04-10-17

Ook Canadese hotelsector gromt op Airbnb

De activiteiten van het alternatieve hotelplatform Airbnb zijn slechts in beperkte mate geconcentreerd bij eigenaars die de woning met hun gasten delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Hotel Association of Canada (HAC), waar werd opgemerkt dat slechts 17 procent van de omzet die Airbnb in Canada genereert afkomstig is van locaties waar eigenaar en bezoeker op hetzelfde adres overnachten. Ruim 80 procent is daarentegen afkomstig van woningen die volledig worden verhuurd en waarbij de eigenaar niet aanwezig is. Bovendien wordt opgemerkt dat ook de frequentie van de verhuur toeneemt.

“Inmiddels wordt één op drie adressen van Airbnb in Canada voor meer dan negentig dagen per jaar verhuurd,” benadrukken de onderzoekers. “Dit marktsegment vertegenwoordigt meer dan dan 70 procent van de totale Canadese jaaromzet van het bedrijf. Deze cijfers maken duidelijk dat achter Airbnb veel meer commerciële drijfveren schuilgaan dan vaak wordt vermoed.” Verder wordt opgemerkt dat 30 procent van de inkomsten worden gegenereerd door operatoren die minstens twee wooneenheden op het platform te huur aanbieden. Deze sector vertegenwoordigt ook de snelstgroeiende categorie in het Canadese aanbod van Airbnb.

“Er moet worden vastgesteld dat bijna één derde van de inkomsten van Airbnb in Canada worden gegenereerd door aanbieders met een commerciële doelstelling,” zegt Susie Grynol, president van de Hotel Association of Canada. “Dit aanbod verschilt wezenlijk van het oorspronkelijke concept van het delen van woningen. Het is duidelijk dat deze platformen worden gebruikt om op een commerciële manier in de hotelsector actief te worden.” Grynol voegt eraan toe dat Airbnb vorig jaar in Canada al 18 procent van de totale overnachtingsinfrastructuur voor zijn rekening nam, tegenover 10 procent twee jaar geleden.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: airbnb |  Facebook |

25-07-17

Airbnb wijst op bijdrage aan de Europese economie

De diensten van Airbnb zullen de Europese gemeenschappen tegen het einde van dit jaar een bijkomende economisch productie van 340 miljard euro bezorgen. Bovendien zullen in de regio dankzij het alternatieve overnachtingsplatform ook ongeveer één miljoen banen worden gecreëerd. Dat heeft Chris Lehane, hoofd publiek beleid bij Airbnb, gezegd. Het gebruik van Airbnb kan volgens Lehane een instrument zijn om een sociale kloof te overbruggen en kan lokale gemeenschappen belangrijke baten opleveren. Hij voegde er nog aan toe dat nergens in de wereld zoveel van Airbnb gebruik wordt gemaakt als in Europa.

“Airbnb is een gezonde en duurzame vorm van toerisme, die ervoor zorgt dat de opbrengsten van de toerisme aan de lokale bevolking ten goede komt en door een grote groep aanbieders kan worden gedeeld,” benadrukte Chris Lehane. “Het toeristisch model van Airbnb vermijdt dat de winsten in handen van een kleine elite terecht komen.” Hij wees er daarbij nog op dat de gastheren 97 procent van de overnachtingsvergoedingen kunnen behouden, terwijl de toeristen bovendien het grootste deel van hun budgetten in de lokale gemeenschap uitgeven. Een gemiddelde Europese gastheer verdient volgens Lehane jaarlijks een bedrag van 2.400 euro voor zevenentwintig overnachtingen.

Lehane wees er nog op dat Airbnb zopas een Community Tourism Programma heeft gelanceerd, met de bedoeling een bedrag van 5 miljoen euro te investeren in projecten die van innovatieve concepten gebruik maken om lokale gewoontes, tradities en bezienswaardigheden te helpen bewaren en ondersteunen. Hij voegde daaraan toe dat lokale gemeenschappen een cruciale functie vertolken om mensen samen te brengen. “Gemeenschappen zijn het sterkste wanneer ze kunnen worden gedeeld en mensen elkaar kunnen verwelkomen. Rekening houdend met de toenemende politieke onzekerheid is het cruciaal dat de wereld bij elkaar blijft komen.”

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: airbnb |  Facebook |

22-04-16

Op Airbnb is een foto van de gastheer cruciaal

Op het alternatieve hotelplatform Airbnb hebben persoonlijke foto’s van de gastheer een grotere impact op de keuze van de consumenten dan besprekingen van eerdere reizigers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University of Jeruzalem. Het verband moet volgens de onderzoekers vooral worden gezocht bij percepties over betrouwbaarheid. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de reiziger zich niet bewust is van de impact die de portretten van de gastheren op hun keuzes hebben. Met de toenemende populariteit van de deeleconomie, moet volgens de Israëlische wetenschappers ook meer aandacht worden besteed aan de invloed van het vertrouwen.

“Het is vanzelfsprekend dat de karakteristieken van het gastenverblijf en de locatie bij Airbnb een grote impact heeft op het succes van een adres,” zegt onderzoeksleider Aliza Fleischer, professor hotelmanagement aan de Hebrew University. “Dat echter ook een portret van de gastheer bepalend kan zijn, lijkt veel minder evident. Toch bleek dat adressen een grotere aantrekkingskracht uitoefenden wanneer een foto van de gastheer een grotere betrouwbaarheid uitstraalde. De impact van die portretten bleek veel groter dan in invloed van online besprekingen van eerdere bezoekers. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat in deze besprekingen vaak overdreven positieve commentaren verschijnen.”

“In tegenstelling tot Facebook of Linkedin moet op Airbnb geen promotie voor een persoon worden gevoerd,” stippen de onderzoekers op. “De nadrukt ligt op de karakteristieken van het eigendom, maar toch bleken portretten van de gastheren cruciaal voor het zakelijk succes.” Het onderzoek toonde anderzijds dat de reiziger zelden van de portretten gewag maakt wanneer hem expliciet naar de motieven voor zijn keuze wordt gevraagd. Nochtans toont het onderzoek aan dat vertrouwen in de deeleconomie een bijzonder belangrijk element vormt. De impact van die elementen op het beslissingsproces moet volgens professor Fleischer dan ook verder worden onderzocht.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie, airbnb |  Facebook |