23-04-14

Afrikaanse consument is bijzonder merkbewust

Afrikaanse consumenten zijn aanzienlijk meer merkbewust dan in andere regio’s. Dat is de conclusie van een studie van de Boston Consulting Group (BCG) bij tienduizend consumenten in acht Afrikaanse landen. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de Afrikaanse respondenten van mening waren dat merken hun persoonlijke waarden vertegenwoordigden, tegenover 40 procent in Brazilië, 29 procent in China en een gemiddelde van 24 procent in de ontwikkelde markten. De onderzoekers voegen er aan toe dat 99 procent van de Afrikaanse consumenten een favoriet telefoonmerk konden noemen, terwijl bij kleding een score van 89 procent werd opgetekend.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, afrika |  Facebook |

12-04-14

Koloniale erfenis heeft grote impact op Afrikaanse wetenschap

De koloniale erfenis heeft een belangrijke invloed op de wetenschappelijke productiviteit van Afrika. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lomé in Togo, die het voorbije anderhalf decennium de wetenschappelijke productiviteit in zevenenveertig Afrikaanse landen analyseerden. De onderzoekers zeggen dat Afrika op wetenschappelijk gebied slechts matige prestaties laat optekenen in vergelijking met de andere regio’s van de wereld. Wel wordt opgemerkt dat de Afrikaanse landen met een Britse koloniale erfenis wetenschappelijk veel productiever zijn dan naties die tot de Franse of andere invloedsferen hebben behoord.

“Op het gebied van wetenschappelijke en technologische realisaties moeten er grote verschillen worden opgetekend tussen de diverse Afrikaanse landen,” benadrukt onderzoeksleider Mawussé Komlagan Nézan Okey, professor economische wetenschappen aan de University of Togo. “Die verschillen vinden hun oorsprong in het koloniale beleid, dat ook vandaag nog altijd zijn impact laat voelen.” De onderzoeker wijst erop dat in Britse kolonies meer inspanningen werden gedaan om het hoger onderwijs bij de bevolking te promoten, waardoor de betrokken landen volgens Okey ook vandaag nog een belangrijke wetenschappelijke voorsprong hebben op andere Afrikaanse naties.

“Een grotere toegang tot het hoger onderwijs heeft ervoor gezorgd dat deze landen voor hun wetenschappelijke en innovatieve projecten meer beroep konden doen op landgenoten en minder vaak dienden terug te vallen op externe hulp,” zegt professor Okey nog. “Maar ook de impact van het talenregime mag niet worden genegeerd. Voormalige Britse kolonies hebben op taalgebied duidelijk een voordeel, aangezien zij gemakkelijker een brug kunnen slaan naar de internationale wetenschappelijke wereld, die in grote mate op de Engelse taal terugvalt. Daardoor wordt onder meer een samenwerking met vermaarde universiteiten en onderzoekscentra in het buitenland veel gemakkelijker.”

“Het Engelse taalonderwijs moet dan ook een centraal element blijven in het Afrikaanse wetenschappelijk beleid,” benadrukt Mawussé Okey. “Maar ook moeten er inspanningen gedaan worden om de samenwerking met westerse universiteiten te stimuleren, ongeacht de structuur van de oorspronkelijke koloniale banden.”

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wetenschap |  Facebook |

20-02-14

China gedraagt zich in Afrika als een koloniale mogendheid

China gaat in Afrika tewerk zoals de koloniale mogendheden zich in het verleden op het continent hebben gedragen. Die houding heeft echter desastreuse gevolgen voor het Afrikaanse leefmilieu. Dat zegt de Britse primatologe Jane Goodall. China heeft het voorbije decennium zwaar geïnvesteerd in Afrikaanse grondstoffen, het ontwikkelen van mijnen en oliebronnen en de aanleg van infrastructuurwerken. Activisten beschuldigen Chinese bedrijven er echter van om bij hun projecten geen enkele aandacht te hebben van de ecologische impact van hun projecten. Jane Goodall zegt dat de Afrikaanse bevolking opnieuw het slachtoffer wordt van deze nieuwe golf van kolonialisme.

“China herhaalt in Afrika het kolonialistische beleid van het verleden,” voert Jane Goodall aan. “China wil de Afrikaanse grondstoffen om zijn economische groei te ondersteunen, net zoals de koloniale mogendheden voordien hebben gedaan. De Afrikaanse natuurlijke rijkdommen worden uitgeput, maar uiteindelijk blijft de lokale bevolking verarmd achter. De situatie dreigt bovendien nog grotere gevolgen te hebben dan in het verleden. China is immers veel groter dan de voormalige koloniale mogelijkheden en kan ook gebruik maken van verbeterde technologische middelen. Afrika dreigt dan ook met een regelrechte ramp geconfronteerd te worden.”

Jane Goodall wijst er ook op dat China een belangrijke markt is voor ivoor en andere dierlijke producten, waardoor de stroperij in Afrika tot een absoluut recordniveau is gestegen. Toch stelt de primatologe zich optimistisch op. “China maakt een belangrijke verandering door,” meent ze. “De Chinese autoriteiten hebben beslist om illegale ivoorvoorraden te vernielen. Dat zou tien jaar geleden, zelfs onder zware internationale druk, nooit het geval zijn geweest. “Tien jaar geleden zou de Chinese overheid ook nooit een verbod hebben uitgevaardigd op het serveren van haaievinnensoep tijdens officiële banketten.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika |  Facebook |

02-12-13

Geboortecontrole kan belangrijke impact hebben op Afrikaanse economie

Geboortecontrole kan in Afrika leiden tot een hoger opleidingsniveau, een grotere participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt en economische groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Moeders die in een korte tijdsspanne meerdere kinderen ter wereld brengen, hebben volgens de onderzoekers minder opportuniteiten om werkgelegenheid te vinden. Deze gezinnen genereren volgens de studie ook minder rijkdom. Er wordt echter opgemerkt dat toegang tot contraceptiva en informatiecampagnes deze problemen kunnen reduceren en vrouwen de mogelijkheid bieden om de geboorte van hun kinderen beter te plannen.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geboortecontrole, afrika |  Facebook |

01-12-13

Afrika heeft jaarlijks 200 miljard dollar nodig voor strijd tegen klimaatverandering

Afrika zal mogelijk jaarlijks tussen 200 miljard dollar en 350 miljard dollar moeten besteden om over een halve eeuw de impact van de klimaatverandering op te kunnen vangen. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme (Unep). Een groot gedeelte van die investeringen zal volgens het rapport moeten worden voorzien om de Afrikaanse infrastructuur voor te bereiden op de stijgende zijspiegel en de grotere stormactiviteit. Ook dreigen miljarden dollar inkomsten verloren te gaan door een reductie van de landbouwopbrengsten. Tot het einde van dit decennium bedragen de adaptatiekosten voor Afrika volgens het rapport al tussen 7 miljard dollar en 15 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, klimaatverandering |  Facebook |

23-11-13

MTN Group meest waardevolle merk van Afrika

Mobiele telecomoperator MTN Group uit Zuid-Afrika is het meest waardevolle merk van het Afrikaanse continent. Dat is de conclusie van een rapport van African Business Magazine. MTN Group heeft volgens het rapport een merkwaarde van 4.655 punten, waarmee de mobiele telecomoperator een grote voorsprong heeft op zijn rechtstreekse concurrenten Woolworths (1.294), Shoprite (1.115) en PicknPay (1.035), drie Zuid-Afrikaanse retailers. Naast deze vier bedrijven is Zuid-Afrika met brouwer Castle op een zesde plaats en het voedingsconcern Tiger Brands op een tiende plaats nog twee vertegenwoordigers in de top tien. Nigeria is met drie merken vertegenwoordigd in de top tien. De resterende plaats is voor Kenia.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mtn group, afrika |  Facebook |

12-11-13

Illegale geldstromen kosten Afrika één miljard dollar per week

Afrika heeft de voorbije drie decennia wekelijks 1 miljard dollar verloren aan illegale kapitaalvlucht. Dat heeft de hulporganisatie Oxfam gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat de ontdekking van talloze nieuwe bronnen van grondstoffen in Afrika die problematiek in de toekomst nog meer op de spits dreigt te drijven. Oxfam benadrukt echter dat het bedrijfsleven een belangrijke inbreng kan hebben om deze problemen te helpen aanpakken. Weliswaar kunnen buitenlandse bedrijven het corrupte beleid van overheden niet corrigeren, maar ze kunnen volgens Oxfam wel stoppen met het exploiteren van het gebrek aan ethiek van een aantal Afrikaanse leiders en ambtenaren.

“Elke dag worden in Afrika nieuwe bronnen van grondstoffen ontdekt en ontwikkeld,” merkt Winnie Byanyima, executive director van Oxfam, op. “Die nieuwe ontwikkelingen zorgen voor gigantische inkomsten, die tientallen miljarden dollar belastingen voor de bouw van scholen en ziekenhuizen kunnen opleveren. Dat kan echter alleen gerealiseerd worden wanneer die nieuwe rijkdom in Afrika blijft. In het verleden zijn die opbrengsten in echter vaak in Zurich of Londen in plaats van in Zambia of Liberia terecht gekomen.” Byanyima verwijst daarbij naar een rapport van de African Development Bank, die berekend heeft dat het continent de voorbije drie decennia 1,4 biljoen dollar aan illegale geldstromen heeft verloren.

Exportlanden zoals Nigeria, Egypte en Zuid-Afrika zouden daarbij met een verlies van 732,8 miljard dollar het ergst zijn getroffen. “Nieuwe minerale ontginningen van onder meer ijzererts, olie, gas, goud en steenkool - voor een totale waarde van 11 miljard dollar - in landen zoals Guinea, Ghana, Liberia, Tanzania en Mozambique, dreigen het toneel te zullen worden van nieuwe illegale geldstromen,” waarschuwt Oxfam. Daarbij wordt opgemerkt dat ook westerse bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en erover moeten helpen waken dat de opbrengsten van die lokale rijkdommen ten goede komen aan de lokale Afrikaanse bevolking.

“Het beheer van de rijkdom die met de ontginning van grondstoffen wordt gecreëerd, zal bepalend zijn voor de duurzaamheid van de fragiele economische Afrikaanse groei,” voert Nic Cheeseman, directeur van het African Studies Center aan de Oxford University, aan. “Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om te achterhalen op welke manier de Afrikaanse landen hun grondstoffen-industrieën het best kunnen beheren. Daarbij mag echter niet enkel gekeken worden naar de Afrikaanse overheden. Multinationals en buitenlandse regeringen hebben in het verleden in Afrika vooral eigenbelang nagestreefd. Ook die partijen moeten helpen garanderen dat de Afrikaanse rijkdom aan de lokale bevolking ten goede komt.”

Er wordt echter aan toegevoegd dat dit streven een grote uitdaging dreigt te worden. Uit een onderzoek van de organisatie Civicus is immers gebleken dat de meeste Afrikaanse landen met nieuwe grondstoffen-productie de hoogste corruptie-niveaus van de hele wereld laten optekenen. Bovendien tonen ramingen van de ontwikkelingsorganisatie Christian Michelsen Institute (CMI) aan dat elke dollar olie-export in Afrika gepaard gaat met een bedrag tussen 11 dollarcent en 26 dollarcent aan illegale kapitaalvlucht.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, illegale geldstromen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende