14-06-13

Sociale uitsluiting cruciale factor in Europese aids-epidemie

Sociale uitsluiting cruciale factor in Europese hiv-epidemie De hiv-epidemie in Europa en Centraal-Azië steunt niet alleen op individueel gedrag, maar vooral op sociale en structurele factoren, zoals armoede, marginalisatie en stigmatisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Bank, de World Health Organisation (WHO) en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Daarbij wordt opgemerkt dat sociale uitsluiting een cruciaal element is in de hiv-epidemie in Europa en de slachtoffers in een vicieuze cirkel dreigt te verstrikken.

De onderzoekers merken op dat 25 procent van de hiv-diagnoses in Europa geassocieerd zijn met het injecteren van drugs. In Oost-Europa stijgt dat cijfer tot 33 procent, tegenover 7 procent in Centraal-Europa en 5 procent in West-Europa. Bij vrouwelijke prostituées die geen drugs injecteren, blijven de hiv-diagnoses beperkt tot minder dan 1 procent, maar wanneer drugs worden geïnjecteerd, loopt dat cijfer op tot meer dan 10 procent. Ook bij mannelijke en transseksuele sekswerkers liggen de cijfers opmerkelijk hoger.

Seks tussen mannen vertegenwoordigt 10 procent van alle hiv-diagnoses in Europa. In West-Europa loopt dat cijfer echter op tot 36 procent, tegenover 22 procent in Centraal-Europa en 0,5 procent in Oost-Europa. Er wordt echter opgemerkt dat een stijgende tendens wordt opgemerkt in Centraal-Europa en Oost-Europa. "Drugverslaafden, homoseksuelen en sekswerkers zijn oververtegenwoordigd bij de Europese hiv-besmettingen," voeren de onderzoekers aan. "Deze drie groepen vertegenwoordigen samen ongeveer 50 procent van alle diagnoses."

"De economisch moeilijke omstandigheden verhogen het risico op hiv-besmettingen," voert onderzoeker David Wilson, hiv-programmadirecteur bij de World Bank, aan. "De hoge hiv-besmetting bij de arme en gemarginaliseerde gemeenschappen van druggebruikers in Oost-Europa en Centraal-Azië tonen duidelijk dat alle inspanningen moeten worden gedaan om de extreme armoede te bestrijden. Tegelijkertijd toont de toename van hiv-besmettingen in het zuiden van Europa, dat zwaar door de recessie is getroffen, de interactie tussen armoede, uitsluiting en ziekte."

"Sociale marginalisering verhoogt het risico op een hiv-besmetting, die op zijn beurt tot een bijkomende uitsluiting en een extra stigma leidt," zeggen de onderzoekers nog. "Het eindresultaat van die vicieuze cirkel is vaak een uitsluiting van preventie, behandeling en zorg. Ook in een periode van economische onzekerheid mag preventie niet worden opgeofferd."

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aids, gezondheid |  Facebook |

05-12-12

Wegeninfrastructuur tekent aids-landkaart in Afrikaanse Sub-Sahara

Wegeninfrastructuur en geografische toegankelijkheid hebben een belangrijke impact op de verspreiding van het hiv-virus in de Afrikaanse Sub-Sahara. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Florida. Transportnetwerken en verbindingen hebben volgens de onderzoekers een groter verband met de verspreiding van het hiv-virus dan de louter lijnrechte geografische afstand. Onder meer wordt opgemerkt dat de slechte verbindingen in Centraal-Afrika de groei van de epidemie initieel hebben afgeremd en verklaren waarom op dit ogenblik de hiv-besmettingen in de regio op een relatief laag niveau blijven, terwijl elders een sterke toename wordt opgemerkt. De onderzoekers zeggen te hopen dat hun studie kan helpen om een inzicht te krijgen op welke cultuur en andere factoren een impact kunnen hebben op de verspreiding van aids.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, sub-sahara, aids |  Facebook |

25-10-12

Levensverwachting Zuid-Afrika opgelopen tot zestig jaar

In Zuid-Afrika is de gemiddelde levensverwachting opgelopen tot zestig jaar. Dat betekent een stijging met zes jaar op iets meer dan een half decennium. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University op Cape Town. Die opmerkelijke stijging is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de efficiëntere behandeling van aids, waardoor het leven van de patiënten gevoelig kan worden verlengd. Ongeveer 11 procent van de Zuid-Afrikaanse bevolking leeft met een hiv-besmetting. Een vijftienjarige Zuid-Afrikaan heeft een risico van 40 procent om voor zijn zestigste verjaardag te sterven. Zes jaar geleden was dat nog 51 procent.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-afrika, aids |  Facebook |

17-12-11

Global Fund moet nieuwe projecten twee jaar opschorten

Het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria moet de toewijzing van nieuwe budgetten voor projecten gedurende een periode van minstens twee jaar opschorten. Oorzaak daarvan zijn de wereldwijde economische moeilijkheden door de financiële crisissen in de Verenigde Staten en Europa. Een aantal grote donoren heeft zijn steun aan het Global Fund voorlopig opgeschort. Die beslissing zal volgens de organisatie wellicht wereldwijd de grootste impact hebben op de arme aids-patiënten. Het Global Fund wordt onder meer gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation.

In september stelde een onafhankelijk panel dat het Global Fund een striktere financiële opstelling diende te hanteren, nadat in januari in de media berichten waren verschenen over het verlies van tientallen miljoenen donorgelden door mismanagement en fraude. Die berichten leidden ertoe dat grote donoren zoals Duitsland, de Europese Commissie en Denemarken hun financiële steun opschorten, tot de interne controle van het Gobal Fund zou worden doorgelicht. Duitsland heeft zijn financiering ondertussen wel hernomen.

Door die budgetbekommernissen zegt het Global Fund voorlopig alleen in staat te zijn om de bestaande Aids-programma's operationeel te houden, maar het toevoegen van nieuwe diensten of bijkomende patiënten is naar eigen zeggen op dit ogenblik onmogelijk. Er werd ook beslist om budgetten van 800 miljoen euro tot 900 miljoen euro voor projecten in China, Brazilië, Mexico en Rusland een andere bestemming te geven, omdat in die landen de overheid de mogelijkheid heeft om voor financiële ondersteuning te zorgen.

21-05-11

Beheersen aids en tuberculose belangrijkste medische realisaties voorbije decennium

Het beheersen van infectieziektes zoals aids en tuberculose, de bestrijding van het tabaksgebruik, een grotere verkeersveiligheid en het verlagen van het aantal hartaandoeningen behoren tot de belangrijkste medische realisaties van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Dat zegt het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Er kunnen volgens de onderzoekers echter nog belangrijke verbeteringen doorgevoerd worden in de bescherming en promotie van de openbare gezondheid.

Andere belangrijke realisaties van het voorbije decennium zijn volgens de onderzoekers verbeteringen in de vaccinaties tegen vermijdbare ziektes, een betere gezondheidszorg voor moeders en kinderen, een betere kankerpreventie, vorderingen op het gebied van arbeidsgezondheid en de afbouw van loodvergiftiging bij kinderen. Ook wordt opgemerkt dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt in de organisatie van de openbare veiligheid sinds de terroristische aanvallen van Nine-Eleven.

"Dankzij uitzonderlijke realisaties op het gebied van openbare gezondheid, leeft de bevolking langer, gezonder en productiever dan ooit voordien," merkt Thomas Frieden, directeur van het Centers for Disease Control, op. "Investeringen in preventie moeten er echter voor zorgen dat de volgende generaties nog langer, gezonder en productiever kunnen leven, terwijl tegelijkertijd de kosten voor de openbare gezondheid zouden kunnen worden teruggebracht."

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aids, gezondheid, tuberculose |  Facebook |

27-01-11

Duitsland stopt financiële hulp vaan fonds besmettingsziektes

Duitsland is gestopt met zijn betalingen aan Global Fund tegen aids, tuberculose en malaria. Het fonds wordt in verband gebracht met corruptie. Duitsland reserveerde een jaarlijks bedrag van meer dan 200 miljoen euro voor het fonds, dat jaarlijks over een budget van meer dan 20 miljard dollar beschikt. Daarmee was Duitsland de derde grootste donor van het Global Fund, dat ondersteuning krijgt van de Verenigde Naties. Er wordt echter beweerd dat de controle op die fondsen in een aantal landen veel te wensen overlaat. Mogelijk zouden miljarden dollars hulpgelden zijn verdwenen.

Het Global Fund erkent dat er gevallen van corruptie zijn ontdekt, maar het zou om kleinschalige fraude gaan. Het Global Fund is de belangrijkste financier van de strijd tegen de drie ziektes. De betichtingen over corruptie waren naar voor gekomen in een rapport van het persbureau Associated Press. Dirk Niebel, Duits minister van ontwikkelingssamenwerking, stelt dat er een doorgedreven onderzoek moet komen naar de corruptie-betichtingen. De aantijgingen moeten volgens hem bijzonder ernstig worden genomen.

"Tot er geen absolute duidelijkheid is gecreëerd, schort Duitsland elke verdere betaling op," benadrukte Niebel. Er zou een bedrag van 34 miljoen dollar spoorloos zijn als gevolg van documentvervalsing, boekhoudkundige manipulaties en fraude. Een woordvoerder van het Global Fund zegt dat Duitsland steeds volledig op de hoogte is gehouden van alle maatregelen die werden genomen om de misbruiken te bestrijden en de fondsen te recupereren. Hij beloofde dat alle vragen van Duitsland tijdens een volgende ontmoeting beantwoord zullen worden.

18-07-10

Bezoekers wereldkampioenschap moeten zich bezinnen over veilige seks

Supporters die naar het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika zijn geweest en daar onveilige seks hebben gehad, moeten zich zo snel mogelijk laten testen. Daarover is in Groot-Brittannië een grote reclamecampagne gelanceerd. De campagne, opgezet op initiatief van het Heartlands Hospital Birmingham, merkt op dat in Zuid-Afrika ongeveer zes miljoen mensen aids-patiënt is. Er wordt aan toegevoegd dat besmettingen bij meer dan twee op drie heteroseksuele mannen en een kwart van de vrouwen gebeuren tijdens vakanties. Steve Taylor, aids-consulent bij het Heartlands Hospital, stelt dat de bevolking weliswaar goed op de hoogte is van de gevaren van onveilige seks, maar die kennis in de praktijk helaas niet altijd gebruiken. De ontspannen en vaak minder gecontroleerde omstandigheden van de zomervakanties doet volgens Taylor de voorzichtigheid afzwakken.

05:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, seks, aids, gezondheid |  Facebook |