24-03-14

Altruïsme wordt bepaald door de eigen welvaart

Altruïsme wordt vaak bepaald door de eigen welvaart. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat inwoners van de rijkste regio’s van de Verenigde Staten ook de grootste bereidheid lieten blijken om een nier aan een vreemd persoon af te staan. Daarentegen bleken leeftijd, opleiding en mentale en fysieke gezondheid geen grote impact te hebben op de bereidheid om een nier aan een vreemde af te staan. Evenmin kon een impact worden geregistreerd van culturele factoren, zoals religie of collectivisme.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, gezondheid |  Facebook |

19-09-13

Altruïstische bonus bevordert werktevredenheid en productiviteit

Het toekennen van bonussen die kunnen gebruikt worden voor liefdadige doelstellingen of collega’s, kunnen de arbeidstevredenheid en de prestaties van het team gevoelig opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Duke University in de Amerikaanse staat North Carolina. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat slechts een kleine aanpassing in het gehanteerde bonussysteem, waarbij het ontvangen voordeel aan een derde partij in plaats van zichzelf wordt besteed, aanleiding kan geven tot de vorming van een meer altruïstische, tevreden en productieve arbeidspopulatie.

“De studie toonde aan dat werknemers van een bank die de gelegenheid kregen om in naam van het bedrijf een waardebon van 50 dollar te doneren aan een maatschappelijk project van eigen keuze, getuigden van een groter gevoel van tevredenheid en arbeidsvreugde dan collega’s die slechts de helft van dat bedrag hadden kunnen schenken of respondenten die helemaal geen schenking hadden gedaan,” merkt onderzoeksleider Lalin Anik, marketing-specialist bij de Fuqua School of Business bij de Duke University, op. Lalik voegt er aan toe dat de altruïstische bonus een antwoord kan zijn op de traditionele individuele beloning of de groepsbonus, die respectievelijk met naijver of parasitisme geconfronteerd kunnen worden.

Gelijkaardige resultaten konden worden opgetekend bij elf sportteams en veertien salesteams van farmaceutische bedrijven. “Bij de sportteams kon worden vastgesteld dat de ploeg significant beter presteerde wanneer de individuele spelers een bonus van 20 dollar gaven aan hun ploeggenoten in plaats van de beloning voor zichzelf te houden,” zegt Anik nog. “Ook de financiële inkomsten van de salesteams van de farmaceutische bedrijven bleken te verbeteren door de medewerkers de kans te geven een bonus te doneren aan hun collega’s. Voor elke 10 dollar bonus die aan collega’s werden gegeven, bleek het team 52 dollar aan verkopen te realiseren.”

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus, altruïsme |  Facebook |

04-08-13

Altruïsme leidt tot gelukkige werknemers

Werknemers met een altruïstische persoonlijkheid zijn meer geneigd om collega’s te helpen, tonen een groter engagement tegenover het werk en zijn minder snel geneigd om naar een andere werkgever over te stappen. Bovendien voelen deze werknemers zich ook gelukkiger dan collega’s met een minder altruïstische instelling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat altruïsme voor de meeste mensen geen vorm van martelaarschap is, maar vaak een element vormt van een gezond psychologisch beloningssysteem.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat altruïsme een krachtige eigenschap is,” merkt onderzoeksleider Donald Moynihan, professor aan de La Follette School of Public Affairs aan de University of Wisconsin, op. “Daarbij wordt echter vaak beweerd dat achter het altruïsme een verborgen eigenbelang schuil gaat, zoals de wens om zijn imago bij anderen te verbeteren. Deze nieuwe studie maakt echter duidelijk dat altruïsme het geluksniveau verhoogt.” Werknemers die aangaven dat hulp aan collega’s belangrijk is, bleken bij een nieuwe bevraging dertig jaar later gewag te maken van een hoger geluksniveau. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat vrijwilligerswerk mensen gelukkiger maakt.

“De motivatie om anderen te helpen en het geloof dat zijn werk een belangrijke bijdrage levert tot de maatschappij geeft het geluksniveau van de werknemers belangrijke stimulansen,” zegt Donald Moynihan nog. De onderzoekers voegen er nog aan toe dat in de openbare dienst een grotere bereidheid aanwezig is om anderen te helpen dan in de privésector, maar in beide gevallen zou de impact van het altruïsme op het geluksniveau even groot zijn. Barbara Fredrickson, professor psychologie aan de University of North Carolina, wijst erop dat altruïse kan bijdragen tot een harmonieuse sociale organisatie en daarmee ook een direct positief effect kan hebben op de andere leden van de groep.

Lees Verder

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, werknemer |  Facebook |

01-02-13

Jonge kinderen moeten gevoel voor altruïsme nog aanleren

Rampen blijken op kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, een heel uiteenlopende impact te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto naar de impact van een aardbeving in China. De onderzoekers stelden vast dat negenjarigen na een natuurramp sneller bereid blijken om met anderen te delen, terwijl zesjarigen zelfzuchtiger zouden worden. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat altruïsme bij zesjarige kinderen nog niet echt ontwikkeld is.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, jongeren |  Facebook |

10-07-12

Achter altruïsme gaan vele bedoelingen schuil

Niet alle daden van altruïsme kunnen met elkaar worden vergeleken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University en het Amerikaanse National Evolutionary Synthesis Center. De onderzoekers merken op dat in de natuur talloze voorbeelden van altruïsme kunnen worden aangetroffen, maar bijzondere variaties kennen naargelang de omstandigheden. Onder meer wordt opgemerkt dat in geval van schaarste altruïsme vooral zal gericht zijn op het verwerven van bronnen.

Lees Verder

 

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme |  Facebook |

12-10-11

Baby kweekt snel gevoel van rechtvaardigheid aan

Kinderen hebben al op bijzonder jonge leeftijd basisnoties over rechtvaardigheid en altruïsme. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Washington. Volgens de Amerikaanse wetenschappers kunnen baby's als op vijftien maanden een onderscheid maken tussen een eerlijke en onevenwichtige verdeling van voeding. Dat besef over rechtvaardige porties is volgens de onderzoekers gelinkt aan hun bereidheid om speelgoed met anderen te delen.

"Normen over rechtvaardigheid en altruïsme worden veel sneller verworven dan oorspronkelijk werd verondersteld," merkt onderzoeksleider Jessica Sommerville, professor psychologie aan de University of Washington, op. Sommerville voegt er aan toe dat de bevindingen van het onderzoek belangrijke implicaties heeft voor het stimuleren van gelijkbehandeling en samenwerking. Eerder was verondersteld dat kinderen vanaf twee jaar in staat zijn om anderen te helpen en dat men vanaf zes tot zeven jaar een gevoel voor rechtvaardigheid ontwikkelde.

"Baby's beginnen al op vijftien maanden coöperatieve gedragingen, zoals spontane hulp aan anderen, te vertonen," merkt Sommerville op. "Er kan verondersteld worden dat op dat ogenblik ook rechtvaardigheid en altruïsme aanwezig zijn." De onderzoekster benadrukt dat baby's van vijftien maanden tijdens het onderzoek verbaasd leken dat sommige personen opvallend meer porties voeding kregen dan anderen. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze basisnoties zijn aangeboren of door de omgeving worden aangeleerd.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtvaardigheid, altruïsme |  Facebook |