou al het mikpunt van bedreigingen zijn geworden.

Fatou Bensouda, openbaar aanklager bij het International Criminal Court, benadrukte dat het strafhof al twaalf jaar aanwijzingen van mogelijke oorlogsmisdaden in Afghanistan verzamelt. Er zijn volgens haar geloofwaardige aanwijzingen dat in Afghanistan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zijn gepleegd door de Taliban en Haqqani, maar ook door de Afghan National Security Forces, Afghan National Police en het National Directorate of Security (NDS). Ze noemde echter ook militairen van de Verenigde Staten en leden van het Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA).

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, oorlogsmisdaden |  Facebook |

20-06-12

Afghanistan heeft 6 miljard dollar hulp per jaar nodig

Afghanistan zal de volgende periode tussen 6 miljard dollar en 7 miljard dollar per jaar hulp nodig hebben om de groei van zijn economie te garanderen. Dat heeft Noorullah Delawari, hoofd van de centrale bank van Afghanistan, gezegd. Dat geld moet bovenop een bedrag van 4,1 miljard dollar investeringen voor veiligheid nadat de buitenlandse troepen zich over twee jaar uit het land zullen hebben teruggetrokken. Delawari riep op de buitenlandse hulp langs Afghaanse overheidsinstanties te kanaliseren in plaats van langs internationale organisaties.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, hulpprogramma |  Facebook |

31-03-12

Afghanistan geconfronteerd met grote kapitaalvlucht

Het voorbije jaar is een kapitaal van in totaal 4,6 miljard dollar officieel langs de luchthaven van Kaboel uit Afghanistan uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van de zakenkrant Financial Times. Volgens een aantal waarnemers heeft echter nog een groter kapitaal langs ongecontroleerde wegen het land verlaten. Maar ook het officiële bedrag vertegenwoordigt volgens hen nog altijd een belangrijke kapitaalvlucht voor een land zoals Afghanistan. Er wordt daarbij op gewezen dat het totale nationale budget van Afghanistan vorig jaar 4,8 miljard dollar bedroeg.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, kapitaalvlucht |  Facebook |

05-07-11

Natuur slaagt erin Afghaanse conflicten te overleven

Grote zoogdieren - zoals zwarte beren, grijze wolven, de Himalaya-geit en luipaarden - zijn er in geslaagd om in de conflictgebieden van Afghanistan te overleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Wildlife Conservation Society (WCS) en het Amerikaanse Agency for International Development (USAID). De onderzoekers stellen dat hun studie een bevestiging vormt van de resultaten van andere research, die aantoonde dat het wildleven erin slaagt om ontbossing, biotoopverlies en decennia wetteloosheid te overleven.

"De natuur van Afghanistan heeft, net zoals de lokale bevolking, een grote opvangcapaciteit getoond tegenover een periode van decennia instabiliteit," merkt onderzoeksleider Kara Stevens op. ""Er is echter duidelijk in de toekomst ondersteuning nodig om te garanderen dat de gemeenschap de volgende generaties deze rijkdommen duurzaam kan beheren." Peter Zahler, onderdirecteur WCS Asia, merkt daarbij op dat ongeveer 80 procent van de Afghaanse bevolking voor zijn levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk is van de natuurlijke rijkdommen van het land.

De onderzoekers merken op dat veiligheidsproblemen de mogelijkheden voor natuurbehoud in Afghanistan beperken. "De geïsoleerde ligging van de provincie Nuristan bezorgt het wildleven enige vorm van natuurlijke bescherming," merken de onderzoekers nog op. "De effecten van dertig jaar zonder een effectief beheer om de illegale bosontginning en de stroperij tegen te gaan, betekent dat bossen en wildleven onder een grote dreiging leven. Een verlies van deze bronnen zou tot verdere economische problemen kunnen leiden, waardoor de regio verder gedestabiliseerd zou kunnen worden."

 

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, leefmilieu |  Facebook |

11-06-11

Luchtkwaliteit Kaboel dodelijker dan oorlogsgeweld

De luchtkwaliteit in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is dodelijker dan het oorlogsgeweld. Dat is de conclusie van een rapport van het National Environment Protection Agency. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat de oorlog in Afghanistan vorig jaar aan 2.777 burgers het leven heeft gekost. De luchtvervuiling in Kaboel zou echter ongeveer 3.000 dodelijke slachtoffers per jaar maken. De slechte luchtkwaliteit in de Afghaanse hoofdstad heeft volgens het rapport verscheidene oorzaken, maar vooral de groei van de stad door een stroom vluchtelingen zou een belangrijke bijdrage leveren.

"Kaboel werd ontworpen voor ongeveer één miljoen mensen, maar telt nu ongeveer vijf miljoen inwoners," aldus het persbureau AFP. "Het stadsbestuur van Kaboel zegt dat de bevolking op zes jaar tijd is verdubbeld. Veel van die inwijkelingen wonen in illegale bouwsels. In het verkeer worden vooral oude en slecht onderhouden wagens, vaak illegaal geïmporteerd uit landen zoals Canada, Duitsland en de Verenigde Staten, opgemerkt. Bovendien zijn vele wegen onverhard, waardoor stof wordt opgewaaid. Gezinnen en bedrijven putten hun energie meestal uit dieselgeneratoren."

Tijdens koude winters verbranden de inwoners van de stad alles wat brandbaar is, met inbegrip van oude autobanden en plastiek, om zich warm te houden. Geschat wordt dat ongeveer 480.000 inwoners aan ademhalingsziekten lijden. Dat is een verdriedubbeling op zes jaar tijd. Om het probleem aan te pakken werd de dinsdag, naast de vrijdag, in Kaboel uitgeroepen tot een officiële rustdag. Ook werd een verbod ingevoerd op de invoer van oude wagens.

22-06-10

Onderaannemers Amerikaans leger betalen Afghaanse krijgsheren

Onderaannemers voor het Amerikaans leger in Afghanistan betalen miljoenen dollars beschermingsgeld aan lokale krijgsheren die hun routes controles. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Congres. De onderaannemers vertelden aan de onderzoekers ervan overtuigd te zijn dat deze krijgsheren op hun beurt beschermingsgeld betalen aan de opstandelingen, die tegen de Amerikaanse troepen vechten, hoewel daarvoor geen harde bewijzen konden worden voorgelegd. Volgens het rapport is het Amerikaanse ministerie van landsverdediging grotendeels blind voor de mogelijke strategische consequenties van de uitbesteding van zijn bevoorradingsketen. De acht onderaannemers die voeding, brandstof, munitie en andere goederen moeten aanvoeren, worden verondersteld om in hun eigen beveiliging te voorzien.

Met het contract is een bedrag van 2,1 miljard dollar gemoeid. "Het systeem van de betaalde beveiliging subsidieert volgens het rapport de krijgsheren en onderhoudt een systeem van afpersing en corruptie en is bovendien mogelijk een financiële bron van de opstandelingen," meldt het persbureau Bloomberg. "De onderaannemers voeren aan dat ze weinig andere keuze hebben dan de krijgsheren te betalen, maar het rapport stelt dat het gebrek aan gewapende escortes van het Amerikaanse leger er ook toe leidt dat het ministerie van defensie weinig zicht heeft op de situatie op het terrein en heeft men geen idee wat er met de vrachtwagens gebeurt tussen het ogenblik dat ze de haven van Karachi in Pakistan verlaten en ze hun bestemming bereiken." De onderaannemers verzorgen 70 procent van de Amerikaanse bevoorrading via het land.

De konvooien vertrekken meestal vanuit Pakistan en moeten in konvooien van soms driehonderd vrachtwagens door het Pashtun-gebied, dat door inheemse stammen wordt gecontroleerd, tot aan de distributiecentra van het Amerikaanse leger in de omgeving van Bagram Airfield en Kandahar Airfield. Het rapport stelt dat de Amerikaanse legerleiding nalaat om de directieven te volgen van de Amerikaanse regering, die bepaalt dat onderaannemers moeten opgevolgd worden en zegt dat de militaire top geen zicht heeft op de activiteiten van private beveiligingsbedrijven die door de onderaannemers worden ingehuurd. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger, benadrukte echter dat de militaire top alle incidenten en aantijgingen ernstig neemt. Er zou een nieuwe taskforce worden opgericht om de impact van de Amerikaanse onderaannemers op de Afghaanse corruptie te onderzoeken en het systeem eventueel te herzien.

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, verenigde staten, krijgsheren |  Facebook |

13-05-10

Afghaanse opiumteelt bedreigd door zwammenziekte

De opiumteelt in Afghanistan wordt bedreigd door een ernstige zwammenziekte. Dat heeft Antonio Maria Costa, het hoofd van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), gezegd. Daardoor zou de opiumoogst dit jaar met één vierde kunnen terugvallen tegenover vorig jaar. Antonio Maria Costa stelt dat de zwam ongeveer de helft van de Afghaanse opiumteelt heeft aangetast. Afghanistan vertegenwoordigt 92 procent van de wereldwijde opiumproductie. Inmiddels zouden de opiumprijzen in de regio met ongeveer 50 procent zijn gestegen. Hij voegt er aan toe dat dit een belangrijke impact zou kunnen hebben op de inkomsten van rebellengroepen zoals de Taliban, die over grote voorraden opium beschikken. Costa stelt dat de zwammenziekte vooral geconcentreerd is in de provincies Helmand en Kandahar, het centrum van de opiumteelt en de rebellie in Afghanistan.

"Antonio Mario Costa voegt er aan toe dat de lokale telers ervan overtuigd zijn dat de Nato-troepen verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de zwammenziekte," aldus BBC News. "Hij voegt er echter aan toe dat de ziekte in werkelijkheid op een natuurlijke wijze op geregelde tijdstippen terugkeert. Er is volgens Costa geen enkele reden om aan te nemen dat Nato-troepen daar iets mee te maken zouden hebben. De opiumteelt in Afghanistan wordt volgens hem op een periodieke basis door ziektes getroffen. Costa wijst erop dat er vier jaar geleden een gelijkaardige besmetting werd opgemerkt." Hij voegt er aan toe dat het gevaar niet ondenkbeeldig is dat de telers door het inkomenverlies in de verleiding zouden kunnen komen om zich aan te sluiten bij het verzet en het is dan ook niet aannemelijk dat de Nato-coalitie tot dergelijke onpopulaire maatregelen zou overgaan.

Andere experts stellen dat zware regenval en ongunstige droogteperiodes hebben bijgedragen tot het terugvallen van de papaveroogst. Ook zouden een aantal Afghaanse boeren ingegaan zijn op het aanbod van gratis zaden voor alternatieven zoals graan. Bovendien zouden er goede prijzen worden betaald voor groenten. Het voorbije jaar zou de opiumproductie in Afghanistan al met 10 procent zijn gedaald tot 6.900 ton. Dat is volgens het drugsbureau van de Verenigde Naties nog altijd meer dan de wereldwijde vraag van 5.000 ton per jaar. Bovendien hebben de drugcartels volgens de organisatie een voorraad van ongeveer 10.000 ton opgebouwd in een poging om de marktprijzen op te drijven. Die zouden op één jaar tijd met 30 procent zijn gedaald. Met die reserves kunnen verslaafden twee jaar lang bevoorraad worden. Die reserve zou ook voldoende zijn om drie jaar lang morfine te voorzien voor medicinaal gebruik.

10:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, opium, papaver, taliban |  Facebook |