11-02-13

Aantal Alzheimer-patiënten tegen midden van eeuw verdrievoudigd

Tegen het midden van de eeuw zullen de Verenigde Staten 13,8 miljoen Alzheimer-patiënten tellen. Dat betekent een verdrievoudiging tegenover de situatie bij het begin van dit decennium. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de Rush University. Ongeveer 7 miljoen Alzheimer-patiënten zullen tegen het midden van de eeuw ouder zijn van vijfentachtig jaar. De toename is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de verouderende babyboomers. Er wordt opgemerkt dat die trend een zware last zal betekenen voor de Amerikaanse samenleving, zodat er volgens de onderzoekers dringend meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek, behandeling en preventieve strategieën.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alzheimer, gezondheid |  Facebook |

06-09-12

Football-spelers lopen groter risico op Alzheimer

Professionele Amerikaanse football-spelers lopen mogelijk een groter risico om te overlijden ten gevolge van aandoeningen die de hersencellen aantasten, zoals de ziektes van Alzheimer of Gehrig. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health. De onderzoekers stelden vast dat spelers met minstens vijf jaar ervaring in het professioneel American football drie keer meer risico bleken te lopen om te overlijden aan ziektes die de hersencellen aantasten dan de gemiddelde bevolking. De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de positie op het terrein een impact lijkt te hebben op het risico op hersenaandoeningen. Onder meer quarterbacks zouden tot de grootste risico-groepen behoren. Volgens de wetenschappers bevestigen de resultaten van het onderzoek de theorie dat hersenletsels op het sportterrein mogelijk later aanleiding kunnen geven tot degeneratieve aandoeningen.

Lees Verder

20:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, sport, alzheimer |  Facebook |

03-04-11

Meertaligheid biedt bescherming tegen cognitieve achteruitgang

De vaardigheid om meer talen te kunnen spreken kan niet alleen professioneel voordelen opleveren, maar zou bij het ouder worden ook neurologische baten kunnen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Health Studies aan het Public Research Center for Health in Luxemburg. Daarbij wordt opgemerkt dat senioren die minstens drie talen spreken minder risico lopen op een verlies aan geheugen dan hun minder taalvaardige generatiegenoten.

Onderzoeksleider Magali Perquin veronderstelt dat personen die verschillende talen spreken specifieke cognitieve processen ontwikkelen die hen weerstand helpen opbouwen tegen de veroudering van het brein en de cognitieve achteruitgang van het verouderingsproces. "Het zou zelfs een bijkomende motivatie kunnen betekenen om nieuwe talen aan te leren," voegt Perquin daar aan toe. Senioren die drie talen spreken bleken nagenoeg vier keer beter beschermd te zijn tegen een cognitieve achteruitgang dan generatiegenoten die slechts twee talen spreken.

"Personen die minstens vier talen spreken bleken meer dan vijf keer beter beschermd te zijn tegen een cognitieve aftakeling," stipt Perquin nog aan. "Die stelling bleef ook geldig wanneer het aantal jaar opleiding in rekening werd gebracht. Aangezien cognitieve achteruitgang vaak het eerste signaal vormt voor de ziekte van Alzheimer, mag worden aangenomen dat een meertaligheid het risico op dementie zou kunnen doen afnemen of vertragen." Volgens een aantal wetenschappers heeft het fenomeen vooral te maken met het blijven oefenen van het brein.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alzheimer, gezondheid, meertaligheid |  Facebook |

05-03-11

Aanmaak cellen belangrijk voor Alzheimer-onderzoek

Wetenschappers van de Feinberg School of Medicine van de Northwestern University in Chicago zijn erin geslaagd om voor de eerste keer stamcellen en huidcellen om te vormen tot het soort cellen dat bij de ziekte van Alzheimer verloren gaat. De onderzoekers hebben het over een belangrijke stap voorwaarts in het Alzheimer-onderzoek. Het creëren van deze cellen zal wetenschappers volgens hen in de toekomst kunnen toelaten om met laboratoriumtests uit te zoeken welke geneesmiddelen kunnen worden aangewend om de cellen in leven te houden.

"Op termijn wordt het misschien zelfs mogelijk om cellen die in het laboratorium zijn gegroeid, bij patiënten te transplanteren om het geheugen te verbeteren," merkt onderzoeksleider Jack Kessler op. De techniek om de stamcellen om te zetten in hersencellen werd ontwikkeld door Christopher Bissonnette, een vroegere student van Kessler, die tot zijn onderzoek geïnspireerd werd toen zijn eigen grootvader stierf aan de ziekte van Alzheimer.

De onderzoekers merken op dat hun techniek toelaat een bijna onbeperkte hoeveelheid van deze cellen te kweken, wat ook aan andere wetenschappers de kans geeft om ze bij hun onderzoek te gebruiken. Dat kan op termijn leiden tot nieuwe behandelingen voor Alzheimer, waarvoor op dit ogenblik nog geen echte therapie bestaat. Dankzij de beschikbaarheid van de cellen zou het nu volgens Kessler mogelijk worden om snel tienduizenden potentiële geneesmiddelen uit te testen. Hij waarschuwt wel dat er niet mag afgeleid worden dat een therapie snel beschikbaar zal zijn.

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alzheimer, gezondheid, onderzoek |  Facebook |

07-01-10

Mobiele straling biedt bescherming tegen Alzheimer

Nadat er al jaren wordt gespeculeerd over de mogelijk schadelijke gevolgen van het gebruik van mobiele telefoons, zou de straling integendeel zelfs een positieve impact kunnen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Alzheimer's Disease Research Centre in Florida. Uit een onderzoek op muizen bleek immers dat mobiele telefoons mogelijk een bescherming bieden tegen de ziekte van Alzheimer. De onderzoekers stelden vast dat de straling van mobiele telefoons erin slaagde om het geheugen van muizen die geprogrammeerd waren om Alzheimer te krijgen, te beschermen. De onderzoekers voeren op dit ogenblik tests uit met andere frequenties om uit te maken of ze nog betere resultaten zouden kunnen realiseren. Onderzoeksleider Gary Arendash merkt echter op dat het nog geruime tijd kan duren vooraleer men een concreter inzicht zal kunnen verwerven over die beschermende werking.

Muizen die geprogrammeerd waren om Alzheimer te krijgen, maar als jonge volwassen dieren, vooraleer er een achteruitgang in de capaciteiten van de hersenen werd vastgesteld, aan de straling van mobiele telefoon werden blootgesteld, bleken beschermd te zijn tegen de afname van hun cognitieve capaciteiten. De muizen bleken even goed te presteren als oudere soortgenoten die geen symptomen van dementie vertoonden. Bij dieren die al tekenen van verstandelijke aftakeling begonnen te vertonen, bleek de straling ervoor te zorgen dat die achteruitgang werd stopgezet. Onderzoeksleider Arendash stelt dat het niet exact duidelijk is hoe de werking van de straling moet verklaard worden, maar hij benadrukt dat de cognitieve voordelen van een behandeling op lange termijn met elektro-magnetische stralen duidelijk aanwijsbaar zijn.

De onderzoekers stellen dat een behandeling met elektro-magnetische stralen een efficiënte en niet-invasieve behandeling kan zijn om ook bij mensen Alzheimer te voorkomen of te behandelen, zonder dat daarbij gebruik zou moeten gemaakt worden van geneesmiddelen. Op dit ogenblik voert het team van Arendash onderzoek met andere frequenties, om te bepalen of die tot snellere en grotere resultaten zouden kunnen leiden. De onderzoekers menen ook toepassingen te zien buiten het gebied van Alzheimer, onder meer bij soldaten die in een oorlogsituatie een hersentrauma hebben opgelopen. Arendash voegt er aan toe dat bi een autopsie op de muizen ook geen aanwijzingen werden gevonden dat de elektromagnetische straling een abnormale groei in de hersenen werden gevonden. Ook de lever en longen waren volgens de onderzoekers normaal.

19:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mobiele telefonie, alzheimer |  Facebook |

23-09-09

Achteruitgang financiële vaardigheden voorloper van dementie

Een achteruitgang in financiële vaardigheden kan een voorbode zijn van dementie. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Alabama. Daarbij werd gesteld dat bij proefpersonen die één jaar later Alzheimer ontwikkelden, de algemene financiële vaardigheden op twaalf maanden tijd met 6 procent achteruit gingen. De vaardigheden om een chequeboek te beheren, bleken met 9 procent te dalen. De onderzoekers stellen dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat de achteruitgang van financiële vaardigheden voor geneesheren een nuttige indicator kan zijn. Eerdere studies gaven al aan dat problemen met dagelijkse activiteit vaak een voorbode zijn van de ziekte van Alzheimer. Een aantal hulporganisaties wijst echter dat mensen met rekenproblemen door deze resultaten niet in paniek hoeven te raken.

22:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, alzheimer, dementie |  Facebook |

25-08-09

Mensen met overgewicht hebben minder hersenweefsel

Mensen met obesitas hebben 8 procent minder hersenweefsel dan mensen met een normaal gewicht. Bovendien lijken de hersenen van mensen met obesitas zestien jaar ouder dan bij slanke individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of California bij Amerikaanse zeventigers. Mensen met een overgewicht hebben volgens de onderzoekers 4 procent minder hersenweefsel en hun hersenen vertonen een veroudering van acht jaar. Volgens onderzoeksleider Paul Thompson wijzen de resultaten op een ernstige degeneratie van de hersenen onder invloed van overtollig gewicht. Volgens de World Health Organization lijden meer dan 300 miljoen mensen in de wereld aan obesitas, terwijl nog eens één miljard anderen met overgewicht zouden worstelen.

"We hebben het hier over een belangrijk gewichtsverlies," merkt Paul Thompson, professor neurologie aan de University of California, op tegenover het magazine Live Science. "Het holt de cognitieve reserves uit en verhoogt dan ook de risico's op de ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen die de hersenen aantasten." Hij merkt er daarbij op dat obesitas ook met een reeks andere gezondheidsproblemen in verband wordt gebracht, zoals een verhoogd risico op hartaandoeningen, diabetes, hypertensie en sommige kankers. De oorzaak van obesitas moet volgens Thompson meestal gezocht worden in een slecht diëet, met inbegrip van het overmatig verbruik van verwerkte voedingsproducten. Door gezond te eten en zijn gewicht onder controle te houden kan men volgens Thompson die risico's dan ook gevoelig verlagen.

De onderzoekers stellen dat patiënten met obesitas in verschillende gebieden van de hersenen weefselverlies vertonen, onder meer bij centra die verantwoordelijk zijn voor de planning en het geheugen, de aandacht en uitvoerende functies, het lange termijngeheugen en beweging. Daarbij wordt opgemerkt dat obesitas een negatieve impact heeft op dezelfde hersengebieden die ook aangevallen worden door de ziekte van Alzheimer. Het is volgens Thompson de eerste keer dat een duidelijk verband kon worden aangetoond tussen obesitas en hersenschade. Van overgewicht is sprake wanneer men een body mass index heeft van meer dan 25 punten. Bij het overschrijden van 30 punten is er sprake van obesitas.

18:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas, voeding, overgewicht, alzheimer |  Facebook |