22-05-13

Australië kan nieuwe economie uitbouwen op basis van algen

Een nieuwe energiesector op basis van algen-biobrandstoffen kan de Australische transportsector en voedingsveiligheid op lange termijn garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische denktank Future Directions International (FDO). Er wordt aan toegevoegd dat deze nieuwe energiesector potentieel een waarde heeft van 50 miljard dollar per jaar en ongeveer vijftigduizend nieuwe banen zou kunnen creëren. Toepassingen van deze nieuwe industrie zouden kunnen worden teruggevonden in brandstof, voeding, plastiek, textiel en papier, meststoffen, chemicaliën en farmaceuticsche producten.

"Met een oppervlakte van amper 6.000 vierkante kilometer zouden alle energiebehoeften van het Australische transport kunnen worden ingevuld," merkt onderzoeksleider Julian Cribb op. "Bovendien kan het project worden gerealiseerd zonder een nadelige impact op land, natuurgebieden of andere sectoren van de economie. In realiteit zal de sector integendeel gebruik maken van vele producten die nu in het afvalcircuit terecht komen. Om een energiesector op basis van algen uit te bouwen heeft men alleen zon nodig. Australië heeft per vierkante meter het meeste zon ter wereld."

"Fossiele brandstoffen zijn afkomstig van algen die miljoenen jaren geleden zijn gestorven," zegt Cribb nog. "Het is zinvoller om die brandstoffen vers te produceren, waardoor een nieuwe industriële sector kan worden gecreëerd die zijn winsten opnieuw in Australië kan investeren in plaats van te moeten besteden aan import. De algen-industrie zou niet alleen een besparing van 40 miljard dollar per jaar opleveren bij de import van olie, maar ook de brandstofvoorraden in de toekomst garanderen en nieuwe industrieën creëren in een brede waaier van sectoren."

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, australië, brandstof |  Facebook |

21-07-12

Brazilië realiseert primeur met ethanol-fabriek op basis van algen

Brazilië gaat in de noordoostelijke staat Pernambuco eind volgend jaar een fabriek voor biobrandstoffen op basis van algen bouwen. Met het project, dat door de Oostenrijkse groep SAT wordt gerealiseerd, is een investering gemoeid van 9,8 miljoen dollar. Het initiatief is wereldwijd de eerste fabriek voor biobrandstoffen op basis van algen. De fabriek wordt opgetrokken op een suikerplantage die ethanol produceert. De nieuwe installaties zullen gebruik maken van de koolstofdioxide die door de ethanol-productie wordt uitgestoten om het fotosynthese-proces in de algen te versnellen en bovendien de emissies van vervuilend gas in het milieu te reduceren. Rafael Bianchini, hoofd van de Braziliaanse dochteronderneming van SAT, merkt op dat elke liter ethanol één kilogram koolstofdioxide uitstoot. Die emissie zal gebruikt worden om de nieuwe fabriek te voeden.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, ethanol, algen |  Facebook |

12-06-12

Britse economie moet meer aandacht besteden aan algen

Algenkweek kan een belangrijke pijler worden voor de Britse economie. Dat is de conclusie van een rapport van de Algal Bionergy Special Interest Group (AB-SIG). Opgemerkt wordt dat de overheid, het zakenleven en de particulieren steeds meer gewonnen raken voor duurzame energietechnologieën, maar er wordt aan toegevoegd dat er op dit ogenblik weinig Britse ondernemingen over de expertise en capaciteit beschikken om algen voor commerciële doelstellingen te cultiveren. In het rapport wordt opgemerkt dat algen niet alleen voor energie kunnen worden gebruikt, maar ook voor de behandeling van afvalwater, cosmetica, meststoffen en dierenvoeding.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, duurzaamheid, energie |  Facebook |

05-02-12

Microbubbels maken biobrandstof-algen commercieel rendabel

Onderzoekers van de Universiteit van Sheffield zijn erin geslaagd om op een goedkope manier microbubbels te maken die ervoor zorgen dat de biobrandstof-algen naar de oppervlakte drijven en op die manier gemakkelijker geoogst zouden kunnen worden. Eerder al waren de onderzoekers bekroond voor hun onderzoek naar het gebruik van microbubbels om sneller meer algen te kunnen laten groeien, waarbij werd aangetoond dat stoffen zich door microbubbels sneller door het water verdelen, waardoor de algen sneller groeien. Helaas bleek de methode commercieel niet rendabel te zijn.

"We dachten dat we een manier hadden gevonden om een belangrijke barrière voor de productie van biobrandstof hadden overwonnen door microbubbels te gebruiken en zo de algen dichter op elkaar te laten groeien," voert onderzoeksleider Will Zimmerman aan. "Helaas bleek de productie van biobrandstof nog steeds niet economisch interessant omdat het moeilijk bleef om de algen te oogsten om er daarna brandstof van te maken. Ook dit keer bleek echter een toepassing met microbubbels een oplossing te bieden.”

Microbubbels bestaan in vele vormen en zijn vergelijkbaar met het koolzuur in frisdrank. De microbubbels hebben echter slechts een grootte van ongeveer 0,05 millimeter. Microbubbels worden onder meer gebruikt om met hun drijfkracht bepaalde vervuiling uit water weg te halen. De bekende methodes zijn echter bijzonder duur. De Britse onderzoekers hebben echter een systeem bedacht dat ongeveer duizend keer minder energie gebruikt in vergelijking met bestaande toepassingen. Er moet nu een proeffabriek worden opgezet om het systeem op industriële schaal te testen.

21:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, biobrandstof, microbubbels |  Facebook |

04-08-10

Nederland start onderzoeksproject naar algen als voeding

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) heeft een onderzoeksakkoord gesloten met de industriële algen-producent Ingrepro Renewables. Bedoeling is dat een researchproject wordt opgezet voor het onttrekken van proteïnen, gezonde oliën en mogelijk koolhydraten uit algen. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van twee jaar. Daarvoor is een budget van 1,2 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het onderzoek krijgt een bijzondere subsidie van het Nederlandse ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het onderzoek moet leiden tot de bouw van een raffinaderij om de haalbaarheid van de productie uit te testen. Dat zou nog een jaar in beslag nemen. Een marktklaar product zou daardoor één jaar later beschikbaar zijn.

"Consumenten worden aangemoedigd om minstens één keer in de week een vleesvrije dag in te lassen," merkt het magazine Foodnavigator op. "Dat zou moeten bijdragen tot het beschermen van de natuur en de verbetering van de gezondheid. Bovendien kan het reduceren van vleesbestanddelen in bereide maaltijden voedingproducenten helpen om het gehalte gesatureerde vetten in hun producten beperken en de kosten te verlagen. Op de markt zijn inmiddels een aantal vleesvervangers - zoals soja en granen - beschikbaar, maar het Nederlandse onderzoeksinstituut meent een aantal nieuwe mogelijkheden te zien in het onttrekken van proteïnen aan algen. Dat zou een nieuwe, milieuvriendelijke bron van proteïnen en vleesvervangers kunnen worden.

De Nederlandse onderzoekers merken op dat algen op dit ogenblik vooral worden beschouwd als een mogelijke alternatieve bron voor de productie van brandstoffen. "Er zijn al een aantal experimenten uitgevoerd met auto's en zelfs vliegtuigen, maar de sector staat op dit ogenblik nog altijd in de kinderschoenen," wordt daarbij aangevoerd. "Over het gebruik van algen voor de productie van koolhydraten is op dit ogenblik niet bijzonder veel geweten, maar het onderzoeksakkoord met Ingrepro Renewables zou daar verandering moeten in kunnen worden gebracht. Na afloop van het onderzoeksproject zou een experimentele raffinaderij worden opgestart om voedingsproducten uit de algen te trekken."

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, duurzaamheid, nederland, voeding |  Facebook |

24-11-09

Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kweekt algen op de oceaan

De National Aeronautics and Space Administration (NASA) heeft een proces ontwikkeld om algen te kweken op de oceaan. De organisatie heeft daarvoor semidoorlatende zakken gebruikt, bekend uit de ruimtevaart om menselijk afvalwater van astronauten op ruimtemissie te recyclen. De zakken worden gevuld met rioolwater, waarop algen groeien. De zakken of containers met rioolwater blijven drijven op zee. De membranen laten zoet water door, maar houden zout water buiten. Op die manier is het mogelijk stedelijk afvalwater te zuiveren, terwijl de algen groeien. Het grote voordeel van de methode is dat de algenproductie op zee geen beslag legt op landbouwgrond, die ook nodig is voor voedselproductie. Bovendien is voor de algenkweek geen andere meststof nodig dan die al beschikbaar is in het rioolwater. De algenproductie slorpt op die manier ook geen geld op dat eigenlijk is bestemd voor de landbouw. Algen zijn onder meer van belang voor de productie van biobrandstoffen, als voedingsmiddel en voor allerlei soorten ecologisch onderzoek.

15:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, nasa |  Facebook |

23-10-09

Algen geheime wapen in strijd tegen klimaatverandering

Algen komen steeds uitdrukkelijker in beeld als een toekomstige basisbron van hernieuwbare energie. Ze slagen er immers niet alleen in om de uitstoot van koolstofdioxide in grote mate op te vangen, maar leven bovendien vaak op locaties die toch niet gebruikt kunnen worden voor voedingsproductie. Volgens George Philippidis, directeur toegepast onderzoek aan de Florida International University, vormen algen als brandstof een realistisch denkbeeld. Volgens Philippidis zal het geen twintig jaar meer duren vooraleer algen voor brandstofproductie zullen kunnen zorgen. Hij verwacht dat er veel sneller bruikbare resultaten zullen worden gerealiseerd. Het feit dat grote bedrijven, zoals ExxonMobil of Dow Chemicals, besloten hebben om deel te nemen aan de research naar algenbrandstoffen, kan volgens Philippidis een grote steun betekenen. Het onderzoek zit op dit ogenblik immers nog altijd in een beginstadium, maar als de inspanningen en productie worden opgedreven, zullen de kosten volgens Philippidis gevoelig kunnen worden teruggebracht.

"Algen houden onder meer moerassen, modderpoelen en zelfs afvalwater, locaties die niet gebruikt kunnen worden voor de voedselproductie en de voedselveiligheid dus ook niet in het gedrang kunnen brengen," aldus het persbureau AFP. "Tot op dit ogenblik heeft nog niemand een middel gevonden om uit algen massale goedkope energie te produceren, maar er wordt volop naar gezocht. Universiteiten en nieuwe bedrijven hebben zich op die sector gericht. De voorbije zomer heeft ook de eerste industriële gigant zich aangemeld, toen ExxonMobil bekend maakte dat er in samenwerking met een Californisch biotechnologie-bedrijf een bedrag van 600 miljoen dollar zou geïnvesteerd worden in algenonderzoek. Indien het onderzoeksproject resultaten oplevert, hopen de onderzoekers een middel gevonden te hebben om uit algen brandstof te produceren voor auto's, vrachtwagens en vliegtuigen. Experts wijzen erop dat er al decennia gespeeld wordt met het idee om algen te gebruiken als brandstof, maar tot nu toe werden nog geen financieel haalbare toepassingen ontwikkeld.

"Algen hebben een bijzonder grote troef," merkt Philippidis op. "Ze hebben immers de capaciteit om grote hoeveelheden koolstofdioxide op te nemen, waardoor één van de neveneffecten van het verbruik van fossiele brandstoffen zou kunnen worden weggewerkt. Wanneer men de uitstoot van vervuilende industrieën zou kunnen opvangen en aan algen voeden, zou men ervoor kunnen zorgen dat de koolstofdioxide niet verder zal bijdragen tot de opwarming van de aarde." Roy Swiger, moleculair geneticus bij het Amerikaanse Midwest Research Institute, voegt er aan toe dat algen ook algemeen zijn verspreid en overal terug te vinden zijn en bovendien ook geen inspanning vergen. Hij voegt er echter aan toe dat de tijd van algenbrandstof nog niet is aangebroken. Op dit ogenblik kost het immers nog altijd 100 dollar om één gallon algenbrandstof te produceren. Het wordt volgens Swiger dan ook cruciaal om de kosten terug te schroeven en de productie op te drijven. Swiger meent dat het ongeveer vijf jaar zal duren om de productiekosten terug te schroeven tot 40 dollar per gallon.

21:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, algen, brandstof |  Facebook |