28-12-13

Reducering afval is eerste stap naar wereldwijde voedselveiligheid

Het reduceren van afval is het eerste element dat de voedselveiligheid van de wereld op termijn moet garanderen. Dat zegt Bernard Deryckere, president van de European Natural Soyfood Manufacturers association (ENSA). Janez Potočnik, Europees Commissaris voor leefmilieu, wijst erop dat cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO) aangeven dat er wereldwijd elk jaar ongeveer 1,3 miljard ton voeding wordt verspild. Dat komt ongeveer overeen met één derde van de totale productie. Bovendien is de wereldwijde voedingssector, na China en de Verenigde Staten, de derde grootste producent van broeikasgassen van de hele wereld. Tegelijkertijd lijden elke dag 870 miljoen mensen honger.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, voeding, duurzaamheid |  Facebook |

06-11-13

Afval stijgt naar piekproductie van 11 miljoen ton per dag

Tegen het einde van deze eeuw dreigt wereldwijd 11 miljoen ton vast afval per dag geproduceerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Ontario en de University of Toronto. Daarmee zou de afvalproductie volgens de onderzoekers bijna een verdrievoudiging kennen tegenover het huidige niveau. Een belangrijk element in die evolutie is volgens de wetenschappers de verdere verspreiding van welvaart over de wereld. Rijke gezinnen produceren immers meer afval dan arme huishoudens, zodat een toename van de wereldwijde welvaart volgens hen onvermijdelijk ook tot een piek in de afvalproductie zal leiden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, milieu |  Facebook |

18-02-13

Plastiek moet worden gecatalogeerd als gevaarlijk afval

Er moet dringend ingegrepen worden om het toenemende probleem van plastic afval aan te pakken. Dat is de conclusie van een rapport onder leiding van wetenschappers aan de Plymouth University. De onderzoekers waarschuwen voor schadelijke effecten voor de natuur en de mensheid. Onder meer wordt gewezen op het feit dat meer dan één derde van de visvoorraden in het Kanaal kleine fragmenten plastic afval in hun organisme te hebben opgenomen. Het is volgens de onderzoekers dan ook noodzakelijk dat plastiek als een gevaarlijke afvalstof wordt gecatalogeerd. Daardoor zouden volgens de wetenschappelijk onmiddellijk wettelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Lees Verder

09:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: plastiek, afval |  Facebook |

26-10-12

Europese Commissie wil Italië bestraffen voor stortplaatsen

De Europese Commissie daagt Italië opnieuw voor het Europes Hof van Justitie omdat het land onvoldoende inspanningen doet om zijn vuilnisbelten te saneren. Italië werd vijf jaar geleden verplicht om honderden legale en illegale stortplaatsen te saneren. Het land heeft volgens de Europese Commissie echter onvoldoende inspanningen gedaan om aan die eis te voldoen. Daarom eist de Europese Commissie nu een boete van 56 miljoen euro van Italië. Ook wordt een dwangsom van 250.000 euro per dag gevraagd. Onder meer steden zoals Rome en Napels zijn berucht voor hun illegale stortplaatsen.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, italië |  Facebook |

08-09-12

Kunstmatige ijsberg moet plastic afval uit zee halen

Een groep architecten uit Servië hebben een kunstmatige ijsberg ontwikkeld die plastic afval uit de oceanen kan verzamelen en omzetten in energie. Daarmee zou volgens de ontwerpers in theorie een oplossing kunnen worden gevonden voor onder meer de Great Pacific Garbage Patch, die halverwege tussen Californië en Hawaii ongeveer 3,5 miljoen ton plastic afval herbergt. Dat afval wordt afgebroken tot microscopische deeltjes, die dodelijk kunnen zijn voor vogels en het visbestand. De kunstmatige ijsberg zou die miscroscopische deeltjes echter kunnen opzuigen en in een recyclage-eenheid omzetten tot gas, wat voor energievoorziening zou kunnen worden opgeslagen. De kunstmatige ijsberg, die zijn activiteiten ononderbroken zou kunnen verder zetten, zou volgens de architecten een alternatief kunnen zijn voor inspanningen om de plastic afval-eilanden met een vloot schepen op te vissen. Wel zou er volgens de Servische ontwikkelaars nog een oplossing gevonden moeten worden om het gas aan het vasteland te krijgen.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, plastic, afval |  Facebook |

24-08-12

Britse onderzoekers willen glas voor opslag nucleair afval

Glas biedt een uitstekende mogelijkheid om nucleair afval op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. De opslag in glas wordt normaal voorbehouden voor hoogradioactief afval, maar kan volgens de onderzoekers ook een veiliger, efficiënter en potentieel goedkoper oplossing bieden voor nucleair afval met een middelmatige radioactiviteit. Op dit ogenblik worden dit materiaal in Groot-Brittannië meestal gemengd met cement en in stalen containers opgeborgen, in afwachting van een opslag in de diepe ondergrond. De onderzoekers van de University of Sheffield zeggen echter dat een verglazing, waarbij het radioactief materiaal in glas wordt geïmmobiliseerd, een betere methode blijkt te vormen voor een langdurige opslag en transport. De technologie reduceert volgens de onderzoekers zowel de reactiviteit als het volume, maar was tot nu toe niet geschikt voor grote hoeveelheden afval dat is samengesteld uit verschillende materialen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, afval |  Facebook |

08-08-12

Afvalbeleid Europese landen blijft onder verwachtingen

De meeste lidstaten van de Europese Unie dreigen hun toezeggingen op het gebied van afvalbeheer te zullen missen. Dat blijkt uit een rapport van het energie-departement van de Europese Commissie. De lidstaten van de Europese Unie hadden er zich toe verbonden om tegen het einde van het decennium minstens 50 procent van alle huishoudelijk afval te recycleren. Er wordt wel opgemerkt dat er tussen de verschillende lidstaten grote verschillen kunnen worden opgetekend. Griekenland, Italië en Cyprus zouden de grootste achterstand hebben opgelopen, onder meer omdat ze er niet in slagen om de aanvoer naar de vuilnisbelten te verminderen. Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden halen de beste scores. In die landen wordt minder dan 5 procent van het afval naar de vuilnisbelten afgevoerd. Een volledige implementering van het Europese afvalbeleid zou volgens de Europese Unie een besparing van 72 miljard euro per jaar opleveren en tegen het einde van het decennium 400.000 banen creëren.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, afval |  Facebook |

07-07-12

Afvalproductie moet financieel worden gesanctioneerd

Ongeveer 60 procent van het Amerikaanse huisvuil kan uit de afvalstroom worden gehouden door compostering en recyclage. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maine. Daardoor kan volgens de onderzoekers niet alleen een belangrijk milieuvoordeel worden gecreëerd, maar kan ook een grote economische besparingen worden gerealiseerd, aangezien de inzameling en opslag van huisvuil een zware kost betekent. Bovendien zorgt recyclage volgens de onderzoekers een grotere stimulans voor de werkgelegenheid dan de loutere afvalverwerking. Er wordt aan toegevoegd dat aan de afbouw van de afvalberg financiële voorwaarden moeten worden gekoppeld. Door de bevolking te sanctioneren per hoeveelheid geproduceerde afval, zullen de gezinnen volgens de onderzoekers worden aangezet de inspanningen tot sortering en recyclage op te drijven.

Lees Verder

07:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, recyclage, compostering |  Facebook |

08-06-12

Afvalproductie stadsbevolking vormt dreigende milieucrisis

De afvalproductie van de wereldwijde stadsbevolking blijft toenemen en dreigt te leiden tot een belangrijke crisis, die grote financiële en ecologische lasten tot gevolg zou kunnen hebben. Dat is de conclusie van een rapport van de Wereldbank. Volgens het rapport is de groeiende afvalberg even bedreigend als de klimaatveranderingen. De kosten zullen volgens de Wereldbank vooral in arme landen hoog oplopen. Afrika dreigt daarbij het zwaarst te worden getroffen. Tegen het midden van het volgende decennium zou de wereldwijde stadsbevolking ongeveer 2,2 miljard ton afval per jaar produceren.

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, stadsbevolking |  Facebook |

11-05-12

Plutonium-afval moet zo vlug mogelijk worden begraven

Het wordt dringend tijd om een einde te maken aan de discussie over plutonium-afval en eindelijk een geschikte plaats te vinden om het materiaal te begraven. Dat heeft een groep Amerikaanse wetenschappers in een bijdrage aan het wetenschappelijke magazine Nature gezegd. De onderzoekers merken op dat men er zich al decennia van bewust is dat er een oplossing moet gevonden worden voor het plutonium-afval, maar kan men geen vergelijk vinden over mogelijke locaties waar het materiaal zou kunnen opgeslagen worden.

Wereldwijd zou er ongeveer een voorraad van vijfhonderd ton plutonium op een aanvaardbare manier moeten worden opgeslagen. "Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat de opslag geen bedreiging vormt voor de mens en het leefmilieu, maar ook onbereikbaar is voor partijen die het materiaal zouden willen gebruiken als grondstof voor de productie van kernwapens," aldus het webmagazine Physorg. "Volgens een aantal wetenschappers moet het plutonium in verzegelde keramische vaten in ondergrondse opslagplaatsen worden begraven. Een alternatief bestaat er volgens hen niet."

Het gebruikte plutonium wordt op dit ogenblik onder meer ingezet als een grondstof voor een alternatieve kernbrandstof, die echter duurder is dan nieuwe toepassingen, zoals uranium. Ook wordt het gebruikt als brandstof voor zogenaamde snelle reactoren. "Dat helpt het plutonium-probleem echter niet oplossen, maar zorgt er alleen voor dat de noodzakelijke verwerking op de langere termijn kan worden geschoven," merkt Physorg nog op. "Daarom wordt nu opgeroepen om knopen door te hakken en het materiaal definitief op te slaan."

Het is echter niet gemakkelijk om compromissen te vinden over de locaties waar het materiaal zou kunnen worden opgeslagen.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: plutonium, afval, kernenergie |  Facebook |

04-04-12

Europa dumpt nog altijd grootste gedeelte van zijn afval

De Europeanen dumpen nog altijd het grootste gedeelte van hun afval op vuilnisbelten en vele Europese landen dreigen er niet in slagen om de doelstellingen voor de recyclage van gemeentelijk afval tegen het einde van het decennium te halen. Dat is de conclusie van een rapport van het statistisch bureau Eurostat. Er wordt opgemerkt dat de tien recentste lidstaten van de Europese Unie de grote meerderheid van hun afval op vuilnisbelten storten. Maar ook vele oudere lidstaten dumpen volgens het rapport nog altijd meer dan de helft van hun afval.

"In Bulgarije wordt alle gemeentelijk afval naar vuilnisbelten gebracht," aldus Eurostat. "Maar ook in Litouwen en Roemenië wordt gemeentelijk afval nagenoeg nooit gerecycleerd." Gemiddeld genereert een Europeaan meer dan vijfhonderd kilogram afval per jaar. Daarvan vertegenwoordigen voeding en plantafval een pakket van 300 kilogram. Janez Potocnik, Europees Commissaris, merkte eerder al op dat een overwogen afvalbeheer cruciaal is voor het leefmilieu, maar ook een belangrijk economische activiteit kan worden. Met een goed beheer is afval immers een waardevolle bron van grondstoffen.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden nagenoeg alle vuilnisbelten hebben geschrapt en vervangen door verbranding, recyclage en compostering. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om tegen het einde van het decennium minstens 50 procent van het huishoudelijk afval te recycleren. Op dit ogenblik wordt een niveau bereikt van 25 procent, waarbij Duitsland (45 procent), België (40 procent) en Slovenië (39 procent) het verst zijn gevorderd.

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, afval |  Facebook |

18-02-12

Zwitserse satelliet gaat ruimte schoonmaken

Zwitserse wetenschappers zijn van plan een schoonmaaksatelliet de ruimte in te sturen. De satelliet is speciaal ontworpen voor het opruimen van afval dat in een baan om de aarde zweeft. Volgens het Swiss Space Center heeft de ontwikkeling van de satelliet CleanSpace One een investering van 10 miljoen Zwitserse frank gekost. De satelliet werd gebouwd door de Zwitserse École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). CleanSpace One moet binnen drie tot vijf jaar worden gelanceerd.

Volgens de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA) cirkelen er een half miljoen brokstukken van brandstofraketten, defecte satellieten en andere apparaten met een snelheid van bijna 28.000 kilometer per uur in een baan om de aarde. Daarmee vormt het afval een groot gevaar voor satellieten of ruimteschepen die zware schade kunnen oplopen als ze in botsing komen met de brokstukken. De eerste opdracht van CleanSpace One is het opruimen van twee Zwitserse satellieten die drie jaar en twee jaar geleden werden gelanceerd.

Voor de ontwikkeling van de satelliet moeten echter nog drie grote problemen worden opgelost. Het eerste probleem is de baan rond de aarde waar het afval zich in bevindt. De opruimsatelliet moet precies in dezelfde baan als de brokstukken zitten om zijn opdracht te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet de satelliet in staat zijn om het ruimteafval op hoge snelheid vast te grijpen en vast te houden. Tenslotte moet de CleanSpace One in staat zijn om het afval weer terug te brengen naar de atmosfeer, waar het vervolgens zou opbranden.

10:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, ruimtevaart |  Facebook |

18-01-12

Let's Do It rekent op opkuisactie met honderd miljoen mensen

De cyber-milieugroep Let's Do It hoopt dit jaar wereldwijd honderd miljoen mensen te kunnen mobiliseren voor een grote reinigingcampagne. De actievoerders merken op dat er de voorbije twintig jaar vooral bijzonder veel gepraat is, maar het politieke beleid heeft daarbij volgens hen herhaaldelijk bewezen dat regeringen er niet in slagen om de aarde properder te maken. De campagne, die van maart tot september loopt, hoopt dit honderden tonnen illegaal gestort afval te kunnen verzamelen.

De milieugroep Let's Do It startte vier jaar geleden in Estland, waar de initiatiefnemers een speciale software creëerden om 11.000 illegale stortplaatsen in het land te inventariseren en fotograferen. De website van de campagne slaagde erin om 50.000 vrijwilligers samen te brengen. In totaal haalde die campagne op één dag 10.000 ton illegaal gestort afval te verzamelen. "Dat succes zette de initiatiefnemers aan om de campagne op international niveau uit te breiden," merkt het persbureau AFP op.

Het voorbije jaar namen meer dan 2,7 miljoen mensen in zestien landen deel aan de campagne. "We hopen dat de campagne dit jaar tientallen miljoenen vrijwilligers zal aantrekken," merkt Tiina Urm, woordvoerster van Let's Do It, op. "In de meest positieve ramingen zouden we honderd miljoen mensen kunnen bereiken." De actie is dit jaar uitgebreid tot projecten in tweeëntachtig landen, waaronder ook buurland Rusland, waar de afvalprobleem volgens de actievoerders een belangrijk maatschappelijk onderwerp is geworden.

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, let's do it, milieu |  Facebook |

08-10-11

Britse onderzoekers willen extreem radioactief afval hergebruiken

Onderzoekers aan de University of Reading zeggen een klasse van molecules ontdekt te hebben die extreem radioactieve componenten, die overblijven nadat gebruikte kernbrandstof werd verwerkt, selectief kunnen verwijderen. Die toepassing zou de radioactiviteit van kernafval volgens de onderzoekers gevoelig kunnen terugschroeven. De radioactieve componenten zouden volgens de wetenschappers opnieuw als voeding voor de kernreactoren kunnen worden gebruikt.


"De Britse nucleaire energie produceert jaarlijks ongeveer 10.000 megawatt elektriciteit," merken de onderzoekers op. "Het grootste gedeelte van de gebruikte brandstof kan worden verwerkt en opnieuw in de nucleaire cyclus worden gebracht, maar een aantal restproducten moeten worden opgeslagen. Voor elke 500 kilogram gebruikte brandstof wordt er 15 kilogram afval geproduceerd. Stoffen zoals americium, curium en neptunium vertegenwoordigen daarvan minder dan 1 kilogram, maar zijn door hun hoge radioactiviteit en lange halveringstijden bijzonder gevaarlijk."

"Indien deze hoogradioactive producten, waarvan de halveringstijd miljoenen jaren kunnen bedragen, zouden kunnen worden geselecteerd en opnieuw als brandstof kunnen worden gebruikt voor de reactoren van een volgende generatie, die over een vijftiental jaar in dienst genomen zouden kunnen worden," merkt onderzoeksleider Laurence Harwood op. "Maar ook nu al zou de selectie van deze componenten de opslag eenvoudiger en minder risicovol maken."

De ontdekte moleculen zouden 99,9 procent van de extreem radioactieve componenten uit de gebruikte kernbrandstof kunnen selecteren. Daardoor zou er volgens Harwood veel minder grote hoeveelheden kernafval moeten worden opgeslagen en zou de opslagtijd tot enkele honderden jaren kunnen worden gereduceerd.

15-09-11

Meer inspanningen nodig voor verwerking medisch afval

Een kwart van het afval dat wordt geproduceerd in ziekenhuizen, laboratoria, bloedbanken en mortuaria is giftig en er moeten meer inspanningen worden gedaan om deze sector te reglementeren. Dat is de conclusie van een rapport voor de Human Rights Council van de Verenigde Naties. Speciaal rapporteur Calin Georgescu voert daarbij aan dat slechts weinig landen een wetgeving hebben ontwikkeld om het groeiend probleem van medisch afval, dat een risico op infecties en blootstelling aan radioactiviteit inhoudt, aan te pakken.

"De medische sector produceert tonnen afval, dat pathogenen, bloed, radioactiviteit, naalden, scalpels en vervallen geneesmiddelen en vaccins omvat," voert Calin Georgescu aan. "In vele arme landen worden chemisch en farmaceutisch afval rechtstreeks naar vuilnisbelten gevoerd of door het toilet gespoeld. Vaak wordt het afval ook verbrand in betonnen bekkens, waardoor de uitstoot van dioxines wordt opgedreven." Hij voegt er aan toe dat veel ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met een voortdurende import van medisch afval uit de geïndustrialiseerde wereld.

"Volgens de World Health Organization produceren rijke landen jaarlijks gemiddeld 6 kilogram gevaarlijk medisch afval per hoofd van de bevolking," aldus het persbureau Associated Press. "In arme landen bedraagt die productie tot 3 kilogram per jaar. Er wordt aan toegevoegd dat miljoenen besmettingen met hepatitis of hiv zouden kunnen worden voorkomen indien naalden veilig zouden worden vernield in plaats van te worden hergebruikt zonder sterilisatie. In Algerije, Mexico, Marokko en Brazilië werden mensen besmet door radioactief medisch afval."

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, afval |  Facebook |

27-08-11

Krantenpapier kan nieuwe autobrandstof worden

Onderzoekers aan de Tulane University in de Amerikaanse staat Louisiana menen een methode ontwikkeld te hebben om met papier als grondstof butanol, een biobrandstof die als een alternatief voor benzine kan worden aangewend, te produceren. De onderzoekers ontdekten een manier om een nieuwe bacterie om butanol te winnen uit cellulose. Op dit ogenblik wordt het systeem uitgetest met oude edities van de Times Picayune, een dagblad uit New Orleans.

Als brandstof is butanol volgens de onderzoekers superieur tegenover ethanol, aangezien het product getankt kan worden zonder dat de automotoren moeten worden aangepast. Bovendien kan butanol door de bestaande pijpleidingen worden getransporteerd en veroorzaakt het product ook minder corrosie-problemen. Tenslotte omvat butanol meer energie dan ethanol, waardoor de actieradius van de wagen gevoelig zou kunnen worden opgedreven.

"De ontdekking zou de kosten van de productie van bio-butanol gevoelig kunnen terugschroeven," merkt onderzoeksleider David Mullin, hoofd van het Department of Cell and Molecular Biology aan de Tulane University, op. "Naast een lagere verkoopprijs per liter, zou het gebruik van butanol uit cellulose ook de uitstoot van koolstofdioxide drastisch kunnen terugdrijven in vergelijking met de klassieke benzine. Bovendien zou de technologie ook een positieve impact hebben op de afvalberg."

De onderzoekers merken op dat cellulose in alle planten aanwezig is en het meest omvangrijke organische materiaal op de wereld vertegenwoordigt. "Alleen al in de Verenigde Staten wordt jaarlijks 323 miljoen ton cellulose-materiaal weggeworpen dat zou kunnen worden gebruikt om butanol te produceren," merken ze op.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: butanol, vervoer, milieu, afval |  Facebook |

04-08-11

Amazone-zwam creëert mogelijkheid om plastiek af te breken

Onderzoekers van de Yale University hebben in het regenwoud van de Amazone planten ontdekt die plastiek zouden kunnen afbreken. De organismen, die actief zijn in zwammen, zouden de capaciteit hebben om polyurethaan af te breken. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen leiden tot innovatieve manieren om de wereldwijde afvalberg gevoelig af te bouwen. De nieuwe bevindingen zijn het resultaat van een studieproject, waarbij studenten deelnamen aan het project Rainforest Expedition and Laboratory van de Yale University.

Bedoeling was daarbij dat in de Amazone organismen zouden worden verzameld om later potentiële mogelijkheden in het laboratorium te onderzoeken. Student Pria Anand ontdekte dat endophyte, een organisme dat in zwammen leeft, reageert op plastiek. Collega-student Jeffrey Huang analyseerde de verzamelde endophyten om te bepalen welke soorten het meest efficiënt zouden zijn om chemische verbindingen af te breken. Daarop selecteerde Jonathan Russell, een derde student, het organisme dat het meest geschikt leek om polyurethaan af te breken.

Er wordt aan toegevoegd dat ook andere producten kunnen worden gebruikt om polyurethaan af te breken, maar het geselecteerde enzyme bleek ook efficiënt te blijven bij afwezigheid van zuurstof. "Dat is bijzonder belangrijk voor de mogelijkheden om begraven afval af te breken," wordt er opgemerkt. Op dit ogenblik wordt een nieuwe reeks endophytes bestudeerde om uit te maken of een aantal soorten ook geschikt zijn om andere producten, zoals polystyreen, af te breken.

02-06-11

Elektronisch afval ook schadelijk voor gezondheid mens

Elektronisch afval heeft ook een schadelijke impact op de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Zhejiang University in China. De onderzoekers merken op dat elektronisch afval onder meer risico op cardiovasculaire aandoeningen, dna-schade en mogelijk kanker zou verhogen. Elk jaar wordt volgens ramingen wereldwijd ongeveer 20 miljoen ton zogenaamde e-waste geproduceerd. Een groot gedeelte van die afvalproducten wordt geëxporteerd naar China.

"Elektronisch afval wordt gelinkt aan schadelijke effecten op het leefmilieu en illegale export naar ontwikkelingslanden," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Maar Chinese onderzoekers, die luchtstalen namen van één van de belangrijkste regio's met e-waste in China namen, zeggen dat elektronisch afval ook een schadelijke impact hebben op de menselijke gezondheid. Tijdens het recyclage-proces komen immers schadelijke stoffen vrij die zich door de inademing van gecontamineerde lucht in het lichaam gemakkelijk kunnen opstapelen."

"Die schadelijke stoffen zullen leiden tot dna-schade, dat mogelijk kanker tot gevolg kan hebben," merkt onderzoeksleider Fangxing Yang op. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de ontmanteling van e-waste in open lucht moet worden verboden. Bovendien moeten de primitieve technieken voor het afbreken van deze producten worden verbeterd. Werknemers in het recyclageproces moeten bovendien ook beter worden beschermd. Producenten van elektronische producten moeten echter ook overschakelen op het gebruik van minder schadelijke bestanddelen."

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, e-waste, elektronica, milieu |  Facebook |

15-04-10

Ook Atlantische oceaan heeft plastic afvaleiland

Wetenschappers zeggen een drijvend eiland van plastic afval ontdekt te hebben in de Atlantische Oceaan tussen Bermuda en de Azoren. Een vergelijking wordt getrokken met de zogenaamde Great Pacific Garbage Patch, een fenomeen dat een decennium geleden in de Stille Oceaan ontdekt werd tussen Hawaii en Californië. Het wordt niet uitgesloten geacht dat ook elders in de wereld nog dergelijke plastic afvaleilanden kunnen teruggevonden worden. Deze afvaleilanden vormen een gevaar voor vissen en zeezoogdieren en uiteindelijk aan de top van de voedingsketen ook voor de mens, zelfs al is het plastic afval afgebroken tot microscopische deeltjes die nauwelijks zichtbaar zijn. Aangezien er geen realistische oplossing bestaat om de oceanen te saneren, stellen de natuurwetenschappers dat het cruciaal is om ervoor te zorgen dat er geen plastic meer in het water terecht komen en waarschuwingen uit te sturen over het gevaar van de wegwerpcultuur.

"We moeten ervoor zorgen dat het publiek beseft dat de plastic-vervuiling van de oceanen een wereldwijd probleem vormt," merkt onderzoeker Anna Cummins, die in februari tijdens een zeiltocht de stalen verzamelde, tegenover het persbureau Associated Press. "Het blijft helaas niet beperkt tot één gebied." Al sinds de jaren zeventig melden onderzoekers de aanwezigheid van plastic-afval in de Atlantische Oceaan, maar de onderzoekers zeggen dat er nu een belangrijke stap is genomen bij het vastleggen van de omvang van het probleem. Anna Cummins en haar echtgenoot Marcus Eriksen willen in november opnieuw een onderzoek uitvoeren in het zuidelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan. Volgende lente zou het onderzoek nog eens overgedaan worden in het zuidelijk gedeelte van de Stille Oceaan.

Een gelijkaardig onderzoek werd uitgevoerd door de Sea Education Assocation uit de Amerikaanse staat Massachusetts. Die verzamelden meer dan zesduizend stalen in een gebied tussen Canada en de Caraïben. Daarbij stootten ze op lange slierten zeegras, gemengd met flessen, kratten en ander wrakgoed. De hoogste concentraties werden gevonden in de North Atlantic Subtropical Convergence Zone. Onderzoeksleider Kara Lavendar Law stelde dat ze zelfs een levende trekkervis aantroffen in een plastiek korf. Het grootste gedeelte van het plastic is echter onzichtbaar, met kleine deeltjes die dicht bij de oppervlakte van de Atlantische Oceaan zweven. Charles Moore, de oceaanonderzoeker die het plastic eiland in de Stille Oceaan ontdekte, stelt dat de plastic-voetafdruk van de mens gevaarlijker is dan zijn koolstofdioxide-voetafdruk.

20:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, atlantische oceaan, plastic |  Facebook |

25-02-10

Luchtvaartsector moet meer afval recycleren

De luchtvaartindustrie wordt vaak bekritiseerd wegens zijn aandeel in de klimaatverandering, maar ook de afvalproblematiek binnen de sector creëert volgens een aantal critici grote problemen op milieugebied. De Amerikaanse Natural Resources Defense Council zegt dat reizigers bijzonder veel afval aan papier, plastiek en voedingsafval produceren, maar slechts een beperkt gedeelte van die afvalberg wordt gerecycleerd. De Natural Resources Defense Council merkt op dat elke dag 3,75 miljoen kilogram afval per dag wordt gecreëerd. Daarvan zou driekwart recycleerbaar zijn, maar toch blijkt in de praktijk slechts 20 procent uiteindelijk daadwerkelijk herwonnen te worden. De milieugroep Green America is met een campagne gestart om de aandacht van de vliegtuigpassagiers te vestigen op de afvalproblematiek.

"Het heeft geen zin om olie uit het Midden-Oosten of Alaska in de Verenigde Staten in te voeren en om te vormen tot een plastiek product om het vervolgens slechts één keer te gebruiken en vervolgens weg te gooien," merkt Allen Hershkowitz, wetenschapper bij de Natural Resources Defense Council, op tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. De krant voegt er aan toe dat de recyclage-procudures per luchthaven en luchtvaartmaatschappij heel sterk kunnen variëren. In milieuprogramma's zijn immers luchthavens, gemeentebesturen, afvalverwerkingsbedrijven en overheidsbureau's betrokken. Daardoor heeft elk van de 552 commerciële luchthavens in de Verenigde Staten een eigen afvalbeleid. Opgemerkt wordt dat onder meer Continental Airlines een uitgebreid afvalprogramma heeft ontwikkeld. Woordvoerders van de luchtvaartmaatschappij dat vele medewerkers daar op hadden op aangedrongen.

Green America hoopt met zijn campagne meer druk te kunnen uitoefenen op de luchtvaartsector om de inspanningen op het gebied van afvalrecyclage op te drijven. Een woordvoerder van Portland International Airport in Oregon merkt echter op dat er heel wat praktische barrières kunnen zijn voor een optimale recyclage in de luchtvaartsector. Hij merkt daarbij op dat jaarlijks 48.000 tot 78.000 recycleerbare flessen bij het gewone afval terecht kwamen omdat ze bij de veiligheidscontroles uit de bagage moesten worden verwijderd. Dat had ook tot gevolg dat er allerlei vloeistoffen in de afvalbakken terecht kwam. De luchthavendirectie heeft inmiddels aan de veiligheidscontroles ook verzamelpunten voor vloeistoffen geïnstalleerd, waar de reiziger zijn afgewezen flessen kan ledigen. Een aantal andere Amerikaanse luchthavens heeft het voorbeeld van Portland Airport inmiddels gevolgd.

10:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, luchtvaart, afval |  Facebook |

27-11-09

Groter gedeelte voeding komt bij afval terecht

De productie van voedingsafval is de voorbije vijfendertig jaar met 50 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Uit het rapport blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse consument dagelijks met voedingsafval 1.400 calorieën verspilt. Dat betekent op jaarbasis een verspilling van 150 triljoen calorieën. Het rapport stelt dat ongeveer 40 procent van de totale voedselproductie van de Verenigde Staten bij het afval terecht komt. Tegelijkertijd stelt een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van landbouw dat het voorbije jaar 6,7 miljoen Amerikaanse gezinnen de noodzakelijke voedselveiligheid ontberen, wat betekent dat hun eetgewoontes door een gebrek aan geld verstoord zijn. Twee jaar geleden ontbeerden 4,7 miljoen Amerikaanse gezinnen de noodzakelijke voedselveiligheid. Volgens het World Food Program hebben wereldwijd ongeveer één miljard mensen onvoldoende te eten.

Afvalproductie gebeurt zowel bij de fabrikant als in de distributie, maar de consument vertegenwoordigt meer dan de helft van alle verspilling van voeding. De onderzoekers voegen er aan toe dat het probleem van obesitas mogelijk wordt vergroot door de steeds grotere beschikbaarheid van voeding en de onophoudelijke marketing van voedingsproducten. Bovendien is die extra voedselproductie volgens de onderzoekers ook slecht voor het leefmilieu. Er wordt dan ook aangevoerd dat het bestrijden van de overbevoorrading in de Verenigde Staten zowel een obesitas-epidemie zou kunnen helpen vermijden als de afvalberg hebben verkleinen, wat een grote impact zou kunnen hebben op het leefmilieu en de natuurlijke grondstoffen. Daarbij wordt opgemerkt dat voedselafval meer dan één kwart van alle waterverbruik vertegenwoordigt. Ook zou voedselafval leiden tot een olieverbruik van meer dan 300 miljoen olievaten per jaar. Dat is ongeveer 4 procent van de totale olieconsumptie van de Verenigde Staten.

De voedingsindustrie kan volgens het rapport een dubbel voordeel halen uit de beperking van voedselafval. "In eerste instantie zouden de kosten kunnen worden teruggeschroefd," merken de onderzoekers op tegenover het magazine Food Production Daily. "Bovendien leidt het ook tot een grotere duurzaamheid, wat bijzonder belangrijk kan worden, aangezien de consument bij aankoop steeds meer rekening houdt met het leefmilieu en ethische beginselen." De onderzoekers voegen er aan toe dat het probleem van voedselafval bij de discussies rond de klimaatverandering grotendeels wordt genegeerd. Daarbij wordt gewezen op het overdreven gebruik van water en fossiele brandstoffen, maar ook op de productie van methaan en koolstofdioxide door rottende voedingsproducten. Ook wordt opgemerkt dat een beperking van de voedseloverschotten in de Verenigde Staten, wereldwijd zou kunnen helpen aan voedseltekort en hoge prijzen.

17:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, voeding |  Facebook |

05-10-09

Amerikaans leger krijgt mobiele afvalverwerker

Het Britse defensiebedrijf Qinetiq heeft aan het Amerikaans leger een technologie verkocht die energie wint uit afval. Het PyTec-systeem van Qinetiq moet toelaten om mobiele legereenheden uit te rusten met een afvalverwerkingssysteem. Op die manier zouden die legereenheden ook minder fossiele brandstoffen moeten verbruiken voor hun energievoorziening. Het PyTec-systeem is volgens Qinetiq al operationeel op het Britse marineschip HMS Ocean en werd aangepast voor het Amerikaanse leger. Eén van de Amerikaanse legereenheden in Irak of Afghanistan zal met het experimentele systeem worden uitgerust. De PyTec-technologie zou het geproduceerde afval met 95 procent herleiden. Qinetiq ziet echter ook talloze toepassingsmogelijkheden buiten de militaire sector.

De PyTec-technologie verhit gemengd afval, wat een gas creëert dat kan verbrand worden om vijf keer meer energie wordt gecreëerd dan nodig is om het proces op gang te brengen. Het systeem dat PyTec aanwendt, maakt gebruik van het principe pyrolysis. PyTec kan een ongesorteerde hoeveelheid afval van honderd kilogram per uur verwerken, met inbegrip van glas en tin. De opgewekte gassen worden gebruikt om een stoomturbine aan te drijven. Dat levert 400 kilowatt aan energie op. De resterende 5 procent is een glasachtige hoeveelheid. Het PyTec-systeem werd vorig jaar in het Britse marineschip HMS Ocean geïnstalleerd. Het systeem werd speciaal voor het Amerikaanse leger aangepast, waarbij PyTec mobieler werd gemaakt en gemakkelijker opgesteld kan worden.

PyTec zal worden toegewezen aan één van de vooruitgeschoven, tijdelijke Amerikaanse militaire posten met zeshonderd soldaten. "Tot nu toe hadden die geen enkel formeel arrangement voor afvalverwerking," aldus een woordvoerder van Qinetiq tegenover BBC News. "Dan zouden ze immers met vrachtwagens op pad moeten zijn gaan om het afval te vervoeren en zouden ze blootgesteld worden aan landmijnen en andere bedreigingen. Bovendien zou dat afvaltransport ook het verbruik van fossiele brandstoffen opdrijven. Door het nieuwe systeem kunnen deze eenheden hun logistieke voetafdruk verkleinen en het verbruik van fossiele brandstoffen beperken. Maar er zijn ook toepassingesmogelijkheden buiten de militaire sector. Steeds meer mensen in de commerciële sector die zelf hun afval willen beheren en hun ecologische voetafdruk willen beperken. Energie uit afval is daarvoor een uitstekend middel."

17:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, energie, afval, qinetiq |  Facebook |

26-11-08

Beperking afvalproductie wordt nog crucialer

Door de instorting van de recyclagemarkt, een gevolg van de daling van de grondstofprijzen en de wereldwijde overproductie, wordt de beperking van de afvalproductie en de bevoorrading met producten met een hoge recyclagewaarde meer dan ooit cruciaal. Dat zegt het Britse ministerie van leefmilieu. Tegelijkertijd wordt er opgemerkt dat er inspanningen moeten geleverd worden om de consument ervan te overtuigen dat recyclage nog altijd een betere en goedkopere oplossing is dan het afval naar de vuilnisbelten te sturen.

"De vraag naar recyclagemateriaal is door de huidige economische situatie compleet ineengestort," aldus het online magazine FoodNavigator. "Vooral de dalende vraag vanuit China heeft de prijzen voor gerecycleerd materiaal gevoelig doen dalen. De recyclage-industrie heeft zijn productie dan ook moeten terugschroeven. Dat zorgt er volgens de Britse Confederation of Paper Industries voor dat een gedeelte van het recyclagemateriaal in het ergste geval naar verbrandingsovens of vuilnisbelten zal moeten afgevoerd worden."

Volgens het Britse Waste Resources Action Programme (WRAP) is de situatie tijdelijk tot de economie weer zal heropbloeien, maar voegt er aan toe dat er voorlopig wel een verhoogde voorraad van een aantal recyclagematerialen, zoals plastic, papier en metaal, onvermijdelijk zal zijn. "Er is nog wel vraag naar recyclagematerialen van een hoge kwalitatieve waarde," aldus een woordvoerder. "Producenten, verzamelaars en verwerkers moeten er dan ook samen voor zorgen dat de kwaliteit van deze materialen optimaal blijft."

17:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, recyclage |  Facebook |

04-10-08

Visserijafval omgezet tot energie

Afgedankt materiaal van de visserijsector kan een grote bedreiging vormen voor het leven in zeeën en oceanen. Dat zegt de Amerikaanse organisatie Fishing for Energy. Daarom heeft de organisatie een recuperatie-initiatief op het getouw gezet waarbij visserij afval uit zee wordt opgevist, verbrand en in elektriciteit wordt omgezet. Sinds februari van dit jaar heeft Fishing for Energy in de Amerikaanse staat New England op die manier al 47 ton visnetten, kreeftenvallen en ander visserijgereedschap opgehaald. Fishing for Energy is nu ook met een campagne begonnen om het afval in de havens te recupereren.

"Vissers danken jaarlijks een enorme hoeveelheid vismateriaal af," aldus het magazine OneWorld. "Eenmaal in zee gedumpt, groeit dit web van netten, touwen en kabels uit tot een drijvend, dodelijk wapen voor het leven in de oceaan. Dieren raken erin verstrikt en worden meegevoerd tot ze sterven. Ook de scheepvaart ondervind hinder van het gedumpte materiaal. Daarom hebben een aantal Amerikaanse havens, de National Fish and Wildlife Foundation en het energiebedrijf Covanta het project Fishing for Energy opgestart."

Het initiatief ging drie jaar geleden van start in Hawaii en is inmiddels uitgebreid naar New England. "Daar werd sinds februari dit jaar al 47 ton afval opgehaald. Eén ton visserij-afval levert vijfentwintig dagen stroom voor één gezin," wordt er opgemerkt. "Het project wil nu ook vermijden dat netten en vislijnen overboord worden gegooid. Daarom heeft Covanta in de deelnemende havens containers gezet waar de vissers hun visgerei gratis kunnen dumpen. Metalen kettingen en katrollen worden hergebruikt. Het ingezamelde kunststof en houten afval gaat de verbrandingsoven in."

Bij de verbranding van de plastic lijnen en netten kunnen echter schadelijke stoffen vrijkomen. De verbrandingsovens voor de visnetten zijn daarom uitgerust met speciale filters. "De vissers hebben enthousiast gereageerd en het aantal deelnemende vissers neemt nog steeds toe, stipt OneWorld aan. "Het project is dan ook van plan om uit te breiden naar andere Amerikaanse havens. Volgend jaar hopen de initiatiefnemers minstens dertig havens bij het project te hebben aangesloten."

10:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, afval, visserij, fishing for energy |  Facebook |

02-08-08

Unep gaat afvaleilanden Stille Oceaan onderzoeken

Het United Nations Environment Programme (UNEP), de milieuafdeling van de Verenigde Naties, wil eind dit jaar starten met een onderzoek van een kunstmatig eiland in het midden van de Stille Oceaan. Het eiland bestaat grotendeels uit plastic afval en werd door de oceaanstromingen bijeengedreven. Gevreesd wordt dat dit een gevaar zou kunnen vormen voor zeedieren. De vuilnisbelt zweeft net onder het wateroppervlak en heeft een oppervlakte die minstens zo groot is als Frankrijk, Spanje en Portugal samen. De afvalberg is tien jaar geleden ontdekt, maar niemand weet hoe hij moet worden opgeruimd.

De vuilnisbelt - de zogenaamde Great Pacific Garbage Patch - bevindt zich in het midden van de grote wervelstroom die de Stille Oceaan omringt. Volgens deskundigen zou in de Atlantische Oceaan een vergelijkbare afvalberg kunnen ontstaan. Uit onderzoek van de Amerikaanse milieuorganisatie Ocean Conservancy blijkt dat het plastic voor 13 procent uit wegwerpflessen bestaat, voor 9 procent uit plastic zakken en verder uit miljoenen rietjes, deksels van milkshakebekers, in zee geraakt strandspeelgoed, weggewaaid landbouwplastic, frisbees, touw en vislijnen. Eerder al toonde een studie van de UNEP aan dat op zee elke vierkante mijl 46.000 plastic deeltjes bevat.

Wetenschappers wijzen erop dat aan het plastic allerlei organische micro-verontreinigingen kleven. Het gaat om slecht afbreekbare bestrijdingsmiddelen en brandvertragers. In sommige delen van de Stille Ocean zou nu zes keer meer plastic te vinden zijn dan plankton. De Amerikaanse National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) heeft met onbemande vliegtuigen geprobeerd foto's te nemen van de vuilnisconcentraties en met gps-technologie de exacte locatie proberen te bepalen, maar dat leverde weinig bruikbare resultaten op. De organisatie probeert nu manieren te vinden om het vuilnis op te ruimen. In december stuurt de Unep een onderzoekschip naar het gebied.

13:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, afval, stille oceaan, unep |  Facebook |

30-05-08

Moskou bouwt recordaantal verbrandingsovens

garbageTegen 2012 zullen in Moskou zes nieuwe verbrandingsovens gebouwd worden. Daarover heeft burgemeester Yury Luzhkov een overeenkomst getekend. Met het project is een investering van 2,5 miljard dollar gemoeid. Samen met de vier bestaande ovens zullen zij in totaal meer dan drie miljoen ton afval per jaar verbranden. Moskou staat nu al bekend als één van de meest vervuilde steden van de wereld.

Op uitzondering van het centrum, zal vanaf 2012 elk district van Moskou een eigen verbrandingsoven hebben. Dat is volgens het stadsbestuur de enige manier om de snel groeiende afvalberg van de Russische hoofdstad, een gevolg van de gestegen welvaart en de verhoogde consumptie van de Moskovieten, op te vangen. Critici zeggen echter meer aandacht zou moeten besteed worden aan recyclage.

Volgens die tegenstanders zijn de verbrandingsovens een gedateerde, gevaarlijke en onnodig dure oplossing om afval te verwerken. Volgens sommige rapporten is Moskou de veertiende zwaarst vervuilde stad van de wereld, erger dan New Delhi en amper beter dan ecologische rampenzones zoals Mexico City en Bakoe. Milieuvereniging Greenpeace wijst erop dat geen enkele andere stad ter wereld zoveel verbrandingsovens zal tellen als Moskou.

Greenpeace is met een petitie begonnen om één miljoen handtekeningen te verzamelen en te versturen naar president Dmitry Medvedev, die volgens de milieuvereniging positiever staat tegenover de milieuproblematiek dan het stadsbestuur van Moskou. Hoewel een goed recyclageprogramma volgens de Russische Waste Workers Association de infrastructuurkosten met 50 procent zou doen dalen, is er geen politieke wil om in Moskou een recyclageprogramma op te zetten.

De Waste Workers Association stuurt aan op een afvalsortering, maar het stadsbestuur van Moskou zegt dat de bevolking daar niet toe bereid is. “In andere grote steden van Europa is al gebleken dat afvalsortering niet werkt,” aldus Alexander Mayakin, directeur van de gemeentelijke nutsinfrastructuur, tegenover The Moscow Times. Met de verbranding wil Moskou de afvalberg van 5,6 miljoen ton per jaar afbouwen.

Meer over stedenbouw en wonen

12:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskou, afval, verbranding |  Facebook |

08-05-08

Gezin gooit één vijfde voedingaankopen weg

food-wasteEen gemiddeld gezin gooit 18 procent van zijn voedselaankopen weg. Bij gezinnen met kinderen is dat zelfs 27 procent. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Waste & Resources Action Programme (WRAP). Fruit, salades en brood worden het meest weggegooid en 60 procent van alle voedingsafval was zelfs onaangeroerd gebleven. In totaal gaat het in Engeland en Wales om een afvalberg van 3,6 miljoen ton.

“Volgens het WRAP-rapport wordt er in Groot-Brittannië jaarlijks voor 10,2 miljard pond voedsel weggegooid,” aldus BBC News. “Meestal gaat het om voeding die perfect geconsumeerd had kunnen worden indien de producten beter waren beheerd of opgeslagen of door mensen niet onaangeroerd waren gelaten. Een groot gedeelte gaat bovendien naar afvalstorten in plaats van naar voedingsbanken of composteerprogramma’s.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor één tiende van de weggegooide voedingsproducten ook de houdbaarheidsdatum nog niet was vervallen. Bakkerij-producten vormen 19 procent van de vermijdbare voedselafvalberg, gevolgd door groenten (18 procent) en vlees en vis (18 procent). Volgens de WRAP zouden er in Groot-Brittannië elke dag 5.500 hele kippen worden weggegooid.

Kant-en-klare maaltijden vertegenwoordigen 21 procent van het weggegooide voedsel. Elke dag zouden in Groot-Brittannië 440.000 pakken worden weggegooid. Anderzijds bleken vooral weggegooide aardappelen en brood nog perfect geconsumeerd te kunnen worden. Van yoghurt worden elke dag 1,3 miljoen ongeopende eenheden in de vuilnisbak gegooid.

Meer over voeding en drank

14:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, afval |  Facebook |

24-04-08

Printers draaien minder papier

Het printen van twee of meer pagina's op één blad, zorgt voor een belangrijke besparing van het papierverbruik. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van het bureau Ipsos. In Europa zijn veel bedrijven volgens de onderzoekers bezig met dit soort besparingsmaatregelen. De gemiddelde Europese werknemer jaagt vandaag 31 vellen papier door de printer. Dat zijn drie eenheden minder dan twee jaar geleden. Noorwegen is met 20 vellen per dag op dit gebied het zuinigste land van Europa.

"De onderzoekers spreken van een mentaliteitswijziging, maar er is nog veel werk te verzetten," aldus het magazine Nu.nl. "Zo stemmen bedrijven maar in de helft van de gevallen hun beleid af op zuinigheid. De redenen die daarvoor worden opgegeven, lopen ver uit elkaar. In een op drie gevallen wordt er volgens de onderzoekers opgemerkt dat het niet nodig is om zuiniger om te springen met papier. Daarnaast zegt 54 procent van de ondervraagden dat een afdrukbeleid geen prioriteit heeft, terwijl 9 procent van mening is dat een aanpassing daarvan het bedrijf te veel kost.

Het zuinige printerbeleid is vooral in Scandinavië doorgedrongen. Noorwegen staat met 20 vellen op de eerste, maar wordt van dichtbij gevolgd door Zweden, waar een gemiddelde werknemer 22 vellen per dag print. In Spanje is dat nog altijd 41 vellen. In Groot-Brittannië produceert de privésector het meeste vellen die gewoon afval zijn (33 procent). In de openbare dienst is dat ruim 17 procent. In Zweden en Italië produceert de openbare dienst dan weer meer afvalpapier dan de privésector. Spanje zou slechts ongeveer 5 procent afval produceren.

Meer over milieu en natuur

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: papier, printer, milieu, afval |  Facebook |

21-05-07

Digitaal afval meer waard dan goud

Digitaal afval is meer waard dan goud en koper. Maar tegelijkertijd wordt dit afval door arbeiders in ontwikkelingslanden voor een loon van amper twee dollar per dag verwerkt, terwijl het afval ook nog eens voor een vervuiling zorgt van de locale watervoorraden met chemicaliën en metalen. Dat schrijft het magazine Foreign Policy naar aanleiding van een fotoreportage van journaliste Natalie Behring in het Chinese Guiyu.

Guiyu herbergt volgens Foreign Policy de grootste digitale afvalplaats van de wereld. “Locale arbeiders verwerken er honderden tonnen van e-waste voor een dagloon van twee dollar,” voert het magazine aan. “Het is echter een lucratieve bezigheid, want computerafval omvat zeventien keer meer goud dan gouderts en veertig keer koper dan kopererts. Het afval zorgt echter wel voor de vervuiling van het grondwater met metalen en chemicaliën.”

Foreign Policy voert aan dat er wereldwijd elk aar tussen twintig en vijftig miljoen ton elektronisch afval wordt geproduceerd. “Het grootste gedeelte daarvan eindigt in ontwikkelingslanden,” aldus het magazine. “China, India en Nigeria behoren tot de meest populaire bestemmingen voor afgeschreven hardware. Het kan voor een verwerker tien keer goedkoper zijn om computerafval naar China te transporteren dan het in eigen land te moeten verwerken of opslaan.”

Tegen 2009 zou de markt van e-waste een waarde hebben van 11 miljard dollar. “Het is dan ook heel winstgevend om dat afval in de ontwikkelingslanden te dumpen,” aldus nog Foreign Policy. “Computers bevatten dan ook veel meer dan alleen maar draden en kunststof. Ze zijn immers ook een belangrijke bron van bijzonder waardevolle metalen, zoals goud, koper en alluminium.”

Eén ton computerafval bevat volgens Foreign Policy meer goud dan zeventien ton gouderts en de e-wast bevat ook veertig keer meer koperafval dan kopererts produceert. “Daarom wordt de afgeschreven computerhardware in sites zoals Guiyu zorgvuldig gesorteerd, zodat de meest waardevolle bestanddelen opnieuw kunnen worden gesmolten,” aldus het magazine. “Maar computers omvatten ook giftige bestanddelen zoals kwik en cadmium.”

Bij het smelten komen op die manier bijzonder groter hoeveelheden giftige stoffen vrij. “Die komen terecht in de lucht, de grond en het water,” aldus nog het magazine. “Soms proberen ontwikkelingslanden de invoer van e-waste te verbieden, maar de ladingen kunnen bijzonder belangrijk zijn voor de locale economie. Een aantal verwerkingsbedrijven in China stellen meer dan 100.000 mensen tewerk.”

15:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, afval |  Facebook |

09-03-07

Nieuwe bestemming voor sinaasappelschil

Ook sinaasappelen kunnen als energiebron gebruikt worden. Amerikaanse onderzoekers hebben immers een techniek ontwikkeld om bio-ethanol te verkrijgen uit de pulp van sinaasappels. Op deze manier kan niet alleen zuiverder brandstrof worden bekomen, maar wordt de sinaasappelindustrie ook verlost van een gigantische afvalberg.

De productie van sinaasappelsap bezorgt de industrie jaarlijks tonnen aan afvalpulp. Die wordt gedroogd en verkocht als veevoer, maar het voorbije decennium liep de vraag gevoelig terug. Onderzoekers van het Department of Agriculture in Florida hebben nu echter een nieuwe bestemming gevonden voor deze grote afvalberg. De suikerrijke pulp is immers uitmate geschikt voor de productie van ethanol.

De ethanol levert de sinaasappelbewerkers drie keer zoveel geld op als veevoer. In de Spaanse provincie Valencia koestert men grote plannen om de sinaasappelschillen inderdaad als brandstof te gebruiken. De regio telt 190.000 hectaren citrusplantages. Dat levert jaarlijks 500.000 ton pulp op. Daaruit zou 37 miljoen liter ethanol kunnen geproduceerd worden.

14:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, ethanol, afval |  Facebook |