23-02-13

Europese dwangsommen dreigen voor Griekse stortplaatsen

Indien Griekenland niet snel honderden illegale stortplaatsen sluit, dreigt het land een dagelijkse dwangsom van 71.193 euro opgelegd te krijgen. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Opgemerkt wordt dat Griekenland inbreuken pleegt tegen een richtlijn uit het midden van het voorbije decennium om het leefmilieu te beschermen. Bovendien wordt erop gewezen dat de Griekse regering een formele waarschuwing vier jaar geleden zonder enige reactie naast zich heeft neergelegd. Volgens de Europese Commissie plegen 78 Griekse stortplaatsen tegen de Europese afvalwetgeving, terwijl 318 andere locaties gesaneerd dienen te worden. Ook Zweden en Polen riskeren een veroordeling wegens inbreuken tegen de Europese milieuwetgeving.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, afvalverwerking |  Facebook |

09-02-10

Europese Unie heeft eigen afvalbureau nodig

De Europese Unie heeft een specifiek agentschap nodig om de Europese afvalwetgeving te coördineren en toe te zien op de toepassing. Dat is de conclusie van een beleidsrapport voor de Europese Commissie. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat illegale stortingen van afval op een belangrijk niveau blijft verder duren, terwijl de kwaliteit van vele afvalsites ver onder het opgelegde niveau blijft. Volgens het rapport is het probleem de voorbije jaren nog erger geworden, aangezien er meer afval wordt geproduceerd en er ook meer afval wordt getransporteerd naar de uitgebreide Europese Unie. Volgens ramingen produceren de zevenentwintig landen van de Europese Unie ongeveer 2,6 miljard ton afval. In het rapport wordt gesteld dat vele regio's van de Europese Unie niet voldoen aan de gestelde normen.

"Een naleving van de Europese wetgeving is essentieel indien we de algemene doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van afvalverwerking willen realiseren," aldus Stavros Dimas, Europees Commissaris voor milieubeleid. "Een degelijk afvalbeleid moet bijdragen tot de bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de Europese bevolking. Daarbij moeten we alle mogelijke opties openlaten, met inbegrip van een Europees agentschap, dat de toepassing van de Europese wetgeving kan afdwingen om een maximaal voordeel op te leveren voor de Europese burger, het leefmilieu en de Europese economie." Onder meer wordt opgemerkt dat vele lidstaten niet de capaciteit hebben om de toepassing van de wet af te dwingen, terwijl ook de coördinatie tussen nationale actoren moeilijk blijkt te verlopen en sommige landen afvalwetgeving niet echt als een prioriteit bestempelen of verschillende interpretaties hanteren.

In het rapport wordt echter opgemerkt dat ook de Europese Unie niet de mogelijkheden heeft om de afvalproblematiek op een doeltreffende manier aan te pakken. "De Europese Commissie heeft te weinig mogelijkheden om onderzoek in te stellen wanneer burgers tegen mogelijke inbreuken een klacht neerleggen," wordt er opgemerkt. "Dat belet de Europese Commissie om zijn taak uit te voeren als waakhond om de Europese afvalwetgeving binnen de lidstaten te laten respecteren. Een specifiek agentschap zou echter het nationaal beleid kunnen controleren en de Europese Commissie advies kunnen verlenen bij aanpassingen aan de wetgeving." Geraamd wordt dat een dergelijk agentschap ongeveer 16 miljoen euro zou kosten en ongeveer zestig medewerkers zou tellen. Maar het zou wel de kosten van de sanering van illegale afvalstortingen en ondermaatse afvalsites kunnen terugschroeven.

11:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, afvalverwerking |  Facebook |