09-06-12

Alaska op zoek naar duurzame energie-toekomst

Alaska herbergt een enorme capaciteit aan hernieuwbare energie, maar de landelijke gebieden van de Amerikaanse staan zijn nog altijd massaal afhankelijk van fossiele brandstoffen en worden daarbij met bijzonder hoge energiekosten geconfronteerd. Er wordt nu onderzocht op welke manier de generatie en het gebruik van hernieuwbare energie in Alaska kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt de staat echter met verschillende uitdagingen geconfronteerd, zoals een verlies aan bevolking, waardoor de eis naar oplossingen verzwakt.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, energie |  Facebook |

06-05-11

Alaska niet langer gevaarlijkste werkplek Verenigde Staten

De Amerikaanse staat Alaska heeft de voorbije twee jaar een opvallende daling gekend in het aantal dodelijke werkongevallen. Dat blijkt uit een rapport van de Alaska Division of Public Health. De daling is volgens het rapport vooral te danken aan de grotere veiligheidsmaatregelen die worden genomen. Vooral de commerciële visvangst en vliegtuigongevallen vormen in Alaska de belangrijkste oorzaken van dodelijke werkongevallen.

"Het grote aandeel van arbeidsactiviteiten in open lucht en frequente vliegtuigverplaatsingen maken werknemers in Alaska extra gevoelig voor de elementen," aldus het rapport. "Tijdens het eerste decennium van deze eeuw werden er in Alaska gemiddeld 379 fatale werkongevallen geteld. Dat betekent een daling met 43 procent tegenover het laatste decennium van de vorige eeuw. Twee jaar geleden werden in Alaska amper 20 fatale werkongevallen geteld, terwijl twintig jaar voordien nog 82 doden waren gevallen."

De onderzoekers stellen dat de positieve evolutie te danken is aan een verbetering in de veiligheidsopvoeding, technologie en regelgeving in de luchtvaart, visserij en scheepvaart. "De arbeidsrisico's in Alaska hebben een totaal andere aard dan in de rest van de Verenigde Staten," wordt er opgemerkt. "Aan de weersomstandigheden kan er niets worden veranderd, maar wel kunnen de werknemers beter uitgerust worden om veilig om te gaan met die risico's."

Alaska was lange tijd de Amerikaanse staat met het hoogste percentage aan fatale werkongevallen. Tijdens de jaren tachtig en negentig werden er 22 doden per 100.000 werknemers geteld. Dat is inmiddels echter gedaald tot 3,3 doden, waardoor Alaska niet langer tot de vijf meest gevaarlijke staten behoort. Ongeveer 7,5 procent van de overlijdens was te wijten aan geweld op het werk. Eén werknemer werd op een olieveld tijdens seismische tests door een beer aangevallen en gedood.

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, human resources, werkongeval |  Facebook |

25-11-10

IJsberen krijgen nieuwe gebieden in Alaska

De Amerikaanse regering heeft in de staat Alaska een aantal voorbehouden gebieden voor ijsberen gereserveerd. Daarmee hoopt men volgens de Amerikaanse Fish and Wildlife Service het risico van het afnemende poolijs op de overlevingskansen van de ijsbeer te helpen verkleinen. De gereserveerde gebieden hebben twee keer de grootte van Groot-Brittannië. Beelden van ijsberen op smeltende ijsschotsen zijn één van de symbolen van de opwarmingen van de aarde geworden. De gereserveerde gebieden omvatten echter ook locaties waar oliebedrijven boringen willen uitvoeren. Milieugroepen hopen echter dat de maatregel van de Amerikaanse regering voor de betrokken bedrijven moeiliker zal maken om vergunningen te krijgen.

"De omschrijving van deze voorbehouden gebieden zal ons toelaten om met federale partners samen te werken om ervoor te zorgen dat economische activiteiten de ijsberenpopulatie geen schade toebrengen," merkt Tom Strickland, vice-secretaris van de Amerikaanse milieudienst op. "Elke voorgenomen economische activiteit in het gebied moet nu verplicht worden afgewogen tegen de impact op de ijsberenpopulatie." Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 500.000 vierkante kilometer en bestaat grotendeels uit ijsvelden, onder meer in de zeeën van Chukchi en Beaufort, waar de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell boorplannen heeft.

Shell had gepland om eerder dit jaar in de IJszee beginnen te boren, tot de olieramp met British Petroleum in de Golf van Mexico die projecten voorlopig tot stilstand bracht. Shell zou nu in de loop van volgend jaar willen beginnen te boren. Milieuverenigingen reageren enthousiast op de beslissing van de Amerikaanse regering. "De regering van president Barack Obama moet nu duidelijk aangeven dat er actie zal ondernomen worden, zodat er eindelijk kan begonnen worden met een strategisch plan om de ijsberen te redden," voerde Kassie Siegel, vertegenwoordiger van het Center for Biological Diversity, op. Siegel stuurt er op aan dat de Amerikaanse regering een moratorium zou afkondigen op booractiviteiten in de ijsberen-biotopen.

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, ijsbeer, klimaatverandering |  Facebook |

31-07-10

Veel interesse voor gaspijplijn in Alaska

Er zijn heel wat geïnteresseerden voor de toekomstige pijpleiding van TransCanada Corporation om gas vanuit de North Slope in Alaska te transporteren. Dat heeft een woordvoerder van TransCanada gezegd naar aanleiding van het afsluiten van een prospectieperiode waarin naar mogelijke klanten werd gezocht voor de pijpleiding. TransCanada hoopt met één van die kandidaten een principe-overeenkomst te kunnen afsluiten om de zware investering in de bouw van de pijpleiding te kunnen doorvoeren. Een gaspijpleiding is bijzonder belangrijk voor de economische toekomst van Alaska, aangezien de olieproductie - de belangrijkste inkomstenbron van de staat - begint af te nemen. Het is echter de vraag of er voldoende vraag is naar gas uit Alaska om een pijplijn te verantwoorden.

Naast TransCanada werkt ook Denali, een joint venture tussen British Petroleum en ConocoPhillips, aan een eigen pijpleiding. "Verwacht wordt dat maximaal één project zal toegelaten worden," aldus het persbureau Associated Press. "TransCanada en Denali hebben al laten verstaan dat een mogelijke fusie niet tot de mogelijkheden behoort. De concurrentie is dan ook bijzonder fel. TransCanada, dat voor het project samenwerkt met ExxonMobil, heeft een exclusieve licentie van de staat Alaska verkregen voor de aanleg van een pijplijn en heeft binnen het kader van een energiewet van Alaska, naar voor geschoven door toenmalig gouverneur Sarah Palin, een vergoeding van 500 miljoen dollar beloofd. Denali geniet geen staatssteun en gaat niet akkoord met alle elementen van de energiewet."

TransCanada en Denali willen elk ongeveer 4,5 miljoen kubieke voet per dag naar de Noord-Amerikaanse markt transporteren. De pijpleiding zou tegen het einde van het decennium operationeel moeten zijn. Denali heeft zijn project begroot op een kost van 35 miljard dollar. TransCanada maakt gewag van een bedrag tussen 32 miljard dollar en 41 miljard dollar. TransCanada heeft ook een kortere en goedkopere versie van de pijplijn. Daarbij zou 20 miljard dollar tot 26 miljard dollar worden geïnvesteerd in een pijplijn die het gas naar een verwerkingsinstallatie zou voeren om het vervolgens verder per schip te laten transporteren. Denali heeft al gezegd een dergelijke optie te overwegen indien potentiële klanten daarop aandringen.

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, energie, gas, pijpleiding, transport |  Facebook |

21-03-10

Alaska verdeeld over plannen eskimo-bedrijf Sealaska

De inwoners van de staat Alaska zijn verdeeld geraakt over de plannen van het bedrijf Sealaska om ongeveer 34.000 hectaren van het reservaat Tongass National Forestland te ontginnen voor bosbouw. Ook zou het bedrijf de toelating krijgen om 1.800 hectaren gewijde grond te ontginnen, terwijl nog eens 2.500 hectaren voor toekomstig gebruik geselecteerd zouden worden. Sealaska is eigendom van de lokale eskimo-bevolking, dat ruim veertig jaar officieel te toelating kreeg om de bodemrijkdommen van Alaska te exploiteren. Tegenstanders voeren echter aan dat het bedrijf een zware impact zal hebben op de natuur van de regio. Sealaska heeft wel beloofd om andere gebieden in ruil af te staan. Sealaska kreeg bijna veertig jaar geleden het recht op 190.000 hectaren grond in het Tongass-gebied, in ruil voor een concessie voor de Trans-Alaska Pijpleiding.

Volgens een aantal betrokkenen vormt de houtkap van Sealaska onder meer een grote bedreiging voor de zalmen, beren en herten. Een aantal inwoners voegt er aan toe dat het bedrijf bovendien politieke druk uitoefent om zijn activiteiten ongestoord verder te kunnen zetten. Economische ontwikkeling mag volgens hen niet tot extra conflicten met andere activiteiten leiden. Er wordt aan toegevoegd dat Sealaska een bedreiging vormt voor de gemeenschappen die voor hun overleving afhankelijk zijn van intacte wouden en maritieme ecosystemen. Ook het toerisme zal volgens hen te lijden hebben onder de activiteiten van Sealaska. Gevreesd wordt bovendien dat ook andere eskimo-bedrijven nieuwe grondlicenties zullen aanvragen. Anderen stellen echter dat de bosontginning van Sealaska een voorbeeld van duurzaam beleid is geworden en dat de activiteiten van Sealaska cruciaal zijn voor de economische groei van de regio.

"De grondenruil biedt volgens Rick Harris, vice-president van Sealaska, de gemeenschap mogelijkheid om oude bosgebieden zonder wegeninstructuur verder te vrijwaren als waterreserves en jachtgronden," aldus de Amerikaanse krant USA Today. "Bovendien biedt het volgens Harris de kans om een nieuwe economie te bouwen, gebaseerd op toerisme en duurzame energie in plaats van eenzijdig op bosontginning." De grondenruil bezorgt Sealaska niet alleen een gigantische voorraad kaprijpe bosgebieden, maar ook een belangrijke wegeninfrastructuur die het transport van het hout moet vergemakkelijken en dus rendabeler maken. De gebieden met gewijde gronden zouden voor educatieve doeleinden worden gebruikt, terwijl elders toeristische centra en getijdenenergie-projecten zouden worden opgezet. Door de grondenruil zouden volgens Sealaska tweehonderd houthakkers hun baan kunnen behouden.

16:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, sealaska, tongass |  Facebook |

18-01-10

Inheems protest tegen nieuwe vergunning zinkmijn Alaska

Een groep inheemse bewoners en milieuverenigingen hebben beroep aangetekend tegenover een nieuwe vergunning voor de uitbreiding van de zinkmijn Red Dog. De zinkmijn kreeg in december vorig jaar van de Amerikaanse staat Alaska de toestemming om afvalwater te storten in het Aqqaluk-bassin. Daarvoor werd zopas door het Amerikaanse Environmental Protection Agency ook daadwerkelijk een vergunning voor afgeleverd. Indien een rechter ingaat op het beroep dat werd ingetekend tegen de vergunning, zou dit belangrijke gevolgen kunnen hebben voor Red Dog, de grootste zinkmijn van de wereld. In het protest tegen de vergunning opgemerkt dat de inhoud niet in overeenstemming is met de Amerikaanse Clean Water Act. De vergunning blijft echter wel geldig zolang het beroep niet is behandeld.

"De staat Alaska en de Amerikaanse federale overheid hebben een zeer grondige studie uitgevoerd over de waterproblematiek betreffende Red Dog," stelt een woorvoerder van Teck Resources, de uitbater van de zinkmijn. "Er is daarbij duidelijk aangetoond dat het leefmilieu stroomafwaarts van de mijn door doorgedreven beveiligingsmaatregelen bijzonder goed beschermd is gebleken. Ook de nieuwe vergunning biedt de hoogste garanties voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu." Aqqaluk is het volgende ontginningsproject van Red Dog en zou ook voorlopig de enige nieuwe mijnactiviteit zijn die in het gebied op stapel staat. Teck Resources stelt dat verdere vertragingen mogelijk zouden kunnen leiden tot een reductie of een onderbreking in de productie van Red Dog.

Teck Resources zegt samen met partner Nana Regional Corporation, de inheemse grondeigenaar van het gebied, communicatie te blijven voeren met alle belanghebbenden om alle bezorgdheid te kunnen wegnemen en de productie ononderbroken te kunnen verder zetten. Een woordvoerder van Nana Regional Corporation voegde daar aan toe te hopen dat het vergunningsproces zijn normale gang zou kunnen gaan, zodat de essentiële economische, culturele en sociale baten van de mijnactiviteiten niet zouden worden afgebouwd. De inheemse dorpen Kivalina en Point Hope stellen dat de vergunning het mijnbedrijf toelaat om de omgeving verder te vervuilen en de gezondheid van de lokale bevolking verder in gevaar te brengen. De inwoners stellen economische ontwikkeling te ondersteunen, maar voegen er aan toe dat toxische metalen van de mijn nefast zijn voor het drinkwater en het visbestand.

14:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, zink, red dog, aqqaluk |  Facebook |

22-06-09

Exxon Valdez moet 480 miljoen dollar intresten betalen

valdez_grounded650Het olieconcern ExxonMobil moet de slachtoffers van de ramp met de tanker Exxon Valdez in Alaska 480 miljoen dollar aan achterstallige intresten betalen. Dat heeft het Amerikaanse Hof van Beroep bepaald. Het olieconcern moet ook 70 miljoen gerechtskosten betalen. Door die uitspraak moet ExxonMobil uiteindelijk dubbel zoveel betalen voor de schade die de olieramp heeft veroorzaakt. Eerder al werd bepaald dat 507,5 miljoen dollar schadevergoeding moest betaald worden aan lokale vissers, visverwerkers, maritieme diensten en de sector van het eco-toerisme, die hun inkomsten door de olieramp gereduceerd zagen. De Exxon Valdez e Exxon liep op 24 maart 1989 aan de grond liep bij Bligh Reef in Alaska. Het zou de grootste olieramp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.

In 1996 kende een jury in Alaska aan de slachtoffers een schadevergoeding van 5 miljard dollar toe voor de olieramp in de Prince William Sound, waarbij ruim 41 miljoen liter ruwe olie in zee terecht kwam en waarbij 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd raakte. De ramp kostte het leven aan 580.000 zeevogels en talloze otters, robben en zeeleeuwen. Ook de lokale visserij liep door de ramp enorme schade op. Nadien raakte bekend dat de kapitein van de Exxon Valdez dronken was en zich niet op de brug bevond toen het schip aan de grond liep. Exxon ging echter tegen het vonnis in beroep, waarna de schadevergoeding drie jaar geleden herleid werd tot 2,5 miljard dollar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof herleidde dat bedrag vorig jaar tot 507,5 miljoen dollar.

Exxon begon in december vorig jaar de slachtoffers te vergoeden. Het Hof van Beroep heeft nu echter gesteld dat daarbij intresten moeten betaald worden die teruggaan tot de allereerste uitspraak in 1996, waardoor de vergoeding van de slachtoffers nagenoeg verdubbeld wordt. ExxonMobil heeft nog niet beslist of er nieuwe stappen zullen ondernomen worden tegen de uitspraak. De Exxon Valdez werd na de ramp naar San Diego gesleept, waar herstellingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Die vergden in totaal een investering van 30 miljoen dollar. Begin vorig jaar werd het enkelwandige schip verkocht aan de rederij Hong Kong Bloom Shipping. Daarna werd het schip onder de naam Dong Fang Ocean omgevormd tot een ertsschip.

18:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, alaska, exxon valdez, olieramp |  Facebook |

19-04-09

Uitbreiding oliewinning voor kust Alaska geblokkeerd

Een uitbreiding van het exploratieprogramma voor het winnen van olie en gas voor de kust van Alaska is door het hof van beroep in Washington verworpen. De rechters waren van oordeel dat de regering van voormalig Amerikaans president George W. Bush onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de ecologische impact van de projecten. Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken was in augustus 2005 gestart met een project om de oliegebieden in de zeeën van Beaufort, Bering en Chukchi uit te breiden. Het hof van beroep heeft het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken, dat nu onder leiding staat van Ken Salazar, nu opgelegd om mogelijke milieurisico's te bepalen vooraleer met het programma verder gezet kan worden.

"De betrokken gebieden vormen een biotoop voor ijsberen, walvissen, zeehonden, walrussen en zeevogels," aldus het persbureau Associated Press. "De rechtszaak was aangespannen door drie milieugroepen die het ecosysteem willen beschermen en de Native Village of Point Hope, een eskimo-stam die aan de kust van de Chukchi Zee woont en vooral leeft van de jacht." Opgemerkt wordt dat producenten van olie en gas het steeds moeilijker krijgen om nieuwe reserves te vinden en de productie op te drijven. De productie van de belangrijkste Amerikaanse oliebedrijven is de voorbije jaren gevoelig gedaald, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland. Deze grote private bedrijven controleren minder dan 10 procent van de wereldwijde reserves. Meer dan 80 procent is in handen van staatsbedrijven, zoals in Venezuela of Saoedi-Arabië.

Het American Petroleum Institue, dat de uitbreiding van de olieproductie in Alaska verdedigde, zegt zich te zullen beraden over de beslissing van het hof van beroep. "Het zou een zware klap kunnen betekenen voor de Amerikaanse olieproductie indien deze beslissing de ontwikkeling van vitale energiebronnen verder zou vertragen," aldus de sectororganisatie in een reactie. "Het gaat hier om duizenden arbeidsplaatsen, belangrijke overheidsinkomsten en de nodige brandstof voor de Amerikaanse industrie en het dagelijkse leven." Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken heeft gezegd het vonnis te bestuderen. Het ministerie had het programma al vijf jaar uitgesteld om de ecologische impact te bestuderen.

Volgens Joseph Stanislaw, onafhankelijk consulent bij het adviesbureau Deloitte, zegt dat het steeds meer duidelijk wordt dat de regels voor de olieproducenten onder president Barack Obama gevoelig zijn veranderd, waarbij de realisatie van boorprojecten langer zal aanslepen en gevoelig duurder zal worden. "Het milieu en de klimaatverandering krijgen van president Obama een grotere prioriteit dan de binnenlandse olieproductie. De nieuwe regels zullen het voor de olieproducenten veel moeilijker maken."

14:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, alaska, olieproductie |  Facebook |

25-01-09

Cruises naar Alaska worden spotgoedkoop

Aanbieders van cruises naar de Amerikaanse staat Alaska bieden zware kortingen aan om hun schepen dit jaar voldoende bezet te krijgen. Dat zegt de Alaska Tourism Industry Association. Daarbij wordt opgemerkt dat de goedkoopste cruise naar Alaska vorig jaar werd aangeboden aan 799 dollar, plus onkosten. Dit jaar biedt de rederij Princess Cruises echter zomercruises aan voor een prijs van amper 475 dollar voor zeven dagen, plus onkosten. De voorbije jaren brachten cruiseschepen ongever één miljoen toeristen naar Alaska. Om dit aantal ook dit jaar, ondanks de economische crisis, te halen, worden dan ook zware kortingen aangeboden. Tot nu toe beleefden de cruiserederijen één van de slechtste jaren uit hun geschiedenis en men heeft er ook geen idee van of de goedkope aanbiedingen veel soelaas zullen brengen.

20:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, cruise, alaska |  Facebook |

21-11-08

Nieuw Shell-project in Alaska geblokkeerd

Het olieconcern Royal Dutch Shell krijgt voorlopig geen toelating om boringen te verrichten in de North Slope in Alaska. Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken had immers nagelaten om een milieustudie te verrichten vooraleer het Brits-Nederlandse bedrijf een toelating te geven om het olieveld te ontginnen. Daarop heeft een Amerikaans hof van beroep in San-Francisco de vergunning geblokkeerd. Door die beslissing ligt de keuze over het oliewinning-beleid in Alaska nu bij de volgende regering van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse Minerals Management Service, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het leasen van offshore-boorprojecten, heeft volgens de rechter de National Environmental Policy Act overtreden door geen diepgaand onderzoek te verrichten naar de effecten van de offshore booractiviteiten op het walvisbestand in de Zee van Beaufort en de impact op de inlandse bevolking op de North Slope. Daardoor krijgt Shell voorlopig geen vergunning om te starten met proefboringen in het Sivulliq-gebied, ongeveer 25 kilometer uit de kust van Noord-Alaska.

"De Minerals Management Service moet het onderzoek helemaal van bij het begin overdoen. Een aantal belangengroepen, zoals de milieuvereniging Alaska Wilderness League en de bewonersorganisatie North Slope Borough, hadden Shell voor de rechter gedaagd," aldus de Amerikaanse krant The International Herald Tribune. "Daarbij werd opgemerkt dat de plannen van Shell om ijsbrekers, boorschepen en seismische schepen naar het gebied te sturen, een bedreiging konden vormen voor de walvissen."

De walvissen migreren twee keer per jaar door de Zee van Beaufort en vormen volgens de organisaties de basis van de cultuur van de Inupiat-gemeenschap. "De beslissing van de rechter is een dure tegenslag voor Shell, die een grote campagne heeft opgezet om zijn offshore-exploitaties in Alaska uit te breiden," aldus de Amerikaanse krant. "Het olie bedrijf investeerde recent 2,1 miljard dollar om leasing-vergunningen te krijgen in de Zee van Chukchi en betaalde 84 miljoen dollar voor vergunningen in de Zee van Beaufort."

Shell zegt dat zal bekeken worden hoe er op de gerechterlijke beslissing zal gereageerd worden. "De Minerals Management Service heeft zijn taak gewetensvol uitgevoerd en Shell is meer dan tegemoet gekomen aan de vereisten van een verantwoorde exploitatie in het Noordpool-gebied," aldus het bedrijf. Het dossier wordt door de oliesector van nabij gevolgd omdat het als een testcase wordt beschouwd voor de toekomstige exploitatie-mogelijkheden van energie-winning in het Noordpool-gebied. Dat zou de afnemende omzet van het onshore olieveld van Prudhoe Bay moeten opvangen.

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, olie, shell, alaska, zee van beaufort |  Facebook |

07-08-08

Alaska bibbert onder hoge brandstofprijzen

De energierekening van de bewoners van Alaska ligt minstens 60 procent hoger dan het gemiddelde van de Verenigde Staten. Elektriciteit kost er zelfs elf keer meer dan in de rest van de Verenigde Staten. Dat is te wijten aan de hoge olieprijzen. Sarah Palin, gouverneur van Alaska, heeft daarom voorgesteld om elke inwoner een extra uitkering van 1.200 dollar uit te keren, afkomstig uit de reserves van de staat. Alaska heeft weinig wegen en levensnoodzakelijke voorraden moeten per schip of vliegtuig worden aangebracht, wat de kosten drastisch opdrijft.

"Vooral in de afgelegen gebieden met lage wintertemperaturen, ook in de omgeving van de rijkste olievelden van Alaska, wordt de situatie volgens sommige inwoners onhoudbaar," meldt het persbureau Associated Press. "Daar besteedt men 40 procent van het inkomen aan energie, tegenover 4 procent voor het gemiddelde van de staat. Men vraagt zich af men erin kan slagen om het financieel te redden tot de zomer. Sommigen overwegen dan ook om te verhuizen naar dichtbevolktere gebieden, waar de energieprijzen toch nog iets lager liggen."

Niet alleen brandstof wordt quasi onbetaalbaar in Alaska, in de Eskimo-gemeenschap wordt ook geklaagd over dure levensmiddelen en andere consumptiegoederen. Ook die prijzen werden opgetrokken door het dure transport. De Eskimo-gemeenschap zegt dan ook dat ze op jacht moet gaan op vis, robben en karibous om zijn voedselvoorziening aan te vullen. Maar ze moeten dure brandstof kopen voor de aandrijving van hun boten, sneeuwscooters en auto's. Dat blijken vele Eskimo's zich niet meer te kunnen veroorloven.

15:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, olie, alaska |  Facebook |

Alaska wil geen bescherming van de ijsbeer

De staat Alaska daagt de Amerikaanse regering voor de rechter wegens het opnemen van de ijsbeer op de lijst van bedreigde diersoorten. Daardoor zou volgens de staat de olie- en gasexploratie, de visserij en het toerisme van Alaska in het gedrang kunnen komen. De ijsbeer werd eerder dit jaar door de Amerikaanse regering opgenomen in de Endagered Species Act omdat de klimaatverandering hun biotoop in het Noordpool-gebied doet wegsmelten. Maar die beslissing in volgens Sarah Palin, de gouverneur van Alaska, niet voldoende wetenschappelijk en commercieel onderbouwd.

"IJsberen leven uitsluitend in het noordpool-gebied en zijn van het zeeijs afhankelijk als platform om op zeehonden te jagen," aldus het persbureau Reuters. "Indien de klimaatverandering zich doorzet, zouden volgens de Amerikaanse Geological Survey tegen 2050 tweederde van de wereldwijde ijsbeerpopulatie verdwenen kunnen zijn." Volgens de staat Alaska heeft de Amerikaanse Fish and Wildfire Service, die de bescherming van de ijsbeer heeft gemotiveerd, geen rekening gehouden met het feit dat de soort al eerdere warmteperiodes heeft overleefd.

Alaska wijst erop dat de ijsbeerpopulatie tijdens de voorbije veertig jaar nagenoeg is verdubbeld tot 25.000 eenheden, dankzij allerhande regelingen en beschermingsprogramma's. Volgens de milieuorganisatie Greenpeace heeft de actie van Alaska echter niets te maken met wetenschap of klimaatverandering. "Alaska buigt gewoon voor de druk van petroleumbedrijven, die in het kwetsbare ijsbeer-gebied naar olie willen boren, zonder rekening te houden met de invloed van het petroleumverbruik op het klimaat," aldus een woordvoerder van de milieuvereniging. Greenpeace zal samen met de Natural Resources Defense Council en het Center for Biological Diversity de klacht van Alaska bevechten.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, verenigde staten, greenpeace, ijsbeer |  Facebook |

07-02-08

Shell biedt op wateren Atlaska

Het olieconcern Shell heeft een bod gedaan op de rechten om te kunnen boren naar olie en gas in de wateren van de Chukchi Zee bij het Noord-Amerikaanse Alaska. Het bod van in totaal 2,1 miljard dollar op 275 concessies is één van de hoogste biedingen die ooit in de regio zijn gedaan. Het gebied heeft volgens Shell de potentie om de nieuwe kernregio van de groep te worden.

Met de stap naar de Chukchi Zee versterkt Shell naar eigen zeggen zijn positie in Alaska. Shell heeft al boorrechten in de Beaufort Zee voor de noordkust van Alaska. Shell verliet het gebied in de jaren tachtig om in de Golf van Mexico diepwaterboringen te doen. “Shell zag destijds een grotere belofte in het diepe water,” aldus het persbureau ANP. “Inmiddels aasde het concern alweer jaren op een terugkeer naar de Chukchi.”

De uitbreiding van de rechten voor de kust van Alaska door het concern illustreert volgens analisten dat Shell zich meer wil richten op landen met stabielere en voorspelbaardere politieke en fiscale regimes. Nochtans heeft een Amerikaanse federale rechter vorig jaar bepaald dat Shell voorlopig geen proefboringen mag doen naar olie of gas in de Beaufort Zee bij Alaska. Milieubewegingen en de bevolking hadden daarover een proces aangespannen.

Meer over milieu en natuur

14:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shell, alaska |  Facebook |

18-04-07

Tunnel tussen Siberië en Alaska

Rusland is van plan om een tunnel te bouwen tussen Siberië en Alaska. Die tunnel onder de Beringstraat moet de Verenigde Staten bevoorraden met Siberisch gas en elektriciteit. Volgens ramingen zou het project ruim 10 miljard dollar kosten. De tunnel moet een afstand van meer dan 90 kilometer overbruggen. Dat is meer dan het dubbele van de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk, waardoor de Beringtunnel de langste van de hele wereld wordt.

Het project is volgens het Russisch ministerie van economie een samenwerking tussen Rusland, de Verenigde Staten en Canada. Het zou tien tot vijftien jaar duren om de tunnel klaar te krijgen. De tunnel wordt een onderdeel van een 6.000 kilometer lange transportcorridor tussen Siberië en de Verenigde Staten en bestaat uit drie secties, waarbij twee eilanden in de Beringstraat worden verbonden met Rusland en de Verenigde Staten.

De hele corridor zou een investering vergen van ongeveer 65 miljard dollar. “In de tunnel komen een hogesnelheidslijn voor het spoorverkeer, een autosnelweg en pijpleidingen,” aldus het persbureau Bloomberg. “Daarnaast zijn ook elektriciteitsleidingen en een glasvezelverbinding voorzien.” Rusland en de Verenigde Staten zouden elk voor 25 procent in de tunnel participeren. De rest is voorbehouden aan private investeerders.

De spoorverbinding loopt van Pravaya Lena, ten zuiden van Yakutsk, over 3.500 kilometer naar Uelen aan de Beringstraat. Op het Amerikaanse vasteland loopt de verbinding over 2.000 kilometer van Angora tot Fort Nelson. Verwacht wordt dat de investeringen zich op twintig jaar tijd zouden terugbetaald hebben. Ook Japan, China en Korea zouden interesse hebben om aan het project mee te werken.

16:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: alaska, transport, siberie, energie |  Facebook |

09-01-07

Oliesector grijpt mogelijk naast Alaska

In de Verenigde Staten is een wetsvoorstel ingediend om het boren naar olie in een groot natuurgebied in Alaska te verbieden. Milieugroepen hopen dat het democratisch getinte Amerikaanse Congres de wet zullen doorduwen. Het voorstel werd in het verleden al enkele keren weggestemd. President George W. Bush meent dat de booractiviteiten en milieubescherming perfect kunnen samengaan.

Door de wet zou langs de kust van Alaska een gebied van 500.000 hectaren permanent beschermd worden, zodat er geen booractiviteiten zouden kunnen plaats vinden. Het gebied heeft een bijzonder kostbaar wildbestand, maar herbergt ook oliereserves met een omvang van meer dan tien miljoen vaten en het wordt dan ook steeds interessanter voor de Amerikaanse oliesector.

Milieugroepen zeggen dat het gebied van onschatbare waarde heeft en dringend nood heeft aan bescherming. Ze vergelijken de regio met het Serengeti-natuurgebied in Afrika omwille van zijn uitgebreide fauna, met onder meer ijsberen, karibou's en miljoenen trekvogels. De democratische politicus Edward Markey heeft dan ook opnieuw een wetsvoorstel neergelegd om het gebied te beschermen.

Het gebied heeft volgens de oliesector wellicht echter ook een oliereserve die op piekogenblikken één miljoen vaten per dag zou kunnen produceren. De Amerikaanse president George W. Bush is van mening dat de regio van essentieel belang is om de afhankelijkheid van het land van buitenlandse energiebevoorrading te verkleinen.

Eerdere pogingen om het boren naar olie in het gebied te verbieden, mislukten. Maar de democraten hebben een meerderheid verworven in het Amerikaanse Congres, terwijl ook een aantal gematigde republikeinen zich achter het voorstel zouden willen scharen. Markey meent dan ook dit keer veel kans te hebben zijn slag te kunnen thuishalen.

13:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, olie, energie, milieu |  Facebook |

09-08-06

BP wist al lang van roestprobleem

British Petroleum (BP) probeert het grootste olieveld van de Verenigde Staten deels open te houden. De olieproducent ligt echter zwaar onder vuur omdat er te veel zou bespaard zijn op het onderhoud van de installaties. Het bedrijf zou al twee jaar lang geweten hebben dat de leiding in Prudhoe Bay met roestproblemen had te kampen.

Werknemers in Alaska hebben volgens de Financial Times al in 2004 een brief gestuurd aan de bedrijfstop. Ze maakten zich al jaren zorgen over de veiligheidsrisico's die arbeiders en het milieu lopen. Ze eisten dat de erosie van de pijplijn werd aangepakt, voordat er ongelukken zouden gebeuren.

BP moet nu kilometers verroeste pijpleidingen vervangen een grote lekkage worden vervangen. De werkzaamheden zouden maanden in beslag kunnen nemen. Door het afsluiten van Prudhoe Bay ligt echter acht procent van de Amerikaanse olieproductie plat. Dat zou tot brandstoftekorten kunnen leiden.

Een gebrek aan onderhoud zou de oorzaak zijn van het probleem. De leiding is dertig jaar oud, voor een dergelijke infrastructuur ver boven de pensioenleeftijd. Omdat de olie tegenwoordig onder veel hogere druk door buizen wordt gepompt, zou slijtage versnellen. BP wil nu een gedeelte van het olieveld open houden terwijl de leiding wordt hersteld. Het hele veld produceert dagelijks 400.000 vaten, BP zou uit het westelijke deel 185.000 vaten per dag kunnen oppompen.

16:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bp, energie, milieu, prudhoe bay, alaska |  Facebook |