21-10-11

Minderheden willen meer betalen om status te winnen

Minderheden zijn soms vrijwillig bereid om een extra prijs te betalen voor goederen en diensten om een hogere status te winnen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of San Diego bij Afro-Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden dat een vooringenomen benadering van Afro-Amerikanen deze groep consumenten kan aanzetten om meer te betalen dan hun blanke collega's en dan ze eigenlijk van plan waren.

"Hoewel blanke Amerikanen en Afro-Amerikanen eenzelfde interesse toonden in de producten zoals koptelefoons en luxehotels, bleek dat een expliciete vermelding van het ras - waarbij de respondenten werden geconfronteerd met de stereotypes die vaak aan hun ras worden gekoppeld - de meeste Afro-Amerikanen aanzette om een hogere prijs te willen betalen dan blanken of rasgenoten die niet met de stereotypes werden geconfronteerd," stippen de onderzoekers aan.

Wanneer het ras impliciet werd vermeld, bleek dat de Afro-Amerikanen minder geneigd waren om tegen de negatieve stereotypes in te gaan en minder bereid waren om extra te betalen voor de aangeboden producten. Er wordt wel opgemerkt dat Afro-Amerikanen met een sterkere rassen-identiteit minder geneigd waren om een extra som te betalen. "Een grotere fierheid over het lidmaatschap van een groep lijkt de respondente minder kwetsbaar te maken in zijn status," voeren de onderzoekers nog aan.

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afro-amerikaan, discriminatie |  Facebook |

03-03-10

Afro-Amerikaan grootste slachtoffer recessie Verenigde Staten

De economische recessie in de Verenigde Staten heeft de oudere Afro-Amerikaanse bevolking het hardste getroffen. Dat blijkt uit een onderzoek van American Association of Retired Persons (AARP). Daarbij wordt opgemerkt dat 18 procent van de Afro-Amerikaanse vijfenveertigplussers de voorbije twaalf maanden zijn baan is kwijtgeraakt. Er wordt aan toegevoegd dat deze problemen op diverse vlakken een belangrijke impact hebben gehad. Onder meer heeft de getroffen bevolkingsgroep volgens de onderzoekers zijn budget voor pensioensparen moeten terugschroeven en werden velen ook verplicht de uitgaven aan gezondheidszorg te beperken. Door de problemen en de stress, krijgen vele betrokkenen volgens het rapport bovendien ook nog af te rekenen met andere moeilijkheden, zoals slaapstoornissen.

"Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent van de Afro-Amerikaanse vijfenveertigplussers de voorbije twaalf maand zijn baan heeft verloren, tegenover slechts 10 procent bij de gemiddelde bevolking," aldus het magazine AdWeek. "Bovendien heeft 23 procent van de ondervraagden de gezondheidszorg verloren die door zijn bedrijf werd aangeboden. Maar de problemen blijven niet beperkt tot de werklozen. Onder meer zegt 33 procent van de ondervraagden moeilijkheden te hebben met het betalen van zijn huur of hypotheek, tegenover 15 porocent bij de gemiddelde Amerikaanse vijfenveertigplussers. Daarnaast zegt 44 procent problemen te hebben om essenstiële producten, zoals voeding en nutsvoorzieningen, te betalen, tegenover 23 procent in de gemiddelde bevolking. Ook zegt 55 procent problemen gehad te hebben benzine te kopen voor zijn vervoer, tegenover 50 procent bij de gemiddelde vijfenveertigplussers."

"Net zoals een groot gedeelte van de andere bevolkingsgroepen, heeft de Afro-Amerikaanse gemeenschap het tijdens de economische crisis bijzonder hard te verduren gekregen," merken de onderzoekers. "Maar de Afro-Amerikanen blijken extra kwetsbaar te zijn voor een brede economische terugval. Door de hogere werkloosheidscijfers en beperkte pensioenreserves staat deze groep voor een bijzonder onzekere economische toekomst. Volgens 49 procent van de Afro-Amerikanen moet er aan getwijfeld worden of ze voldoende financiële middelen zullen hebben om een comfortabel pensioen te kunnen beleven. Inmiddels is trouwens al 8 procent van de Afro-Amerikanen terug uit pensioen gekomen en opnieuw aan de slag gegaan. Bovendien heeft 16 procent zijn pensioen uitgesteld."

16:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, recessie, afro-amerikaan |  Facebook |

22-02-10

Koopkracht Afro-Amerikanen blijft stijgen

De Afro-Amerikaanse bevolking van de Verenigde Staten blijft zijn koopkracht verder uitbreiden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Experian. Daarbij wordt opgemerkt dat de koopkracht van deze bevolkingsgroep twee jaar geleden 913 miljard dollar bedroeg. In het begin van deze eeuw was dat amper 590 miljard dollar. Over drie jaar zal die koopkracht echter verder uitgegroeid zijn tot 1,2 triljoen dollar. Op dat ogenblik zal negen cent van elke dollar die in de Verenigde Staten uitgegeven wordt, afkomstig zal zijn van Afro-Amerikanen. De onderzoekers voegen er aan toe dat Afro-Amerikanen ook optimistischer zijn over hun financiële situatie dan de gemiddelde bevolking en sneller geneigd zijn om te zeggen dat ze het volgend jaar financieel beter zullen hebben.

Uit het onderzoek van Experian blijkt dat 36 procent van de Afro-Amerikanen gelooft het volgend jaar financieel beter te zullen hebben. Bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking is dat slechts 31 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat Afro-Amerikanen er meer dan de gemiddelde bevolking vanuit gaan dat het bezit van een buitenlandse wagen meer prestige oplevert dan de eigendom van een Amerikaanse auto. Daarnaast zijn Afro-Amerikanen sneller geneigd om te zeggen dat mensen vaak hun gedrag of kledingstijl kopiëren. Ook hebben Afro-Amerikanen meer een voorkeur voor fastfood dan voor thuisbereide maaltijden. Daarnaast zeggen ze ook vaker in hun vriendenkring meestal de eerste te zijn die een nieuwe kledingstijl uitprobeert.

"Op het gebied van financiën geven Afro-Amerikanen volgens Experian vaker aan reclame voor financiële services interessant te vinden en elke prijs te willen betalen voor een goed financieel advies," aldus het magazine Marketing Daily. "Ook zeggen Afro-Amerikanen vaker dat hun vrienden of relaties vaak hun advies vragen op financieel gebied. Op het gebied van shopping zegt deze bevolkingscategorie vaak de eerste in zijn kennissenkring te zijn die een nieuwe winkel uitprobeert. Verder stellen Afro-Amerikanen vaak dat het duurste geneesmiddel ook meestal het meest efficiënt is en gezondheidsinformatie vaak in de bibliotheek te halen. Tenslotte stellen Afro-Amerikanen graag reclames te lezen in magazines. Reclame helpt hen naar eigen zeggen producten te kopen voor hun kinderen. Ook televisiereclame wordt vaak interessant gevonden. Dat geeft de ondervraagden naar eigen zeggen vaak een onderwerp om over te praten."

19:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, afro-amerikaan |  Facebook |