09-06-12

Alaska op zoek naar duurzame energie-toekomst

Alaska herbergt een enorme capaciteit aan hernieuwbare energie, maar de landelijke gebieden van de Amerikaanse staan zijn nog altijd massaal afhankelijk van fossiele brandstoffen en worden daarbij met bijzonder hoge energiekosten geconfronteerd. Er wordt nu onderzocht op welke manier de generatie en het gebruik van hernieuwbare energie in Alaska kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt de staat echter met verschillende uitdagingen geconfronteerd, zoals een verlies aan bevolking, waardoor de eis naar oplossingen verzwakt.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, energie |  Facebook |

06-05-11

Alaska niet langer gevaarlijkste werkplek Verenigde Staten

De Amerikaanse staat Alaska heeft de voorbije twee jaar een opvallende daling gekend in het aantal dodelijke werkongevallen. Dat blijkt uit een rapport van de Alaska Division of Public Health. De daling is volgens het rapport vooral te danken aan de grotere veiligheidsmaatregelen die worden genomen. Vooral de commerciële visvangst en vliegtuigongevallen vormen in Alaska de belangrijkste oorzaken van dodelijke werkongevallen.

"Het grote aandeel van arbeidsactiviteiten in open lucht en frequente vliegtuigverplaatsingen maken werknemers in Alaska extra gevoelig voor de elementen," aldus het rapport. "Tijdens het eerste decennium van deze eeuw werden er in Alaska gemiddeld 379 fatale werkongevallen geteld. Dat betekent een daling met 43 procent tegenover het laatste decennium van de vorige eeuw. Twee jaar geleden werden in Alaska amper 20 fatale werkongevallen geteld, terwijl twintig jaar voordien nog 82 doden waren gevallen."

De onderzoekers stellen dat de positieve evolutie te danken is aan een verbetering in de veiligheidsopvoeding, technologie en regelgeving in de luchtvaart, visserij en scheepvaart. "De arbeidsrisico's in Alaska hebben een totaal andere aard dan in de rest van de Verenigde Staten," wordt er opgemerkt. "Aan de weersomstandigheden kan er niets worden veranderd, maar wel kunnen de werknemers beter uitgerust worden om veilig om te gaan met die risico's."

Alaska was lange tijd de Amerikaanse staat met het hoogste percentage aan fatale werkongevallen. Tijdens de jaren tachtig en negentig werden er 22 doden per 100.000 werknemers geteld. Dat is inmiddels echter gedaald tot 3,3 doden, waardoor Alaska niet langer tot de vijf meest gevaarlijke staten behoort. Ongeveer 7,5 procent van de overlijdens was te wijten aan geweld op het werk. Eén werknemer werd op een olieveld tijdens seismische tests door een beer aangevallen en gedood.

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, human resources, werkongeval |  Facebook |

25-11-10

IJsberen krijgen nieuwe gebieden in Alaska

De Amerikaanse regering heeft in de staat Alaska een aantal voorbehouden gebieden voor ijsberen gereserveerd. Daarmee hoopt men volgens de Amerikaanse Fish and Wildlife Service het risico van het afnemende poolijs op de overlevingskansen van de ijsbeer te helpen verkleinen. De gereserveerde gebieden hebben twee keer de grootte van Groot-Brittannië. Beelden van ijsberen op smeltende ijsschotsen zijn één van de symbolen van de opwarmingen van de aarde geworden. De gereserveerde gebieden omvatten echter ook locaties waar oliebedrijven boringen willen uitvoeren. Milieugroepen hopen echter dat de maatregel van de Amerikaanse regering voor de betrokken bedrijven moeiliker zal maken om vergunningen te krijgen.

"De omschrijving van deze voorbehouden gebieden zal ons toelaten om met federale partners samen te werken om ervoor te zorgen dat economische activiteiten de ijsberenpopulatie geen schade toebrengen," merkt Tom Strickland, vice-secretaris van de Amerikaanse milieudienst op. "Elke voorgenomen economische activiteit in het gebied moet nu verplicht worden afgewogen tegen de impact op de ijsberenpopulatie." Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 500.000 vierkante kilometer en bestaat grotendeels uit ijsvelden, onder meer in de zeeën van Chukchi en Beaufort, waar de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell boorplannen heeft.

Shell had gepland om eerder dit jaar in de IJszee beginnen te boren, tot de olieramp met British Petroleum in de Golf van Mexico die projecten voorlopig tot stilstand bracht. Shell zou nu in de loop van volgend jaar willen beginnen te boren. Milieuverenigingen reageren enthousiast op de beslissing van de Amerikaanse regering. "De regering van president Barack Obama moet nu duidelijk aangeven dat er actie zal ondernomen worden, zodat er eindelijk kan begonnen worden met een strategisch plan om de ijsberen te redden," voerde Kassie Siegel, vertegenwoordiger van het Center for Biological Diversity, op. Siegel stuurt er op aan dat de Amerikaanse regering een moratorium zou afkondigen op booractiviteiten in de ijsberen-biotopen.

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, ijsbeer, klimaatverandering |  Facebook |

31-07-10

Veel interesse voor gaspijplijn in Alaska

Er zijn heel wat geïnteresseerden voor de toekomstige pijpleiding van TransCanada Corporation om gas vanuit de North Slope in Alaska te transporteren. Dat heeft een woordvoerder van TransCanada gezegd naar aanleiding van het afsluiten van een prospectieperiode waarin naar mogelijke klanten werd gezocht voor de pijpleiding. TransCanada hoopt met één van die kandidaten een principe-overeenkomst te kunnen afsluiten om de zware investering in de bouw van de pijpleiding te kunnen doorvoeren. Een gaspijpleiding is bijzonder belangrijk voor de economische toekomst van Alaska, aangezien de olieproductie - de belangrijkste inkomstenbron van de staat - begint af te nemen. Het is echter de vraag of er voldoende vraag is naar gas uit Alaska om een pijplijn te verantwoorden.

Naast TransCanada werkt ook Denali, een joint venture tussen British Petroleum en ConocoPhillips, aan een eigen pijpleiding. "Verwacht wordt dat maximaal één project zal toegelaten worden," aldus het persbureau Associated Press. "TransCanada en Denali hebben al laten verstaan dat een mogelijke fusie niet tot de mogelijkheden behoort. De concurrentie is dan ook bijzonder fel. TransCanada, dat voor het project samenwerkt met ExxonMobil, heeft een exclusieve licentie van de staat Alaska verkregen voor de aanleg van een pijplijn en heeft binnen het kader van een energiewet van Alaska, naar voor geschoven door toenmalig gouverneur Sarah Palin, een vergoeding van 500 miljoen dollar beloofd. Denali geniet geen staatssteun en gaat niet akkoord met alle elementen van de energiewet."

TransCanada en Denali willen elk ongeveer 4,5 miljoen kubieke voet per dag naar de Noord-Amerikaanse markt transporteren. De pijpleiding zou tegen het einde van het decennium operationeel moeten zijn. Denali heeft zijn project begroot op een kost van 35 miljard dollar. TransCanada maakt gewag van een bedrag tussen 32 miljard dollar en 41 miljard dollar. TransCanada heeft ook een kortere en goedkopere versie van de pijplijn. Daarbij zou 20 miljard dollar tot 26 miljard dollar worden geïnvesteerd in een pijplijn die het gas naar een verwerkingsinstallatie zou voeren om het vervolgens verder per schip te laten transporteren. Denali heeft al gezegd een dergelijke optie te overwegen indien potentiële klanten daarop aandringen.

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, energie, gas, pijpleiding, transport |  Facebook |

21-03-10

Alaska verdeeld over plannen eskimo-bedrijf Sealaska

De inwoners van de staat Alaska zijn verdeeld geraakt over de plannen van het bedrijf Sealaska om ongeveer 34.000 hectaren van het reservaat Tongass National Forestland te ontginnen voor bosbouw. Ook zou het bedrijf de toelating krijgen om 1.800 hectaren gewijde grond te ontginnen, terwijl nog eens 2.500 hectaren voor toekomstig gebruik geselecteerd zouden worden. Sealaska is eigendom van de lokale eskimo-bevolking, dat ruim veertig jaar officieel te toelating kreeg om de bodemrijkdommen van Alaska te exploiteren. Tegenstanders voeren echter aan dat het bedrijf een zware impact zal hebben op de natuur van de regio. Sealaska heeft wel beloofd om andere gebieden in ruil af te staan. Sealaska kreeg bijna veertig jaar geleden het recht op 190.000 hectaren grond in het Tongass-gebied, in ruil voor een concessie voor de Trans-Alaska Pijpleiding.

Volgens een aantal betrokkenen vormt de houtkap van Sealaska onder meer een grote bedreiging voor de zalmen, beren en herten. Een aantal inwoners voegt er aan toe dat het bedrijf bovendien politieke druk uitoefent om zijn activiteiten ongestoord verder te kunnen zetten. Economische ontwikkeling mag volgens hen niet tot extra conflicten met andere activiteiten leiden. Er wordt aan toegevoegd dat Sealaska een bedreiging vormt voor de gemeenschappen die voor hun overleving afhankelijk zijn van intacte wouden en maritieme ecosystemen. Ook het toerisme zal volgens hen te lijden hebben onder de activiteiten van Sealaska. Gevreesd wordt bovendien dat ook andere eskimo-bedrijven nieuwe grondlicenties zullen aanvragen. Anderen stellen echter dat de bosontginning van Sealaska een voorbeeld van duurzaam beleid is geworden en dat de activiteiten van Sealaska cruciaal zijn voor de economische groei van de regio.

"De grondenruil biedt volgens Rick Harris, vice-president van Sealaska, de gemeenschap mogelijkheid om oude bosgebieden zonder wegeninstructuur verder te vrijwaren als waterreserves en jachtgronden," aldus de Amerikaanse krant USA Today. "Bovendien biedt het volgens Harris de kans om een nieuwe economie te bouwen, gebaseerd op toerisme en duurzame energie in plaats van eenzijdig op bosontginning." De grondenruil bezorgt Sealaska niet alleen een gigantische voorraad kaprijpe bosgebieden, maar ook een belangrijke wegeninfrastructuur die het transport van het hout moet vergemakkelijken en dus rendabeler maken. De gebieden met gewijde gronden zouden voor educatieve doeleinden worden gebruikt, terwijl elders toeristische centra en getijdenenergie-projecten zouden worden opgezet. Door de grondenruil zouden volgens Sealaska tweehonderd houthakkers hun baan kunnen behouden.

16:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, sealaska, tongass |  Facebook |

18-01-10

Inheems protest tegen nieuwe vergunning zinkmijn Alaska

Een groep inheemse bewoners en milieuverenigingen hebben beroep aangetekend tegenover een nieuwe vergunning voor de uitbreiding van de zinkmijn Red Dog. De zinkmijn kreeg in december vorig jaar van de Amerikaanse staat Alaska de toestemming om afvalwater te storten in het Aqqaluk-bassin. Daarvoor werd zopas door het Amerikaanse Environmental Protection Agency ook daadwerkelijk een vergunning voor afgeleverd. Indien een rechter ingaat op het beroep dat werd ingetekend tegen de vergunning, zou dit belangrijke gevolgen kunnen hebben voor Red Dog, de grootste zinkmijn van de wereld. In het protest tegen de vergunning opgemerkt dat de inhoud niet in overeenstemming is met de Amerikaanse Clean Water Act. De vergunning blijft echter wel geldig zolang het beroep niet is behandeld.

"De staat Alaska en de Amerikaanse federale overheid hebben een zeer grondige studie uitgevoerd over de waterproblematiek betreffende Red Dog," stelt een woorvoerder van Teck Resources, de uitbater van de zinkmijn. "Er is daarbij duidelijk aangetoond dat het leefmilieu stroomafwaarts van de mijn door doorgedreven beveiligingsmaatregelen bijzonder goed beschermd is gebleken. Ook de nieuwe vergunning biedt de hoogste garanties voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu." Aqqaluk is het volgende ontginningsproject van Red Dog en zou ook voorlopig de enige nieuwe mijnactiviteit zijn die in het gebied op stapel staat. Teck Resources stelt dat verdere vertragingen mogelijk zouden kunnen leiden tot een reductie of een onderbreking in de productie van Red Dog.

Teck Resources zegt samen met partner Nana Regional Corporation, de inheemse grondeigenaar van het gebied, communicatie te blijven voeren met alle belanghebbenden om alle bezorgdheid te kunnen wegnemen en de productie ononderbroken te kunnen verder zetten. Een woordvoerder van Nana Regional Corporation voegde daar aan toe te hopen dat het vergunningsproces zijn normale gang zou kunnen gaan, zodat de essentiële economische, culturele en sociale baten van de mijnactiviteiten niet zouden worden afgebouwd. De inheemse dorpen Kivalina en Point Hope stellen dat de vergunning het mijnbedrijf toelaat om de omgeving verder te vervuilen en de gezondheid van de lokale bevolking verder in gevaar te brengen. De inwoners stellen economische ontwikkeling te ondersteunen, maar voegen er aan toe dat toxische metalen van de mijn nefast zijn voor het drinkwater en het visbestand.

14:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, zink, red dog, aqqaluk |  Facebook |

22-06-09

Exxon Valdez moet 480 miljoen dollar intresten betalen

valdez_grounded650Het olieconcern ExxonMobil moet de slachtoffers van de ramp met de tanker Exxon Valdez in Alaska 480 miljoen dollar aan achterstallige intresten betalen. Dat heeft het Amerikaanse Hof van Beroep bepaald. Het olieconcern moet ook 70 miljoen gerechtskosten betalen. Door die uitspraak moet ExxonMobil uiteindelijk dubbel zoveel betalen voor de schade die de olieramp heeft veroorzaakt. Eerder al werd bepaald dat 507,5 miljoen dollar schadevergoeding moest betaald worden aan lokale vissers, visverwerkers, maritieme diensten en de sector van het eco-toerisme, die hun inkomsten door de olieramp gereduceerd zagen. De Exxon Valdez e Exxon liep op 24 maart 1989 aan de grond liep bij Bligh Reef in Alaska. Het zou de grootste olieramp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.

In 1996 kende een jury in Alaska aan de slachtoffers een schadevergoeding van 5 miljard dollar toe voor de olieramp in de Prince William Sound, waarbij ruim 41 miljoen liter ruwe olie in zee terecht kwam en waarbij 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd raakte. De ramp kostte het leven aan 580.000 zeevogels en talloze otters, robben en zeeleeuwen. Ook de lokale visserij liep door de ramp enorme schade op. Nadien raakte bekend dat de kapitein van de Exxon Valdez dronken was en zich niet op de brug bevond toen het schip aan de grond liep. Exxon ging echter tegen het vonnis in beroep, waarna de schadevergoeding drie jaar geleden herleid werd tot 2,5 miljard dollar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof herleidde dat bedrag vorig jaar tot 507,5 miljoen dollar.

Exxon begon in december vorig jaar de slachtoffers te vergoeden. Het Hof van Beroep heeft nu echter gesteld dat daarbij intresten moeten betaald worden die teruggaan tot de allereerste uitspraak in 1996, waardoor de vergoeding van de slachtoffers nagenoeg verdubbeld wordt. ExxonMobil heeft nog niet beslist of er nieuwe stappen zullen ondernomen worden tegen de uitspraak. De Exxon Valdez werd na de ramp naar San Diego gesleept, waar herstellingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Die vergden in totaal een investering van 30 miljoen dollar. Begin vorig jaar werd het enkelwandige schip verkocht aan de rederij Hong Kong Bloom Shipping. Daarna werd het schip onder de naam Dong Fang Ocean omgevormd tot een ertsschip.

18:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, alaska, exxon valdez, olieramp |  Facebook |